Val van Seedorf centraal in serie PZC 11 Teleac over invloed massamedia radio zondag vandaag zondag Fotoalbum Eva Braun ontdekt Angst voor de Liefde wint prijs IKON heeft steun SoW-kerken Actrice Nell Koppen overleden Britney Spears zegt toernee af televisie zondag zaterdag 2 december 2000 door Susanne van Velzen HILVERSUM - Het moment staat veel voetballiefhebbers nog helder voor de geest. Cla rence Seedorf neemt tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd te gen Turkije een strafschop en schiet over. Een jaar eerder mis te hij ook al op een belangrijk moment tijdens het EK in Enge land. Na die tweede misser is het nooit meer goed gekomen tus sen Seedorf en de Nederlandse pers en tussen Seedorf en het grote publiek. De voetballer die kort daarvoor nog de hemel in werd geschreven, werd genade loos neergesabeld door de vol tallige pers. Het publiek volgde de mening van de pers gedwee. De val van Clarence Seedorf staat centraal in de eerste afle vering van de Teleac/NOT-serie Verborgen verleiders die zondag begint. In zes afleveringen van een half uur wordt de invloed van de massamedia onder de loep genomen. Welke processen spelen zich af tussen machtheb bers, belangengroepen en pu bliek en welke trucs en foefjes gebruiken journalisten, voor lichters, reclameschrijvers, soapauteurs en politici om ons RADIO 1 AM747KHz, 402m/FM 104,4MHz Elk heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, 13,30,16.30,17.30 en 18.30 Nieuws IKON: 7.07 De andere wereld van zon dagmorgen. VARA: 8.10 Vroege vogels. VPRO: 10.04 O. V.T. NOS: 12.07 Journaal. 14,04 Langs de lijn. 18.10 Journaal. TROS: 19.04 Forum. 21.04 Radio online. NOS. 22.04 't Hek van de dam. 23.07 Met het oog op morgen. NCRV: 0.04 Volg spot. 1.02 Nachtlicht. 3.02-6.00 Nacht licht op weg naar daglicht Orkest met hobo. Aansl.: 'n Uurtje opera. Hansel und Gretel, opera van Humper- dinck. 13.02 Klassiekenzo. Radio 4:14.04 Middagconcert. Radio KamerOrkest met fortepiano. NPS: 16.30 Diskotabel. KRO: 18.04Zin in muziek. AVRO: 19.00 Jacco's keus TROS: 20.02 Muziek interactief. KRO: 22.00 Laudate. VPRO: 23.00 Jazz op vier. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02 Programma-overzicht Eu roclassic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic notturno RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 m RADIO 2 FM87.9 MHz Elk heel uur nieuws NPS: 6.04 Dag zondag. 9.04 De sandwich. AVRO: 10.04 Mezzo. NPS: 11.04 De sand wich. KRO: 12.04 Adres onbekend. AVRO: 14.04 Het Steenen Tijdperk. 16.04 Weekendcafé. VARA: 18.04 De bovenste plank. 19.04 Uitgelicht. KRO: 20.04 Coun try time. AVRO: 21.04 Toppers van toen. NPS: 22.04 Podium. 23.04 The Bands. EO: 0.04 Take it easy RADIO 3 FM95.0 MHz Elk heel uur nieuws BNN: 6.04 De Heer zij met u. TROS: 10.04 Cyber Top 50. BNN: 14.04 BNN Live. 17.04 Top of the pops. NCRV: 18.04 BuZz. EO: 20.04 X-ion. 22.04 X-alt. 0.02 N-joy. AVRO/KRO: 1.02 Pyjama FM. Radio 3: 3.02-6.00 Patrick Kicken Elk heel uur t/m 20.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws EO: 6.02 Praise op zondag. 7.30 Licht op jongerenkoren. 8.05 Groot nieuws. 8.59 EO Metterdaad. NCRV: 9.02 Woord op zondag. 9.30 Te Deum Laudamus. IKON: 10.02 Verhalen vooraf. 10.12 Kerkdienst. 10.55 Wilde Ganzen. RKK/KRO: 11.02Eu- charistieviering. 12.05 Het klooster. IKON: 13.02 De andere wereld van zon dagmiddag. OHM: 15.02 De Lotusvijver: In de ban van genot. NCRV: 16.02 Schep per Co. IKON: 17.02 Kerkdienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.02 De andere wereld van zondagavond, met Bonnefooi en De eigen zinnigheid. 19,45 Mensen. NIK: 20.02 Jubileum NIHS. EO: 20.17 De muzi kale fruitmand. 20.55 Ik zou wel eens wil len weten. 21.15 Populaire orgelbespe ling. 21.35 De bijbel open. 22.02 Bijbel vandaag. 