NPS vaart mee met Loodswezen PZC Van gewest tot gewest zendt 6000ste reportage uit radio vandaag Uitgekeken op real-life soap Athene haalt zenders uit de lucht Militair gedril als tv-vermaak Onderzoek aanval Pearl Harbor televisie donderdag 29 maart 2001 door Hans Tabbers VLISSINGEN - 'Van gewest tot gewest' besteedt vandaag, don derdag, aandacht aan de plan nen van minister Netelenbos tot versoepeling van de loods- plicht. Programmamaakster Si- mone van der Broek vaart met de loods Jan Nieuwenhuize mee op de Westerschelde, aan boord van het Russische vrachtschip Pioner Kazakhstana. Zij spreekt verder met voorzitter A.G. Nauta van het Loodswezen Schelde-monden en met burge meester A. Verbree van Rei- merswaal. Nauta waarschuwt voor de risi co's van versoepeling. Minister Netelenbos wil schepen tot een lengte van negentig" meter vrij stellen van loodsplicht (nu 65 meter)De onbeloodste zeevaart op de Westerschelde stijgt daar mee van zes procent nu tot 34 RADIO 1 AM747KHz, 402m FM 104,4MHz I Elkheel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS Nieuws, om 9.03, 12.58, 17.06 en 18.33 uur NOS Radio Beursnieuws NOS: 6.04 Radio I-Journaal. 9.04 De EO op Radio 1 metTijs van den Brinken Els- 1 beth Gruteke. NOS: 12.07 Radio 1-Jour- naal. 13.33 De EO op Radio 1 metTijs van den Brink en Elsbeth Gruteke (vervolg). I NOS: 17.07 Radio 1-Journaal. NCRV: 19.04 Hier en nu Praatradio. 20.04 Hier en nu Den Haag. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. VARA: I 0.04 For the record. 2.02 Geen tijd. 4.02- I 6.00Ochtendhumeur RADIO 2 FM87,9 MHz I Elkheel uur nieuws VARA: 6.05 Ontbijtradio. TROS: 9.05 I Gouden uren 2001. KRO: 12.05 Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.05 Plaza. AVRO. 16.05Thuisoptwee.EO: 19.05De gouden greep. KRO: 20.05 Theater van het sentiment. EO: 23.05 Take it easy. 0.05-1.00 De randen van de nacht RADIO 3 I FM95.0 MHz Elkheel uur nieuws, om 6.30,7.30 en 8.30 uur headlines en om 13.00 en 18.00 3FM Nieuws VARA: 6.06 Stenders vroeg. AVRO: 9.06 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.06 Denk aan Henk. KRO: 14.06 Ekdom in de mid dag. BNN/TROS: 16.06 ruuddewild.nl NPS: 18.10 Kort en Klijn. 20.06 Isabelle. VPRO: 22.06 Het Lek. AVRO/KRO: 1.02 Pyjama FM. Radio 3:3.02-6.00 Erwin van der Bliek RADIO 4 FM99.8 MHz I Om 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30,18.00,20.00,0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO-.7.05 Vroeg op 4. TROS: 9.04 Muziek voor miljoenen. Radio 4:10.30 Ochtend- I concert. I. City of Birmingham Sympho ny Orchestre. II. Nationaal Radio Symfo nie Orkest van Polen. AVRO: 12.05 Toppers van toen klassiek. VARA: 13.07 Juist afgestemd. Radio 4: 14.02 Middag concert. NPS: ca. 15.32 NPS Thema: De Baltische Staten (3): Letland. NCRV/A VRO: 16.34 A4. KRO: 18.30 De koren beurs. VPRO: 19.00 Urubicha: De ontbre kende schakel. Bij Borodin thuis. NCRV: 20.02 Avondconcert. TROS: 23.00 TROS Sesjun. Hans Mantel Kwartet met special guest Ron McCroby. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4:1.02 Program- ma-overzicht Euroclassic notturno. 1.05- 7.00 Euroclassic notturno RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 m 7.30 uur en elk heel uurt/m 18.00, 21.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. TELEAC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 Sportief. EO: 7.32 Piek 5. NPS/VPRO/VARA/HUMAN: 8.05 Wereldnet. RVU: 9.02 Sporen. 9.45 De trots van de buurt. TROS: 10.02 Radar op 5 AVRO: 12.05 Het Debat op 5. NPS: 13.05 Bijlage. 13.45 Lijntjes van Lips. 14.02 Knetterende letteren. 16.02 Een le ven lang. 17.05 Radio UIT. PP: 17.50 On afhankelijke Senaatsfractie. NMO: 18.02 Religie en actualiteiten in hetTurks. NPS: 19.00 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. TELEAC/NOT: 21.02 TeleScoop. VPRO: 22.02-0.00 De avonden OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws: Zie Radio 1 7.03 Omroep Zeeland nieuws. 8.02 Om roep Zeeland nieuws in hel kort. 8.