Denkend aan ongewone personen PZC Showroom portretteerde kleurrijke Nederlanders vandaag televisie Mojorisin dinsdag 11 juli 2006 nE STEEG - Jan Fillekers crhat dat hij met Henk van der Hurst tussen 1977 en 1983 toch „t„ tweehonderd ongewone Nederlanders heeft geportret- jurd in het programma Showroom. Nu, bijna dertig j„r na de eersto aflevering, is er log een vijftal van hen in leven. Denkend aan zoeken de program makers die kleurrijke hoofd tonen nog een keer op. 'illekers herinnert zich die aller laatste uitzending in 1983. „Het ff2S op Hemelvaartsdag. Die uit- Knding duurde de hele avond, dat kon toen nog. Ik vond later een knipsel, we hadden meer dan vijf miljoen kijkers." Bij ve len staan de bijzondere types uit NCRV's Shoioroom nog altijd in het geheugen gegrift. De man die niet geloofde dat er ooit mensen op de maan hebben gestaan. „Mensen op de maan? En dat geleufde gij?" De jongen die huilde bij het zien van een Bugatti (de enige nog levende deelnemer die niet meer in beeld wilde). Lampie, die oude gloeilampen tot leven wekte. En natuurlijk Kiss Riem vis, de ex centrieke kledingkunstenares. En wie is Daan Modderman ver geten, de-al even excentrieke en welbespraakte paardenman uit radio uur en om 6.30, 7.30, 8.30, |30'"l3,3O en 17.30 Nieuws. 6.04 NOS-Radio 1-Journaal. 9.04 Het Mara- i ihoninterview. 12.07 NOS-Radio 1-Jour naal. 13.33 Stand.nl. 14.04 NOS-Radio Tour de France. Elk heel uur en om 18.30 Nieuws. 18.07 NOSRadio Tour de frsnee, vervolg. 18.07 NOS-Radio 5 (Journaal. 19.04 Kunststof. 20.04 Ra- jo online. 21.04 BNN United. 22.04 jOS4 angs de lijn. 23.07 NOS-Met het ko op morgen. 0.02 Casa Luna. 2.02-6.00 VPRO's Nachtleven: Grensver- Eikheel uur Nieuws. 6.05 Ontbijtradio. j.05 TROS Gouden uren. 12.05 Tijd voor iwee. 14.05 Schiffers.fm. 17.05 f Knooppunt Kranenbarg. Elk heel uur Nieuws, 18.05 Knooppunt Kranenbarg, ven/olg. 19.05 De gouden greep. 20.05 Openluchttheater van het sentiment. G 23.05 Take it easy. 0.04 De randen van de nacht. 1.02-6.00 Radio 2 Muziek- nacht. Ven 6 30 t/m 17.00 elk heel uur en om 830,7 30 en 8.30 3FM NOS Headlines. T16C6GIEL! 9 06 Arbeidsvitaminen. 12.06 Claudia d'r op. 14.06 RAB Radio. 16.06 Kout' Om 18.00 en 19.00 3FM Nieuws >n van 20.00 t/m 6.00 elk heel uur WSnieuws. 18.12 Swijnenstal. 20.06 lel Michiel. 22.06 MoveYourAss. 1.02 De nachtopvang. 4.02-6.00 Muijst v\ radio 4 FM95,0MHz Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,12.00 en 17.00 Nieuws. 7.02 Viertakt. 9.02 De klassie ken. 12.02 Licht op vier. 13.00 Middag concert. A. Het Gelders Orkest. B. Piano muziek. 16.02 Viertakt. Om 18,00, 20.00 en 0.00 Nieuws. 18.02 Muziek aan tafel. 19.30 Componist van de week: César Franck (2). Herh. 20.02 Zomeravondcon cert. A. Prazak Quartet met altviool. B. Risoer Chamber Music Festival. 23.00 Radio Spotlight. Herh. 0.02 Radio Muzi kale delicatessen. Voicelab. Herh. 1.00-7.00 Euroclassic Notturno. 747 am AM747KHZ, 402m Elk heel uur en om 6.30 Nieuws. 6.04 NOS-Radio 1-Journaal. 7.04 Ontbijten met Max. 8.08 KRO's DolceVita. 9.30 Plein Publiek. 11.02 Dias. 12.05 Wereld- net. 12.45 De bureaula. 13.10 Hoe?Zo! 14.02 747Live. 15.45 De bureaula. 16.05 NlO-radio. 17.05 Lijn5.com: Wat anders. Elk heel uur Nieuws. 19.02 De gezamen lijke zenders Peazens Moddergat. 20.02 De avonden. 23.02 Andere mu ziek: Café Sonore. 0.02 NOS-Met het oog op morgen. Herh. 1.00-6.00 Zie Ra dio 1. omroep zeeland FM87.9MHz en FM98,4MHz 6.05 Opkomend tij. 9.04 Zomer in Zee land. 12.05 Kerend tij. 14.00 Laat maar vieren. 