22.20 Songs of praise. 22.40 Cascade. 23.15-0.00 Zondagavonduur OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz RADIO 4 FM99.8 MHz Om 7,00, 9.00,10.00, 13.00,14.00, 18.00, 20.00, 0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws NCRV: 7.02 Vroeg op vier. VPRO: 8.30 Oren wassen. TROS: 9.04 Pezzi sacri. AVRO: 10.04 Caroline. 11.00 Het zondag ochtendconcert. Radio Filharmonisch Nieuws: Zie Radio 1 8.02 Veelstromenland, 9.02 Wachtpost 64. 10.02 Tonny van Verre ontmoetG. A. de Kok (4) 11.05 't Is Brakman klassiek. 12.02 Wereldzeeuwen. 13.02 Omroep Zeeland nieuwsïn het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 13.31 De brug naar twee. 14.03 Omroep Zeeland sport. 17.02 Omroep Zeeland nieuws. 17.15- 18.00 Omroep Zeeland sport gedrag en onze mening te beïn vloeden? Bij de serie is ook een boek verschenen onder dezelfde titel. Dezes thema's die zowel op tv als in het boek aan bod komen zijn: roddel en roem, oorlogs propaganda, voorlichting, nieuws, reclame en amusement. Verguizing In de eerste aflevering Vallende sterren wordt met sportjourna listen Chris van Nijnatten (Al gemeen Dagblad) en Hugo Camps en sociaal psycholoog Jaap van Ginneken de vergui zing van Clarence Seedorf op een heldere wijze geanalyseerd. Een paar mechanismen spelen in dat proces een belangrijke rol. Zo ziet het publiek mensen die hoog te paard zitten graag in het stof bijten. Hugo Camps om schrijft het als „de zucht naar een vernield leven, maar dan wel van een ander." Daar haken media gretig en soms zelfs venij - nig op in. De verkettering van Clarence Seedorf is niet enkel het gevolg van zijn kwaliteiten op het veld. „Je kunt niet voor of tegen een voetballer zijn omdat hij een penalty mist", meent Hu- go Camps. Seedorf heeft het vuurtje deels zelf aangewak kerd door in het openbaar te roepen dat hij helemaal niet slecht speelt. Van Ginneken: „Seedorf reageerde steeds geïr riteerder op de negatieve verha len. Hij voelt zich in de hoek ge zet en compenseert dat door zich op de borst te slaan.'" Zo ontstaat er volgens Van Ginne ken een vicieuze cirkel. Ook zijn privé-leven en levens stijl spelen een rol in de negatie ve berichtgeving. Camps: „De scheiding tussen voetballer en mens is volledig verdwenen. Ook kwaliteitskranten schrij ven over hun liefdes. De voet ballers lopen zelf naar bepaalde bladen voor die privé-verhaal- tjes. Ze voelen zich vedette en willen zo beschreven worden." Het publiek loopt massaal ach ter de media aan. Een eigen ob jectief oordeel over Seedorf kunnen ze moeilijk vormen. Ze kennen hem immers niet per soonlijk en zijn afhankelijk van de stereotypen in de pers. Sportjournalist Chris van Nij natten bestrijdt dat het publiek altijd mak achter de media aan loopt. „Wat wij schrijven werkt wel opiniërend maar een lezer kan het ook helemaal oneens met je zijn." Volgens hem is een journalist er niet op uit om een bestaand beeld in stand te hou den. „Wij houden spelers met de krant een spiegel voor. Zo speel de jij en dat vonden we ervan. Zo simpel is het." GPD Boek Verborgen verleiders. Uit geverij Boom, Amsterdam. Win kelprijs f34,50. Zondag, Nederland 1,17.55 uur Lissa Balera in Leven op aarde. DOGS All Dogs Go to Heaven 2 (1996) is een onderhoudende tekenfilm van Larry Leker en Paul Sabella over een hond die zich verveelt in de hemel en terugkeert naar aarde voor een speciale missie. VRT 1,13.30 uur BOMB Sylvia Kristel speelt haar twee de Hollywoodrol in The Nude Bomb (1980), een onderhouden de komedie van Clive Donner, waarin Don Adams een geheim agent is, op jacht naar een terro rist met een bom die mensen ongedeerd laat en alleen hun kleding vernietigt. SBS 6,14.05 uur PRINCE Een rockster en een pizzabezor ger verruilen