Nu begint de nieuwe eeuw PZC PZCS CAMBODJA 19 bezoektijden Jaartelling agenda kerkdiensten weekenddiensten lezers schrijven ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! zaterdag 30 december 2000 Zeeland 1 Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag 19 00-20.00 uur. woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19 30 Kmder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21,00 uur zaten zon: 10.00-21,00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur, Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dagr9^)0-'2T.OO uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg'22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17 45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00uur (m.u.v. ICen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50369111 dag. 14.00-20 00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders. 07.00- 12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniél den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: htt p ://www. pzcn I e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode-is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA). Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen, door Jeffrey Kutterink Ruk morgenavond als de klok twaalf uur slaat de kurk van de fles, schreeuw het dak van het huis, joel de hele buurt bij elkaar en zet het op een feesten. Hoewel de hele wereld een jaar geleden de champagneflessen al uit bundig liet knallen, start rekenkundig gezien maandag pas de nieuwe eeuw. „Kennelijk is de discussie daarover een onuitroeibaar verschijnsel", zegt Piet Korteknie uit Kats. „Want bij aanvang van de twintigste eeuw heeft zich het zelfde geklier afgespeeld." Dat we met zijn allen nog niet in het vliegtuig naar Mars kunnen stappen, zoals visionairs decennia geleden voor zagen, is een detail. Maar dat er anno 2000. in de tijd van Intel, Internet en Windows, nog steeds onduidelijkheid bestaat over de jaartelling, is eigenlijk bizar. Tijdrekening is overigens door de eeu wen heen een verwarrende zaak ge weest, met verschillende kalenders in uiteenlopende delen van de wereld. Toch is het doorgronden van onze jaar telling niet moeilijk. De Roomse mon nik Dionysius Exiguus berekende in de zesde eeuw, rond 525, volgens de Gre goriaanse kalender wanneer de ge boorte van Jezus Christus moet zijn ge weest. Hij gebruikte daarvoor diverse historische bronnen. In die tijd werd in het christelijke Europa gerekend met het systeem van Romeinse cijfers, waarin de nul ontbreekt (de nul werd pas in de late Middeleeuwen in Europa geïntroduceerd). En dat is de kern waar alles om draait en waar de verwarring door ontstaat. Volgens de berekeningen van Dionysius volgt op de laatste seconde van het jaar 1 voor Christus, de eerste seconde van het jaar 1 na Christus. Hij laat de jaar telling beginnen op 1 januari van het jaar 1. Voor het jaar 1 komt dus direct het jaar -1. Als gevolg daarvan begint een nieuwe eeuw op 1 januari 101, 1 januari 201 en dus ook op 1 januari 1001, 1 januari 2001 enzovoorts. De nieuwe tijdrekening is vanaf dat moment, naast de Romeinse, op kerke lijke documenten vermeld. Na verloop van jaren verdrong de christelijke tijd rekening de Romeinse en verspreidde zich met het geloof. Domheid Piet Korteknie uit Kats schreef in janu ari een brief naar de PZC waarin hij dat verhaal in het kort nog eens uit de doe ken deed. „Ik heb me er buitengewoon aan gestoord dat iets wordt gevierd dat pas later plaatsvindt", zegt hij. „Het is K In Kloosterzande werd vorig jaar uitbundig gefeest bij de (valse) start van het nieuwe millennium. foto