Terneuzen: zelf wiet telen OÖ '-a CÖTE D'AZUR 14 Experiment met legale teelt kan coffeeshops onnodig maken. ffi breekt records 'Grove tackle is mishandeling' Word ook abonnee! KRAS.NL ederlanders Touwen stad in China MIDDELBURG - Blof-zanger-gitarist Paskal Jakobsen is gisteren in het oude stadhuis van Middelburg getrouwd met Doortje Kranendonk. Bij het huwelijk waren familie en vrienden van binnen en buiten de muziekwereld aanwezig. foto Lex de Meester door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Waarnemend burge meester Co van Schaik van Terneu zen vindt dat zijn gemeente zich bij wijze van proef moet storten op de legale teelt van wiet. Met het experiment kan Terneuzen een voorbeeld zijn voor andere ge meenten in het land die ook wor stelen met het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. Van Schaik reageert met het idee van de proef op uitlatingen van scheidend voorzitter Hans van Duijn van de politievakbond NPB, die pleit voor een volledige legalise ring van de wietteelt. Volgens Van Duijn voert de politie een niet te winnen oorlog tegen de drugscri minelen. Legalisering van de teelt van softdrugs en het onder toe zicht verstrekken van harddrugs aan verslaafden zou veel politieca paciteit vrijmaken voor de aanpak van andere criminaliteit, meent Van Duijn. Van Schaik ziet het Terneuzense experiment als een tussenstap naar volledige legalisering van de wietteelt. „Nu is het zo, dat enkele gemeenten in Nederland participe ren in stichtingen die zich met de teelt van wiet bezighouden. Eigen lijk mag en kan dat niet, omdat die teelt nog steeds verboden is, ter wijl de verkoop van die producten wel wordt toegestaan. Dat is eigen lijk een onverkoopbaar verhaal." Van Schaik is van mening dat de teeltproef een eerste stap kan zijn tot de oplossing van een schier on oplosbaar probleem. „Neem je de teelt in eigen hand, dan neutrali seer je het criminele circuit. Voer je vervolgens een pasjessysteem in voor de aankoop van softdrugs, dan heb je feitelijk die coffeshops ook niet meer nodig. Dan kun je volstaan met een loket waar alleen Waarnemend burgemeester Van Schaik vindt dat Terneuzen met een proef met legale wietteelt een voorbeeld kan zijn voor ande re gemeenten. gebruikers uit de eigen gemeente die beschikken over een pasje, zich kunnen melden. Aan die buiten landers hoeven we dan niet meer te denken", zegt Van Schaik. De loco-burgemeester -burgemees- ter Lonink is in het Verre Oosten- stelt dat Terneuzen op" zeer korte termijn met het experiment kan beginnen. „Binnenkort beschikken we over een opleidingskas voor de glastuin bouw, kunnen we mensen oplei den en zijn er met glastuinders goede afspraken over gereguleerde teelt te maken. De rijksoverheid moet ons alleen de ruimte gun nen", aldus Van Schaik, die steun heeft van B en W. pagina 2: commentaar GOES - De Ride for the Roses, de fietstocht die 31 augustus ten bate van de kankerbestrijding in Zee land wordt gereden, zal alle re cords breken. De Zeeuwse Ride zit nu op acht ton aan inkomsten en sponsorbijdragen, wat al meer is dan de 770.000 euro die de tocht vorig jaar in Groningen opleverde. Naar verwachting komt de op brengst voor het Koningin Wilhel- mina Fonds uit op 1 tot 1,2 miljoen euro. Er zijn al 9500 inschrijvin gen, evenveel als in Groningen. Er is plaats voor 12.000 fietsers. Dat aantal wordt volgens organisator Theo Schouwenaar gemakkelijk ge haald. Hij roept Zeeuwen op zich snel in te schrijven voor de laatste plaatsen. „Vol is vol. En het gaat hard. De Ride leeft enorm." pagina 2 en 3: waar een provincie als Zeeland groot in kan zijn DEN HAAG - Zware overtredingen op het voetbalveld moeten op de zelfde manier bestraft worden als zware mishandeling buiten de lij nen. Dat heeft de Hoge Raad be paald in de zaak tegen voetballer Rachid Bouaouzan, die in 2004 Niels Kokmeijer zwaar blesseerde. pagina 41: Kokmeijer verheugd Op het sportveld gelden dezelfde wetten als daarbuiten reageer op www.pzc.nl IJV/ MENING Inenting moet verplicht worden eens 73% oneens27% aantal reacties: 510 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 11; Economie: 14 t/m 17; Boeken: 18; Weer: 22; Strips: 23; Weekagenda: 34 en 35; Cul tuur: 36 en 37; Dagagenda: 38; Sport: 41 t/m 45; Tv: 46 en 47. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8-/15-daagse autovakantie Frankrijk/Antibes Appartementen o.b.v. logies www.kras.nl/50028 waarom zou je verder zoeken Ruime voorraad! Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5 (Provincialeweg tussen Vlissingen en Koudekerke) www.intratuin.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1