Familiedrama schokt Roosendaal Ajax stopt Mauritshuis toont zegereeks werk van Zeeuw NAC: 2-3 Adriaen Coorte 21 37 Minder geld uitgegeven aan veiligheid door supermarktoorlog. Lichaampjes zesjarig meisje en vierjarig broertje dood gevonden. Hongerdood damhert roept veel reacties op Snelheidswedstrijd met twee grote verliezers Halsema kapittelt Marijnissen en Wilders Geregeld zon Maandag 25 februari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 47 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl door Jan Trommelen DRUTEN - De recente overvalgolf op supermarkten is een direct ge volg van bezuinigingen op de be veiliging tijdens de 'prijzenoorlog' die eind 2003 uitbrak. Dat zegt di recteur Wim Rikken van het be drijf Doen. Volgens Rikken heb ben veel supermarkten om kosten te besparen de veiligheidstraining van hun medewerkers geschrapt. Na jaren van verbetering schoot ROOSENDAAL - De politie heeft gis termiddag in een woning aan de Jakobijnberg in Roosendaal de le venloze lichaampjes aangetroffen van twee kinderen. Buurtbewo ners zeggen dat de moeder van de kinderen die middag schreeuwend op straat had gestaan. „Hij heeft mijn kinderen vermoord. Ik moet een telefoon hebben. Help." De politie gaat uit van een mis drijf, maar wil niet bevestigen dat de vader van de zesjarige Lidewij en de vierjarige Pepijn de verdach het aantal supermarktovervallen vorig jaar omhoog van 91 naar 116. En de trend zet door: het eerste weekend van februari was het voorlopige dieptepunt, toen gewa pende criminelen acht keer toe sloegen. „De daders hebben blijk baar door dat het makkelijk gaat", zegt Rikken, „een geslaagde over val is dus voor herhaling vatbaar." Zijn bureau Doen (Directe Op vang en Nazorg) is gespecialiseerd in de opvang van winkelpersoneel en traumabestrijding na 'calamitei ten' zoals roofovervallen. Het bureau heeft vrijwel de hele detailhandel en een aantal fast te is. „Een drama in de relationele sfeer", is alles wat politiewoord voerder Willem van Hooijdonk er over wilde zeggen. Wel werd dui delijk dat ze gisteravond nog op zoek waren naar de vader. Om 15.12 uur kreeg de politie de melding binnen. Ambulanceperso neel heeft nog geprobeerd de kin deren te reanimeren, maar het mocht niet meer baten. Ook perso neel van de traumahelikopter moest onverrichterzake naar huis. De toegang tot het huis was snel versperd met linten. Later werd een scherm om de woning ge plaatst. Technisch rechercheurs wa ren in allerijl opgetrommeld om te beginnen met sporenonderzoek. foodketens onder contract. Die ver kiezen Doen boven bijvoorbeeld Slachtofferhulp vanwege hun des kundigheid en de snelheid van handelen, aldus Rikken. De criminelen slaan bij voorkeur 's ochtends vroeg toe aan de ach terkant van de winkel, als de vrachtwagen met verse waar ge lost moet worden. De supermarkt medewerkers houden zich dan vol- De beveiliging van supermarkten is in het geding. Door de super marktoorlog geven supers min der geld uit aan beveiliging van de winkel. Hoe de kinderen om het leven zijn gebracht, is niet bekendge maakt. De moeder is onderge bracht bij buren. De buurtbewo ners zijn geëmotioneerd. Ze weten dat het echtpaar in scheiding lag, 'Een paar maanden geleden hebben we een echtelijke ruzie op straat gezien' maar hadden nooit verwacht dat zo'n drama zich zou kunnen afspe len. „Een paar maanden geleden hebben we wel een echtelijke ru zie op straat gezien. Dat was waar schijnlijk het begin, maar van hém gens Rikken vaak niet aan de vei ligheidsprocedures. Hij baseert dat onder meer op een steekproef in december bij een groot aantal su pers. Rikken: „Bij de helft werd het protocol niet op de juiste ma nier gevolgd. Meest gemaakte fout is dat de medewerkers niet eerst kijken wie er aan de deur staat, voordat ze hem openen. Zelfs als wij het kijkoog afdekten, ging de deur toch open uit nieuwsgierig heid." Het verloop onder super- marktpersoneel is hoog. Worden nieuwe medewerkers niet ge traind, dan verliest de winkel snel zijn aanwezige veiligheidskennis. hadden we zoiets nooit verwacht. We hebben gezien hoe lief hij met de kinderen omging, hoe hij ze vol geduld leerde fietsen, ze naar school bracht." Volgens de buren bezocht de vader de kinderen in het huis van de moeder. Ze liet hem dan alleen met de kleintjes. Het aantal gezinsdrama's lijkt toe te nemen. In twee jaar tijd vielen negen tragische gebeurtenissen te betreuren. Het recentst is het dra ma in Middelburg waar afgelopen november een 38-jarige man zijn zoontje en dochtertje om het le ven bracht. Daarna pleegde hij zelf moord. pagina 4: kinderen zijn toch altijd on schuldig? ZIERIKZEE - Dierenartsen worden regelmatig ingeschakeld om een ge wond hert te verdoven, maar dat lukt niet altijd, zegt een dierenarts na de hongerdood van een hert bij Renesse. Het dierenleed roept op de PZC-website veel reacties op en heeft ook landelijk aandacht ge trokken. Het Zeeuwse Kamerlid Ad Koppejan (CDA) beschouwt de zaak voorlopig als een incident. pagina 3: waarom geen genadeschot? TERNEUZEN - Een wedstrijdje hard rijden kostte twee Terneuzense echtelieden gistermiddag het rijbe wijs. Man en vrouw wilden op de Guido Gezellestraat in hun woon plaats wel eens weten wie het hardst kon rijden. De vrouw reed op de linkerrijbaan 111 kilometer per uur, haar man reed rechts drie kilometer minder snel. Ze werden aangehouden en moesten beiden hun rijbewijs inleveren. DEN HAAG - GroenLinks-leider Femke Halsema hekelt de felle kri tiek en grove uithalen waarvan po litici zich bedienen. Diskwalifice ren neemt zo de plaats in van argu menteren, aldus Halsema. Ze vindt het afgrijselijk dat hierdoor het debat wordt vervuild. Halsema doelde op SP-leider Jan Marijnis sen en PW-leider Geert Wilders. pagina 5: SP haalt uit naar Wilders en Verdonk Gewaagde uitspraken houden politiek spannend reageer op www.pzc.nl •W. Een genadeschot is ook natuurbe scherming oneens 9% aantal reacties: 494 Zeeland: 2, 3, 11 t/m 15; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 21 t/m 35; Agenda: 36; Cultuur: 37; Televi sie: 38 en 39. iim 1 mm 8 11688 55530 De politie doet onderzoek na een familiedrama in Roosendaal, waarbij twee kinderen zijn omgekomen. foto Kevin Vervoort

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1