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 8.31 Omroep Zeeland nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Kanaalstraat 64. 11.02 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zee land nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 13.31 Klantenservi ce. 14.03 Muziek in bedrijf. 16.03 Onze club. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zee land nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland procent. Loodsen vrezen twee spalt tussen reder en kapitein, omdat de reder kan eisen dat de kapitein zeli loodst, ook als hij dat niet kan of wil. Daarnaast moeten schepen vol gens de plannen van de minister zelf kunnen kiezen met welke loods ze willen varen. In andere landen heeft die marktwerking geleid tot toename van het aan tal ongelukken op het water, al dus de loodsen in de reportage. Argentinië, drie jaar geleden hiertoe overgegaan, komt daar om terug op die beslissing. Simone van der Broek heeft bij de bocht van Bath een gesprek met burgemeester Verbree van Reimerswaal. Die maakt duide lijk dat Bath bij een ontheffing weer binnen de risicocontouren komt te liggen, omdat die dan uit veiligheidsoverwegingen worden uitgebreid. Hij vertelt ook over het overleg dat hij sa men met andere gemeenten hierover heeft met de minister. Bij een radarsimulator van het Loodswezen in Vlissingen wordt met manager-operaties Joost Waasdorp een ongeval in het Nauw van Bath nagebootst, waardoor eventuele gevolgen duidelijk worden. Hortus Verder besteedt Van gewest tot gewest aandacht aan de wanke le positie van de Hortus in Ha ren. Ondanks veel publiciteit in het verleden rond de aanleg van een Chinese tuin en een ijsbeel- denexpositie, lijdt de tuin sinds de privatisering in 1985 een kwijnend bestaan. De botani sche verzameling, al meer dan 350 jaar oud, dreigt te verdwij nen omdat het geld op is. De energierekening kan niet meer betaald worden. De betrokken gemeenten en de provincie mor ren over weer een financiële in jectie, zonder dat er structureel iets verandert. Een reportage over de passie van de medewer kers en de analyse van de geld gevers: waarom een tuin open houden waar te weinig mensen belangstelling voor tonen? Producer Jan Dijk heeft uitge rekend dat deze reportage de 6000ste is van de rubriek. De eerste uitzending was op 7 janu ari 1965. Nederland 3,19.00 uur Meryl Streep (links) en Goldie Hawn in de komedie Death becomes her. Net 5,20.30 uur FUNNY FACE Audrey Hepburn is hartverove- rend als boekverkoopster die door fotograaf Fred Astaire wordt omgetoverd tot een suc cesvol model in Funny Face (1957), een muzikale komedie van Stanley Donen. Met liedjes van George en Ira Gershwin. SBS 6,13.35 uur MAN BIJT IIOND Man bijt hond. is aanwezig bij de laatste opnames van het och- tendgymnastieprogramma 'NOS Sportief'. Met een vlek- verwijderingsdeskundige wordt bekeken of zout echt helpt tegen vlekken van rode wijn. Ook aandacht voor een pi lote uit Assen. Tijdens haar zwangerschap veranderden de regels en nu is haar brevet verlo pen. Daarom doet ze een oproep aan minister Netelenbos. Nederland 1,19.00 uur ALCATRAZ Clint Eastivood is indrukwek kend zwijgzaam in Escape from Alcatraz (1979), een spannend en sfeervol drama van Don Sie- gel gebaseerd op de enige echte ontsnapping uit de zwaar bevei ligde gevangenis Alcatraz bij San Francisco. SBS 6, 20.30 uur DEATH BECOMES HER Meryl Streep en Goldie Hawn zijn rivalen die dankzij een ge heimzinnig drankje eeuivigjong blijven in Death Becomes Her (1992), een fantasie-komedie van Robert Zemeckis. De on sterfelijkheid brengt wel proble men met zich mee. Ook met. Br u ce Willis, Isabella Rossellini en Michael Caine. Net 5,20.30 uur REPORTER Reporter onderzoekt hoe politie en justitie er na de IRT-affaire voor staan en bekijkt of ambte naren uit de voeten kunnen met de aangescherpte regels die na de affaire ingesteld zijn. Nederland 3,21.18 uur BUNKER Een Russisch terroristenteam overvalt een Natobunker met kernwapens in Der Bunker - Ei- ne todsichere Falie (1999) van Hans Horn. Met Jens Neuhaus, Regula Grauwiller en