Delta koopt groene stroom bij PZC Weinig belangstelling voor muziekdag Drukte bij reddingbootdag Schouwen Vrijwilliger Rode Kruis mag trots zijn PZC Directeur bejubelt geslaagde campagne tijdens opening windpark Schade bij autokraak Bromfietser rijdt agente aan Twee gewonden bij steekpartij Kapellenaar mishandeld Fietsster ten val gebracht Politie pakt vier vechtersbazen op Middelburgse PvdA hekelt Delta-actie groene stroom Campagne Goes tegen zwerfvuil Orgel- en fluitconcert in Nieuwe Kerk Zierikzee maandag 14 mei 2001 Poppelaars stelde dat de pro vincie acties voor duurzame energie ook financieel wil on dersteunen. De actie 'Zon in Zeeland' biedt ons ook de kans om zelf groene zonne-energie op te wekken. We willen niet blijven hangen in stapels papieren met mooie be loften. We willen stimuleren, coördineren en soms financie ren." Voorzitter A. de Bruijn van Zeeuwind zei dat de vereniging sinds haar oprichting al zo'n ne gen windparken heeft ge bouwd. „We zijn daarmee de grootste windenergie-coöpera tie van Nederland, met het grootst aantal leden en de mees te windmolens." Zeeuwind heeft onlangs door de vrije markt de mogelijkheid gekre gen om de groene stroom ook aan andere, dan het plaatselijke energiebedrijf te verkopen. „Het is een gemiste kans voor Zeeland dat wij de productie van de parken in Bath II en dit nieuwe park aan Nutsbedrijven Maastricht hebben verkocht", zei De Bruijn. De Back van Del ta erkende: „We zullen hierop alerter moeten zijn." Belangstellenden konden meevaren op de Graaf van Bylandt tijdens de reddingbootdag. door Piet Kleemans BURGHSLUIS - Het water schuimt woest als de schipper van de Graaf van Bylandt de volle 1360 paardenkrachten van het schip ontketent. Een tochtje aan boord van de reddingboot is een enerverende belevenis en elk jaar weer een van de meest populaire onderdelen van de Nationale Reddingbootdag. Op Schouwen trok het evenement zo'n 750 bezoekers. Zaterdagmorgen, twintig over tien. Op het kleine strand bij de haven van Burghsluis hebben mensen zich com fortabel geïnstalleerd. Klapstoeltje, thermosfles met koffie. De show kan beginnen. De portofoon van KNRM- medewerker K. Groeneveld kraakt een bericht. Het wordt overstemd door het snel aanzwellende geluid van de West- land Lynx-helicopter van de Konink lijke Marine. Reddingboten Graaf van Bylandt en Harder liggen al klaar in het ruime sop. De spreekstalmeester legt uit wat het publiek te wachten staat. Een verhaal over reddingsactiesmedische assisten tie en de problemen waar de redders van de KNRM, al dan niet geassisteerd door de Koninklijke Marine, in de praktijk mede te maken krijgen. „Het lijkt nu een mooie klus. Zonnetje en een gladde Oosterschelde. Maar vergeet u niet dat het bij de meeste reddingacties veel slechter weer is met harde wind, hoge golven, bewolking en slecht zicht", legt de speaker uit. Helicopter De heli laat volkomen stilhangend in de lucht een brancard op het achterdek van de Graaf van Bylandt zakken. Een 'slachtoffer' wordt van boord gehaald. Even later doen ze het nog een dunne tjes over, maar nu met een 'sling' waar mee schipbreukelingen snel opgepikt kunnen worden en overgebracht naai de reddingboot. Die kan als het echt moet 120 schipbreukelingen herber gen. Zwemvesten Na afloop van de reddingsdemonstratie stroomt de steiger van de Graaf van By landt in rap tempo vol. Iedereen wil wel eens een tochtje aan boord van een red dingboot meemaken. Dat kan, mits ze een door de KNRM verstrekt zwemvest aantrekken. In bedaard tempo gaat het richting havenuitgang. Eenmaal bui ten geeft de schipper de Graaf van By landt de sporen. De veel kleinere Har der volgt, planerend over de hekgolven van de Graaf van Bylandt. Met het