PZC T-Mobile verbiedt externe arts Priem één dag baas op de Cauberg Spanje: alleen wielrenners bij zaak betrokken Duitse wielerploeg stelt richtlijnen op voor eigen wielrenners tour in cijfers woensdag 5 juli 2006 van onze sportredactie DEN HAAG/MADRID - De Spaanse regering heeft ontkend dat voetballers en tennissers be trokken /.ouden zijn bij het do- pingschandaal, dat op dit mo ment de wielersport treft. „We ontkennen met klem dat Spaan se of buitenlandse voetballers, alsmede tennissers tot de ver dachten behoren", aldus de Spaanse Sportraad (CSD) in een verklaring. „De CSD beschouwt het als een smet dat een Franse krant (zon dagskrant Le Journal du Diman- che) heeft gesuggereerd dat voet ballers en zelfs een tennisser - de krant noemde Rafael Nadal - betrokken zouden zijn bij het schandaal. Die publicatie klopt niet. Er zijn geen voetballers of tennissers te vinden in het onderzoek, dat momenteel wordt verricht door de Guardia Civil." Met die verklaring gaat de CSD dwars in tegen de mening van Pat McQuaid, voorzitter van de Internationale wielerunie (UCI). Volgens de Ier, die het opnam voor de renners, zouden voetbal lers, tennissers en ook atleten ook op de lijst met dopingzonda- ren staan. Het onderzoek Operación Puer- ta startte in mei, toen de Spaan se politie bij invallen in Madrid en Zaragoza grote hoeveelheden anabole steroïden, labmateriaan dat wordt gebruikt bij bloed transfusies en meer dan hon derd zaken met bevroren bloed aantrof. Spin in het dopingschandaal zou de Spaanse gynaecoloog Eu- femiano Fuentes zijn, die onder meer samenwerkte met wieler ploegen en individuele renners. Andere belangrijke schakels zijn Manoio Saiz, voormalig ploegleider van Liberty Seguros en de assistent-ploegleider van het team Comunidad Valencia- na Josélgnacio Labarta. Vijftig renners zouden van de diensten van Fuentes gebruik hebben gemaakt. Negen van hen hadden afgelopen zaterdag aan de start moeten verschijnen van de Tour de France. Onder hem de kanshebbers Jan Ullrich, Ivan Basso en Francisco Mance- bo. Het negental werd door de ploegen teruggetrokken. Het di recte gevolg was ook dat Alexandr Vinokourov, eveneens een kanshebber om dit jaar de Tour te winnen, zich met zijn he le ploeg moest terugtrekken. GPD/RTR door Ad Pertijs VALKENBURG - T-Mobile ver biedt al zijn renners nog langer contact te hebben met sportart sen en trainers buiten de ploeg. De Duitse equipe zit zwaar in zijn maag met een affaire rond kopman Jan Ullrich, die betrok ken is bij een dopingonderzoek rond de Spaanse arts Eufe- miano Fuentes. De Duitser moest daardoor vlak voor de start van de ronde uit de ploeg worden verwijderd. T-Mobile vroeg direct alle ande re renners of zij samenwerkten met artsen en/of trainer van bui ten de ploeg. Na een eerste in ventarisatie bleek dat de Tour-renners Rogers, Sinkewitz