Aantal vacatures neemt snel af Hieuw appartement ivordt veel te duur KINDERFEESTJE IN 2004? VERKLEEDKIST A HET KINDERPALEIS Bierstunts supermarkten liggen onder vuur 9 Uanzoekers hebben steeds minder kans op vinden van werk nu Kaas voor moslims Nederlander blijft thuis met kerst Ahold lost schulden af België krijgt belgie.be in handen Draka verwacht weer winst KLM blijft koninklijk euronext SSFSp",pl wall street vrijdag 19 december 2003 oorSylvia Marmelstein EN HAAG - Werkzoekenden |ben hun kansen op de ar- Jdsmarkt in het derde kwar- ul van dit jaar razendsnel zien [nemen. In die periode had het drijfsleven 22.000 vacatures [„der dan het kwartaal daar- oor Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat de cij- k gisterochtend heeft gepu bliceerd, spreekt van een 'hele scherpe daling'. Tussen het eerste en het tweede kwartaal van dit j aar daalde het aantal vacatures nog met twee duizend. En het kwartaal daar voor met twaalfduizend. De af name gaat het snelst in de han del en in de zakelijke dienstver lening. In deze bedrijfstakken daalde het aantal vacatures l^rMaurice Wilbrink OENHAAG - Projectontwikke- iars denken dat nieuwbouw- ppartementen veel te duur zijn eworden. Ze zien 'op veel piek en in Nederland' een duidelijk .groot aanbod van dit type wo- ingen. Ze vrezen dat dit seg ment van de woningmarkt het rootste risico loopt op prijsda- lat, blijkt uit de halfjaarlijkse hermometer Koopwoningen, ie gisteren werd gepubliceerd loor NVB Vereniging voor ont wikkelaars bouwonderne mers. Nieuwe appartementen staan veruit het langst te koop: gemiddeld 170 dagen. Achttien procent van alle woningen die nu in ons land te koop staan, zijn nieuwbouw woningen. Bijna de helft, daarvan zijn nieuwbouw - appartementen. De vereniging houdt er rekening mee dat 2004 een moeilijk jaar wordt voor de woningmarkt. De prij zen zullen dichtbij de nullijn blijven, 'met mogelijk ook kans op kleine prijsdalingen'. Dit komt door verminderde koop kracht. GPD Advertentie Wij verzorgen knufselfeesties, verkleedkisten en speurtochten. van 6,95 voor 5.95 p. kind geldig t/m 31-1-04 Pottenmarkt 22, Middelburg, 0118-638351 met bijna dertienduizend ver geleken met het kwartaal daar voor. Mensen die een nieuwe baan zoeken hebben hun kansen snel zien afnemen, omdat minder mensen van baan wisselen. Werknemers blijven zitten op hun eigen plek en dat belem mert de doorstroming. Volgens het CBS dat deze 'dynamiek op de arbeidsmarkt' meet, kwa men er in het derde kwartaal 142.000 vacatures bij, ruim 18.000 minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het aantal vacatures dat daadwer kelijk wordt ingevuld daalt ook snel; met 22.000. Spanning De vacaturegraad, die aangeeft hoeveel vacatures er beschik baarzijn op elke duizend banen, neemt ook af. Dat geeft aan dat de spanning op de arbeidsmarkt verder oploopt. Eind september waren er op elke duizend banen elf vacatures beschikbaar, vier minder dan vorig jaar. In de ho reca is de vacaturegraad meer dan gehalveerd. GPD doorTim Preger DEN HAAG - De Stichting Al coholpreventie (Stap) maakt zich zorgen over het gestunt met bier in supermarkten. De prij zen liggen soms lager dan de in koopprijs voor bier van de slij ter. De inzet van alcohol als lokaas ondermijnt het over heidsbeleid om het alcoholge bruik te beperken. Dat concludeert Stap in een gis teren verschenen rapport over prijskortingen voor alcohol houdende drank in supermarkt folders. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) herkent zich hier niet in. Stap telde bij de tien grootste supermarktketens in vier we ken in totaal 155 kortingsacties op alcoholhoudende drank. De gemiddelde prijskorting op bier is ruim een kwart. Als laagste actieprijs zag Stap 82 cent per liter. Omdat de kortingen bijna altijd lager liggen dan de in koopprijs, gaat het hierbij om prijsstunten. Het CBL zegt dat er pas gespro ken kan worden over stunten als de promotieprijs minder is dan de helft van de normale prijs. „Dat is hier niet het geval", al dus een woordvoerster van het CBL. „Er is een gedragscode en daar houden wij ons keurig aan. Stap weet blijkbaar niet hoe de regels in elkaar zitten." Uit het Stap-onderzoek blijkt dat omgerekend naar een nor maal glas het goedkoopste pilsje voor ongeveer twintig cent wordt aangeboden. Ondanks politieke afkeuring volharden de supermarkten in het lokken van klanten met een risicovolle, verslavende stof, vindt Stap. De stichting heeft haar rapport opgestuurd aan minister Hoo- gervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan het Cen traal Bureau Levensmiddelen handel. De branche stunt al jaren met alcoholhoudende dranken. Oproepen om dit in te perken zijn volgens Stap gene geerd. ANP Advertentie BODEGRAVEN - Mohammed Ambari, hoofd verkoop binnendienst van kaasgroothandel Zijerveld Veldhuyzen BV, toont vol trots de halal-kaas. Halal-kaas is bereid volgens de strenge isla mitische voedselwetten. foto Koen Suyk/AN P ZUIDERDUIN BERCHHGTEL Al meer dan 25 jaar dé locatie voor uw: Logies (Zaken)Lunches Diners Personeelsfeesten Productpresentaties Recepties vergaderingen Sportieve groepsactiviteiten Strandfeesten barbeques (reserveer de Zuiderduin Beachclub exclusief!) Bel voor meer informatie naar onze salcsafdcling tel.nr.: 0118 - 561810 Zuiderduin Bcachhotel De Bucksweg 2 Westkapelle LEIDSCHENDAM - De recessie houdt meer Nederlanders tij dens de kerstvakantie thuisToerisme Recreatie Nederland (TRN) verwacht dat er circa 575.000 mensen tijdens de kerst op vakantie gaan in binnen- en buitenland. Dat betekent een daling van 25.000 vakantiegangers ten opzichte van kerst 2002. De economisch onzekere tijden noemde TRN gisteren als de belangrijkste reden dat minder Nederlanders de kerstdagen buitenshuis vieren. Naar verwachting zullen van de vakan tiegangers er ongeveer evenveel op uit trekken in eigen land als over de grenzen heen. ANP ZAANDAM - Supermarktconcern Ahold heeft met de op brengst van de aandelenemissie van 3 miljard euro schulden afgelost. Het gaat om verschillende leningen, waaronder een van 600 miljoen euro en een van 750 miljoen dollar. Dat maak te Ahold gisteren bekend. Verder heeft het concern met banken afspraken gemaakt over nieuwe leenmogelijkheden. Zo kan het 300 miljoen euro lenen als dat nodig mocht zijn en met een syndicaat van banken is een faciliteit van 1,45 miljard dollar afgesproken. ANP ROTTERDAM - De Belgische overheid wordt na jaren touw trekken eigenaar van het webadres belgie.be. De domein naam was sinds december 2000 in handen van het bedrijf Do main Services Rotterdam. Een arbitragecommissie heeft de naam deze week toegewezen aan de Belgen, aldus directeur T. Jacobs van Domain Services gisteren. De Belgische overheid probeerde de naam eerst te kopen. Twee jaar onderhandelen over de vraagprijs van 10.000 euro leverden niets op. Daarop stapte de overheid naar een arbi tragecommissie. Het Rotterdamse bedrijf kan beroep aantekenen of een proces beginnen om een overnamebedrag vast te stellen. „Dat wordt een