draaien van scherpe bochten - gegil alom - demonstreert de schipper de enorme wendbaarheid van het schip, dat ongeveer 60 kilometer (36 zeemijlen per uur kan maken. Weer terug in de haven stappen de gasten dik tevreden foto PieterHonhoff weer van boord. Geen zeezieken. Een volgende ploeg staat alweer klaar, trappelend van ongeduld om aan boord te klimmen. KRNM-medewerker Groeneveld toont zich na afloop tevreden met het verloop van de dag. „Er waren wel wat minder mensen dan vorige jaren, maar dat had denk ik heel veel met het weer te maken We hebben erg positieve reacties ge had." Tijdens de reddingbootdag dienden zich een kleine twintig nieuwe donateurs aan. „En daar komen er waarschijnlijk nog wel bij", weet Groe neveld. „Je krijgt soms maanden later nog aanmeldingen." De reddingboot dag was de laatste Schouwse voor de Graaf van Bylandt. Volgens jaar ligt een gloednieuwe reddingboot uit de Arie Visser-klasse gereed. „Liefst had den we de mensen ook in een nieuw boothuis ontvangen, maar dat wordt pas volgend jaar oktober, helaas." NIEUW-HAAMSTEDE - Een auto die stond aan de Badweg in Nieuw-Haamstede is zaterdagmiddag vernield. Onbeken den hadden geprobeerd de auto open te breken, maar slaag den niet in hun opzet. De sloten werden vernield, maar de die ven slaagden er kennelijk niet in de portieren op te krijgen. De omvang van de schade is bij de politie niet bekend. WEMELDINGE - Op het sluisplateau in Wemeldinge is zater dag omstreeks 18.30 uur een politieagente aangereden door een 18-jarige bromfietser uit de gemeente Middelburg, die zonder helm op zijn bromfiets over het sluisplateau reed. Hij negeerde een stopteken en reed daarna moedwillig met zijn bromfiets de agente aan. Zij raakte gewond aan haar knie, de bromfietser liep een hoofdwond op die gehecht moest wor den. De man werd aangehouden. Zijn medepassagier, die zonder helm achterop zat, kreeg hiervoor een boete. De brom fiets, zonder geldig verzekeringsbewijs, is in beslaggenomen. TERNEUZEN - In de Nieuwstraat in Terneuzen vond zondag omstreeks 04.30 uur een steekpartij plaats. Tijdens een woor denwisseling zijn twee Engelsen, van 33 en 36 jaar, in hun been en rug gestoken. Zij zijn voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. In verband hiermee werd diezelfde nacht omstreeks 06.45 uur een 30-jarige inwoner uit Terneuzen aangehouden. Hij is in verzekering gesteld en het mes werd in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek. GOES - Op de kruising Heemisseweg/Leliestraat in Goes werd zondag omstreeks 04.19 uur een 27-jarige inwoner uit Kapelle door enkele onbekenden mishandeld. Eerder die avond had tussen hem en de onbekenden in een uitgaangsge- legenheid een woordenwisseling plaatsgevonden. Toen hij la ter op zijn fiets door de Heernisseweg fietste werd hij van zijn voertuig geslagen en geschopt. De man viel en verloor op een gegeven moment het bewustzijn. Toen hij bijkwam werd hij opgevangen door de politie en de ambulance die inmiddels was gearriveerd. Hij werd met een gebroken neus overge bracht naar het ziekenhuis. Gistermorgen om 07.00 uur mocht hij het ziekenhuis weer verlaten. De politie stelt een nader onderzoek in. MIDDELBURG - Een 21-jarige vrouw uit de gemeente Veere is vrijdagavond omstreeks 23.45 uur door twee onbekende fietsers ten val gebracht. De vrouw fietste over de Breeweg tussen Middelburg en Biggekerke toen één van de fietsers haar een duw gaf waardoor ze met haar voorwiel het achter wiel van de andere fietser raakte. Hierdoor kwam ze ten val en had diverse blauwe plekken. De fietsers reden door. VLISSINGEN - De politie heeft zaterdagavond om half elf vier vechtersbazen aangehouden op het De Ruyterplein in Vlissingen. De vier