Na jubel anti-climax voor Oranje Snelheid als zijn sterkste wapen PZC Driebanders zijn op volle sterkte Bondscoach Bouwer dubt over doorgaan Voetballer Kramer twee jaar geschorst sport woensdag 8 december 1999 z 28 Internetten in 't weekend voor ct/min. Arnemuiden verder met Nieuwenhuijse EMM krijgt versterking van Aertssen Roemenië haalt handbalsters op WK uit overwinningsroes Advocaat met lege handen uitslagen 's Nachts en in het weekend kunt u internetten voor 2 cent per minuut. Starttarief: 10 cent. door Edwin Alblas GJOSVIK - Bert Bouwer over weegt een andere uitdaging te zoeken. De bondscoach van de handbalsters liet zich dinsdag uren na de uitschakeling tegen Roemenië op het WK ontvallen dat hij zich ernstig op zijn toe komst gaat beraden. Binnen een paar weken hakt hij de knoop door. „Ik wil me zelf als trainer verrijken. Dat kan bij dit team niet meer." De ontboezeming van Bouwer is een opmerkelijke. Juist nu de handbalsters op het WK heb ben laten zien dat aansluiting met de wereldtop geen utopie is, trekt de bondscoach het nut van doorgaan in twijfel. Die twijfel is ontstaan uit een op telsom van ergernissen. Uren na de wedstrijd Neder land - Roemenië ging Bouwer tekeer tegen een official van de Europese Handbal Federatie. Bouwer beschuldigde de man van politieke spelletjes. Bou wer kreeg' op zijn beurt het ver wijt geen haar beter te zijn. Hij refereerde aan de boycot van de Europa Cup-finale te gen het Joegoslavische Zork Napredak. De beschuldigin gen vlogen nog een tijdje heen en weer. toen NHV-bestuurslid en delegatieleider Henk Kruse probeerde Bouwer tot bedaren te brengen, ,,'t Heeft geen zin, Bert", suste Kruse. „Jullie zouden eens met die mensen in discussie moeten gaan", reageerde een felle Bou wer, die zijn walging later nog eens onder woorden bracht toen arbitrale beslissingen in zijn ogen Duitsland aan de winst tegen Rusland hadden geholpen. „Dat bedoel ik nou. We komen te dichtbij. We heb ben nu niet gewonnenmaar we hadden nooit gewonnen. Ze kunnen beter de eerste acht voor een WK uitnodigen." GPD door Jan Roovers SLUISKIL - De sfeervolle bil jartaccommodatie van restau rant Dallinga in Sluiskil is van vrijdag tot en met zondag het to neel van het Zeeuws kampioen schap biljarten in de spelsoort driebanden. Met de titel als in zet brengen de drie Zeeuwse districten hun topspclers in ac tie. Het Zeeuws kampioenschap staat alweer enige tijd op de rails. Na een veelbelovende start in de jaren tachtig kwam er op een bepaald moment onver wacht de klad in. De selectie procedure was niet altijd even gelukkig en daardoor kwam meestal niet de echte Zeeuwse top aan de tafel. Het gevolg daarvan was een gedevalueerde titelstrijd, en zelfs een kampi oenschap waarin Zeeuws Vlaanderen een keer ontbrak. Na een paar gespreksronden, waarin afspraken werden ge maakt, konden de districten dit kampioenschap toch weer op de kalender plaatsen. En sindsdien heeft de titelstrijd weer die kwalitatieve bezetting die een dergelijk toernooi vereist om geloofwaardig over te komen. Ook Sluiskil biedt dit weekein de die garantie. Met regerend kampioen Berry Dallinga, die in eigen huis natuurlijk op jacht gaat naar de prolongatie van de vorig jaar in Zierikzee behaalde titel, Richard de Bruin, vierde man van eredivisionist Loon- tjens en Tonny van Iwaarde van ARNEMUIDEN - Zaterdag tweedeklasser Arnemuiden heeft het contract met trainer Adriaan