tO Bond eist uitleg rapport Defensie Scholieren staan wél in het beklaagdenbankje Miniatuur lijdt onder vandalen 11 HET WEER: Regen ddd John Schot maakt indruk bij RBC 33 30 en 31 Onrust onder militairen in Uruzgan over onderzoek 'eigen vuur'. Minister wil af van het woord 'allochtoon' Advocate wil dat OM onderzoek naar politiegeweld afwacht. I...IÜI. Ill i Predikanten-mode door de eeuwen heen Dinsdag 26 februari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 48 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop van Defensie of com mandant der strijdkrachten Dick Berlijn moet zo snel mogelijk met een onderzoeksteam naar Uruz gan. Zij moeten daar de militairen uitleg geven over het onderzoek naar de vuurgevechten waarbij twee Nederlandse militairen door 'eigen vuur' omkwamen en één zwaargewond raakte. Dat stelt voorzitter Jan Kleian van de militaire vakbond Acom. Hij reageert daarmee op de onrust die onder militairen is ontstaan over dat onderzoek. „De onderzoeks commissie is niet ter plaatse ge weest." Volgens Kleian moet de top van Defensie er daarom zo snel mogelijk heen, om uit te leg gen hoe de commissie tot de con clusie is gekomen dat de Neder landse militairen inderdaad om kwamen door 'eigen vuur'. De vakbondsman maakt zich zor gen over het feit dat officieren het niet eens lijken te zijn met de uit komst van het onderzoek en daar over van hun commandant niet met de pers mogen praten, terwijl de militaire leiding in Den Haag daar geen moeite mee heeft. Defensie neemt geen maatregelen tegen de militairen die betrokken waren bij de gevechten waardoor de twee Nederlanders en twee Af ghaanse militairen sneuvelden. „Er is maar één militair op aan te spre ken. En dat ben ik", aldus Berlijn. Onder militairen in Uruzgan is onrust ontstaan over het onder zoek naar de vuurgevechten waarbij Nederlanders door 'eigen vuur' om het leven kwamen. MONNICKENDAM - Vier dominees en zeven mannen 'met een eerwaarde uitstraling' showen in de lutherse kerk in Monnickendam de kleding van predikanten door de eeuwen heen om daarmee de geschiedenis van door Maurits Sep MIDDELBURG - Miniatuur Walche ren in Middelburg zet met onmid dellijke ingang een beveiligingsbe drijf in om vernielingen aan het park te voorkomen. Ook denkt de directie na over cameratoezicht. Onbekenden hebben afgelopen weekeinde voor 150.000 euro scha de aangericht aan ruim twintig schaalmodellen. De kleine versie van kasteel Ter Hooge is volledig in elkaar getrapt. Ook van de kade muur van Veere is niets over. De miniaturen van de Spijkerbrug, de Oostkerk, het Abdijcomplex en een oud pakhuis van Middelburg, de Grote Kerk van Veere en het Badhotel van Domburg zijn flink beschadigd. Kasteel Ter Hooge, dat pas drie jaar oud was, is het groot ste verlies. Miniatuur Walcheren was vrijdag begonnen met het terugplaatsen van de gebouwen na de winterslui- ting. Een derde van de driehon derd gebouwen stond er weer. De directie looft duizend euro uit voor de gouden tip die leidt tot aanhouding van de dader(s). HILVERSUM - Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zou het een goe de zaak vinden als de woorden al lochtoon en autochtoon niet meer worden gebruikt. „Misschien moe ten we maar eens van het hele woordgebruik af, want het creëert een valse tegenstelling", zei hij. pagina 4: met het woord allochtoon is niets mis Allochtoon is geen scheldwoord de kerk te vertellen. De modeshow is onderdeel van het programma van Areopagus, een centrum voor kerk, cultuur en samenleving in Waterland. foto Koen van Weel/ANP Gewaagde uitspraken houden politiek spannend 64% 36% aantal reacties: 399 door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Het onderzoek naar het politiegeweld tijdens het scho lierenprotest afgelopen november in Middelburg is nog niet klaar. Maar de gearresteerde scholieren staan wel al in het beklaagden bankje. Ten minste één van hen moet kiezen: een werkstraf of voor de kinderrechter verschijnen. Justitie verwijt hem dat hij niet wegging toen de politie dat eiste. „Ze zijn aan het onderzoeken of ik mishandeld ben en ondertussen krijg ik een brief dat ik misschien een taakstraf moet doen", zegt Ole Thijs. „Ik vind dat-vreemd." Dat vindt zijn advocate Claudine Kouij zer ook. „Wat hem ten laste wordt gelegd kan niet helemaal los wor den gezien van het geweld dat te gen hem gebruikt is. Het is prema tuur. Het onderzoek naar het ge drag van de politie is nog niet eens af" Thijs heeft van het Openbaar Mi nisterie te horen gekregen dat hij binnenkort naar de rechtbank moet komen. „Daar zal hem een transactievoorstel worden gedaan, waarschijnlijk een werkstraf van veertig uur", zegt Kouijzer. Als hij daar niet op ingaat, komt zijn zaak voor bij de kinderrechter. De advo cate gaat het OM vragen om de zaak te seponeren. „En als ze dat niet willen, dan vraag ik om alles op te schorten tot de uitslag van het onderzoek er wel is." Bep Thijs, de moeder van Ole, is woedend. „Er is nog steeds geen politieagent geschorst, maar de kinderen worden lastiggevallen met dit soort dingen. Hij is twee uur verhoord, vervolgens hebben we de rijksrecherche op bezoek ge had en nu moesten we weer naar een advocaat. In het strafdossier zijn verklaringen opgenomen van Justitie wacht niet met vervol ging van scholieren tot het on derzoek naar politiegeweld bij de scholierendemonstratie in Middelburg klaar is. agenten. En van dat onderzoek naar de politie hoor je vervolgens niets meer." Tijdens de scholierendemonstratie gebruikte de politie de wapenstok tegen scholieren omdat die niet snel genoeg weg zouden gaan. Ole Thijs is één van de scholieren die geslagen is door agenten. Een paar dagen later bood burgemeester Koos Schouwenaar zijn excuses aan voor het gebruikte geweld. Bij de demonstratie in Middelburg zijn zes scholieren gearresteerd. Het Openbaar Ministerie kon giste ren niet op de zaak ingaan. Vol gens een woordvoerder van de po litie worden de zaken tegen de scholieren los gezien van het on derzoek naar het politiegeweld. Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Buitengebied: 30 en 31; Agen da: 32; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1