Kunstwerken om te dragen PZC Uit over de grens 15 Films ira Vlaanderen Van EedenPolhuis en Wevers gmeit/m 1 Juni de poort en de heemtuin Hortus Zelandiae n het Zeeuws Biologisch Museum zijn t/m 5 piembertwee nieuwe exposities met het Biria 'hout' te bezichtigen. De Vereniging outrijk Nederland stelt verschillende houten orwerpon tentoon. Verder zijn de gedichten lezen die de Zeeuwse Schrijversvereniging nnevreugd heeft geschreven over het onder- irp. de hal van het gemeentehuis in Kapelle stelt jinderTukker uit 's Gravenpolder een aantal ;hilderijen ten toon. De meeste zijn land- jhappen, geschilderd in de Zak van Zuid- sveland. De expositie is t/m 25 juni te bezichti- in tijdens de openingsuren van het gemeen- huis. artine Boudonck uit Kwadendamme expo- ert ruimtelijk werk van klei en steen in de hal jn het gemeentehuis in Heinkenszand. De ntoonstelling 'Oervorm van het ei' is t/m 1 juli bezichtigen tijdens de openingsuren van het sneentehuis. ubTomanovic exposeert van 27 mei tot en Bt 18 juli aquarellen en olieverfschilderijen in sRaadskelder van het Belfort in Sluis. De ope- ng vindt plaats op donderdag 16.00 uur. De [positie is dagelijksbehalve vrijdag, te be- chtigen van 14.00 tot 17.00 uur. Verder is de aadskelderop 12,13 en 14 juni gesloten in ver and met de Sluise kermis. Museum De Schotse Huizen in Veere expo- >ert de Duitse Ingrid Roschek beelden en quarellen onder de titel 'Plaatsen gebeurte- ssen vormen vehikels ontwerpen'. De expo- is van 29 mei t/m 10 juli te bezichtigen van aandag toten met zaterdag van 12.00 tot ',00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. galerie De Beddeweeg in Zierikzee start za- irdag een expositie van kunstenares Margie elder onder de naam 'Olie op doek'. Helder, Ie naar eigen zeggen maar wat aankliedert, tartte haar 'kliederen' in 1963 toen een grote ale muur in de eetkamer en een muur op het Kras van haar huis in Suriname wat opvulling □dig hadden. Deze vlakverdeling was het be- in van het succesvol combineren van kleuren vlakken met olie op doek. Tijdensde feestelij- aopening tussen 15.00 en 17.00 uur is Helder anwezig in de pas geopende galerie aan de sddeweeg 1. Uitwerpen luseum voor Hedendaagse Kunst: tot 13 juni - lex Vermeulen. cheepvaartmuseum Steen: tot november 399 - Schatten uit de reserve, waaronder cheepsmodellen van de Boelwerf, athedraal: tot 30 september - Kruisweg. Witte armeren beelden van Hilde Van Sumere. Tot Dseptember - Antoon van Dijck anders beke- en. eSingel: tot 30 mei - Stéphane Beel - Recent Zerk II. biografisch Museum: tot 29 augustus - Enku. ijdloze beelden uit het 17e-eeuwse Japan, essenhuis: tot 31 oktober - Na naar van Van ijck. Romantische recuperatie van Van Dijck ide 19de eeuw. oninklijk Museum voor Schone Kunsten: tot Saugustus-Antoon van Dijck. Een dubbelten- jonstelling met de Royal Academy of London ,a.v. de 400ste verjaardag van de geboorte sn deze Antwerpse schilder. Igseum Planitin-Moretus: tot 22 augustus - >n begenadigd prentkunstenaar Van Dijck. useum Rubenshuis: tot 22 augustus - Bijzon- are en inspirerende landschapstekeningen Van Dijck. oor Fotografie: tot 13 juni - World Photo 1999. oor Hedendaagse kunst: tot 13juni- Vermeulen, States of Humanity. Tot22au- tus - Trouble Spot. Painting, iluchtmuseum voor Beeldhouwkunst: tot augustus - Henry Moore 1898-1986. ispand: tot 17 juli - Jean Michel Folon. ;skundemuseum:tot31 oktober-Na&naar