Nieuwenhuijse ver lengd. De Kruininger, die met zijn elftal na dertien wedstrij den op de laatste plaats staat, is nu bezig aan zijn eerste jaar. Hij was onder meer ook kandi daat om trainer te worden bij HW'24 en Oostkapelle, maar gaf zelf te kennen liever bij Ar nemuiden te blijven. Voorzitter Sal van Belzen: „Wij zijn er ge lukkig mee, want we willen Nieuwenhuijse graag nog een jaar langer houden." Onda krijgt het toernooi eo topdrie aan de start met moyei nes van boven de één. Of dat genoeg is om het toernoi naar hun hand te zetten ma worden betwijfeld. Jaap Hami link (onlangs in dedistrictscon petitie nog goed voor een pat tijmoyenne van 1.70.0) en toei nooispelers als Theo Platjoui en Eddy van Goethem zullen es tra gemotiveerd zijn om de favc rieten dwars te zitten. Het deelnemers aan het toei nooi: Berry Dallinga, Eddy va Goethem en Theo Platjou (Zeeuws Vlaanderen). Tonn van Iwaarden, Jaap Hamelin en Lou Scheffers (Walcheren,' Beveland) en Richard de Brui en Rinus Pankow (Schouwen). VLISSINGEN - De handballen van EMM krijgen na de winter i stop versterking. Joey Aertssej i heeft overschrijving aange' i vraagd naar de eerstedivisie- 1 club. De 18-jarige Goesenaari i afkomstig van OlseMerksem ui 1 België. Nadat hij zaterdag de traine van Olse Merksem al over zij vertrek had ingelicht, steld Aertssen gisteravond het be 1 stuur van de Belgische club o de hoogte. „Ik had het daar nie meer naar mijn zin", stelt d middenopbouwer. „De club op het financiële vlak bepaald afspraken niet nagekomen." Aertssen heeft gisteren zij overschrijving bij de bond aan gevraagd. Binnen 30 dage moet het geregeld zijn. Vana volgende week gaat de Goese naar meetrainen met EMM. „b zie het als een nieuwe uitdaging ik heb altijd al graag eens in d< eerste divisie willen spelen." j De Rooij weg bij Vogelwaarde VOGELWAARDE - Freddie d< Rooij vertrekt aan het eind van dit voetbalseizoen bij Vogel] waarde. De Hoekse oefenmees] ter, die eerder onder meer actiei was bij HW'24 en Steen, is be-i zig aan zijn tweede jaar bij de zondag-vierdeklasser. door Aector Dooms AXEL - De 36-jarige Leo Brac ke is nog altijd van grote beteke nis voor zondag-vierdeklasser Axel. Hij is in de nadagen van zijn voetballoopbaan aange land en eigenlijk wilde de mid denvelder dit seizoen gaan af bouwen in een lager elftal. Het was de nieuwe trainer Paul van Kouteren die hem overhaalde om toch nog een seizoen met de eerste selectie mee te draaien. Leo Bracke heeft er geen mo ment spijt van gehad. „Het gaat best lekker. Ik voel dat ik nog meekan." En inderdaad zit er nog geen sleet op de frêle speler. Wekelijks nog valt hij op met zijn rushes langs de flank. „Ik heb het voordeel dat ik tenger ben. Daardoor houd ik mijn snelheid." Volgens de Axelaar schuilt daarin ook zijn kracht. „Ik moet het niet hebben van mijn techniek. Mijn loopvermo gen is het sterkste wapen. Ik ben meer het type dat langs de zij kanten snel moet kunnen opko men." Hij vindt dathij daar het best tot zijn recht komt. „Ik heb ook centraal op het middenveld ge speeld, maar Ik speel liever aan de rechterkant. Toch kan ik ook op links aardig uit de voeten." Zijn inzet en enthousiasme wer den zondag tegen LJzendijke be loond met een schitterend doel punt. Vanaf 25 meter scoorde Leo Bracke met een prachtige volley. „Toen ik de bal zag aan komen dacht ik: ik probeer het DORTMUND - Met een ruime voorsprong van 2-0 reisde