Epilepsie; €199, 4 soms ben je er even niet bij ■niIBDOUIH PZC FAMILIEBERICHTEN Van der Hooft Helemaal multifocaal voor maar vrijdag 14 maart 2003 Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje PATRICK Frank, Maya en Jeffrey Scheunhage 11 maart 2003 Voorstraat 22 4491 EW Wissen kerke Grote opruiming van diverse kwaliteiten breigarens van 6,95/5,10/4,80/ 3,20/2,95 enz. Nu slechts 0,75 per bol, op=op Kidderspoortje Dorpsstraat 60 - Krabbendijke tel. 0113-503006 Enige en algemene kennisgeving Plotseling is overleden onze geliefde neef JOZIAS LANSEN Goes, 16-4-1936 Kapelle, 12-3-2003 Goes: H. A. Trimpe Middelburg: P. A. Trimpe N. Trimpe-van Brenk Neven en nichten Kerkplein 514421 AB Kapelle De dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden zaterdag 15 maart om 10.30 uur in rouwcentrum "De Bevelan- den", Kitskinderscheweg 1 (op de Alg. Begraaf plaats) te Kapelle. Voorafgaand aan deze dienst is er vanaf 10.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Aansluitend zal om plm. 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Kapelle. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd rouwcentrum. No een leven dol gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is plot seling van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma TANNETJE GOESEIJE-DE VISSER sinds 16 april 1992 weduwe van Pieter Jacobus Goeseije in de leeftijd van 75 jaar. Sjaak en Marijke Goeseije Jeroen Jordie en Maureen Joke en Ad Verschoore Dennis en Christa Bas en Silvia André en Wilma Goeseije Yvonne en Benjamin Mike Peter Goeseije Marinella en Albert van Es Yoeri, Davy Vlissingen, 13 maart 2003 Correspondentieadres' Boulevard Everfsen 1 8, 4382 AD Vlissingen Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 18 maart van 12 45 tot 13,15 uur in hel uitvaartcentrum Monufa "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen, Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben om 14.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan wordt u verzoent om deze advertentie als zodanig te be schouwen Lieve OMA Bedankt voor de warmte en liefde die je ons altijd hebt gegeven. U was de perfecte oma, een oma uit duizenden. Jeroen, Jordie, Maureen, Dennis, Christa, Bas, Silvia, Yvonne, Benjamin, Mike, Yoeri, Davy en een pootje van Daisy Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze zuster en schoonzuster TANNIE GOESEIJE-DE VISSER Middelburg: P. de Visser M. de Visser-Boogaard Middelburg: J. C F van Wallenburg-de Visser j. van Wallenburg Oost-Souburg: J. de Visser Wilhelminadorp: A. J. Lookman-de Visser A. P. Lookman Neven en nichten Bedroefd delen wij U mede, dat na een ernstige ziekte is overleden HENDRIK DE BRUIJNE getrouwd met Natalya Vladimirovna 7 maart 1941 10 maart 2003 Vlissingen St. Petersburg Koudekerke: Jeannette Sanders-de Bruijne Henny Sanders Vlissingen: Kees de Bruijne Ans de Bruijne-Boschma Kinderen en kleinkinderen De begrafenis heeft plaatsgevonden te St. Petersburg. Uw Vertrouwen Waard Beg fafén isondernem ing C. de Kok-van der Hooft - C. W. de Kok Prunusstraat 25, 4431 DC 's-Gravenpolder Rouwcentrum: Bosseweide 2 Tel. 0113 31 15 17 Uw hartelijk meeleven met het plotselinge overlij den van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oudoma ADRIANA NEELTJE DE WAAL-QUAAK heeft ons erg goed gedaan. Bij deze betuigen wij u daarvoor onze welgemeende dank. Steven en Ina de Waal-Bout Willy de Waal Kleinkinderen en achterkleinkinderen Bruinisse, maart 2003 Quod licet lovi, non licet bovi. Erg verdrietig, maar verwarmd door onvergetelijke herinneringen aan zijn persoon en ons samen-leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, onze vader en onze opa dr. JOHANNES BARTHOLOMEUS VINCENTIUS WELTEN (Jan) klinisch geriater Officier in de Orde van Oranje-Nassau Breda, 9 augustus 1924 t Eindhoven, 11 maart 2003 Wij zijn door hem in het diepst van onze ziel aange raakt. Eindhoven: Ans Weiten-Boeren Le Thoronet: Yvonne en Hans van de Voorde- Wel ten Veldhoven: Christine Weiten en Paul Willemsen Bas en Karen Niels Loes Bucharest: Johan Weiten en Marianne Bousardt Thijs Boudewijn Liselotte Nijmegen: Marijke en Peter-Jan Hopmans-Weiten Jikke Geerse Tweelingenlaan 19 5632 AW Eindhoven U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op donderdag en vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur in het mortuarium van het Catharina-ziekenhuis, Michel- angelolaan 2 te Eindhoven. De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 maart om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Matteus, Suikerpeerstraat te Eindhoven. Aansluitend vindt om 13.30 uur de crematieplech tigheid plaats in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze. Daarna is er gelegenheid tot condoleren. Mocht u geen kaart hebben ontvangen, gelieve deze dan als zodanig te beschouwen. Bedroefd delen wij u mee, dat na moeilijke laatste jaren, is overleden mijn man. onze vader en groot vader CORNELIS ISRAËL 17 juni 1922 7 maart 2005 Amsterdam Wilhelminadorp in de leeftijd van 80 jaar. W. Israël-van der Maas Cornelis en Thera Ina en Gerrit Rens en Conny Willy Ria en Cees Rinus en Marry Mieke en Erik en kleinkinderen Christinastraat 29 4475 AG Wilhelminadorp De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon den. Met droefheid geven wij u kennis dat, na een perio de van afnemende krachten, van ons is weggeno men onze zwager en oom CORNELIS ISRAËL echtgenoot van Willemina van der Maas op de leeftijd van 80 jaar. Wij bidden de Heere om troost en kracht voor onze zuster en haar kinderen. Familie Van der Maas Wilhelminadorp, 7 maart 2003 Bedroefd omdat we hem moeten missen, maar dankbaar dat we hem zo lang in ons midden moch ten hebben geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame vader, groot- en overgroot vader JOHANNES TANGEMAN sinds 17 december 1999 weduwnaar van Cornelia Jacoba Boot op de leeftijd van 86 jaar. Bad Bentheim (D): Rien en Marianne Michael en Soraya Abel Mark Burgh-Haamstede: Peter en Marijke /oost Ron Marion en Piet Jarko lorick en Chantal Haamstede, 13 maart 2003 Zorgcentrum "Duinoord" Correspondentieadres: Familie Tangeman, Hogeweg 92 A, 4328 PM Burgh-Haamstede De begrafenis zal in besloten familiekring plaatsvinden. Enige en Algemene kennisgeving Bedroefd, laten wij u weten dat. na een bijzonder liefdevolle verzorging op de afdeling Klaverblad in verpleeghuis de Stelle is overleden onze vader, schoonvader en opa CAMIEL PROSPER TANGHE Miel weduwnaar van Maria Elvira Verstraten in de leeftijd van 86 jaar. Marijke Tanghe t Willy Tanghe Jacqueline Reniers Annie Tanghe kleinkinderen en achterkleinkind Oostburg, 13 maart 2003 Correspondentieadres: W. Tanghe, Schorpioen 29, 4501 HA Oostburg Gelegenheid om afscheid van Miel te nemen zondag 16 maart van 19.00-19.30 uur in het mortuarium van het Antonius ziekenhuis te Oostburg. De plechtige uitvaartdienst, waarvoor u wordt uit genodigd. zal plaatsvinden op maandag 17 maart om 10.30 uur in de Parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg, gevolgd door de teraardebestelling op de R.K. begraafplaats te Oostburg. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de kerkzaal van de H. Eligiuskerk. Op woensdag 12 maart 2003 is zacht en kalm op bijna 87-jarige leeftijd overleden onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader PIETER KRIBBE sinds 11 juli 1990 weduwnaar van Rachel Francina Knuist Goes: Rien en Joke Kribbe-den Boer Pieter en Renate, Finn Ronald en Ilonca Jeroen en Petra Axel: Judith en Rien Haak-Kribbe Stephan en Carina Marieke Waterlandkerkje: Anton Kribbe Severien Rouw Machiel Severijn en Jill, Kim Leiden: André Kribbe Guus van der Meer Rudy en Bouw Correspondentieadres: Zonnebloemstraat 36, 4461 PL Goes De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden maandag 17 maart om 14.15 uur in de aula van rouwcentrum "De Bevelanden", Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Aansluitend zal om plm. 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van bovengenoemd rouwcen trum. Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, mijn vader, onze schoonvader, opa en 'opa Flat' MATTHIJS WESTSTRATE op de leeftijd van 87 jaar. Goes: E. Weststrate-van der Schraaf Tiel: Hans t en Jenny Roosendaal: Harold f en Daniëlle Goes: Jacky en Els Goes: Peter en Jacqueline, Romy, Jamie Goes: Martin 12 maart 2003 Valckeslotlaan 200, Goes Correspondentieadres: Van Karnebeekstraat 15, 4463 SB Goes Mijn man, mijn vader, onze schoonvader, opa en 'opa Flat' is opgebaard in het Monuta uitvaartcen trum Goes, Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 17 maart van 09.30 tot 10.00 uur. Aansluitend zal om 11.