Mijn fado is niet zwaar Het hart van onze muziek is de gospel eeuws Vocaal nsemble ezingt winter woensdag 1 februari 2006 n de Dorpskerk in Waarde is het zaterdagavond winter. Eet Zeeuws Vocaal Ensemble Inder leiding van dirigent Kees fan Eersel bezingt dan in een af wisselend programma het huidi- le seizoen. Soliste is de harpiste Tenie de Meij. 'oor dirigent Kees van Eersel is iet essentieel zich te voegen in te kringloop van het jaar. „Het 5 altijd mijn insteek om me te toegen naar onze eigen cultuur, yiet Pasen zing ik paasmuziek ;n in mei houdt het koor zich he iig met bloemen en de liefde. Ik lou me aan de kerkelijke feest- lagen. Je maakt soms wel eens nee dat je midden in de zomer :en kerstkoraal hoort. Ik vind lat bezopen. In stilte bid ik On- Lieve Heer dan om een flink )ak sneeuw zodat de dirigent, lenmaal buiten, een flinke uit- jlijer maakt. In bijvoorbeeld de Indiase muziek heb je raga's die ;peciaal bij de ochtend of de ivorid horen. Die link tussen mu- riek en de tijd van de dag of de lijd van het jaar zijn wij hele maal kwijtgeraakt. Vroeger aten wij alleen in de winter rode kool. In deze consumptiemaat schappij wil iedereen helaas de hele tijd over alles kunnen be- ichikken." Van de Renaissance tot aan het begin van de vorige eeuw, in een chronologisch opgebouwd pro gramma zet Van Eersel koormu ziek bij elkaar die op een of an dere manier met de sfeer van de winter te maken heeft. „Niet al le muziek gaat concreet over de winter", vertelt Van Eersel. „Je krijgt het niet voor elkaar om er een hele avond over vol te zin gen. Soms, zoals bij de muziek van Louis Spohr, gaat het over de eenzaamheid en verlatenheid die bij het seizoen hoort. Er zit een Engels madrigaal bij van Sa muel Arnold, daarin gaat het over de kwaliteiten van alle sei zoenen. Volgens Arnold is de winter juist de geschiktste tijd om vrienden te bezoeken." De samenstelling van een thema programma vereist snuffelwerk. „Ik struin bibliotheken en mu- ziekzaken af en koop zelf veel bladmuziek. Ik denk dat er al leen aan koormuziek een meter of zes bij mij thuis staat. Daar van is maar een klein deel inte ressant voor het Zeeuws Vocaal Ensemble. Je kunt de groep be schouwen als een semi-profes- sioneel kamerkoor. We hebben acht vakmusici in huis en van de rest heeft het gros zangles. Er moet dus ook een uitdaging in zitten." Douwe Eisenga Het Zeeuws Vocaal Ensemble onder leiding van dirigent Kees van Eersel bezingt de winter, zaterdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk in Waarde. Kees van Eersel. WOENSDAG Jip en Janneke Jip en Janneke spelen het sprookje Doornroosje na. Ze doen deftig met Beer en Poppejans en blussen samen met moeder branden met de stofzuigerslang. Deze voorstelling is gebaseerd op een aantal verhalen uit de bekende bundel van Annie M.G. Schmidt. De Schutse, Burgh-Haamstede, 14.00 uur Prins en Ploes de musical Een cast van acht ervaren acteurs en actrices speelt de kin dervoorstelling. Het bijzondere is dat de helft van de cast speelt in manshoge dierenkostuums Dorpshuis, Kruiningen, 14.00 uur Poppentheater Sim Bolus Hans van der Haar speelt Naar Dromenland. De voorstelling is een bewerking van Martin Waddell en Bar bara Firth van het prentenboek Weltrusten Kleine Beer. Tot en met 26 april (uitgezonderd 1 maart) wekelijks te zien. Theater Ambachtscentrum, Goes, 15.00 uur Kasper van Kooten Van Kooten is na zijn voorstelling gericht op het lichaam, nu gericht op de geest. Een programma vol verhalen en muziek, soms een beetje driftig, maar wel altijd geestig. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur The Inspector General Studenten van de Roosevelt Academy spelen The Inspector General. Het stuk is gebaseerd op het toneelstuk van Nicolai Gogol. De opvoering is in het Engels en wordt geregisseerd door Dasha Krijanskaia. 