Glas gow Rangers naar Dortmund, waar dinsdag Borussia de te genstander was in de return van de derde ronde in de Uefa-be- ker. Een fraaie uitgangspositie, ware het niet dat Duitsers altijd doorgaan tot het einde. Ook nu weer: bij een stand van 1-0 (doelpunt Ikpeba) trof de thuisploeg in de slotminuut van het duel doel door Bobic: 2-0. Na een doelpuntloze verlenging moest de strijd tussen de ploeg met één Nederlander (Nijhuis) en het team met veel Nederland se inbreng (trainer Advocaat, assistent Van Lingen, Numan, Van Bronckhorst en de gebles seerde Mols) met strafschoppen worden beslist. De ene Neder lander won het van de meerder heid: Nijhuis benutte zijn penalty, Numan en Van Bronck horst misten beiden: 3-1. Dort mund overwintert, Glasgow is uitgespeeld in Europa. In navolging van Borussia Dort mund leverde ook Werder Bre men een stunt van formaat. In Lyon verloren de Duitsers twee weken geleden met maar liefst 3-0 van het plaatselijke Olym- pique. In Bremen bewees de thuisploeg over behoorlijk wat veerkracht te beschikken: 4-0. Juventus behaalde met moeite de achtste finales. Na een uitze ge van 1-3 op Olympiakos Pi raeus leken de Italianen de klus gemakkelijk te kunnen klaren in eigen huis. Het viel echter te gen. Juventus ging wel door, maar ternauwernood. De Grie ken wonnen in Italië met 2-1. ANP door Peter Godrie iets mag natuurlijk nooit gebeu ren. Maar op dat moment dacht COLLJNSPLAAT - Voetballer er ik helemaal niet bij na." In de Michel Kramer uit Colijnsplaat hoogte van de straf kon Kramer is door de tuchtcommissie van zich wel vinden. „Die is terecht, de KNVB voor twee jaar ge- want ik heb de scheidsrechter schorst. een klap gegeven." Sinds het voorval heeft Kramer niet meer De voetbalbond sprak deze gevoetbald. Hij gaat nog wel straf uit omdat Kramer tijdens eens kijken bij Colijnsplaatse het duel Wolfaartsdijk 2-Co- Boys 2, dat uitkomt in de reserve lijnsplaatse Boys 2 op 6 novem- derde klasse van het zaterdag- ber scheidsrechter Simons uit voetbal. Heinkenszand in het gezicht Het bestuur wenst niet al te diep sloeg. Kramer gaf de scheids- in te gaan op de kwestie Kramer, rechter een klap omdat hij een Penmngmeester Wim de Fouw: rode kaart had gekregen. „We vinden het als vereniging al „Achteraf heb ik er spijt van", erg genoeg. Voor ons is de zaak zei Kramer dinsdagavond. „Zo- afgedaan." doorEdwin Alblas GJOSVIK - Na een week vol ju bel namen de handbalsters van Oranje dinsdag met natte ogen gedwongen afscheid van het wereldkampioenschap in Noor wegen. Als negende. De wed strijd tegen Roemenië, mis schien wel bepalend voor de toekomst van de ploeg, draaide uit op een anti-climax van je welste (16-26). De wereldtop voor schut zetten en zelf tot in het beschamende worden ge kleineerd: het gebeurde alle maal in één week. „Je valt nu zo raar in een gat", verwoordde keepster Jokelyn Tienstra haar gevoel. „Nu hoor je er wéér niet bij. Waarom moet dit zo eindi gen?" De slechtste wedstrijd op het verkeerde moment. De angst voor een dergelijk scenario had bondscoach Bert Bouwer na de groepswinst in de voorronden zo graag buiten de deur gehou den. maar zijn eigen gedrag in de aanloop naar de achtste fina le tegen Roemenië verraadde zijn onzekerheid. Door de inte griteit van het Oekraïnse arbi- tersduo in twijfel te trekken en Roemenië als troetelkind van de internationale handbalfedera tie te afficheren, legde hij te wei nig