en Mazzoleni samenwerken met de Italiaanse sportprofessor Mi- chele Ferrari. Die samenwer king moeten ze nu ze opzeggen. „Dit is op de eerste plaats een duidelijk signaal", zegt woord voerder Luuc Eisenga. „Er zijn geen concrete aanwijzingen dat drie renners ook genoemd wor den in een bepaalde zaak. Het moet gewoon duidelijk zijn dat we niet langer willen dat ze der gelijke mensen bezoeken. Van Jan Ullrich was ons eerlijk waar niet bekend dat hij contacten had met Fuentes." T-Mobile gaat na de Tour richt lijnen opstellen wat renners wel en niet mogen doen. De ploeg wil een waterdicht systeem op poten zetten, waarbinnen het niet meer nodig is enige vorm van begeleiding buiten de ploeg te zoeken. Ferrari voorziet veel Van kilometer tot kilometer VALKENBURG - Onder Iropi- sche temperaturen vertrekken 175 wielrenners richting de Lim burgse aankomstplaats Valken burg. In de etappe over 216,5 ki lometer moeten de renners drie cols van de derde categorie en drie cols van vierde categorie be dwingen. De Noor Thor Husho- vd verdedigt de gele leiderstrui. 16 km: De Duitser Voigt springt weg en krijgt de Spanjaard Ar- rieta, de Venezolaan Unai Etxe- barria en de Fransen Pineau en Laurent mee. 25 km: De voorsprong van de 5 is al 1.50. 35 km: Eerste tussensprint: 1. Voigt, 2. Arrieta, 3. Laurent. 52 km: De voorsprong is ge groeid tot 5 minuten. 100 km: Voorsprong vijftal 6.10. 131 km: Doorkomst op Cöte de la Haute-Levee (3e cat): 1. Pin eau, 2. Etxebarria, 3. Laurent, 4. Voigt. 144 km: Tweede tussensprint: 1. Voigt, 2. Arrieta, 3. Laurent. 155 km: Doorkomst op Cóte de Oneux (3e cat): 1. Pineau, 2. Etxebarria, 3. Laurent, 4. Voigt. 160 km: Erik Dekker en de Ame rikaan Rodriguez vallen uit. 165,5 km: Doorkomst op Col de Petit-Rechain (4e cat): 1. Pin eau, 2. Voigt, 3. Arrieta. 176,5 km: Derde tussensprint: 1. Arrieta, 2. Voigt, 3. Laurent. 189 km: Doorkomst Cóte de Loorberg (4e cat): 1. Pineau, 2. Arrieta, 3. Voigt. Voorsprong nog maar 1.55. 197 km: Arrieta, Voigt en Lau rent maken zich los van Etxebar ria en Pineau, Arrieta probeert het solo. 200 km: De Spanjaard Valverde wordt met sleutelbeenblessure afgevoerd per ambulance. 201 km: Doorkomst Cöte de Trintelen (4e cat): 1. Arrieta, 2. Laurent, 3. Voigt. Voorsprong Arrieta op peloton nog 1.20, het loopt terug. 211 km: Voorsprong Arrieta nog 50 seconden. 214 km: De Duitser Matthias Kessler van T-Mobile rijdt bij de rest weg op de Cauberg. 214,5 km: Doorkomst Cauberg (3e cat): 1. Kessler. 2. Joly, 3. Boogerd. 