Feyenoord-directeur eist baan op Renners met gedachten bij Priem Gelderland Toernooi Verkerk op de weg terug PZC Diskwalificatie na onprofessioneel gedrag op baan Justitie geeft deze week nog uitsluitsel Vitesse in finale Nigeria wil Gullit als bondscoach sport woensdag 5 augustus 1998 21 Edelenbos vindt relatie met Ajax-leidinggevende niet schadelijk voor functioneren Wielerbond van Spanje boycot Tour Féminin Franse agent uit coma Festina-rijders weer in koers Gebroeders De Boer trainen voor zichzelf Hoor Paul van den Bosch BOTTERDAM - Voorzitter Jorien van den Herik staat nog altijd niet te trappelen om Feye- noords directeur Nicole Edelen bos weer in genade aan te nemen. Bij het door de Rotter damse club aangespannen kort geding, in een poging van Ede lenbos af te komen, keurde de Feyenoord-voorzitter de 36-ja- rige juriste zelfs geen blik waar- t dig. Van den Herik kan niet meer met Edelenbos door één deur omdat ze een relatie heeft met Ajax-directeur Maarten Oldenhof. Edelenbos wil terug naar haar werkplek in De Kuip. Als ook de rechter, die op 13 au gustus uitspraak doet, dat niet verstandig vindt, eist ze van Feyenoord een half miljoen gul- a den bruto schadeloosstelling. Daar zaten ze. Aan de ene kant I directeur Nicole Edelenbos, die haar emoties één moment niet meer de baas kon en de tranen in een zakdoek verborg; achter de andere tafel de strak voor zich uitkijkende voorzitter Jorien van den Herik. De derde hoofd rolspeler - Maarten Oldenhof, van Ajax én Nicole - bleef weg uit de rechtszaal. ,,Hij moest ge woon werken," verklaarde zijn nieuwe partner later droog. Een jaar delen Oldenhof en Ede- lenbo§ al hun opgebloeide lief de, zo beweert Feyenoord, en het tweetal heeft inmiddels een zoon. Op 4 juni van dit jaar, een dag nadat ze had gebroken met haar vorige vriend, besloot Ede lenbos haar werkgever te vertel len dat ze ging samenwonen met Oldenhof, die zelf een einde had gemaakt aan zijn huwelijk. Telefoongesprek Over de reactie van Van den He rik, aan de telefoon op zijn zeil jacht in de Middellandse Zee, verschillen de meningen. „Vriendelijk en positief'', be weerde Edelenbos. „Perplex en verbijsterd," herinnerde Van den Herik zich. Volgens Feye- noord-advocaat mr. L.J.D. Smits heeft de preses toen al ge sproken van een andere baan: directeur van de N.V. Eredivisie bijvoorbeeld of extern adviseur van de club. Aanblijven was vanaf het be gin onaanvaardbaar", zei Smits. „De directeur is betrok ken bij alle belangrijke zaken MADRID - De Spaanse wieler federatie heeft de nationale vrouwenploeg teruggetrokken van de Tour Féminin. Het be stuur heeft tot een boycot van de Franse etappewedstrijd (11-20 augustus) besloten uit protest tegen de ernstige incidenten bij de laatste Ronde van Frankrijk voor mannen. De Spaanse wielerfederatie is woedend over de „onwaardige" behandeling van de Spaanse renners tijdens de Tour. Uit soli dariteit gaan de Spaanse vrou wen volgende week niet van start. „We vrezen bovendien voor nieuwe en soortgelijke in cidenten die het imago van het wielrennen onterecht nog ver der beschadigen", laat de fede- I ratie in een persverklaring we- ten. De directie van de Tour Féminin kwam daarop met een persver- klaring waarin ze de maatregel veroordeelde. Ook kondigde de directie aan dat ze de Spaanse vrouwen niet uitnodigt voor de editie van volgend jaar. „De