Bl0f omarmt de romantiek 261 Kader Abdolah droomt 27 I Meesters in de Nieuwe kerk 291 Theater op straat Nieuwe cd vol hoop en verlangen Llvertentie-exploitatie: Lrd-eri Midden-Zeeland: 0118-484369; Ews-Vlaanderen: 0114-372770. Jactie: 0118-484413 Bfcpzc.nl LMredactie@pzc.nl ijjjbus 18,4380 AA Vlissingen. mensdag 28 mei 2003 Bl0f met Peter Slager, Norman Bonink, Paskal Jakobsen en Bas Kennis (vlnr) tijdens een concert in het Arsenaaltheater in Vlissingen op 10 mei. foto Lex de Meester olgende week woensdag ligt Omarm, de nieuwe cd van de popgroep Blof, in de winkel. In vergelijking met het zwaarmoedige album Blauwe ruis, dat grotendeels in het teken stond van de dood van drummer Chris Götte, hebben diens opvolger Norman Bonink, zanger/gitarist Paskal Jakobsen, toetsenist Bas Kennis en bassist/tekstschrijver Peter Slager het nu luchtiger aangepakt. Verlangen is een belangrijker thema dan verlies en seks speelt in de teksten een grotere rol dan de dood. Muzikaal heeft Blof het herkenbare, eigen geluid op Omarm geperfectioneerd De groep heeft het album, na een luistersessie in Hilver sum, nummer voor nummer met de PZC doorgenomen. De mooiste verliezers Vanwege de spanningsboog die langzaam wordt opgebouwd doet dit liedje denken aan 'An ders', maar het kan ook gezien worden als een vervolg op 'Vrienden', het slotnummer van Blauwe ruis, zij het eerder be rustend dan kwaad. Peter: „Het is een beginselver klaring. Het verlangen naar een groots en meeslepend leven komt tot uitdrukking op al onze platen, maar natuurlijk besef fen we ook dat iedereen uitein delijk dood gaat. Waarom zou je dat dan niet tot beginsel verhef fen, dat je ondanks de zekerheid van een slechte afloop er toch iets moois van probeert te ma ken Datje jezelf beschouwt als verliezer, maar wel als de mooi ste. De tekst gaat ook over het zoeken naar iets wat er niet is. Aan het eind weet je wel wat er verloren is gegaan. De vorm van dit nummer is episch, het begint fluisterzacht en zwelt in zeven minuten aan tot iets groots. Dat maakt het tot een ideale ope ner." Paskal: „Ik begrijp de link met 'Vrienden' wel. Die plaat ein digde nogal woedend. Dat ging over de dood van Chris. Dit nummer is net zo goed op andere manieren te interpreteren. Het kan ook gaan over een kortston dige relatie." Bijna waar ik zijn moet Een lekker in het gehoor liggend rocknummer, van het soort waar Blof patent op heeft. Peter: „Het interessante aan dit nummer is een zekere monoto nie, waardoor het afwijkt van onze eerdere rockers. Het gaat maar door. We hebben dit liedje bewust vóór op de plaat gezet, vanwege het positivisme, de no nonsense-houding die eruit spreekt. Recht vooruit, niet te veel gedoe. Het was onze bedoe ling een hoopvolle, verlangende plaat te maken, in ieder geval voor ons doen. Dit nummer drukt dat bij uitstek uit. Een ze kere rechtlijnigheid heeft ook zijn charme. Denk aan een num mer als 'Blauw' van The Scene. Maar ik hoor hierin ook K's Choice, Travis en een beetje Coldplay." Paskal: „Als je dit in de auto hard opzet, ga je heel hard rij den." Omarm De eerste single, door Paskal prachtig met kopstem gezon gen. Het intro doet denken aan 'Round here' van Counting Crows, een favoriet van Blof. Paskal: „Wat, 'Round here'? Dat vind ik nu helemaal niet. Dat in tro is in e-mineur en 'Omarm' in d-mineur. Dan zou ik eerder denken aan 'Sullivan street' van Counting Crows. Live kan dit liedje eigenlijk niet. Normaal zing ik heel erg hard, maar met een kopstem zing je vijf keer zo zacht als normaal. Het is daar door technisch vrijwel onmoge lijk om mijn stem boven het ge heel uit te laten komen. In een theater zou het wel lukken, maar bij een rockconcert is het moeilijk De eerste keer dat we dit live deden, stonden we voor veertienduizend man. Het leek wel of ik onder de douche stond, zo gutste het zweet van me af." Bas: „Het is wel lekker spelen als we halverwege naar de vijfde versnelling overschakelen. Toen we dit nummer maakten, drumde Norman intuïtief de juiste partij. Het ging vanzelf en het klinkt prima." Hart tegen hart Een stampende rocker, waar van de coupletten