216,5 km: Matthias Kessler wint de derde etappe, zijn Australi sche ploeggenoot Michael Ro gers wint de sprint van het pelo ton. De Italiaan Daniele Benna- ti wordt derde. De Belg Tom Boonen finisht als vierde en neemt de gele en de groene trui over. Pineau verovert de bergt- rui. ANP renners van Irainingstechnische adviezen. Ook Luigi Cecchini staat vanaf heden op de verboden lijst van T-Mobile. Rabobank-renner Thomas Dekker wordt begeleid door hem. Teambaas Theo de Rooij ziet echter geen reden om Dekker te dwingen die samen werking op te zeggen. „We heb ben geen twijfels aangaande Cecchini. Zeker niet in het geval van Dekker, een jongen van pas 21 jaar." Volgens De Rooij is het 'in de praktijk niet mogelijk om de over heel Europa verspreidt wo nende renners weg te houden bij privétrainers. „Als het de ren ner vooruit helpt, er een goede communicatie is en zolang niet de privétrainer maar de ploeglei ding bepaalt waar en wanneer een coureur van ons rijdt, vin den wij het prima." Principezaak Volgens Eisenga is het wel dege lijk tijd geworden om de gehele begeleiding binnen de ploeg te houden. „Het is een principe zaak. Desnoods plaatsen we een eigen trainer in Italië, als de ren ners liever in Italië zitten. Maar het moet gewoonweg mogelijk zijn. Wij zijn trouwens niet de enige ploeg die er zo over denkt. Meerdere ploegen hebben al aan geven naar zo'n systeem toe te willen." Bjarne Riis werkt al met een der gelijk systeem, waarbij hij de controle zegt te hebben over de gehele begeleiding. Hij zegt dan ook niet te begrijpen hoe het mo gelijk is dat Basso buiten de ploeg om contact kon onderhou den met Fuentes. „Maar ja, je kunt ze onmogelijk 24 uur per dag in de gaten houden." GPD foto Marcel van Hoorn/ANP Op de Cauberg, twee kilometer voor de finish van de derde etappe, is het enkele uren voor de finish al behoorlijk druk. Zeeuws comité besluit op dagje Valkenburg kandidaat te blijven voor de Tour door Frits Bakker VALKENBURG - De baas van het vipdorp is tegelijk ook de baas van de politie. Hij is voor één dag burgemeester van de Cauberg, regelt de muziek en het verkeer en straks ook nog dat de Tour straks weer hals over kop uit Valkenburg kan vertrekken. Cees Priem, de rege laar van alles behalve de koers zelf, puft in zijn viptent: „We hebben alles in de hand, behal ve het weer." Het is de dag van de hectiek in het knotsgekke Valkenburg, van de georganiseerde chaos op de Cauberg en vooral van héél veel drinken, zoeken naar een streep je schaduw en zo lang mogelijk wachten om in de verstikkende hitte een tribune op te klimmen. De Tour komt rond vijf uur voor bij, in al die uren die er aan voor af gaan, zijn alleen de echte wie lerfans dicht bij de eindstreep te vinden. Pieter Stoter, van de niet ge kregen etappe in Zeeland, is ook maar moeilijk uit de viptent weg te slaan. Toine Poppelaars en Piet Klip, allebei met een knalgeel petje, wagen zich nog wel eens aan een retourtje naar de zone op de Cauberg. De Zeeuwse delegatie heeft er met zo'n veertig man een tweedaagse van gemaakt. Maandag vertrokken, geslapen in een hotel in Hasselt en gister morgen per touringcar, op het laatst zelfs