Charles Strijd een soort collectieve domheid, die alles te maken heeft met door de commercie opgeklopte emoties." Buitengewoon geïnteresseerd als hij is in alles wat met tijdrekening te maken heeft, kan Korteknie zich er weer kwaad om maken. „Iedereen die een klein beetje kan rekenen, kan bij wijze van spreken op zijn vingers natellen dat het nieuwe millennium komende maandag begint. Veel mensen hebben het idee dat de jaartelling hetzelfde werkt als het tellen van het aantal jaren van een mensenleven. Maar zo werkt het niet", zegt hij verontwaardigd. „Je moet het zien als het beschrijven van een regeringsperiode van een ko ning. Dan zeg je toch ook niet dat hij be zig is met zijn nulde jaar van regeren? Dan spreken we van het eerste rege ringsjaar Het jaar nul bestaat namelijk niet. Dus mathematisch gezien klopte de viering het afgelopen jaar niet. Maar ik geef toe dat het jaar 2000 veel magi- scher klinkt dan het jaar 2001 en dus commercieel gezien aantrekkelijker is." Toch vindt Korteknie het een rare dis cussie. „Het is een gek verschijnsel. Aan het begin van de twintigste eeuw heeft hetzelfde geklier zich afgespeeld. In het Vaticaan werd het begin van die eeuw wisseling gevierd in 1900. Toen ze er daar achter kwamen dat ze daarmee fout zaten, hebben ze het feest in 1901 nog eens dunnetjes overgedaan. De dis cussie over wanneer een millennium wisseling plaatsvindt, is kennelijk een onuitroeibaar verschijnsel. Eén ding staat vast: volgend jaar zijn we van het gezeur af. Want dan staat het vast dat de eenentwintigste eeuw is begonnen." Ondanks alle wetenschap over hoe het nu zit met de jaartelling, heeft Korte knie geen diepere gevoelens bij de ko mende jaarwisseling. „Er zullen wat oliebollen voorbijkomen. Het afsteken van vuurwerk is aan mij niet besteed. Ik zal de overgang naar de eenentwintig ste eeuw rustig in huiselijke kring vie ren." Ook Jacobus Simonse uit Middelburg verbaast zich over de discussie en voelt zich roepende in de woestijn. „Ik slaap er gewoon van hoor", verzekert hij la chend. „Maar hebben andere mensen geld kunnen verdienen door te roepen dat de nieuwe eeuw in 2000 begint9 Ik heb dat nooit begrepen Het zal wel aan mij liggen, al is er gelukkig nog een aan tal mensen dat weet dat de nieuwe eeuw maandag begint. Prettige eeuwwisse- ling!" Zaterdag 30-12, zondag 31-12 en maandag 1-1 BEVELANDEN. Baarland Ned Herv. Kerk zo 10.00 uur ds v. Oostende (gez. dienst) Bergen op Zoom Ger Kerk Vrijgemaakt (Evang. Luth. Kerk) zo 9.00 uur ds Kra mer, 16.00 uur ds Mostert; Biezelinge Ned Herv. Kerk zo 10.00 uur ds Hogeweg, 19.00 uur ds Brand; Chr. Ger Kerk zo 10.00 uur ds Vogel 17.00 uur ds Oosting, ma 10.00 uur ds Oosting, Borssele Ger. Kerk zo 10.00 uurdhrv.d. Berg, 14.30 uur dhr Dronkers.Ger. Gemeente zo 9 30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst; Colijnsplaat Nederland se Herv. Kerk zo 10.00 uur ds Oberink; Ger. Kerk zo 19.00 uur ds Schinkelshoek (gez.dienst)Driewegen Herv-Ger. Kerk gemeenschap zo 10.00 uur dhr Hondius; Ellewoutsdijk Ned Herv Kerk zo 17.00 uur ds van Oostende; Geersdijk Her vormd-Ger Kerkgemeenschap zo 10.00 uur mevr. Esveld-Kwakernaat Goes Sa men op Weg Kerk Grote Kerkzo 10 00 uur dsv.d. Linden; De Hoogte zo 10.00 uur ds Brand; Ter Valcke zo 10.00 uur ds Mesu; Oosterscheldeziekenhuis zo 10.00 uur ds Coppens en ds Schreuder; Emergis zo 16.30 uur ds van Eerden,Ger Bond (De Levensbron) zo 10.00 en 17.00 uur ds van Ginkel ;Oosterkerk zc 9.30 en 19.30 uur ds Kamermans. ma 9.30 uur ds Kamer mans; Ger. Kerk Vrijgemaakt (Wester- kerk) zo 9.30 ds van Hoek 16 30 uur ds Messelink; Chr. Gereformeerde Kerk zo 10.00 uur ds Oosting 17 00 uur ds Mul der, ma 10.00 uur ds Mulder;Ger. Ge meente zo 9.30 en 18.00 uur ds Moens, 14 00 uur leesd, ma 9 30 uur ds Moens, Ger Gem in Ned.