Eckhard Preufi. RTL 5, 22.00 uur SAHARA Sahara (1995) is een oorlogsfilm van Brian Trenchard-Smith met James Belushi over Ameri kaanse soldaten die in Britse dienst in de Afrikaanse woestijn de strijd met de Duitsers aan gaan. Met James Belushi, Mark Lee en Paul Empson. Net 5,22.25 uur BAREND VAN DORP Barend Van Dorp praten met dichter, cabaretier en radioma ker Ivo de Wijs die zondag zijn nieuwe dichtbundel presen teert. Ook een gesprek met Mark Houben en Jeroen Wester die een boek schreven over het soft warebedrijf Baan. RTL4,22.45 uur HILVERSUM - Nederland is uitgekeken op real life-soaps. BigDiet(SBS 6) en Starmaker (Veronica) doen het redelijk bij de commercieel interessante doelgroep 20 tot 34 jaar. Maar voor echt succes is ook de kijker van 35 en ouder nodig. BigDietbegongoedmaardeeerste aflevering op 17 maartke ken bijna één miljoen mensen. Afgelopen zondag had Big Diet een opleving, maar sinds de eerste uitzending is het niet vaak boven de 600.000 gekomen. Onder vooral laag opgeleide vrouwen van 20 tot 34 scoort het programma redelijk. Man nen kijken minder. Starmaker van Veronica is sinds de start op 5 maart nooit bo ven de 350.000 kijkers uitgekomen. De TV Kapper op Nedex-- land 2 werd wegens slechte kijkcijfers verbannen naar de middag, om eind deze week als een nachtkaars uit te gaan. Positieve uitzondering is Wie is de mol... van de AVRO. Dit wekelijkse programma, waarin de deelnemers tijdens avon tuurlijke opdrachten de intrigant in hun midden moeten ont maskerden, legde het in het eerste seizoen af tegen Big Brother. De tweede reeks, die kort geleden werd afgesloten, kon ge middeld één miljoen kijkers boeien. GPD ATHENE - De Griekse regering heeft 21 radiozenders in Athene uit de lucht gehaald. Nog eens tientallen zenders zul len ook niet meer mogen uitzenden. Volgens de regering vor men de stations een gevaar voor de luchtvaart, nu woensdag de nieuwe luchthaven ten oosten van Athene in gebruik is ge nomen. Het radioverkeer tussen de cockpit en de verkeersto ren van het nieuwe vliegveld zou hinder ondervinden van de tientallen muziek- en sportstations die in Athene uitzenden. De mediavakbonden en de oppositie zijn woedend. Volgens hen treft de sluiting vooral de stations die geen vrienden heb ben in de regering. AP RIJSWIJK - De nieuwste vorm van Amerikaanse televisie- vermaak is mensen uitkafferen en afbeulen. Woensdagavond werd in de Verenigde Staten de eerste aflevering uitgezonden van het realitypi-ogramma Boot Camp. Zestien mensen, acht mannen en acht vrouwen, worden gedurende vierentwintig uur per dag gevolgd tijdens het ondergaan van een militaire training. De deelnemers worden door vier instructeurs opge leid en moeten acht militaire missies uitvoeren, variërend van het bevrijden van gijzelaars, het oversteken van een mijnen veld tot het opsporen van een geheime installatie. De twee laatst overgeblevenen kandidaten moeten het aan het slot van de serie 48 uur lang tegen elkaar opnemen. De winnaar gaat naar huis met een half miljoen dollar (ruim 1,2 miljoen gul den). Voor de tweede plaats is ongeveer 70.000 dollar klaarge legd. Fox TV brengt de serie op het scherm. ANP AMSTERDAM - De geleei'de Robeit Ballard, die wereldbe roemd werd door het vinden van het wrak van de Titanic, heeft recent de zeebodem bij de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor afgeschuimd op zoek naar de mini-onderzeeër die in 1941 de Japanse aanvalsmacht inluidde. Hij heeft daar-: van niets teruggevonden, hetgeen hem op een nieuwe hypo these heeft gebi-acht. Een verslag van de zoektocht komt in mei via National Geo graphic Channel op tv, ook in Nederland. Volgens een woord voerder van de zender is Ballard tot de veronderstelling geko men dat de mini-onderzeeër beschadigd wegkwam nadat de? Amerikaanse torpedojager USS Waixl twee keer op hem had' gevuurd. De onderzoeker vond wel twee Japanse torpedo's, volgens hem mogelijk afgewoi'pen door de onderzeeër in een poging drijvende te blijven. ANP I NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.07 