voor een dagje van leven in de komedie Prince for a day (1995) van Corey Blechman met Joey Lawrence en Richard Belzer. RTL 4,14.20 uur LEVEN Leven op aarde (La petite ven- deuse de soleil) is een Senega- lees drama van Djibril Diop Mambéty uit 1999 over een meisje van 12 jaar dat het bede len afzweert en krantenver koopster wordt in de hectische hoofdstad Dakar. Nederland 3,14.48 uur MENACE De tweeling Allen Albert Hughes debuteerden op 21-jari ge leeftijd met hun visie op het geweld van zwarte bendes in Amerikaanse grote steden in Nederland 3,14.48 uur Menace II Society (1993), een hard maar realistisch drama over een onbetekenende dealer Tyrin Turner) die ongewild be trokken raakt bij een overval, waardoor hij ivordt meege sleurd in een vicieuze cirkel van geweld die uiteindelijk zijn on dergang wordt. Fox, 21.30 uur OUTBREAK Topacteurs zoals Donald Su therland, Morgan Freeman, Ke vin Spacey en Cuba Gooding jr zijn te zien in bijrollen naast Du- stin Hoffman en Rene Russo die de hoofdrollen vertolken in de actiefilm Outbreak (1995) van Wolfgang (Das Boot) Petersen. Via een geïnfecteerde aap raakt een Amerikaans stadje besmet met een dodelijke virus. Veronica, 21.35 uur MAINZ - Redacteuren van de Duitse tv-zender ZDF hebben een prive-fotoalbum ontdekt van Eva Braun, de geliefde van Adolf Hitler die in 1945 met de dictator trouwde vlak voordat het tweetal zelfmoord pleegde. De vondst werd gedaan tij dens speurwerk voor het programma 'History'. Het album, dat in Amerikaans prive-bezit bleek te zijn, bevat foto's die Braun alleen aan haar intiemste vrienden liet zien. Een deel van de foto's wordt zondag in de uitzending van het ZDF ge toond. AP Zondag, Duitsland 2,23.15 uur ROTTERDAM - Regisseur Frank Vellenga heeft met zijn tele visiedocumentaire Angst voor de Liefde de Zilveren Zebra gewonnen Met die prijs wordt jaarlijks een professionele journalistieke productie bekroond om de wijze waarop de multiculturele samenleving in Nederland wordt belicht. Angst voor de Liefde handelt over de knellende banden die moslimhomo's in Nederland ondervinden van de islamitische cultuur. De productie was te zien in het IKON-programma Het andere gezicht. Centraal staat de Turkse jongen Fatih,die zijn ouders net heeft ingelicht over zijn homoseksualiteit. Andere kandidaten waren de krantenserie Logboek Delfsha- ven van Bas Mesters, de radiodocumentaire Somalische vrou wen van Helmi Slings, de tv-documentaire Girls, girls, girls van Ireen van Ditshuyzen en de tv-documentaireserie Haagse Klasse van Suzanne Raes. ANP LUNTEREN - De drie Samen-op-Wegkerken hebben hun steun uitgesproken voor het beleid van de IKON. De geza menlijke synode verwierp daarmee de kritiek van negen sy nodeleden dat de interkerkelijke omroep het evangelie niet of onvoldoende in de programma's vertaalt. De hervormde predikant K. Vogelaar uit Rotterdam had een tegenvoorstel met die strekking ingediend. Hij vindt dat de IKON niets toevoegt aan de programma's die omroepen als de NCRV, de KRO en de EO uitzenden. Ook pleitte hij ervoor dat de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken gezamen lijk buiten de IKON om zendtijd aanvragen. ANP AMSTERD AM - De actrice Nell Koppen is donderdag in haar woonplaats Amsterdam overleden Ze is 88 jaar geworden Haar familie heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Ze wordt dinsdag gecremeerd in Amsterdam. De in Amsterdan geboren Koppen was een 'echt toneelmens'. Zij speelde vooral in blijspelenVoor de oorlog trad zij op in de revue van Heintje Davids. Na de oorlog speelde zij tien jaar bij het Vrije Toneel van Cor Ruys. Haar laatste rol was die van So- fie in Er valt een traan op de tompoes van Annie M.G. Schmidt, een vrije productie Voor televisie