Lapentti heeft de langste adem Sokolov verstoort Kasparov-show Chef de mission PZC Visser kandidaat Salt Lake City Gianni Romme gaat op vakantie Kaapstad kreeg aanbod om leden IOC om te kopen Ross Rebagliati stelt teleur sport 16 Lindsay Davenport overklast Venus Williams Paul van der Hooft overleden tijdens training IJzendijke woensdag 27 januari 1999 van onze sportredactie MELBOURNE - In navolging van vele collega's toonde giste ren ook tennisser Nicolas La pentti weinig respect voor de plaatsinglijst van de Australian Open. De nummer 91 van de we reldranglijst uit Ecuador kegel de de nummer zeven van de plaatsinglijst, de Slowaak Ku- cera, uit het toernooi: 7-6 6-7 6- 2 0-6 8-6. De slopende partij duurde drie uur en achttien mi nuten. In de halve finales ontmoet La pentti in Thomas Enqvist een ander reuzendoder van for maat. De Zweed versloeg Mare Rosset tamelijk vlot in drie sets: 6-3 6-4 6-4 Lapentti kon na afloop van de marathonpartij zijn geluk niet op. „Dit is echt geweldig", ju belde hij. „Wat een partij, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En dat voor zoveel publiek. De toeschouwers dachten dat de wedstrijd na de vierde set was beslist. Maar ik heb die set be wust laten lopen. Zo kon ik energie overhouden voor de vijfde set. Gelukkig is de tactiek goed uitgepakt. Nu moet ik ook van Enqvist kunnen winnen." Toch zal het ook Lapentti niet zijn ontgaan dat Enqvist op dit moment in de vorm van zijn le ven steekt. De Zweed toog een kleine maand geleden naar Au stralië en verloor geen wedstrij d meer. Na overwinningen in Ade laide en Melbourne staat hij nu in de halve finale van de Austra lian Open. Daar kon Mare Ros set ook niets aan veranderen. „Hij was vandaag veel te sterk", erkende de Zwitser na 6-3 6-4 6- 4. De andere halve finale bij de mannen gaat tussen de winaars van de partijen Kavelnikov- Martin en Haas-Spadea. Daar mee staat vast dat slechts één geplaatste speler de halve eind strijd haalt. De Duitser Haas en Spanjaard Spadea genoten geen beschermde status en de Amerikaan Martin en Rus Ka felnikov werden vooraf als vijf tiende en tiende gerangschikt. Vloekend Bij de vrouwen kent het toer nooi een regelmatiger verloop. Zo bereikte Lindsay Davenport gisteren de halve finale. De als eerste geplaatste Amerikaanse bleef landgenote Venus Wil liams binnen een uur met 6-4 6- 0 de baas. De uitschakeling van de excentrieke speelster ging niet zonder slag of stoot. Hevig vloekend en met tranen in de ogen zocht ze de kleedkamers van Flinders Park op. Reden voor haar emoties was een be slissing van de scheidsrechter. Tijdens een opslagbeurt in het begin van de tweede set vielen er enkele kralen uit de vlechten van Williams. Tot grote woede van de donkere speelster kende de scheidsrechter vervolgens het bewuste punt aan Daven port toe. Williams reageerde fu rieus. „Dit is nog nooit ge beurd", schreeuwde ze naar de official. „Dit is echt te belache lijk voor woorden. De tirade van Williams bracht de official niet tot andere ge dachten. Uiteindelijk moest de toernooischeidsrechter er aan te pas komen om haar weer aan het spelen te krijgen. Williams speelde de wedstrijd vervolgens nog wel uit, maar raakte geen bal meer. Zonder een game te winnen, verliet ze woedend en zonder de scheidsrechter een hand te geven het centre court. „Dit is niet eerlijk", stamelde ze met betraande ogen. „Ik heb wel eens vaker tijdens een partij kralen verloren. Nog nooit heeft dat me een punt gekost." Da venport bleef nuchter onder alle commotie. „Als ik een pet zou dragen en ik zou hem tijdens de wedstrijd verliezen, moet ik ook een punt