PZC n Vader overleden baby vrijgelaten ummam HET WEER: Bewolkt Uitbraken instellingen nemen toe in aantal en besmettelijkheid. m Inladen bij Intratuin Koudekerke Beef en Alain Clark op Concert at Sea Man hield dochter 24 jaar lang gevangen Word ook abonnee! 8 71168 II 55553( 1 8 en 19 Koninginnedag: de festiviteiten op een rijtje Feyenoord pakt prijs aan eind van teleurstellend seizoen Maandag 28 april 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 100 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Schurft rukt op in zorg door Jacqueline Steenwijk DEN HAAG - Zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten kam pen steeds vaker met schurftuitbra- ken. Niet alleen het aantal uitbra ken neemt toe, ook de mate van besmettelijkheid. Zo werd afgelo pen jaar diverse keren de besmette- lij kste vorm, scabies crustosa, ge constateerd. Dat stellen gemeente lijke gezondheidsdiensten in Rot terdam, Drenthe en Utrecht vast. In Rotterdam werden het afgelo pen jaar vier zorginstellingen ge troffen door crustosa. Patiënten met crustosa hebben tienduizen den mijten op en in hun lichaam. Een korte aanraking is al voldoen de om besmet te raken. In Dren the is deze vorm van schurft bij twee instellingen vastgesteld. In Utrecht is nog geen crustosa ge constateerd, maar wel een opval lende stijging van het aantal gemel de uitbraken van lichtere vormen van schurft. Waar de dienst in vori ge jaren gemiddeld vijf meldingen per jaar kreeg, ontving ze er de eer ste vier maanden van dit jaar zes. Het gaat onder meer om een uit braak in een ziekenhuis, een bor deel en een zorgcentrum. De aan tallen zijn aanleiding voor Utrecht om nader onderzoek te doen. Of er sprake is van een landelijke toename, is nog onbekend. GGD- Nederland kon hier geen cijfers over leveren. Voor schurft geldt geen meldingsplicht bij het Rijksinstituut voor Volksgezond- Gezondheidsdiensten in Rotter dam, Utrecht en Drenthe melden dat schurft in zorginstellingen op rukt. Of dit een landelijke trend is, is nog niet duidelijk. heid en Milieu (RIVM). Deson danks signaleert ook dit rijksinsti tuut, gespecialiseerd in de bestrij ding van infectieziekten, een toe name van het aantal schurftuitbra- ken. Dit op grond van de vele vra gen die de dienst erover krijgt. Het RIVM heeft nog geen verklaring voor de toename. Mogelijk heeft het te maken met de verminderde werking van bestaande medicatie tegen schurft. De mijten blijken hier steeds meer resistent tegen te worden, waardoor één behande ling soms niet meer volstaat. pagina 4 en 5: schurft is aan een ste vige opmars bezig door Maurits Sep VLISSINGEN - De vader van het 1-ja- rige meisje uit Vlissingen dat in de nacht van vrijdag op zaterdag is overleden, is vrijgelaten. De man, een 26-jarige Brit, wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van zijn dochtertje. Het Openbaar Ministerie heeft dat gisteravond bekendgemaakt. Poli tie en justitie deden onderzoek naar de dood van het meisje, om dat een arts vlak na haar overlij den geen natuurlijke doodsoor zaak kon vaststellen. Hij had te veel twijfels om die conclusie te kunnen trekken. Een patholoog-anatoom van het Nederlands Forensisch Instituut heeft gisteren uitgebreid sectie ver richt op het lichaam van het meis je. Daarbij zijn echter geen aanwij zingen gevonden die duiden op een strafbaar feit, aldus het Open baar Ministerie. Het meisje overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag. Halverwe ge de nacht kwam bij politie en ambulancepost een verzoek bin nen voor hulp bij reanimatie. De politie arriveerde het eerst in de Van Dishoekstraat in Vlissingen en hielp met reanimeren. Ambu lancepersoneel heeft dat vervol gens overgenomen. Bij aankomst in het ziekenhuis constateerde een arts dat het meisje overleden was. De politie heeft de 26-jarige vader en de 27-jarige moeder zaterdag verhoord en de vader vervolgens aangehouden. STELLINO Ouder moet boeten voor crimineel kind reageer op www.pzc.nl Zie pagina 4 Baas moet werkende ouders ontzien eens 29% oneens aantal reacties: 423 71% EN Zeeland: 2, 3, 13 t/m 19; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Cultuur: 21; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 25 t/m 44; Te levisie: 46 en 47. Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5 (Provincialeweg tussen Vlissingen en Koudekerke) www.intratuin.nl SCHARENDIJKE - Alain Clark, Beef en Los Vapapenos treden op tij dens de vrijdagavond van Concert at Sea. Het concert op de Brou- wersdam beslaat dit jaar voor het eerst twee dagen, maar de eerste dag is alleen bedoeld voor mensen die een campingarrangement voor twee dagen boeken. Het program ma van zaterdag, Blaf, Counting Crows, Krezip, The Scene, IOS, Ste- vie Ann en Milow, was eerder be kend. pagina 2 en 3: Alain Clark en Beef openen festival WENEN - De Oostenrijkse politie heeft dit weekeinde de 73-jarige Jo sef F. opgepakt. Hij zou zijn doch ter, Elisabeth, 24 jaar lang hebben opgesloten in een kelder en zeven kinderen bij haar hebben verwekt, van wie er een door verwaarlozing is gestorven. De politie vond de 42-jarige dochter na een tip in Am- stetten. De vrouw leefde in een kel der, bestaande uit een nauwe gang en een aantal vertrekken, die niet hoger zijn dan 1,70 meter. pagina 7: Oostenrijk schrikt van in cestaffaire Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800-0231 231 ROTTERDAM - Dankzij een 2-0-zege op Roda JC vangst. Het teleurstellende seizoen eindigde voor moest de ME op het Stadhuisplein een charge uit legde Feyenoord gisteravond voor de elfde keer de Rotterdammers zo toch nog op een positieve voeren. De politie had gisteravond laat in totaal beslag op de KNVB beker. Aanvoerder Giovanni manier. Na de huldiging in de Kuip trokken de elf mensen aangehouden, van Bronckhorst (midden) nam de prijs in ont- fans massaal naar het centrum van de stad. Daar pagina 25 en 26: meer over de bekerfinale

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1