KRO Ontbijt tv 08.30 NOS Journaal 08.37 AKN NL Net 09.00 NOS Jour naal 09.08 AVRO Nederland in be weging 09.22 Get the picture 09.47 NCRV Man bijt hond 10.12 Hoera, een kind!!? 10.36 De bovenkamer 11.01 EO 't Zal je maar gebeuren: Sonja vertelt 11.26 KRO Tussen he mel en aarde 12.01 PP: SP 12.04 RKK/KRO Studio RKK 12.29 KRO Vasten 12.48 NOS Tekst tv 14.45 NCRV Zonder Ernst 15.10 AVRO Gezondheidsplein 16.00 NOS Journaal 16.07 AKN NL Net 16.33 EO Www.geloven.tv 17.00 NOS Journaal 17.08 TELEAC/NOT Faz Favor (een reiswijzer Portugal) 17.35 't Zit in de familie, taaislijm 18.04 NCRV Jessica Fletcher, serie 18.51 PPGroenLinks 19.00 NCRV Man bijt hond 19.30 KRO Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 AVRO Netwerk, rubriek 21.06 NCRV Zo vader zo zoon, spel 21.37 KRO Vurige tongen, gesprek 22.20 NCRV Heilig vuur, rubriek 22.47 EO Www.geloven.tv 23.14 TELEAC/NOT Bij ons thuis: over opvoeding 23.42 AVRO Harde noten, quiz 00.14 NCRV Roseanne, serie 00.37 AVRO Netwerk, herhalingen NEDERLAND-2 07.00, 08.00, 09.00 NOS Journaal met gebarentolk 11.07 EO Body- Check 11.32 TROS Lingo 12.00 NOS Journaal 12.05 TROS Lunch- tv 12.30 EO Agrarisch journaal 12.37 TROS Lunch-tv 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.10 TROS De tv kapper 13.38 NOS Studio Sport 15.10 EO Jong 15.43 VARA Hollyoaks 16.10 NCRV 3rd Rock from the sun 16.35 EO Cliptime 17.02 VARA Ff wat anders 17.30 EO BodyCheck, quiz 17.59 TROS/EO/NOS 2Vandaag 19.25 EO Ingang Oost 19.55 TROS Lingo, spel 20.25 De leukste thuis 20.58 Verkeerd verbonden, serie 21.28 EO Man/Vrouw, Ik kickte op positief denken 22.10 TROS TROS Triviant, quiz 22.55 NOS Studio Sport, Na Elven 23.45 Journaal 00.03 BNN Exp. II, magazine 00.28 TROS De tv kapper 00.53 TROS/EO 2Vandaag 01.33 NOS Journaal en Sport NEDERLAND-3 19.30 VARA Barend Witteman 20.00 VPRO Lola da Musica 20.45 NPS/VPRO Andere tijden 21.18 KRO Reporter 22.00 NOS Journaal 22.13 Sportjournaal 22.28 NPS/VARA Nova, rubriek 22.55 NOS Den Haag vandaag 23.08 VPRO Hertenkamp, serie 23.40 Mr. Bean, comedy 00.05 HUMAN De achtste dag 00.30 VPRO Hollandse helden 01.30 NPS/VARA Nova 01.55 NOS Den Haag vandaag RTL4 06.45 Nieuws 08.10The bold &the beautiful 08.30 Nieuws 08.35 As theworldturns09.00NieuwsÖ9.10 As the world turns 09.30 Goede tij den, slechte tijden 10.00 Koffietijd! 11.00 Puzzeltijd 11.50 The adven tures of Papyrus 12.15 The three musketeers 13.20 Falcon Crest 14.15 Due South 15.05 The Oprah Winfrey show 16.00 Nieuws 16.05 As the world turns 17.00 Nieuws 17.05 Live, nieuwsshow 18.00 Nieuws 18.30 The bold the beautiful 18.55 Lucky letters, spel 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Het zonnetje in huis, serie 21.00 Wie ben ik?, spel 21.45 Heb ik dat?, show 22.45 Barend Van Dorp, gesprek 23.45 Nieuws 00.05 China Beach, serie 00.55 The Oprah Winfrey show I RTL5 08.30-09.00 Travelcam tv 16.10 De draad kwijt 16.40 Jacques Cous- teau 17.35 WKRP in Cincinatti 18.05 Jenny Jones 19.00 5 in het land, nieuws 19.25 'Allo allo, serie 20.00 Divorce court,serie 20.30 Gekkenhuis!, magazine 21.30 Jan Douwe op zoek 22.00 Der Bunker - Eine todsichere Falie, film 23.55 5 in het land 00.20 Barend Van Dorp, gesprek 01.20-01.50 Uit!, kunstmagazine SBS6 07.00 Z@ppelin 09.00 TELEAC- /NOT Blokuitzending: Sovjet-Rus- land 1917-1953 10.00 Teletubbies 10.30 Blokuitzending: Sovjet-Rus land 1917-1953 11.45 Z@ppelin 13.00 NOS Journaal 13.05 Sport journaal 13.13 VARA Barend Witteman 13.40 VPRO Bonanza 14.10 Dr. Katz, professional thera pist 14.30 BNN De hemelpoort 14.57 VARA Het Lagerhuis 15.45 VPRO La bague 16.00 TELEAC- /NOT Teletubbies 16.25 TROS Ka bouter Plop 16.30 WNF Ranger Re port 17.00 AKN Alles Kits 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klok huis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 NPS Van gewest tot gewest, loodswezen VERONICA Clint Eastwood in Escape from Alcatraz. SBS 6,20.30 06.45 Kinderen zijn de baas! 07.50 Wings 08.15 Hart van Nederland 08.40 Almost perfect 09.05 Big Diet fitness 09.35 Ricki