(Koningskerk) zo 9.15, 14.30 en 18.30 uur dienst; Vrije Evangeli sche Gem zo 10.00 en 18.30 uur ds Ha gen, ma 10.30 uur ds Hagen; Rafael Ge meenschap zo 13 00 uur samenkomst; R- K Kerk Parochiekerk zo 19 00 uur liturgie- groep, zo 10.30 uur pastor Brooymans 19.00 uur pastor Kempers en ds Kakes. ma 10.30 uur pastor Buijssen; Ooster scheldeziekenhuis zo 17.30 uur pastor Brooymans; 's-Gravenpolder SOW- dienst zo 10.00 uur ds v.d. Oever 19.00 uur ds Lagendijk; Ger. Gemente zo 9 30 en 8.00 uur ds Schipper, 14.00 uur lees dienst, ma 9.30 uur ds Schipper, Oud-Ge reformeerde Gemeente zo 9.30,14 00 en 18.00 uur dienst; Hansweert Nederland se Herv. Kerk zo 10.00 uur ds v.d Beukei; 16.00 uur (Mariaoord) Andries den Hol lander; R-K Kerk zo 11.00 uur pastor Buijssen; 's-Heerenhoek R-K Kerk za 19.00 uur liturgiegroep, zo 19,00 uur pas tor Boekelman, ma 9 00 uur pastor Buijs sen. 's-Heer Hendrikskinderen Ned Herv. Kerk zo 10 00 uur ds Rosbergen; Hein- kenszand SOW Gemeente Dorpskerk zo 10.00 en 19.30 uurds Damstra R-K Kerk za 19.00 uur liturgiegroep, zo 9.15 uur pastor Kempers, ma 9.15 uur pastor Brooymans; Hoedekenskerke SOW-Ge- meente zo 10.00 uur ds Siderius;Ger. Ge meente zo 10.00 en 14.30 uur leesdienst, ma 10.00 uur leesdienst; Kamperland SOW-gemeente zo 9.30 en 19.00 uur ds Arensman; Ger. Gemeente zolO.OO en 17.00 uur leesdienst, ma 10.00 uur lees dienst, Kapelle Ned Herv. Kerk zo 10.00 en 19.00 uur ds Deventer; Ger. Kerk zo 10 00 uur ds Walhout, Ger Gemeente zo 9 30. 14.00 en 18.00 uur leesdienst, ma 9 30 uur leesdienst; Kats Ned Hervormde Kerk zo 18.30 uur dhr Wals; Kattendijke Ned Herv. Kerk zo 10 00 uur ds van der Maas, 19.00 uurgez.dienst in Wemeldm- ge; Kloetinge Ned Herv. Kerk zo 10.00 uur ds Oosterhoff, Kortgene Nederlandse Herv. Kerk zo 10.30 uur ds Damstra, Ger. Gemeente zo 10 00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst, ma 10.00 uur leesdienst; Krabbendijke Nederlandse Herv. Kerk zo 19.00 uur dienst, ma 10.30 uur ds Cam- meraat; Gereformeerde Kerk zo 9.30 en 19.00 uur ds van de Griend; Ger. Ge meente zo 9.30 en 18.00 uur leesdienst. 14.00 uur ds Hofman, ma 9,30 uur lees dienst; Hervormde Ontmoetings Ge meente zo 9.30 uur ds de Haan 19.00 uur ds Biemond, Kruiningen Johanneskerk zo 10.00 uur ds Grootjans; Herv.Evangelische Gemeente zo 14 30 uurds Simons 18.30uurds Kot, ma 10.00 uurds Kot: Ger. Bond (Ichthuskerk) zo 14 30 uur dienst, 18 30 uur ds SimonsGerefor meerde Gemeente zo 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. ma 9.30 uur lees dienst; Ger. Gemeente in Nederland zo 9.30,14 00 en 18.00 uur dienst; Kwaden- damme Rooms-Katholieke Kerk zo 10.45 uur pastor Boekelman, ma 10.45 uur pas tor Kempers; Lewedorp Hervormd-Ger Kerkgemeenschap zo 10,00 uur ds Wis se; Rooms-Katholieke Kerk zo 10.30 uur pastor Kempers, ma 10.30 uur pastor Brooymans, Nieuwdorp Hervormd-Ge reformeerde Kerkgemeenschap zo 10.00 uur ds van Dijk; Ger. Gemeente zo 9.30 uurdsvanGelder, 14 30uurdsMoensen 18.30 uur leesdienst, ma 9.30 uur lees- dienst;Ger. Gemeente zo 9.30 uur lees- dienst,14.30 uurds Schipper. Oudelande Nederlandse Herv. Kerk zo 10.00 uurgez dienst m Baarland;Rooms-Katholieke Kerk zo 19.00 uur pastor Brooymans, ma 30 en 31 december 2000 en 1 januari 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Goes/Kloetinge Patiënten huisartsen Huysman, Posthumus, Joosse, Slager, van Straalen en v.d Werff, vrij. 17 00- zon. 18.00 uur:H. Slager, Van Dussel dorpstraat 3, Goes, tel. (0113) 221344, zon. 18.00-din. 07.30 uur: A, Joosse, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. (0113) 252114. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur Patiënten huisartsen Schm- eitz. Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen, vrij. 17.00-zat. 19.00 uur: B. J. M. Schruer, Patijnweg 30, Goes, tel (0113) 214373. zat. 19.00-zon. 19.00 uur: M J. Oortman, J.Q.C. Lens hoeklaan 10, Kloetinge, tel (0113) 231805 zon. 19.00-ma. 19.00 uur: J Sch meitz. Stationspark 33, Goes, tel. (0113) 216405 Spreekuur 10.00-10 30 en 17.00- 17.30 uur Wolphaartsdijk,'s-H Arends- kerke, Heinkenszand,Nieuwdorp, vrij. 17.30-di. 08 00 uur: G. A. C Aarnoutse, Havenweg 16,Nieuwdorp, tel (0113) 612327 Heinkenszand e o. vrij. 17.30- din. 08.30 uur: C. T Miermans, Clara's pad 38, Heinkenszand, tel. (0113) 561677. Hansweert, Schore en Yerseke, vrij 18.00-ma. 22.00 uur:C. Mak, Zeeburg 1. Yerseke (0113) 573520, Spreekuur 11.00- 11.15 en 17.00-17 15 uur Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22 00 uur: N. van Lies hout, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen. tel. (0113) 501444, zon, 22.00-ma. 22 00 uur: A. Constandse, Krabbendijke, tel. (0113) 501444. Spreekuur 11.00-11 15 en 17.00 17.15 uur Driewegen. Borssele, Hoedekenskerke, 's-Gravenpolder. Ovezande, 's-Heerenhoek: vrij. tot 24.00 uur: J. de Graaf, Korteweg 23, Driewe gen, tel (0113)655275. vrij. 24.00-zon. 08 00 uur: J. Peene, Mon sterweg 8, Borssele, tel. (0113) 354010. zon. 08.00-ma. 24.00 uur: J de Graaf, Korteweg 23, Driewegen, tel. (0113) 655275 Kapelle en Wemeldinge, vrij 18.00-zon 19.00 uur H Bakx, Kapelle, tel (0113) 341264 (spreekuur Parklaan 1) zon. 19.00-ma. 23.00 uur: M. B. Riemeijer, Ka pelle. tel. (0113) 341264. Spreekuur 11.00-11.15 en 17 00-17 15 uur. Noord- Beveland: Kortgene, Colijnsplaat, Kam perland en Wissenkerke don. 08.00-zat. 08.00 uur: J. A. Kersseboom, Kortgene, tel (0113) 301319. zat 08 00-din. 08.00 uur: B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. (0113) 371338. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: Noord- en Zuid-Beveland: W J Dui ninck, Dorpsstraat 93a, Krabbendijke, tel. 06-53257131 Spreekuur 10.00-11 00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit tel. (0113) 220034. Apotheken: Weekenddienst vrij van 8.30-17.30 uur, zat. en zon. van 10.00-18.00 uur: Apo theek de Pijlers, v. Dusseldorpstraat 1, Goes, tel. (0113) 227104. De avond- en nachtdiensten worden verzorgd door De Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35. tel (0113) 270620 Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruinin gen en Krabbendijke: vrij. en zat. :B. J. Boer, Schuitweg 1, 's Gravenpolder, tel. (0113) 313050 zon. en ma A. C. Mossel man, Hogenakker 8. Kruiningen, tel. (0113) 381233 Goes, Heinkenszand en Noord-Beveland: zat M P. C. Karelse, 's- H H Kinderendijk 118, Goes, tel (0113) 220656. zon. en ma H van Dijk, Simons- wei 2, Heinkenszand, tel. (0113) 561290 Praktijk voor gezelschapsdieren, L Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel 0113 572756.Spreekuur zat. 9 30-10 uur Wijkverpleging: Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen- Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel. (0113) 249111. Stichting Thuiszorg Nederland via tel (0113)229003 Verloskundige Maatschap Goes, vrij 20.00-zon 20.00 uur; MVerschoore, tel0113 232698 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlis singen, 0118414444. Tholen en St. Philipsland Huisartsen: Stavenisse, St. Maartens dijk, St. Annaland en Scherpenisse: zat. en zon A v.d. Berge, St. Annaland, tel. (0166) 