met motorescorte, naar de finish in Valkenburg ge reisd. Het uitstapje roept een dubbel gevoel op. „Het is prachtig om te zien hoe het bij ons ook had kunnen zijn", wil Stoter wel be kennen. En met een geheimzinni ge lach: „Of hoe het over drie, vier jaar toch nog kan worden." Want daar ging het ook over in de kringen van het comité. Wil Zeeland eigenlijk de Tour nog wel? „Ja, dat willen we", verze keren Stoter en Poppelaars. „Daar hebben we het hier met el kaar over gehad", zegt Stoter. „We gaan niet heel fanatiek door met lobbyen, omdat er voor de komende twee jaar wei nig hoop is. Maar de Tour moet weten dat we mee blijven doen, dat we een soort slapende kandi daat zijn. Zo gauw we van de Tourbaas een seintje krijgen, zullen we ons weer mobilise ren." Poppelaars zit op dezelfde lijn, al zal het provinciebestuur zich niet meer elk jaar officieel aan melden. „Als we af en toe maar een bezoekje aan de Tour bren gen, om onze ambities te laten zien." Stoter: „Het mag niet zo zijn dat we die vijf, zes jaar voor bereiding helemaal weggooien. We blijven kandidaat voor een etappe." Met de sponsors, zoals Delta en Rabobank, gaat het comité pas weer rond de tafel als er concre te toezeggingen zijn. „Dan gaan we ook bekijken hoe we er zelf rond die tijd fysiek voor staan. Misschien moet er wel nieuw bloed komen, want wij zijn ook niet meer van de jongsten." Veel wijzer zijn ze niet gewor den van het dagje Tour, wel is er de zekerheid dat Cees Priem met zijn organisatie van Libéma een berg routine heeft opge daan. De voormalige ploeglei der zou ook voor Zeeland de sponsors werven, de arrange menten regelen, het grote rand- gebeuren voor zijn rekening ne men. Zoals hij dat nu op de Cau berg heeft gedaan, eerst, in de lange aanloop, met zijn tweeën, gisteren, op de dag van de Tour etappe, met een team van zo'n vijfhonderd man. Klein wonder Hij blijft er in het snikhete Val kenburg ijskoud onder. „Mijn telefoon doet het niet, dat is nog het ergste, want we kunnen zo moeilijk communiceren", zucht hij in de uren voor de koers. Maar verder verloopt bijna alles zoals het moet. Dat is een klein wonder, met een kleine zesdui zend vips, die allemaal te eten en te drinken moeten krijgen, al lemaal een mooi plekje aan het parkoers willen." Het heeft hem acht maanden gekost om dat he le scala van sponsors bijeen te krijgen. „Maanden van onder handelen, van bedrijven bezoe ken, praten, praten en nog eens praten." Het resultaat is verbluffend. Priem heeft ruim veertig vipten ten op de Cauberg neer laten zet ten, variërend in capaciteit voor veertig tot vierhonderd mensen. En alleen voor Rabobank heeft hij voor 2300 mensen arrange menten verzorgd. Zijn telefoon doet hel weer, als hij net na de koers even napraat met Anton Geesink. En Priem valt langzaam weer terug in zijn oude rol van