Boeven over de grens PZC radio zaterdag Eurocrime is internationale versie Opsporing Verzocht vandaag televisie zaterdag 4 september 2004 RADIO 1 FM104,4MHz Elk heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30 en 17.30 Nieuws. Radio 1: 6.04 Nachtvluchten. 7.07 Radio 1-Journaal. 8.33 TROS Nieuwsshow. 11.04 TROS Kamerbreed. 12.07 Radio 1-Journaal 13.33 Radio Bergeijk. 14.04 Langs de lijn. 17.07 Radio 1-Journaal. Elk heel uur en om 18.30 Nieuws. 18.07 Radio Uournaal, vervolg 18.33 Kruispunt. 19.04 Opium. 20.04 Langs de lijn 23.07 Met het oog op morgen. 0.02 Simek 's nachts. 1.02-6.00 AVRO Nachtdienst, RADIO 2 FM94.4MHz en FM97.8MHZ Elk heel uur Nieuws 6.05 Plaza. 9.05 Cappuccino. 12.05 Zomerspijkers. 14.05 Goudmijn. 16.05 TROS Muziekcafé. Elk heel uur Nieuws. 18.05 American con nection. 20.05 Smaakmakers 23.05 For the record. 1.02 Popdossier. 4.02-6.00 Radio 2 Muzieknacht. RADIO 3 FM99,8MHz Elk heel uur en om 7.30 en 8.30 Nieuws. 6.06 Corné Co. 9 06 Week op Week end' 12 06 Spam. 14.06 Mega Top 50. 17.06 Korten Klijn Elk heel uur Nieuws. 3FM: 19.06-7.00 3FM BPM. Met om: 19.06 Ministry of beats. 23.06 3VOOR12BPM. 1.02 Dancetination Live. 4.02-7.00 Weekender. RADIO 4 FM95,0MHz Om 6.00 en 12.00 Nieuws. 6.02 Mor genstemming. 8.00 Jong talent. 8.30 Een goedemorgen met... Prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar Gezondheids- ethiek aan het Erasmus Medisch Cen trum in Rotterdam. 10.30 Villa Musica. 12.02 Brood spelen. 13.00-17.00 Zater- dagMatinee, met om 13.00 Het eerste uur. 14.00 Zaterdagmatinee live. Radio Filharmonisch Orkest Holland. Groot Omroepkoor, Koor van de Nederlandse Opera, Nationaal Kinderkoor en Natio naal Jeugdkoor. 17.00 Uit het VARA-ar- chief. De mandoline. Om 19.00 Nieuws. 18.00 Pianistenuur- Over piano's, pianis ten en pianistiek. De Amerikaanse pia niste Rosalyn Tureck. 19.02 Zomera vondconcert. Met om: 19.02 Voorbe schouwend muziekprogramma. 20.10 Koninklijk Concertgebouworkest. 23.00 4FM. Radio 4:1.00-6.00 Euroclassic Not- turno 747 AM AM747KHz,402m Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws. 6.02 Stem in de stilte. 6.47 Corrie ten Boom, 7.02 Praise op zaterdag. 9.02 Man- Vrouw Radio. 10.02 De muzikale fruit mand. 11.02 Vragen naar de weg. 11.15 Het interview. 12.02 EO.nl. 13.30 Neder land zingt met ds. A. van der Veer. 14.02 Knetterende letteren. 15.02 RVU's Radiodocumentaire: Het proces Dut roux. 15.50 Het ei van Erasmus. 16.02 Vlucht in het verleden. 17.02 Zorg en hoop Om 22.00, 0.00 en 1.00 Nieuws. 18.00 Tambu. 18.40 Suara Maluku. 19.20 Postbus 51. 19.35 Reflecties. 20.20 Nederland zingt. 20.35 Metter daad. 20.50 Laat ons de rustdag wijden. 21.30 Metterdaad. 21.35 Deze week. 22.02 Kerk in beweging. 22.30 Zaterdag avonduur. 23.15 Stem in de stilte. 0.02 Met het oog op morgen. Herh. 1.02-6.00 Zie Radio 1, OMROEP ZEELAND 87,9MHz 08.05 De helpende hand. 09.02 Wacht post 64. 10.02 Zomer in Zeeland. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 12.15 De ron de van Zeeland. 13.00 Zomerstreken. 14.00 Laat maar vieren. 17.02 Omroep Zeeland nieuws. 17.15-18.00 Sportclub Zeeland. (Advertentie) Den Dekker Muziek, twee verdiepin- gen vol (800 m2) muziekinstrumenten voor de beginnende en professionele muzikant. Den Dekker Muziek lel: 0113 330330 |/«no fax: 0113 330331 rXdpfcJIlfc; door Monique Brandt HILVERSUM - Vijftien politie mensen zitten vanavond in het callcenter van het Korps Lande lijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen klaar om tips in ont vangst te nemen. Of zij het met Eurocrime net zo druk krijgen als na een uitzending van Opspo ring Verzocht, is nog maar de vraag. „We zetten in ieder geval hoog in", lacht KLPD-woordvoerder Sylvia Harten, bij kijkers be