re den dat ze niet willen komen, staat volkomen los van onze ronde", aldus de directie. We] zal de organisatie alle deel neemsters een document laten ondertekenen waarin ze aange ven zich goed bewust te zijn van de dopingproblematiek en alles te zullen doen om de sportethiek te verdedigen. Ook gaf de ron de-directie de ploegleiders te kennen dat in geval van een overtreding van de doperegels, zij de bewuste ploeg in zijn ge heel zal straffen. De sanctie zal een uitsluiting van de Tour Féminin zijn, van drie tot vijf jaar. AFP/ANP ULLE- De Franse politieagent Daniel Nivel, die zes weken ge leden door Duitse hooligans zwaar werd mishandeld, is in e®n ziekenhuis in Lille uit zijn coma ontwaakt. Volgens een woordvoerder maakt hij het re stlef goed. Hij hoeft niet meer kunstmatig te worden 'be ademd. Nivel (43) raakte op 21 juni bij ernstige rellen rondom de WK- wedstrijd Duitsland - Joegosla- rië levensgevaarlijk gewond. Den aantal Duitse vandalen sloeg en trapte hem hard tegen het hoofd. Buiten bewustzijn werd Nivel naar een ziekenhuis vervoerd. Sindsdien lag hij in coma SID/AFP van Feyenoord. Dat zou tot moeilijke omstandigheden heb ben geleid. Het is niet voor te stellen dat harde werkers als Edelenbos en Oldenhof het 's avonds niet over zaken zouden hebben. Wat gebeurt er als er thuis een vertrouwelijk tele foontje komt?" Afkoopsom Nadat Feyenoord eenmaal op de hoogte was gesteld, werd er kortstondig onderhandeld over een afkoopsom. Edelenbos, die naar eigen zeggen aanvankelijk in de waan was gebracht dat ze gewoon kon aanblijven, zette in op een brutobedrag van een half miljoen. Van den Herik haakte meteen af en vroeg ontslag aan. „Waarom zou Van den Herik zwaar in de buidel moeten tas ten voor een situatie, waar hij zelf niet om heeft gevraagd", verduidelijkte zijn advocaat. „De voorzitter was pisnijdig." Twee geloven op één kussen, en de clubgeheimen op het nacht kastje? Smits noemde specifiek de beursgang van Ajax. „In een e-mail liet Edelenbos op 20 fe bruari weten dat ze door haar goede contacten in het bezit was gekomen van een geheim rap port over die beursgang. Ze stel de voor om aan de hand daarvan een eigen rapportage op te stel len voor het bestuur en de Raad van Commissarissen van Feye noord. Alleen moesten de Ajax- papieren wel intern blijven." Feyenoord vreesde het uitlek ken van allerlei gevoelige za ken, zoals besprekingen met nieuwe spelers en sponsors. Al kon de club niet hard maken dat er het afgelopen jaar inderdaad een uitwisseling van gegevens is geweest tussen beide directeu ren. Maar het risico isaltijdaan- wezig, betoogde advocaat Smits. Met opzet of bij toeval. Volgens haar advocaat was Fey enoord dit jaar echter nog zó te vreden over het functioneren van de directeur dat haar salaris werd verhoogd van vijftien- naar twintigduizend gulden per maand. „Dat doe je niet als je ie mand slecht vindt functione ren." Maar mr. Smits wapperde met een mapje brieven, waarin Jorien van den Herik in de loop der tijd schriftelijk aanmerkin gen zou hebben gehad op zijn werknemer. Deze mochten ech ter niet worden ingebracht als bewijsstuk. „En ik ken die brie- van onze sportredactie STIPHOUT - De dopingaffaire is nog lang niet achter de rug voor de renners van TVM. Ste ven de Jongh, Servais Knaven, Bart Voskamp, Sergei Oetsjak- ov en Sergei Ivanov maakten een dag na hun