Onrust tekent Zeeuws nieuwjaar Spruijt ROVINCIALE ZEEUWSE COURAN Kalmer aan doen of juist aanpakken PZC ierboren na :xecutie ran Saddam 'chietincident, vuurwerkgewonden en vooral veel brandjes Bedevaart naar Mekka verloopt zonder incidenten piiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiil Ijlen, mogelijk met een klap onweer wat hagel. Stevige westelijke wind: jjelal kracht 4 tot 6. 18e jaargang no. 1 nsdag 2 januari 2007 snummer 1,30 EEN VOORSPOEDIG 2007- Advocatenkantoor! BOUW- EN ONDERNEMINGSRECHT internet: www.pzc.nl Ajax speelt gelijk bij NEC Ajax heeft in zijn laatste wedstrijd van 2006 weer twee punten verspeeld. In Nijmegen werd het zaterdagmiddag tegen NEC 2-2. Het verschil tussen de Amsterdamse num mer twee van de eredivisie en koploper PSV bedraagt ■daardoor bij het ingaan van de winterstop elf punten. De Eindhovense ploeg won zondag met 2-1 van ADO Den Haag. Toernooizege van De Bruijn Jean Paul de Bruijn stond in tal van finales van grote toernooien, maar de eindze ge greep de driebander uit Hulst nooit. Zaterdag kwam daar verandering in. De biljarter won het Kerst toernooi van Zundert door in de finale Frans van Kuyk te verslaan. De Bruijn kreeg de toernooize ge niet cadeau. Hij versloeg Europees kampioen Caudron en we reldkampioen Eddy Merekx. Varia: 2; Binnenland: 3; Gezondheid: 4; Buitenland: 5; Radio Televisie: 7; Zeeland: 13, 15 en 17; Buitenge bied: 19, 21 en 23; Sport: 25, 26, 27 en 28 ALLE KERSTARTIKELEN WINTERKLEDING )or Florence Imandt REDA - Hassan al Gereawy cht zoals je zelden iemand ziet chen. Zijn gezicht straalt en jn hele lichaam lijkt mee te tin- len. Zo blij is de Iraakse vluch- ■ling uit Breda dat Saddam oessein dood is. ik ben de hele nacht samen et mijn vrouw opgebleven", [rtelt hij opgewonden. „En len Saddam opgehangen was, ;n ik meteen de kinderen wak- ir gaan maken." Die hadden Sn vader nog nooit zo intens lij gezien. „Hij danste gewoon 3or de televisie", lacht de adste zoon Abdul. „En hij ging ïeteen allerlei vrienden bellen m ze te feliciteren en een feest- te bouwen." erst was er 's middags thuis offie en taart met familieleden n buren en later 's avonds was et feest in Den Bosch met vrien- en en medeslachtoffers van addams regime. ifgeknipt ij Hassan en acht anderen rerd in 1995 een hand 'afge- nipt'. Hij was eigenaar van een leine supermarkt in Bagdad en ferd beschuldigd van 'illegale ;.ndel in dollars'. Als afschrik- lekkend voorbeeld voor andere fermeende) tegenstanders van ét regime werd het vonnis uit- ebreid op de tv gemeld. Ie misvorming zal hem altijd an de martelingen blijven her- aneren. Ondanks de computer- éstuurde prothese die hij twee iar geleden van president Bush elf kreeg aangeboden. „Altijd Is ik naar mijn hand kijk, ga ik Cn beetje dood. Maar vandaag jen ik opnieuw geboren. Van- laag is het echt groot feest. We jeren drie feesten: Nieuwjaar, iet Offerfeest en het feit dat iaddam definitief weg is." lanvankelijk was Hassan al Ge- lawy niet helemaal gelukkig let een eventuele doodstraf om- ét hij Saddam ooit nog eens kar het waarom had willen wa in- Het waarom van het afknip- tn van zijn rechterhand, ter- ijl hij toch als soldaat had ge- achten in Saddams oorlog te- jn Iran. GPD Igina 5 Saddam begraven in geboorteplaats mm Moslimmilities uit Somalië verjaagd Feestvierders op straat in Zierikzee. (Advertentie) nonze regioredactie DES - In de nieuwjaars- icht zijn in Zeeland enke- mensen gewond geraakt lor vuurwerk, van wie één listig. In Scherpenisse lioot een 71-jarige man t frustratie een jongen die lurwerk afstak in zijn iet. in de Absdaalseweg in Hulst p een man zwaar letsel op aan n oog toen een vuurpijl bij het nsteken direct ontplofte. Op «Icheren gingen enkele schu- en bouwketen in vlammen In het Zeeuws-Vlaamse juwvliet brandde een woning 1de grond toe af. i overgang van het oude naar j nieuwe jaar is verder over igend kalm verlopen. De scha- bleef grotendeels beperkt tot fine brandjes. Scherpenisse is in de nacht n zondag op maandag even na jf een een jongen door een [•jarige man in de voet gescho- n. De jongen stond met een pepje vuurwerk af te steken. 