kend als de vaste politiewoord voerder van Opsporing Ver zocht. Harten werkt net als pre sentator Frits Sissing mee aan Eurocrime, een internationale versie van Opsporing Verzocht waarin vooral grensoverschrij dende criminaliteit nader wordt belicht. Net als in de Nederland se versie, zijn politie en justitie nauw betrokken bij het pro gramma. „Het Openbaar Minis terie (OM) is eindverantwoorde lijk", aldus OM-woordvoerder Wim de Bruin. „Om zaken in het programma te behandelen moet het betreffende land, net zoals dat altijd gaat bij grens overschrijdende politiezaken, of ficieel een rechtshulpverzoek bij ons indienen. Het is dus geen vrijblijvend uurtje televisie." Een Duitse verkrachter die zich op dit moment waarschijnlijk in Nederland bevindt. De zoek tocht naar de Duitse overvaller Thomas Wolf die vermoedelijk ook in ons land is ondergedo ken. En een in 1988 verdwenen Slowaakse jongen. Via foto's en videobeelden hopen KLPD en het Openbaar Ministerie op op lossing van deze misdrijven die (deels) in het buitenland zijn ge pleegd. Voor de vertoning van de foto van Wolf heeft het minis terie van justitie overigens offici eel toestemming verleend. Het programma mag in principe al leen foto's vertonen van verdach ten van wie de identiteit niet be kend is. Bij vermissingen van volwassenen mag hun beeltenis alleen op de buis worden ge bracht als er ernstig vermoeden Presentator Frits Sissing in het decor van het programma Eurocrime. is van een misdrijf. „Die regels maken het er niet makkelijker op", geeft Harten toe. Als de formule aanslaat, zal ver moedelijk in januari een serie met maandelijkse afleveringen van start gaan. „We willen ons nog niet vastleggen voor lange tijd als nu blijkt dat het niet werkt." De plannen vallen of staan met de medewerking van andere Eu ropese landen: de makers hopen uiteindelijk op de deelname van tien tot vijftien landen. „Want er moeten wel genoeg zaken zijn om een programma te vullen", aldus Harten. Tot nu toe zijn er overeenkom sten met Denemarken, Polen, Roemenië, Bulgarije en Duits land. Bij sommige andere, poten tiële kandidaten valt nog de no dige scepsis te overwinnen. „In Frankrijk bijvoorbeeld, is men ervan overtuigd dat zo'n pro gramma daar niet scoort vanwe ge de volksaard. Fransen heb ben toch het idee dat ze klikken als ze hieraan meewerken", weet Sissing. Ervaring met een Europees foto GPD/Avro tv-project was er al wel bij de Nederlandse politie. Vier jaar ge leden, toen de EK werd gehou den in Nederland en België, lag er een Europees concept klaar dat bij ongeregeldheden meteen in de betrokken landen op de buis kon, zo vertelt Harten. Dat programma was met name be doeld om buitenlandse hooli gans op te sporen. Omdat zij zich keurig gedroegen, kon het in de kast blijven liggen, maar dat concept komt nu wel van pas. GPD Nederland 2, 21.40 uur. zaterdac MY FAVORITE MARTIAN Een serie uit begin jaren zestig, resulteerde in de komedie My fa vorite Martian (1999) over mars man Christopher Lloyd, die ver momd als mens onderduikt bij verslaggever Jeff Daniels, totdat zijn ruimteschip is gerepareerd. Regie van Donald Petrie. NET 5, 16.40 uur I BLEW UP THE KIDS Honey, I blew up the kids (1992) is het vervolg op 'Honey, I Sh runk the Kids' uit 1989. Dit maal blaast de verstrooide uit vinder Rick Moranis zijn tweeja rige zoontje op tot een reus van 40 meter lang. Komedie van Randal Kleiser. NET 5, 18.15 uur BOOMERANG Eddie Murphy verleidt in de film Boomerang (1992) alle vrou wen, onder wie Halle Berry en Grace Jones, om ze daarna te la ten vallen. Dan ontmoet hij zijn vrouwelijke evenknie. NET 5, 21.00 uur FOLLOW THE STARS Folow the stars home (2001) is een tv-film naar het boek van Luanne Rice. Door