EU steekt kop in het zand Griekse broertjes verhongeren in lift van nieuwbouwflat gf§ EPZ, pure kracht Technische lüBO'ers HBO'ers en Academici V Gouden wissels brengen Oranje tweede EK- Word ook abo Bijlage: Mosselsector in het nauw w 1 yr\\* w- Zaterdag 14 juni 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 139 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Zeeland in de ban van Oranje: lezers vangen de fascinatie in beeld. Vandaag een foto van Nance. Stuur uw foto naar www.pzc.nl De leren hebben groot gelijk reageer op www.pzc.nl IHfflH 'VTl— Voor de echte Oranjesfeer moet je naar het café ANALYSE oneens aantal reacties: 387 EN Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39; Binnen- land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 11; Meningen: 12; Redactie 6r Reac tie: 13; Beurs: 16; Economie: 17; Buitengebied: 21 t/m 23; Cultuur: 41; Sport: 42 t/m 55; Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen en Me dia, met daarin Televisie: 60 t/m 63. THESSALONIKI - Twee Griekse broer tjes van 6 en 8 jaar, die al twee we ken werden vermist, zijn dood aan getroffen in de lift van een nog niet opgeleverd flatgebouw. De lift was blijven steken. De jon getjes verhongerden, blijkt uit de lijkschouwing. In het hele land werd naar de broertjes uitgekeken nadat zij op 28 mei als vermist wa ren opgegeven. De kinderen wa ren naakt en vertoonden geen spo ren van geweld. Ze hadden een raampje in de liftdeur ingeslagen en hun kleren naar beneden ge gooid in de hoop ontdekt te wor den. Sinds de vermissing vreesden de autoriteiten dat de broertjes in handen waren gevallen van men senhandelaren nadat de moeder had verteld dat ze voor 20.000 eu ro waren afgestaan voor adoptie. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 Wedstrijden in poule C Italië-Roemenië 1-1 (rust 0-0) Nederland-Frankrijk 4-1 (rust 1-0) EURO C EURO poule C I Nederland 2-6(7-1) Roemenië 2-2(1-1) Italië 2-1(1-4) Frankrijk 2-1 (1-4) Op het programma zaterdag Zweden-Spanje (poule D) Griekenland-Rusland (poule D) Op het programma zondag Zwitserland-Portugal (poule A) Turkije-Tsjechië(poule A) BERN - Door binnen één week de beide finalisten van het WK te verslaan, is Oranje op het EK na twee duels al zeker van de groepswinst. Neder land won in Bern van Frankrijk (4-1), vooral door twee gedurfde wissels van Marco van Basten. De bondscoach bracht Arjen Robben en Robin van Persie, die allebei terug zijn gekomen van een blessure, er in de twee helft in. Van Persie maak te de 2-1, Robben verzorgde de 3-1. De andere goals waren van Dirk Kuijt en Wesley Sneijder. foto Luca Bruna/AP pagina 42: Oranje excelleert in bizarre wedstrijd YERSEKE - De mosselsector is in rouw nu er voorlopig niet op mos selzaad mag worden gevist in de Waddenzee. Is het straks voorbij voor de familie Schot, die sinds 1500 op mosselen vist, en voor de collega's? Vandaag in een speciale bijlage bij de PZC aandacht voor de dreigende ondergang van het zwarte goud. De Europeaan kiest niet slechts vanuit de portemon nee. Daarom zeiden ook de leren 'nee' tegen Lissabon. Voor de tweede maal in drie jaar hebben kiezers de Eu ropese machinerie een stok in de wielen gestoken. Na de Fran sen en Nederlanders in 2005 vin den nu ook de Ieren dat de ont wikkeling van de Europese Unie voor hen te snel gaat en te ondoor zichtig en ondemocratisch is. Maar EU-lidstaten tot andere resultaten hadden geleid. Brussel probeert nu wel de indruk te wekken dat de Ierse uitslag vooral een Iers pro bleem is en minder een Europees, maar dat is struisvogelpolitiek. De EU heeft een heus democratisch probleem. De Brusselse reacties waren gisteren eensluidend: we moeten ons niet uit het veld laten slaan, we laten ons project door de ze tegenslag niet afstoppen - vor men de Ieren niet slechts één pro cent van de Europeanen? Precies de geluiden waardoor steeds meer Europeanen op de rem gaan staan. Tot voor kort dacht iedereen dat de Ieren wel vóór zouden stem men. Per slot van rekening zijn zij dankzij de EU het op Luxemburg na rijkste land van de Unie gewor den. Maar niet iedereen stemt van uit de portemonnee. Immateriële zaken, zoals democratische contro le en onzekerheid over nationale verworvenheden, speelden in de campagne een belangrijke rol. De Europese inventiviteit moet echter niet worden onderschat. De Unie sleept zich al decennia van crisis naar crisis, en komt er altijd weer uit, zij het met de nodige schrammen en blauwe plekken. pagina 3: commentaar pagina 9: Ierland dwarsboomt ver drag door Hans de Bruijn andermaal is het de vraag of de Eu ropese leiders die les ter harte ne men. De uitslag van het referen dum - 53,4 procent stemde tegen - toont dat de Ieren weinig vertrou wen hebben in hun politieke elite, of die nu in Dublin of in Brussel zetelt. We hoeven geen illusies te koesteren dat referenda in andere Wij zijn op zoek naar «JÉMMÉ Meer weten? TÈa L3» www.werkenbijepz.nl |D JTJ'Tjr N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland ptp-iJ- M-i Zeedijk 32, 4454 PM Borssete, Telefoon: 0113 - 356 000

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1