slepende procedure, op Belgisch grondgebied nog wel. Daar heb ik niet veel zin in", aldus Jacobs. ANP AMSTERDAM - Draka, producent van kabels en kabelsyste men, verwacht dit jaar af te sluiten met een nettowinst van 7 tot 10 miljoen euro. Dit heeft de raad van bestuur gisteren laten weten. In het re sultaat is een boekwinst van 3 miljoen euro opgenomen op de verkoop van een gebouw in China. Verleden jaar kwam het bedrijf door een reorganisatie in de rode cijfers. Draka verwacht dat de schuldenlast aan het eind van 2003 minstens 50 miljoen euro lager is dan eind 2002, toen de schuld 623,6 miljoen euro bedroeg. Voor komend jaar is Draka 'gematigd optimistisch'. ANP AMSTERDAM - De KLM mag ook na de overname door Air France het predikaat 'koninldijk' blijven voeren. Dit heeft een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij gisteren bevestigd. Door het akkoord met Air France dreigde de KLM het predi kaat kwijt te raken, omdat het bedrijf in andere handen over ging. De luchtvaartmaatschappij vroeg toestemming de naam en het kroontje te mogen blijven voeren. Koningin Bea trix heeft daar positief op gereageerd. ANP effectenbeurzen a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Zr. adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. _MNDELENAEX_ ta Nobel «Holding tann dPN kf'KCMG «Mbi.v.d. taoc. ntSps, Kon. i'eiElsevier IfGNV. 30,70 42,09 17,47 40,00 18,36 50,45 25,05 12,38 -AANDELEN AMX_ &8a Holding ftpocert. faecoHold. fó [«daad Hold. SodamcoAsia tofcmcoEurope WsdSsivices teedOlf/Ind Wined Retail Vediora Vopak feldtave wanen c, 15,72 18,61 30,10 17,22 18,90 13,26 20,31 11,98 16.69 20.70 42,72 12.34 10,92 15.35 59,10 30,25 41,94 17,63 40,70 18,24 50,15 25,28 12,37 30.19 17,18 15,71 38,06 17,50 36,70 19,40 13.20 20,45 11,94 19,30 15,64 46,74 17,20 20,79 42,61 12,20 10,77 15,28 59,55 AANDELEN BINNENLAND_ ABN-A pre Accell Group Acomo AFCAjax Aïrspray Alanheri Amstelland MDC AND Intern Publ. AOT Arcadis Athlon Hold Baan Ballast Nedam c. BAM Groep Batenburg Begemann Groep Begaclaim BESemicond. Beter Bed Bever Holding Blue FoxEnterpr. Blydenst.-Will. Brill, Kon.c. Brunei Intern Cap Gemini e8iy Centric KSI Copaco Crown v.Geld.c. Crucell C/Tac Delft Instrum. De Vries Robbé DICO Intern. DNC De Nederl.Comp DOCdata DPA Econosto, Kon. EMBA Eriks Group c. Euronext EVC Intern. Exact Holding Exendis Fornix Biosciences Fortis Nikkei Gar.c. Fox Kids Europe Frans Maas cert. Gamma Holding Gamma pref. Gouda Vuurvast Groothandelsg. Grolsch eert. Grontmij eert. HAL Trust Heineken Hold, a Hes Beheer c. Hitt 49,99 A 28,55 19,49 23,00 23,00 22.27 22.28 27,48 ICT Autom. Innoconcepts Ispat Intern. A Kardan Kas-Bank Kendrion Kühne+Heitz Lanschot, Van Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Mc Gregor Fashion Naeff NE DAP Nedcon Groep Nedlloyd Nedschroef H. Kon. Ne ways New Skies Satellites Nyloplast OpenTV OPG eert. Ordina PetropluslnL Pharming Group Pinkroccade Porc. Fles Priority Telecom Rabo cap fd trust Reesink RoodTesthouse Roto Smeets Samas Groep Sarakreek Scala Business Schuitema Seagull Simac Techniek Sligro Food Gr Smit Intern. SNS AEX Gar.click SNS EurGar.planc SNS Intern.Gar. SNSTripleBest SNT Stern Groep Stork Telegraaf De Ten Cate Tie Holding Tulip Computers Twentsche Kabel Unileverc-um pref Unit4Agresso Versatel Via Networks Vilenzo 625,00 19,90 15,50 29,29 625,00 19,78 15,52 1,51 1,85 23,87 25,40 91,60 86,50 91,75 102,00 11,50 30,39 15,67 18,25 36,70 15,50 18,25 36,60 VNU cum pref Kon. Wegener ce Wester _NiETOFFICIEEL_ AANDELEN NMAX_ Antonov Plc Prolion RT Company Sopheon Plc _CBS-INDEXEN_ CBS algemeen Herb, algemeen Staatsleningen -looptijd 3-5 jr -looptijd 5-8 jr INDEXEN- 17/12 469,20 966,00 A'dam AEX-index A'dam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nlkkei-225 FTSE-index Dow Jones Nasdaq Composite 353.27 469.20 2073.12 3847.57 328.59 352.75 472.80 2096.62 3870,81 10092.6 10104.0 4354.20 4397.30 10145.2 10248,0 1921.33 1956.18 -GOUD EN ZILVER- Amsterdam - Prijzen van 14-00 uur: Goud on bewerkt 10.385-10.839. vorige 10.366-10.820, bewerkt 11.565 laten, vorige 11.546 laten, zil ver onbewerkt 130-162, vorige 130-162, be werkt 180 laten, vorige 180 laten. AAMnFI FMFI IROTOPinn nnw.mNiF.q OVERIGE AANDELEN VS_ Abbey National 519,71 525,70 Repsol 14,86 15,14 alcoa 35.61 36.38 Apple Computer 19.90 20.04 Allïanz AG 94,75 98,70 Reuters Group 228,50 236,42 altrla group 54.11 54.47 BankAmerica 78.90 AstraZeneca 330,00 341,50 Rio Tinto 1445,00 1456,65 am express 45.00 46.77 ChevronTexaco 8 .74 83.55 Aventis 50,90 50,95 Roche Holdings GS 120,75 124,50 amtel&lel 18,90 19.25 Cisco Systems 23.50 24.09 Aviva 472,50 478,50 Roy.Bnk of Scotland 1616,00 1624,73 boeing 40.86 41.35 Coca Cola 50.17 49.94 AXA 16,42 16,49 RWE 30,40 30,75 Caterpillar 82.02 83.71 Daimler-Chrysler ,05 44.86 BAE Systems 162,42 161,00 Sanofi-Synthelabo 57,85 58,90 citi group 47.49 47.89 Dow Chemical 40,05 40.75 Banca Intesa 3,28 3,32 San Paolo-IMI 10,83 11,00 coca cola 50.17 49.94 Eli Lilly Ford Motor 72.48 73.12 Banco Bilbao Viz 10,43 10,57 SAP 129,00 131,00 dupont 44.62 44.73 14.67 14.92 Barclays 487,88 493,00 Scottish Power 368,75 367,25 eastman kodak 23,70 23.57 Goldman Sachs 9 .35 97.35 BASF 41,90 42,50 Shell Transp.&Trade 396,00 403,08 38.88 39.41 Goodrich BF 29.65 29.99 22,58 22,99 Siemens 62,35 62,30 genelee 30,73 30.85 Goodyear Tire 6.92 7.21 BMW 36,24 36,80 Skandi Enskil 102,00 68,65 102,50 gen motors 49,86 50.39 Time Warner Ine 17.54 17.87 BNPB 48,35 48,71 •Societe Generale 69,30 hewlett 21.96 22.23 12.42 13,03 Bouygues 26,65 26,30 St Microelectronics 21,64 21,78 home depot 35,14 35.33 BP Amoco 436,75 447,00 Suez 15.41 15,67 honeywell 30.26 31.57 British Gas 276,25 279,57 Swlsscom Namen 405,00 405,50 ibm 93.40 92.73 Brit.Sky Broadcast 693,80 228,66 708,60 Swiss Re Namen 80,50 81,05 intel 30.22 30.94 STIJGERS British Airways 230,79 Telecom Italia 2,40 2,40 int paper BSCH 8.94 9,01 Telecom Italia Mobile 4,41 4,41 johnson&johnson mcdonald's 49.35 49.97 BT Group 175,00 177,45 Telefonica 11,48 11,62 24.50 24.81 Laatste Cable Wireless 130,00 126,19 Tesco 244,65 247,00 merck8(co 44.10 44.60 koers koers Cap Gemini 35,39 36,08 Total Fina Elf 143,00 145,20 microsoft 27.05 27.42 Baan Carrefour 43,12 42,75 Unicredito Italiano 4,34 4,38 3M 83.46 83.43 0,60 1,07 0,99 1,36 65,00 27,10 Ciba SC Namen 94,25 94,50 Unilever(GB) 508,50 503,79 jpmorgan chase 35.66 35.65 Pharming Group Clariant Namen 17,95 Utd Bnk Switzerland 84,05 84,85 procter&gamble 98.38 99.31 OpenTV 2,87 3,08 7,32 ColtTelecom 95,08 94,50 Vivendi Universal 19,01 19,09 sbccomm 25.07 25.31 OPG eert. 32,78 35,00 6,77 Commerzbank 14,92 15,23 Vodafone 134,90 137,75 utd techn 93.12 93.83 Hoop Effectenb. 