inleveren. Dat zijn nu eenmaal de regels. Daar kan ik ook niets aan doen." In de halve eindstrijd moet Da venport het opnemen tegen de ongeplaatste Amelie Maures- mo. De gespierde Francaise ver sloeg met haar krachtige spel de als elfde gerangschikte Domini que van Roost uit België: 6-3 7- 6. Krachtmens Mauresmo liet opslagen met een snelheid van over de 170 kilometer per uur noteren. „Ze was gewoon te sterk voor mij", zei Van Roost treffend. De andere halve finale gaat tus sen de winnaars van de wed strijden Seles-Graf en Pierce- Hingis. ANP/RTR De uitschakeling van Venus Williams ging niet zonder slag of stoot. Vloekend en met tranen in de ogen verliet ze de baan. Williams was het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter. foto William West/EPA van onze sportredactie VLISSINGEN - Voetbaltrainer Paul van der Hooft is gisteravond tijdens de training van IJzendijke overleden. De Terneuzenaar werd op het trainingsveld plotseling onwel en, zakte in elkaar. Po gingen om hem te reanimeren mochten niet meer baten. Paul van der Hooft werd 39 jaar. Paul van der Hooft genoot in de Zeeuwse voetbalwereld grote be kendheid- Hij begon zijn loopbaan bij Terneuzen en verkaste op 17- jarige leeftijd naar PSV. Bij de Eindhovense club schopte hij tot het C-elftal. Drie jaar later keerde hij terug naar Zeeland, waar hij voor Sluiskil ging spelen. Bij die club stond hij zestien jaar in het eerste elftal. Na zijn actieve loopbaan als voetballer ging Paul van der Hooft in 1996 het trainersvak in. Hij werd oefenmeester bij IJzendijke. On langs verlengde de Terneuzenaar zijn verbintenis bij de zondag vierdeklasser. Dit jaar was hij aan zijn derde seizoen bezig. Paul van der Hooft laat een vrouw en twee kinderen achter. Nicolas Lapentti is dol van vreugde na zijn zege op Karol Kucera. foto Sean Garnsworthy/AP van onze sportredactie KAAPSTAD - Het campag neteam dat heeft geprobeerd de Olympische Spelen van 2004 naar Kaapstad te halen, kreeg van tussenpersonen het aanbod IOC-leden om te kopen in ruil voor stemmen. Dat onthulde dinsdag Chris Ball, toenmalig voorzitter van het campagneteam. Intermediairen benaderden Ball in september '97 met het voorstel IOC-leden om te ko pen, toen het olympisch or gaan voor de Spelen stemde. De voorman ging er niet op in. Het IOC koos uiteindelijk Athene en niet Kaapstad. De Duitse politieke partij 'Die Grünen' heeft intussen het IOC dossiers toegestuurd over de campagne van Ber lijn voor de Spelen van 2000. Naar mening van de in het parlement vertegenwoordig de partij heeft het campag neteam van Berlijn „talrijke pogingen tot omkoping en overtreding van de regels" proberen te verdoezelen. Volgens de groenen gaf Ber lijn zo'n 2,8 miljoen gulden uit aan reis en verblijf van 56 bezoekende IOC-leden. De IOC'ers zouden dure ge schenken hebben ontvangen en medische en vliegkosten hebben gedeclareerd. IOC- voorzitter Samaranch zou een rekening van 6500 gul den hebben ingediend voor een vlucht Stuttgart-Berlijn. De Duitse Senaat en het Duits olympisch comité be schouwen het olympische hoofdstuk Berlijn als geslo ten. Ze zeiden zich niet te kunnen voorstellen dat er be lastende feiten over de cam pagne naar buiten komen. Het IOC wees de Spelen van 2000 niet aan Berlijn, maar aan Sydney toe. Rome De burgemeester van Rome, Francesco Rutelli, wil dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opnieuw gaat stemmen over de toewijzing van de zomerspelen in 2004. De Italiaanse hoofdstad ver- loorin!997 nipt van Athene. Rutelli dringt aan op een nieuwe stemming naar aan leiding van de nieuwe regels die het IOC na het omkoop