71-jarige Scherpenissenaar eerde zich daar zo aan, dat hij |n jachtgeweer pakte. Het kchtoffer is per ambulance tergebracht naar het zieken- lis in Bergen op Zoom. Zijn aatsgenoot moest zijn geweer leveren en werd overgebracht het Huis van Bewaring Toren- :d in Middelburg, waar hij nog istzit. ij de Zeeuwse politie kwamen in totaal ongeveer dertig meldin gen binnen van vuurwerkover- last, de meeste van Walcheren. Op Walcheren telde de brand weer honderd brandjes door vuurwerk en vreugdevuren. Het duivenhok van de jonge duiven melker N. Schotanus uit Middel burg brandde volledig uit. Al zijn wedstrijdduiven kwamen daarbij om. In Arnemuiden mocht de jeugd zaterdag vuurwerk afsteken, zo dat de zondagsrust gerespec teerd kon worden. Desondanks werden in de oudejaarsnacht twaalf jongeren opgepakt voor uiteenlopende overtredingen. Op Schouwen-Duiveland is de jaarwisseling, afgezien van enke le brandjes zondag overdag en in de vooravond, zeer rustig ver lopen. De brandweer moest zon dagmiddag in actie komen voor het blussen van een schuur bij bloemenhandel Magnolia aan het Stenenpad in Bruinisse. De brandweer heeft daar maatrege len moeten treffen om te voorko men dat asbestdeeltjes zich zou den verspreiden. Vei'der werden er brandjes geblust in een vuil container bij de Lidl-super- markt aan de Grevelingenstraat en bij de sloopflats aan de De Jongestraat in Zierikzee. Bewoners in de Vlakestraat, eveneens in Zierikzee, richtten met pallethout een groot vreug devuur aan. Dat gebeurde in goed overleg met de brandweer. Gespannen situatie In 's-Gravenpolder is de brand weer in de nieuwjaarsnacht tot rond drie uur bezig geweest met het blussen van een vreugde vuur. Op de Gravenstraat wer den een bouwkeet en een cara van in brand gestoken, beide vol geladen met brandbare materia len en overgoten met benzine. De brandweer was er snel bij, maar greep om escalatie te voor komen niet meteen met de brandspuit in. De situatie in 's-Gravenpolder is nagenoeg bij elke nieuwjaarsviering gespan nen. Het beleid van de brand weer is erop gericht om een veld slag, zoals een aantal jaren gele den, te voorkomen. Zeeuws-Vlamingen die naar Antwerpen gingen om er het tra ditionele eindejaarsvuurwerk te bekijken kwamen voor niets. Het vuurwerk werd uit veilig heidsoverwegingen afgelast. Het Belgische KMI had voor de jaarwisseling windstoten tot 90 en 100 kilometer per uur voor speld. De stad Antwerpen wilde geen enkel risico nemen en de veiligheid van de toeschouwers niet in gevaar brengen. pagina 3 hulpdiensten doelwit pagina 13 oud en nieuw in de regio Na twee weken van gevech ten zijn de moslimmilities gevlucht uit Somalië. Zij hebben hun laatste bol werk, de zuidelijke haven stad Kismayu, opgegeven maar gezworen vanuit het grensgebied een guerrilla te beginnen. De islamisten trokken zich gisteren terug uit Kismayu toen Somali sche en Ethiopische rege ringstroepen (foto) de stad naderden. van onze redactie buitenland MEKKA - In Saoedi-Arabië is gisteren de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, de hadj, zonder noemenswaardige problemen tot een eind gekomen. De Saoedische autoriteiten had den nieuwe veiligheidsmaatrege len genomen om bloedige inci denten zoals die in het verleden nogal eens plaatshadden te voor komen. Aan de jaarlijkse bedevaart naar Mekka namen ruim twee miljoen moslims deel. Gisteren voerden zij in het nabijgelegen Mina het laatste en gevaarlijk ste ritueel uit: de steniging van drie pilaren die de duivel voor stellen. Bij de vorige hadj kwa men hierbij in het gedrang 364 mensen om het leven. ANP foto Dirk-Jan Gjeltema Advertentie van onze regioredactie GOES - Oud en Nieuw; voor velen een moment om terug te kijken op het aff jaar, maar toch vooral ook om vooruit te blikken. Hoe hebben provinciegenoten die op een bepaalde manier in de belangstelling staan de jaarwisseling doorgebracht? En wat zijn hun goede voornemens? Jack Westdorp, Magda de Feijter, Jaap Verseput, Carolijn Lilipaly en Anthony