mannen, twee van 18, één van 19 en één van 20 jaar, allen uit de gemeente Vlissingen, wordt openbare geweldpleging en mishandeling ten laste gelegd. Tijdens een vechtpartij, die om kwart over tien ontstond op het Bellamy- park sloeg, stompte en schopte het viertal een aantal mensen. Drie daarvan, afkomstig uit Vlissingen, hebben aangifte ge daan. De vier mannen zijn ingesloten in Torentijd. door Piet Kleemans Optreden van de gecombineerde slagwerkgroepen van Haamstede en Renesse in het dorpshuis van Dreischor. foto Pieter Honhoff ffnnrPdith Ramakers BORSSELE - Energieprodu cent Delta Nutsbedrijven heeft afgelopen weken groene energie moeten bijkopen om alle aan meldingen voor Zeeuws groene stroom met honderd procent te kunnen honoreren. In totaal reageerden 36.471 Zeeuwse ge zinnen op de campagne voor Zeeuws Groen. „Dat is meer dan een kwart van de Zeeuwse aan sluitingen", zei een verheugde algemeen directeur J. de Back van Delta zaterdagmiddag bij deopening van een nieuw wind- MIDDELBURG - De Middel burgse fractie van de PvdA vraagt zich af of de energiepro ducent Delta Nutsbedrijven de Zeeuwse kleinverbruikers op een juiste manier heeft voorge licht in de campagne voor op wekking van groene stroom. Zij stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B en W van Middelburg, dat aan deelhouder is van Delta. De PvdA ziet geen rechtstreekse re latie tussen diegene die zich aanmelden als groene stroom- gebruiker en de hoeveelheid op te wekken groene energie. Dat betreurt de fractie. Daarbij is volgens de PvdA op geen enkele manier duidelijk of het bedrijf ook extra inspannin gen zal verrichten om groene stroom op te wekken. De partij vindt dat er in de gaten gehou den moet worden of deze cam pagne niet louter bedoeld is om mogelijke overstappers die groene energie willen hebben te behouden, door hen het idee te geven dat zij reeds groene stroom afnemen van Delta Nutsbedrijven. „Dit moet wel licht worden uitgelegd als on juiste voorlichting die het ge volg is van privatisering van de energiesector", schrijft de PvdA. GOES - De politie gaat vanaf vandaag in Goes streng contro leren op het achterlaten van zwerfvuil. De actie is vooral be doeld om jongeren tussen de twaalf en achttien jaar ervan te doordringen dat ze hun eigen rommel moeten opruimen. De politie haakt met de zwerf - vuilcampagne aan op een uitge breide schoonmaakactie die vo rige week op initiatief van de wijkinfowinkels Goes-Oost en Goese Polder op verschillende Goese scholen werd gehouden. Om de scholieren de komende maanden bij de les te houden, gaat de politie streng controle ren op het achterlaten van zwerfvuil. Daarbij zal worden samengewerkt met de stads wachten en de bijzondere op sporingsambtenaar van de rei nigingsdienst. Jongeren die worden betrapt op het achterla ten van rotzooi zullen worden doorverwezen naar bureau HALT. Meerderjarige overtre ders krijgen een boete van 150 gulden. redactie noord-zeeland Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB zierikzee Tel: (0111) 454647 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M. G. van den Broek P. Kleemans F. F. A. M. van Loon A. M. L. Pankow R. H. N. Boogert (sport) centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl park van Zeeuwind en Delta in hel Vlissingse Sloegebied. De Back deelde mee dat Delta de campagne ook al een succes genoemd zou hebben als er 15.000 reacties zouden zijn ge weest. „Dit aantal verrast ons. Om het volledige programma te kunnen uitvoeren, hebben we van elders groene stroom bij moeten kopen. We zien het als een morele verplichting om on ze klanten, die snel op de actie hebben gereageerd, voor hon derd procent groene stroom te leveren." DREISCHOR - Wat een feest voor