Jan Wolkers' leed werd het leed van Zeeland H Lin van DELTA deelt cadeaus uit aan alle tv-kijkende Zeeuwen! 47 Kijk snel op pagina 48 17 Beste Zeeuwse witte wijn komt uit Dreischor Veel zon Michael Boogerd moet zichzelf herprogrammeren Zaterdag 20 oktober 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 248 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 door Ernst Jan Rozendaal GOES - Jan Wolkers' (eerste) huwe lijk met de uit Goes afkomstige Ma ria de Roo - de ex van Hans War ren die in het Geheim dagboek wordt aangeduid als Sibylle - brengt hem begin jaren vijftig elke zomer naar Zeeland. Kort na de watersnood van 1953 is Wolkers ook hier, omdat zijn zwangere vrouw in Goes wil bevallen. Hij vindt het 'verschrikkelijk' dat hij dode koeien en paarden in het on dergelopen land ziet drijven. In 1957, als onbekend kunstenaar en nog lang geen gevierd schrijver, maakt Wolkers een monument voor de slachtoffers van de Ramp. Het bronzen beeld van een jonge vrouw met een verdronken kind op haar arm staat in de tuin van de hervormde kerk in Kruiningen. Wolkers is geprezen om de treffen de manier waarop hij het leed van de slachtoffers wist uit te drukken. In een interview in de PZC, vier jaar geleden, vertelt hij echter dat hij een persoonlijke tragedie ver beeldde. Op 10 juni 1951 stierf zijn tweejarige dochtertje Eva, nadat ze per ongeluk in een bad met heet water was gezet. „Ik heb daar twaalf jaar niet over kunnen pra ten", aldus Wolkers, „Dat kon ik pas toen ik erover geschreven had, in Een roos van vlees." Het daarin terugkerende motief van het kin derhandje heeft hij zes jaar eerder al gebruikt in het Kruiningse beeld, waarvoor Maria de Roo po seerde. Van het dode kind dat de vrouw draagt, is namelijk alleen een handje te zien. Wolkers' leed werd zo het leed van Zeeland. De dichtregels van A. Roland Holst, die hij uitkoos voor de sokkel, hebben er sinds gisteren een betekenis bij: Hoort gij de zee achter mijn hart? Dan zal ik heen zijn en gij zult met de zee alleen zijnde golven zullen breken in uw hart. PJI De gisteren overleden schrijver en beeldhouwer Jan Wolkers ver bleef in de jaren vijftig, voor zijn grote doorbraak, regelmatig in Zeeland. TEXEL - Schrijver en beeldhouwer Jan Wolkers is giste ren op 81-jarige leeftijd onverwachts overleden in zijn woning op Texel. In februari 1957 werd in Kruiningen een beeld van Wolkers onthuld ter nagedachtenis aan de watersnoodramp (inzet). Het Groot Dictee der Ne derlandse Taal is dit jaar geschreven door Jan Wolkers. Zeeland: 2, 3, 25 t/m 35; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Opinie: 9 t/m 11; Beurs: 14; Econo mie: 15; Buitengebied 16 t/m 18; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 38; Agenda: 39; Sport: 43 t/m 47; Bijla gen: Spectrum en Prisma met daar in Televisie: v50 t/m v53. organisatie Zorg met hart en ziel voor thuiszorg Vragen over thuiszorg en Wmo? www.curadomi.nl 0900 - 258 258 l Buitengebied: rood met witte stippen www.pzc.nl door Cornelleke Blok GOES - De Pinot Gris 2006 van wijngaard De Kleine Schorre in Dreischor is de beste Zeeuwse wit te wijn. Dat vonden vijftien wijn kenners en -liefhebbers in een test van twaalf Zeeuwse witte wijnen. De smaaktest was een initiatief van de PZC. De Pinot Gris, die gemiddeld een 7,6 scoorde, won het met een neus lengte verschil van de lohanniter 2004 van wijngaard De Oorsprong in Oudelande. Het testpanel waar deerde de lohanniter gemiddeld met een 7,5. Vijf experts en tien liefhebbers vormden twee testpanels. Opval lend was dat de experts de lohan niter tot winnaar verkozen met een 8,1, terwijl de liefhebbers de Pi not Gris het hoogst waardeerden met een 7,2. De Pinot Gris won uit eindelijk toch, omdat het gemid delde cijfer van de twee testpanels telde als eindoordeel. Wijngaard De Kleine Schorre kwam als beste Zeeuwse wijnma ker uit de bus. Behalve de Pinot Gris deden ook de Pinot Blanc en de Auxerrois uit Dreischor het goed. De Pinot Blanc, die binnen kort geserveerd wordt in de busi ness-class van KLM, kreeg een 7,1 (derde plaats), de Auxerrois een 6,9 (vierde plaats). Wijnmaker Johan van de Velde van de Kleine Schorre reageerde blij verrast op de testuitslag. „Dit is een extra klopje op de schou der." Spectrum: Pinot Gris tintelt lekker op de tong De NPS zal nog met Wolkers' weduwe overleggen of de ze ook daadwerkelijk mag worden gebruikt. De tekst is waarschijnlijk een van de laatste werken van Wolkers. foto Marcel Antonisse/ANP pagina 3: commentaar pagina 12 en 13: biografie en reacties Wolkers verdient een standbeeld reageer op www.pzc.nl Tiener kent gevaren internet 124% eens oneens aantal reacties: 410 76% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 laUii 1 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1