de geboorte van hun dochter die kampt met genetische afwijkingen dreigt het huwelijk van Mark en Dian- ne te stranden. VRT 1, 21.25 uur ROUTE 666 In de horrorfilm Route 666 (2001) keren vier vermoorde ge vangenen als zombies terug om flink te huishouden op een zij weg van de beroemde Route 66. Regie van William Wesley. Veronica, 22.00 uur THE BEACH The Beach (2000) is een drama van Danny Boyle, waarin dejon- ge Amerikaan Leonardo Di- Caprio verzeild raakt op een Thais eilandje, daar treft hij een wietrokende hippiecommune. Yorin, 22.00 uur BABY BLUE Psychologische thriller van Theo van Gogh naar het scena rio van Tomas Ross. In Baby Blue (2001) willen twee mannen dezelfde vrouw, wat leidt tot een intrige vol wederzijds huwe lijksbedrog, moorden en /rat met levensverzekeringen, j onder anderen Roeland Fei hout. Nederland 3, 23.07 uur NATURAL BORN KILLER Actiefilm van Oliver Sta waarin het stelletje Woody Ht relson en Juliette Lewis al ma: dend door Amerika trekt, welddadiger dan Natural Be Killers (1994) kan een seriali Ier-film niet zijn. Veronica, 23.40 uur SOMEONE TO WATCH Politieagent Tom Bererq moet Mimi Rogers, getuige5 een moord, beschermen i film Someone to watch over (1987). Hij raakt onder de druk van haar en dat m thuis niet gewaardeerd. Thnl van Ridley Scott. VRT 1,23.45 uur PELLE THE CONQUEBO Pelle de veroveraar (1987) Deens drama van Bille Auy over een Zweeds jongetje 1 met zijn vader Max von Syè emigreert naar een rijke Dea hoeve en daar het harde h leert kennen. Nederland 1, 23.58 uur COBB Het drama Cobb (1994) y over journalist Robert Wnhli een biografie schrijft over ley darische honkballer Ty Q (Tommy Lee Jones) en ontb dat de sporter een agressim onmogelijke man is. Drama s Ron Shelton. SBS 6, 0.00 uur WHERE THE TRUTH LID In het rechtbankdrama Wi the truth lies (1999) ver ié een ambitieuze advocate een ve en van moord verdachte', der van een politieke campay Tv-film van Nelson McCormit RTL 4, 0.05 THE KILLING MACHINI Huurmoordenaar Jeff Wim wordt bedot door zijn maffia drachtgever en neemt wn door zich bij de geheime d aan te sluiten. The killing nu (1994) is een actiethriller n David Mitchell. Yorin, 0.15 uur zaterdag NEDERLAND-1 NEDERLAND-3 RTL4 9.00 BOS Boeddhistische Omroep Stichting. 10.30 OHM 10-jarig bestaan OHM (3). 10.30 NMO In gesprek over de Sharia. 11.00 Nana Asma'u. 11.28 De heilige koran. 11.32 OMROP FRYSLAN Portret bioloog Theunis Pier- sma. 12.02 TROS Muziekfeest op De Zonnebloem. 12.33 AVRO Zes minu ten 13.02 NPS Vrijdag Prinsjesnacht. 14.05 VARA De ontdekking. 14.35 AVRO Kunst kitsch exclusief 15.10 NCRV Murder she wrote 16.00 NOS Journaal. 16.08 NCRV De mooiste plek van Nederland 16.37 AVRO Ar cheologisch dagboek. 17.05 Weelde- kwartier: De zee. 17.35 NCRV natuur lijk. 18.25 SOCUTERA Kankerbestrijding/KWF. 18.30 EO Ne derland zingt. 18.58 NCRV Spiritus. 19.28 EO Blauw bloed. Royaltyru- briek 20.00 NOS Journaal. 20.30 EO Knevel op zaterdag. 21.03 KRO Detectives: Inspector Lynley: Playing for the ash es. Serie 22.35 IKON Factor. Zoektocht 23.00 Wilde Ganzen. 23.08 EO Touched by an angel. Se rie 23.58 KRO Filmtheater: Pelle the conqueror. Film 02.25-2.50 EO Knevel op zaterdag. NEDERLAND-2 8.00-12.00 TROS Kijk op Europa. 15.00 NOS Wielrennen: Vuelta 17.28 TROS AAP co. 17.58 AVRO/TROS/ NOS Twee Vandaag. 19.25 TROS 5 jaar K3. 20.10 AVRO Junior Eurovisie Song festival 2004: Voorrondes. 21.00 AVRO/BNN/TROS Het glazen huis. Mediasoap 21.38 AVRO Eurocrime. Pilot van pan-Europees magazine 22.25 NOS Studio Sport. 23.30 Journaal. 23.42 KRO Cutting it. Serie 00.32 NOS Journaal, herh. van 20.00 01.03 AVRO/TROS Twee Vandaag. 01.40-7.00 NOS Journaal en Studio Sport. 7.00 Jacques Cousteau. 7.50 Secret world of gardens. 