ichikking Legiolease is bindend llllï eweld werpt schaduw over lonorconferentie Libanon >z< Vergeten beelden uit 1953 ontdekt Auto PZC Rijbewijs kwijt na twee keer 1 promille mmm dupeerde klanten Dexia wordt twee derde deel van restschuld kwijtgescholden m 4 Klaar voor de eerste klappen LOGUS Werk in uitvoering 15 Man uit Sluiskil overlijdt na ongeval in Limburg terend 6 graden. Dacia Logan ontzaglijk 25 ruime bak jflarvan de Kerkhof IERDAM - De schik- die bankverzekeraar heeft getroffen met igenbehartigers van ge- erde klanten is alge- verbindend. Dat heeft ie,i het Amsterdamse ihlsliof bepaald. Onte- Ibeleggers kunnen op houtje verder procede- ripraak van het hof is de ;::e climax in een sle- -dridisch conflict tussen 'en een groep van dertig- Iboze beleggers die de lelde schikking onvol- vindt. Dexia moet vol- je 'Duisenberg-regeling' ierde van de restschuld lielden, j«it de pan hier gaf zowel Dexia als ^>rs een veeg uit de ^bankverzekeraar heeft ilen onvoldoende geïn- ■dover de risico's van be at geleend geld via de ge-constructie. „Parti- jers moeten wor- üiermd tegen hun licht- :eid of gebrek aan in- Het hof oordeelt dat bijzondere zorg- ietheeft vervuld." jt financiële schade was «root geweest, wanneer gers zich meer hadden iin het product waarin geld staken, aldus het hadden kunnen begrij- pair-regeling leiden tot isenhandel KSÜM-De Nederlandse Bade op de Filipijnen «I ministerie van Buiten- Zaken gewaarschuwd mensenhandel vanuit dat taar Nederland door mis- inn dc au pair-regeling. is de negatieve adviezen (ambassade zou de Immi- en Naturalisatiedienst meisjes uit de Filipijnen ^vergunningen geven, ilfek gisteren uit een be reide ambassade aan Bui- se Zaken. Filipijnse vragen een werkver- '4 voor Nederland aan via pair-regeling, maar vol de ambassade zitten daar achter die de meisjes ron- eel van hen zou in hetille- ircuit verdwijnen, bijvoor- 'ade prostitutie. ANP pen dat zij belegden met ge leend geld, dat zij rente op de le ning moesten betalen en dat de lening moest worden afgelost." De Vereniging van Effectenbe zitters (VEB), die net als de Con sumentenbond en een aantal be langenorganisaties van gedu peerde beleggers achter de rege ling staat, is blij met de uit spraak. „Natuui-lijk had ik lie ver een ruimhartiger regeling ge zien, maar dit is een goede oplos sing voor een nare affaire", al dus VEB-directeur P. de Vries. „Bovendien krijgen beleggers die toch verder willen procede ren daarvoor de kans. Gedupeerden die niet willen schikken moeten voor 31 juli een schriftelijke 'opt-out' verkla ring indienen. Alleen zo kunnen zij individueel verder procede ren en wellicht een hogere tege moetkoming afdwingen. Het recht op vergoeding -op basis van de schikking vervalt dan. Het advocatencollectief Lease proces, dat namens beleggers rechtszaken tegen Dexia aan spant, heeft zich met hand en tand verzet tegen het algemeen verbindend verklaren van de schikking. Toch toonde directeur G. van Dijk zich tevreden met de uit- - V- door Rinus Antonisse GOES - In het historisch fotoarchief van het ANP zijn zo'n driehonderd beel den opgedoken van de Februariramp 1953. De foto's zijn destijds in het ramp gebied gemaakt door toenmalig ANP-fo- tograaf G. van der Werff. Volgens F. Slothouber van het fotoar chief gaat het om 'bijzondere en heel in dringende' beelden, die al vrij kort na de watersnood zijn gemaakt. Er zit ook een aantal luchtopnamen bij. Ze vertelt dat een deel van de foto's in februari 1953 is gepubliceerd, maar een deel is meteen in het archief verdwenen. „De glasplaten lagen in een achterafkastje te verstoffen. We zijn bezig het hele ar chief te digitaliseren. Toen zijn deze fo to's gevonden." Het historisch fotoar chief heeft