Lake 10.20 The young &the restless 11.05 Beverly Hills 90210 11.55 Lotto weekend miljonairs 12.40 De bevalling 13.10 America's funniest home videos 13.35 Funny face, film 15.20 Vakantie-tv, magazine 15.50 Wild things, natuurserie 16.30 Jake and the Fatman, serie 17.25 JAG, serie 18.15 Jerry Springer, talkshow 19.00 Het Nieuws 19.25 Big Diet 20.00 Funniest homevideo's 20.30 Escape from Alcatraz, film 22.35 Hart van Nederland 23.05 Trauma team: E.R. live 00.10 Big Diet 00.40 Jerry Springer 01.20-6.55 Nieuws 09.00 Yes or no 10.00 Labyrinth 10.45 Puzzeltijd 11.45 Zengi 13.00 Trits 14.00 Woordzoeker 15.00 La byrinth 16.10 Onderweg naar mor gen 16.40 Step by step 17.10 Star Trek: Deep space nine 18.00 The fresh prince of Bel Air 18.30 Starmaker, muziekproject 19.25 Onderweg naar morgen 19.55 Bij de politie, reportages 20.30 Starmaker, muziekproject 21.25 The X-files, serie 22.20 112 Midweek, reportages 22.55 Nikita, actieserie 23.45 Starmaker 00.35-01.22 Walker, serie l OMROEP ZEELAND 9.00Tekst-tv 18.00 NOS-Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.38 Achtergrondreportage 18.48 Regiojournaal 19.05 Uit in Zeeland 19.15 Omroep Zeeland nieuws 19.34 Achtergrondreportage 19.41 Zoom 19.49 Uitgelicht 19.54 Toeren 20.00 Omroep Zeeland Nieuws 20.20 Achtergrondreportage 20.27 Regiojournaal 20.45 Zoom 20.55 Toeren Teletekst/herhalingen DELTA TV 06.00 Agenda Roadshow 06.04 In Goede Banen: Sport school -Zwemonderwijs 06.10 Kiekis: OBS de Moolhoek 06.18 Tekst TV: Evenementen Elk half uur herhaling BELGIË NED-1 VRT 10.00 DonnaopTV112.35 Blokken 13.00 Journaal 13.30 Hart tegen hard 13.50 Dad's army 14.20 Dad's army 14.50 The house of Eliott 16.25 De wonderjaren 16.50 De dingen des levens 17,35 Buren 18.00 Journaal 18.10 De rode loper, magazine 18.30 Blokken, spel 19.00 Journaal 19.40 Man bijt hond, actualiteiten 20.05 Thuis, serie 20.35 Het leven zoals het is: Kin derziekenhuis II 21.05 Verenigde straten, discussie 21.55 Koppen, actualiteiten 22.20 De laatste show, talkshow 23.08 KENO-uitslagen 23.10 Journaal laat 23.30 Man bijt hond 23.50 Ellen, serie 00.11-9.00 Journaal, doorlopend BELGIE NED-2 VRT CANVAS 10.00-12.00 Boven de sneeuw grens KETNET 16.00 TikTak 16.05 Wizzy Woppy 16.10 Ric de raaf 16.15 Allemaal beestjes 16.20 Samson Soap 16.45 Zoostraat 64 17.00 Ketnetkroket 17.05 Disney Festival 17.40 Er was eens... het leven 18.05 Mijn ge dacht! 18.20 W817 18.40 Hey Ar nold 18.55 Jumanji 19.20 Third rock from the sun 19.45 The three friends and Jerry CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Terzake 20.55 Histories: Hugo Schiltz 21.45 Damesdubbel, quiz 22.20 Zwerfroute, reportage 23.00 Ruby's American pie, satire 23.30 This life, serie 00.15-02.00 Terzake doorlopend CARTOON 6.00 Bob de Bouwer 6.10 Kleine mon sters 6.15 Paling en Ko 6.45 Flying Rhino Junior High 7.15 Ed, Edd n Eddy 7.40 Dexter's laboratory 8.05 De Powerpuff girls 8.30 Kleine monsters 8.45 Mike, Lu Og 9.00 De Flintstone frolics 9.25 Bob de Bouwer 9.50 Thomas de Stoomloco motief 10.10 Dink het Dinosaurusje 10.35 Tom Jerry kids 10.50 Droopy Dripple 11.00 De Yogi BearShow 11.25 Flying Rhino Junior High 11.50 Ed, Edd n Eddy 12.15 Dexter's laboratory 12.40 De Powerpuff girls 13.05 Paling Co 13.35 Scooby Doo 14.00 Top Cat 14,25 I am Weasel 14.55 Cow Chicken 15.25 Courage, het bange hondje 15.50 John ny Bravo 16.20 The mask 16 45 Batman of the future 17.10 Dragonball Z 18.00 Tom Jerry 18.15 Kleine monsters 18.30 Mike, Lu Og 18.45 Looney tunes 19.00 Zeep 19.00 De Flintstones 19.30 The Addams family 19.55 De Jetsons 20.20 De Powerpuff girls 20.45 Batman of the future 21.10 Dragonball Z 22.00 Johnny Bravo 22.30 Angela Anaconda 23.00 Ed, Edd n Eddy 23.30 Cow Chic ken 00.00 Courage, het bange hondje 00.30 Cow Chicken 1.00 Ed, Edd n Ed dy 1.30 De Powerpuff girls 2.00 Dexter's laboratory 2.30 I am Weasel 3.00 Magic roundabouten Blinky Bill I KINDERNET 7.00 Football stories 7.25 Wekservice 7.35 In de maling! 