8.15 Uncharted Afri ca 8.40 Wild quest. 9.10 Champions of the wild. 9.40-10.10 The last paradi se 11.00 Trits kids. 12.00 Telegames. 13.00 Woordzoeker. 13.50 Telega mes. 14.40 Vragenvuur. 15.30 Gossip quiz 16.30 Reba. 17.00 Autowereld. 17.30 Van kavel tot kasteel. 18.00 Nieuws. 18.05 Eigen huis tuin. 18.55 Bestemming Nederland. 19.30 Nieuws. 20.00 Medicopter 117. Serie 21.00 Laat ze maar lachen. Komi sche talkshow 22.00 Pulse. Talkshow 23.00 The West Wing. Serie 23.50 Nieuws. 00.05 Where the truth lies. Film 01.40-6.55 Nieuws. RTL5 12.10 Rally report. 13.00 Hill Street blues. 14.00 Banzai. 14.30 Hollywood crime 15.00 Transportwereld. 15.30 Yacht Vision: Hiswa Te Water special. 16.00 De sterkste man. 17.00 Tennis: US Open 2004. 19.30 Houtstraat 5. Serie 20.00 Tennis: US Open 2004. 00.00 Expert Ladies Tour 2004. 00.30-2.00 Nachtsuite. Talkshow SBS6 7.00 Z@ppelin. 11.00 NPS Single luck: Moviestar - Harpo. 11.25 VPRO Dat willen wij ook!: Rein zijn als de lo tus. 11.40 VARA Twee voor twaalf. 12.15 VARA/NPS Zembla: Sekstoeris me in Brazilië. 12.52 PP Christenunie. 13.00 NOS Journaal. 13.08 VPRO Zo mergasten: Ayaan Hirsi Ali. 16.08 NPS The Parkers 16.30 Weltevreden op 10: Bolland Bolland en Sylvana Simons. 16.58 NCRV BUYA 17.55 NPS Sesam straat. 18.10 VPRO Villa Achterwerk. 18.25 KRO TIENPLUSÜ! 18.45 NOS Jeugdjournaal. 19.00 VARA Kinderen voor Kinde ren. 19.15 Kassa! Consumentenmagazine 19.52 Herman Finkers: Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig 22.00 NOS Journaal. 22.20 NPS/VARA-NOS Nova/Den Haag vandaag. 23.05 VARA Cinema 3: Baby blue. Film 01.45 VPRO De 5e televisienacht van de poëzie. 03.10-3.15 NPS/VARA/NOS Nova/ Den Haag vandaag. 10.00 Terra Vitalis. 11.00 Garito. 12.00 Klussen wonen. 12.50 Kinde ren zijn de baas. 13.55 Bavaria World Darts Trophy 2004. 17.35 Baby Bob. 18.05 De slechtste klusser. 19.00 Lotto Weekend Miljonairs. Spel 19.55 Bavaria World Darts Trophy 2004. 22.30 Hart van Nederland. 22.45 Bavaria World Darts Trophy 2004. Vervolg 24.00 Cobb. Film 02.20 6Pack. Amusement 02.40 Nachtprogrammering YORIN 6.10-10.00 YorKiddin'. 12.00-13.00 Reizen. 15.15 Animorphs. 15.40 The Tribe. 16.05 The lost world. 16.55 Queen of swords. 17.45 Den Haag life. 18.15 The secret life of us. 19.10 Michael Jackson's private home movies. Reportage 20.00 Mysterious ways. Serie 21.00 Gordon Ramsay: Oorlog in de keukenl 22.00 The beach. Film 00.15-2.00 The killing machine. Film 03.00-6.30 RTL Nieuws. OMROEP ZEELAND 09.00 Tekst-tv. 18.00 Weekoverzicht. 18.20 Tekst-tv. 18.30 Weekoverzicht. 18.50-9.00 Herhalingen. BELGIE NED-1 VRT 12.30 TV Brussel. 13.00 Journaal 13.35 A monkey's tale. 14.50 Clips. 15.00 Wielrennen: Ronde van Spanje 17.30 Neighbours. 17.55 Kijk uitl 18.00 Journaal. 18.10 Vlaanderen va kantieland. 19.00 Journaal. 19.40 Dieren in nesten. 20.05 F.C. De Kampioenen. Serie 20.40 De nieuwste quiz. Spel 21.25 Follow the stars home. Film 23.04 KENO-uitslagen. 23.05 Journaal laat. 23.45 Someone to watch over me. Film 01.26-9.00 Journaal, doorlopend. BELGIE NED-2 VRT KETNET 7.00 Disney festival. 7.30 Tweenies. 7.50 De boomhut. 8.10 Disney festi val. 8.40 Samson soap. 9.05 Ketnet- kroket. 9.10 Postbus X. 9.35 Disney festival. 10.05 De week van Karrewiet. 10.20 Goblins. 10.40-11.05 Wild Kat. CANVAS 13.00-14.30 Plankenkoorts. KETNET 15.30 Hopla. 15.35 Musti. 15.40 Tweenies. 16.00 Bob de Bouwer. 16.10 Samson soap. 16.35 Toekan tecs. 16.45 Disney festival. 17.20 Go blins. 17.35 Stafari. 17.55 100 bakvis, 18.15 De week van Karrewiet. 18.30 Spring. 18.45 Oggy en de kakkerlak ken. 19.00 Swoeps! 19.05 Oscar Charlie. 19.30 De avonturen van Kuif- je. CANVAS 20.00 Terzake zaterdag: Coninx Van Wijck. 