was zij een van de actrices van het eerste uur In 1952 was ze al te zien in Engelen zonder vleugels van de AVRO. Verder speelde zij in series als Kunt u mij de weg naar Hameien vertellen, meneer? en Pleisterkade. In die laatste se rie speelde ook haar dochter Ellis van den Brink. ANP HAMBURG - De Amerikaanse zangeres Britney Spears zegt al haar resterende optredens in Duitsland en Groot-Brittan- nië afZe heeft teveel van zichzelf geëist door de spanning van haar twaalf maanden durende toemee. Volgens haar platen maatschappij heeft ze van haar arts het advies gekregen het rustig aan te doen. DPA NEDERLAND-1 09.01 KRO Spirit 09.35 De wande ling 10.00 Eucharistieviering 11.00 ZvK Samenkomst van de Levende Steen Gemeente Hoogvliet 11.58 Wilde Ganzen 12.00 NMO De heili ge koran 12.10 Ramadan 13.00 OHM Verstandelijk gehandicapten 13.30 OMROP FRYSLAN Docu mentaire: Rense Westra 14.00 NIK Cultuur magazine: Melomania 14.30 NCRV Heilig vuur 14.55 C-majeur, muziek en agres sie 15.45 Mens, Ronald Plasterk 16.29 AVRO Kunstblik 17.03 TELEAC/NOT Knoop in je zakdoek 17.18 De wortels van het kwaad: De kunst van cabaret 17.44 Leergeld 17.53 Verborgen verleiders: Val lende sterren 18.18 AVRO Beeldenstorm 18.31 AVRO Close-up: Versace, de moord op een modekeizer 19.29 KRO Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.16 KRO Netwerk, actualiteiten 20.51 NCRV De stoel 21.37 De rijdende rechter 22.08 RKK/KRO Kruispunt, achter gronden 22.47 KRO Wycliffe, detectiveserie 23.42 De liefde, zoektocht 00.11 RKK/KRO Nachtgedachten- /Kust met Kertmis 00.16-02.12 KRO Netwerk, herha lingen NEDERLAND-2j 07.00 NOS Tekst tv 10.00 EO Ne derland zingt op zondag 10.45 TROS Wegwezen 11.30 NOS Stu dio sport 12.00 Journaal 12.08 Stu dio sport 17.30 NCRV Over de grens: Italië 18.00 NOS Journaal 18.08 BNN Top of the Pops 19.00 NOS Studio sport 20.00 Journaal 20.15 Studio sport 21.00 TROS Siska, misdaadserie 22.05 Postcodeloterij: 1 tegen 100 23.05 NOS Journaal 23.10 TELEAC/NOT De Koude Oor log 00.05-07.00 NOS Journaal en Stu dio sport NEDERLANP-3J 07.00 Z@ppelin 11.00 VPRO Reizi ger in muziek 12.00 NOS Journaal 12.07 Buitenhof 13.00 Doornroosje, ballet 14.48 NPS Leven op aarde, film 15.50 Wind, korte film 16.00 Urbania, een stadstriptiek 16.25 Flyer 16.57 SOCUTERA Stichting Liliane Fonds 17.00 VPRO De Plantage, kunst 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 NPS Wie niet weg is, is ge bleven: Suriname 25 jaaron- afhankelijk 19.30 VPRO Het uur van de wolf: Tajiri's labyrint 20.30 De bühne van De Bie, satire 21.00 NOS Journaal 21 05 VPRO 7 dagen 21.40 DNW - Rooksignalen uit de nieuwe wereld, globalise ring 22.38 Bij ons in de Jordaan, serie (slot) 23.32 VARA Cold feet, serie 00.22 VPRO Dode dichters alma nak 00.25 TROS Kunst... omdat het moet: Droevig 01,18-01.48 VPRO 7 dagen I RTL4 07.00 Teleteens: Nick Freno 07.25 Harry and the Hendersons 07.50 Teen angel 08.15 100 deeds of Ed die Mc Dowd 08.40 Ocean girl 09.05-12.00 Natuur op 4: 9.05 Jac ques Cousteau 9.55 Blue reef ad ventures 10.25 Little killers of the sea 11.30 World of wildlife 12.00 Real kids, real adventures 12.25 Animorphs 12.55 Microsoap 13.25 Chuck Finn 13.55 Justa kid 14.20 Prince for a day, film 16.05 Muziek op 4: Vince Gill 17.00 Life cooking 18.00 Nieuws 18.10 Life cooking 19.00 UIT!, cultureel magazine 19.30 Nieuws 20.00 Medicopter 117, actieserie 21.00 De firma list en bedrog 22.00 Dossier: Laura (als kanker je leven bepaalt) 23.00 Nieuws 23.15 Behind the music, Ricky Mar tin 00.10-01.00 Outer limits, sf-serie RTL5_J 08.30 Travelcam tv 09.00 Hour of power 10.10 Eigen huis tuin 11.00 Businessclass 12.10Toysfor boys 12.40 What wentwrong 13.05 Skybound 13.40 Animal rescue 14.00 De draad kwijt 14.30 Tennis: ATP Masters - Lissabon 17.30 Voetbal totaal, magazine 18.00 Star Trek: Deep space nine, sf-serie 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Transport magazine 20.00 E=bizznizz, magazine 20.30 Millennium, documentaire 21.30 De gouden koets 22.00 Sport aan tafel, discussie 23.00 2 Meter sessies, De Dijk (1) 23.30 Tennis: ATP Masters - Lissa bon 00.00 Business class 01.00-02.30 Nachtsuite, talkshow I SBS6 07.00 Kinderen zijn de baas! 08.00 Disney's feest: Aladdin 09.00 Popeye 09.05 Action 09.30 World sport special 10.00 Sport: Toto Di visie 10.45 World of soccer 11.15 Regatta time 11.40 Zo goed als nieuw 12.10 Snowmagazine 12.35 Wild things 13.20 National Enqui rer 13.45 America's funniest home videos 14.05 The nude bomb, film 15.35 Matlock, serie 16.30 Start op zes 16.55 Vakantie-tv 17.25 Tuinieren met kijkers 18.00 Het Nieuws 18.10 Klussen wonen 19.05 Dieren op spreekuur, do- cusoap 20.00 De kraamafdeling, docusoap 20.30 De vier van Belgrado: Hun verhaal, documentaire 21.30 Peter R. de Vries, misdaad verslaggever 22.30 Hart van Nederland 23.00 Reportage, seks op het werk 00.00 Poltergeist: The legacy, serie 00.45 Regatta time, zeilmagazine 01.10 National Enquirer 01.40-07.00 Nieuws VERONICA 09.00Top 5 10 15 Spelevisie 11.15 Yes or no 12.15 Zengi 13.45 Spele visie 14.25 Gogh's zondag 14 55 Western lifestyle 15.25 De digit@le revolutie 16.00 Tv woonmagazine 16.45 Motor tv 17.20 De heilige koe 17.55 Big Brother, samenvatting 18.50 Nix inthefridge, kookrubriek 19.25 Reisgids, magazine 20.05 Nikita, actieserie 21.05 Friends, serie 21.35 Outbreak, thriller 23.55 Gogh's zondag 00.25-01.13 Big Brother OMROEP ZEELAND 09.00 Tekst-tv 18.00 Regiojournaal 18.20-09.00 Tekst-tv/Herhalingen DELTA TV 06.00 Local Heroes 06.24 Tekst TV: evenementen Elk half uur herhaling j BELGIÉ NED-1 VRT 10.00 Eucharistieviering 11.00 De zevende dag 12.30 Half uur natuur 13.00 Journaal 13.30Alldogsgoto heaven II, animatiefilm 14.50 Hit kracht 15.30 The good life 16.00 Ask Harriet, serie 16.25 Forsthaus Falkenau, serie 17.10 Vlaanderen vakantieland 18.00 Journaal 18.10 De rode loper, magazine 18.30 1000 seconden, kookrubriek 19.00 Journaal 19.25 Sportweekend 19.55 'Allo 'allo, serie 20.25 Napels zien, serie 21.05 Flikken, politieserie 22.00 Night ofthe proms 2000, mu ziek 22.30 C-16: FBI, actiesreie 23.15 Journaal laat 23.35 Just shoot me, serie 23.56-09.00 Herhaling journaal l BELGIË NED-2 VRT KETNET 09.00 Samson Gert 10.00 Wizzy Woppy 10.15 Disney Festival 10.45 Papyrus 11.10 De grote boze wolf show 11.30 Curieuzeneuze 11.35 Stopgontact 12.00 Extreme ghostbusters 12.25 Ultratop 13.10 Disney Festival 13.40 Ultratop CANVAS 14.00 Sportpaleis KETNET 17.50 Dag Sinterklaas 18.00 Hopla 18.05 Musti 18.10 Wizzy Woppy 18.15 Allemaal beestjes 18.20 Disney Festival 18.50 Robbedoes 19.20 The three friends and Jerry 19.30 Kulderzipken CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Panorama, The bent cop 21.15 OverLeven, Binnenste bui ten 21.55 Spraakmakers, gesprek 22.30 Het Braambos 23.35 Joking apart, serie 00.05-02.00 Herhaling journaal CARTOON NETWORK 06.00 De cartoon club 07.30 Looney Tu nes 08.00 Angela Anaconda 08.30 Dex- ter's laboratory 09.00 Courage, het ban ge hondje 09.30 Dragonball Z 12.00 Weekend special: Taz-Mania 14.00 Wacky races 14,30 Perils of Penelope Pitstop 15.00 Wildfire 15.30 The pirates of darkwater 16 00 2 stupid dogs 16.30 Flying Rhino Junior High 17.00 The mask 17.30 Paling Ko 18.00 Tom Jerry 18.30 Kleine monsters Aansl Mi ke, Lu Og 19.00 The Flintstones 19.30 The Addams family 20.00 De Jetsons 20.30 Dragonball Z 23.00 Cartoon net work trofee 23.30 CulToons 00.00 I am Weasel 00.30 De Powerpuff girls 01 00 Ed, Edd n Eddy 01.30 Cow Chicken 02.00 Fat dog Mendoza 02.30 Fly