uiterst swin gend worden gezongen. Het nummer wordt mooi ingekleurd door Bas, eerst met korte accen ten op de elektrische piano, daarna met een ware orgelmuur. Peter: „Van begin af aan had ik die frasering, die ritmiek van woorden, in mijn hoofd. Doet een beetje denken aan Crowded House en Neil Finn." Paskal: „Het stevigere broertje van 'Dichterbij dan ooit'. Beter ook." Bas: „Ook beter dan 'Hier'. Dat is ook zo'n mond vol woorden, maar minder swingend." Dat wij dat zijn Een betoverend walsje. De nieu we 'Dansen aan zee'. Peter: „Dit was de gedoodverf de single Omdat het zo voor de hand lag, hebben we besloten hem niet als eerste op single uit te brengen. De tekst is vrij naar een gedicht van Rutger Kop land. Het gevoel dat erin wordt bezongen, dat je ervan droomt iemand anders te zijn, wordt met vaak verwoord in de Neder landstalige muziek. Gek en jammer." Bas: „Terwijl het toch een alge meen onderwerp is. Iedereen spiegelt zich altijd en overal aan een ander Paskal: „We wilden op deze plaat meer seks en erotiek. Op een subtiele manier wordt dat wel in dit nummer uitgedrukt." Onmogelijk rood Hierin zoekt Blof de uiterste dy namiek tussen hard en zacht, zoals eerder gebeurde in num mers als 'Luchtbel', 'Twee kou de handen' en 'Neer'. Bas: „Als we ergens op Coldplay lijken, is het wel in dit nummer, met die repeterende pianopa tronen." Peter: „Dit nummer leent zich bij uitstek voor een surround- weergave. Hierop heeft onze mixer Holger Schwedt zich kunnen uitleven." Bas: „Twee boxen zijn eigenlijk te weinig om te laten horen hoe veel hierin zit." Barcelona Op verzoek van Paskal schreef Peter voor dit album nog één tekst over de ruim twee jaar ge leden overleden drummer Chris Götte. Na zijn begrafenis reis den Bas, Paskal, Peteren mana ger Frank van der Meijden naar Barcelona om de zaken op een rijtje te zetten. Carel Kraayen- hof, de bandoneonist die Maxi ma van ontroering liet huilen, speelt in dit chanson een mee slepende partij. Paskal: „Het nummer gaat meer over ons dan over Chris. Over hoe wij hem missen." Bas: „Het is niet zozeer een tekst over verlies, als wel over ver werking. Muzikaal is het een te genhanger van 'Liefs uit Lon den'. Daarom wilden we er ook een bandoneon in hebben." Peter: „We hadden voor 'Liefs uit Londen' Kraayenhof ook al gevraagd, maar toen kon hij niet en heeft hij ons Leo Vervelde aangeraden." Misschien niet de eeuwigheid Een ontspannen, slepende rocker, opnieuw uitmuntend gezongen Een liedje dat zich kan meten met het beste van John Hiatt. Peter: „Ik heb niet het gevoel dat we zoiets al eens gedaan hebben. Het is met een melodie die we snel zouden kiezen en voor ons doen is de tekst be hoorlijk aan de romantische kant. Uitzo'n liedje als dit blijkt dat we een minder donkere plaat hebben willen maken dan Blauwe ruis. Bas: „De onomwonden roman tiek en warmte maken het mooi." Paskal: „De timing van de zang is anders dan we normaal doen Een beetje het Del Amitri-ge- voel." Bougainville Nog een ballade, met een snelle, stuwende solopartij van Kraay enhof. Paskal: „Het is me één keer eer der overkomen dat ik een liedje schreef in de tijd dat het liedje duurt, namelijk bij 'Harder dan ik hebben kan'. Hier gebeurde het ook. Het is bijna eng, je han den gaan gewoon wat doen. Waar de brug moet zitten, speel je meteen de juiste brug. Bizar. Alsof het je toevalt. 'Hart tegen hart' klinkt straight forward, maar bij het maken daarvan hebben we ontzettend zitten worstelen. Dit klinkt vernuftig, maar het ontstond vanzelfspre kend en makkelijk." Ten westen van de zon Een rocker naar analogie van 'Waar de oceaan begint', zij het iets akoestischer, met de niets verhullende zinsnede: 'Sla je be nen om me heen en breng me bij je binnen'. Als dat niet over seks gaat. Peter: „Toen ik dat schreef be doelde ik dat niet zo letterlijk. Maar toen stond het er en dacht ik: 'Oeps'. Het liedje gaat over het verlangen van twee gelief den. Ze willen dat het altijd och tend blijft, dat ze altijd een toe komst hebben, tegen beter weten in, zoals gebruikelijk bij ons. Het verlangen naar de ul tieme vereniging paste