onderhandelaar. Maandenlang ging het over hon derdduizenden, met multinatio nals, vandaag soms over hon derd euro met een boze buur man op de Cauberg. „Dan belt er weer een vent dat er een cara van in zijn voortuin staat. Wat wil je hebben, honderd euro?", vraag ik dan. Ik moet ook alles regelen hier." Esch-sur-Alzette-Valkenburg: 1. Kessler (Dui/TMO) 216,5 km in 4.57.54 (43,605 km/u), 2. Rogers (Aus/TMO) 0.05, 3. Bennati (Ita/LAM), 4. Boonen (Bel/QST), 5. Zabel (Dui/MIL), 6. Paolini (Ita/LIQ), 7. Freire (Spa/RAB), 8. Mazzoleni (Ita/TMO), 9. Totschnig (Oos/GER), 10. Wegmann (Dui/GER), 11. Botsjarov (Rus/CAG), 12. Celestino (Ita/MIL), 13. Rubiera (Spa/DIS), 14. Evans (Aus/DAV), 15. Hincapie (VSt/DIS). 16. Fothen (Dui/GER), 17. Ric- co (Ita/SAU), 18. Julich (VSt/CSC), 19. Sastre (Spa/CSC), 20 Dessel (Fra/AG2), 21. Bènéteau (Fra/BOU), 22. Garzelli (Ita/LIQ), 23. Zandio (Spa/CAI), 24. Leip- heimer (VSt/GER), 25. Sinkewitz (Dui/TMO). 26. Egoi Martinez (Spa/DIS), 27. Pereiro (Spa/CAI), 28. Savoldelli (Ita/DIS), 29. Vandevelde (VSt/CSC), -30. Vila (Spa/LAM), 31. Moreau (Fra/AG2), 32. Commesso (Ita/LAM), 33. Mentsjov (Rus/RAB), 34. Karpets (Rus/CAI), 35. Azevedo (Por/DIS), 36. Popovitsj (Oek/DIS), 37. Bruseghin (Ita/LAM), 38. Merckx (Bel/PHO), 39. Caucchioli (Ita/CAG), 40. Boogerd (Ned/RAB), 41. Zubeldia (Spa/EUS), 42. Klöden (Dui/TMO), 43. Millar (GBr/SAU), 44. Landis (VSt/PHO), 45. Schleck (Lux/CSC), 46. Gilbert (Bel/FDJ), 47. Gontsjar (Oek/TMO), 48. Simoni (Ita/SAU), 49. Ballan (Ita/LAM) 0.12, 50. Brochard (Fra/BOU) 0.17, 51. Lefevre (Fra/BOU), 52. Vaugrenard (Fra/FDJ), 53. Kopp (Dui/GER), 54. Rujano (Ven/QST), 55. Lovkvist (Zwe/FDJ), 56. Grivko (Oek/MIL), 57. Astarloza (Spa/AG2), 58. Rous (Fra/BOU), 59. Cal- zati (Fra/AG2), 60. Salmon (Fra/AG2), 61. Rasmussen (Den/RAB), 62. Mercado (Spa/AGR), 63. Hushovd (Noo/CAG), 64. Gonzalo (Spa/AGR), 65. Eisel (Oos/FDJ), 66. Cunego (Ita/LAM), 67. Jalabert (Fra/PHO), 68. Valjavec (Slv/LAM), 69. Halgand (Fra/CAG). 70. Brandt (Bel/DAV), 71. Bert Grabsch (Dui/PHO), 72. Zabriskie (VSt/CSC), 73. Perdiguero (Spa/PHO), 74. Moren! (Ita/COF), 75. Lan- daluze (Spa/EUS), 76. Mayo (Spa/EUS), 77. Noval (Spa/DIS), 78. Iglinski (Kaz/MIL) 0.22, 79. Guerini (Ita/TMO), 80. Padrnos (Tsj/DIS), 81. Parra (Col/COF), 82. Vasseur (Fra/QST), 83. Ge- slin (Fra/BOU), 84. Canada (Spa/SAU), 85. Gomez (Spa/SAU), 86. Camano (Spa/EUS), 87. Gerrans (Aus/AG2), 88. Aerts (Bel/DAV) 0.34, 89. McEwen (Aus/DAV), 90. Duenas (Spa/AGR) 0.42, 91. Weening (Ned/RAB), 92. Chavanel (Fra/COF), 93. Rinero (Fra/SAU), 94. Plouhinec (Fra/AGR), 95. Ekimov (Rus/DIS), 96. Flecha (Spa/RAB), 97. Tira- longo (Ita/LAM), 98. Voeckler (Fra/BOU) 0.48, 99. Knees (Dui/MIL) 0.50,100. Velo (Ita/MIL) 1.29, 101. Lang (Dui/GER), 102. Scholz (Dui/GER), 103. Zberg (Zwi/GER), 104. Moerenhout (Ned/PHO), 105. Verdugo (Spa/EUS), 106. Fedrigo (Fra/BOU), 107. Ventoso (Spa/SAU), 108. Lobato (Spa/SAU), 109. Sprick (Fra/BOU), 110 Calvente (Spa/AGR), 111. Vansummeren (Bel/DAV), 112. Voigt (Dui/CSC), 113. Moncoutiè (Fra/COF), 114. Goubert (Fra/AG2), 115. Lopez (Spa/EUS), 116. Albasini (Zwi/LIQ), 117. Arrieta (Spa/AG2) 2.03, 118. Verbrugghe (Bel/COF) 2.06, 119. Dean (NZI/CAG), 120. Wrolich (Oos/GER) 2.24, 121. Hun- ter (ZAf/PHO), 122. Schroder (Dui/MIL), 123. Garate (Spa/QST), 124. Quinziato (Ita/LIQ), 125. Sacchi (Ita/MIL), 126. To- satto (Ita/QST), 127. Laurent (Fra/AGR). 128. Moos (Zwi/PHO), 129. Garcia (Spa/CAI) 2.44, 130. Calcagni (Zwi/LIQ), 131. Wiggins (GBr/COF), 132. Coutouly (Fra/AGR), 133. Dumoulin (Fra/AG2) 3.23, 134. Hinault (Fra/CAG) 3.37, 135. Righi (Ita/LAM) 3.43, 136. Pineau (Fra/BOU) 3.55, 137. Casar (Fra/FDJ) 0.05,138. Lombardi (Ita/CSC) 4.33,139. Tankink (Ned/QST) 4.58, 140. De Jongh (Ned/QST) 5.48, 141. Posthu- ma (Ned/RAB). 142. Ralf Grabsch (Dui/MIL), 143. Cretskens (Bel/QUI), 144. Mengin (Fra/FDJ), 145, Larsson (Zwe/FDJ), 146. De Groot (Ned/RAB), 147. Le Mevel (Fra/CAG), 148. Jose Mar tinez (Spa/AGR), 149. Da Cruz (Fra/FDJ) 6.51, 150. Etxebarria (Ven/EUS) 7.05, 151. 8rard (Fra/CAI) 8.05, 152. Portal (Fra/CAI), 153. Galvez (Spa/CAI), 154. Mugerli (Slv/LIQ), 155. Arroyo (Spa/CAI), 156. Pena (Col/PHO), 157. Vansevenant (Bel/DAV), 158. Steeg- mans (Bel/DAV), 159. Horner (VSt/DAV), 160. Isasi (Spa/EUS), 161. De la Fuente (Spa/SAU). 162. Coyot (Fra/COF), 163. Hernandez (Spa/EUS) 10.46, 164. Augé (Fra/COF), 165. O'Grady (Aus/CSC) 11.35, 166. Engoulvent (Fra/CAG) 12.11, 167. Charteau (Fra/CAG), 168. Joly (Fra/FDJ), 169. Carlstróm (Fin/LIQ), 170. Casper (Fra/COF) 14.44, 171. Backstedt (Zwe/LIQ) 18.36,172. en laatste: Pozzato (Ita/QST). Uitgevallen: Erik Dekker (NED/RAB), Valverde (Spa/CAI), Rodri guez (VSt/DAV). Algemeen klassement 1. Boonen (Bel/QST) 14.52.23, 2. Rogers (Aus/TMO) 0.01, 3. Hincapie (VSt/DIS) 0.05, 4. Hushovd (Noo/CAG) 0.07, 5. Savoldelli (Ita/DIS) 0.15, 6. Bennati (Ita/LAM), 7. Landis (VSt/PHO) 0.16, 8. Karpets (Rus/CAI) 0.17, 9. Gontsjar (Oek/TMO), 10. Kessler (Dui/TMO), 11. Evans (Aus/DAV) 0.20, 12. Moreau (Fra/AG2), 13. Millar (GBr/SAU) 0.21,14. Sinkewitz (Dui/TMO) 0.23, 15. Zabriskie (VSt/CSC), 16. Klöden (Dui/TMO) 0.24. 17. Fothen (Dui/GER) 0.25, 18. Dessel (Fra/AG2), 19. Julich (VSt/CSC), 20. Maz zoleni (Ita/TMO) 0.26, 21. Popovitsj (Oek/DIS) 0.27. 