7.40 Weird-Ohs 7.55 Freaky stories 8.00 Smurfen 8.15 En chanted lands 8.30 Dinobabies 8.45 Ca- limero 9.00 Kinno Julika 9.05 Pablo the little red fox 9.10 Mopatop's shop 9.25 Jellabies 9.30 Rolie Polie Olie 9.40 Wimpole Village9.45Tots tv9.55 Kinno Julika 10.05 Pablo the little red fox 10,10 Mopatop's shop 10.20 Jellabies 10.30 Rolie Polie Olie 10.40 Bobbie de Bus 10.45 Vergeten speelgoed 10.55 Wimpole Village 11.05 Bereboot 11.15 Budgie 11.30 Pieter Post 11.45 James de Kat 11.50 Frootie Tooties 12.00 Kip- pets 12.05 Calimero 12.20 Simsala Grimm 12.45 Ernst, Bobby de rest 12.55 Mirror mirror 13.20 Freaky stories 13.30 Football stories 14.00 Punt uit' 14.20 Tales of the cryptkeeper 14.45 Smurfen 1 NET5 15.05 Disney's feest 15.40 Man beha ving badly 16.10 Hogerop! 16.35 Safari 17.00 Melrose Place 17.45 News radio 18.15 Married with children 18.40 Star Trek: Voyager 19.30 Het Nieuws 20.00 Trauma team: Accidents emergency 20.30 Death becomes her, film 22.25 Sa hara. oorlogsfilm 00.15 News radio 00.40 Het Nieuws FOX8 6.35 Troetelbeertjes 7.00 Little bits 7.20 Triplets 7.45 Pokémon 8.10 Jim Button 8.35 Dennis the menace 8.55 Bobby's world 9.15 Why why family 9.40 Tante Soesa Sassefras 9.45 Troetelbeertjes 10.10 Little bits 10.30 Tante Soesa Sassefras 10.35 Princess Sissi 11.00 Ho neybee Hutch 11.20 Peter Pan 11.40 Oli ver Twist 12.05 Dennis the menace 12.30 Pokémon 12.55 Bobby's world 13.15 Why why family 13.35 Peter Pan 14.00 Honeybee Hutch 14.20 Oliver Twist 14.40 Princess Sissi 15.05 Triplets 15.30 Jim Button 15.55 Digimon 16.15 Flint the time detective 16.35 Ninja turt les 17.00 Masked rider 17.15 Power Rangers Lost galaxy 18.00 The new Ad dams family 18.30 Tarzan 19.00 Brea kers 19.30 The big easy 20.30 What wo men want 21.30 Terrors of the deep 22.30 David Letterman 23.30-00.00 Men love sex FRANKRIJK-2 5.45 Mezzo I'info 5.55 Les Z'amours6.30 Télématin 8.35 Days of Our Lives 9.00 The Bold and the Beautiful 9.25 Cést au programme 11.00 Nieuws voor doven 11.05 Motus 11.45 Les Z'amours 12.20 Pyramide 12.50 Rapport du loto 13.00 Nieuws 13.45 Derrick 15.55 Tiercé de Longchamp 16.10 In Namen des Geset- zes 17.00 Des chiffres et des lettres 17.30 Viper 18.20 Tutti Frutti 19.15 Qui est Qui 20.00 Nieuws 20.50 Envoyé spécial 23.00 Interview with the vampi re, film met Brad Pitt en Tom Cruise 1.05 Nieuws 1.25 Nikita 2.10 Mezzo l'info 2.20 Les gens du fleuve 3.15 Chutes d'Atlas 3.45 Pyramide 4.10 24 Heures d'info 4.30 Azimuts 4.40 Stahlkammer Zurich TV5 6.00 Nieuws 6.15 Nieuwsoverzicht 6 30 Télématin 8.00 Canadees nieuws 8.30 A bon entendeur 9.00 TV5 infos 9.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 Chasseurs d'écume 12.00 TV5 infos 12.05 100% questions 12.30 Frans nieuws 13.00TV5 infos 13.05 Au nom de la loi 14.00 Nieuws 14.15 Chasseurs d'écume 16.00 Nieuws 16.15 Le journal de l'éco 16.20 TV5, l'invité 16.30 Télétourisme 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17.30 Ques tions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Chasseurs d'écume 20.00 Zwit sers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Le ciel passionnément 22.00 Nieuws 22.15 Louis la brocante 00.00 Belgisch nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 1.05 Louis la brocante 2.30 Itinéraire dün gourmet 3.00 TV5 infos 3.05-4.00 Dites-moi l ARTE 14.00 Architectures: Satolas-TGV 14.30 L'énergie de la biomasse 15.15 Dans la nu it, film (1929) 16.35 Korte film: Lesfil- les du 12 17.00 Das Tlgerstreifenbaby, film 19.00Voyages, voyages- Sri Lanka 19.50 ARTE Info 20.15 Une vie de mus cles 20.45 abattez-les comme des chiens...' Les procés de Moscou 1936- 1938 22.15 'Staline nous a brisé le cou- er' 23.10 Herbert Wehner, une histoire inédite 00.55 Les fantömes du passé 1.30-2.52 Grand Format: Ne réveillez pas le chat qui dort... 1 DUITSLAND-1 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.35 A father for Brittany, film (1998) 12.00 Tagesschau urn zwölf 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox 15.00 Tagesschau urn drei 15,15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege- DieTalkshow 17.00Tagesschau um fünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Expeditio- nen insTierreich 21.00 Panorama 21.45 Die Story 22.30Tagesthemen 23.00TÖ- dlichen Schatten, drama (1998) 00.30 Nachtmagazin 00.50 Musuko, film (1991) van Yoji Yamada 2.45 Ta gesschau 2.50 Fliege - Die Talkshow 3.50 Die Story 4.35 Frankfurter Stras- senbahn 4.40 Tagesschau 4.45 Panora- DUITSLAND-2 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.05 Volle Kanne, Susanne 10.00 Ta gesschau 10.03 Das Erbe der Gulden- burgs 10.50 Zwei Münchner in Hamburg 11.35 PRAXIS taglich 12.00 Tagesschau um zwölf 12.15 Drehschei- be Deutschland AanslPresseschau 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- zine 14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute - in Europa 16.15 Risiko Aansl.: Lotto 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute Aansl.: NKL-Tages- million 17.55Ein Fallfürzwei 19.00Heu- te 19.25 Alle meine Töchter 20.15 Die grosse Show der Sieger 21.15 Aus- landsjournal 21.45 Heute-journal 22.15 Berlin Mïtte 23.00 Die Johannes B. Ker- ner-Show 00.00 Heute nacht 00.15 Le chat, film (1971) met Jean Gabin 1.40 Heute nacht 1.55 Streit um Drei 2.45 Heute 2.50 Berlin Mitte 3.30 Heute 3 35 Volle Kanne, Susanne 4.30 Heute 4.35 Strassenfeger 5.05 Hallo Deutschland DUITSLAND-3 6.00 Cursus Engels 6.30 Schooltelevisie 8.00 Tagesschau vor 20 Jahren 8.15 Te- le-Gym 8.30 Scheikunde 9,00 Aktuelle Stunde 9.40 Lokalzeit kompakt 11.30 Tierleben: Wiegen im Meer 12.00 Die Fenster der Marienkirche 12.30 NRW am Mittag 13.00 WDR ServiceZeit Fami lie 13.30 Weltreisen: Polens einsamer Osten 14.00 Neues vom Süderhof 14.25 Die Sendung mit der Maus 14.55 Kleine Geschichten von wilden Tieren: Der Pa- vian 15.00 Tagesschau um drei 15.15 Menschenhautnah 16.00 Hier und Heu te - Reportage 16.15 Kinderstuben in Eu- ropasTundra 17.00 Nano-Die Welt von morgen 17.30 ARD exclusiv 18.00 Lokal zeit 18.05 Hier und Heute - Reportage 18.20 WDR ServiceZeit Geld 18.50 Aktu elle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Ta gesschau 20.15 Tatort 21.40 NRW am Abend 22.00 Frau-tv22.30 Kulturszene: St. Petersburg 23.00 Kabarett Co: Nuhrnach vorn von und mit Dieter Nu hr 00.00 WDR ServiceZeit Geld 00.30 Com puterclub - praxis 1.00 Domian 2.00 Lo kalzeit I RTLTV 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen Deutschland 7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten. schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt 9 9.30 Notruf tëglich 10.00 OP ruft Dr. Bruckner - Die besten Arzte Deutsch- lands 11.00 Familien duell 11.30 Fami- lien duell 12.00 Punkt 12 - Das Mittags- journal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Barbel Schafer 15.00 Der Schwachste fliegt! 16.00 Der Frisör 16.30 Hor' mal, wer da hammert! 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Ma- gazin 18.45 RTL aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Alarm für Cobra II - die Autobahnpolizei 21.15 Sinan Toprak ist der Unbestechliche 22.15 Die Wache 23.15 C-16: Spezialeinheit FBI 00.00 Nachtjournal 00.30 Susan 01.00 Hor' mal, wer da hammert! 1.30 Die Nanny 2.00 Die Oliver Geissen Show 2.50 Nachtjournal 3.20 Barbel Schafer 04.10 OP ruft Dr. Bruckner - die besten Arzte Deutschland 5.10 Life! - Die Lust zu leben l ENGELAND-1 7.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl.: Nieuws 11.00 Housecall 12.30 Bargain hunt Aansl.: Nieuws 13.00 Wipeout 13.30 Doctors 14 00 Nieuws 14.45 Neig hbours 15.10 Diagnosis murder 15.50 Goodnight sweetheart 16.25 Children's BBC 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Watch dog 20.30 EastEnders 21.00 Animal hospital 21.30 Changing rooms 22.00 Reggie Kray - The final word 23.00 Nieuws 23.35 Question time 00.40 Ice, sf-thriller van Jean de Segonzac met Grant Show en Eva La Rue 2.10-7.00 BBC News 24 ENGELAND-2 7.00 Open University 8.00The adventu res of Spot 8.05 Polka dot shorts 8.15 The all-new Popeye show 8.35 Snorks 9.00 Blue Peter 9.25 Monster rancher 9.50 Romuald the reindeer 10.00 Schooltv 11.00 Teletubbies 