een selectie van de beelden geplaatst op de website www.anpfotoar- chief.nl. Daar zijn ze te bekijken en ook naar de eigen computer te halen. Ook is het mogelijk bij elke foto opmerkingen te maken. Onbekend Van sommige beelden is onbekend in welke plaats in het rampgebied ze zijn genomen. Het ANP wil daar graag ach ter komen. Dat geldt ook voor de hierbo ven afgedrukte foto's. Alleen van de fo to linksboven is bekend dat het om een beeld uit Kruiningen gaat. De plaats waar de drie andere opnames zijn ge maakt, is onbekend. De PZC-redactie vraagt lezers die de lo catie kunnen thuisbrengen, dat te mel den. Dat kan aan: Redactie PZC, post bus 31, 4460 AA Goes of via faxnum mer: 0113-315669, of per e-mail: redac tie @pzc.nl. [jobert Bloemen WET - Het groeiende ver- Ken de prowesterse rege- P Libanon heeft gisteren thaduvv geworpen over een jölionale donorconferen- Bent u de •ógieter/lnstallatie- monteur die Aann. en Installatiebedrijf Bijkerk B.V. zoekt? 'ïk morgen in de te alfabet van Zeeland 511 maak werk van ®of één van de vele andere vacatures. tie, die bijna 6 miljard euro op bracht voor het geteisterde en verscheurde land. De jongste rel len tussen aanhangers en tegen standers van de regering-Sinio- ra eisten naar verluidt zeker drie mensen het leven. De slachtoffers vielen tijdens confrontaties op de Arabische universiteit in de hoofdstad Bei roet. Zij zouden zijn doodgescho ten. Het aantal gewonden liep op tot zeker 150. Aanhangers van de regering en medestanders van de oppositie gingen elkaar vooral met stenen en stokken te lijf. De politie en militairen schoten in de lucht om de vechtenden te scheiden. Het Libanese leger stuurde tanks naar de universiteit en stelde een uitgaansverbod in voor de stad, nadat de onlusten zich hadden uitgebreid. Druk Premier Siniora en zijn regering staan onder grote druk van de oppositie. De machtige islami- tisch-sjiitische beweging Hez bollah en andere groepen eisen het vertrek van de door het Wes ten gesteunde premier en willen nieuwe verkiezingen. Eerder deze week kwam het tot een staking en andere protestac ties in het hele land, waarbij drie mensen stierven. Premier Siniora woonde giste ren in de Franse hoofdstad Pa rijs een conferentie bij om geld in te zamelen voor zijn land. Recordschuld De internationale gemeenschap zegde een bedrag van ruim 7,6 miljard dollar (5,8 miljard euro) toe, duidelijk meer dan was ver wacht. De steun is bedoeld om te voor komen dat Libanon, dat gebukt gaat onder een recordschuld van ruim 40 miljard dollar, eco nomisch instort. Het land heeft niet alleen geld nodig voor de wederopbouw na de verwoestende Israëlische luchtaanvallen vorig jaar zomer op bolwerken van Hezbol- lah-strijders. Het buitenland stelde ook fondsen beschikbaar voor politieke en economische hervormingen die een effect op de lange termijn moeten heb ben. Zo is een deel van het Ameri kaanse hulpgeld bedoeld om het zwakke veiligheidsapparaat in Libanon te trainen en te bewape nen. De regering in Washington wil zo de positie van premier Si niora versterken. ANP (Advertentie) al onze bedrijven heten voortaan MERSELO - Een 21-jarige man uit Sluiskil is gisteren overleden aan de gevolgen van een ver keersongeval in het Noord-Lim burgse Merselo. Door nog onbekende oorzaak sloeg zijn auto 's ochtends rond kwart voor zes op een kruising over de kop. De Sluiskillenaar werd uit de auto geslingerd en is spraak. „Eindelijk is er duide lijkheid voor de beleggers. Ze kunnen zich neerleggen bij een karige schikking of procederen voor een betere individuele rege ling." Volgens Van Dijk lopen er twee duizend rechtszaken in verband met de Legiolease-affaire. GPD il rr r-r:-_^,aileSoaOOtv°«nn* ==~_f Duitser vraagt niet