pijleveld is boegbeeld EO PZC radio en televisie nieuwe anchorman van Tijdsein radio m vandaag OVERBOORD televisie j FRANKRIJK-1 puzzel woensdag 25 september 1996 oor JaapTimmers >or d n. D naa evp] rde< een ardi MiddagEditie 'j fiddagEditie brengt een inter- u ia iew met twee verpleegkundi- "jar en van hët Delfzijlse verpleeg- uis Vlïethoven over hun menwerking met Martha U. steu we9ens meervoudige moord eroordeelde verpleegster is in oger beroep gegaan tegen haar onnis. Dat hoger beroep is van- aag. Tevens een reportage over e Nederlandse Bond van Dans baren (NBD), die een keur merk in het leven heeft geroepen er beoordeling van de kwaliteit ah de dansscholen. NEDERLAND 3, 12.07 UUR KILL t hePraC7 Lords speelt een agente lie uit een achterbuurt komt en legen drugsbendes strijdt om zo x aale on^snaPPen aan haar achter- rond in de actiefilm Intent to ill (1993) van Charles Kanga- us. Ook met Yaphet Kotto, Ke- in Benton en Angelo Tiffe. SBS 6, 20.15 UUR DJANGO Ijango (1966) van Sergio Cor ned is één van de eerste 'spa- (hetti'-westerns, met Franco sde l'ero a^s vreem^e^n9 die een m i- railleur in een doodskist achter nee dj ei Ain t be ILVERSUM - Hij zat vorig lar bij Tijdsein-radio en kreeg et meteen aan de stok met D66 de Tweede Kamer, i-journalist Hildebrand Bij- veld sjoemelde volgens D66 iet politieke uitspraken waar fractievoorzitter Wolf- jnsperger voor het blok werd ezet over Schiphol. De journa- st kon met bandopnamen be- ijzen dat hij zijn huiswerk oed gedaan had. Zijn naam als lurnalistieke lastpak was ge- estigd. De EO schuift hem nu aar voren als presentator- iterviewer van Tijdsein op te levisie. Ook hier benadert hij gezagsdragers met een directe - soms naïef aandoende - wijze van vragen stellen. Hildebrand Bijleveld is geboren aan de haven van Harlingen. Zijn vader heeft een schip en hij droomt van een toekomst als visser. Hij wil ook verre zeerei zen maken. Die komen er wel. Vissen vangen niet. Alleen som- migapolitici spartelen vreselijk als Bijleveld zijn vragen stelt. De dag na Prinsjesdag bengelt minister Ad Melkert (sociale za ken) aan de haak. Volgens Tijd sein wil het kabinet doen gelo ven dat het goed gaat met Nederland, maar vergeet daar bij dat er armoede heerst en dat daar onvoldoende aan wordt gedaan. Melkert zegt dat Bijle veld niet de juiste cijfers citeert. „Moet ik ze voorlezen?", vraagt Melkert. „Nou, graag", reageert Bijleveld, overtuigd van zijn ge lijk. Na afloop maakt Melkert een wegwerpgebaar richting Bijleveld, die als reactie zijn schouders ophaalt. Hildebrand Bijleveld begint in 1987 zijn journalistieke caiTière bij het scheepsvaartblad Schut- tevaer, waarna hij werkt voor het Friesch Dagblad. Daarop trekt hij naar Zuid-Amerika voor Trouw en EO. Terug in Ne derland trekt hij in bij de Pers- Convoy (1978) van Sam Peckin- pah. Een vrijgevochten vracht wagenchauffeur neemt het voortrouw in een protestmars tegen de slechte werkomstan digheden, maar wordt op de huid gezeten door een corrupte plattelandssherriff. VERONICA, 20.30 UUR SILENCE A deadly silence (1989) van John Patterson is een op feiten gebaseerd incestdrama naar het boek van journaliste Dena Klei man. Een scholiere huurt een klasgenoot in om haar vader te vermoorden en zo haar jongere zusje te beschermen, uit angst dat die het volgende slachtoffer zal zijn. Met Mike Farrel, Sally Struthers en Bruce Weitz. RTL 4, 20.30 uur LINE Een