16.04-18.30 Afgaand tij. De Steeg, die in een lijkkoets be graven wilde worden, een wens die in 1991, onder toeziend oog van de NCRV-camera's uit kwam. Fillekers: „Dat had hij notarieel laten vastleggen." Voor een laatste rit in diezelfde lijkkoets, voortgetrokken door zwartgemaskerde paarden, be staat sinds die uitzending van Showroom een wachtlijst. Kiss Riemvis is de oudste nog le vende Showroomgast. Bij de pre sentatie van Denkend aan Showroom in De Steeg, werd de tere, kettingrokende 85-jarige liefdevol binnengereden door haar huisgenoot Paul van Bem- melen. In een hippe Easy Wal ker kinderwagen, de dunne be nen hoog opgetrokken. Op haar hoofd een kleurrijk hoofddek sel, van eigen hand, vanzelfspre kend, want de zwaar getatoeëer de Kiss is momenteel in haar hoedjesfase. Twaalf uur per dag werkt ze aan haar hoofddeksels en schilderijen. Wonderlijk Haar optreden in Showroom heeft haar leven gered, zegt Kiss, die een wonderlijk bestaan achter de rug had: van grijze huismoeder, tot clochard, tot de kleurrijke kunstenares die ze nu nog steeds is. „Ik was eenzaam en ik zag het leven niet meer zit ten. Ik heb zelfs bij de spoorlijn gestaan. Ik wilde gezien wor den." Dankzij Showroom werd ze gezien. „Ik werd uitgenodigd voor shows, ik kreeg brieven, telefoontjes. Door Showroom heb ik de kracht gekregen om te bouwen." Wat vindt ze van het nieuwe programma rondom ShowroomZe knijpt haar vuis ten samen en haar ogen tot spleetjes. „Daar ben ik verrukt over. Ik ben blij dat ik dit nog meemaak." GPD Denkend aan Showroom, Nederland 1, 21.00 uur In het programma Denkend aan Shoioroom zoeken de programmamakers de kleurrijke hoofdpersonen van weleer nog een keer op. In het midden presentator Jan Fillekers. foto GPD CUTTHROAT ISLAND Piratenfilm (VS, 1995) van Ren- ny Harlin. De vader van Morgan Adams was een beruchte piraat. Op zijn sterfbed heeft hij de helft van een schatkaart nagela ten. SBS 6, 20.30 uur LAST ACTION HERO Tiener Austin O 'Brien koopt in deze actiefilm (VS, 1993) een kaartje voor een film van zijn idool Arnold Schwarzenegger en krijgt waar voor zijn geld wanneer hij zelf op magische wijze in de film belandt. Veronica, 20.30-uur STAR WARS Luke wil Darth Vader redden van de duistere kant en reist sa men met zijn maatjes Leia, Han Solo, Lando en Chewie naar de nieuwe Death. Star in aanbouw, waar het zwartgehelmde boos wicht de scepter zwaait in 'Epi sode VI - Return of the Jedi' (VS, 1983). RTL 7, 20.30 uur ANDERE TIJDEN Herfst 1941 streek in Amster dam een groep Duitsers neer. Geen militairen maar kunste naars. Zij gingen aan de slag om een film te maken over leven en werk van Rembrandt van Rijn. Nederland 3, 20.55 uur STATE OF PLAY Vanavond start de NPS de zesde lige dramaserie 'State of Play', over moord, bedrog en intriges. Stephen Collins is een ambitieus politicus met vooruitzicht op een positie als minister. De dode lijke val van Sonia Baker van het perron in de Londense Un derground brengt Labour-politi- cus Collins in grote moeilijkhe den. Nederland 3, 22.45 uur SPRAAKMAKEND Vanavond start de IKON met een nieuwe reeks van de serie 'Spraakmakende Zaken', waar in Paul Rosenmöller met zijn gasten een aantal kwesties uit het recente verleden aankaart. NEDERLAND-1 6.45 AVRO Nederland in beweging. 7.00 en 9.00 NOS Journaal. 9.10 AVRO Nederland in beweging. 9.30 EO That's the question. 9.55 AVRO Closeup extra: Ik, Adriaan de Vries. 10.55 EO Een betere buurt. 11.30 NCRV Hello Goodbye. 12.00 NOS Journaal. 