schandaal heeft ingesteld. In de stemming zal een kleine, exclusieve groep over de toe wijzing belissen. „Ook voor 2004 kunnen deze nieuwe re gels worden toegepast, dan wordt het spel zuiver ge-j speeld. Met vijf jaar is er nog tijd genoeg om te wisselen als blijkt dat een commissie van experts en sporters onze kan didatuur als meest positief beoordeelt", aldus de burge meester in de krant II Messa- ggero. Sydney Burgemeester Sartor van Sydney ziet geen reden voor een verder onderzoek naar de manier waarop de Australi sche hoofdstad de Olympi-, sche Spelen in 2000 heeft «afkregen. „In plaats van de organisatie bij ons te bekij ken, kan het IOC beter on derzoeken hoe het zelf ope-| reert", zei de burgervader. Sartor reageert op uitspra ken van Juan Antonio Sama ranch. De voorzitter van het IOC zei maandag dat hij ver trouwen heeft in de Australi- sche organisatie van de Olympische Spelen in het jaar 2000- Maar hij kondigde wel aan dat IOC-officials binnenkort naar Sydney toe komen. Dit gebeurt om inf or- J matie in te winnen over de manier waarop de Australi-.1 sche hoofdstad de zomerspe len heeft verkregen. De IOC-leden Francis Ny-i angweso uit Oeganda en Charles Mukora uit Kenia ontvingen in 1993 ieder 70.000 gulden van de Au stralische organisatie. Met het bedrag moesten Afri kaanse sportprojecten wor den gestimuleerd. De gift vond net voor de stemming van het IOC plaats. Even la ter kreeg Sydney de Olympi sche Spelen toegewezen. De Australische hoofdstad ver gaarde uitgerekend twee stemmen meer dan grootste concurrent Peking: 45-43. RTR/SID/DPA WÊÊÊÊM Dramatische daling Korda op tennisranglijst MELBOURNE - Tennisser Petr Korda maakt een dramatische val op de wereldranglijst. Door zijn uitschakeling in de derde ronde van de Australian Open zakt de Tsjechische titelverde diger, die is verwikkeld in een dopingschandaal, van de twin tigste naar de 75e posititie, zijn laagste klassering in tien jaar. Volgens de ATP-Tour stijgt de Spanjaard Alex Corretja naar de tweede plaats op de lijst on danks zijn voortijdige uitscha keling in Australië. De Zuid- Europeaan passeert Marcelo Rios. Hij ontbreekt bij de Au stralian Open wegens een rog- blessure. De Amerikaan Pete Sampras die de eerste Grand Slam ook bet schieten, blijft nummer één van de wereld. RTR. FIFA stelt régels op voor acht kandidaten WK ZURICH - De wereldvoetbal bond heeft regels opgesteld voor kandidaten die de eindronde van het WK willen organiseren. De FIFA deed dit mede naar aanleiding van het corruptie schandaal in de olympische we reld, maar ook na klachten over uitzonderlijke gastvrijheid bij een van de acht kandidaten voor 2006. Alle kandidaten krijgen volgende week de regels toege stuurd. In maart 2000 beslist een comité van 24 personen van de FIFA over de toewijzing van de orgariisatie. In de regels zijn ook sancties vermeld voor over tredingen. Een van de mogelijke straffen is schorsing van de kan- didaatstelbng. RTR Atleet Walker betrapt op doping LONDEN - De Schotse atleet Dougie Walker is betrapt op do ping. De Britse atletiekunie maakte dat gisteren bekend. Welk middel de Europees kam pioen op de 200 meter heeft ge bruikt, is niet bekend. Walker zelf ontkent. „Ik heb nooit een verboden middel genomen. Ik heb nooit steroïden gebruikt en ik zal mij tegen de bevindingen verzetten", aldus Walker in The Herald. Wel vertelde hij dat hij een middel heeft genomen dat niet op de verboden lijst staat, maar regelmatig door atleten wordt gebruikt. Walkers dope gebruik overschaduwde giste ren de officiële lancering van de nic-ve Britse atletiekunie UK bes. De UKA is de