Sudan-missie lijkt nabij 'Weinig respect voor kunstwerk' Extra bijlage: Vlissingen Zorg dat je d'r bij bent, bij de Zeeuwse Marinedagen V; Vraagtekens bij risicoanalyse van kinderen zie pagina Donderdag 5 juli 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 156 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Nederland zou aan VN troepen willen leveren voor vredesoperatie. door Remko Tanis den haag - Militaire vakbonden, politieke waarnemers en militair deskundigen zijn ervan overtuigd dat de volgende Nederlandse vre desmissie in Afrika is. De hint van minister Van Middelkoop van De fensie deze week in een brief aan de Tweede Kamer verraadt dat er achter de schermen al volop aan zo'n uitzending wordt gewerkt. Dat stelt Dick Leurdijk, deskundi ge op het gebied van VN-vredes- missies. Van Middelkoop schreef: „Defensie richt zich op een moge lijke inzet in andere delen van de wereld, met name Afrika." Oud-minister en voormalig VN-ge- zant in Sudan, Jan Pronk, weet ze ker dat ook Nederland al door de Verenigde Naties is gevraagd troe pen te leveren aan de vredesmacht die de VN naar Sudan willen stu ren. Volgens Leurdijk wijzen een aan tal signalen erop dat het kabinet naar Afrika wil. Zo benadrukte mi nister Verhagen van Buitenlandse Zaken vorige week na een interna tionaal overleg over Sudan dat er 'zo snel mogelijk' een missie voor Sudan op de been moet worden gebracht. Dinsdag sprak minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking met VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon, onder meer over 'veiligheid Veel signalen wijst er op dat De- fensie een vredesmissie naar Su dan voorbereidt. De VN zouden Nederland al hebben gevraagd om troepen te leveren. en wederopbouw in Darfiir', de roerige provincie van Sudan. Ook de militaire vakbonden VBM-NOV en AFMP gaan er al van uit dat Nederland militairen naar Afrika stuurt. „Onder militai ren hoor je al langer: de volgende missie is Afrika", zegt Han Busker van de AFMP. Henri Lansink van VBM-NOV: „Defensie is al enige tijd bezig de kennis over Afrika te vergroten. En in het kabinet zitten een paar enorme Afrika-fans." pagina 3: commentaar pagina 4 en 5: ambitie Defensie leidt naar Afrika Krajicek mist halve finales Wimbledon Vaarroute vlootschouw j 10.30 uur I Verzamelen uit I c*e*<ust NOORDZEE Westkapelle Vlissingen vanaf 14.45 uur eindverzameling op Westerschelde PZC Felix Binicewicz en Willem Adriaansens VLISSINGEN - In Vlissingen wordt alles in gereedheid gebracht voor de komst van de bezoekers van de marinedagen. Hans Koeman, alias Michiel de Ruyter, hangt een vlag van 'zichzelf' op. Morgen om 14 uur is de vlootschouw, waaraan 25 schepen meedoen. Giste ren zegde de Franse marine de komst van het fregat Germinal toe. pagina 31: beperking scheepvaart foto Lex de Meester Deel stalen sculptuur spoorloos verdwenen bij ROC Westerschelde. door Harold de Puysseleijr terneuzen - Beeldhouwer Luc In- gels uit Walsoorden is gekwetst omdat een van zijn werken op het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Westerschelde in Terneu zen niet alleen is vernield, maar ook van de aardbodem is verdwe nen. Alleen de sokkel is over van een van de kunstwerken van de driedelige beeldengroep Het Bos. Directielid Ian Meesen van het ROC bevestigt dat. „Het kunst werk zelf was jaren geleden ge sneuveld. Het was jammer genoeg een nogal kwetsbare constructie. Leerlingen konden er in de rook ruimte op gaan zitten en tegenaan leunen." Volgens Meesen zag de schoollei- Luc Ingels foto Peter Nicolai ding er geen heil in het beeld te la ten repareren. „Natuurlijk is dat voor een kunstenaar niet leuk om te zien of te horen. Maar wij heb ben besloten om het voor gezien te houden." Voor Ingels voelt dat als een dolksteek in het hart. „Ei genlijk is het schandalig dat er op zo'n manier met een beeldbouw werk wordt omgesprongen. In zijn algemeenheid getuigt dit van wei nig respect voor de beeldende kunst", zegt Ingels. De directie van de toenmalige mts/meao kocht de beeldengroep jaren geleden aan na een uitbrei ding van het schoolgebouw. De kunstenaar uit Walsoorden legt uit dat het om drie stalen beelden uit één serie ging. Een beeld staat buiten op het schoolplein, een an der beeld staat binnen in de kanti ne. Diezelfde figuren, maar dan in een kleinere uitvoering, stonden in de rookruimte. Die wordt in de aanloop naar het nieuwe cursus jaar de komende tijd verbouwd tot leslokaal. Meesen heeft geen idee waar de stalen onderdelen van het vernielde beeld zijn geble ven. „Misschien zijn die wel ge bruikt door de afdeling Werktuig bouw. Ik weet het echt niet." den haag - De Tweede Kamer staat huiverig tegenover het plan van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin om voor ieder kind een inschatting te maken van de risi co's die tijdens de opvoeding kun nen optreden. Het CDA vindt niet duidelijk wanneer er sprake is van een risico, de Christenunie vindt dat de overheid niet al te veel mag ingrijpen in het gezin. Dat bleek gisteren tijdens overleg van de Ka mer met Rouvoet over zijn beleids voornemens. Met een inventarisa tie in de eerste vier levensjaren wil hij dat hulpverleners snel kunnen optreden bij dreigende problemen in gezinnen. CDA-Kamerlid Sterk zei bang te zijn dat bemoeizorg overgaat in bemoeizucht. pagina 7: elke dag bang om pak ram mel te krijgen londen - Michaëlla Krajicek heeft zich gisteren niet geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De 18-jarige tennisster verloor in de kwartfinales van de Franchise Ma rion Bartoli. Krajicek begon goed aan de partij (6-3), maar na een re genpauze nam Bartoli het initia tief over en won met 6-3 en 6-2. pagina 41: sprookje is uit Bosbranden in Spanje verjagen toeristen den haag - Bij de alarmcentrale van de ANWB zijn gisteren tiental len meldingen binnengekomen van Nederlandse toeristen die van wege bosbranden werden geëvacu eerd van campings in Spanje. Ze ker twee campings aan de kust in de provincie Tarragona werden uit voorzorg ontruimd, omdat de bos branden te dichtbij kwamen. Regenpauzes maken van toernooi Wimbledon een lachertje reageer op www.pzc.nl Gewone man profiteert niet van economische opleving eens ^8 82% Sneenf 18% EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 en 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 15 en 17; Boeken: 18; Weer: 22; Strips: 23; Weekagenda: 38 en 39; Cultuur: 40; Sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1