Dijck. De romantische recuperatie in de >t llluseum: permanent - Geanimeerde ten- instelling over gezichtsbedrog. oor Schone Kunsten: tot 30 mei - ins Mattis-Teutsch, Roemeense Avantgarde. duseum voor Sierkunst: tot 6 juni - Peter OP- iVIK-movement. let Pand: tot 30 juni- Schilderijen van Jeroen losch. tot 30 mei - Gent The Art Way: Experimental ntermedia, een platform voor buitenlandse ar- iesten. .A.K.: tot 5 december - De Opening, collec- hedendaagse kunst. intrum voor Jonge kunstenaars: tot 30 mei - int The Art Way: Experimental Intermedia, foung Art in Europe met werk van Bert Begijn, 'irk Martens. LEO, Johan Klein, Heidi Wal- |aeys. ugge of Bladelin: permanent - Charles Delporte, culpturen, schilderijen en schetsen. Itadscentrum: tot november - Gezelleteksten jnde Stad, een experiment. Kunsthalle Lophem: tot 5 juni - Provisional [lome, installatie van Eulalia Vallderosa (Sp) en De Lente, installatie van Honore d'O. kunstcentrum Oud St. Jan: tot 30 mei - Dream- ngs, Aboriginal-kunst. int-IMiklaas idemie voor Schone Kunsten: tot 30 mei - Stof, Marjatta Metsovaara, Finland. Knokke Scharpoord: tot 6 juni - Concrete Kunst, tastende Museum voor Moderne Kunst: tot 30 mei - Bro aching it Diplomatically, broches met een loodschap van Madeleine Albright, minister zan buitenlandse zaken van de USA. woensdag 26 mei 1999 Kunstenares Marie-José Hoeboer maakt sieraden. Ze begon ooit met het vervaardigen van schilderijen, maar kon eigenlijk geen onderwerp bedenken dat belangrijk genoeg was om een doek aan te wijden. In sieraden kan ze wel haar verhaal kwijt, dat vervolgens door anderen de wereld in wordt gedragen. „Ook al houden vrouwen zich er ook mee be zig, schilderen is eigenlijk een mannenberoep. Het maken van sieraden ervaar ik als een vrouwelijke bezigheid. Vandaar waarschijnlijk dat ik er mijn fantasie en verbeelding zo goed in kwijt kan." door Ernst Jan Rozendaai Werk van Hoeboer is op het ogenblik te zien in galerie Van den Berge in Goes. Haar siera den zijn tentoongesteld tussen tekeningen van Marcel van Eeden en schilderij en en colla ges van Gerard Polhuis en Ro bert Wevers. Hoeboer gebruikt voor een aantal van haar ket tingen ongebruikelijke mate rialen, zoals kleurkrijt of snoep. Ook creëert ze met goud of diamant opmerkelijke vor men, zoals ogen met wimpers, een wijd opengesperde pupil of een suikerklontje. Haar werk spreekt direct aan, maar meer dan dat. De vormgeving vertelt dikwijls een verhaal dat niet meteen opvalt. „Een sieraad communiceert directer dan een schilderij", meent Hoeboer. „Het is bij uit stek een discipline die zich leent voor vertellen. Ik kijk graag naar de dingen om me heen. Ik denk graag na. Wat ik meemaak en denk, krijgt vorm in mijn sieraden. Ze kunnen gedragen worden, maar ze zijn ook als autonome kunstwer ken te beschouwen. Wat be langrijk is, is dat je je er wel altijd iemand bij kunt voor stellen. Er hoort een mens bij, de objecten zijn gemaakt om gedragen te kunnen worden." Willekeur Als Hoeboer een snoepketting namaakt en daarbij de echte snoepjes gebruikt, is dat geen grapje. „Ik ben daarop geko men toen ik die krijtcolliers maakte. Krijt heeft van die zoete pastelkleurtjes. Dat maakt het aantrekkelijk, maar ook moeilijk om mee te wer ken. Door die krijtstompjes moest ik op een gegeven mo ment denken aan een snoep ketting. Die wilde ik maken, maar het lukte me niet de wil lekeur daarvan te evenaren, omdat