verhoor in Reims met gemengde gevoelens hun opwachting in het criterium in Stiphout. „We zijn blij dat we eindelijk weer eens een wed strijd kunnen fietsen, maar zo lang Cees Priem, de dokter en de verzorger nog vastzitten is het voor ons niet over", aldus Vos kamp. Bart Voskamp had later op de avond eindelijk weer eens reden tot juichen, want hij werd win naar van de honderd kilometer lange ronde. In de sprint troefde hij Rabo-renner Michael Boo- gerd af. Niet geslapen Jeroen Blijlevens ontbrak. Ook de winnaar van een etappe in de Ronde van Frankrijk zou in Stiphout rijden, maar hij meld de zich op het laatste moment af bij wielermakelaar Gerrie van Gerwen. „Jeroen kon het niet opbrengen om hier te rijden. Hij heeft vannacht niet geslapen. Emotioneel kon hij het niet aan", zei Van Gerwen. LAUSANNE - Voor het eerst na de uitsluiting van de Ronde van Frankrijk namen de Festina- coureurs Dufaux, Zülle en Mei er gisteren weer deel aan een wedstrijd. De Zwitsers reden in Lausanne de koers A travers de Lausanne, een klimtijdrit ge wonnen door Tour-winnaar Marco Pantani. Of het trio lang zal kunnen blij ven koersen, hangt van officials af. De internationale wielren- unie (UCI) of de Zwitserse bond moet beslissen over een mogelij - ke schorsing wegens gebruik van dope. Zülle probeerde daar niet te veel aan te denken. „Ik heb vals gespeeld, dus zal ik ook de gevolgen moeten accepteren Maar ik denk er niet te veel aan." Dat de drie nog niet zijn ge schorst, ligt aan verwarring tus sen beide bonden Nog niet ge heel duidelijk is of een ban zou moeten komen van de UCI of de Zwitserse bond. RTR ven óok niet," zei Edelenbos achteraf. Ze blijft volharden in haar eis om terug te keren in de direeteurstoel in de Kuip. Maar de werkrelatie met voorzitter Zelf zei de renner dinsdag voor NOS-radio dat hij aan rust toe was. „Ik heb een lichte verkoud heid en last van hoofdpijn. Ik kreeg maandag het contract voor Stiphout toegezonden, maar ik heb meteen afgebeld. Woensdag en donderdag rijd ik wel criteriums, in Chaam en Wateringen." Het ontbreken van Blijlevens was een teleurstelling voor de organisatie in Stiphout. Voor- Van den Herik, met wie ze op 5 juni voor het laatst persoonlijk sprak, is inmiddels zo koud als waterijs. „Iedereen weet dat Jorien een lastige man is, maar zitter Huub van der Voort hapte meteen toe toen van Van Ger wen de kans kreeg het zestal in zijn ronde te laten starten. „Vo rig jaar hadden we met. Ullrich de gele trui. Dit budget hadden we nog over. We hebben het na deel dat we een kleine plaats zijn, maar hier komen toch ex tra mensen op af." De organisatie betrok de ren ners bij de huldiging van Mi chael Boogerd en de ritwinnaars in een gesprek moeten we toch tot elkaar komen?" riep Edelen bos uit. Waarop Van den Herik tegen zijn advocaat verzuchtte: in de Tour. Voskamp bedankte daarbij het publiek voor de massale steun. „Alle brieven, telefoontjes, e-mails en andere betuigingen hebben ons en onze familie heel goed gedaan." De andere coureurs stonden wat afwezig op het podium, nog nauwelijks bijgekomen van hun verhoor in Reims. Knaven hoopte na vier dagen zonder fiets met een start in Stiphout zijn gedachte te kunnen verzet- .Jorien, Jorien, bedoelt ze daar mij misschien mee?" De voorzit ter en directeur zijn een 'me neer' en 'mevrouw' voor elkaar geworden. ten. De hele dag denkt