Pedonetwerk opgerol Besmetting dierengroothandel is raadsel 3,10 en 1 HET WEER: O Bewolkt Dinsdag 6 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 262 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Kopen via internet is onbetrouwbaar Het Nederlandse leger kan geen wapen meer missen eens 65 35% aantal reacties: 330 Test: schuilt er in u een scheidsrechter? Weer CaultMillau-prijs voor Sergio Herman BREUKELEN - Opnieuw strijken chef-kok Sergio Herman van res taurant Oud Sluis in Sluis en Jon- nie Boer van de Librije in Zwolle met de eer. Zij namen gisteren tij dens de Nacht van de GaultMillau in Breukelen wederom de Gault Millau Awards in ontvangst voor respectievelijk Beste Chef en Res taurant van het Jaar 2008. De GaultMillau geldt als de tegen hanger van de Michelin-sterren. Bedrijven zondebok voor internetoplichters GOES - Middenstanders worden steeds vaker betrokken bij de prak tijken van internetoplichters. Die bieden niet-bestaande objecten aan op verkoopsites als Markt- plaats.nl, en voegen een link naar een bedrijf aan toe om de schijn van betrouwbaarheid te wekken. Dat bedrijf krijgt vervolgens te ma ken met de boze gedupeerden. pagina 2 en 3: oplichters kapen be drijfsnamen Medewerkers Sociale Zaken op non-actief ARNHEM - De medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken die zijn betrokken bij het inbreken in het computersysteem van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) hebben hun werk neerge legd. Dat zei minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken giste ren in een eerste reactie op de affai re. Het ministerie heeft een intern onderzoek naar integriteit van me dewerkers ingesteld. Ook Nederlanders verdacht van seksueel misbruik kinderen. door Martijn van Beek DEN HAAG - Bij een internationale actie tegen kinderporno zijn 2500 verdachten ontmaskerd. Onder hen zijn een 43-jarige man uit Waalre en een 30-jarige vrouw uit Waalwijk. Voor het maken van een kinderpornofilm betaalden zij een 37-jarige hoofdverdachte uit België voor het misbruiken van zijn dochter. De man uit Waalre zit nog vast en verschijnt volgende week voor de rechter. De vrouw is vrij, maar zij is wel verdachte. Bij beiden thuis vond de politie com puters en cd's met kinderporno. Europol maakte gisteren de resulta ten bekend van operatie Koala, een van de grootste acties ooit te gen kinderporno. De onderzoe kers zijn blij dat zij niet alleen afne mers, maar ook producenten heb ben kunnen inrekenen. Het net werk misbruikte behalve twee Bel gische meisjes ook 21 kinderen uit Oekraïne. De slachtoffers waren tussen de negen en zestien jaar. In negentien landen zijn verdachten opgepakt: Daarbij zit een kinderarts in Frank rijk, die meer dan 1,5 miljoen pedo fiele foto's in zijn bezit had en een leraar lichamelijke opvoeding uit België. Bij een inval werd de Belg op heterdaad betrapt: hij misbruik te zijn minderjarige dochter. Onder de overige verdachten be vinden zich meer leraren en sport- instructeurs, maar ook artsen en advocaten. Tien verdachten zitten nog vast. In Nederland zijn 25 huiszoekin gen verricht. Dat leverde tot dus ver naast de arrestaties in Waalre en Waalwijk één aanhouding op. De Australische politie bracht de zaak vijftien maanden geleden aan het rollen. Een video die de politie aantrof, waarop twee jonge meis jes werden misbruikt, bleek in Bel gië opgenomen. Daarop kwam men uit bij de 37-jarige man in Wj Bij een internationale actie tegen kinderporno zijn 2500 verdach ten ontmaskerd. Onder hen be vinden zich ook Nederlanders die een pornofilm maakten. Brugge. In zijn kelder was een stu dio waar kinderporno werd opge nomen. Hij speelde met zijn doch ters (tien en twaalf) de 'hoofdrol'. Ook een 42-jarige Italiaan is aange houden. Hij was de producent van de films met de Belgische en Oek raïense slachtoffers en verkocht de beelden via internet. De politie heeft 150 verschillende films getra ceerd die ieder minimaal een half uur duren. Eén ervan is gemaakt in een vakantiepark in Overijssel. Tegen forse betaling konden klan ten films op verzoek laten maken. Zo houdt een meisje in een scène een bord omhoog met de naam van een klant. Andere klanten stuurden lingerie, sieraden en ge dichten op en vroegen om bepaal de poses. Een man met gezondheidsklachten wordt afgevoerd naar het academisch ziekenhuis in Groningen. foto Gerrit Boer/GPD Tientallen mensen onwel geraakt in Hoogeveen. HOOGEVEEN - Personeel en klanten van het Annen Animal Center in Hoogeveen zijn gistermiddag on wel geworden. De besmetting bij de dierengroothandel was gistera vond laat een volstrekt raadsel. Het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu (RIVM) ver richtte metingen, maar het kon nog niets zeggen over de mogelij ke oorzaak. Er werden 24 mensen met klachten overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Gro ningen. Het ging om medewerkers van de dierengroothandel, hulpver leners en bezoekers. Zij klaagden over misselijkheid, hoofdpijn, dui zeligheid en bloeddrukwisselin gen. Ook hadden sommigen wond jes. Nog eens 77 anderen die in de nabijheid van de zaak waren ge weest, mochten gisteravond niet weg uit de omgeving. De buurt werd hermetisch afgeslo ten; niemand kon er in of uit. De op een na hoogste alarmfase was van kracht. Burgemeester Willem Urlings van Hoogeveen liet gisteravond op een persbijeenkomst weten dat geen enkel risico werd genomen. „We nemen vrij forse maatregelen, maar voorzichtigheid is geboden zolang de aard van de besmetting niet duidelijk is." Zo werd er gister middag bij de dierenwinkel een noodhospitaal ingericht. Volgens Urlings was het ziekte beeld van de 24 'niet heel ernstig'. Voor de 77 mensen die het gebied niet uit mochten rondom het die- rencentrum werd overnachting ge regeld. Zij kregen een bed in wijk- UJ Vierentwintig mensen zijn giste- ren onwel geraakt in een dieren winkel in Hoogeveen. Zij zijn op genomen in een ziekenhuis. Over de oorzaak is niets bekend. centrum De Magneet in Hooge veen. De problemen bij Annen Animal Center kwam gistermiddag aan het licht, nadat een aantal perso neelsleden onwel was geworden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit naar het dierencen- trum. Er werd uitgegaan van een besmetting, maar ook dat stond volgens de burgemeester nog niet vast. De dierengroothandel kwam afge lopen weekeinde ook al in het nieuws toen een van de drie aan wezige brilkaaimannen op mys terieuze wijze het leven had gela ten. EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Buitengebied: 30 en 31; Agen da: 32; Sport: 34 t/m 37; Televisie: 38 en 39.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1