je toch kleuren gaat or denen. Toen heb ik een snoep ketting gekocht en nage maakt. Zo'n snoepketting is natuurlijk een absolute klas sieker onder de sieraden, zij. het voor kinderen. Het laatste exemplaar dat ik ervan maak te is van heel hoogwaard ig ma teriaal, gouddraad en porse lein. Ik beschouw dat als een ode aan de vrouw die ooit een meisje is geweest." Hoeboer verwijst met haar sie raden vaker naar een idylli sche jeugd. Behalve aan snoep en kleurkrijt wordt de bezoe ker van de Goese galerie ook herinnerd aan de madeliefjes kettingen die jonge meisjes rij gen. Hoeboers uitvoering is in goud (of zilver) en zijde. „Ik lees veel", verklaart Hoeboer. „Ik ben een groot liefhebber van de gedichten van Ocatavio Paz, Daarin lopen alle tijden door elkaar. Ik speel daar ook mee. Hetzelfde geldt voor vaststaande waarden. Dia mant is voor altijd, maar ik maak er een suikerklontj e van. Ook daarin zit iets dubbels. Sugar is een aanduiding voor liefste, maar diamant is een van de hardste materialen die er bestaan." Expositie: Sieraden van Marie-José Hoeboer in Ga lerie Van den Berge in Goes, open donderdag en vrijdag van 13.30-17.30 en zaterdag van 13-17 uur. Van 3 t/m 5 juni gesloten wegens deelname aan KunstRai. Sieraden van Marie-José Hoeboer vertellen een verhaal, dat vervolgens door anderen de wereld in wordt gedragen. De sieraden van Marie-José Hoeboer zijn in Galerie Van den Berge gecombineerd met werk van de beeldend kun stenaars Marcel van Eeden, Gerard Polhuis en Robert Wevers. Van Eeden maakt te keningen van taferelen uit de tijd dat hij nog niet geboren was, dus van vóór 1965. Het is alsof hij zo het verleden zonder hem een plaats in zijn eigen leven wil geven. Hij te kent herinneringen die niet zijn herinneringen zijn. De potloodtekeningen zijn van een ouderwetse virtuositeit en roepen een troosteloze sfeer van verlatenheid op, alsof Van Eeden wil laten zien dat er iets miste aan de tijd dat hij nog niet bestond. Anderzijds wijst de encyclo pedische manier van werken - de tekeningen zijn in reek sen opgehangen - op een po ging van de kunstenaar zich het verleden zonder Van Ee den toe te eigenen. Gerard Polhuis hanteert een beperkt aantal vormen voor een eindeloos aantal verha- len. Op zijn schilderijen en collages keren steeds dezelfde voorwerpen terug, geïsoleerd in de lucht hangend. Het zijn spijkers, papavers, profielen van een gezicht en een vrou welijk personage, sokkels, engelen en lepels. Het zijn symbolen van iets en gecom bineerd vertellen ze een sprookjesachtig verhaal, maar Polhuis laat de be schouwer vrij dat verhaal in te vullen. Zijn kleurige tafe relen werkt hij in verschillen de materialen uit, van karton tot soms dik opgebrachte verf en emaille. In de galerie staat ook een schaalmodel van een ontwerp dat levensgroot in neon kan worden uitgevoerd. Robert Wevers is een bekende voor regelmatige bezoekers van Galerie Van den Berge. Zijn schilderwerk vindt zijn oorsprong in de fotografie en is op het eerste gezicht hyper realistisch. Alleen: bij nadere Gerard Polhuis: Zonder titel. beschouwing klopt er iets niet. Een mevrouw behandelt plantjes die via een infuus- achtig systeem voedingsstof fen krijgen toegediend. Een van de plantjes blijkt blauwe bladeren te hebben. Enkele werken tonen een bloemen perkje vanuit een direct daar naast gegraven kuil. De grondlagen zijn te onder scheiden met daarbovenop de kleurige