21.00 Judge John Deed. Serie 22.30 Nachtwacht. Magazine 23.20 Cold feet. Comedy 00.10-6.00 Coninx Van Wijck, herhaling. NICKELODEON 6.00 Blue's clues. 6.20 Dora. 6.50 Jim my Neutron. 7.35 Fairly odd parents. 8.25 SpongeBob SquarePanls 9.15 Rocket power. 10.05 Yakkity Yak. 10.50 As told by Ginger. 11.40 CatDog. 12.30 Rocket power. 13.30 MarathoNick. 15.40 Fairly odd parents. 16.05 Yakkity Yak 16.30 As told by Ginger. 16.55 Jim my Neutron. 17.20 SpongeBob Square- Pants. 17.45 Rocket power. 18.10 Lucky Luke. 18.35 Kuifje. 19.00 ZOOP. 19.55 Sabrina. 20.20 Sweet Valley High. 20.40 Saved by the bell. 21.05 Sponge Bob SquarePants. 21.30 Ren Stimpy. 22.00 De boze bevers. 22.25 Rocko's modern life 22.50 Kuifje. 23.40 Bassie Adriaan. 0.35 Nachttv. CARTOON NETWORK 6.00 Johnny Bravo. 6.25 Gadget boy. 6.50 Ed. Edd 'n Eddy. 7.15 Johnny Bra vo 7.40 De Cramp twins. 8.00 Dexter's laboratory. 8.30 Powerpuff 60. 9.30 Co- dename: Kids next door. 9.45 De Po werpuff girls. 10.10 Ed, Edd 'n Eddy. 10.35 Spaced out. 11.00 Dexter's labo ratory. 11.25 Courage, het bange hond je. 11.50 Time squad. 12.15 Schaap in de grote stad. 12.40 Evil con carne. 13.05 Top cat. 13.30 Looney tunes. 13.55 Tom Jerry. 14.20 De Flintsto- nes. 14.45 Scooby-Doo. 15.10 Ed, Edd 'n Eddy. 15.35 De Powerpuff girls. 16.00 Codename: Kids next door. 16.25 Dexter's laboratory. 16.50 Samurai Jack. 17.15 Courage het bange hondje. 17.30 Judy Jetsons The Rockers. 18.55 Tom Jerry. 19.20 The Flintsto- nes. 19.45-21.00 Chudd en Earl's grote toon trip. TCM NET5 FOX KIDS 6.00 Franklin. 6.10 Bob de bouwer. 6.20 Symfollies. 6.25 Tractor Tom. 6.40 Koala broertjes. 6.50 Bobo. 7.05 Robor- oach. 7.15 Beyblade. 7.35 Yu-Gi-Oh. 7 55 Sonix X. 8.20 Jacob Dubbel. 8 45 Beugelbekkie. 9,05 What's with Andy. 9.30 Totally spies. 9.50 Kids from Room 402.10.15 Shin Chan. 10.35 Beu gelbekkie. 11.00 What's with Andy. 11.20 Totally spies. 11.40 Kids from Room 402.12.05 Shin Chan. 12.25 Beu gelbekkie. 12.45 What's with Andy. 13.05 Totally spies. 13.30 Kids from Room 402. 13.50 Shin Chan. 14.10 He-Man. 14.30 Power Rangers 14.55 Roboroach. 15.10 Lizzie McGuire. 15.35 What's with Andy. 16.00 Totally spies. 16.25 Shin Chan. 16.50 Totally spies. 17.15 Sonix X. 17.40 Beugelbekkie. VERONICA 18.00 The Jamie Kennedy experiment. 18.10 Star Trek: Voyager. 19.05 Gam- mo. 19.40 Star Trek: Voyager. 20.30 Scare tactics. 21.05 Fear Factor USA. 22.00 Route 666, film. 23.40 Filmhuis: Natural born killers. 1.50 Thieves. 2.40 Nachttv. Nienke Römer en Roeland Fernhout in de film Baby Blue. Nederland 3, 23.05 uur FRANKRIJK-1 5.55 La joyeuse tribu. 6.45-6.55 Info, 8.55 TF! Jeunesse. 10.55 Les vacances de I'amour. 11.55 Julie cuisine. 12.00 Attention a la marche! 12.50 A vrai di re. 13.00 Le Journal. 13.30 Reportages. 14.10 Péril de feu, film. 16 00 Methode Zoé. 16.50 Sous le soleil. 17.50 Star Academy. 18.40 Les jeux Olympiques des animaux. 19.45 Suivez son regard. 20.00 Le Journal. 20.40 Du cóté de chez vous. 20.50 Football - Eliminatoi- res de la Coupe du monde. 23.00 Law Order: Criminal Intent. 0.45 Star Aca demy. 1 35 Reportages 2.00 Scottish Games - La force de la tradition. 2.50 Histoires naturelles. 3.25 Un port, des marins... 4.15 Histoires naturelles. 4.45 Musique. 4.55 Trés chasse, trés pêche. FRANKRIJK-2 6.00 Chut' Déconseïlle Aux Adultes. 7.45 Terriblement Déconseillé Aux Adultes. 8.35 Karrément Déconseillé Aux Adultes. 11.30 Les Z'amours. 12.10 Face I'image. 13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du médiateur. 13.45 Con- somag. 13.50 Savoir plus santé! 14.50 Diagnosis Murder. 15.40 In Namens des Gesetzes. 16.35 Mary Higgins Clark. 18.10 Le Grand Zapping de I'Hu- mour. 18.55 Le coffre. 19,55 Rayons X. 20.00 Journal, 21.00 Dolce Italia. 