hij aan zijn ploegleider en de andere twee mannen die nog in Frank rijk zitten. „Ik kijk constant op Teletekst om te zien of ze al vrij zijn." Zelf had hij een dag onder hoogspanning beleefd. „Een groot deel van het verhaal is voor ons nu dan misschien ach ter de rug, maar geestelijk niet. Het was heel zwaar." De Franse justitie heeft de ren- nervan 10.00 tot 17.45 bijna on afgebroken verhoord. „We za ten in een kamertje met een tolk en kregen voortdurend dezelfde vragenIn het begin ging het wel goed, maar op een gegeven mo ment weet je ook niet meer hoe je moet zitten. In totaal kreeg je maar een half uur pauze om te eten." Film Het enige plezier aan de dag be leefde Knaven toen hij op de hoek van de straat keek hij zijn ploeggenoten door een horde van camera's en journalisten naar buiten kwamen. „Toen we eenmaal buiten waren, werden we met rust gelaten. Het was heel onwerkelijk om iedereen zo te zien. Het leek wel een film." Voskamp sprak over een exa men dat hij had moeten afleg gen. „Alleen ging het Steeds over hetzelfde We wisten dat we daar heen gingen voor de man nen die nog vastzitten. Maar het is absoluut een dag om heel snel te vergeten." Voskamp hoopt dat hij met zijn ploeg snel de kans krijgt om zich weer volledig op het wielrennen te richten. „We proberen de draad op te pakken, maar dat valt niet mee. Je bent met je hoofd toch ergens anders Eerst moeten de andere drie ook vrij en dan is het echt over." ANP van onze sportredactie AMSTERDAM - De .Marokkaan Hicham Arazi is in de eerste ronde van de Grolsch Open ge diskwalificeerd op grond van aangescherpte regels. Sinds mei eist de ATP van de spelers dat zij zich te allen lijden professioneel dienen te gedragen. Dat houdt in dat de organisatie het zich „sparen" voor een derde set niet meer tolereert. Arazi deed dat gisteren wel na dat hij tegen de Zweed Magnus Norman de eerste set met 7-6 had gewonnen en in de tweede achter kwam Volgens ATP-su- pervisor Ed Hardisty provo ceerde de Marokkaan daarbij scheidsrechter Grillotti (Italië). Hij gooide met zijn racket, wat hem eerst een waarschuwing en vervolgens aftrek van een punt kostte. Toen de scheidsrechter hem bij 1-5 aanspoorde zijn kansen te verdedigen, kreeg hij van onze sportredactie LAGOS - Ruud Gullit is de voornaamste kandidaat om Bo ra Milutinovic op te volgen als bondscoach van Nigeria. Ook de Duitser Jupp Heynckcs, eind vorig seizoen ontslagen bij Real Madrid, is een gegadigde. Maar secretaris Sani-Ahmed Toro van de Nigeriaanse bond liet gisteren weten: „Gullit moet on ze nieuwe man worden." Gullit was voor het laatst, en voor het eerst als trainer, werk zaam bij Chelsea wat hem hal verwege vorig seizoen de laan uit stuurde. In mei slaagde hij vooor de elitecursus Coach Be taald Voetbal, een versnelde cursus voor ex-profs met grote verdiensten voor het Neder landsevoetbal. Toro: „Gullit heeft bewezen een goede kijk op voetbal te hebben, hij heeft een geweldige uitstra ling en de spelers willen hem graag. We hebben rondvraag ge daan bij hen. Bovendien hebben we goede ervaringen met Ne- van onze sportredactie ARNHEM - Vitesse heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van het Gelderland Toer nooi. De ambitieuze club versloeg het Braziliaanse Fla- mengo na het nemen van straf schoppen met 5-4. Orlando Trustfull maakte de beslissende treffer. De reguliere