652400. ma. D. Panis, St. Maartensdijk, tel. (0166) 662400. St. Philipsland en Nieuw Vossemeer, vrij 18.00-ma. 23.00 uur: C. H. M de Groot, Nieuw Vossemeer, tel. (0167) 502545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse. R. H Padt, Schoolstraat 33, Poortvliet, tel (0166)612400. Tandartsen: Voor geheel Tholen van zat. 08.00-zon 24.00 uur. P Schoenmakers. Grote Kerkstraat 28, Steenbergen, tel 0167 564942. ma. 08.00-24 00 uur: L. Roos-Cornet/ G. Roos, Van Houten straat 29, Bergen op Zoom, tel. 0164 233817 Spreekuur zat., zon. en ma. van 17.00- 17.30 uur. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend spreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Zat. van 8.30-9 00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Botermark 10. Oosterschelde Thuiszorg: Tholen en St. Philipsland: Tel. (0113) 249111. 9 30 uur pastor Kempers;Rilland-Bath Hervormd-Ger. Kerkgemeenschap zo 10.00 uur ds Kamstra, Gereformeerde Gemeente zo 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst, ma 9 30 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente zo 10.00 uur br Jager; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur pastor Buijssen,Waarde Ned Herv. Kerk zo 10.00 uur ds Reinders 19.00 uur ds de Graaf; Ger Gemeente zo 9.30 en 18.00 uur ds Hofman, 14.00 uur lees dienst, ma 9.30 uur ds Hofman Wemel dinge Hervormd-Ger. Kerkgemeen schap zo 10 00 uur gez. dienst in Katten dijke, 19.00 ur ds van der Maas,Ger Ge meente zo 10 00 en 15.30 uur leesdienst, ma 10 00 uur leesdienst, Vrije Evangeli sche Gemeente zo 10.00 uur br Dron- kers, 17 00 uur br. Verduijn, Wilhelmina- dorp Ned Hervormde Kerk zo 10 00 uur ds Lukasse, Wissenkerke Hervormd- Ger Kerkgemeenschap zo 10.00 uur dhr Fluijt; Wolphaartsdijk Hervormd-Gere- formeerde Kerkgemeenschap zo 19.00 uurds Huls;Ger. Gemeente zo 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur lees dienst Yerseke Nederlandse Herv Kerkzo 10.00 uur ds de Graaf, 17.00 uur ds Reinders, ma 10.30 uur nieuwjaarsbijeenkomst in De Haven.; Herv. Gemeente Rehoboth zo 10.00 uur ds Kot en19 00 uur ds Oor schot, ma 10.00 uur ds Oorschot; Gere formeerde Kerk zo 9.30 uur ds Bouw- kamp, 18.30 uur ds Ezinga, ma 9.30 uur ds Ezinga; Ger. Gemeente zo 9.30, 14 00 en 18.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur lees dienst; Vrije Evangelische Gemeente zo 10.00 uur br. Verduyn, 17.00uurbr. Dron- kers, ma 10.0 uur br. Dronkers; Rooms- -Katholieke Kerk za 19.00 uur pastor Buijssen. THOLEN: Anna Jacobapolder Gerefor meerde Kerk zo 10.00 uur ds Kroeze; Oud-Vossemeer Ned Hervormde Kerk zo 10.00 uur ds de Goeij, 18.30 uur ds Snij der, ma 10 00 uurds Snijder, Ger Kerkzo 10 00 uur ds Poppe, 19.00 uur dhr Jan sen,Chr Gereformeerde Kerkzo 10 00en 14.30 uurdsvan derZwan 14.30 uur lees dienst, ma 9.00 uur ds van der Zwan.Ge- reformeerde Gemeente in Nederland zo 10 00, 14,30 en 18.30 uur leesdienst, ma 10 00 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk za 17.30 uur eucharistieviering, zo 9.30 uur woord-, gebeds- en communie dienst 19.00 uur eucharistieviering, ma 9.30 uur eucharistieviering; Poortvliet Nederlandse Herv. Kerkzo 10.00en 18.00 uur ds Evers, ma 10.00 uur ds Roodsand, Ger Kerk zo 10.00 uur ds Broere 19.00 uur dhr van Westen, ma 10.00 uur ds Broere; Ger. Gemeente zo 10.00,14.30en 18 30 uur leesdienst, ma 10.00 uur lees dienst; Scherpenisse Ned Herv. Kerk zo 9.30 en 14.30 uur ds Lohuis, ma 9.30 uur ds Lohuis, Vrije Herv. Gemeente zo 9 30 en 14.30 uur ds van der Sleen, ma 9 30 uur ds van der Sleen; Ger Gemeente zo 9 30, 14.00 en 18 30 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst; Sint-Annaland Ned