12.10 NOS Rembrandt 400. 12.40 TROS Lingo. 13.00 NOS Jour naal. 13.10 Sportjournaal. 13.15 EO Grenzeloos verlangen. 14.00 AVRO Je ouders dichtbij. 14.25 VPRO UQ2006. 15.05 NCRV Dokument: Aan de bak. 16.00 NOS Journaal. 16.10 AVRO Clo- se-up: 60 jaar Pippi Langkous. 17.00 NOS Journaal. 17.05 RKK Soeter- beeck: Zomerontmoetingen. 17.35 KRO Detectives: New tricks. 18.30 EO That's the question. 18.55 NOS Rem brandt 400. 19.30 AVRO Opsporing verzocht. 20.00 NOS Journaal. 20.30 EO Netwerk. 21.00 NCRV Denkend aan Show room. Serie 21.55 IKON Spraakmakende zaken. Afl. 1: Groepsverkrachting 22.45 EO 't Zal je maar gebeuren. Afl.: Living with illegals 23.25 NOS Journaal. 23.40 EO Israël en de Arabische we reld, bedrieglijke vrede (1/3). Documentaire 00.30 Nederland helpt. Serie 01.00-6.45 Netwerk, herhaling. 20.25 LLiNK McDonald's kitchen. Kookruriek 20.55 NPS/VPRO Andere tijden. Afl.: Rembrandt 21.25 RVU Keuringsdienst van Waarde. Consumentenrubriek 22.00 NOS Journaal. 22.20 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag. 22.45 NPS State of play. Serie 23.53 VARA Manchild. Comedy 00.15-6.49 NPS/VARA/NOS Nova Den Haag vandaag. RTL4 6.45 Nieuws. 9.10 As the world turns. 10.20 Lijn 4. 10.45 Puzzeltijd. 11.35 Lijn 4. 12.05 Goede tijden, slechte tij den. 12.45 Gametime. 13.15 The bold and the beautiful. 13.50 Gametime. 14.10 Thirtysomething. 15.05 Dr. Phil. 16.00 Nieuws. 16.05 Oprah Winfrey show. 17.00 Nieuws. 17.05 Een huis vol kleine etterbakjes. 18.00 Nieuws. 18.15 Editie NL, 18.35 As the world 19.30 Nieuws. 20.00 The bold and the beautiful. 20.30 TV Makelaar. Magazine 21.30 Verbouw mijn familie. Make over 22.30 4 in het land. Nieuws 23.00 House vision. Serie 23.30 Nieuws. 23.50-0.39 Oprah Winfrey show. NEDERLAND-2 rtl5 7.00 NOS Journaal. 13.50 Studio Sportzomer. 14.40 Wielrennen Tour de France. 17.50 PP Onbekend. 17.59 AVRO/TROS/NOS Twee Vandaag: Jour naal. 18.20 Actualiteiten. 18.50 NOS Sportjournaal. 19.05 TROS Lingo. Spel 19.30 NOS Tourjournaal. 20.30 AVRO Spoorloos verdwenen. Afl. 1: Het verdwenen adoptie kind 21.30 TROS Flikken. Serie 22.30 NOS Sportjournaal. 22.45 Studio Sportzomer. 23.35 NOS/NPS De Nachtwacht. 00.10 NOS Journaal. 00.35 AVRO/TROS Twee Vandaag. O1.10-7.00 NOS Journaal en Studio Sport. 14.30-15.24 Telegames. 15.55 Days of our lives. 16.40 Dr. Phil. 17.35 Ally McBeal. 18.25 The king of Queens. 18.55 The nanny. 19.25 Dharma Greg. Serie 19.55 Everybody loves Raymond. Serie 20.30 CSI: Miami. Serie 21.30 Herman den Blijker: Herrie in de keuken! Serie 22.30 Beter in bed. Serie 23.30 The nanny. 23.55-0.49 Noppen naaldhak ken. Serie Sandra Pullman (foto) leidt door een tekort aan mankracht een team van veteranen in de nieuwe de tective New Tricks. De heren zijn niet gewend aan moderne opsporingsmethoden en zij brengen hun jaren zeventig werkhouding en -methoden mee. foto KRO Nederland 117.35 uur Tour de France. 20.20 Les carnets du bourlingueur. 21.20 Miss Marple. 22.15 Medical investigation. 23.05 La pensée et les hommes. 23.25 Le tour des ter- roirs. 23.30 Mon métier, e'est ma vie. 23.32-7.00 Le Tour au quotidien - Nieuws. frankrijk-2 5.40 CD2A. 6.30 Télématin. 8.35 Days of Our Lives. 9.00 The Bold and the Beautiful. 9.25 KD2A. 11.15 Nieuws. 11.25 Les Z'amours. 12.00 Tout le mon de veut prendre sa place. 12.50 Mil- lionnaire. 13.00 Nieuws. 13.50 Expres sion directe. 13.55 Ronde van Frank rijk. 18.55 Qui est le bluffeur? 19.45 Sa- mantha. 20.00 Nieuws. 20.50 Le solitai re, film (1987). 22.30 L'homme du train, film (2002). 