23,20 Tout Ie monde en parle. 1.40 Journal de la nuit. 2.00 Benabar en concert. 3.25 Miss Manager et ses footballeurs. 4.15 Métiers dangereux et spectaculai- res. 5.05 Urti. 21.00 Shaft, misdaad (1971) van Gor don Parks met Richard Roundtree. 22.40 Wise guys, misdaad (1986) van Brian De Palma met Danny De Vito. 0.10 Night must fall, thriller (1964) van Karel Reisz met Albert Finney. 1.50 The walking stick, misdaad (1970) van Eric Till met David Hemmings. 3.30-6.00 Ho me from the hill, drama (1960) van Vin- cente Minnelli met Robert Mitchum. TV5 8.00-9.00 Timelife 10.05-10 30 Safari. 11.00 Animal S.O S. 11.30 Suddenly Susan. 12.00-12.30 Roseanne. 13.00- 13.30 Animal S.O.S. 13.55 Terra Vitalis. 14.55 Bugs Bunny. 15.10 Heavy gear. 15.40 The Steve Harvey show. 16.05 Just shoot me. 16.40 My favourite mar- tian.18.15 Honey. I blew up the kid, film. 19.45 Make me beautiful. 21 00 Boomerang, film. 23.15 Fighting for my daughter, film. 1.00 Between love and hate, Film. 2.40 Nachttv. 6.00 Nieuws. 6.25 Zavevu. 7.30 Va savoir. 8.00 Canadees nieuws. 8.25 Dé- couverte. 8.50 Paroles de clips. 9.00 In fos. 9.05 Les grands entretiens. 10.00 Nieuws 10.15 Satan refuse du monde, film. 12.00 Infos. 12.05 Noms de dieux. 13.00 Belgisch nieuws. 13.30 Autant savoir. 14.00 Nieuws. 14.30 Envoyé spécial. 16.05 Nieuws. 16.20 TV5. I'invi- té. 16.35 Questions pour un champion. 17.00 Infos. 17.05 Musiques au coeur 18.00 Nieuws. 18.25 PJ - Police judi- ciaire. 19.20 L'ABC d'hier. 20.00 Infos. 20.05 Soluble dans l'air. 20.45 Voetbal - Match de l'équipe de France. 22.55 Les ritals, film. 0.35 Zwitsers nieuws. 1.05 Afrikaans nieuws 1.15 TV5, l'invi- té. 1.30 Temps présent, 2.25 Nieuws 2.45-4.00 Vie privée - Vie publique. 14.45 Création(s) - chemins d'artistes. 15.15 Comedia - Oncle Vania. 17.15 Dis-mois ce que tu possèdes... 17.45 Tracks - Magazine musical. 18.45 Info. 19.00 Le forum des Européens. 19.45 Info 20.00 Le journal de la culture. 20.15 Art et culture - Palettes - La va gue (vers 1826-1833). 20.45 L'aventure humaine - Le déclin des Mayas. 21.40 360o Le Reportage Géo - Manille, la vie le long du train. 22.35 Musica - Maia Plissetskaia assoluta. 23.35 Metropolis. 0.20 La Lucarne - Surplus. 1.20-2.41 Grand format - Les refrains du nazis me. DUITSLAND-1 5.30 Kinderprogramma's. 12.20 The black stallion returns, film. 14.03 Felix und die wilden Tiere. 14.30 Gesund mit Wellness. 15.05 Dreï Madels vom Rheim. 16.30 Europamagazin. 17.03 Ratgeber: Reise. 17.30 Brisant Brillant 2004. 18.00 Tagesschau. 18.45 Heimat- geschichten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Best of Verstehen Sie Spass? 22.30 Tagesthemen. 22.50 Das Wort zum Sonntag. 22.55 Sportschau live: Bok sen. 1.20 Der schwarze Fluch, film. 2.55 Murder in mind, film. 4.20 Ratgeber: Reise. 4.55-5.30 Die schönsten Ba- hnstrecken Europas. DUITSLAND-2 5.30 Aspekte. 6.00 Kinderprogram ma's. 12.00 BRAVO TV. 13.05 TOP 7 - Das Wochenendmagazin. 13.55 Jo- hann Lafer - Lebensfreude rund ums Mittelmeer. 14.20 Die Wicherts von ne- benan. 15.05 Unser Lehrer Doktor Specht. 16.00 Reiselust - Tirol. 16.30 Schick schón. 17.05 Landerspiegel. 17.45 Menschen - das Magazin. 18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15 Grand Prix der Volksmusik 2004. 22.15 Heute-journal. 22.30 SPORTstudio. 23.35 City Hall, film. 1.25 Funeral in Ber lin, film. 3.05 Where the truth lies, film. 4.30 Webcamnights.tv. 5.00-6.00 BRA VO TV DUITSLAND-3 6.30 lm Reich der Rüsselhundchen - Be- obachtungen in Kenias Kustenwald. 7.15 Tagesschau vor 20 Jahren. 7.30 Reiselust und Gaumenfreuden: Sizilien und Liparische Insein. 7.50 Aktuelle Stunde 8.30 Sehen statt Horen. 9.00 Der Letzte seines Standes? Der Hutma- cher. 9.30 Der blaue Marsch. 