Dochter voor Maxima Gewapende begeleiding bij tbs'er op verlof 35 10 en 11 Autoschip loopt vast op Westerschelde Plasterk: meer geld voor leraar sXo 16° HET WEER: Veel zon Monsterzege Man United tegen AS Roma Navo loopt hulpverleners in de weg Woensdag 11 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 85 - los nummer 1,30» zaterdag 1,85 www.pzc.nl Prinsesje weegt 4135 gram en is 52 centimeter lang. door Hans Jacobs DEN HAAG - Prinses Maxima is gis teravond om tien uur in het Bro- novoziekenhuis in Den Haag beval len van haar derde dochter. „We zijn erg dankbaar met de geboorte van deze kerngezonde baby", al dus prins Willem-Alexander. Het prinsesje woog bij de geboorte 4135 gram. De lengte van de baby is 52 centimeter. Prins Willem-Alexander maakt de naam van zijn nieuwe dochter pas later deze week bij de aangifte be kend. Dit onder meer om domein kapers op internet een stap voor te blijven. De vorige keren claimde het prinselijk paar ook nog enige bedenktijd. De prins zal pas later vandaag zijn jongste kind - de vierde in de lijn van troonopvolging - laten zien aan de media. Vooraf was met de behandelende artsen M. Smeets en J. Kreijen-Meinesz afgesproken dat hiermee zou worden gewacht tot minstens acht uur na de ge- flW Prinses Maxima is gisteravond om tien uur bevallen van haar derde dochter. Het prinsesje is de vierde in de lijn van troonop volging. boorte. Dit omdat de prinsesjes Amalia en Alexia onderkoeld ble ken te zijn na de persontmoeting in het ziekenhuis, die beide keren kort na hun geboorte plaatsvond. Wel heeft de prins zelf een foto ge maakt van de nieuwe Oranjetelg, het achtste kleinkind van konin gin Beatrix. Willem-Alexander en Maxima wil den vooraf het geslacht van hun baby niet weten. „We laten ons graag verrassen", aldus de prins eerder dit jaar. „Het belangrijkste is dat het kind gezond is", voegde Maxima daar aan toe. Uit opiniepeilingen bleek dat veel Nederlanders hoopten op een jon getje. Sinds de grondwetswijziging van 1983 - toen het voorrangsrecht van prinsjes bij de troonsopvol ging werd geschrapt ten gunste van de eerstgeborene - is het ge slacht staatsrechtelijk gezien niet meer van belang. Maxima werd gistermiddag om 15.45 uur opgenomen in het Haag se ziekenhuis, waar eerder ook Amalia en Alexia en de drie kinde ren van prinses Laurentien zijn ge boren. De ouders van prinses Maxima, die in het paasweekeinde uit Ar gentinië zijn overgekomen, pasten in Wassenaar op de twee prinses jes. zie ook www.royalblog.nl DEN HAAG - Het kabinet investeert in het leraarsvak. „Er moet geld bij", heeft minister Plasterk van Onderwijs gisteren gezegd in de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat het kabinet een miljard euro inves teert in het onderwijs. „Daarvan gaan wij een deel voor de leraren gebruiken", stelde minister Plas terk. Zijn voorganger Van der Hoeven riep al dat de salarissen van de lera ren omhoog moeten, maar die be lofte deed Plasterk niet. Op vragen uit de Tweede Kamer over de hoge werkdruk van leraren verwees hij naar het regeerakkoord, waarin is beloofd dat die omlaag moet. Ook moet de kwaliteit van het on derwijs omhoog. Binnen twee we ken installeert minister Plasterk een commissie die zich over deze kwesties moet buigen en ook moet bedenken hoe het dreigende lerarentekort kan worden afge wend. Na de zomer moet de com missie klaar zijn. TERNEUZEN - Het autoschip Grande Argentina, dat gistermiddag omstreeks half één voor Terneu- zen vastliep, is door sleepboten naar de haven van Vlissingen gebracht voor een inspectie. De carrier raakte stuurloos door motorproblemen. Er werden acht sleepboten ingezet om het schip vlot te trekken. De Grande Argentina was op weg van Antwerpen naar zee. Door een mankement Albayrak overtuigd dat 'beveiligd verlof vruchten afwerpt. DEN HAAG - Beveiligers die tbs'ers op verlof bewaken, mogen bij een ontsnapping een vuurwapen trek ken of een wapenstok gebruiken. Het gebruik van geweld is alleen toegestaan als zij de vluchtende tbs'er vooraf een waarschuwing ge ven. Dat zei staatssecretaris Albay rak van Justitie gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. De beveiligers kunnen een tbs'er ook in de boeien slaan of hem ver plichten een broekstok te dragen, zodat vluchten vrijwel onmogelijk wordt. Een Kamermeerderheid steunt het voorstel. Na een jaar wordt bekeken of het meesturen van een getrainde bewaker tot minder ontsnappingen heeft ge leid. Met name de SP en Groen- Links zijn bang dat de maatregel averechts kan werken. Tbs'ers zou den door de aanwezigheid van een beveiliger eerder geweld gebruiken bij hun ontsnapping. Vanaf 1 juli kunnen tbs-klinieken naast een therapeut ook een pro fessioneel opgeleide beveiliger Dierenpark Emmen laat zeeleeuwen inslapen EMMEN - Het zeeleeuwenbassin in Dierenpark Emmen is leeg. Het dierenpark heeft de afgelopen maanden alle 27 zeeleeuwen in laten slapen, omdat de dieren besmet waren met tbc. Dat zei het park gisteren. Ook de verzorgers van de zeeleeuwen zijn besmet geraakt met de bacterie. Zij slik ken sinds september medicijnen. Het bassin wordt grondig ont smet. Hoger salaris leraren is geen garantie voor beter onderwijs Overheid heeft niets te maken met topinkomens in de zakenwereld aan het roer kwam het schip ook al in de proble men tijdens de zware winterstorm op 18 januari op de Westerschelde. foto Sjaak Klaassen meesturen tijdens de eerste verlo ven van tbs'ers. Dat is overigens niet verplicht. De Raad voor Strafrechtstoepas sing en Jeugdbescherming conclu deerde eerder dat een bewaker meesturen op proefverlof de sa menleving niet veiliger zal maken. De meeste tbs'ers doen hun vluchtpoging namelijk als zij al lang met onbegeleid verlof mogen. eens I 61% EN Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 27, 30 en 31; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 8 en 9; Thema spread: 10 en 11; Beurs: 12; Econo mie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Cul tuur: 29; Agenda 32 en 33; Sport: 34 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 I I 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1