'NS-tunnel moet openblijven' PZC 39 Juf, er is een boom tegen uw huis gevallen 'Zet De Ruyter op draaiplateau' KOOPZONDAGEN KS L_ Internet moet partijen redden .1 HET WEER: Geregeld zon Woensdag 19 maart 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 67 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Zwemgoud in wereldtijd CDA en PvdA zijn tegen afsluiten spoortunnel voor passanten. door Rudi Buis DEN HAAG - Tunnels bij NS-sta- tions moeten ook na invoering van de ov-chipkaart toegankelijk blijven. Die eis leggen de regerings partijen CDA en PvdA vandaag neer bij minister Eurlings en staats secretaris Huizinga van Verkeer. Veel stations vormen een 'brug' tussen stadsdelen. Als passanten er niet meer door mogen omdat ze geen ov-chipkaart hebben, moe ten ze vaak een eind omlopen. De ov-chipkaart, waarmee nu nog in Rotterdam en Amsterdam wordt geëxperimenteerd, is de pas waar mee vanaf 2009 in het hele open baar vervoer moet worden be taald. Het is de bedoeling geweest dat men zonder die pas geen trein station meer binnenkomt. De Kamerleden Jan Mastwijk (CDA) en Lia Roefs (PvdA) noe men de traverse of tunnel bij een groot aantal NS-stations 'een stuk openbaar gebied' tussen twee stadsdelen. Bij de invoering van de ov-chipkaart en de daarbij beho rende poortjes dreigt die openbare functie te verdwijnen. Onder meer in Goes, Middelburg, Leiden, Amersfoort, Utrecht, Haar lem en Eindhoven speelt dat pro bleem als er poortjes komen bij de in- en uitgangen. „Wij snappen best dat de poortjes een middel zijn om de sociale veiligheid te ver- De grootste regeringspartijen wil- len bereiken dat stationstunnels, zoals die in Middelburg en Goes, toegankelijk blijven na invoering van de OV-chipkaart. groten door mensen te weren van plekken waar ze niet horen", zegt Mastwijk. „Maar wij denken dat die openbare functie minstens zo belangrijk is." Mastwijk benadrukt dat de doorgangen niet alleen de snelste routes zijn van de ene kant van de stad naar de andere, maar ook de sociaal veiligste, omdat er veel mensen lopen en ze vaak goed verlicht zijn. CDA en PvdA willen van de be windslieden weten welke mogelijk heden zij zien om de openbare functie te handhaven als ook ge meentebesturen dat graag willen. Of de invoering van de ov-chip kaart in 2009 doorgaat is overigens nog onzeker. Onlangs meldden Duitse hackers dat ze de chip had den gekraakt, waardoor gratis rei zen mogelijk zou zijn. Staatssecre taris Huizinga kreeg vorige week toch groen licht van de TWeede Ka mer om door te gaan met de kaart, na invoering van een serie extra beveiligingsmaatregelen. Huizinga zal voor de zomer duide lijk maken of de landelijke invoe ring volgend jaar door kan gaan. Uitstel zou rond de 50 miljoen eu ro per jaar kosten. TERNEUZEN - Juf Lotte Mous van De Wingerd in Terneuzen gelooft het eerst niet. „Juf, er is een boom tegen uw huis gevallen", roept een leerling op de speelplaats Toch maar even kijken en ja hoor, een tachtig jaar oude kastanje is - decennia rechtop staan moe- tegen de gevel van haar huis en dat van haar buren, gaan rusten. De woning van Lotte Mous en Eric Lelieveldt is behoorlijk be schadigd. De buren, de familie Boschitsch, treft gelijke rampspoed. Bij het verwijderen van de boom wordt ook nog een waterleiding vernield. Een boomspecialist constateert 's middags dat de wortels van de overige bomen in de Leeuwenlaan gezond en wel zijn. foto Peter Nicolai VLISSINGEN - Historicus Doeke Roos heeft het plan opgevat het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen op een draaiend pla teau te zetten. Volgens Roos had de Zeeuwse zee held ook een sterke binding met het land. Het standbeeld tuurt nu uit over zee. „Niet dat toeristen het straks met een joystick mogen bedienen. Maar laten we het niet zichtbaar draaien in een etmaal van de zee naar de stad." Michiel de Ruyter is geen kermis attractie reageer op www.pzc.nl Ziekenhuispersoneel voert terecht actie eens 'MHHI 83% oneens 17% aantal reacties: 468 en 123138''. - -■ Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31, 36 en 37; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 9 en 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Economie: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 35; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Boek op 1e of 2e Paasdag en ontvang op ALLE reizen KORTING! I Boek een reis via KRAS.NL met kortingen van: 10 p.p. op alle autovakanties 20 per boeking op alle bungalowvakanties 25 p.p. op alle overige vakanties Europa 50 p.p. op alle vliegvakanties Verre Reizen Kijk voor de actievoorwaarden op kras.ni I lease waarom zou je verder zoeken DEN HAAG - Politieke partijen gooien het internet in de strijd om de voortgaande daling van het aan tal leden een halt toe te roepen. Vooral de gevestigde partijen CDA, PvdA en WD kampen met ledenverlies. In de afgelopen twin tig jaar zijn hun ledenaantallen ge halveerd. Om toch jonge mensen enthou siast te maken voor het lidmaat schap, worden via internet diverse initiatieven ontplooid. pagina 4: politiek zoekt jong talent Hogazon Groep Beste lezer(es), wij hebben een bijzonder inspirerende uitnodiging voor u. Zie onze advertentie elders in deze krant. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1