4,39 4,65 5,92 Compass Group 372,12 371,25 Zurich Financial 170,25 171,75 waltdisney 22.94 23.14 Manag. Share 0,35 0,37 5,71 Credit Suisse Group 43,55 43,75 wal-mart 51.90 52.60 IS himal.f 14,25 15,00 5,26 DalmlerChrysler 35,20 35,90 Macintosh Retail 12,90 13,50 4,65 Danone 128,20 128,70 BANKPAPIER Sopheon Plc BESemicond. Via Networks 0,23 5,91 1,30 0,24 6,15 1,35 4,35 Deutsche Bank Deutsche Telekom K05 13^97 STAATSLENINGEN 335 Diageo 720,97 718,72 Van 18 december (17.00 uur) t 119 decem- Laurus 1,16 3,20 16,69 1,20 3,45 DresdnerBank 133,55 51,50 137,65 51,50 81/. NL 92-07 8'/: NL 91-06 116,45 112,93 116,31 113,06 ber (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoersen (kosten aankoop/verkoop tot DPA United Services 3,30 17,20 3,12 3,06 Electrolux B 152,00 156,00 8'/. NL92-07I-II 8'A NL92-07I-II 114,99 115,50 2250 euro 2,25pct -r 2,25 euro. boven 2250 AOT 1,35 1,39 2,96 Endesa 14,76 15,01 117,15 117,25 euro 1,75pct+ 13,50 euro): Enel 5,35 5,40 7'/-NL 95-05 106,27 106,29 amerikaanse dlr 0,79543 0,81140 ENI 14,89 15,06 VI, NL 93-23 134,07 134,15 antiliaanse gulden 0,43924 0,46147 DALERS E.ON 49,90 7'/'NL 95-10 120,26 120,45 australischedlr 0,57930 O.buobb Ericsson Tel Lm B 11,60 12,10 Tl, NL 94-04 103,80 103,82 canadese dlr 0,58946 0,61927 France Telecom 22,45 22,70 7 NL 95-05 106,40 106,45 cyprus pond 1,61391 1,77918 Vorige Laatste Gen.Assicurazioni 21,39 21,51 6=A NL 95-05 107,43 107,39 0,13036 0,13695 koers GlaxoSmithKline 1268,90 1273,00 6 NL 96-06 106,56 106,60 engelse pond esllands kroon 1,40273 1,43444 Granada 122,15 122,10 5'/. NL 94-04 100,22 100,21 0,05384 0,07115 Prolion 0,10 0,09 10,00 HSBC Holdings 867,80 864,65 51/. NL 97-07 107,92 107,95 hongkongdlr hong. forint 0,09756 0,10759 De Vries Robbé 1,20 1,10 8,33 Infineon 10,44 10,78 5'A NL 98-28 108,40 108,62 0,36212 0,39479 Vilenzo 7,85 7,39 5,86 Invensys 17,25 17,09 5'A NL 00-10 109,44 109,45 israel shekel 0,14997 0,19240 SimacTechniek 1,85 1,75 5,41 Lloyds TSB Group 424,80 431,50 5'/-NL 98-08 107,47 107,50 iSK" 0,00726 0,00763 Poslb.com tech f 9,27 8,81 4,96 L'Oreal 62,35 63,55 5 NL 01 -11 106,22 106,24 0,08726 0,09620 Econosto, Kon. 1,27 1,21 4.72 LVMH 56,20 56,35 5 NL 02 105,98 99,89 106,10 nieuw zeeland dlr 0,49312 0,54363 Getronics 1,60 1,53 4,38 Marconi 564,00 575,50 4'/. NL 03-13 99,95 noorse kroon 0,11653 0,12238 Vastgoed mixf 23,00 22,00 4,35 Muench.Ruck Namen 91,65 93,60 4 NL 02-05 102,34 102,35 poolse zloty 0,20298 0,22376 Antonov Plc 0,24 0,23 4,17 Nestle Namen 303,00 305,50 3'/. NL 99-09 100,44 100,40 slow, koruna 0,02164 0,02614 Robzelfs.duitsl, 55,60 53,35 4,05 Nokia 13,90 13,93 3 NL 03-06 100,27 100,37 tsjeqh. koruna 0,03031 0,03181 Tie Holding 0,25 0,24 4,00 Novartis Namen 54,55 55,30 2'/. NL 03-09 96,08 96,38 turkselirad min) 0,51 0,64 Hagemeyer 2,03 1.95 3,94 Pearson 603,57 613,98 3'ANLgrb 69,20 zuid-afr. rand 0,11074 0,12792 Eur.ass.tr. 6,35 6,10 3,94 PinaultPrintemps 77,00 77,25 3NLgrb 60,26 60,25 0,10701 0,11240 T&P Pesultf 9,30 8,97 3,55 Prudential Corp 464,78 468,25 2ViNLgrb 51,55 Zwitserse frank 0,63915 0,64555 AND Intern Publ. 4,25 4,10 3,53 *fflAaex-|ndfd «JAaaxdisccrt jSNAalllnfds «KAamericafd ASNAasian tfd ölAduurzaam fd MAenergie fd «NAeur.fund "jNAeurocred.f. «jiAeurofund «NAeuro oblfd Al,east f [gjAgEf WNAglob.lifes.f. ^ÏS°Spr'seci «NAhlghyieldfd ™Ahighincf 10 ™Ahighinceq,f nf.iechn.f. ™Alnterneif. sAü.plus f4, alAmodel fundi *JjAmodelfund2 oNAmodel fund 3 ®Amodelfund4 ®Amodelfund5 id! modejfund 6 «Aneth.f.H ^Apr°p,s,am. HMAP,0PlSeUr JSNAprop s.fe. jNAiaiiojnvf NArented.f, te® WjAlebcomf. ISWi i5eUrf' AfNAumfsu aex J™ieuraand-18 wneurmlx-19 «jmeurmix-20 ?