24.00 Nieuws. 0.25-2.35 Alexandrie... New York, film (2004). tv5monde 6.00 Nieuws. 6.30 Télématin. 8.00 Cana dees nieuws. 8.25 Bigoudi. 8.50 Le jour nal du Tour. 9.00 Info. 9.05 Coté jar- dins. 9.35 Carte postale gourmande. 10.00 Nieuws. 10.15 La bible devoilée. 11.10 Télé la question. 11.25 La cible. 12.00 Info. 12.05 La belle bleue. 12.30 La via, la vie. 13.00 Belgisch nieuws. 13.30 Spel. 14.00 Nieuws. 14.25 XXL, film (1997). 16.15 Nieuws. 16.30 Le jour nal de l'éco. 16.35 Questions pour un champion. 17.00 Info. 17.05 Un gars, une fille. 17.30 La vie, la vie. 18.00 Nieuws. 18.20 L'invité. 18.30 Lettre d'une inconnue, film (2001). 20.15 Télé la question. 20.30 Frans nieuws. 21.00 Des trains pas comme les autres. 22.45 Zwitsers nieuws. 23.15 Le journal de l'éco. 23.20 École(s) en France. 1.00 Afrikaans nieuws. 1.15 Le journal du Tour. 1.25 Le Tour de France. 2.15 Nieuws. 2.40 Vers une vie nouvelle. 3.35-4.00 Coté jardins. sbs6 1ÜDERLANDJ 6.48 Kinderprogramma. 7.20 NPS Se samstraat. 7.35 KRO Kindertijd. 8.05 AVRO Street football. 8.30 TROS Flight 29 down. 8.55 NCRV Zomer sproeten. 9.55 AVRO De Vuurtorenfa- milie. 10.20 VPRO Patrick's planet. 10.45 Villa Achterwerk. 11.00 TROS -Z@PpSport. 11.15 VARA Kinderen voor Kinderen. 11.30 NOS Jeugdjour naal met gebarentolk. 11.43 AVRO Street football. 12.08 KRO Tracy Beak- er-12.23 Inis cool. 12.40 Kindertijd. 13.45 NPS De WaWa's. 13.50 VPRO Pingu. 13.55 TROS Coco Jappe 4.05 TELEAC/NOT Teletubbies. 14.30 Tweenies. 14.55 TROS De we reld is mooi. 15.33 KRO Tracy Beaker. '5-45 Inis cool. 16.05 NCRV Zomer sproeten. 17.00 NOS Jeugdjour- naal NL 17.10 KRO Kindertijd. 17.35 NPS Sesamstraat. 17.55 VPRO Villa Achterwerk 18.10 KRO Titeuf. 18.25 NPS Het Klokhuis. 18.45 NOS Jeugd- lournaal. VARA All Stars. Comedy 9.30 Grounded for life. Serie 19.55 RVU Stof. Afl.: Heeft God een langere baard dan Allah? 6.15 Zorro. 6.40-7.00 Cybill. 8.00-- 9.00 Lois Clark: The new adventures of Superman. 10.00-11.00 Show nieuws. 12.05 Hart van Nederland. 12.25 Soccer. 14.10 Sally Jesse Rap hael. 15.00 Corner. 16.35 De ultieme woon make-over. 17.35 According to Jim. 18.00 The flying doctors. 19.00 Actienieuws. 19.25 Shownieuws. 20.30 Cutthroat Island. Film 22.30 Hart van Nederland. Nieuws 23.15 Shownieuws. 23.40 Moordzaken. Serie 00.10 The dead zone. Serie 01.05-6.15 Nachtprogramma. rtl7 8.00 Nieuws. 9.00 Z Nieuws. 11.20 Met grenzeloze ambitie. 11.40 Z Nieuws. 14.20 Met grenzeloze ambi tie. 14.40 Z Nieuws. 15.20 Happy pe ople world. 15.40 Z Nieuws. 18.00 Murder, she wrote. 18.55 Law or der. 19.50 De politie op je hielen. Serie 20.30 Star Wars: Episode VI - Re turn of the Jedi. Film 23.00-1.29 Aliens. Film talpa 18.00 De leukste thuisvïdeo's 19.30 4x Blauw. Serie 20.00 Ongelofelijk maar waar. 20.30 Joling Gordon over de vloer. 21.30 Gastineau girls. Serie 22.00 Old Christine. Serie 22.30 Crossing Jordan. Serie 23.35 4x Blauw. 23.55 De 80's 90's kwis. 00.25-1.15 De slimste. Spel omroep zeeland 18.00 NOS Journaal. 18.26 Omroep Zeeland nieuws. 18.43 Rond de dorpspomp. 18.49 RegioNed. 19.00-9.00 Tekst-tv en herhaling. belgië één 10.00-12.00 Donna op één. 12.10 De rode loper. 12.30 Ultratop clip. 12.35 Quix. 13.00 Het journaal. 13.35 1000 Zonnen garnalen. 14.00 Thuis. 14.25 Clips. 14.40 Wielrennen: Tour de France. 17.35 Buren. 18.00 Het journaal. 18.10 De rode loper. 18.30 Quix. 19.00 Het journaal. 19.40 1000 Zonnen garnalen. 