10.00 Quarks Co: Das Geheimnis der Zugvögel. 10.45 Hier und Heute. 11.00 Die grossen Romanzen: Edward Mrs. Simpson. 11.30 Die Anrheiner. 12.00 B. trifft... - Begegnung bei Böttinger. 13.00 Sport im Westen extra: Touringcar. 14.00 Eifelrennen - Grüne Hólle Nürburgring. 14.30 Ein Mann der Tat (San Antonio), film. 16.15 Naturparadiese Europas: Im Süden Englands - Jurassic coast. 16.45 Sport im Westen - Fussball. 17.20 Kuli- narische Reportage: Drei Sterne in der Wuste. 17.50 Alfredissimo! - Kochen mit Bio und Max Schautzer. 18.20 Hier und Heute. 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Tagesschau. 20.15 Circus Massimo 2003. 21.45 Manner allein zuhaus - Küchen- Kabarett. 22.30 Rudis Tagesshow extra. 23.10 Das grosse Klassentreffen. 0.00 I love you again, film. 1.35-6.25 Rockpalast: Haldern-Pop 2004/Stoner Rock/ Jackie Leven/Five horse Johnson/Willard Grant conspiracy. RTL TV ARTE 14.00 Biographie: Heinz Berggruen. 5.30 Tekenfilmserie. 5.55 The wonder years. 6.30-7.20 New Spiderman. 8.20 The fresh prince of Bel Air. 8.50 GZSZ Brunch. 11.30 Step by step. 12.00 Ho me improvement. 13.00 Notruf. 14.00 Das Strafgericht. 15.00 Das Familienge- richt 15.55 Das Jugendgericht. 16.50 Smallville. 17.45 Top of the Pops. 18.00 Top of the Pops. 18.45 Aktuell Week end. 19.05 Explosiv - Weekend. 20.15 Gossip, film. 22.00 The specialist, film, 0.05 South Park. 0.35 MAD TV. 1.25 Top of the Pops. 2.15 Smallville. 2.55 Home improvemen. 3.45 Der Prinz von Bel-Air. 4.05 Step by step. 4.30 MAD TV. 5.15-5.30 Tekenfilmserie. ENGELAND-1 I 7.00 Breakfast. 11.00 In the know. 12.00 Saturday brunch. 13.00 Nieuws. 13.10 Football focus. 14.00 Grandstand. 15.45 Match of the day: Voetbal. 18.10 Nieuws. 18.30 Edinburgh Military Tat too 2004. 19.30 Only fools and horses. 20.00 Junior Mastermind. 20.50 The National Lottery: In it to win it. 21.30 Test the nation: The popular music test. 22.45 Nieuws. 23.05 Test the nat ion: The popular music test. 0.15 Mot her's boys, film. 1.50 Friday night with Jonathan Ross. 2.50 Top of the pops. 3.20-7.00 News 24. ENGELAND-2 7.00 Kinderprogramma's. 12.00 Top of the pops Saturday. 13.00 Cagney and Lacey. 13.45 Talking movies. 14.10 Run of arrow, film. 15.35 Hell and high wa ter, film. 17.15 Mrs. Dalloway, film. 18.50 The good life. 19.20 Flog it! 20.20 The Winslow boy, film. 22.00 Proms 2004. 24.00 Storyville: The beauty aca demy of Kabul. 1.00 The man with the golden arm, film. 3.00-7.00 Learning zo- BBC WORLD 6.30 Middle East business report. 6.45 Holiday. 7.30 UK report. 8.30 Click onli ne. 9.30 Extra time. 10.10 The world un covered. 11.10 Imagination. 12.30 Se crets of Antarctica. 13.30 UK report. 14.10 The world uncovered. 15.30 This week. 16.10 Aspects of Africa season. 17.10 Imagination. 18.30 Earth report. 19.30 Middle East business report. 19.45 Holiday. 20.30 This week. 21.10 The world uncovered. 22.30 Talking movies. 23.10 Aspects of Africa season. 0.30 Middle East business re port. 0.45 Holiday. 1 30 This week. 2.30 Fast track. 3.30 UK report. 4.30 Life. 5.30 This week. INGC 6.00 CNBC. 12.00 Men of iron. 13.00 Ex plorations. 14.00 Seconds from disas ter. 15.00 Fast and furious. 16.00 Egypt detectives. 17.00 Hunting hounds of Arabia. 18.00 Alien big cats. 19.00 Built for the kill: Cold. 20.00 The sea hun ters. 21.00 Dam busters. 22.00 Beyond the movie The lord of the rings. 23.00 Surviving Everest. 24.00 Dam busters. I.00 Beyond the movie The lord of the rings. 2.00 Hunting hounds of Arabia. 3.00 Alien big cats. 4.00 Built for the kill: Chase. 5.00-6.00 The sea hunters. ANIMAL PLANET 6.00 The planet's funniest animals. 7.00 Monkey business. 8.00 K9 boot camp- K9 detection - partners for life. 9.00 Miami animal police: Mystery monster. 