Mobiel bellen binnen EU goedkoper Artsen flessen toeristen 5 Olifant winnend ontwerp op bloemencorso Zundert 25, 26 en 27 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 -0231 231 HET WEER: Geregeld zon Willem-Alexander viert veertigste verjaardag Maandag 3 september 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 207 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Zeeland: 2, 3, 13 t/m 16; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Cultuur: 17; Agen da: 18; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 25 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Alle telefoonbedrijven vragen nu maximaal 58 cent per minuut. den haag - Mobiel bellen binnen de Europese Unie is sinds het weekeinde goedkoper geworden. Alle grote telefoonbedrijven in Ne derland hebben nu hun tarieven verlaagd, ook al hebben zij daar nog tot 1 oktober de tijd voor. Mobiel bellen vanuit de EU-lan- den volgens het 'eurotarief kost nu maximaal 58 cent per minuut, gebeld worden 29 cent. Bij het pas seren van de grens sturen telecom- bedrijven voortaan gratis een sms met de nieuwe tarieven. De nieu we prijzen gelden niet voor sms Mobiel bellen binnen de Europe- se Unie is goedkoper geworden. De nieuwe tarieven gelden nog niet voor sms en mobiel internet binnen Europa. en mobiel internet binnen Europa en ook niet voor telefoonverkeer buiten de Europese Unie. Het blijft bijvoorbeeld oppassen met bellen van en naar Noorwegen en Zwitserland, landen die weliswaar binnen Europa liggen, maar bui ten de EU vallen. Sommige bedrij ven hanteren daarvoor wel het eu rotarief en andere weer niet. Ook komt hiermee geen einde aan de wirwar van telefoontarieven. Telecombedrijven kunnen bellen binnen Europa onderbrengen in een apart abonnement, waardoor de tarieven toch weer hoger kun nen uitvallen. De tariefsverlaging is opgelegd door de Europese Commissie. Het is een eerste stap. In de toekomst moeten telecombedrijven voor het doorgeven van een buitenlands ge sprek in principe hetzelfde vragen als zij nu doen voor een gesprek dat afkomstig is van een abonnee van een binnenlandse concurrent. Bestialiteit is geen misdaad, maar een ziekte PvdA-voorstel: 3 jaar cel voor dierenporno DEN haag - De Tweede Kamer kan zich binnenkort buigen over het wetsvoorstel van de PvdA om seks met dieren te verbieden. Kamerlid Waalkens wil ook het maken van en handelen in dierenporno straf baar stellen. Volgens hem is het hoog tijd dat de wetgeving wordt aangepast, want nu is seks met die ren alleen strafbaar als het dier aantoonbaar lijdt en er sprake is van dierenmishandeling. Er moet een referendum komen over de ziekenhuiskwestie 20% aantal reacties: 337 ZUNDERT - Met een enorme veelkleurige olifant trok het grootste corso ter wereld gisteren onderwerp omdat er in het beeldmerk van het won het buurtschap Stuivezand gisteren het bloe- 60.000 mensen. De inwoners van Stuivezand, dat buurtschap ook een olifant zit. In de stoet reden EN mencorso van Zundert. Volgens de organisatie tussen Zundert en Rijsbergen ligt, kozen voor dit negentien praalwagens mee. foto Ingrid Bertens Verzekeraars houden zwarte lijst bij van medici en ziekenhuizen. DEN haag - Zorgverzekeraars slaan alarm vanwege de vele valse zorg nota's die deze zomer uit het bui tenland komen. De verzekeraars houden een zwarte lijst bij van bui tenlandse ziekenhuizen en artsen die onnodige en dure behandelin gen uitvoeren. In landen als Turkije en Egypte wordt regelmatig gesjoemeld met declaraties. Er is sprake van een groeiend probleem, zegt een woordvoerster van zorgverzeke raar Achmea. „Nederlanders kozen voorheen vooral vakantiebestem mingen binnen Europa, maar nu reist men steeds verder weg." Veel mensen beginnen onvoorbe reid aan de reis. „Zij vergeten zich te laten vaccineren of weten niet dat je op bepaalde plaatsen beter geen groente en fruit kunt eten. Ja, en dan worden ze onwel." Buitenlandse artsen maken gretig misbruik van de zieke Nederland se toeristen. „Zij weten dat wij ver plicht verzekerd zijn en dat de kos ten toch wel worden vergoed", al dus Zorgverzekeraars Nederland. Verzekeraar CZ waarschuwde on langs voor de wanpraktijken van een Libanees ziekenhuis. CZ kreeg twee identieke nota's binnen van verschillende patiënten. Alleen naam en datum waren veranderd. Het notanummer en zelfs de koortstemperatuur van beide pa- Buitenlandse artsen maken gre- tig misbruik van zieke Nederland se toeristen. Zij weten dat die verplicht verzekerd zijn en dat de kosten worden vergoed. tiënten was hetzelfde. Bij nader on derzoek bleek de kliniek al vier jaar gesloten te zijn. Het Nederlands Huisartsengenoot schap (NHG) erkent het pro bleem. Volgens het NHG zouden zieke toeristen zich via patiënten folders op internet eerst moeten la ten informeren over hun kwaal. Na het bezoek aan de buitenland se dokter kunnen zij nog de eigen huisarts bellen om te overleggen of de voorgestelde behandeling wel klopt. pagina 11vakantiedokter declareert driftig Vlissingers geven man trappen tegen hoofd goes - De politie hield gisteroch tend op de Beestenmarkt in Goes rond half vijf drie Vlissingers in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar aan wegens openlijke geweldple ging. Zij worden ervan verdacht een 40-jarige man uit de gemeen te Borsele zonder enige reden trap pen tegen het hoofd te hebben ge geven. De jonge mannen werden achterhaald door fietsende agen ten die hen zagen wegrennen. Vader verdrinkt bij redden zoontje in zee DEN haag - Een 37-jarige man uit Den Haag is gistermiddag overle den, nadat hij had geprobeerd zijn 7-jarig zoontje bij Kijkduin uit zee te redden. Een kitesurfer haalde het kind uit het water. Het gaat naar omstandigheden goed met het jongetje, aldus de politie. De jongen raakte in de problemen, als mede de vader die de jongen wil de redden. De man overleed op weg naar het ziekenhuis. Ten Cate verder onder druk bij Ajax

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1