20.05 Airline. Oocusoap 20.30 F.C. de Kampioenen. Serie 21.00 Bart Peeters gasten. Slot manifestatie Vlaamse feestdag De Gulden Ontsporing in Brus sel 22.00 Tour 2006. Talkshow 22.54 KENO-uitslagen. 22.55 Het journaal laat. 23.19 Piek 3. 23.25 Bart Peeters gasten. Ver volg 00.25 De rode loper. 00.45-9.00 Het journaal laat, doorlo pend. canvasketnet KETNET 7.00 Kinderprogramma. 7.25 Piet Pi raat. 7.35 Het zandkasteel. 7.55 Sam son Gert. 8.20 De badbrigade. 8.35 Beestenbos is boos. 9.00 Jacob Dub bel. 9.25 Oggy en de kakkerlakken. 9.35 Tommy's troep. 9.45 Die Pfef- ferkörner. 10.15 Round the twist. 10.40 Disney classic cartoon. 10.50 Helden. CANVAS 11.10-13.00 Zomerbeelden. KETNET 15.30 Bumba. 15.35 Circus Hocus Po- cus. 15.40 Engie Benjy. 15.50 Meneer tjes en mevrouwtjes. 16.00 Tweenies. 16.20 Samson Gert. 16.45 Clifford. 17.10 Mickey Mouse in het Disney fes tival. 17.35 Eendenstad. 18.00 Tom my's troep. 18.10 The incredible sto ries. 18.20 Spring. 18.35 W817.18.50 Degrassi: The next generation. 19.10 Boy meets world. 19.35 Third rock from the sun. CANVAS 20.00 Terzake zomer. Reportage: Eten tegen wil en dank 20.50 The human body. Afl. 7: Het einde van het leven 21.45 De Canvascrack. Quiz 22.20 Hornblower: Loyalty. Film 00.00 Monty Python's Flying cir cus. Serie 00.35-6.00 Terzake zomer, doorlo pend. nickelodeon 5.55 Blues clues. 6.25 Dora. 6.45 Rug- rats. 7.10 Jimmy Neutron. 7.40 ZOOP. 8.05Trollz. 8.25 My life as a teenage ro bot. 8.50 Jimmy Neutron. 9.15 Rocket power. 10.00 Danny Phantom. 10.55 Fairly odd parents. 11.40 All grown up. 12.30 Jimmy Neutron. 12.55 Rocket po wer. 13,20 Fairly odd parents. 13.45 As told by Ginger. 14.30 The Wild Thorn- berrys, 14.50 My life as a teenage ro bot. 15.15 Hey Arnoldl 15.30 Sabrina - The animated series. 15.55 All grown up, 16.20 Fairly odd parents. 16.45 Dan ny Phantom. 17.10 Avatar. 17.30-18.00 Delilah Julius. i net5 i 6.00 Doc. 7.00-7.25 Batman. 8.25-8.55 Children's ward. 10.00-10.30 Rosean- ne. 11.30 2 of a kind. 12.35 Providence. 13.30 Children's ward. 14.00 Penalty. 15.10 Bugs Bunny. 15.15 Disney feest: Aladdin. 15.55 Bool 16.25 Corner. 17.20 ER. 18.15 Providence. 19.05 Strong medicine. 20.05 Friends. 20.30 Gilmore girls. 21.30 Love my way. 22.30 Law order: Criminal intent. 23.25 Friends. 23.55 The Guardian. 0.50-6.00 Nachttv. arte 12.00 One Reelers16: Frühlingsge- fühle. 12.10 Lola. 12.40 Chic. 13.05 WunderWelten. 14.00 Hippokrates. 14.30 Weinprobe. 14.55 Blumen fur Polt, film (2001). 16.50 Chic. 17.20 Die Nordsee: Von Schottland zu den Halli- gen. 18.05 Geschichte Spaniens. 19.00 Glanz der Erde. 19.45 Nieuws. 20.15 Mit dem Zug durch... 20.40 Thema: Re volution vor den Toren des Kremls: Re- volutionen - Eine Gebrauchsanleitung. 21.35 Die Zeit der Grenzen. 22.30 Ge- sprachsrunde. 22.45 La diga, film (2003). 0.05 Info. 0.20 Exhibition. 1.05 Tracks. 2.00 Absolut. 2.30-2.55 Zapping International. duitsland-1 veronica 18.00 Scrubs. 18.30 JAG. 19.25 Lois 8r Clark: The new adventures of Super man. 20.30 Last action hero, film (1993). 22.55 Temptation Island: Het laatste kampvuur. 0.15 The villa. 1.15-5.59 Nachttv. rtbf-1 7.00 Nieuws. 8.20 La clef des champs. 8.45 Superscience. 9.40 Julie Lescaut. 11.15 C'est la vie. 11.30 Plus belle la vie. 11.55 Le tour des terroirs. 12.00 The young and the restless. 12 45 Nieuws. 13.35 Télétourisme. 13.45 C'est du beige. 14.10 A bicyclette. 14.40 Wielrennen: Tour de France- 17.35 A bicyclette. 17.55 Job attitude. 18.00 Bienvenue chez nous. 18.07 La ligne. 18.10 Plus belle la vie. 18.40 Jus te pour rire. 18.55 Le Tour au quoti dien. 19.30 Nieuws. 