n MEGA SALE START 15 DECEMBER FUN SHOPPING Verplichte fietshelm redt levens Rechter staat actie politie toe bij topduels voetbal 47 Hek tegen sluipers Westerscheldetunnel Acties Greenpeace bij kerncentrale verboden 1STE KERSTDAG GESLOTEN, 2DE KERSTDAG OPEN www.rosada.nl A58 ROOSENDAALWEST rosada Word ook abonnee! I 'III I Stroomvoorziening hersteld in Tieler- en Bommelerwaard. Racoon op tournee doo VS: 'Te gek' HET WEER: Geregeld zon Zaterdag 15 december 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 296 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl ELLEWOUTSDIJK - Het heeft even ge duurd, maar de NV Westerschelde tunnel heeft deze week een hek ge plaatst om te verhinderen dat be stuurders via een talud de tolpoort- jes omzeilen. Nadat het tunnelbedrijf al sinds 2003 diverse sluipwegen had afge- gegrendeld, vonden weggebruikers een nieuwe sluiproute. Na het uit rijden van de tunnel aan de Beve- landse kant reden ze na honderd meter schuin het talud op naar de Staartseweg. Omdat die helling steil is, ging het vermoedelijk om een auto met vierwielaandrijving. In augustus kondigde de tunneldi rectie aan snel een hek te plaatsen. Deze week is het er van gekomen. Woorvoerder I. de Moor: „Zwart rijders hebben nu geen kans meer om de tolpoortjes te ontlopen." BORSSELE - Greenpeace mag een jaar lang geen acties voeren op het terrein van EPZ te Borssele, de ei genaar van de kerncentrale. Dit op straffe van een dwangsom van 500.000 euro per keer, met een maximum van twee miljoen euro. De Amsterdamse rechtbank heeft dat besloten. Ook moet Green peace 140.000 euro schadevergoe ding betalen aan EPZ. Aanleiding is een actie die Greenpeace 18 mei 2005 hield. Actievoerders klom men over het hek van het EPZ-ter- rein en veroorzaakten daar schade. Zo moest de bol van de centrale opnieuw geschilderd worden. Fietshelm moet verplicht worden reageer op www.pzc.nl Agent mag in vrije tijd best een joint opsteken eens 49% 151 aantal reacties: 885 5 Ir, tut gezellige én stijlvolle centrum van Rosada vetkopen meer dan 50 Nationale en Inter nationale merken hun restanten, overproducties en monstercollecties. En dit met kortingen van 30%, 50%, 70%... en meer! /TTVv Rosada heeft ook een kinderparadijs waar je kinderen gratis kunnen spelen MA T/M ZO GEOPEND VAN tO.OO TOT 18.00 UUR Rosada 70 (Wouwbaan), 4703 TB Roosendaal factory outlet DEN HAAG - Een verplichte helm voor jonge fietsers kan veel leed voorkomen. Zon draagplicht ver mindert de kans op ernstig hoofd en schedelletsel bij kinderen met tien tot twintig procent, blijkt uit onderzoek. Jaarlijks overlijden ge middeld zeventien kinderen als ge volg van een fietsongeval. Het mi nisterie van Verkeer voelt voorals nog weinig voor een draagplicht. pagina 4: fietshelm voorkomt letsel organisatie Zorg met hart en ziel voor thuiszorg Vragen over thuiszorg en Wmo? www.curadomi.nl 0900 - 258 258 1 Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39, 42 en 43; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 10; Meningen: 11 en 13; Eco nomie: 17 en 19; Buitengebied: 21 t/m 23; Weer: 26; Cultuur: 45; Sport: 47 t/m 53; Bijlagen: Spec trum, Reizen, Wonen en Media met daarin Televisie: 60 t/m 63. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555547 Nuon vergoedt schade ZALTBOMMEL - Energiebedrijf Nuon zal ieder gezin en ieder be drijf in de Tieler- en Bommeler waard dat is getroffen door de stroomstoring de wettelijke schade vergoeding uitbetalen. Voor gezinnen is dat 35 euro voor de eerste acht uur en vervolgens twintig euro voor elke vier uur dat de stroomuitval langer duurde. Dat is aanzienlijk meer dan een woordvoerder van Continuon, de netwerkbeheerder van Nuon, eer der meldde. Gisteravond om zeven uur, het mo ment dat verreweg de meeste huis houdens in het gebied weer stroom hadden, was de vergoe ding opgelopen tot 245 euro. Deze wettelijke uitkering staat los van de schade-inventarisatie waartoe de gemeenten in het gebied heb ben besloten. Vanwege de uitzonderlijke situatie bieden de gemeenten iedereen ge legenheid de werkelijke schade te melden. Het gaat voorlopig om een inventarisatie op basis waar van wordt bekeken of extra uitke ringen nodig zijn. Voor bedrijven geldt een wettelij ke compensatieregeling. De precie ze omschrijving daarvan is te vin den op de website van Nuon. De Kamer van Koophandel Rivieren land heeft de 7000 ondernemers in de Tieler- en Bommelerwaard een brief met advies gestuurd over de schade-afhandeling. Nog enkele huishoudens in Kerk- driel, Hurwenen, Neerijnen en Geldermalsen moeten handmatig via onderstations weer van stroom worden voorzien, maar daarbij kan volgens netbeheerder Conti nuon niets meer mis gaan. De politie waarschuwt dat alarm systemen van bedrijven kunnen af gaan doordat ze weer elektriciteit Energiebedrijf Nuon betaalt ie- der gezin en bedrijf in de Tieler- en Bommelerwaard dat is getrof fen door de stroomstoring, de wettelijke schadevergoeding uit. krijgen. De politie zal elke melding controleren. Ook hebben agenten afgelopen nacht de noodmast bij Hurwenen aan de Waal bewaakt, die is samengesteld uit twee bouw- kranen. Naar verwachting hervat ten monteurs van Continuon van daag hun werkzaamheden aan de noodvoorzieningen. De opvangcentra in de betrokken gemeenten zijn sinds gisteravond negen uur gesloten. Alleen in Maasdriel en Zaltbommel bleven de gemeentehuizen nog enkele uren open. pag 2/3: het komt toch neer op kaar sen, dekens en een radio pag 3: commentaar pag 4/5: juichend de stad door Feest op straat bij café Halosta in Aalst vlak nadat het dorp gisteravond weer stroom kreeg. foto Cor de Koek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1