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtig heid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang kamer van het crematorium. Indien wij vergeten zijn u een rouwbrief te zenden, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. IN LIEFDEVOLLE HERINNERING.. Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden. Goes: Rotonde Ringbaan-West Telefoon (0113) 216555 Middelburg: Arnesteinweg 40 Telefoon (0118) 612579 Heden overleed onze geliefde broer, zwager en oom M. WESTSTRATE op de leeftijd van 87 jaar. Wilhelminadorp: T. C. Sonke-Weststrate Wilhelminadorp: J. Weststrate M. Weststrate-Oreel Goes: W. Sonke-Weststrate Goes: H. Weststrate-de longe Nichten en neven Wilhelminadorp. 12 maart 2003 Als ik de namen niet meer weet Als ik de dingen niet meer ken En wat ik weet, meteen vergeet Zodat ik onherkenbaar ben Bedenk dan hoe het vroeger is geweest En herinner mij zo het allermeest Verdrietig omdat we haar moeten missen, maar dankbaar om wat ze voor ons betekend heeft, hebben we afscheid moeten nemen van mijn vrouw, onze moeder, oma en 'oude oma' WILHELMINA VERMEULEN-MARTEIJN 21 september 1914 12 maart 2003 Middelburg: H. Vermeulen Wognum: J. J. Goedegebure-Vermeulen M. Goedegebure Heemstede: I. F. T. Swank-Goedegebure J. Swank Jasper en Yoep Zeist: S. W. G. Westenbrink-Goedegebure R. H. Westenbrink Anouk en Kristel Leiden: R. H. G. A. Goedegebure M. E. Kroon Merel Nuenen: S. W. P. Vader-Vermeulen H. L. Vader Eindhoven: C. 1. Vader S. H. C. Vader-Lombardo Matthijs Vught: N. V. Vader E. S. J. Cox Gerbrandylaan 82 4333 BL Middelburg Gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 17 maart a.s. van 13.00 tot 13.30 uur in rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 De begrafenis, voorafgegaan door een dienst van Woord en Gebed, zal maandag 17 maart a.s. om 14.00 uur plaatsvinden op de algemene begraaf plaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middel burg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren. God is getrouw Met diepe droefheid geven wij kennis van het over lijden van onze lieve vader en opa JAN DROST sinds 5 oktober 2002 weduwnaar van Hendrikje Prins Alkmaar, 12 mei 1914 t Vlissingen, 13 maart 2003 in de gezegende leeftijd van 88 jaar. Vlissingen: Cor en Marina Schiedam: Jan en Corrie (in herinnering) Terneuzen: Marijke en Lineke Vlissingen: Gerard en Paula en kleinkinderen Correspondentieadres: C. S. Drost, Coosje Buskenstraat 414381 LB Vlissingen. Onze vader en opa is opgebaard in het rouwcen trum aan de Industrieweg 20 te Vlissingen, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op woensdag 19 maart van 13.00 tot 13.30 uur. Aansluitend zal de rouwdienst gehouden worden in bovengenoemd rouwcentrum, waarna om 14.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be graafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum. Recht toe, recht aan, zonder franje, zo heeft hij geleefd, zo houden we hem bij ons. Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons is geweest en heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan, mijn lieve zorg zame man, onze vader, schoonvader en opa JOZIAS BOUWENS echtgenoot van Pieternella Janna van Kouwenberg in de leeftijd van 97 jaar. Oostburg: P. J. Bouwens-van Kouwenberg Zuidzande: Jaap en Addie Sluis: Martin Sluis: Nellie en Sjaak Brugge (B): Edwin en Els Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorgen die hij vinden op maandag 17 maarF om Ï4.00 uur in crematorium "Terneuzen", Bellamystraat 28c te Terneuzen. <|g} Nationaal Epilepsie Fonds De Macht van het Klei?» Word donateur giro 222111 1 op de 150 mensen heeft epilepsie. Soms zijn zij 'er even niet bij'. Er vallei gaten in hun leven. Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt deze mensen, Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen. Vragen over epilepsie? 0900-821 2411 ec.i Postbus 270 3990 GB Houten |CBF www.epilepsie.nl Multifocale glazen inclusief ontspiegek €199,- vanaf per paar Wij leveren aan particulieren, aannemers en installateurs. Ook verzorgen wij de totale montage! PILAAR Bouwmaterialen - Albert Joachimikade 33 4463 AA Goes Tel. (0113) 215 401 - Fax (0113) 216 232 ma t/m vrij 8.30 t/m 17.30 uur zat 9.30 t/m 15.30 uur www.logus.nl, infcö,(r Dag en naclit bereikbaar voor heel Zuid- en Noord-Beveland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 14