't Spiegeltheater, Middelburg, 20.00 uur Woodstock Julya Lo'ko, Angela Groothuizen en Berget Lewis gaan te rug in de tijd. De zangeressen zingen liedjes van het vermaarde Woodstock- festival. Ze worden ondersteund door hun band, die onder leiding staat van Erwin van Ligten. Ledeltheater, Oostburg, 20.15 uur Vlaams Bloot Cabaretcollectief Vlaams Bloot heeft het verschijnsel stand-up comedy in Vlaanderen tot een begrip gemaakt. De optredens worden gedaan door verschillende comedians. Vanavond zijn dat Filip Hayaert en Frans Pelgrims. De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur Peter Faber Peter Faber laat het publiek in Het Verdwenen Verhaal de held zijn. Acteur Peter Faber stelt de saaiheid van beroepen aan de or de. Wat is er nu leuk om iedere dag te doen? Als speler zegt Faber zelf een topberoep te hebben. Arsenaaltheater, Vlissingen, 15.00 uur DONDERDAG Mafalda Arnauth Fadozangeres Mafalda Arnauth schrijft haar teksten groten deels zelf. Ze is op zoek naar een lichtere toon in de vaak zo melancho lieke Portugese fado. Zij wordt tijdens het concert begeleid op akoestische bas, akoestische gitaar en Portugese gitaar. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur The Inspector General Zie woensdag. 't Spiegeltheater, Middelburg, 20.00 uur Mata Hari Mata Hari is een Franstalig verhaal van Herman van Veen. De voorstelling is een samenstelling van liederen en dansen die het boeiende verhaal vertellen van het leven van deze be wogen vrouw. Geboren als Margaretha Geertruida Zelle op 7 augustus 1876 in Leeuwarden, werd zij met haar passie voor mannen in uniformen, rode jurken en muziek, een van de meest be ruchte spionnen tijdens de eerste wereldoorlog. De Mythe, Goes, 20.00 uur Jochen Otten en Pieter Derks Twee jonge cabaretiers worstelen met hun succes en leeftijd. Jochen heeft de publieksprijs van de Holland Casino Po- diumprijs gewonnen. Pieter Derks (20) is winnaar van de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Het is moeilijk je geloof waardig te maken als je zo jong bent, gelukkig hebben ze het podium om het daarover te hebben. Arsenaaltheater, Vlissingen, 20.15 uur Raices Cubanas Raices Cubanas komt met de Caribische show Ahora y Siem- pre. Zeven muzikanten met dansers voeren het publiek naar de roots van Cuba, waar de Spaanse snaren zich ooit vermeng den met de trommels van de Afrikaanse slaven. Het resul taat is salsa, son, bolero, tumbao, guaracha en latin-jazz. De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur The Deep River Quartet be staat dit jaar 35 jaar. Op richter Siebe Vink (53), alias Sy- brandus Finck is niet van plan het te vieren, maar brengt toch het jubileumprogramma '20 years in concert', vrijdag te ho ren in het Terneuzense Schelde- theater. Het gaat goed met het kwartet vertelt Vink. „De band is spring levend. We hebben het minder spectaculair druk dan vroeger, maar we zijn wel in staat om de show elke keer maar weer beter te krijgen." Moet de band steeds maar weer beter worden „Ja. Tot op heden is dit ook de beste bezetting die we hebben gehad. Dat merken we ook aan het publiek." Wat voor publiek hebben jullie „Gemiddeld gezien zijn de grij ze koppen bij ons rijk vertegen woordigd. En dat is goed. Pre cies de groep die geld en tijd heeft. Maar gelukkig zien we ook de dertiger en veertiger bij onze concerten opduiken. We zien zelfs weieens jongelui." Jullie hadden de naam muziek te spelen die niet verder ging dan de jaren veertig. „Toen we begonnen waren we in dat opzicht streng in de leer. We hadden ouderwetse pakken aan en het liefst hadden