™neurobli-7 «SMGIInvFd AJJjanzeurope f. Aluanz mix f! Afeiipiusf Afautopf «pharentef «ante ËL«p.f, "wandelen fd-3 SïB? 329,00 304,00 51,45 67,25 42,00 24,30 24,85 66,05 50,00 15,60 105,60 31.69 46,00 73,45 18.70 41,20 49,70 29.29 53,00 14,57 4,05 90,90 55,85 49,40 44.54 38,74 32,74 27,25 98,65 50,15 42,00 21,20 35,60 73.30 41,00 48,60 2,81 91,60 43,00 16,95 22,90 25.55 27,90 35,80 331,60 51,40 66,95 42,60' 24,35 25,00 66,55 49,70 15,59 105,60 31,05 45,76 73,70 18,55 41,55 49,65 29,35 53,25 14.49 4,00 90,90 55,95 49,85 44,45 38,64 32.59 27,10 99.50 50,30 41,80 20,90 35,35 73,40 41,00 48,35 2,79 92.60 43,00 16,80 22,85 25,55 28,00 35,90 201,40 86,70 47,30 ASN obl.fds AvAchmamaand AvAchmeuraand AvAchmeuro obl AvAchmeuro mix AvAchmned aand AXAaand.euro AXA aand,int. AXAaand.ned. AXAact.beh.ned AXAfin.sector AXA mondiaal beh AXA obl. intern AXAobl.euro AXA portfolio Bap.int.fd Boipharma CBAchmamaand CBAchmeuro aand CBAchmeurmix CBAchmeurobl CBAchmnedaand CBAchm wereld Columbia sec. D.LIoyd deeln f D.LIoyd dlrf D.LIoyd donau D.LIoyd eurof D.LIoyd euro erf D.LIoyd inv. D.LIoyd jade f D.LIoyd mix f D.LIoyd ned f D.LIoyd rente Dim vastgoed DresVPVholl DresVPVigm Ducatus 27,15 11,85 10,25 30,75 20,35 11,45 32,30 48,70 64,65 63,55 36,25 18,00 32,45 45,85 59,80 285,00 A 11,65 11,45 13,05 21,35 28,30 11,52 12,65 128,60 30,10 13.09 13.10 30,40 31,17 27,20 11,80 10,15 30,80 20,30 11,35 32,00 48,95 63,65 63,40 35,55 18,00 32,50 46,00 59,75 11.74 11.75 12,60 21,30 27,55 11,45 12,60 129,60 30,19 25,10 13,11 13,09 30,27 31,18 BELEGGINGSFONDSEN- Eur.ass.tr. 6,35 6,10 Holl.obl.fnd 67,75 67,80 Eurocap.hold 161,00 161,00 Holl.pac.fnd 42,35 42,30 20,95 20,90 Holl.sel.fds 66,80 67,25 Euro dutch eqf 14,70 Holl.sel fds 2% Europ.dev.cap 9,90 9,70 Holland fund 59,90 60,15 FBTOamaand 11,45 11,45 Holland Fund 2% FBTO ned euro aand 12,70 12,65 IDB global f 40,80 FBTO ned euro mix 21,00 20,95 IDB real est eq 58,80 Finles oblfd 36,40 IDB world eqf 38,00 Fortis amerfd 15,91 15,81 IDBemerg 24,60 Fortis aziefd 26,70 26,90 IDB eur opt. 25,80 Fortis europaf 20,85 21,05 IDBeursel. 42,50 Fortis euro sm 47,70 48,10 IDB global 149,90 Fortis japanfd 17,20 16,90 IDB rent. 37,15 Fortis nedf 34,30 34,30 ING basic mater.f. 30,55 30,55 Fortis obam 79,65 80,00 INGbiotechnf. 13,05 13,20 Fortis obam gare 43,40 ING comm techn f. 4,40 4,35 Fortis obl.df 53,20 53,15 INGcontclfam 25,30 25,30 Fortis sec.click-07 44,70 ING daily cons good 26,60 26,55 Fortis tmtfd 6,67 6,72 ING dutch f. 45,80 46,20 Fortis wereld mf 39,28 39,30 ING duurzaam rend 13,40 13,30 Fortis wereld vastg 42,85 42,55 ING em.e.e.f. 27,90 27,75 Friesl aandelenf 18,70 18,75 ING energy fd 27,25 27,55 Friesl eurorentef 26,95 27,00 INGeurocreditf5 27,50 27,90 Friesl mix fd 20,55 ING eur growth f. 15,75 15,60 Gilissenqualgr Haslemere 9,84 9,80 ING euro obl f. 32,52 32,58 15,60 15,11 ING euro sm capf. 27,60 27,20 Hend.h.am.sm.cf 17,20 17,70 INGeuropef. 18,14 18,34 Hend.h.eur.sm.cf 10,19 10,19 ING farmacie f. 24,10 24,01 Hend.h.gl.em.mf 12,20 12,20 ING financialsf. 17,10 17,00 Hend.h.pl.techf 20,54 20,28 ING japan f. 9,50 9,50 Hend.h.iap.sm.cf 17,28 17,18 ING geldmarkt f 32,99 33,00 Hend.h.pacf 37,35 36,90 ING global gr.f. 13,10 13,05 Holl.eur.fnd 46,05 46,10 ING global f 43,32 43,50 Holl. euro self. 22,97 23,15 ING high yield ob.f. 28,30 28,30 ING hoog div aand f. ING idxlinksicv ING industrials f. ING int.obl-f. ING int.dep-f. ING internet f. ING It-fund ING llrlcaexlll ING liric aex03/08 ING liric aexl 2/09 ING liricdowjones ING liric nasdaq ING liric eur st50 ING liric eurst50 ING llrlceurtec ING liric usa 500 ING lux cons goods ING north amf. ING oblig. f ING onr.aandf. ING protec.mix-70 ING protec.mix-80 INGprotec,mix-90 ING telecom serv.f. ING utilities fd ING verre ooslf. Intereff.jap.af. Intereff.jap.w. IS himal.f Jap.conv.fund Japan fund c Lanschot eq.f. Lanschot euro credf Lanschot euro eq.f. Lanschot far east eq.f. 21,30 25,35 30,00 61,45 54,15 12,25 31,97 54,10 59,70 54,00 65,70 68,30 43,35 57,50 42,70 60,00 28,50 17,00 15,27 49,00 21,25 23,00 24,85 25,80 28,10 22,90 25,15 49,10 16,70 24,55 Lanschot gl.bondf. 