Hervormde Kerk zo 10.00 uurdsKommers 18.00 uurds Hoek; Ger. Gemeente zo 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst, Gereformeerde Gemeente in Nederland zo9 45,14 15en 18.15uurleesdienst, ma 9.30 uur leesdienst, Sint-Maartensdijk Nederlandse Herv Kerk zo 9 30 en 14.30 uur kand Bijl, ma 9.30 uur kand. Bijl; Herv Gemeente Rehoboth zo 10.00 uur ds Trouwborst 19.00 uur ds de Goei; Ger Gemeente in Nederland zo 9.30 en 18 30 uur leesdienst, ma 9.30 uur lees dienst; Oud Ger. Gemeente zo 9.30 14 30 en 18 30 uur leesdienst. ma 9.30 uur leesdienst. Sint-Philipsland Ned Herv Kerk zo 9 30 uur ds Kolijn 19.00 uur ds Klein, ma 9 30 uur ds Klein, Ger. Gemeente zo 9.30 lees dienst, 15.00 uur ds de Jongste, ma 9.30 uur leesdienst; Oud Ger. Gemeente zo 9 30, 14.30 en 18 30 uur leesdienst, ma 9 30 uur leesdienst; Stavenisse Ned Her vormde Kerk zo 10.00 uur kand Prins 18.00 uur ds Kommers, ma 10.00 uur ds Kommers,Oud-Ger. Gemeente zo 9 30, 14.00 en 18 00 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst; Tholen Ned Herv. Kerk zo 9.30 en 18.30 uur ds den Ouden, ma 9.30 uur ds den Ouden; Ger Kerk zo 10.00 uur ds Ytsema 19 30 uur ds Broere; Chr. Ger. Kerkzo 10 00 uur leesdienst 18 30 uurds van der Zwan, ma 11.00 uur ds van der Zwan; Gereformeerde Gemeente zo 10.00 en 18.30 uur ds de Jongste, 14.30 uur leesdienst, ma 10.00 ur ds de Jong ste; Christengemeente zo 10.00 uur evang. Pieper; Immanuèl zo 10.00 uurds Jellema, ma 10.00 uur ds Jellema, Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur woord-, gebeds- en communiedienst, zo 11.00 uur eucharistieviering, ma 11 00 uur woord-, gebeds- en communie dienst EVENEMENTEN zaterdag] BIGGEKERKE Partycentrum De Kaas boer, 20.30 uur: Optreden rockformatie Surrender; MIDDELBURG Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin, Stadsschouwburg, 20 00 uur: The Buddy Holly Story, musical. Binnenplein Drvkkerij. 11.00 uur: Vertrek excursie langs monumentale bomen o.l.v. gids; Brasserie De Drvkkeij, 14.30-16.30 uur: Optreden Gert de Meijer, Amerikaans en Ierse folkmuziek; Kloveniersdoelen, 16 00 uur- Concert Matthijs Koene (panfluit) en Stefan Ger ritsen (gitaar), 20.30 uur Cappella Breda (zang) en Kristoffer Zegers (electronica) o I v. Daan Manneke, OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 14.00 en 15.30 uur: Strandjutten met jutter van Zeeuws Biologisch Muse- 1 STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM-Wouwse Tol. 21.30 uur. Dansavond voor alleenstaanden; GOES - De Pit, 9 30-11.30 uur. Kmder- linedance; Ambachtcentrum van de Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambachten; HEINKENSZAND - Schaapskooi, Nieuw kamerseweg; 13.30-15.30 uur: Wandel tocht over de bloemdijken in de Zak van Zuid-Beveland door Natuurmonumen ten; RILLAND - Zaal Jacobs, 20.00 uur Bingo, THOLEN - Markt, 11.00 uur. Traditioneel Rommelpotfestival mmv muziekkapel deKleinder; 15.00 uur: Bezoek muziekka pel en kinderen met een rommelpot aan verzorgingstehuis Ten Anker; YERSEKE - KC De Haven, 13 00 uur: Ver trek rondgang van kinderen met de koen- kelpotten. voorafgegaan door De Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare, I EVENEMENTEN zondag j MIDDELBURG Café Desafinado, 14.30 uur: Jazz en Bluessessies; Hof van Tange, 15 00 uur: Voorstelling Circus Aladdin, I STREEKACTIVITEITEN 's-HEERENHOEK - 10 00 uur: Oudejaars- voetbal wedstrijd tussen leden van car navalsstichting de Koenkelpot en de wa genbouwers uit Paerehat; j EVENEMENTEN maandag] MIDDELBURG Kloveniersdoelen, vanaf 15.00 uur: Nieuwjaarsconcert m.m.v. Theodora Geraets Erika Waardenburg, Monica Akihary Band, Brisk Egidius