vericende rijkeluiszoon houdt zich onledig met de race- rij, totdat zijn vriend bij een on geluk in coma raakt in het dra ma Crossing the Line (1990) van Gary Graver. Dan wordt hij in eens volwassen. Met Rick Hearst. SPORT 7, 20.55 UUR VLINDER De vlinder tilt de kat op (1994) is een drama van Willeke van Am- melrooy over een MS-patiént die besluit naar Nepal te reizen. Een ex-vriendin zorgt boven dien voor opschudding met het 'nieuwtje' dat hij de vader is van haar zoon. Met Arjan Kinder mans, Marjolein Beumer en Rik Launspach. NEDERLAND 1,22.23 UUR unie, dat later fuseert met de GPD (waaraan ook deze krant verbonden is). Gepersifleerd Bijleveld vindt het leuk dat Van Kooten en De Bie hem hebben gepersifleerd. „Van Koot en Bie heb ik geleerd, dat ik teveel met de vingers op tafel tik. Dat heb ik afgeleerd". Tijdsein moet een maatschap pelijke discussie uitlokken, zegt de anchorman. „Niet enkel van uit een christelijke invalshoek, maar vooral vanuit eigen enga gement. Als EO hebben we fun damentele cultuurkritiek, ge richt op de buitenwereld. Maar onderschat niet hoe de EO in tern worstelt met de wijze waar op je maatschappijkritiek hebt en aan de andere kant waarden opbouwt." Volgens Bijleveld is de boodschap dezelfde geble ven, maar heeft de EO zijn toon aangepast. „Het opgeheven vin gertje is al lang weg bij de EO, maar het kompas wijst nog steeds dezelfde kant op. De verborgen camera is een middel dat volgens hem mag worden ingezet als wordt vol daan aan enkele voorwaarden. Begin dit jaar verbood de recht bank een uitzending van de EO waarin opnamen zaten die wa ren gemaakt in een Nederlandse abortuskliniek. De EO ging te gen deze uitspraak in beroep. Bijleveld: „Onze voorwaarden voor het gebruik van een ver borgen camera zijn: als er geen alternatieven zijn; als er sprake is van een levensbedreigende problematiek of als het per soonlijk belang dat je schendt tot nul reduceert." EO-journalist Hildebrand Bijleveld :ich aansleept en in een dorp te naken krijgt met een Mexi caanse bende en de Ku Klux ÏÏan. RTL 5, 20.25 UUR CONVOY Mi MacGraw, Kris Kristoffer- ion en Ernest Borgnine spelen le hoofdrollen in de actiefilm NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.07 KRO Te kenfilmfestival 07.29 Ontbijt tv 09.00 NOS Journaal 09.05 KRO Get the picture 09.32 NCRV Rondom tien 10.14 AVRO Close up: Jan Steen, schilder en verteller 11.11 (TT) Charlotte Sophie Bentinck 12.05 NOS Tekst tv 15.50 NCRV Jessica Fletcher, de tectiveserie 16.38 Cosby show, serie 17.07 KRO Alles kits 18.02 NCRV Roseanne, serie 18.31 AVRO Get the picture, quiz 19.00 RKK/KRO Studio RKK, actua liteiten 19.29 AVRO Achtbaan 20.00 NOS (TT)Journaa! 20.25 NCRV Netwerk, rubriek 21.08 AVRO (TT) Vinger aan de pols, medisch magazine 21.54 HV (TT) Yoy - Studio: De pila ren van de onrust, toneel stuk 22.25 NCRV De vlinder tilt de kat op, speelfilm 00.05-00.20 AVRO Filmspot extra, filmrubriek NEDERLAND-2 09.00-09.15 TELEAC/NOT Koeke- loere 09.30 New reports 10.00- 10.30 Clémentine 12.30 Strip en cartoontekenen 13.00 EO Chirurgenwerk 13.50 Reality 14.20 De verandering 14.50 Spoor7-tv 15.00 Spreekuur 16.00 NOS (TT) Journaal 16.08 EO Selik en Katrine, jeugdse rie 16.36 Gevonden voorwerpen 16.59 Danger Bay, jeugdserie 17.29 NOS/TROS/EO (TT) 2 Van daag: 17.30 Journaal 17.35 Actualiteiten 18.00 Journaal 18.15 Actualiteiten 18.43 Sportjournaal 18.51 Hoofdpunten uit het nieuws 19.00 