22. Egoi Martinez (Spa/DIS) 0.28, 23. Vandevelde (VSt/CSC), 24. Vaugrenard (Fra/FDJ), 25. Leipheimer (VSt/GER), 26. Bénéteau (Fra/BOU) 0.29, 27. Bruseghin (Ita/LAM) 0.30, 28. Azevedo (Por/DIS) 0.31, 29. McEwen (Aus/DAV) 0.32, 30. Zubeldia (Spa/EUS), 31. Simoni (Ita/SAU), 32. Mentsjov (Rus/RAB) 0.33, 33. Pereiro (Spa/CAI), 34. Sastre (Spa/CSC), 35. Frei re (Spa/RAB), 36. Bert Grabsch (Dui/PHO), 37. Zabel (Dui/MIL), 38. Gil bert (Bel/FDJ) 0.36, 39. Ballan (Ita/LAM) Onderscheiding voor Leblanc, Ceulen geridderd VALKENBURG - Burgemeester Nuytens van Valkenburg heeft gisteravond onderscheidingen uitgereikt aan de Franse Tour baas Jean-Maric Leblanc en de Nederlandse oud-wielrenner Bennie Ceulen. Leblanc kreeg het 'Valkenburg Juweel', naar aanleiding van de twee keer (1992 en 2006) dat de Ronde van Frankrijk Valken burg aandeed. Ceulen, tegen woordig actief in de organisatie van wielerkoersen, werd be noemd tol Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ceulen kreeg zijn onderscheiding voor zijn bij drage aan de promotie van Val kenburg. De Limburger werkt onder meer voor de Toiu-organi- satie. ANP 0.37, 40. Zandio (Spa/CAI) 0-38,4i. zelli (Ita/LIQ), 42. Casar (Fra/FDJ) 43. Rous (Fra/BOU) 0.41, 44. Booo (Ned/RAB), 45. Lovkvist (Zwefl 0.42, 46. Brochard (Fra/BOU). 47 bert (Fra/PHO) 0.43, 48. Cek (Ita/MIL) 0.44, 49. Merckx (Bel/PHof Rubiera (Spa/DIS) 0.45, 51. (Spa/LAM), 52. Astarloza (Spa/AG2li Eisel (Oos/FDJ), 54. BotsJ (Rus/CAG) 0.46, 55. Halgand (FralL 0.47, 56. Ricco (Ita/SAU) 0.48, 57.v2l vee (Slv/LAM), 58. Brandt (BenJn 0.49. 59. Noval (Spa/DIS), 60. Lam^l (Spa/EUS) 0.50, 61Rujano (Vent® 62. Totschnig (Oos/GER), 63 lfc, (Spa/EUS) 0.51, 64. Lefevre (Fra/v. 0.52. 65. Schleck (Lux/CSC), 66. Cai-Ï oli (Ita/CAG) 0.53. 67. Moreni (ItaCG* 68. Commesso (Ita/LAM), 69 p.-i', (Ita/LIQ) 0 55. 70 Vasseur (Fra2 0.56, 71Perdiguero (Spa/PHO) 0i7 Padrnos (Tsj/DIS), 73. CarD1 (Spa/EUS) 0.58. 74. Calzati (Fra'sty 75. Cunego (Ita/LAM) 1.00. 76 Gr*- (Oek/MIL), 77 Mercado (Spa/AGR) m 78. Parra (Col/COF), 79. SakW (Fra/AG2) 1.03, 80. Geslin (Fra/B0Ul,t«l Canada (Spa/SAU), 8? c„.T (Aus/AG2), 83. Kopp (Dui/GER), hl mussen (Den/RAB) 1.07, 85. Chavjll (Fra/COF), 86. Guerini (Ita/TMO), far dbcfhcÊim l Meer over deTOUR op de PZC-site. wwwc. Voeckler (Fra/BOU) 1.16, 88. IgfjAj (Kaz/MIL), 89. Gonzalo (Spa/AGR) 90. Weening (Ned/RAB) 1.20.91 cha (Spa/RAB) 1.22. 92. D.-tD (Spa/AGR) 1.23, 93. Knees (DuiVP 1.25, 94. Aerts (Bel/DAV) 1.26, 95 Pi ro (Fra/SAU) 1.31, 96. Tiralo" (Ita/LAM) 1,34, 97. Lang (Dui/GER)l|' 98. Voigt (Dui/CSC) 1.39, 99. Alb-hi (Zwi/LIQ) 1.51, 100. Scholz (Dubgt, 1 54, 101. Sprick (Fra/BOU) 1.58, ir Moerenhout (Ned/PHO), 103. Z:?Q1 (Zwi/GER) 2.01, 104. Fedrigo (Fra'E'H 2.13,105. Velo (Ita/MIL) 2.15,106.Vs:L go (Spa/EUS) 2.16, 107. MoncouP (Fra/COF) 2.17, 108. Lopez (Spa/tliK 109. Goubert (Fra/AG2) 2.20,1 lO.Vt-jr so (Spa/SAU), 111. Arrieta (Spa'AGL. 2.23, 112. Verbrugghe (Bel/COF)# 113. Dean (NZI/CAG) 2.36, 114. Qui# to (Ita/LIQ) 2.38, 115. Hunter (ZAf/PC 2.48, 116. Sacchi (Ita/MIL) 3.00, lil, Moos (Zwi/PHO) 3.06, 118. La#' (Fra/AGR) 3.07, 119. Garate (Spa/Q~P 3.16, 120. Garcia (Spa/CAI) 3.21, I f Wrolich (Oos/GER) 3.22, 122. Calcaii (Zwi/LIQ) 3.36, 123. Gomez (Spa/S# 3.43, 124. Plouhinec (Fra/AGR) e 125. Dumoulin (Fra/AG2) 3.52,126.Viflj mann (Dui/GER) 4.05, 127. Hir£.xi (Fra/CAG) 4.13, 128. Pineau (Fra/til: 4 29.129. Calvente (Spa/AGR) 4 53,$ Ekimov (Rus/DIS) 4.55, 131. Schrei (Dui/MIL) 5.21, 132. Tank,;, (Ned/QST) 5.30, 133. Posthu-.f (Ned/RAB) 6.06. 