10.00 Wildlife specials: Tiger II.00 The natural world: Amazon - the flooded forest 2. 12.00 Killing for a li ving: Sharks! sharks! 13.00 Ultimate kil lers: Pack hunters. 13.30 Predators: Skill to survive. 14.00 Saving the tiger. 15.00 Crocodile hunter: Jungle in the clouds. 16.00 The Jeff Corwin experien ce: Brazil, saving the Tamarin 17 00 Profiles of nature: Bear attack - Polar bears. 18.00 Zoo story. 18.30 Keepers: Creature comforts. 19.00 Aussie ani mal rescue: Seal pup release. 19.30 The crocodile hunter diaries: Snake wars. 20.00 Sharks! Sharks! 21.00 Pack hunters. 21.30 Skill to survive. 22.00 Animal precinct: Heat/Abandoned ani mals. 23.00 The life of birds: Limits of endurance. 24.00 Sharks! Sharks! CNN 6.30 World report. 7.30 World business this week. 8.30 Diplomatic license. 9.3 International correspondents. 10.(1 Larry King. 11.30 World sport. 12.30De sign 360. 13.30 People in the news 14.30 World report. 15.30 World spcr. 16.30 Diplomatic license. 17.30 Desip 360. 18.30 Inside Africa. 19.30 Won. business this week. 20.30 Americ? quest. 21.00 CNN presents: The otte side of outsourcing. 22.30 World spot 23.30 International correspondents 0.30 World sport. 1.30 The daily she* with Jon Stewart: Global edition. 2.3! Design 360. 3.00 Larry King weeken: 4.00 The music room. MUSIC FACTORY 6.00 Non stop videos. 7.00 Facton facts. 9.00 Non stop 40 12.00 Bast camp. 13.00 Loveletter. 13.30 Selected by stars. 14.00 Rate that video. 15.00b teractive charts. 16.00 Play. 18.00 Pop up video. 19.00 Ringtone top 10. 20.00 Post@night. 22.00 Mental Theo on the road. 23.00 Matchmaker. 23.30 SMS hot match. 24.00 Base camp. 1.00-6.M Non-stop videos. MTV EUROPE 6.00 Sunrise. 10.00 Euro top 20. 11.0! Pimp my ride. 11.30 Punk'd. 12.0! VMA 2004 Cribs. 12.30 VMA 200! Pre-show. 14.00 Video Music Award: 2004 main show. 17.00 VMA 2004 un censored. 18.00 Real world: Back ti New York. 18.30 Globally dismissed 19.00 Making the movie. 20.00 Pim; my ride. 20.30 Faking the video. 210 Boiling points. 21.30 Punk'd. 220 Mash. 23.00 Top 11 at 11. 24.00 Low lands concerten. 1.00 Dancefloor chart 2.00-6.00 Sunset. MEZZO 5.00 Clip emotion. 9.00 Symfollies 9.15 Les musiciens en herbe. Conce ten. 9 40 Symfollies. 10.00 Les soliste de la Fondation Beracasa, Montpellic Panu Luosto, cello. Concert. 11.00 Pen Wow Je danserai pour vous. Do: 12.00 Clip emotion. 13.45 La Bayadèn de Rudolf Noureev. Ballet. 16.45 Mus> ques au coeur. 18.00 Clip emotior 20.50 Verdi: Les vêpres sïclllïennes Opera. 0.05 Clip emotion. 1.30-5,(1 Wagner: Götterdammerung. EUROSPORT 8.30 Autosport: LG Super Racing Weei end. 9.30 Olympische Spelen: Atletlel 11.30 Autosport: LG Super Racini Weekend. 12.30 Autosport: Rally. 13.0 Inside the Tour 2004. 14.00 Tennis 15.30 Wielrennen: Ronde van Spanjf 17.00 Tennis. 23.45 News report. 24,0 Tennis. 1.30-2,00 Autosport: Rally. DISCOVERY CHANNEL 6.00 Hitler: The seducer. 7.00 Brain stc hing adventures. 9.30 Mystery hunter Mexican mummy/Secret animal te' 10.00 Battle of the beasts: Wolf vs cot gar. 11.00 Ten years younger: Judgt ment day. 12.00 Hitler: The seduce 13.00 Brain story: Growing the mil! 14.00 Super structures: Antonov 22! 15.00 Ultimates: Ultimate thrill nde 16.00 Building the ultimate: Subma: nes. 16.30 Chris Barrie's massive enrt nes: Airships. 17.00 Royal family. 18D First World War: War without en: 19.00 Hitler's women: Leni Riefenstal - The film director. 20.00 Speed macr nes. Pecord-breaking steam traim 21.00 American chopper: Old schoi chopper/Comanche. 22.00 Rides: Dcm nator. 23.00 Thunder races: All terrau 24.00 Trauma: Life in the ER: LS stand. 1.00 Murder trail:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 8