Tussen d/toom en werkelijkheid hl/ubfUflhlo prfpiw cn papieren karton -pdpt wtyiltffbonOtjj PZC woensdag 5 juli 2006 Papier en karton zijn zo vanzelfsprekend dat wij er nauwelijks bij stilstaan hoe bijzonder ze zijn. Want waarmee maak je ideeën voor technologische ontwikkelingen tastbaar? Natuurlijk, papier en karton. Geïnteresseerd? Kijk op www.papierenkarton.org. informatiecentrum

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 38