20.10 Bienvenue chez nous. 20.13 Images du jour du 5.30 Morgenmagazin. 9,00 Ta- gesschau. 9.05 Julia - eine ungewöhnli- che Frau. 10.00 Tagesschau. 10.03 Bri sant. 10.35 Liebe ist die beste Medizin, film (2002). 12.00 Tagesschau. 12.15 Buffet. 13.00 Mittagsmagazin. 14.00 Ta gesschau. 14.03 Sportschau live: Wiel rennen - Tour de France. 17.47 Ta gesschau. 17,55 Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20 Quiz mit Jörg Pi- lawa. 20.00 Tagesschau. 20.15 Familie Dr. Kleist. 21.05 In aller Freundschaft. 21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthemen. 22.45 Alaskas Dalton Highway - Tram- pelpfad zum Eismeer. 23.45 Nachtma- gazin. 0.05 Search for justice, film (1996). 1.30 Tagesschau. 1.35 She fought alone, film (1995). 3.00 Buffet. 3.45 Alaskas Dalton Highway. 4.45 Die schönsten Bahnstrecken Deutsch- lands. 5.00 Tagesschau. 5.05-5.30 Plus- minus. duitsland-2 5.30 Morgenmagazin. 9.00 Ta gesschau. 9.05 Voile Kanne - Service taglich. 10.30 Julia - Wege zum Glück. Eerste gitaar McCartney geveild LONDEN - In Londen komt deze maand de eerste gitaar die Paul McCartney ooit bespeelde onder de hamer. Het veiling huis verwacht dat het instrument ongeveer 135.000 euro ople vert, schreef The Daily Telegraph gisteren. De akoestische Rex-gitaar is eigendom van Ian James, vroeger bevriend met de leden van The Beatles. De nu 64-jarige James leerde Paul McCartney de eei'ste ak koorden in zijn eigen achtertuin. „Ik denk dat ik op een be paalde manier wel Paul de muziek heb bijgebracht. Althans, dat mag ik graag denken", aldus James. Hij wil de gitaar ver kopen om zijn pensioentje aan te vullen. ANP Finale WK trok 5,5 miljoen kijkers AMSTELVEEN - Ruim 5,5 miljoen Nederlanders zagen zon dag Italië de finale van het WK voetbal winnen van Frank rijk. Tijdens de slotwedstrijd in de Duitse hoofdstad Berlijn zaten 5.549.000 mensen voor de buis. Dat meldde de Stich ting Kijkonderzoek gisteren. De Italianen versloegen de Fransen in de strafschoppenserie. Naar dat moment keken gemiddeld 7,1 miljoen mensen. De fi nale was het best bekeken programma van de afgelopen week. ANP Normaal wil toch naar Staphorst HUMMELO - Bennie Jolink van de rockgroep Normaal hoopt dat zijn groep op 22 september kan optreden in het Overijsselse Staphorst. De plaatselijke afdeling van de SGP heeft het college van B en W gevraagd dat concert te verbie den. Jolink heeft gisteren een open brief naar diverse betrok- kenen gestuurd waarin hij zijn kijk op de zaak geeft. Volgens de SGP is het taalgebruik van de aanhang van de rockgroep regelmatig in strijd met de normen en waarden die in Staphorst heersen. Ook vreest de partij voor verstoring van de openbare orde en voor al te uitbundig alcoholgebruik. Volgens Jolink slaan die bezwaren nergens op. In de open brief veegt hij eerst de vloer aan met SBS Shoiv- nieuws. Volgens de Achterhoeker heeft die tv-rubriek hem woorden in de mond gelegd die hij niet heeft gebruikt. Daar door is het vuurtje extra opgestookt. GPD In aflevering 1 het fenomeen groepsverkrachtingen. Nederland 1, 21.55 uur ALIENS Sciencefictionfilm (VS, 1986) waarin Sigourney Weaver op nieuw slag levert met de mon sters uit de originele 'Alien'. Ge regisseerd door James Cameron. RTL 7, 23.00 uur BEDRIEGLIJKE VREDE Israels premier Ehud Barak deed er alles aan om president Clinton bij het vredesproces in het Midden-Oosten te betrek ken. In de documentaire 'Be drieglijke vrede' vertellen Clin ton, Barak, Arafat en Sharon over hun rol in de onderhande lingen. Nederland 1, 23.40 uur (Advertentie) Juridisch advies begeleiding Bezwaarschriften, verzoekschriften, klachtenbrieven en procedures etc.! Weet u ook uw weg niet meer tussen alle formulieren en regels? Wij doen het graag voor u! Schrijf of bel ons: Postbus 1015, 4388 ZG Oost-Souburg Tel 0118-476384 www.mojorisin.nl INFO@MOJORISIN.NL 11.15 The bold and the beautiful, 12.00 Tagesschau. 