het hele dorp had moeten worden, werd een ontmoetings dag voor amateur-musici. De belangstelling van het publiek voor de editie 2001 van de Ei- landelijke Muziekdag - dit jaar in het teken van het 100-jarig bestaan van muziekvereniging Crescendo - was zaterdag in het dorpshuis van Dreischor zeer matig. Ontzettend jammer, vindt vice-voorzitter van Cres cendo C. de Jonge. De zaal van het dorpshuis was op zich goed gevuld, maar het waren vooral leden van eilande- lijke muziekverenigingen die naar hun collega's op het toneel keken en luisterden. Veel dorps bewoners lieten de muziekdag voor wat die was. De Jonge: „Frappant. Het leeft kennelijk niet op het dorp. Terwijl een mu ziekvereniging in mijn ogen onmisbaar is. We spelen op Ko ninginnedag, bij de Sinter klaasintocht, noem maar op. Dan is er altijd wel publiek, maar bij zo'n dag als deze niet. Dat geeft je echt het gevoel dat je als muzikant alleen voor je zelf bezig bent en dat is geen goede zaak." De Jonge is geneigd het brede aanbod aan mogelijkheden voor tijdverdrijf aan te wijzen als De energieproducent vindt het verstandig dat zoveel Zeeuwen zich voor deze campagne heb ben aangemeld. Bezuinigen De Back: „Maar nog verstandi ger is het om minder stroom voor een beter milieu met elkaar te gebruiken. Bezuinigen dus. Dat klinkt misschien vreemd uit de mond van een energieprodu cent, maar dat is wel mijn stand punt. Trouwens, ook dat van de regering." In het nieuwe windpark staan vijf windturbines met een hoog- hoofdoorzaak van de tanende belangstelling voor de amateur- muziek. „Televisie, fitness, voetbal. Er is gewoon veel con currentie en het valt ook niet mee om jongeren te interesseren voor fanfaremuziek. Je ziet dat te van 65 meteren een vermogen van 660 kWh. Twee zijn van de vereniging Zeeuwind, drie van Delta. Gedeputeerde T. Poppe laars roemde het samenwer kingsverband. Het park levert bij elkaar 3,5 megawatt energie. Om die cijfers tastbaarder te maken, meldde Poppelaars dat Zeeland de laatste jaren gemid deld vijf megawatt aan wind energie haalt. „Dit park levert dus een forse bijdrage. Als er plannen zijn om gezamenlijk een tweede windpark te openen, zal de provincie alle mogelijke medewerking verlenen." vooral de kleinere muziekver enigingen alleen kunnen blijven voortbestaan omdat er mensen zijn die in twee of drie muziek verenigingen tegelijk spelen. Zonder die 'gastspelers' redt je het vaak niet." Om een muziekvereniging in stand te houden, moet je volgens De Jonge constant alert zijn. Steeds maar weer blijven pro beren het ledental op peil te houden. „Misschien komt er wel een keer een kentering. Ik hoop het maar. "De muziek is een dure hobby. De Jonge: „Tijdens de optredens hier in het dorpshuis staat er echt voor tonnen aan in strumenten op het podium. En dan zou het toch zonde zijn als dat allemaal niet goed gebruikt zou worden." Aan het niveau van de eilande- lijke muziekverenigingen zal het volgens De Jonge niet lig gen. Dat ligt, zegt hij, behoorlijk hoog. „Wij spelen zelf in de ere- afdeling en dat is de op een na hoogste. En zo zijn er nog een paar muziekverenigingen op Schouwen-Duiveland. Dit jaar is het programma van de eilandelijke muziekdag uit gesmeerd over twee zaterdagen. Afgelopen zaterdag speelden in Dreischor drumband Apollo (Brouwershaven), drumband Nut en Uitspanning (Zonne- maire), muziekvereniging Con Amore (Noordgouwe), Slag werkgroep Luctor (Renesse), muziekvereniging Witte van Haemstede (Haamstede) en mu ziekvereniging Luctor et Emer- go (Renesse). Ook was er een op treden van de majorettes van Apollonia. Zaterdag 19 mei is het de beurt aan Kunst en Eer (Zierikzee), Nieuw Leven (Ouwerkerk) Wit te van Haemstede (Haamstede), Oefening en