134. Lars# (Zwe/FDJ) 6.12, 135. Jose Mar.-:2 (Spa/AGR) 6.17, 136. Mengin (FraEi 6.33, 137. De Jongh (Ned/QST), i, Lobato (Spa/SAU) 6.35, 139. Le (Fra/CAG) 6.37,140. Coutouly (Fra/A?C 7.29, 141. Da Cruz (Fra/FDJ) 7.34, «i Etxebarria (Ven/EUS) 7.38, 143. Hor* (VSVDAV) 8.22. 144. Pena (Col/f# 8.23, 145. Galvez (Spa/CAI) 8.25, IC Brard (Fra/CAI) 8.35, 147. Lombal (Ita/CSC) 8.48, 148. Arroyo (Spatl 8.49, 149. Isasi (Spa/EUS) 8.50,150.P/T Grabsch (Dui/MIL) 9.33, 151. Toss (Ita/QST) 9.52, 152. Wiggins (GBr/Cff 9.54, 153. De Groot (IMed/RAl'j 10.10, 154. Vansummeren (Bel/DJf' 10.33, 155. Righi (Ita/LAM) 11.13, IS Coyot (Fra/COF) 11.40, 157. 0'Gra (Aus/CSC) 11.41, 158. Steegms (Bel/DAV) 12.29, 159. De la Fu? (Spa/SAU) 12.35, 160. Mugerli (Slv/UJC 12.41, 161. Portal (Fra/CAI) 13.02, iff Augê (Fra/COF) 16.47, 163. Cretsls. (Bel/QUI) 16.48. 164. Carlström (FinlV 16.55, 165. Vansevenant (Bel/O/'I 19.29, 166. Joly (Fra/FDJ) 19.45,167 bh goulvent (Fra/CAG) 22.04, 168 C»f. teau (Fra/CAG) 22.10, 169. Cisj.' (Fra/COF) 24.21, 170. Hernam! (Spa/EUS) 24.49, 171. BaclSK (Zwe/LIQ) 28.17,172. en laatste: Pozs. (Ita/QST) 28.45 i 'i mil 11111 1. Boonen (Bel) 67 punten, 2. Ben-af- (Ita) 66, 3. McEwen (Aus) 65 punter J Hushovd (Noo) 62. 5. Zabel (Dui)59-; Paolini (Ita) 57. L 1. Pineau (Fra) 17, 2. De la Fuente (Sfi 14, 3. Wegmann (Dui) 12, 4. Hernanif (Spa) 10, 5. Etxebarria (Ven) 7, 6. Arrd (Spa) 6,11. Boogerd 2. j Jongeren klassement Dag: 1. Fothen (Dui) 4.57.59, 2. Ri::S (Ita), 3. Gilbert (Bel), 4. Vaugrenard(Frti 0.12, 5. Rujano (Ven), 6. Lovkvist(Zivif 13. Weening 0.37, 19. Posthuma 5.43 Algemeen: 1. Fothen 14.52.48, 2. Vat;" renard 0.03, 3. Gilbert 0.11, 4. Lövhi 0.17, 5. Eisel (Oos) 0.20, 6. Ricco 03 12. Weening 0.55,18. Posthuma Ploegenklassement Dag: 1 T-Mobile 14.53.52, 2. Gerolö ner 0.05, 3. Discovery Channel, 4. Is pre, 5. CSC, 6. Rabobank. Algemeen: 1. Discovery Chan 44.37.55, 2. CSC 0.01, 3. T-Mobile HI 4. Caisse D'Epargne-llles Balears 0.: 5. Gerolsteiner 0.18, 6. Phonak 026,: Rabobank 0.42. hoogteverschil en moeilijkheidsgraad r- Peud'Eau215m ,j70 Falaén 217m Samt-Qua* ri83 km20M anp bron: A3' In Hoei, bekend als aankoté plaats van de Waalse Pijl, gint de vierde etappe die help loton terugbrengt naar Frati rijk. Finishplaats is Saint-Quentii ruim 150 kilometer boven ft rijs, hoofdstad van de Picanfe De Belg Félicien VervaeckeW' er kort voor de oorlog (193S)l< de enige gelegenheid dat s Tour het stadje aandeed. sprinters zullen deze vlakke t hebben orticirkeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 16