tales 03.00 Flying Rhino Junior high 03 30 Magic roundabout 04.00 De Tidings 04.30 Blmky Bill 05.00 The Moomins 05.30 Magic roundabout KINDERNET 07 00 Pinokkio 07.25 Bassie Adriaan: De geheimzinnige opdracht 07.55 Ernst, Bobbie de rest 08.10 Grote Sinter klaasverhaal 10.35 Simsala Grimm 11 00 Grote Sinterklaasverhaal 11.30 Lights, camera, action 11.55 Raccoons 12.25 Itsy bitsy spider 12.50 Football stories 13,20 Bimble 13.45 Smurfen 14 15 Rottentrols 14.30 Spotlight NET 5 15.25 Pink Panther cartoon 15.30 Lateli ne 15.55 Tequila andBonetti 16 45 High incident 17 30 Born to cook 18.00 Early edition 18.50 Popular 19 30 Will Grace 20.00 The nanny 20 30 Gert-Jan Droge zoekt een vrouw 21 00 Expeditie Robin son 22 05 Auberge de Vlaamsche Pot 22 35 Lotto weekend miljonairs 23.25 S.O.S -klussen! 23 55 Will Grace 00 15 The Sopranos 01.15-02.00 High incident FOX8 06.30 Tante Soesa Sassefras 09.15 Sinterklaasweekend 18.00 Goudkust omnibus 20.00 Dawson's Creek 21.00 Son of the beach 21.30 Menace to socie ty, filmdrama (1993) 23.10 NFL 00.10- 01 10 Voetbalvrouwen FRANKRIJK-2 06,15 Petits matins.cool 07.00 Thé ou café 08.00 Rencontre a XV 08.20 Expres sion directe 08.30 Les voix bouddhistes 08.45 Connaitre I'lslam 09.15 A bible ou- verte 09.30 Orthodoxie 10.00 Présence protestante 10.30 Le jour du Seigneur 11.00 Messe célébrée en la basilique du Rosaire a Lourdes 11.50 Midi moins sept 12.05 Magazine: D M A. 13.00 Nieuws 13.25 Rapport du Loto 13 35 Vi- vement Dimanche 15 35 L'arc de feu des Antilles 16.40 The big easy 17.30 Now and again 18.20 Stade 2 19.25 Vi- vement dimanche prochain 20.00 Jour nal de 20.00 20.50 ER 22.25 Les Soprano 23.25 Les documents du dimanche 00,25 Nieuws 00.50 Les documents du dimanche 01.40 Vivement dimanche prochain 02.10 Savoir plus santé 03.05 Thé ou café 03 55 Urti 04 25 Stade 2 TV5 06 00 Nieuws 07 00 TV5 infos 07 05 Les Zaps 08.00 Canadees nieuws 08.30 Les Zaps 09.00 TV5 infos 09.05 La fête des bébés 09.30 Va savoir 10.00 Nieuws 10.15 Clips musicaux 10 30 Les carnets du bourlingueur 11.00 TV5 infos 11.05 Génies en herbe 11.30 'd' design 12.00 TV5 infos 12.05 Vivement dimanche prochain 12.30 Frans nieuws 13.00 TV5 infos 13.05 Tati, l'empire des prix 14.00 Nieuws 14 15 Spécial Question pour un champion 16.00 Nieuws 16.157V5, ('in vité 16.30 Télécinéma 17.00 TV5 infos 17.05 Kiosque 18.00 Nieuws 18.15 Vive ment dimanche 20.00 Belgisch nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Faut pas rêver 22.00 Nieuws 22.15 Elle a l'age de ma fille, tv-film (1998) van Jacques Otmezguine 23.45 Images de pub 00.00 Zwitsers nieuws 00.30 Frans nieuwsOI .00TV5 infos 01.05 Elle a l'age de ma fille, tv-film 02,30 Télécinéma 03.00 TV5 infos 03,05-04.00 Outremers ARTE 14.00 Voyages, voyages - Lvov 14.45 La vie en feuilleton: Music-Hall Berlin 1 15.15 L'aventure humaine. Charlemag ne 16.05 Music Planet -17 Hippies 17.05 Tatort 19.00 Maestro - Lart du violon (1) 19.50 ARTE Info 20.15 Sitcom: Eric la pa- nique 20.40 Thema: Les cirques 20.45 Thema: Pères etfils 20 45 DerSkorpion, tv-film van Dominik Graf (1996) 22.30 L'ombre portée du père 23.30 Respect, papa! 00.05 Changement de róle 00.40 Nobody's business 01.40-02 43 Roma- nès, cirque tzigane DUITSLAND-1 05.30 Teletubbies 06.00 Philipps Tier- stunde 07.00 Pumuckl TV 08.00 Sesam- strasse 08.30 Tigerenten Club 09.55 Ta- gesschau 10.00 Auf eigenen Füssen 11.00 Tagesschau 11.03 Mama ist un- moglich 11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub 12 45 Ta gesschau 13.15 Weltreisen - Rund urn Big Ben 13,45 Bilderbuch Deutschland 14 30 Preussen - Chronik eines deut- schen Staates 15.00 Tagesschau 15.05 Sportschau extra: Dansen 16.00 Die Goldene 1 - EURO Weihnachtsparty 17 00Tagesschau 17 03 ARD-Ratgeber: Technik 17.30 Leben nach dem Feuer 18.00 Tagesschau 18.05 Lieder zum Ad vent 18 10 Sportschau 18.39 Ein gutes Los für alle 18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Tele- gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Schi- manski muss leiden, tv-film van Mat thias Glasner 21.45 Sabine Christiansen 22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthemen 23.35 II postino, film (19941 van Michael Radford met Philippe Noiret en Massi mo Troisi 01.20 Tagesschau 01.30 Ne cessity misdaadfilm (1988) van Michael Miller met John Heard en Loni Anderson 03.00 Presseclub 03 45 Frankfurter strassenbahn 03.50 ARD- Ratgeber: Reise 04 20 Kulturreport 04.50 Weltspiegel DUITSLAND-2 05.40 Strassenfeger 06 00 Kleine Hel den 06.25 Agnes Cecilia 06,50 Hippo Hurra 07.05 Billy the cat 07 30 Tabaluga tivi 09.00 Zur Zeit 09,15 Gott wird Mensch, der Mensch nicht Gott 10.00 ZDF Sport extra: Rodelen 10.45 Biatlon 13.00 Schansspringen 16.00 Rodelen Aansl: Skiën 17.00 Heute 17.10 ZDF SPORTreportage 18.05 Musik zum Ad vent 18.15 ML Mona Lisa Aansl. NKL- Tagesmillion 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt 19.30 Geheimnisse unseres Uni- versums 20 15 Die Superhitparade der Volksmusik 22.00 Heute-journal 22.15 Max Lisa 22.45 Lukas 23.15 History 23.45 Die kalten Nebel von London - Auf den Spuren von Edgar Wallace 00.15 Heute 00 20 ZDF SPORTextra: Skiën 00.50 A change of heart, tv-film (1998) van Arvin Brown met Jean Smart en Gretchen Corbett 02 15 Heute 02.20 ZDF-Fernsehgarten 03.55 Heute 04.00 Voile Kanne, Susanne 04.55 Strassenfe ger 05.10 Berlin direkt RTL TV 05.40 Kinmderseries 09.00 Big Brother- Die Entscheidung 11.00 Das A-Team 12.00 Disney Filmparade 12.15 Safety Patrol, komedie (1998) van Savage Ste ve Holland met Leslie Nielsen 13.55 SeaQuest DSV 14.55 Xena 15.50 Provi dence 16.45 Big Brother - Family Friends 17.45 Exclusiv - Weekend 18.45 Aktuell Weekend 19.10 Notruf 20.15 Luftpiraten - 113 Passagiere in Tode- sangst (1999) actiethriller van Joe Cop- poletta 22.20 SPIEGEL TV 23.05 Jugend im Internat - Chance Oder Strafe? 23.45 South Park 00.20 Prime Time - Spataus- gabe 00.40 Big Brother - Family Friends 01.30 Xena 02.20 Providence 03.05 Die Oliver Geissen Show 03.50 Barbel Schafer 04.35 Jugend im Inter nat - Chance oder Strafe? 05.15 Spiegel TV ENGELAND-1 08.45 Match of the day 10.00 Breakfast with Frost 11 00 Advent hope 11 45 Lo ve boat - the next wave 12 30Countryfi- le 13 00 On the record 14.00 EastEnders 15.25 Are you being served? 15.55 Star Trek VI: The undiscovered country, sf- film (1991) van Nicholas Meyer met Wil liam Shatner en Leonard Nimoy 17.35 Points of view 17.55 Lifeline 18.05 Nieuws 18.30 Songs of praise 19.05 The magician's house 19.35 Antiques road show 20.20 Holiday guide to the Indian subcontinent 21.00 Lions - Spy in the den 22.00 Take a girl like you 22.55 Children in need update 23.00 Nieuws 23.15 Panorama 23.55 The sins 00.55 Fugitive from justice, film (1996) van Chuck Bowman met Chris Noth 02,25- 07.00 BBC News 24 ENGELAND-2 08.00 Teletubbies advent calendar 08.45 Noah's island 09 10 Dink, the little dinosaur 09.35 Ocean odyssey 10.05 Roswell conspiracies 10.25The queen's nose 10 50 Big kids 1115 Generation X 11 45 Grange Hill 12 35 Fresh prince of Bel Air 13 OOTop ofthe pops plus 14.00 Regionale programma's 14 30 Sunday grandstand 18.25 Wild: Andes to Ama zon 18 35 Wild: Big cat diary 2000 19.05 Wild The natural world 19.55 That thing 20.05 Changing stages 21.00 Snooker 23 30 Have I got news for you 00.00 Watching 00.30 Mrs Parker and the vi cious circle, filmdrama (1994) van Alan Rudolph met Jennifer Jason Leigh en Campbell Scott 02.30 Clarkson 03.00- 07.00 BBC learning zone NGC 06.00 Wall street journal 06.30 