TROS Zoovenirs, dierentui nen 19.30 TELEAC Industrieel erfgoed 20.00 (TT) NOS Studio sport, voor beschouwing Ajax - Grass hoppers en verslag 22.25 (TT) Studio sport, magazine 23.30 Journaal 23.40-01.00 (TT)Studio sport, ma gazine l NEDERLAND-3 07.00 NOS Tekst tv 12.00Journaal 12.07 MiddagEditie 13.00 NOS Journaal 13.08 (TT) Living stone 13.33 (TT) Lingo 13.58 Villa Achter werk 16.00 NOS (TT) Journaal 16.05 (TT) Bureau Kruislaan 17.05 VARA De baas in huis?, serie 17.30 The ocean girl, jeugdserie 18.00 VPRO Villa Achterwerk 18.15 NPS Sesamstraat, zee strand 18.30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.40 NPS (TT) Klokhuis, Huygens 19.00 VARA (TT) Lingo, woordspel 19.27 VPRO Veldpost, reportages 20.02 Waskracht!, jeugdmagazine 20.30 VARA Mad about you, serie 21.03 RVU (TT) Motivatie in het on derwijs, reportages 21.25 (TT) Het Tweede Kamer be drijf, Het debat 21.53 PP Unie 55+ 22.00 NOS (TT) Journaal 22.16 (TT) Sportjournaal 22.34 VARA/NPS (TT) Nova, ru briek 23.04 NOS (TT) NOS-Den Haag vandaag, parlementaire ru briek 23.20 VPRO Laat: Laat op de avond, na een korte wande ling, kunst 00.11 NOS Tekst tv I RTL4i 07.00 Ontbijtnieuws 07.10 Snor kels 07.30 Ontbijtnieuws 07.40 Snorkels 08.00 Ontbijtnieuws 08.08 The bold the beautiful 08.30 Ontbijtnieuws 08.35 As the world turns 09.00 Ontbijtnieuws 09.10 As the world turns09.30 Goe de tijden, slechte tijden 10.00 Kof fietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show 11.45 Santa Barbara 12.30 Disney festival,13.40 De jukebox 13.50 Eigen huis &tuin extra 14.20 Tip Culinair TV 15.10 As the world turns 16.00 Nieuws 16.10 Catherine, praatshow 17.00 Nieuws 17.05 5 uur show, (18.00-18.10 nieuws) 18.30 The bold the beautiful 19.00 Rad van fórtuin, spel 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Waargebeurde verhalen: A deadly silence, drama 22.15't Is hierfantasties! 23.00 Nieuws 23.40 Catherine, praatshow 00.30 The Oprah Winfrey show 01.15 Santa Barbara, serie 02.05 Nachtprogramma RTL5 16.25 Goede tijden, slechte tijden, serie 16.50's Power time, jeugdseries 17.35 Quantum leap, serie 18.30 Woops!, serie 19.00 Uit het volle leven, reporta ges 19.30 Tropical heat, actieserie 20.25 A man called Django, wes tern 22.10 Ricki Lake, talkshow 22.55 De gouden koets, automa- gazien 23.25 Denktank, quiz 23.55 The twilight zone, serie 00.20 Nachtprogramma 15.05 Hart van Nederland, magazi ne 15.30 Days of our lives, serie 16.15 The real Ghostbusters, te kenfilmserie •16.45 Webster, serie 17.10 Party of five, jeugdserie 18.05 The naked truth, serie 18.30 Hangin'with Mr. Cooper, se rie 19.00 Goudkust, serie 19.30 Over de roooie, brutaal en uitdagend amusementspro gramma 19.52 Hart van Nederland, nieuws 20.15 Intent to kill, actiefilm 21.55 Reportage, magazine 22.30 Hart van Nederland, magazi ne 23.00 The knock, serie 23.55 Jerry Springer, talkshow 00.35 Days of our lives, serie 01.20-01.30 Horoscoopjournaal, Rick Launspach en Marjolein Beumer in de film De vlinder tilt de kat op. (Nederland 1,22.25 uur). VERONICA 07.00 Call tv 07.00 Op en top 09.00 Winkel van Sinkel 11.00 De droog- kap 12.00 Game time 14.00 Van 2 tot 4 op 6 16.00 Onderweg naar morgen 16.30 Saved by the bell, serie 17.00 Ready or not, jeugdserie 17.30 Sweet valley High, jeugdse rie 18.05 Airwolf, actieserie 18.55 Streetlive, spel 19.25 Onderweg naar morgen, se rie 20.00 Denktank, quiz 20.30 Convoy, actiefilm 22.30 