we een heel oude microfoon voor onze neus. De klank deed niet terza ke, als het maar ouderwets was. De muziek mocht zeker niet van na 1949 zijn. Daar zijn we allang vanaf. Het moet mooi zijn, het moet swingen en je moet er met vier zangers iets mee kunnen doen. Dat is ons uit gangspunt. In praktijk blijkt dat het wel om liedjes gaat die hun sporen al verdiend hebben. En die zijn er wel al een tijdje. We zingen 'A Wither shade of pale' van Procol Harum, maar dat is toch ook alweer een song van vijfendertig jaar oud. Maar wel een popsong." Hoe zie je de toekomst. Is Deep River eindig of gaat de groep net zo lang door als bijvoor beeld The Dutch Swing College Band? „Alles is eindig. Straks valt ook de verf van De Nachtwacht af. Dan is ook dat weg. Natuurlijk is het Deep River Quartet ein dig. Als ik wil stoppen, zorg ik eerst voor een nieuwe baszan ger. Het hart van onze muziek blijft de gospel, de negro spiri tual. Dat is tijdloos. Het liefst zou ik alleen maar dat willen zingen. Maar er zijn mensen die ook wat anders willen horen. Die wil je niet teleurstellen." Ton Ouwehand Deep River Quartet treedt vrijdag vanaf 20.00 uur op in het Terneuzen se Scheldetheater. De Portugese zangeres Mafalda Arnauth steekt traditionele f ado- muziek in een fris jasje. Haar levensliederen zijn minder droevig dan die van voorgangsters als Amalia Rodriguez. Wee moed maakt bij Arnauth juist plaats voor hoop. Morgen staat de zangeres in de Middelburgse Stads schouwburg. Mafalda Arnauth (31) is de rust zelve. Die ontspan nen levenshouding heeft Ar nauth misschien wel dankzij de fado. In de muziek kan ze haar emoties en frustraties kwijt. „Ik ben er van overtuigd dat fado mensen dichter bij zichzelf kan brengen. Fado helpt mij om te gaan met de problemen die ik tegenkom in mijn leven. Ik hoop dat ik ook mijn pubhek een beet je van die kracht kan doorge ven. Er zit zoveel emotie in deze muziek, dat het moeilijk is daar ongevoelig voor te zijn." Arnauth ontdekte de traditione le Portugese muziek in haar stu dententijd. In 1999 bracht ze haar debuutal bum uit. Inmiddels maakte de zangeres al verschillende tour nees door Europa en onlangs kwam haar vijfde album uit, Diario. Ook op die cd valt weer op dat Arnauths fado minder zwaar op de hand is dan gebrui kelijk in het genre. „Mijn fado verschilt waarschijnlijk van die van oudere zangeressen als Ama-' lia Rodriguez doordat'ik een stukje van mijn eigen leven in de muziek leg. Ik ben iemand die positief in het leven staat. Daarmee zijn mijn liedjes waar schijnlijk positiever van aard dan wat in de oude fado gebrui kelijk is. Daarin zit meestal vooral ellende en verdriet. Ik wil niet dat mijn publiek depres sief naar huis gaat. In mijn op tredens zit een hele mix aan emoties, van verdriet, liefde, hoop en jaloezie." De Portugese schrijft bijna al haar songteksten zelf. „Het maakt het zingen interessanter als je je eigen woorden kunt overbrengen. De inspiratie haal ik overal vandaan. Natuurlijk grijpt een deel van mijn teksten ook terug op Lissabon en op de fado zelf, mijn visie daarop. Hoe wel ik daarmee wel voorzichtig moet zijn. Ik ben nog erg jong en als ik nu al theorieën defini eer over wat volgens mij de es sentie van fado is, wordt dat niet makkelijk geaccepteerd door oudere Portugezen die de ontwikkeling van de fado van De Portugese fadozangeres Mafalda Arnauth probeert hoop in haar liederen te laten doorklinken. foto GPD dichtbij hebben meegemaakt." Ondanks de relatieve onbekend heid van het genre, heeft de zan geres de afgelopen jaren al meer dere keren met succes door Ne derland getoerd. „Waarom ik hier zo'n succes heb is moeilijk te verklaren. Mijn optredens ko men recht uit mijn ziel, ik denk