speeltijd was geëindigd in 1-1. Vitesse was beter dan Flamengo en domineerde de hele wed strijd. De ploeg speelde in de zelfde samenstelling als vorig seizoen. Alleen Arco Jochemsen speelde als rechtsback in plaats van Edward Sturing, die assis tent-trainer is geworden onder de nieuwe coach Arthur Jorge. Na 23 minuten kreeg Marc van Hintum rood, daarna moest Vi tesse wat meer ingetogen spe len. Romario opende in de twee de helft op fraaie wijze de score. De vedette liet af en toe een paar sprankelende acties zien Dejan Curovic maakte de gelijkmaker Bij Flamengo kreeg Eduardo rood. Vitesse speelt in deeindstrijd te- van de Marokkaan te horen dat deze zich spaarde voor de derde set. Toen Arazi even later weer niet bewoog om een haalbare bal te achterhalen, volgde dis kwalificatie Volgens ATP-supervisor Har disty raakt Arazi automatisch zijn prijzengeld en punten van Amsterdam kwijt. Over een eventuele geldboete wilde hij eerst contact opnemen met zijn collega's in Amerika „Het is wellicht genoeg dat hij prijzen geld en punten kwijtraakt. Mis schien moeten we niet nog meer zout in de wonden wrijven," al dus de Schot. De diskwalificatie bevreemdde Arazi's collega's. Jacco Eltingh: ..Als hij uitsluitend is gediskwa lificeerd op het punt van onpro fessioneel gedrag, is dat de meest stupide maatregel waar ik ooit van heb gehoord. Het la ten lopen van een set behoort tot de wedstrijdtaktiek." ANP derlandse trainers. Eerder had den we Clemens Westerhof en daarna Jo Bonfrère, dat is ieder een goed bevallen." SID/ANP AMSTERDAM - Zolang het conflict met Ajax niet is opge lost. trainen Frank en Ronald de Boer voor zichzelf. Dat zei de belangenbehartiger van Ro nald, Rob Cohen. Maandag probeerde de tweeling in een onderhoud met het Ajax- bestuur alsnog een breuk te for ceren, nadat de arbitragecom missie van de KNVB vorige week had besloten dat de broers hun tot medio 2004 lopende contract moeten uitdienen. Deze week praten De Boertjes en Ajax opnieuw om tot een op lossing te komen voor het sle pende conflict. ANP gen Atletico Madrid, dat eerder op de avond Chelsea met grote cijfers versloeg, 4-0 Youri Mulder heeft negen maanden na zijn laatste optre den gisteravond zijn rentree ge maakt bij Schalke 04 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Heracles. De spits is volledig hersteld van zijn knieblessure en viel een halfuur voor tijd in. „Ik heb ner gens last meer van, maar het zal nog even duren voordat ik weer de oude ben. Ik mis natuurlijk wedstrijdritme", zei Mulder. Vitesse (Ned) - Flamengo (Bra) 1-1 (0-0). Vitesse wn s. 5-4 58 Romario 0-1, 89 Curovic 1-1 Scheidsrech ter: Van Egmond. Toeschouwers: 5800. Rode kaart 23. Van Hintum (Vitesse). 05. Eduardo (Fla- mengo/2x geel) Gele kaart: Reuser (Vitesse), Rocha, Leandro (Flamen go)- Chelsea (Eng) - Atletico Madrid (Spa) 0-4 (0-2). 43 Junior Juninho 0-1, 44. Junior Juninho 0-2, 73 Me- na Fernandez 0-3, 90 Poyón 0-4. Scheidsrechter Bossen. Toeschou wers: 5800. Rode kaart 81. Wise (Chelsea), Santana (Atletico Ma drid). Gele kaart: Sinclair (Chelsea). SID/ANP door Sven Remijnsen REIMS - De Franse justitie geeft uiterlijk aan het einde van deze week uitsluitsel over de verdachte middelen, die twee we ken geleden tijdens de rustdag in de Tour de France in het hotel van de TYM-ploeg in Pamiers zijn aangetroffen. Joost van Mierlo, de advocaat