58,10 57,95 Lanschotgl.eqf. 29,80 29,81 Lanschot iet f. 8,94 161,90 8,86 162,20 21,06 15,55 15,60 25,35 Ohra aand.fds 11,41 11,36 29,85 Ohra caref 14,44 14,48 61,35 Ohra comm tech f 3,47 3,56 54,25 Ohra internet f 6,10 6,10 12,21 Ohra med techn f 19,50 19,50 31,91 Ohra milieutechf 9,01 9,19 53,90 Ohramultimediaf 6,61 6,55 59,45 Ohra new energy f 5,43 5,41 54,00 Ohraobl.dlv. 30,85 30,85 65,60 Ohraonr.goed 42,50 42,53 68,60 Ohra spaardiv f 22,35 22,41 43,70 Ohratotaalf. 20,29 20,40 57,90 Opt biotech fd 25,35 25,40 42,80 Opteuropefd D 76,20 75,75 60,00 Opt income fdC 36,70 36,55 28,70 OptmlxfdE 25,15 25,15 17,00 Opt techn. fd A 8,81 8,97 15,24 Orange deeln fd 34,30 48,70 Orange eurmcf 13,35 13,53 21,30 Orange eur prop fd 12,60 12,70 23,05 Orange eur smcf 14,03 14,10 24,90 Orange fund 23,80 23,60 25,50 Orange eur.largecapf 6,04 6,05 27,70 Orange largecapf 5,85 5,85 23,04 Orange sense fd 12,20 11,77 Orange wine fund 99,50 99,00 1,30 Pacific r.c.f. 31,02 15,00 Pan glob convf. 30,36 30,15 Postb.aandf 45,49 44,65 Postb.aex click 00/05 23,74 23,98 24,96 Postb.aex click 03/10 32,64 32,18 49,20 16,99 Postb.amerika f. 16,44 16,20 Postb.beleggf 33,52 33,51 24,55 Postb.biotech f 12,35 12,20 EURO/DOLLAR Postb.com tech f 9,27 8,81 Rob zelfs.austr. 64,20 63,90 Postb.duurzaandf 16,30 15,90 Robzelfs.brazll. 30,85 31,29 Postb.easy bluefd 20,25 20,00 Rob zelfs.canada 77,90 78,10 Postb.euraandf 18,42 18,50 Rob zelfs.china 19,02 19,45 Postb.eurcontclf 25,25 25,25 Rob zelfs.duitsl. 55,60 53,35 Postb.euro obl.f. 37,82 37,82 Robzelfs.frankr. 69,20 69,15 Postb,euro small c.f. 14,70 14,42 Robzelfs.hongk. 34,21 33,94 Postb.farmacie f, 18,50 18,40 Rob zelfs.japan 32,59 32,40 Postb.fin.wereld fd 21,10 21,20 Rob zelfs,mal, 15,27 15,17 Poslb.hoogdivaandf 23,30 23,30 Rob zelfs.mexlco 81,85 81,60 Postb.hoog div obl f Postb.it fonds 23,20 23,25 Robzelfs.nederl, 49,32 49,01 22,50 22,00 Robzelfs.polen 37,78 37,65 Postb.internetfd 5,70 5,60 Rob zelfs.sing. 24,16 24,81 Postb.contclf japan 24,65 24,55 Rob zelfs.spanje 52,40 52,50 Postb,multimedia fd 5,94 5,90 Rob zelfs.usa 69,95 69,60 Postb,ned fonds 28,55 28,57 Rob zelfs.z-afr, 52,80 51,65 Poslb.obli.f. 23,43 23,43 Robzelfs.zwits. 66,15 65,75 Postb, opk.landf. 17,15 16,85 Robeco 20,53 20,50 Postb. vastgoedf. 25,95 25,85 Rodamco asia 15,65 15,64 Postb. wereldmf. 24,50 24,20 Rodamco europe 46,69 46,74 Rente plusf. 1 25,53 25,20 Rolinco 17,51 17,53 Robamerika 36,64 36,56 Rollncopr 47,00 Rob balanced mix 43,44 43,37 Rorento 38,94 38,91 Robdlvirente fnd 24,16 24,17 Select Winner f 4,20 A 4,11 Rob dynamic mix 32.84 32,71 SNSamerika aandf 12,76 12,75 Rob duurz aand 39,34 39,20 SNSazieaandf 14,35 14,50 Rob econ recovery 18,50 18,41 SNS duurz aandf 17,20 17,40 Rob emerging mrkts 52,50 52,30 SNSeurobligatief 25,00 25,30 Rob euroland aand 35,57 35,45 SNS eur aandf. 19,66 19,84 Rob euro midcaps 49,05 48,98 SNSeurmixfd 23,00 23,30 Robeurope 28,11 28,25 SNS eur vastgoed 30,55 30,99 Robeur.obl div. 24.79 24,48 SNSeurliquiditeitenf 22,95 23,00 Rob growth mix 43,89 44,33 SNS innovisief. 