kwartet; Bye Ya'. Xenakis ensemble en Willem Breuker Kollectief; Café Allez, 18.00 uur: Nieuwjaarsconcert Double Talk; l STREEKACTIVITEITEN GOES - Grote Markt, 14 00-22.00 uur: Tij delijke ijsbaan. Galerie Icon, za. 12.00-16.00 uur: Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Zeeuwse Bibliotheek, za. 10.00-13 00 uur: Dorpen inZeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/11, Werk Jo den Hollander It/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12); Barbie toen en nu (1959 2000) t/m 30/12, De Drvkkery, za. 9.00-18.00 uur: Veerse schilderkunst (t/m 25/1); Werk Rob Meij er (t/m 31/12); Galerie De Vier Gemeten, za.12.00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); Galerie Icarus, zon 14.00-17 00 uur Werk Jeroen Schonberger (t/m jan Galerie In Depot, zo. en ma 14 00-17.00 uur Gebruiksvoorwerpen (t/m 5/2); Galerie Caesuur, za. 14,00 17.00 uur Connie Dekker, performance Waitin; GHL-galerie, za en zo.13.00-17 00 uur: Barbara Jean, 'people and places'. Zeeuws Museum, za 11.00-17 00. zo. 12 00-17.00 uur: 'Door ons gedaen'. 125 meter lange merklap (t/m 10/3); Galerie 't Haentje te Paart, za. en zo.14.00-16.30 uur: Mariana Papara en Alga Zaharescu, iconen (t/m 21/01); De Kabinetten van de Vleeshal, za. 13.00- 17.00 uur: Susann Walder's Very Merry Christmas Show 2000 (t/m 21/1 De Vleeshal, za. en zo. 11.00-17.00 uur Mx 2, werken diverse kunstenaars; NEELTJE JANS - Topshuis, 10 00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, za en zo.12.00-17.00 uur: Identi fied Flying Object, vogels herkennen en onderzoeken (t/m 28/1); RILLAND Dorpshuis Luctor et Emergo, za 10.00-17.00 uur. Fotografie van Henk Backer (t/m 28/1), VLISSINGEN Kunstcentrum Willem 3, za. en zo.12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1); Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1); Si mon Dekker, schilderijen (t/m 23/12) Atelier 't Kantoor, za. 12.00 16.00 uur: Juul Kortekaas en Antoine Mes, kerami sche ontwerpen en werk diverse kunste naars (t/m 30/12); WISSENKERKE Galerie De Praktijk, za.13.00-17 00 uur: Pieter Kiesouw, olie verfschilderijen (t/m 6/1); ZIERIKZEE Galerie Alexandra, za. 11 00 17 00 uur Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12); Galerie Beddeweeg, za. 11.00-17.00 uur: Ines Sayers, ruimtelijk werk en objecten (t/m 7/1); Atelier-galerie Kos, za. en zo.13.00-17.00 uur: Werk Samia Constandse-Walraven (t/m 7/1). HULPCENTRA' FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, za. 14 00 en 16.00, zo. en ma. 14 00 Plop in de wol ken; Dinosaur; za. 18.15 en 21.30, ma 20.00 uur: Meet the parents; Charlie's An gels; Cinemactueel, za. t/m ma. 14.00 en 16 00 uur Plop in de wolken; za t/m ma. 14 00 en 16 15 uur Dinosaur; The Grinch; za, en ma. 18.45 en 21 30 uur: The 6th Day; Charlie's Angels; The Family Man; GOES 't Beest, 20 30 uur- The Straight Story; MIDDELBURG Schuttershoftheater, za 16.00 uur: Chicken Run; za. 19.30en 22,00 uur: Wilde Mossels; zo. 14.00 uur: Magnolia, ma. 20.00 uur: Dróle de Félix; VLISSINGEN CineCity.za. en ma 13 45, 16.15,19.00 en 21.45, zo 13.45 uur-Meet the parents; Charlie's Angels; Family Man, za. t/m ma. 16.15, 19.00 en 21.45 uur. The 6th Day; za. t/m ma. 21 45 uur: Autumn in New York; za. en ma. 13.45 en 16.15, zo. 13 45 uur: Plop in de wolken; za. t/m ma 13 45 uur Manken; za en ma 13.45 en 16.15, zo. 13.45 uur- The Grinch (ned Dinosaur (ned.); za. t/m ma. 19.00 uur The Grinch (eng)., Dinosaur (eng.), za. t/m ma. 19.00 en 21.45 uur: What lies beneath; za. t/m ma. 21.45 uur: Shaft; za. 24 00 uur: The Cell; Blair Witch 2; Gossip, O Brother, Where Are Thou; Alarmnummer Zeeland: tel 