van Assche aan het woord. Jack Westdorp, voorzitter Acce lerando Sint Annaland en pleit bezorger voor de Krabbenkreek als mooiste plek van Nederland: „Ik heb de jaarwisseling lekker thuis gevierd. „Rustig met z'n tweetjes. Dat is ook meteen het begin van de uitvoering van mijn goede voornemens: rusti ger aan doen. Ik heb het zo onge lofelijk druk gehad met naast mijn werk ook de veranderingen en feestelijkheden bij Acceleran do en natuurlijk de hele actie rond de Krabbenkreek. Het mag nu best eens wat kalmer. Maal ais ik eerlijk ben: het plan is er, maar het is mogelijk dat ik het binnen twee weken vergeten ben." Magda de Feijter van het Zeeuws-Vlaamse actiecomité te gen ontpoldering: „Ik vier de jaarwisseling al vele jaren met naaste vrienden bij één van hen thuis. De belevenis sen van het afgelopen jaar wor den dan nog eens doorgenomen. „Lief en leed, blijdschap en ver driet heeft ons allen getroffen", zegt Magda. „Ook maatschappe lijke onderwerpen komen aan de orde. Daarbij eten we wat en om twaalf uur proosten we op het nieuwe komende jaar met veel heil en zegen en een goede gezondheid voor allen." „Mijn goede voornemen is om dit jaar alles in balans te bren gen met mijn andere bezigheden zoals de zorg voor mijn gezin, het werk op de boerderij, mijn vrijwilligerswerk bij een aantal organisaties en het assisteren op de Welkomboerderij (dagbeste ding voor ouderen) bij de buur vrouw. Jaap Verseput, akkerbouwer en cultureel initiator uit Zonnemai- re: „Ik heb de jaarwisseling doorge bracht bij vrienden in de polder bij Heinkenszand. Bij die vrien den was geen televisie wegens overschakeling op digitale tv. Dat was geen probleem. We heb ben een woordenboekspel ge speeld en tegen twaalf uur ze nuwachtig met mobieltjes ge daan om te zien hoe laat het pre cies was. Daarna champagne ge dronken en gekeken naar het vuurwerk in de verte." „Ik heb altijd wel een soort drang om ideëen ook echt uit te gaan voeren. Zo wil ik met mijn akkerbouwbedrijf nauwer gaan samenwerken met anderen. Ik denk dat dat er in 2007 echt van gaat komen." Carolijn Lilipaly, anchorwoman Omroep Zeeland: Carolijn heeft de jaarwisseling doorgebracht bij haar ouders in Middelburg. „Lekker op de bank. Dan eten we allerlei lekke re dingen, hapjes uit Nederland, Indonesië en de Molukken." Ze hecht niet aan deze dagen. „Het is voorgekomen dat ik al voor twaalf uur in bed lag." Wel is ze op oudjaarsdag op en neer geweest naar haar pete kind in Brussel. Ze heeft een ra telband gekocht: „Om de kwade geesten te verdrijven." Aan goede voornemens doet ze meestal niet. En al helemaal niet van die hoogdravende over 'wereldvrede'. „Het gaat goed met mij en dat wil ik graag zo voortzetten." Anthony van Assche, turner: Anthony van Assche bracht de jaarwisseling door in Utrecht. De zeventienjarige Sassenaar stak geen vuurwerk af. „Ik zat lekker met wat vrienden in dis cotheek The Jam." In 2007 staat er een aantal be langrijke toernooien voor Van Assche op het programma. Hij gaat in juni op voor zijn elfde na tionale allroundtitel en doet in september met Oranje mee aan het WK in Stuttgart. „We heb ben daar nog een klein kansje om Yuri van Gelder naar de Olympische Spelen te helpen." Maar eerst is in april het EK in Amsterdam. Wil de Zeeuws-Vla ming zich voor het allroundtoer- nooi kwalificeren, dan moet hij eerst de limiet van 87.000 pun ten halen. „En dat zal nog niet meevallen." O Noteert u mij voor een proefabonnement van 5 weken voor 14,95 Ik geot daarbij éénmalig toestemming voor automatische incasso van dit bedrag van mi|n rekeningnummer. Ik heb de laatste drie maanden goen proefabonnement gehad. O Noteert u mij voor een vast abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische incasso 21.50)" O per kwartaal met automatische incasso 61,501*. CD per jaar met automatrsche incasso 236.00)". met gratis PZC-paraplu sHrmssHssssso11 het alfabet van Zeeland Handtekening: PZC bv gaai zorgvuldig om mei persoonsgegewns In de cololon leest u er meer over

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1