nadruk op de kwaliteiten van zijn ploeg. Die had tot dins dag furore gemaakt op het WK in Noorwegen. Maar plots in een favorietenrol gedrongen was Oranje geen schim meer van het team dat in de eerste week het WK op zijn kop had gezet. Moraal Met als beschamend gevolg dat Nederland in de eerste helft te gen Roemenië slechts drie keer scoorde, waarbij ook nog twee keer van de zeven meterlijn. De De Roemenen wachtten Oranje bij de cirkel op en schuwden daar het fysieke contact niet. „Het was een soort rugby dat ze speelden", zag Tienstra. Bou wer: „Iedereen schoof de ver antwoordelijkheid door naar een ander. Niemand durfde naar het doel door te lopen om die klappen te krijgen. Want daar vielen klappen." Tegen een dergelijk lichamelijk geweld is Oranje niet opgewas sen, constateerde Bouwer. Bij de gedaante van een speelster als Amartei valt de frêle Natasja Burgers in het niet. „Op alle fronten zijn de Roemenen pro fessioneler. We hebben nog te weinig trucjes. Zij blijven net zo lang lopen totdat de scheids rechters wél zien dat ze geduwd worden. Wij liggen dan al. Wij hebben het vijf duels lang slim gespeeld. Nu moet ik de Roeme nen dat compliment geven." Steeds maar weer probeerde Tienstra zichzelf moed in te pra ten. „Bij ons moet het in het be gin lopen, anders krijgen we het moeilijk. Na de eerste helft heb je nog het gevoel dat het wel los komt, maar het kwam niet los." Terwijl Bouwer direct na de wedstrijd zijn nuchtere kijk op de zaak prijsgaf, waren de meeste speelsters niet in staat om hun gevoelens onder woor den te brengen. In tranen sjokten ze de tribunes op, hun kerend naar een ouderlijke schouder. Maar het voorname lijk uit ouders en vriendjes be staande Oranje-legioen weende mee. „Dit is niet het afscheid dat wij na zo'n goede week verdie nen", zei Tienstra met door weekte ogen. Nederland - Roemenië 16-26 (3-9). Scores Nederland: De Boer 5, As- sink 4, Burgers, Razdorov 2, Ordel- mans, Feijen, Heuwekemeijer 1Ro de kaart: 46. Heuwekemeijer. GPD negen treffers van de Roemeen se ploeg waren evenmin een rij ke oogst, maar de tussenbalans verpulverde wel het moraal aan Oranje-zijde. In de tweede helft, met als dieptepunt de rode kaart voor Nicole Heuwekemeijer (drie tijdstraffen), kwam het nooit tot een serieuze inhaalra ce. Weg kansen op de vijfde (Sydney 2000) en achtste plaats (A-status NOCNSF). Het ontbreken van Saskia Mul der was wel degelijk een aderla ting en het noodgedwongen in zetten van de net opgelapte Ana Razdorov niet bemoedigend, maar de metamorfose lag ook voor een groot deel opgesloten in het Roemeense antwoord op het frivole spel van Oranje. „De ploeg wilde het net zo mooi af maken als tegen Noorwegen. We waren niet rijp voor een wed strijd sloopwerk. En dat was dit gewoon", oordeelde Bert Bou wer. Niks onderschatting of zelfoverschatting. Nederlandse handbalsters zoeken steun bij elkaar na de desastreus verlopen wedstrijd tegen Roemenië. foto Morten Holm/AP Advertentie Leo Bracke heeft er nog geen moment spijt van gehad dat hij is gaan voetballen bij zondag-vierdeklas ser Axel. foto Charles Strijd Bridge Najaarscompetitie BC Axel. A-lijn: 1. mevr. Groenewoud/dhr. Gryglicki 59,64%, 2. hh. Moeliker/Vermunt 57,14% ,3. hh. Esselbrugge/De Wever 56,43%. B- lijn: 1. mevr. Van de Wagt/dhr. Schelle- man 62,95%, 2. ds. Koek/Pel 58,04%, 3. mevr. Hoek/dhr. Van der Heijden 54,91%. C-lijn: 1. mevr. Knöpker/dhr. Van Weel den 