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 0118469869 (dagen nacht bereikbaar) Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vi 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel 0800 0432 (gratis), dag van 14.00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800 Aids Infolijn, tel. 0118 638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen redactionele berich ten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. TENTOONSTELLINGEN 1 HoOg gehalte BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, za. en zo 14.00-17.00 uur: Vrouwenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); Keldergalerie 't Lievevrouwke, za. 10.00- 17 00 uur Miss poes met werken van Wim Zwijsen (t/m 16/011; De Mollegan- gen, za. 10.00-17.00, zo. 14 00-17.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objecten en Jaap Spaanderman, zitplas- tieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, za. en zo. 14.00-17.00 uur: Aquarellen van Piet van Leuven,- Galerie Govert van Dijck, za. 12.00-17 00 uur. Werk van Govert van Dijck(t/m 11/3); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerscho- le. za 13.30-16 30 uur. Hans den Hollan der beelden en Fransje van der Swan, schilderijen (t/m 6/1), GOES Museum voor Zuid-en Noord Be veland, za. 13.00-16.00 uur Handel en Nijverheid in Zeeland, originele tekenin gen en prenten uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (t/m 13/1); HEINKENSZAND tKunstuus.za 10.00- 12 00 en 13.00 16.00 uur: Toos Segeren- Matthijssen, keramiek en schilderijen (t/m 30/12); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, za. 13.00- 17.00 uur: Fruitpostzegels (t/m 6/1); MIDDELBURG Zeeuws Archief, za 9 00- 17,00 uur: Zeeland en Japan Eilanden in contact (t/m 3/2), Geschiedenis en arche ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); (Advertentie) Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort/13,00 op ING 65 07 90.782 t.a.v, Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 Tijf* (met steun van de Stichting Ir Helpt) De eerste dag van het Razzma tazz-festival zit erop. Twee op tredens voor zestig man publiek en tot slot twee optredens voor negenenvijftig man. De PZC- verslaggever was inmiddels naar huis gegaan om zijn arti keltje te schrijven Van het der de muziekgroepje kon hij nog net de naam en het genre noe men en van ons (Duo de Katte- bel) een keurige opsomming van een aantal artiesten van wie wij het repertoire al tien jaar lang doen herleven. Het nog aanwe zige publiek was erg enthousi ast en bedankte ons na afloop uitbundig. Ze hadden, ondanks het late uur, met volle teugen genoten en men noemde ons op treden mooi, ontroerend, inte ressant en humoristisch. En wat vermeldt de PZC? Jawel hoor: het oude cliché: hartverscheu rende en uit het leven gegrepen liedjes. Dit genre, waarvan ik de naam niets eens meer durf te noemen, zingen wij hooguit eens in de vij f jaar en dan zoeken wij die liedjes daar speciaal voor uit. Het andere repertoire, dat de verslaggever met gezien heeft, heeft een hoog cabaret- en revuegehalte. En dat wilde ik bij deze even opmerken. Ans Schilders Kerkplein 55 Kapelle Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van 17 tot 25 en van ,47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot 56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van 53 tot 05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug. maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17 30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats. dagelijks van .25 tot 35 en van .55 tot .05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 63