bloemen. Maar waarom loopt dat leidingach tige systeem door het perkje? Zijn het dan toch kunstmati ge bloemen? Wevers werk zet vraagtekens bij de schoon heid van de natuur die kennelijk alleen nog door manipulatie kan worden ge creëerd. Misschien zegt dat ook iets over zijn eigen, zeer fijnzinnig gemaakte werk. Wevers manipuleert er zelf ook op los. Hij gebuikt bij voorbeeld fotografische tech nieken om een schilderkun stige illusie op te roepen. Expositie Marcel van Ee den, Marie-José Hoeboer, Gerard Polhuis, Robert Wevers, t/m 26 juni in Ga lerie Van den Berge in Goes. Open do en vri van 13.30-17.30 en za van 13- 17 uur. Van 3 t/m 5 juni gesloten wegens deelna me aan KunstRai. Antwerpen Metropolis (info. tel. 0032.3.544.36.00) - Dag. 14.15 u.: Babe; Parent trap; dag. 14.15 en 16.45 u.: De kabouterschat; Asterix Obelix; Damiaan; A bugs life (ned.);dag. 14.15,16.45en 19.45 u.: Patch Adams; dag. 14.15, 16.45, 19.45 en 22.15 u.: The Other Sister; In Dreams; Deep end of the Ocean; 8 MM; Existenz; Entrapment; Civil Action; Star Trek; Waking Ned De- vine; Wrongfully Accused; Tr.ue Crime; Enemy of the State; Messa ge in a Bottle; Arlington Road; Cele- brity;dag. 14.15, 19.45 en 22.15 u.: La vita bella; dag. 14.15,16.15 en 19.45 en 22 u.: Barber of Siberia; dag. 16.15 u.:Rush Hour; dag. 16.45 en 19.45 u.: Shakespeare in Love; dag. 19.45 en 22.15 u.: Payback; American History X; dag. 19.45 u.: A simple plan; Thin Red Line; dag. 20 en 22.15 u.: Urban legend. Gaumont (tel. 0032 32067000) - Wo.za. en zo. 11.45 en 14.30 u.: Ba be 2; Vr. en za. 20 u.: At First Sight; dag. 11.45,17 en 22.30 u.:ASimple Plan; dag. 11.45,14.30 en 17 u.: As terix Obelix; De Kabouterschat; dag. 14.30 en 20 u.: 8 MM; dag. 11.45,14.30, 17, 20 en 22.30 u.: Ar lington Road; Celebrity; Civil Ac tion; Deep end of the Ocean; En trapment; Shakespeare in love; Message in a bottle; The Other Sis ter; The Red Violin; True Crime; dag. 11.45, 14.30, 17, 20 en 22 u.: Existenz; In Dreams; dag. 11.45, 14.30, 17 en 20 Wrongfully ac- cussed; dag. 14, 17.15; 20.30 en 22 u.: The Barberof Siberia; dag. 20 en 22 u.: Lola Renrit. Calypso - Central do Brazil, dag. 17.15 u.; Happiness, dag. 22.15 u.; Cookies,;dag. 20 u.; Les Convoyers attendant, dagi15en 17.15 eri 22.15 u.; Festeh, dag. 15 en 17.15 u.; La vi ta et Bella, dag. 15en 20 u.; PI, dag. 20 en 22.15 u. Kladaradatsch! Cartoons (tel.M 003/2329632) - Book of Life, dag. 21.15 u., vr. en za. ook 0.15 u.; Ca commence aujord'hui, dag. 15.45 en 20 u.; Festen, dag. 17.45 u., vr. en 2a. ook 0.15 u.; Lola Rennt, dag. 16 en 19.45 u.; Romance, dag. 22.3ÖU.; Sue, vr. en za. 0.15 u.;The hanging garden, dag. 18 en 22.15 u.; Waking Ned Devine, dag. 16,20.15 en 22 u.; Wintersleepers, dag. 18 u. Brugge Kennedy Komplex (info: 00.32.50.33.20.70) Entrapment, wo. do. ma. en di. 20.00 uur, vr. 20.00 en 22.30 uur, za. 14.30, 20.00 en 22.30 uur, zo. 14.30 en 20.00 uur; The Other Sister, dag. 20.00 uur; Urban Legend, dag. 20.00 uur, vr. en za. ook om 22.30 uur; Patch Adams, wo. do. en vr. 20.00 uur, za. 14.30 uur; Wrongfully Accused, vr. 22.30 uur, za. 14.30 en 22.30 uur, zo. 14.30 uur; Kabouter Plop: De Ka bouterschat, za. en zo.14.30 uur; Arlington Road, vr. en za. 20.00 en 22.30 uur, zo.en ma. 20.00 uur; Da miaan, zo. 14.30 uur, di. 20.00 uur. Lumière (info: 00.32.92.33.67.97) Existenz, wo. 22.00 uur, do. za. en ma. 22.15 uur, vr. zo. en di. 20.00 uur; Claire