WD wil toezicht op top fiscus Festival Concert at Sea wordt klimaatneutraal 10 en 11 Heldendaden voor de boulevard KRAS.NL I boek online HET WEER: Veel zon Brouwers krijgen boete voor hoge bierprijs Estafette van Ferrari's trekt de aandacht Woensdag 18 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 91 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 Fractie is problemen met automatisering bij Belastingdienst beu. DEN HAAG - De ambtelijke leiding van de Belastingdienst moet onder curatele worden gesteld, zodat bij de dienst de boel snel op orde kan worden gekregen. Verder is een 'pas op de plaats' noodzakelijk en mag de fiscus geen nieuwe taken op zich nemen. Dat stelt de WD-fractie in de Tweede Kamer. Zij maakt zich gro te zorgen over de problemen bij de Belastingdienst met de automa tisering en verwerking van bijvoor beeld de toeslagen voor huur, zorg en kinderopvang, ook al heeft staatssecretaris De Jager van Finan cien onlangs gezegd dat gezinnen die hierdoor in financiële proble men komen via de Belastingtele foon een spoedbetaling kunnen aanvragen. Morgen praat de Tweede Kamer met De-Jager over de situatie bij De WD meent dat topfunctiona rissen van de fiscus 'zelf hun ver antwoordelijkheid' moeten ne men, ofschoon de staatssecreta ris over hun aanblijven beslist. de Belastingdienst. De Jager is poli tiek verantwoordelijk voor de fis cus. „Ik ben er echt klaar mee", zei WD-Kamerlid Ineke Dezentjé gis teren. Ze vindt dat de staatssecreta ris moet beslissen over het aanblij ven van de ambtelijke top. „Maar als het aan mij ligt, nemen de be trokken mensen hier zelf hun ver antwoordelijkheid." De Belastingdienst kampt al lange tijd met automatiseringsproble men. Volgens het kabinet duurt het naar verwachting nog vijf tot tien jaar voordat orde op zaken is gesteld. Recent kreeg de fiscus ook al kri tiek van de Nationale Ombuds man en de Algemene Rekenkamer op zijn dienstverlening. De WD wil dat bekeken wordt of de automatisering uitbesteed kan worden en dat er meer naar de kwaliteit van dienstverlening wordt gekeken. Ook eist de fractie dat de fiscus een 'menselijker gezicht' toont. „Nu overheerst vooral het cijferfe- tisjisms-v aldus Dezentjé. Ook zou volgens haar bij nieuwe wetgeving eerst via een uitvoeringstoets moe ten worden nagegaan of de fiscus het extra werk nog wel aan kan. De WD komt jaren te laat met haar kritiek op de belastingdienst reageer op www.pzc.nl Time-out bij huiselijk geweld heeft geen zin 157% Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 28; Agenda: 29; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39 Horeca: hotels snel rookvrij, cafés later DEN HAAG - De horeca wil de siga ret uitbannen. Hotels, restaurants en fastfoodrestaurants worden op 1 januari 2008 rookvrij, in cafés en discotheken mag tot 2011 nog ge rookt worden. Dat voorstel heeft Koninklijke Ho reca Nederland gisteren gedaan aan minister Klink (Volksgezond heid). Klink houdt vast aan zijn in tentie dat de hele horeca zo snel mogelijk rookvrij is. RENESSE - Concert at Sea, 30 juni op de Brouwersdam, wordt het eerste klimaatneutrale festival in Europa. Alle CO.-uitstoot die het evenement veroorzaakt door het energieverbruik en het verkeer van en naar het festival, wordt ge compenseerd door te investeren in bosplantprojecten en initiatieven op het gebied van duurzame ener gie, vooral in de Derde Wereld. Het festival, dat streeft naar een duurzame en maatschappelijk ver antwoorde opzet, werkt hiervoor samen met de KlimaatNeutraal Groep uit Arnhem. Die berekent de totale uitstoot, voorlopig ge schat op 300 ton. Concert at Sea koopt CO,-rechten voor het stan daardbedrag van tien euro per ton. „We hopen dat ons voorbeeld wordt gevolgd door andere festi vals in Europa", zegt mede-organi sator Dennis Luken. VLISSINGEN - De opnamen voor de film Kapitein Rob en het geheim van professor Lupardi leverden gisteren een spectaculair gezicht op bij de Vlissingse boulevard. Rob, in dit geval gespeeld door een stuntdubbel van de mari ne, redde een vrouw. De crew heeft nog ruim twintig draaidagen voor de boeg. foto Lex de Meester Allerlaatste plaatsen op een spotgoedko pe cruise vanaf slechts 119! Tijdens deze cruise varen we langs o.a. Amsterdam en Enkhuizen. Maar let op: het aantal hutten is beperkt, dus boek snel! HOLLANDS GLORIE VANAF HET WATER Dag 1: inscheping in Amsterdam. Dag 2: via het vissersdorp Volendam en het oude Hoorn varen we naar Enkhuizen. Dag 3: terug naar Amsterdam. INCLUSIEF: verblijf aan boord van het 3-sterren MS Diana, in een 2-persoonshut bovendek, alle maaltijden aan boord. April 27 v.a.€119 Mei 4 v.a. 119 Voor meer informatie zie reisnummer CRUZ 25.414, www.kras.nl/25414 waarom zou je verder zoeken of bel 0900 - 9697 =1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1