11.30 Tweenies 11.50 Schooltv 13.30 Wor king lunch 14.00 Romuald the reindeer 14.10The karate killers, film met Robert Vaughn15.40 Westminster live 16,20 Nieuws 16.30 Esther 17.30 Ready, ste ady, cook 18.15 The weakest link 19,00 The newadventuresof Superman 19.45 Buffy the vampire slayer 20,30 The Good life 21.00 Ray Mears' extreme sur vival 21.30 Top gear 22.00 Little women - A day in the life of a tweenager 22.50 Trouble at the top 23.30 Newsnight 00.20 Counterblast Aansl.: 48 preludes andfugues 1.00 Despatch box 1.30 BBC learning zone NGC 6-OOToday's business Europe 6.45 Live - Europe 8.00 Europe squawk box 10.00 Market watch 13.00 Langs de zijderoute 14.00 Vliegende dierenartsen 14.30 Die ren in het wild: Reuzenhaaien 15.00 De doodszone 16.00 Op het spoor van de misdaad 17.00 Hongerige geesten uit een Chinese wereld 18.00 Als de natuur zich wreekt - Tornado-tour 19.00 Vlie gende dierenartsen 19.30 Dieren in het wild: vleermuizen en brilberen 20.00 De doodszone 21.00 Leeuwen van de Kala hari 22.00 Dagboek van Okavango 23.00 Sailing's Everest 00.00 De ver dwenen schatten van Cambodja 00.30 Scheepswrakken 1.00 De doodszone 2.00 Leeuwen van de Kalahari 3.00 Scharlaken lucht 3.30 Farao's en film makers 4.00 Sailing's Everest 5.00 De verdwenen schatten van Cambodja 5.30 Scheepswrakken CNN 7.00, 8.00, 9.00 This morning 7.30, 8.30 World business this morning 9.30 Hot spots 10.30 World sport 11.30 Larry King 12.00 Business international 13.30 Biz Asia 14.30 World sport 15.00 Busi ness international 16.30 World report 17.30 World sport 18.30 Hotspots 19.30 American edition 21.30 World business today 22.30 Q&A 23.00 World news Eu rope 23.30 World business tonight 00.00 Insight 00.30 World sport 1.30 Mo- neyline newshour 2.30 Asia business morning 3.00 This morning Asia 3.30 In sight 4.00 Larry King live 5.30 News room 6.00 This morning 6.30 American edition I MUSIC FACTORY 6.00,7.00,8.00,9.00,11.00,16 00.18.00, 21.00 en 0.00 Factory facts 06.00 Cyber- Choice 07.00 Morning Zoo 09.00 Grea test hits 15.00 100% Johnny 16.00 Post 16.30 And the nominees are... 17.00 SonjaSilva.com live 18.00 Mental Theo on the road 19.00 De dag top 5 live 20.00 Back II back 21.00 TMF Late: Live re quest 23.00 TMF Dance Classics 23.30 Clip classics non-stop 00.00 CyberChoi- MTVEUROPE 5.00 Non stop hits 14.00 Bytesize 16.00 Hit list UK 17.00 Select 18 00 Bytesize 19.00 MTV: New 20.00 Top selection 21.00 Beavis& Butthead 21.30TheTom Green show 22.00 Bytesize uncensored 00.00 Yo! MTV 2.00 Night videos MUZZIK 5.00 Dagtv 12.45 Claudio Arrau. Recital t.g.v. zijn 80ste verjaardag in New York 14.40 De agenda 14.55 Galaconcert 16.35 Ton Koopman dirigeert het Am sterdam Barokorkest 17.25 Pensando Flamenco 19.00 Adami-ontdekkingen nr. 11 19.30 Pludermacher en Laurent Korcia spelen Bloch, Ravel, Bartok Enesco 20.20 De agenda 20.45 Notes de légendes 21.00 Requiem van Fauré 21.45 Zlika 22.20 Guitar- legends: the Concerts 23.20 Guitar legends; The Blues Concert 1991 00.20 Paolo Fresu Quintet 01.45 Nachttv EUROSPORT 8.30Tennis 09.30 Golf 10.30 Olym- pischeSpelen 11.00Snowboarden 11.30 Trial 12.30 Auto Mag 13.30 Voetbal 15.30 Tennis 16.45 Wiel rennen 18.15 News flits 18.30 Youth only zone 19.00 Voetbal 21.00 Tennis 23.00 News report 23.15 Voetbal 01.15 News report I DISCOVERY CHANNEL 9.00 Rex Hunt's fishing world 9.25 Dis covery today 9.55 Discovery wild 10.50 Byzantium 11.45 Great battles: 1815 Waterloo 12.10 Disaster: Lost innocents 12.40 Ultimate guide: Planes 13.30 Mys teries of the unexplained 14.25 Pinochet and Allende 15.15 Mysteries of magic 16.10 Village Green 16.35 Wood wizard: Box bench 17.05 Rex Hunt's fishing ad ventures 17.30 Discovery today 18.00 History uncovered: Black shirt 19.00 Twisted tales: Lizards 19.30 Hutan - Orang and orang utan 20.00 Extreme terrain 20.30 Discovery today 21.00 Me dical detectives 22.00 The FBI files: The Unabomber 23.00 Forensic detectives 00.00 War months 1.00 Nuremberg 2.00 Byzantium

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 9