Dolan, wo. 20.00 uur; La Vita Bella, wo. 22.00 uur, zo. 15.00 uur, ma. 20.00 uur; Love is the De vil, wo. 20.00 uur; The Red Violin, do. za. en ma. 20.00 uur, vr. en di. 22.00 uur, zo. 15.00 en 22.15 uur; Cookie's Fortune, do. vr. za. en di. 20.00 uur, zo. 17.30 en 21.45 uur; Sitcom, do. vr. za. en di. 22.15 uur, zo. 20.00 uur, ma. 22.00 uur. Gent Decascoop (info: 00.32.92.65.06.00 Barber of Siberia- La Vita Bella, dag. 19.45 uur; Kabouter Plop - Wrongfully Accused, dag. 14.15 en 16.45 uur; Entrapment - Celebrity - Waking Ned Devine - Existenz - Deep End Of The Ocean - Civil Ac tion - In Dreams - Arlington Road, dag. 14.15, 16.45, 19.45 en 22.15 uur; The Other Sister, dag 19.45 en 22.15 uur;True Crime - American History X, dag. 22.15 uur; Asterix Obelix, dag. 14.15 uur; Message in a Bottle, dag. 14.15,16.45 en 19.45 uur; Damiaan, dag. 16.45 uur. Studio Skoop (info:00.32. 92-25.08.45) Existenz - Les Convoy- eurs Attendent, dag. 20.00 en 22.30 uur, za. en zo. ook om 15.00 uur; The Barber of Siberia, dag. 20.00 en 22.15 uur, za. en zo. ook om 15.00 uur; Elizabeth - Shakespeare in Lo ve - The Theory of Flight, zai en zo. 17.30 uur; Romance, dag. 23.00 uur; Festen, dag. 20.00 uur; Happi ness, wo. 22.30 uur; Abeltje, za. en zo. 15.00 uur. Sphinx (info:00.32,92.25.60.86 v)R.ed Violin, vanaf do. dag. 17.30;en 20,00 uur, za. en zo. ook dm 15.00 uur; O Primeiro Dia; vanaf do. dag. 20.00 uur; The Hole, vanaf do. dag. 22-30 uur; Po lax, dag. 20.00 en :':-2"2:30 uur, za. en zo. ook om15.00 uur; The Hanging Garden, wo. 20.00 en 22.30 uur, do. vr. ma. en di. 20.00 uur, za. en zo. 15.00 en 20.00 uur; Karnaval - Cookie's Fortune - La Vita Bella, dag. 17.30 uur; Los Amantes del Circulo Polar, wo. 22.30 uur; Run Lola Run, wo. 20.00 en 22.30 uur. daarna dag. 22.30 uur; Ca Commence Aujourd'hui, wo. 17 30 en 20.00 uur, daarna dag. 22130 uur; Shakespeare in Love, za. en zo. 15.00 uur; Knokke Beverly Sereens (info: 00.32.50,62.06.20) Entrapment, wo. 15.00 en 20.00 uur, do. za. zo. ma. en di. 15.00, 17.30, 20.00 en 22.30 uur; vr. 20.00 en 22.30 uur; Damiaan, wo. 15.00 uur, za. en zo. 15.00 en 17.30 uur; The Bride of Chucky, za. en zo. 17.30 en 22.30 uur; Arlington Road, wo. do. ma. en di. 20.00 uur, vr. za. en zo. 20.00 en 22.30 uur; Civil Action, wo. 15.00 en 20.00 uur, do. za. zo. ma. en di. 15.00,17.30, 20.00 en 22.30 uur, vr. 20.00 en 22.30 uur; Kabouter Plop, wo.za. en zo. 15.00 uur; Message in a Bottle, dag. 20.00 uur. Julia Ormond en Richard Harris in The barber of Siberia Woensdag Antwerpen Bourlaschouwburg - 20.00 uur: Ten oorlog - aflevering 2. Cinema Tokio-20.00uur:Sangria! van Wanda Reisel door Het Toneelhuis. Desingel - 20.00 uur: Lichaampje, li chaampje aan de wand..., tekst en re gie Jan Fabre. Desingel - 20.00 uur: lets op Bach door Les Ballets C. de la B.. Raamteater op 't Zuid - 20.00 uur: De sign for living van Noel Coward, regie Marc Cnops. Zuidpool Theater - 20.00 uur: Elias en Melïsent, toneel in regie van Tom Van Bauwel. Vlaamse Opera - 20.00 uur: Pikovaja Dama door het Symfonisch Orkest en Koor van de Vlaamse Opera. Stadsschouwburg -20.30 uur: Al vin Ai- ley American Dance Theatre. Arenbergschouwburg -18.00 uur: Pip- pi Langkous muzikale familievoorstel ling. Gent Museum voor Volkskunde, 14.30 uur: Het glasmannetje van het sparren hout, jeugdtheater door 't Spelleke van Folklore. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: Les Liaisons Dangereuses, toneel door N.T.G. Theater Tinnenpot, 20.00 uur: Regina Madre, toneel door ATL Theaterpro ducties. Arcatheater, 20.00 uur: Een nacht in Jo hannesburg, theatermonoloog door Mare Lensly. Vooruit, 20.00 uur: De maten van het mogelijke, toneelmonoloog door Lam- pe Pieter De Buysser. Vooruit, 20.00 uur: Eindelijk Afgelo pen, toneel monoloog door Dries Smits van Het Gevolg. Vooruit, 20.00 uur: Mixed Evening, dansvoorstelling door Parts, choreo grafie Anne Teresa De Keersemaekers. Nieuwpoorttheater, 20.30 uur: Road to Heaven, toneel door Young at Heart en Roy Faundree (USA). Vooruit, 22.00 uur: The Fever, toneel monoloog door Clare Coulter. Brugge De Versteende Nacht, 21.00 uur: Jazz- concert. Ruiselede Banana Peel, 20.15 uur: Magic Slim The Teardrops (USA), bluesconcert. Donderdag Antwerpen Bourlaschouwburg - 20.00 uür: Ten oorlog - aflevering 3. Cinema Tokio - 20.00 uur:Sangria! van Wanda Reisel door Het Tonéelhüis. De Peerdestal van Napoleon - 20.15 uur.De Ijzervreters, komedie niet Wal ter Merhottein, Frans Van de Velde en Blanca Wienen. De Zwarte Komedie-Grote zaal -21.00 uur: Patsy zoek het geluk, muzikale sa tire. Desingel - 20.00 uur: lets op Bach door Les Ballets C. de la B.. ËchtAntwaarps Teater-20.15 uur: Mij ne gebuur heeft het zuur, tragikomedie door het Echt Aritwaarps Teater. Fakkelteater (Zwarte zaal) - 20.30 uur: Calamity Jane van Guy Dideler door ATL. m Multatuli Café-Theater - 20.30 uur: Bui ten strijd (Out of ordèr) van Ray Co- oney, regie Herman Fabri. Raamteater op/t Zuid - 20.00 uur: De sign for living van Noel Coward, régie Marc Cnops. Theater Het Klokhuis - 20.30 uur: Moord! toneel met Arlette Sterckx, Wim Van de Velde e.a. Zuidpool Theater - 20.00 uur: Elias en Melisent, toneel in regie van Tom Van Bauwel. De Muze - 22.00 uur: Mike Zinzen invi teert. Stadsschouwburg - 20.30 uur: Alvin Al ley American Dance Theatre. Arenbergschouwburg -18.00 uur: Pip- pi Langkous muzikale familievoorstel ling. Gent Kon-. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: Les Liaisons Dangereuses, toneel door N.T.G. Arcatheater, 20.00 uur: Blauwe Dozen, toneel door Area. Theater Tinnénpof, 20.00 uur: Regina Madre, toneel door ATL Theaterpro ducties. Vooruit, 20.00 uur: Eindelijk Afgelo- pen, toneelmonoloog door Dries Smits van Het Gevolg Vooruit, 20.00 uur: Behouden Stem,' muziektheater door Transparant. Nieuwpoorttheater, 20.30 uur: Road to Heaven, toneel door Young at Heart/ Roy Faudree(USA). Logos Tetraeder, 20.00 uur. Konstan- tin Gockel, vioolrecital. Flanders Expo. 20.30 uur: Bruce Springsteen, concert. De Rode Pomp, 20.30 uur:Concert met aria's en liederen door Operaplus. Gele Zaal, 20.30 uur: Olla Vogala, Ca therine Delasalle en Gabriel Yacoub, concert van folkmuziek. Vooruit, 22.00 uur: Dans in de Schoot der Vrouw, toneelmonoloog door-Tom Van Dyck over L.P.Boon. Charlatan, 22.30 uur: Funk E.T., jazz concert Brugge -j.