62,32%, 2. hh. Burm/Herrebout 59,33%, 3. mevr. Pieters/dhr. De Pree 56,79%. Eindstanden: A-lijn: 1hh. Moeli ker/Vermunt 396,26%, 2. mevr. Wil- lems/dhr. Geertse 379,39%, 3. mevr. Groenewoud/dhr. Gryglicki 369,31%, 4. hh. Meijer/Pel 358,24%. B-lijn: 1. ds. De Pooter/Schreurs 382,26%, 2. mevr. Van de Wagt/dhr. Schelleman 380,49%, 3. ds. Koek/Pel 370,19%, 4. mevr. Hoek/dhr. Van der Heijden 358,94%. C-lijn: 1. hh. Kock/Lambert 395,29%, 2. mevr.Knöp- ker/dhr. Van Weelden 389,93%, 3. ds. Van der Heijden/Herrebout 388,23%, 4. hh. Burm/Herrebout 379,66%. Handbal WK vrouwen, achtste finales. Gjövik: Nederland - Roemenië 16-26 (3-9 Hongarije - Angola 38-18 (16-9), Duits land-Rusland 22-19(8-7). Bergen: Oostenrijk - Wit-Rusland 28-27 (15-17), Frankrijk - Polen 28-21 (14-9). Trondheim: Macedonië - Zuid-Korea 28- 27 (15-12), Noorwegen - Oekraïne 24-19 (12-11), Denemarken- Brazilië30-23(15- 14). Schaken Batumi (Geo). EK landenteams, negen de ronde. Mannen: Nederland - Enge land 2-2; Piket - Short (Eng) 0-1, Speel man (Eng) - Van Wely 1/2 - 1/2, Van der Wiel - Conquest (Eng) 1-0, Chandler (Eng - Reinderman 1/2 -1/2. Eindstand: 1Ar menië 22 1/2 punten, 2. Hongarije 22, 3. Duitsland 21,4. Bulgarije 20 1/2, 5. Rus land 20 1/2, 11. Nederland 19 1/2. Vrou wen: Nederland - Litouwen 1/2 - 1 1/2; Bosboom-Lanchava - Emilyte (Lit) 1/2 - 1/2, Vanience (Lit) - De Mie 1-0. Eind stand: 1. Slowakije 121/2,2. Joegoslavië 12,3. Roemenië 12,4. Oekraïne 11 1/2,5. Armenië 11 Nederland had 6 punten. Sportprijsvragen Lucky 10:3-4-9-12-21-22-39-40-46- 9-55-58-59-62-65-68-71-73-77-1 Voetbal borg Trond-, il 1-0,48. Cal berto Carlos-; (Bel). Aants Champions League Groep C Real Madrid (Spa) - Rosenborg Trond heim (Noo) 3-1 (1-0). 16. Raul rew 1-1,85 Savio 2-1,90. Roberto 3-1. Scheidsrechter: Piraux (Bel), toeschouwers: 20.000. Bayern München (Dui) - Dinamo Kiev (Oek) 2-1 (1-0). 6. Jancker 1-0,50. Rebrovj 1 -180. Paulo Sergio 2-1Scheidsrechter] Dallas (Sch). Gele kaart: Jancker (Bayern Kaladze, Kardasj (Dinamo Kiev). Aanta'. toeschouwers: 18.000. R.Madrid 2 2 0 0 6 5-2 Bayern M. 2 1 1 0 4 3-ij Rosenborg 2 0 111 2-4; Din. Kiev 2 0 0 2 0 24 Groep D Lazio Roma (Ita) - Chelsea (Eng) O-O Scheidsrechter: Krug (Dui). Gele kaart' Ferrer (Chelsea). Aantal toeschouwers! 42.000, Chelsea 2 1 1 0 4 3-1 Lazio 2 1 1 0 4 2-0j Feyenoord 2 10 13 4-3 Marseille 2 0 0 2 0 0-5; Uefa-beker. Derde ronde, tweede wed strijd. Borussia Dortmund (Dui) - Glasgow Ran gers (Sch) 2-0 na verlenging (2-0, 1-0), Borussia wint na strafschoppen (3-128, Ikpeba 1-0, 90, Bobic 2-0. Bijzonderheid: Van Bronckhorst en Numan misten bij de serie strafschoppen. Eerste wedstrijd 0 2. Scheidsrechter: Sarvan (Tur). Gele. kaarten: Herrlich, Addo, Reuter, Wörns (allen Borussia), Ferguson, McCann, Nu; man. But (allen Rangers). Aantal toe schouwers: 38.000. Werder Bremen (Dui) - Olympique Lyon (Fra) 4-0 (2-0). 16. Bode 1-0,39. Herzog 2- 0 (strafschop), 54. Baumann 3-0, 77. Pi zarro 4-0. Eerste wedstrijd 0-3. Scheids rechter: Oezoenov (Bul). Gele kaart: Bode, Frings (allen Werder), Brechet, Li nares, Delmolte (beiden Lyon). Toe schouwers: 9559. Juventus (Ita) - Olympiakos Piraeus (Gril 1-2 (1-1). 2. Kovacevic 1-0,38. Djordjevic 1-1. 