opvol- r de BAF die in oktober ''bet ging. RTR Wereldkampioen neemt de wijk na snelle nederlaag bij Hoogovens-toernooi door André Hoogeboom WIJK AAN ZEE - Of iedereen nu gelukkig was? Gari Kaspa rov liet zich gisteren in Wijk aan Zee van zijn slechtste kant zien. Zowel schaaktechnisch als sportief. Gari de Verschrikkelij ke. Al ruim een week houdt de wereldkampioen huis in Wijk aan Zee. Hij leek onverslaan baar, de ene na de andere 'scalp' werd aan zijn wapenriem ge hangen. Maar gisteren bleek de Rus toch ook gewoon een mens van vlees en bloed. Sokolov bouwde met wit zorgvuldig z'n stelling op en na 23 zetten hield Kasparov het voor gezien. Hij had niet eens een halfuur gespeeld. Wat volgde was een theaterstuk in de perskamer van De Mori aan. Kasparovs eerste woorden waren: „Is everybody happy now?" Vervolgens ging hij in het Russisch verder tegen Genna Sosonko. Die deed er verder het zwijgen toe, repte met geen woord over wat er tussen hen werd besproken. „Hij was tame- bjk rustig", constateerde So sonko. Commentaar Een journabst van de VPRO trok de stoute schoenen aan en benaderde Kasparov voor com mentaar op deze onthutsende nederlaag. „Ik heb je zeven da gen niet gezien en nu wil je we ten hoe ik speelde?", beet de Rus hem toe. Op zich een verbluffen de constatering, die het genie van de wereldkampioen onder schrijft. De betreffende journa bst was inderdaad nog niet eerder in Wijk aan Zee gesigna leerd.... Vervolgens verdween hij in de nacht, nagezeten door een ca- meraploeg(je) van de Neder landse televisie. Kasparov ten voeten uit. Tot gisteren was hij het zonnetje in huis, liep vrolijk door persruimte en catacomben en nam de tijd voor de analyses. Iedereen mocht meegenieten van zijn briljante spel. Gisteren geen analyse. Hij beende de zaal uit, op weg naar z'n hotel, voor niemand aanspreekbaar, voor niemand bereikbaar. De koploper mocht nog van ge luk spreken dat er vandaag een rustdag is in Wijk aan Zee. Hij kan zijn wonden likken en zich ruimschoots voorbereiden op de finale van 'Hoogovens 61'. Troon Want feitelijk is er natuurlijk nog niets aan de hand. Nog al tijd staat hij een punt los van zijn eerste achtervolger, Viswa- nathan Anand. De Indiër hield het gisteren tegen Kramnik, de nummer drie van de wereld, op een remise en bep daardoor slechts een half puntje in. Anand heeft wel weer zicht op de koppositie, al moet hij na de rustdag voor een klein wonder zorgen om Kasparov van de troon te stoten. Abes hangt af van het incasseringsvermogen van 's werelds nummer één. Anand moet met zwart van Kas parov zien te winnen. Dat is heel moeihjk, bijna onmogehjk. De Indiër bjkt zich er niet druk om te maken. „We beginnen allebei met even veel stukken", bet hij luchtigjes weten. „Ik voel niet iets speci aals bij deze partij. De toernooi winst zegt me eigenlijk ook niet zoveel. Ik wil gewoon iedere match winnen en dan zien we wel waar we uitkomen." Anand had zelf niet gezien hoe Kaspa rov had verloren. „Het is zo snel gegaan. Ik zal die partij later nog wel eens bekijken." De partij: Wit: Sokolov Zwart: Kasparov 1-0 Tijd: (1:05/0:24) 1. d4 Pf6, 2. c4 e6, 3. Pc3 Lb4, 4. e3 0-O, 5. Ld3 d5, 6. Pf3 c5, 7 0-0 Pc6, 8. a3 Lxc3, 9. bxc3 Dc7,10. Dc2 dxc4, 11. Lxc4 e5, 12. Ld3 Te8, 13. e4 exd4, 14. cxd4 Lg4, 15. e5 Lxf3, 16. exf6 Pxd4, 17. Lxh7 Kh8, 18. fxg7 Kxg7, 19. Lb2 Tad8,20. gxf3 Th8, 21. Khl Txh7. 