-l'Öë Valkaart, 13.30 uur: Musical, door De Bevertjes. Vrijdag Antwerpen Cinema Tokio - 20.00 uur:Sangria! van Wanda Reisel doorHetToneelhuis. De Peerdestal van Napoleon - 20.15 uur: De Ijzervreters, komedie met Wal ter Merhottein, Frans Van de Velde en Blanca Wienen, De Zwarte Komedie - Grote zaal -21.00 uur: Patsy zoek het geluk, muzikale sa- Desingel - 20.00 uur: Lichaampje, li chaampje aan de wand..., tekst en re gie Jan Fabre. Desingel - 20.00 uur: lets op Bach door Les Ballets C. de la B.. ËchtAntwaarps Teater-20.15uur:Mij ne gebuur heeft het zuur, tragikomedie door het Echt Antwaarps Teater. Fakkelteater (Zwarte zaal) - 20.30 uur: Calamity Jane van Guy Dideler door ATL. Fakkelteater - 20.30 uur: Regina madre relatiekomedie van Manlio Santanelli. Internationaal Zeemanshuis - 20.00 uur:Cafépraat van Alex van Haecke. Multatuli Café-Theater-20.30 uur: Bui- ten strijd (Out of order) van Ray Co- gney, regie Herman Fabri. .Noordteater - 20.30 uur. De Parochie van Miserie, Antwerps volkstoneel. Raamteater op 't Zuid - 20.00 uur: De sign for living van Noel Coward, regie Marc Cnops. Seefteater - 20.30 uur: Dracula, 'the musical' met Luk Gijsbrechts en Greet Tubex. Theater Het Klokhuis - 20.30 uur: Moord! toneel met Arlette Sterckx, Wim Van de Velde e.a. Zuidpool Theater - 20.00 uur: Elias en Melisent, toneel in regie van Tom Van Bauwel. Arenbergschouwburg - 20.15 uur: Kommil Foo met Bek. Sint-Andrieskerk - 20.30 uur: Jaarcon cert 'Mozart' door het ensemble De Muzen. Wereldculturencentrum Zuiderpes- huis - 20.30 uur: Tongues 8i Savage/Love, muziektheater 'Het Mu ziek Lod'. Cultureel Wijkcentrum Sint-Andries - 20.00 uur: Reggaenight met Jamaï- caanse keuken en optreden van The Rasites. Stadsschouwburg-20.30 uur: Alvin Ai- ley American Dance Theatre. Gent Theater Atelier La Barraca, 20.00 uur: Oblomov, toneel door La Barraca. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: Les liaisons dangereuses, toneel door N.T.G. Arcatheater, 20.00 uur: Blauwe Dozen, toneel door Area. Vooruit, 20.00 uur: Dans in de Schoot der Vrouw, toneelmonoloog doorTom Van Dyck. Vooruit, 20.00 uur: Vroeg, een dinsdag morgen, cabaretesk theater door Braakland. Nieuwpoorttheater, 20.30 uur: Road to Heaven, toneel door Young at Hearten RoyFaudree(USA). Tartuffe, 20.00 uur: The Bunny's, con cert. De Rode Pomp, 20.30 uur: Kristien Roels, viool en Boguslaw Strobel, pia no, concert. Intercultureel Ontmoetingscentrum, 21.30 uur: Ibidiklar, concert van noma dische plattelandsmuziek. Vooruit, 22.00 uur: Het Ei van Firmin, cabaretesk theater door Braakland. Brugge De Valkaart, 18.00 uur. Musical door De Bevertjes. De Kelk, 20.30 uur: Make your milk sweet and thick, dansvoorstelling door Hilde De Clercq en Dina Mouton. The Duke, 21.00 uur: Jazzconcert. Eeklo De Media, 21.00 uur: Fulla Band, con cert van Senegalese popmuziek. Antwerpen Bourlaschouwburg - 11.00 uur: Ten oorlog - marathon van Tom Lanoye en Luk Perceval. Cinema Tokio-20.00uur.Sangria! van Wanda Reisel door HetToneelhuis. De Peerdestal van Napoleon - 20.15 uur: De Ijzervreters, komedie met Wal ter Merhottein, Frans Van de Velde en Blanca Wienen. De Zwarte Komedie -Grote zaal - 21 uur: Patsy zoek het geluk, muzikale sa-,..;, tire. Desingel - 20.00 uur: Lichaampje, li chaampje aan de wand..., tekst en re gie Jan Fabre. ËchtAntwaarps Teater -18.30 en 22.00 uur: Mijne gebuur heeft het zuur, tragi- komedie door het Echt Antwaarps Tea ter. Fakkelteater (Zwarte zaal) - 20.30 uur: Calamity Jane van Guy Dideler doör ATL. Fakkelteater-20.30 uur: Regina madre relatiekomedie van Manlio Santanelli. Internationaal Zeemanshuis - 20.00 uur.Cafépraat van Alexvan Haecke. Multatuli Café-Theater - 20.30 uur: Bui ten strijd (Out of order) van Ray Co- oney, regie Herman Fabri. Noordteater - 20.30 uur. De Parochie van Miserie, Antwerps volkstoneel. Raamteater op't Zuid - 20.00 uur: De sign for living van Noel Coward, regie Marc Cnops. Seefteater - 20.30 uur: Dracula, 'the musical' mèt Luk Gijsbrechts en Greet T ubex. Theater Het Klokhuis - 20.30 uur: Moord! toneel niet Arlette Sterckx, Wim Van de Velde e.a. Zuidpool Theater - 20.00 uur: Elias en Melïsent, toneel in regie van Tom Van /Bauwel. 