om Zeelandreis Wie bij reisbureaus in de Duitse deelstaat Nord Rhein Westfalen informatie over Zeeland vraagt, krijgt een gids mee over Nieuw-Zeeland. Of over Amsterdam. Maar niet over Zeeland. Want dat zit vaak niet meer in het reisaanbod. Omdat, zeggen touroperators, de Duitse klanten er niet naar vragen. PSV moeizaam door in beker PSV heeft zich gisteravond ten koste van Go Ahead Eag les moeizaam geplaatst (3-2) voor de kwartfinale van de KNVB-beker. De regerend landskampioen had het erg las tig tegen de nummer zes van de Jupiler League. De Deventer ploeg nam in Eindhoven vlak na A& Q rust zelfs de leiding via Ceriel Oosthout. Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 7; Radio Televisie: Werk in Uitvoe ring: 8; Zeeland: 11, 13, 15, 16 en17; Sport: 19, 21 en 23; Redactie Reactie: 24; Auto: 25 door Heieen Paalvast DEN HAAG - Dronken automo bilisten raken bij een tweede fik se overtreding voor dronken rij den, mogelijk al vanaf eind dit jaar, hun rijbewijs kwijt. De Raad van State heeft een posi tief advies gegeven over een voorstel daartoe van de Tweede Kamerleden Wolfsen (PvdA) en Weekers (WD). Volgens Wolfsen slaat het voor stel op automobilisten die bij een tweede keer met 1 promille alcohol in het bloed worden be trapt. Er lag een plan voor een puntenrijbewijs van minister Peijs van Verkeer om dit soort overtredingen aan te pakken. Volgens het Kamerlid was dit een juridisch wangedrocht. „Raad van State, Openbaar Mi nisterie en advocaten waren alle negatief. We hebben dat plan toen omgebouwd." Dat leidde tot een amendement om het rij bewijs in te nemen bij twee keer over de schreef gaan. Die auto mobilisten moeten dan maar op nieuw rijexamen doen. „Een Ka mermeerderheid steunde dat." Vooral Justitie wilde het voor stel nog voorleggen aan de Raad van State. Die gaf onlangs het groene licht, in een nog niet openbaar advies. Wolfsen gaat ervan uit dat de Tweede Kamer binnen enkele weken de zaak kan afronden. Als de Eerste Kamer volgt, en daar gaat Wolfsen van uit, dan kan de maatregel volgens hem uiterlijk eind dit jaar in wer king treden. „Onze oplossing is simpeler, duidelijk en ook goed koper." Recidivisten worden mo menteel door het Centraal Bu reau Rijvaardigheidsbewijzen doorgestuurd naar een psychia ter. „Dat kost ongeveer 1000 eu ro, en dat gebeurt vijfduizend keer per jaar." ANP (Advertentie) HAAKSBERGEN - Deelneemsters aan de eerste schaatsmarathon op natuurijs binden de schaatsen onder. Haaksbergen had gister avond de primeur. Ingmar Berga, nationaal kampioen op kunstijs, was na tachtig ronden de sterkste op de ondergespoten skeelerbaan. Daniëlle Bekkering won bij de vrouwen, foto Marcel Antonisse/ANP proefabonnement met ernstig hoofdletsel per trau mahelikopter naar een zieken huis in Nijmegen overgebracht. Daar overleed hij in de loop van de dag. Een 23-jarige man uit Dronten, die bij de Zeeuw in de auto zat, liep lichte verwondin gen op. De twee zijn militairen. Daarom stelt de Koninklijke Marechaus see een onderzoek in. ANP O Noteert u mij voor e van 10 weken voor Ik geef daarbij éénmalig toestemming voot automatische incasso van dit bedrag van mijn rekeningnummer. Ik heb de laatste ros maanden geen proefabonnement gehad O Noteert u mij voor een vast abonnement De eerste 10 weken ontvang ik de krant voor €15,- Daarna wil ik betalen: (U per maand met automatische incasso (€21.50)' CU per kwartaal met automatische incasso 61,50)* O per jaar met automatische incasso 236.-)'. met grans PZC-paraplu 8»711688"555530' i Kijk op ww#. pre. nt/abonaeren, bel gratis i 0800-0231231 of stuur deze bon naar i PZC, afdeling lezersservice i Antwoordnummer 713, 4460 WB Goes het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1