12.15 Drehscheibe Deutschland. 13.00 Mittagsmagazin. 14.00 Heute - in Deutschland. 14.15 Ba bystation. 15.00 Heute. 15.15 Ruhr- pott-Schnauzen, 16.00 Heute - in Euro pa. 16.15 Julia - Wege zum Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leute heute. 18.05 SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die Rosenheim-Co- ps. 20.15 Rivalinnen. 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15 37". 22.45 Plain truth, film (2005). 0.10 Heute nacht. 0.25 Neu im Kino. 0.30 Tessa - Leben für die Liebe. 1.15 Young Adam, film (2003). 2.50 Heute. 2.55 37". 3.25 Frontal 21. 4,10 Heute. 4.15 Global Vis ion. 4.30 Nano. 5.00-5.30 Hallo Deutschland. engeland-1 7.00 Breakfast. 10.15 Behind bars. 11.00 Homes under the hammer. 12.00 To buy or not to buy. 12.45 Car booty. 13.10 Nieuws. 13.15 Cash in the attic. 14|00 Nieuws. 14.40 Neighbours. 15.05 The afternoon piay: Venus and Mars. 16.05 Animal park. 16.20 Nieuws. 16.25 ChuckleVision. 16.40 Maya and Mi guel. 17.05 Bamzooki. 17.30 Sport re lief gets sub'd. 18.00 Lizzie McGuire. 18.25 Newsround. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 20.00 Big cat week. 20.30 EastEnders. 21.00 Holby City. 22.00 Sport relief presents Only fools on horses. 23.00 Nieiiws. 23.35 Sport relief presents Only fools on horses. 0.00 Comedy connections. 0.30 Me dium. 1.10 Klute, film (1971). 3.05 Sign zone. 3.50 Terry Jones's Barbarians, 4.50 Stars in fast cars. 5.20-7.00 News 24. engeland-2 8.00 Batfink. 8.10 Stuart Little. 8.30 Le vel up. 9.30 Boogie Beebies. 10.00 Ba- lamory. 10.20 Toddworld. 10.30 Bits and Bobs. 10.45 Birthdays. 10.50 Bobi- nogs. 11.00 Tikkabilla. 11.30 The great Rupert, film (1950). 13.00 The daily politics. 13.30 Working lunch. 14,00 A Canterbury tale, film (1944). 16.00 Hands on nature. 16.30 Escape to the country. 17.30 Ready steady cook. 18.15 Weakest link. 19.00 Eggheads. 19.30 Flog it! 20.00 Top of the pops. 20.30 The Good life. 21.00 Fred Dib- nah's age of steam, steel and stone. 21.30 University challenge: The profes sionals. 22.00 Britain's first suicide bombers. 23.00 Grumpy takes a holi day. 23.30 Newsnight. 0.20 Four on Two: The life and times of El Nino. 1.20-2.00 News 24. 3.00-7.00 Learning zone. Four-storey fall/Second chances, 12.00 Animal Cops Houston. 13.00 Amazing animal videos. 13.30 Monkey business. 14.00 The planet's funniest animals. 14.30 Animal Planet report. 15.00 Planet action. 16.00 Pet rescue. 16.30 Wildlife SOS. 17.00 Miami animal police: Gator sabotage. 18.00 Meerkat manor: Daisy's choice/Flower power. 19.00 Animals AZ. 19.30 Monkey busi ness. 20.00 Horse power. 21.00 Jungle. 22.00 Animal Cops Houston: Baby love. 23.00 Emergency vets: Happy feet/ Tristan the night away. 0.00 The planets funniest' animals. 0.30 Amazing animal videos. 1.00-6.00 Nachttv. 1 cnn 6.00 Today, 9.00 Business internatio nal. 10.30 World sport. 11.00 Larry King. 12.00 Business international. 13.00 World news Asia. 14.30 World sport. 15.00 World news Asia. 16.00 Your world today. 20,00 Insight. 20.30 World business today. 21.00 World news Europe. 