Market week 07.00 Europe this week 07.30 Asia this week 08.00 Randy Morrison 08.30 Cottonwood christian centre 09.00 Eu- ropés entrepeneurs 09.30 World busi ness review 10.00 Far eastern economic review 10.30 Wall street journal 11.00 Europe this week 11.30 Asia this week 12.00 Nzou: De olifant die denkt dat ze een buffel is 12.30 De grot van de rob- benjager 13.00 Op zoek naar de reuzen- haai 14.00 Vliegende dierenartsen 14.30 Hondenbaantjes: Corky de blin dengeleidehond 15.00 Neushoorns in Mkomazi 16 00 Wolvenman 17.00 Tij ger 18.00 Nzou De olifant die denkt dat ze een buffel is 18.30 De grot van de rob- benjager 19.00 Het gezicht van geniali teit 20.00 Isaac Newton en ik 22.00 Verre dromen 23.00 Junglecommando 00.00 Binnen de grenzen van Noord-Korea 01.00 Isaac Newton en ik 03.00 Verre dromen 04.00 Junglecommando 05.00 Binnen de grenzen van Noord-Korea CNN 06.30 CNNdotCOM 07.30 World busi ness this week 08.30 Inside Europe 09.30 World sport 10.30 World beat 11.30 World sport 12.30 Hotspots 13.30 Diplomatic license 14.00 News update 14 30 World report 15.30 Inside Africa 16.30 World sport 17.30 Showbiz this weekend 18 00 Late edition 19.30 Busi ness unusual 20.30 Inside Europe 21.30 The artclub 22.30 CNNdotCOM 23.30 World sport 00.00 WorldView 00.30 Sty le 01 00 WorldView 01.30 Asia edition 0145 Asia business morning 02.00 WorldView 02.30 Science technology week 03.00 CNN Time 04.30 The art- club 05.30 This week in the NBA MUSIC FACTORY 06.00 CyberChoice 10.00 Morning call 12.00 The movie factory 12.30 Mental request 13.00 Watch that video 14.00 VIG 15.00 Top 40 18.00 Hitzone 19.00 CyberSite! 19.30 CyberChoice New 20.00 Rockzone 21.00 Top 2000 23.00 @lter 8 00.00 The DJ's 01.00 CyberChoi ce MTV EUROPE 06 00 Kickstart 09 30 Fanatic 10 00 Eu ropean top 20 11.00 Fanatic weekend 11 30 Fanatic Busta Rhymes Third Eye Blind 12.00 Fanatic: weekend 12.30 Fanatic Shania Twain Snoop Doggy Dogg 13 00 Fanatic weekend 13 30 Fa natic Ricky Martin Jennifer Lopez 14 00 Fanatic weekend 14.30 Fanatic" Heather Locklear& Eminem 15.00 Fana tic weekend 15.30 Fanatic: TLC Celine Dion 16.00 Total request 17.00 Data vi deos 18.00 News weekend edition 18.30 Stylissimo 19.00 MTV: New 20.00 Top selection 21.00 Road rules 21.30 The Tom Green show 22.00 MTV live 23.00 Amour 01.00 Sunday night music mix MUZZIK 05.00 Ochtendtv 11.20 Kamermuziek 12.25 D'ici danses 13.00 Transclassi- ques 2000 (1) 14.05 Jonathan Miller's opera works (4) - the aria 14,50 Notes de légendes 15.05 De agenda 15.30 Hansel und Gretel van Humperdinck 17.20 Brahms: Em Deutsches Requiem 18.45 Notes de légendes 19 00 Zlika 19.40 De agenda 20 00 Luciano Berio 21.00 Ray Barretto 22.05 De agenda 22.25 Marciac Sweet 2000: H U M. 23.30 Nacht der musici 1999 00 35 Jazz Summit 01.35 Jazz Open 1995 02 35 Barbara Thomp son's 'Paraphernalia' 03.40 Hallelujah 04.05 Nachttv EUROSPORT 08.30 Rodelen 09.00 Noordse combina tie 10.45 Biatlon 12.45 Bobsleeen 13.45 Schansspringen 15.45 Bobsleeën 17.00 Noordse combinatie 18.15 SportsCen- ire 18.25 Biatlon 19.15 Schansspringen 20.15 Skiën 21.30 Bobsleeen 22 00 Paardensport 23.00 SportsCentre 23 15 Biatlon 00.15 Schansspringen 01.15 SportsCentre DISCOVERY CHANNEL 09.00The fastest car on earth 09.55 Batt lefield 11 45 On the inside 12,40 Scrap- heap 13.30 Big stuff 14,25 Lightning 15.15 Adrenalin rush hour 16.10 Wings 17.05 The U-boat war I 18.00 Extreme contact VII 18 30 O'Shea's big adventu re 19 00 On the inside 20.00 Tales from the black museum V 20.30 Tales from the black museum IV 21.00 Addicted to death 22 00 Jack the ripper - An ongoing mystery 23.00 Medical detectives 00.00 Planet ocean 01.00 Seawings 02.00 Ba sic instincts

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 11