dat dat mensen raakt. En ik denk dat mijn houding hun wel bevalt." In haar Nederlandse concerten zal Arnauth vooral nummers gaan spelen van haar nieuwe al bum Diario (Portugees voor dag boek). „Mijn eerdere cd's gingen vooral over dromen en idealen, over zaken die nog geen werke lijkheid zijn. Diario is daarente gen een soort dagboek van mijn eigen leven geworden." Voor het eerst heeft Arnauth een nummer opgenomen van de moeder van de fado, Amalia Ro driguez. „Foi Deus is een lied dat ik aan het begin van mijn carrière vaak zong tijdens optre dens en waarmee veel Portuge zen mij in verband brengen. Ik heb het lied niet eerder op dur ven nemen, vond toen dat ik daar nog niet klaar voor was." Anneke Stoffelen Mafalda Arnauth is te zien op 2 fe bruari in de Stadsschouwburg Mid delburg, 20.00 uur. In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is een dubbelexpositie te zien met schilde rijen van Herman Goetheer en Antoine Mes. F. van Dixhoorn opent de tentoonstel ling vrijdag om 17 uur. Op de jeugdafde ling is de Poem Expo te zien. De expositie bestaat uit originele werken uit de Poem-expressbundel Rap en maakt onder deel uit het internationaal kunst- en poë- zieproject Poem Express. Te zien t/m 4 maart tijdens openingsuren bibliotheek. Riet Burger-Roose exposeert haar schilde rijen in Het Gasthuis in Middelburg. De exposante werkt in olieverf, acryl, aquarel en pastelkrijt. Te zien tot 28 februari. Huis met hek is de expositie van Nanda Runge in kunstwerkplaats Kipvis in Mid delburg. De tentoonstelling heeft als the ma veilig-onveilig. De kunstenaar schil dert met Chinese inkt op het wit van de muren en het papier. De expositie wordt zaterdag om 16 uur geopend. Te zien op din. van 10-14 uur, vri. van 12 tot 17 uur en zat. van 12-17 uur. In Borneo in Middelburg is een tentoonstel ling ingericht met werk van de frescokun stenares Annet Both. De uit Sint Janstéen afkomstige exposante toont klassieke tafe relen, ornamenten en eigen fantasieën. Te zien t/m 24 februari. In Galerie T in Middelburg is een exposi tie te zien met werken van Ulrike Siebel (schilderijen). Daarnaast hebben Giel Louws en Christel Wijland een project-ex positie gebaseerd op muziek van Lou Reed, John Cale en Schubert. Opening zon dag tussen 13 en 17 uur. Te zien t/m 25 fe bruari op don., vri. en zat. van 11 tot 16 uur. Bewolkt, hier en daar 'n bootje is de titel van de expositie van Ger Huybers en Win- nifred Bastian in GaleryMaritime in Mid delburg. Anton Kok opent de tentoonstel ling zaterdag om 15 uur. Te zien t/m 25 maart op din. t/m zat. van 12 tot 17 uur en elke eerste zondag van de maand. Bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Middelburg is de expositie Zeeuwse Lich ting #05 te zien, met werk van tien kunste naars met een Zeeuwse achtergrond. Maud Sauer opent de tentoonstelling zon dag om 15 uur. te zien t/m 24 februari op ma. t/m vri. van 9 tot 17 uur. In de zware plaatwerkerij op het KSG-ter- rein in Vlissingen is de expositie Factories van Reinout van den Berg en Huib Fens te zien. De tentoonstelling bestaat uit 14 mo numentale fotowerken op groot formaat. Te zien vanaf zondag t/m 26 maart op don. t/m zon. van 12 tot 17 uur. Helen Tijssen exposeert schilderijen, com puterkunst, zijdeschilderingen en beelden in de kunstuitleen in Goes. Te zien tot 5 maart. In galerie 't Kunstuus in Heinkenszand is een expositie ingericht met quilts van Tru dy van Nieuwenhuyzen. De exposante ge bruikt diverse technieken in haar werk. Te zien t/m 25 februari op wo. en do. van 13 tot 18 uur, vri. van 13-18 uur en van 19 tot 21 uur en zat van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. In de hal van het lunchcafé Stadhuis in Goes exposeert