22. Tgl Kh8, 23. Tg3 De5, 24. Tagl Th4, 25. Del Kh7, 26. Dbl Kh8, 27, Dfl De6, 28. Dg2, 1-0. Gari Kasparov foto Koen Suyk/ANP VAL Dl SOLE - Olympisch snowboard-kampioen Ross Rebagliati uit Canada kon weinig potten breken in de reuzenslalom van het ISF WK in het Italiaanse Val di Sole. Rebagüati moest genoegen nemen met een elfde plaats. De wedstrijd werd gewonnen door zijn landgenoot Jasey Jay Anderson, de Oostenrijker Siegfried Grabner werd tweede. De Zwitser Andre Gruetter legde beslag op de der de plaats. fotoStefano Rellandini/Reuters van onze sportredactie RIJSWIJK - Oud-schaatser Leo Visser is de belangrijkste kandi daat om Ard Schenk op te vol gen als chef de mission van de Nederlandse ploeg bij de Olym pische Winterspelen in Salt La ke City (2002). De 33-jarige pi loot van de KLM heeft van het NOCNSF bedenktijd gevraagd en gekregen. Hij verwacht bin nen een paar maanden uitsluit sel te kunnen geven. „Leo is een fantastische kandi daat", reageerde Jan Loorbach, lid van het team de mission voor Sydney 2000. „We hopen dat hij het wordt. Verder kan en mag ik er niets over zeggen." Het NOCNSF ontkende gister avond bij monde van woord voerder Jamin dat Visser de eni ge en belangrijkste kandidaat is voor de vacante post. „Er zijn nog vier andere gegadigden", bet de zegsvrouw weten. „Na men noem ik niet. Met aben heb ben we goede gesprekken ge voerd. Leo Visser is inderdaad een zeer serieuze kandidaat. Maar het is nog een beetje pre matuur om te stellen dat hij ook daadwerkeb jk in functie komt. Mooie functie Zelf was Visser in Amsterdam, waar hij samenwoont met oud- schaatster Sandra Voetebnk, niet bereikbaar. In de laatste editie van het weekblad Sport week geeft Visser, sinds ands half jaar bd van de commiss Topsport van het NOCNSF, J toe dat hij is benaderd. „Een mooie functie", zo zegtl in het weekblad. „Ik ben zek geïnteresseerd. Ik moet alle nog wel het nodige regelen m mijn werkgever. Gelukkig is verstandhouding goed, maan moeten wel de consequent overzien."Leo Visser nam bij Olympische Spelen in Albei ville (1992) afscheid van schaatssport. Hij veroverde d nationale allroundtitels (191 1989 en 1991). In 1989 werd zowel Europees als wereldka: pioen. Tijdens de Winterspel in Calgary (1988) won hij zilv (5000 meter) en brons (10. meter). In Albertville greep tot zijn grote ergernis opniei naast goud: brons op zowel 1500 meter als 5000 meter. Ard Schenk leidde de Nedf landse ploeg bij de Winters] len in Albertville, Lillehamn (1994) en Nagano (1998). clank daarvoor benoemde NOCNSF hem vorig jaar tot ei lid van de sportkoepel. De on kampioen heeft nu een stuursfunctïe bij de internat nale schaatsunie (ISU). tweede IOC-zetel voor Ned land ging in Nagano aan li voorbij. IOC-voorzitter San ranch gaf de voorkeur kroonprins Willem-Alexand ANP van onze sportredactie MADE - Schaatser Gianni Romme zal de komende drie we ken niet in actie komen. De Bra bander heeft gisteren in overleg met de leiding van de SpaarSe- lect-ploeg besloten voorlopig vakantie op te nemen. Romme vertrekt zo spoedig mo gelijk naar een warm land. De tweevoudig olympisch kampi oen verkeert in een vormcrisis. Bij de wereldbekerwedstrijden in Innsbruck eindigde hij zon dag op de 5000 meter als negen tiende. In Oostenrijk bet hij we ten dringend aan rust toe te zijn. „Het heeft geen zin een groot kampioen nog langer te peste zei zaakwaarnemer Orlac van den Bosch dinsdag. „Als twee weken is weggeweest, z len we de balans opmaken." Geen doelen Of de schaatser uit Made dits zoen nog in actie komt, zal worden beslist. De wereld kerfinale in Inzeb en de were kampioenschappen afstand in maart in Heerenveen, zijn toernooien cbe hem nog res ren. „Voorlopig stellen we he maal geen doelen. Laat Gia eerst maar eens goed tot zichz komen. Daarna zien we wel v der." ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 16