van de aan gehouden ploegleider Cees Priem, teamarts Andrej Michailov en verzorger Jan Moors, heeft van onderzoeksrechter Odile Madrolle uit Reims de toezegging gekregen dat de resultaten van de laboratoriumtesten donderdag of vrijdag worden bekendgemaakt. Afhankelijk van de uitkomst van het on derzoek neemt Van Mierlo de beslissing of er een verzoek tot invrijheidstelling wordt ingediend voor Priem, Michailov en Moors. De Franse advocaten van het TVM-drie- tal zullen hun cliënten vandaag (woens dag) in de Robespierre-gevangenis van Reims inlichten over de toezegging van Madrolle. De resultaten van de urine-, bloed- en haartesten, die de TVM-renners Blijlevens, Knaven, Voskamp. De Jongh. Oetsjakov en Ivanov in Albertville moes ten ondergaan, worden pas in september verwacht De in Parijs woonachtige advocate Coby de Jongh, die de vier Nederlandse renners vertegenwoordigt, denkt dat de Franse justitie een spellet je speelt met TVM. „De ze zaak is een principekwestie voor het parket van Reims", zegt De Jongh „De procureur en de rechter-commissaris staan onder druk om net zo veel succes te boeken als justitie in Lille heeft behaald in de Festinazaak. Ze móeten iets vinden, maar er is niets. Wat de renners betreft, kan het dossier als gesloten worden be schouwd" Romario duelleert met John Veldman van Vitesse. foto Srdjan Petrovic/AP Blijlevens laat verstek gaan in criterium Stiphout Bart Voskamp (1) praat voor de start van het criterium in Stiphout met een collega van de Rabobank- formatie. foto Bob van den Cruijsem/ANP Paul Haarhuis ging gisteren bij het open NK-tennis onderuit. van onze sportredactie AMSTERDAM - Het heette bergafwaarts te gaan met Martin Verkerk. Maar bij de Grolsch Opeu weten ze inmiddels wel be ter. De 20-jarige Alphenaar, die een paar maanden geleden nog helemaal in de on derste regionen van het circuit huisde, won eerst in de kwalificatie van Peter Wessels en zegevierde gisteren in de eerste ronde van hel hoofdtoernooi over John van Lottum (7-5 6-3). Zijn 685e plaats op de wereldranglijst ten spijt begint Verkerk zich helemaal thuis te voelen in de hoofdstad. „Daar doe je het allemaal voor", constateerde hij tevreden terugblikkend op een periode waarin va der Verkerk dreigde hem zijn auto af te ne men en coach Frits ten Bruggencate zijn handen tijdelijk van hem aftrok. Dat alle maal omdat de 20-jarige Alphenaar had ontdekt dat er ook buiten het tennis leuke dingen waren te beleven. „Ik heb ervan geleerd. Dit is wat ik wil. In de volgende ronde kan het tegen Dosedel alleen maar beter gaan. Dan heb ik helemaal niets te verliezen." Van Lottum kon niet anders dan dat be amen. De Eindhovenaar speelde zeker niet slecht, maar had weinig in te brengen tegen de harde, goedgeplaatste klappen van zijn tegenstander, „Hij moet alleen zijn voetenwerk verbeteren", klonk het. De via de achterdeur van de wild cards binnengekomen Nederlanders presteer den wisselvalig. Paul Haarhuis verloor van Albert Portas in drie sets. 4-6 6-3 4-6. Dennis van Scheppingen werkte op het ei gen park verder aan zijn goede reputatie. Na zijn halve-finaleplaats van twee jaar geleden en zijn overwinning van vorig j aar op Albert Costa won hij nu van de zes tig plaatsen boven hem gerangschikte Bohdan Ulihrach: 6-4 3-6 7-6 met een tie break van 7-1. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 35