Murphy Brown, serie 23.05 Op de drempel van het fat soen 23.35 Acapulco H.E.A.T, actieserie BELGIENED-1 BRT 16.45 Ultratop, hitparade 17.15 Het capitool, serie 17.35 Buren, serie 18.00 Journaal 18.10 Blokken, spel 18.35 Mooi en meedogenloos, se rie 19.00 Thuis, familieserie 19.25 Paardenkoersen 19.30 Journaal 20.05 Joker en Lotto 20.10 Zeg 'ns euh, spel 20.45 Der Bergdoktor, serie 21.30 Op de koop toe, consumen tenmagazine 22.15 Boulevard: Een Vlaming bij de Indianen 22.49 Joker en Lotto 22.50 Journaal en sport 23.20 Televisie en Onderneming 23.40-05.00 Journaal l BELGIE NED-2 BRT 14.00 De ToeTer, kinderkrant 15.00 Nederlands 15.30 Atomium, wereldoriëntatie 16.00 The mask, tekenfilmserie 16.30 Dumb and dumber, teken filmserie 17.00 Samson 18.00 Tik Tak, kinderprogramma 18.05 Interflix, jeugdserie 18.30 Disney Festival, tekenfilms 19.00 Zorro, avonturenserie 19.30 Journaal t 20.05 Sport extra: Wielrennen, verslag 20.30 Sport extra: Voetbal, verslag 22.20 Sport extra: Voetbal, sa menvattingen 22.59 KENO-uitslagen 23.00 Ter zake, nieuws 23.30 Coda 23.35-02.00 Ter zake KINDERNET 07.00 Wekservice 07.15 Ovide 07.30 Boes 07.45 Dommel 08.00 Toeters bellen 08.05 Batfink 08.15 Starstreet 08.25 Teddy Ruxpin 08.50 Kloontje 09.00 Brum 09.10 Tik tak 09.20 Klein, klein, kleutertje 09.40 Knock outs 09.45 David de kabouter 10.10 Maple Town 10.35 Bobobobs MUSIC FACTORY 07.00 Get up! (and dance) 10.00 Clip Gallery 12.00 Clipparade 15.02 Best of 16.00 Wessel van Die- pen 18.02Toute Fabienne 19.30 De Dag Top 5 20.00 MPTV 22.02 Till midnight 00.00 Top 40 03.00 Clip Gallery TV 10 12.30-13.30 TV shop 13.55 Hill Street blues 14.50 MASH 15.20 Vijf op een rij 15.50 Smith and Jones 16.25 Wijsneuzen 16.55 Daar ko men de schutters 17.25 Dallas 18.15 Diff'rent strokes 18.45 Fan tasy Island 19.35 Vijf op een rij 20.10 Mork Mindy 20.35 Wijs neuzen 21.10 L.A. law 22.00 Daar komen de schutters 22.30 Smith and Jones 23.05 MASH 23.30 Hill Street blues 00.20-00.50 Tales of the unexpected BELGIË FRA-1 RTBF 11 40 Vacaturebank 12.00 Une fa milie pour deux 12.30 Gourmandi- ses Aansl.: Nieuwsoverzicht 12.45 Nieuws 13.15 Du bout des ailes 13.45 Cousteau 14.35 TéLéCiNé- Ma 15.25 Géniesen herbe 16.00 La route de la perle noire 16.40 La fa milie des collines 17.30 Dröles de dames 18.30 Régions soir 18.50 TV5 RADIO 1 AM 747 KHz, 402m/FM 104.4 MHz Elk heel uur en om 7.30,8.30,12.30,13.30 .16.30. 17.30, 18.30 en 6 30 Nieuws NOS: 7.07 Radio 1-Ochtendjournaal VARA: 9.04 1 op 1 10.04 De karavaan NOS: 12 07 Radio 1-Middagjournaal AVRO' 14.04 Radiojournaal. NOS: 17 07 Radio 1 Avondjournaal. VARA: 19.04 Roodgloeiend. NOS: 20.04 Langs de lijn. sport en muziek, 23.07 Met het oog op morgen. EO: 0.04 Voor wie niet slapen kan 1.02 Alle mensen, 2.02 Zingen in de nacht. 3.02 Country-uur. 4.02 Gospels van toen. 5.02-7.00 Wakker op weg. RADIO 2 FM 87,9 MHz RADIO 4 FM 99,8 MHz door Chip Dunham syndicated by Bruno Productions Cartes surtable 19.05 Le quotidien des sports 19.15 Joker en Lotto 19.30 Nieuws 20.10 Strip-tease Aansl.: Jokeren Lotto 21.15 Le par fum d'Yvonne, komedie (1994) van Patrice Leconte met Jean-Pierre Marielle, Hippylyte Girardot 22.50 Coup de film 23.20 Nieuws 23.40 24 H sur les marchés 06.05 Cöté Coeur 06.30 Mesaven- tures 07.00 Nieuws 07.10 Sulut les Toons 09.30 Club Dorothée matin 11.45 Masked Rider, le justicier de l'espace 12.10 L'avis des bébés 12.15 Le juste prix 12.50 