Daverende overwinning SP M SP» Sterk in merken 41 12 en 13 CDA mm% k T*lKy^iiiÉÉlli Donderdag 8 maart 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 57 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl PSV bij laatste acht Champions League Laat kinderen krijgen is vaak eigen keus HET Geregeld zon PvdA moet bij Statenverkiezing fiks verlies incasseren. door Rinus Antonisse GOES - Een grote klapper voor de SP, een fikse duikeling voor de PvdA. Licht verlies voor het CDA, matige winst voor de CU. D66 en Zeeuws Belang verdwijnen. WD, GL, SGP en PvZ handhaven zich. Dat is het resultaat van de gisteren gehouden verkiezingen voor Pro vinciale Staten. De daverende winst van vier zetels voor de SP kwam niet onverwacht. De partij stond in de peilingen steeds op winst, dankzij het Marijnissen-ef- fect. Dat is door de kiezers ver taald in 5 zetels. Een verrassing was de grote nederlaag, min twee zetels, voor de PvdA. Verlies was in de landelijke trend voorspeld. Dat het op ruim 6 procent is uitge komen (van 20,3 naar 14,2 pro cent) kwam als een onverwachte dreun. Ondanks een stevige campagne boekte het CDA een verlies van 2,3 procent, ofwel 1 zetel. Wel blijft de partij met 10 zetels de grootste in de Staten. Met een flinke voor sprong op PvdA en WD, die bei de op 6 zetels uitkomen. De libera len bleven gelijk op 14,5 procent. De SGP verloor 1 procent, maar hield met 11,7 procent 5 zetels. Evenveel als de SP. De CU kreeg ruim 3 procent meer kiezers ach ter zich, genoeg voor 3 zetels. Ver geleken met de verkiezing van 2003 (omgerekend naar 39 zetels) is dat een winst van 1. Ondanks een licht verlies (0,6 pro cent) wist GroenLinks 2 zetels te behouden. Dat geldt ook voor de PvZ. Die steeg 1,4 procent; niet vol doende voor zetelwinst. De PvZ verdubbelde de aanhang in Borse- le, een gevolg van het anti-ontpol- derstandpunt. Dat kwam in Hulst maar licht tot uiting (van 19,2 naar De SP marcheert van 1 naar 5 ze tels in de Staten. De grote verlie zer is de PvdA, die als tweede partij de VVD voor moet laten gaan. D66 en ZB verdwijnen. 21,4 procent) en duidelijk in Ter- neuzen (van 6,5 naar 13,7 procent). Twee partijen haalden de kiesdeler niet en verdwijnen uit de Staten: D66 en Zeeuws Belang. Voor D66 is het een afscheid na 37 jaar in de Staten vertegenwoordigd te zijn. De partij scoorde 1,3 procent (in 2003 nog 2,7 procent). Bij het uit de LPF voortgekomen Zeeuws Belang hetzelfde beeld: van 3,1 naar 1,3 procent. Het Staten- avontuur duurde vier jaar. De opkomst vertoonde met 52,9 procent een lichte stijging van 1,7 procent. De provincie had met een grote campagne gemikt op een toe name van 2 procent. Morgen beginnen de gesprekken voor een nieuw college van GS. Zetelverdeling Staten verkiezingen 2003* 2007 13 11 10 ^PVDA 10 8 6 2 1 5 7 6 6 GROENLINKS 2 2 2 c'ChristenUnle 3 2 3 mn 6 5 5 1 1 0 2 2 2 Zeeuws Belang 1 1 0 totaal aantal zetels 47 39 39 Rechterkolom herrekend naar 39 zetels PZC Willem Adriaansens Koe verslindt vijftig kippen in dorp India NEW DELHI - In een Indiaas dorp is consternatie ontstaan na de myste rieuze verdwijning van vijftig kip pen. Eerst kregen de straathonden de schuld, maar de dader bleek een koe. De eigenaar van de ver miste kippen vond dat de maat vol was en besloot 's nachts de wacht te houden bij het kippenhok. Hij betrapte de koe bij het verslinden van tientallen kippen. Dorpelin gen menen dat de koe in een vorig leven een tijger was. Winnaar SP hoort niet in Gedeputeerde Staten ledereen moet stemmen eens 68% oneens ^j| 32% Spanning en berusting op de gezichten van G. Roeland (SGP), G. van Heukelom (SGP), L. Lievaart (SP) en W. Kolijn (SGP). foto Lex de Meeester p®nwi www.interieur-paauwe.nl Zuidweg 20a 0111401318 SSSSS (vlakbij Zierikzee, een uurtje van Rotterdam. Roosendaal en Temeuzen) Ontvoerder wordt ook verdacht van ontucht TERNEUZEN - Een 46-jarige man uit Temeuzen gaat voorlopig achter de tralies in verband met de ont voering van een zesjarig meisje uit Vogelwaarde. Zij werd vorige week vrijdag van uit haar woonplaats meegenomen en later bij camping Hellegat uit de auto gezet. Met het oppakken van de Terneuzenaar denkt het Openbaar Ministerie de dader te hebben. Behalve van ontvoering wordt hij ook verdacht van on tucht. Het OM stelt een persoon lijkheidsonderzoek in. Verkiezingen: 2 t/m 9; Binnenland: 14 en 15; Buitenland: 16 en 17; Economie: 20 en 21; Weer: 22; Strips: 23; Zeeland: 25 t/m 31; Cul tuur: 36 en 37; Sport: 41 t/m 44; Televisie: 46 en 47. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1