Ontslagtop is mislukt IIII lllllill V&D Journalist gaf computercode door Extreem hoogwater blijft uit PR JSCODE I lil FM 36 en 37 Gruwel Abu Ghraib is te zien op Amerikaanse bodem Viz. HET WEER: Hagelbuien Aanval op het tieren langs de lijn Vrijdag 9 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 265 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Beraad in Catshuis over versoepeling van recht levert nog niets op. door Lianne Sleutjes DEN HAAG - Ook na een drie uur durend topberaad blijft de coalitie verdeeld over het gemakkelijker ontslaan van werknemers. Minister Piet Hein Donner (Socia le Zaken, CDA) sprak gisteravond over 'voorstellen die perspectief bieden'. Volgens hem is er 'de wil om eruit te komen'. PvdA-vicefrac- tievoorzitter Mariët Hamer oor deelt echter dat de plannen die hij op tafel heeft gelegd 'onvoldoende' zijn. Minister Donner wil het ontslag recht versoepelen door onder meer de rechtmatigheidstoets door de kantonrechter te schrap pen. PvdA en de Christenunie zijn hier fel tegen. Donners eigen CDA vindt dat schrappen wel rede lijk. De fractie beseft echter dat het politiek niet haalbaar is dus zal het plan aangepast dienen te wor den. In een poging om eruit te komen was er gisteren een topberaad op het Catshuis in Den Haag over het ontslagrecht tussen de minis ter-president, de vicepremiers Bos (PvdA) en Rouvoet (CU) en de Een topberaad gisteravond over de versoepling van het ontslag recht heeft nog niets opgeleverd. De PvdA en de ChristenUnie staan tegenover het CDA. fractievoorzitters van de PvdA, CDA en ChristenUnie. Dat overleg heeft nog geen pasklare oplossing opgeleverd. De PvdA weigert pertinent om de toets door de kantonrechter te schrappen. Bronnen in de fractie stellen dat al genoeg is toegegeven aan coalitiepartner CDA. Zo komt er geen onderzoek naar Irak en geen referendum over Europa, ter wijl de PvdA dat wenste voordat de partij in het kabinet ging zitten. pagina 3: commentaar Mode en meer voor heel veel minder! Blader snel verder voor interessante aanbiedingen DEN HAAG - Een redacteur van de GPD heeft een inlogcode voor een computersysteem van de pers dienst aan een voorlichter van het ministerie van Sociale Zaken gege ven. De man heeft gisteren zijn functie neergelegd, zijn arbeids overeenkomst wordt beëindigd. Dat heeft GPD-hoofdredacteur Marcel van Lingen gisteravond ge zegd. Volgens hem kwam de jour nalist gisteren zelf naar de hoofdre dacteur. Hij bekende toen de code te hebben gegeven. De voorlichter zou die 'onder valse voorwendse len' hebben ontlokt. „De redac teur was vals voorgelicht", aldus Van Lingen. Wat het 'smoesje' van Opstuwing water op Noordzee zorgt wel voor hoge stand. door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Zeeland koerste afge lopen nacht aan op een bijzonder hoge waterstand langs de kust. De verwachting was 3,66 meter +NAP bij Vlissingen. Uit voorzorg sloot Rijkswaterstaat de stormvloedke ring Oosterschelde. De twee Zeeuwse waterschappen waren extra waakzaam. Rijkswaterstaat patrouilleerde op de dijken bij de havens van Breskens, ter hoogte van Terneuzen en bij de oude veer haven Perkpolder. De verwachting was dat de sluizen in Terneuzen gestremd moesten worden. Water schap Zeeuws-Vlaanderen sloot bij Breskens en Walsoorden enke le wegen af en hield een coördina tieteam achter de hand. Ook water schap Zeeuwse Eilanden deed dat. Vanochtend wordt de toestand van de zeeweringen gecontroleerd. Van een echt gevaarlijke situatie was geen sprake, met name omdat de windkracht niet boven acht Beaufort uitkwam (16 tot 19 meter per seconde). Wel belandt de hoogwaterstand in de top-25 van hoogste stormvloeden sinds 1825 (bij Vlissingen). Bovenaan staat fe bruari 1953, met 4,55 meter +NAP. pagina 2 en 3: opperste paraatheid jjffflpMi Fanatisme aan de zijlijn is goed voor de sport reageer op www.pzc.nl jBÜ'ïM Inpolderen en ontpolderen gaan uitstekend samen eens oneens 31% aantal reacties: 341 69% PZC morgenochtend slecht bereikbaar GOES - Als gevolg van werkzaamhe den aan de telefooncentrale is de PZC morgenochtend tussen 8.30 en 10.00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. De afdeling lezersservi ce (voor onder meer bezorgklach ten) is wel normaal bereikbaar: 0800 - 0231231. de voorlichter van Sociale Zaken was, wil Van Lingen niet zeggen. Zaterdag werd bekend dat twee oud-journalisten van de GPD die nu als voorlichter bij Sociale Za ken werken, zich honderden keren illegaal toegang hadden verschaft tot een computersysteem van de persdienst. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530 geen zaak van Vlissingen WASHINGTON - De ene man ligt kotsend op de goten, weer een andere wendt zijn gezicht af ter- Fernando Botero over de martelingen in de Abu grond, de andere hangt aan zijn enkel aan het pla- wijl een bewaker op hem urineert. De 79 portret- Ghraib-gevangenis in Irak zijn voor het eerst te fond, de volgende krijgt water over zich heen ge- ten en schetsen van de Colombiaanse schilder zien in Amerika. foto Francois Mori/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1