'Arenbergschouwburg - 20.15 uur:. Kommil Foo met Bek. ■Vlaamse Opera - 20.00 uur: Pikovaja Dama door het Symfonisch Orkest en Koor van de Vlaamse Opera. Gent Museum van Volkskunde, 15.00 uur: Het glasmannetje van het sparren hout, jeugdtheater door 't Spelleke van Folklore. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: Les liaisons dangereuses, toneel door N.T.G. Theater Atelier La Barraca, 20.00 uur: Oblomov, toneel door La Barraca. Arcatheater, 20.00 uur: Blauwe Dozen, toneel door Area. Nieuwpoorttheater, 20.30 uur: Road to Heaven, toneel door Young at Heart en Roy Fa.udree (USA). Fnac, .15,00 uur, Ik Ben Ik, miniconcert door Sabien Tiels. De Rode Pomp, 20.30 uur: Cream Con- sort, concert met muziek van Bach en Telemeann. Magazijn, 23.00 uur: Red Ash, popcon cert. Brugge De Republiek, 18 30 uur:D.J. Grand Dy- onisos, een bewerking van Bacchanten van Euripides, een theaterproject door Aladin. De Valkaart, 20.15 uur: Onbereikbare Liefdes, toneel door Theater Malper- tuis. De Werf, 20.30 Uur. De Maten van het Mogelijke, toneel doorLampe. De Kelk, 20.30 uur Make your milk sweèt and thick, dansvoorstelling door Hilde De Clercq en Dina Mouton. Sint Jacobskerk, 20.00 uur: Mannen Muzikaal, concert door het Koperkwin tet Divertimento, mannenkoor Germa- nia (D) er. het Brugs Mannenkoor. Café Barabass. Kwassa Kwassa en Tom's.Diner, 20.30 uur: Folk Blues- festivaf met optredens van Sweet Ma- got, Kidman BiuesBanden het Johnny Guitar Trio. Eeklo Dé Media, 21.00 uurvThis Vale of Tears, gothic rockconcert. Zondag Antwerpen ËchtAntwaarps Teater-15.00 uu/vMij- negebuur heeft het zuur, tragikomedie door het Echt Antwaarps Teater. Multatuli Café-Theater -15.00 uur: Bui ten strijd (Out of order) van Ray Co- oney, regie Herman Fabri. Noordteater - 15.00 uur. De Parochie van Miserie, Antwerps volkstoneel. Zuidpool Theater - 15.00 uur: Elias en Melisent, toneel in regie van Tom Van Bauwel. Gent Kon. Academie voor Ned. Taal, 11.00 uur: Pleinconcert met muziek van Schubert, Brahms, Satie, Rachmanin- ovenSwerts. De Rode Pomp, 15,00 uur. The Moscow Chamber Soloists en Maria Meero- vitch, concert met muziek van Mahler, Sjostakowïtsj en Dvorak. Sint Niklaaskerk, 17.00 uur: Basildon Choral Society, concert. Sint Baafskathedraal, 19.00 uur: Messe Ste. Cecile door het Adagiokoor Gent. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: Les Ennemïs Confus, concert van 18e eeuwse muziek. Brugge De Republiek, 18.30uur:D.J. Grand Dy- onisos, een bewerking van Bacchanten van Euripides, theaterproject door Ala- din. Derdewereldcentrum, 11.00 uur: Perro Negro, concert van tango, rumba, fla menco, jazz etc. De Biekorf, 11.00 uur: The bare Neces sities, concert van musicalmelodièn. Du Phare, 21.00 uur: The Next Genera tion, bluesconcert. iViaandlacg Antwerpen De Peerdestal van Napoleon - 20.15 uur.De Ijzervreters, komedie met Wal ter Merhottein, Frans Van de Velde en Blanca Wienen. Dinsdag Gent Arcatheater, 20.00 uur: Blauwe Dozen, toneel door Area. Theater Tinnenpot, 20.00 uur: Regina Madre, toneel door ATL Theaterpro ducties.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 47