Mathisse Arendsen gedu rende de maand februari. De exposant toont olieverven. Fotograaf Sicco Brand exposeert vanaf zondag in de expositieruimte van Verhaal in Vorm in Zierikzee onder de titel Zierik- zeegezichten. De expositie vormt tevens de opening van de nieuwe ruimte. ROTTERDAM Museum Het Schielandshuis: t/m 31 de cember: Stad van Rotterdammers! Muse aal theater met foto's, films en geluidsfrag menten; t/m 28 mei: Winkelen - 75 jaar de Bijenkorf, t/m 12 februari: Richters en het panorama. In april 1940 maakte Richters een panora matekening van Rotterdam. Kunsthal Rotterdam: t/m 19 feb Dromen van Piet Sanders, t/m 5 juni Henri de Tou louse-Lautrec. Overzicht van de Franse kunstschilder en graficus, t/m 19 maart Bettina Rheims, een retrospectief van Frankrijks beroemdste fotografe, t/m 18 juni Chinese sieraden - Collectie Van der Star. Wereldmuseum Rotterdam: t/m 5 maart: Marokko: kunst design, t/m 28 decem ber Beeldvorming. Westerse voorwerpen uit negentiende en twintigste eeuw; t/m 31 december: De Schatkamers. Unieke stuk ken uit de eigen eeuwenoude collectie, t/m 8 oktober; Wilde haren: kleding van veren, huid en bont. Museum Boijmans Van Beuningen: t/m 5 maart Rembrandt in Rotterdam, prenten uit eigen collectie; t/m 31 december; De hoogtepunten uit de verzameling oude kunst, t/m 19 maart Jaap Gidding - Art de- co in Nederland, t/m 19 maart KGID. Kon- stantin Grcic Industrial Design, t/m 19 maart Prenten in de Gouden Eeuw: van kunst tot kastpapier. Maritiem Museum Rotterdam: t/m 31 de cember: WereldHaven - Havenwereld; t/m 31 december: Binnenvaart. Leven, werken en wonen van de binnenschipper vroeger en nu; t/m 5 maart: Varen door stad en land. De schoonheid van het Nederlandse waterlandschap. ANTWERPEN MOMU: tot 5 februari 2006 - Europalia Russia - Katharina Prospect - "The Rus sians" by A.F. Vandevorst; Momu Gallery: Propaganda. Een Belgische geschiedenis. MUHKA: tot 12 februari - Collectiepresen tatie XIII/Luz; tot 26 februari - Intertidal: Vancouver Art Artists; tot eind januari - Mediakunst: Acoustic. Space. Re-search Lab en Beeldcultuur met Pret met post kaarten. Middelheimmuseum: tot 19 februari - Re- naat Braem - naoorlogse Belgische archi tectuur. AMVC - Letterenhuis: tot 26 februari - overzichtstentoonstelling Jeroen Brou wers. GENT Cultuurkapel Sint-Vincent: tot 5 februari - Fototentoonstelling Leo Baekeland. C.J.K.: tot 12 februari - Bewogen- werk van Gilles Navez en Sophie Martens. Museum voor Schone Kunsten: tot 15 fe bruari - Frank Masereel. Witte Zaal: tot 12 maart - land'schap 0 landscape, pl.Diverse kunstenaars. S.M.A.K.: tot 2 april - Franky De Coninck. MIAT: tot 23 april - 1, 2, 3, 4hoedje van: Kinderhoedjes uit de 19de en 20ste eeuw. Museum Dr. Guislain: tot 30 april: Pijn en Fotografie: 15 geselecteerde werken rond psychisch lijden. Design Museum Gent: tot oktober. De Col lectie Alonso: van Art Nouveau tot Studio Glass Mouvement. BRUGGE Kantcentrum: tot 6 februari - Kantten toonstelling Variaties met cirkels. Museum voor Volkskunde: tot 19 februari - Erfgoed in beeld: werk van 3 jonge foto grafen. Groeningemuseum: tot 26 februari - Van Eyck tot Bosch: Oud Nederlandse kunst uit Dresden. Stadhuis: - tot 26 februari - tentoonstel ling Gotiek - Neogotiek. De Bovenzaal van het stadhuis van Brugge 1905-2005. Bruggemuseum, Brugse Vrije: tot 26 fe bruari - Keizer Karei en de houtworm De Keizer Karelschouw - een van de belang rijkste Renaissance-interieurs van de Ne derlanden. KNOKKE Scharpoord: tot 5 februari - PhotoView 2006; SEAS - tot 25 februari keramiek Ma rieke Pauwels Zwart Huis: tot 26 februari - Christophe Coppens, "Dream your dreams".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 23