82. Djordjevic 1-2 (strafschop).Bij zonderheid: Van der Sar en, Davids (Ju ventus) speelden niet in de wedstrijd, die in Palermo werd gespeeld. Eerste wed strijd: 3-1. Scheidsrechter: Marin (Spa). Aantal toeschouwers: 20.000. Juventus, Werder Bremen en Borussia Dortmund naar volgende ronde. Leo Bracke (36) slijt zijn nadagen als voetballer bij Axel maar eens. De bal pakte lekker op mijn schoen." Het doelpunt behoort tot een van de mooiste, maar hij kan nog niet tippen aan de treffer waarmee Leo Bracke zijn club in 1985, in de beslissingswed strijd tegen HW'24, de promo tie naar de derde klasse bezorg de. „In zo'n sfeer het winnende doelpunt scoren, dat blijft je al tijd bij." Leo Bracke begon ooit als tien jarige bij zaterdagclub AZW. Daar speelde hij enkele jaren in de pupillen. In de volgende zes jaar kreeg hij andere interesses, maar op achttienjarige leeftijd pakte Bracke de draad weer op. Hij meldde zich aan bij Axel. Na één jaar in de A-junioren maak te hij daar de overstap naar de senioren. De doorbraak naar het eerste elftal verliep via een zeer gelei delijke weg; via de lagere elftal len, steeds een stapje hoger.„Ik heb in die periode alle senioren elftallen gehad." Jaap Lensen was trainer van Axel 1 in die tijd. Na de promotie naar de derde klasse volgde al snel een nieuw hoogtepunt, in 1987 met de jubileumwedstrijd tegen het het Ajax van Johan Cruijff, waarvan onder meer Marco van Basten, Frank Rijkaard en Dan ny Blind deel uitmaakten. Kruisbanden In 1991 verkaste Bracke naar Hoek, dat onder leiding van Ri nus Zegers met veel Zeeuws- Vlamingen kampioen werd van de tweede klasse. Achteraf stelt de Axelaar vast dat Hoek te hoog was gegrepen. „Ik heb er één jaar gespeeld, heb op ver schillende plaatsen gespeeld, maar ik voelde dat het eigenlijk te veel was." Toen Bracke tot overmaat van ramp zijn kruis banden afscheurde in de wed strijd tegen Kloetinge brak er een periode van langdurig her stel aan. „Ik mocht van dokter Corbey een jaar niet voetballen en heb me daar keurig aan gehouden. Nu heb ik er totaal geen last meer van, terwijl anderen al ge stopt zijn. "In 1992 keerde Brac ke terug naar Axel. Daar kwam hij later ook trainer Rinus Ze gers weer tegen. Het ging hem niet van harte, want Bracke raakte in conflict met de trainer. Hij speelde voornamelijk in het tweede elftal, maar was ervan overtuigd voor een eerste elftal nog waardevol te kunnen zijn. „Ik heb een haat-liefde verhou ding met Rinus. Hoewel ik van elke trainer wel iets heb opge stoken, moet ik toegeven dat hij de beste trainer is geweest die ik heb gehad." Leuke jaren Toen Zaamslag Bracke twee jaar geleden polste voor een overgang, aarzelde hij niet en vroeg overschrijving aan naar de zaterdagclub. „Ik heb er twee leuke jaren gehad. Dit jaar ben ik naar Axel teruggekeerd, met de bedoeling om in een lager elf tal te gaan spelen." Paul van Kouteren, de trainer, vond echter zijn selectie aan de smalle kant en haalde Leo Brac ke terug. Hij zou graag nog een keer kampioen worden met Ax el, of in elk geval promoveren. „Er zit nog van alles in. Axel moet voor de titel gaan. Middel burg is voor mij de best voetbal lende ploeg en Breskens is uiter aard ook een concurrent. Het zal tussen deze drie clubs gaan." „Axel heeft het wel vaak moei lijk gehad in de derde klasse. Het tempo ligt op dat niveau een stuk hoger en fysiek wordt het nodige gevraagd. Als ik naar mezelf Idjk, dan ga ik lichame lijk ook meer voelen. Ik zal er over na moeten denken of ik het nog wil, maar stoppen doe ik niet. Dan wordt het afbouwen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 66