11,95 11,65 Rob high yield o. 29,20 29,29 SNS ned.aandf. 37,76 37,35 Rob holl.bezit 18,94 19,20 SNS optim geel 26.10 26.05 Rob hypotheek 51,85 52,00 SNS optim oranje 26,45 26,40 Rob pacific 54,00 55,00 SNS optim rood 26,10 25,95 Rob private eq 75,00 75,00 SNSsp.pl aandf 18,10 18,00 Rob safe mix 42,59 42,58 SNS wereld aandf 13,95 13,90 Rob solid mix 41,66 41,63 T&P Pesultf 9,30 8,97 Rob young dyn. 10,33 10,30 T&Presglobalf 13,76 13,67 Robzelfs.capital 35,07 34,82 Trans Eur.fd 91,60 92,60 Robzelfs.commt. 3,13 3,18 Transpac.fnd 112,00 115,20 Rob zelfs.cons.g 36,77 36,88 Triodosgroenf 58,15 58,20 Robzelfs.e-bus, 4,95 4,94 Triodos mw.aandf 19,14 19,05 Rob zelfs.energy 49,50 Triodos mw.mixf 25,66 25,69 Robzelfs.finan. 36,14 35,94 Triodos mw.oblf 30,00 30,11 Robzelfs.fdsagr 38,42 38,40 Tsjechiesl.f 12,60 12,65 Rob zelfs.health 44,15 43,94 Vastgoed mlxf 23,00 22,00 Rob zelfs.it hardw 6,84 6,90 Vastned off/ind 20,70 20,79 Rob zelfs.it 33,12 33,41 Vastned retail 42,72 42,61 Robzelfs.media 37,15 36,92 VHSonr.goed 18,25 18,25 Robzelfs.med.bio 10,50 10,43 Wereldhave 59,10 59,55 Rob zelfs,property 61,00 61,80 Wereldhave o/n 1,75 Robzelfs.soft8iser 8,27 8,45 WP Swewart h. 1258,00 1259,50 Rob zelfs.telecom 25,50 25,17 AMSTERDAM - Een duidelijke daling van het aantal aanvra gen voor een werkloosheids uitkering in de Verenigde Sta ten heeft gisteren de aandelen koersen in Europa omhoog ge duwd. De grote beurzen ein digden alle met een duidelijke winst. Op het Damrak won de AEX-in dex 0,8 procent. Daarmee kwam de belangrijkste graad meter van de Amsterdamse beurs uit op een stand van 328,59 punten. Van de andere Europese beurzen deed alleen Londen het beter. De FTSE-in- dex-steeg 1 procent. Parijs (0,7 procent) en Frankfurt (0,6 pro cent) moesten het met beperk tere winsten doen. Een piek in de olieprijs had vooral een positief effect op de koersen van de olieconcerns. Voor een vat Brent-olie moest gisteren op een gegeven mo ment 30,98 dollar worden be taald, de hoogste prijs sinds de Amerikaanse inval in Irak. In Amsterdam profiteerde Ko ninklijke Olie, met een winst van 1,8 procent naar 40,70 eu ro. Elders in Europa pikten BP (2,3 procent) en Total (1,5 pro cent) hun graantje mee. Heineken leed onder de mede deling dat bij de huidige koers van de euro de nettowinst in 2004 lager zou kunnen uitval len. De bierbrouwer ging 1,8 procent omlaag naar 30,25 eu ro. Alleen Ahold (2,2 procent), Numico (2,5 procent), Hage- meyer (3,9 procent) en Getro- nics (4,4 procent) presteerden slechter. ASML en DSM behoorden tot de grootste stijgers. De Veld- hovense chipmachinefabri kant kreeg er 2,8 procent bij op 15,20 euro. Chemieconcern DSM volgde op korte afstand met een plus van 2,6 procent naar 37,90 euro. ANP NEW YORK - De effectenbeurs in New York is gisteren hoger gesloten dankzij goede macro- economische cijfers. De Dow- Jonesindex sloot 102,82 pun ten ofwel 1 procent hoger op 10.248,08 punten. De scher menbeurs Nasdaq noteerde aan het einde van de handels dag 1956,18 punten, een winst van 34,85 punten of 1,8 pro cent. Handelaren schreven de posi tieve stemming onder meer toe aan het nieuws dat het aan tal aanvragen van werkloos heidsuitkeringen in de VS vorige week is gedaald. De eco nomie lijkt zich te herstellen, bijna elk macro-economisch cijfer is beter dan verwacht, zei een analist. De euro noteerde aan het einde van de handelsdag 1,2435 dol lar. Bij het slot van de beurs in Amsterdam kostte een euro 1,2370 dollar. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 9