daar goed bij. Dan kun je wel weer naar een versluierend beeld gaan zoeken, maar ik dacht: 'Nu laat ik het staan ook'." Norman: „Dit nummer is echt te gek om te drummen." In het volle licht Midtempo, doet enigszins den ken aan Counting Crows, met een tweede stem van Beatrice van der Poel, alias Missbee (Beeswamp, Corrie en de Grote Brokken). Bas: „De orgelsolo is inderdaad geïnspireerd op Counting Crows. Ik dacht: 'Ik wil ook zo'n solo.' Met 'Misschien niet de eeuwigheid' is dit het meest ro mantische nummer van de plaat, denk ik." Paskal: „Zo'n beeld had ik er ook bijtotdat Peter mij vertelde dat hij bij het schrijven zijn kindje in gedachten had." Peter- „Ik vind juist dat het ook over een geliefde moet kunnen gaan, net als 'Meer van jou' op de vorige plaat. Het is goed als je het ook anders kunt interprete ren. We maken tenslotte geen muziek voor jonge ouders. Een naam een gezicht Een harde rocker waarin Nor man zich uitleeft op drums. Peter: „Dit was een taaie klus om op te nemen." Paskal: „In de demo-versie was het onze favoriet, maar op een gegeven moment vroegen we ons af of het wel op de plaat moest komen." Bas. „Alleen Holger bleef echt enthousiast. Die noemde het de 'Ivanhoe kicken track'. Hij heeft het ook heel goed gemixt." Peter: „Het is wel een lekker nummer om te spelen, met een gemene openingsriff. Het is ze ker geen liefdesliedje. Je zou aan de tekst zelfs een politieke lading toe kunnen kennen. Vond ik ook wel eens leuk. Toch be twijfel ik of we het live vaak zul len spelen Het is een tegenhan ger van 'Hart tegen hart' en dat ligt ons beter. Ik denk dat ik ga lopen Dit had het slotnummer kunnen zijn, met het meest afwijkende nummer 'De geest' als bonus track. Tekstueel wordt namelijk een link gelegd naar 'De mooiste verliezers' en het het lijkt alsof de band meedeelt dat een perio de is afgesloten: 'Ik denk dat ik ga lopen naar het eind van het begin. Bas: „Dit nummer heeft inder daad alle ingrediënten van een laatste track. Zo van: Hallo, tot ziens, wij waren Blof." Peter: „De werktitel van de plaat is heel lang 'Het eind van het begin' geweest, maar som mige mensen vonden dat te ne gatief klinken. Het liedje gaat simpelweg over ouder worden. Probeer dat op je gemak te doen en blijf goed om je heen kijken. 'Ik denk dat ik ga lopen' is zoiets wat je zegt als je even alleen wilt zijn om van alles te overden ken." De geest Een mysterieus liedje, vol vreemde geluiden. Een hoofdrol voor Peter en Norman die een hypnotiserend ritme spelen. In het slotcouplet is Thé Lau te ho ren. Daarna resteert een hart slag. Peter: „Ik vind dit de beste tekst die ik ooit gemaakt heb. Het gaat over de manier waarop we leven en wat we zoeken. Net als 'De mooiste verliezers' is het een beginselverklaring en in die zin dus zeker geen bonustrack maar een noodzakelijke afsluiter." Norman. „Deze drumpartij klinkt ontspannen, maar was de moeilijkste die ik heb gespeeld. Omdat ik de hele tijd vrijwel hetzelfde doe, moest ik in een soort trance komen. Dat vergde enorm veel concentratie. De eerste opname mislukte, omdat ik die dag al vier andere num mers had ingespeeld. Ik was in zo'n stemming van: 'Deze ook nog even', maar door de fysieke inspanning die ik eerder had ge leverd, lukte het juist niet. De geest zat er letterlijk en figuur lijk bij mij niet meer in. Een dag later ging het wel goed." Paskal: „Ik speel hierin geen noot. Alle gitaartjes zijn van Bas. Als ze op de demo al goed staan, waarom zou ik het dan per se over moeten doen?" Peter: „Het is wel mooi dat Thé Lau meedoet Hij is toch een beetje de godfather van Blof, zonder dat hij het zelf besefte. Dan is het geweldig om hem het slotcouplet van deze plaat te gunnen." Ernstjan Rozendaal Omarm van Blof is de eerste hybride Super Audio Compact Disc (SACD) die door een grote Nederlandse groep wordt uitgebracht. Dat bete kent dat het schijfje zowel op een SACD-speler(metsurroundsystem) kan worden beluisterd (wat volgens Philips het hoogste audioniveau op levert dat technisch mogelijk is) als op een gewone CD-speler.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 25