21.30 World business to day. 22.00 World news Europe. 22.30 World sport. 23.00 Business internatio nal. 0.00 Insight. 0.30 World sport. 1.00 Today. 4.30 Situation room. 5.30-6.00 World sport. i mezzo 6.00 Sequences classic. 9.55 Le magazi ne des festivals. 10.00 Disque, disque, rage. 11.15 Felicity Lott et le Belle Hélène. 11.45 Rossini: Ouverture La scala di seta. 12.00 Sequences classic. 13.35 Le magazine des festivals. 13.45 Ladislas Kijno. 14.40 Madeleine Mil- haud a 100 ans. 15.35 Festival d'Aix-en-Provence: Mozart: Don Gio vanni. 18.15 Academie de musique de Kyoto: Werken van Poulenc en Berlioz. 18.45 Rossini: Ouverture Guillaume Tell. 19.00 Le magazine des festivals. 19.05 Sequences jazz. 20.00 Sequences classic. 20.40 Le magazine des festi vals. 20.50 Festival Radio France Mont- pellier: Les solistes de chambre de Saint-Pétersbourg. Concert. 22.15 R. Strauss: Burlesque, 22.40 Intermezzo: Le Choeur Ziegler interprète les Lieder de Silcher. 22.55 Le magazine des festi vals. 23.00 Live au New Morning: Wolf gang Puschnig. 0.00 Sequences jazz mix. 1.00 Live au New Morning: Marcel Loeffner Quartet. 2.00 Profession: Croo ners. 2.55 Concerts for peace: I. Perl- man interprète Vivaldi, Beethoven et Tsjaikovsky. 4.15 Betsy Jolas, une mu sique de rêves. 5.10-6.00 Festival Jazz a Juan: Buena Vista Club présente Ibra him Ferrer. ngc eurosport 6.00 CNBC, 12.00 Explorations: Win- ning science. 12.30 Insects from hell: Invaders. 13.00 Cheetahs: The deadly race. 14.00 Cheating death: Shark feeder, 15.00 Protecting the president. 16.00 Air force one. 17.00 Frontlines of construction: Landmarks. 18.00 Built for destruction: Hurricane. 19.00 Insects from hell: Eco warriors/ Inva ders. 20.00 Ultimate enemies. 21.00 The real Serengeti; Serengeti - Stamp ede of the megaherd. 22.00 Classic Tuesday. 22.00 Innovation: Building to extremes. 23.00 World's best de molitions: World's best implosions. 0.00 Hurricane. 1.00 Innovation: Building to extremes. 2.00 World's best demolitions: World's best im plosions. 3.00 The dark side of hippos. 4.00 Serengeti - Stampede of the megaherd. 5.00-6.00 Eco warriors/Invaders. animal planet 6.00 Vets on the wildside. 7.00 The pla net's funniest animals. 7.30 Amazing animal videos. 8.00 Monkey business. 8.30 Young and wild. 9.00 Big cat dia ry. 10.00 Mad Mike and Mark: Big five, big trouble. 11.00 Animal precinct: 8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Hockey. 10.15 Roeien. 11.15 Atletiek. 13.00 Wiel rennen: Tour de France. 17.30 Hockey. 18.45 Atletiek. 22.30 Tour de France. 23.30 Poker. 0.30-1.30 Sumoworstelen. discovery channel] 6.00 Test case: Water/Sports. 7.00 Crowded skies: Danger on the ground. 8.00 American hotrod: Alumnitub. 9.00 Buena vista fishing club. 9.30 Rex Hunt fishing adventures. 10.00 Big stuff: Wind. 11.00 One step beyond. 12.00 Water/ Sports. 13.00 Danger on the ground. 14.00 Alumitub. 15.00 Extreme machines: Disasters at sea. 16.00 Ame rican casino. 17.00 Buena vista fishing club. 17.30 Rex Hunt fishing adventu res. 18.00 The greatest ever: Tanks. 19.00 Wheeler dealers: Beetle to Bug gy. 19.30 A car is reborn. 20.00 Ameri can chopper: POW/MIA. 21.00 Brainiac. 22.00 Building the biggest: Great roller- coaster race. 23.00 More industrial re velations Europe: Steaming up te Alps Bread, beer and salt. 0.00 Deadliest catch: The final run. 1.00 Finding the fallen: Serre 1915.2.00 Forensic detecti ves: Marked for death. 3.00-6.00 Nachttv.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 37