Uitspanning/Nu met Hope (Nieuwerkerk/Brui- nisse) en Crescendo (Dreischor) door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Ze houden zich vaak op de achtergrond, de vrij willigers van het Rode Kruis. Dat moet anders, vindt M. Snij ders, voorzitter van het district Schouwen-Duiveland van het Nederlandse Rode Kruis. Om uit te leggen dat vrijwilligers best trots mogen zijn op hun werk en dat mogen uitdragen én om de onderlinge band tussen de drie eilandelijke afdelingen te verstevigen, werd zaterdag in het multifunctioneel centrum in Zierikzee een vrijwilligersdag gehouden. Op Schouwen-Duiveland span nen 220 vrijwilligers zich in voor het Rode Kruis. Trouwe vrijwilligers, volgens Snijders. „Er is heel weinig verloop. Men sen blijven dit werk vaak heel lang doen." Evenementen De Rode Kruis-vrijwilligers zijn op velerlei terreinen actief. Op grotere evenementen als het muziekfestival Beachpop en de Brouwse dag lopen ze rond. Als het hospitaalschip Henri Dunant op Schouwen aan meert, zijn ze present en waar nodig schieten ze te hulp in thuis- en mantelzorg. Altijd tij delijk, nooit structureel. Nooit 'ter vervanging van'. Snijders: „Maar wel heel be- door Piet Kleemans ZIERIKZEE - In de Nieuwe Kerk in Zierikzee verzorgen Andrea Viergever en Arianne, Aleida, Christiaan en Marien Stouten zaterdag 26 mei een or gel -en fluitconcert. De op brengst komt ten goede aan de Stichting Ontmoeting. Andrea (13), Arianne (10) en Aleida (12) bespelen de dwars fluit. De meisjes krijgen les van C. Sevestre uit Brouwershaven en spelen tijdens het concert in de nieuwe Kerk onder meer 'Machtig God' van M. Zonnen- berg en 'Conquest of Paradise' van Vangelis. De fluitistes wor den begeleid door Marien Stou ten. Christiaan (15) en Marien (17) bespelen afwisselend het monumentale Kam en Van der Meulenorgel. Ze brengen onder meer werken van Buxtehude, langrijk. En daar willen we de mensen meer van bewust ma ken." Dat vergt, weet Snijders, een mentaliteitsverandering. „Een cultuuromslag, die trouwens niet alleen voor de vrijwilligers van het Rode Kruis nodig is, maar ook voor die van een hele boel andere vrijwilligersorgani saties. Daarom willen wij in dit Internationaal Jaar van Vrijwil ligers hier extra de aandacht op vestigen." Rode Kruis-lied Streektaal-cabaretier Endrik - één van de leden van de Schouwse cabaretgroep Kan- t'ooi - speelde, in een speciaal voor de vrijwilligersdag ge schreven 'Rode Kruis-lied', in op het belang van het werk van de Rode Kruis-vrijwilligers met als refrein: Dichtebie in varre van 'uus, overais'tRooie Kruus. Ze stae aoltied ellepend klaer, noe a bienae meer as ongderd- vuuftig jaer." Kant'ooi bracht een uitgebreid programma met muziek en sketches. Het warme weer speelde de vrijwilligersdag parten, maar desondanks blikt districtsvoor zitter Snijders na afloop met te vredenheid terug. „Van de 220 vrijwilligers waren er zo'n tachtig naar Zierikzee gekomen en dat vind ik gezien het mooie weer helemaal niet slecht." Rinck en Mendelssohn. Christi aan en Marien hebben allebei les van organist Rinus Verhage. Tijdens het concert wordt gecol lecteerd voor de Stichting Ont moeting. Deze biedt hulp aan thuislozen en ex-gedetineer den. Dienstencentrum Voor thuislozen in Rotterdam heeft de stichting inmiddels een dienstencentrum ingericht, waar zich dagelijks zon dertig tot vijftig bezoekers melden Voor ex-gedetineerden beschikt de stichting over een woon- werkcentrum in Epe. Daar wordt gewerkt binnen het door het ministerie van justitie goed gekeurde project 'Uit de bak, onderdak'. Dat project is ge richt op een verantwoorde te rugkeer in de maatschappij. Het concert in de Nieuwe Kerk begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 31