Verbrui- kerstips 13.00 Nieuws 13 35 Fem- mes 13.40 The Young and the Rest less 14.30 L'hötel des passions 15.35 Super Club Dorothée 17.35 Jamais 2 sans toi...T 18.00 Le re- belle 19.00 L'or a l'appel 20.00 Nieuws 20.20 Spécial sport: Voet bal Glasgow Rangers/A.J. Auxerre 22.25 Spécial sport: Champions League 00.05 Ushuaïa 01.05 Nieuws 01.15 Histoires naturelles 02.15 Nieuws 02.25 Les aventures du jeune Patrick Pacard 03.15 Nieuws 03.25 Histoires naturelles 04.15 Nieuws 04.25 Cas de divorce 04.55 Muziek 05.05 Histoires natu relles FRANKRIJK-2 06.00 La vallée des peupliers 06.30 Télématin 08.35 Loving 09.00 Amour, gloire et beauté Nr1782 09.20 Un livre, des livres 09.25 La planète de Donkey Kong 11.05 Nieuws 11.10 Motus 11.40 Les Z'a- mours 12.15 Pyramide 12.59 Nieuws 13.30 Secret du chef 13.35 Un livre, des livres 13.55 Derrick 14.55 Le renard 16.00 La chance aux chansons 17.10 Des chiffres et des lettres 17.40 Saved by the bell 18.05 Un livre, des livres 18.10 Co de Lisa 18.40 Qui est qui 19.10 Bonne nuit les petits 19.20 Studio Gabriel 19.50 Loto 19.59 Nieuws 20.40 A cheval 20.50 Loto 20.55 Histoire d'hommes, speelfilm (1996) van Olivier Langlois met Yves Robert 22.40 £a se discute 00.13 La bourse 00.15 Nieuws 00.30 Le cercle de minuit 01.45 Stu dio Gabriel 02.20 Chrétiens ori- entaux 03.00 E.R. Présence protes tante 03.30 24 heures d'info 03 45 Outremers 04.40 Cupido 04.55 La chance aux chansons flets de lune 23.55 Réportages 00.30 Frans nieuws Aansl.: Grand jeu de TV5 00.55 Belgisch nieuws 01.30 Université de nuit 03.40 L'ar- mée des ombres l DUITSLAND-1 j 05.30 Morgenmagazin 09.00 Heute 09.03 Dallas 09.45 Bodyfeeling 10.00 Heute 10.03 Alarm. HerrPfar- rer! 10 35 ZDF-info Verbraucher 11.00 Heute 11.04 Immer die verf- lixten Frauen, speelfilm (1958) van Charles Walters met David Niven, Shirley MacLaine en Gig Young 12.40 Umschau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta- gesschau 14.03 Fest im Sattel Aan sl.: Kapt'n Blaubar 15.00 Ta- gesschau 15.03 Juliane Andrea 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau 17.10 Brisant 17.40 ARD vor acht 20.00 Ta gesschau 20.15 Arzte: Dr. Schwarz und Dr. Martin 21.45 Angst - Mis- strauen - Hass 22.30 Tagesthemen 23.00 Die Detektïvin, misdaadko medie (1993) van Tonie Marshall met Anemone 00.40 Nachtmaga- zin 01.00 Detective, speelfilm (1985) van Jean-Luc Godard met Nathalie Baye, Claude Brasseuren Johnny Hallyday 02.35 Nachtma- gazin 02.55 Fliege 03.55 Die schön- sten Bahnstrecken Deutschlands 04.15 Angst - Misstrauen - Hass 05.00 Brisant DUITSLAND-2 05.00 Dalli Dalli 05.30Zie Duitsland 1 13.45 Dalli Dalli 14.15 Neues aus Uhlenbusch 14.45 Theos Geburt- stagsecke 14.47 Celia 15.10 Logo 15.20 Bamboo bears 15.45 Heute 15.50 Die fliegenden Arzte 16.35 Jede Menge Leben 17.00 Heute 17.05 ZDF Sport extra 19.30 Alarm code 112 20.25 Achtung! Lebende Tiere! 21.05 Abenteuer Forschung 21.45 Heute-journal 22.15 Wo, bit- te, geht's zur Macht? 23.00 Derrick 00.00 Heute nacht 00.15 Auf den Spuren des Islam 01.00 Kentucke woman, drama (1983) van Walter Doniger met Cheryl Ladd en Ned Beatty 02.30-02.40 Text aktuell RTL TV 06.00 TV5 minutes 06.05 Paris lu- mières 06.30 Télématin 08.00 TV5 minutes 08.05 Canadees nieuws 08.35 Génies en herbe 09.00 Bran ché 09.30 Magellan 10.00 A bon entendeur 10.30 TV5 minutes 10.35 Envoyé spécial 12.00 Perfec- to 12.33 Frans nieuws 13.00 Paris lumières 13.30 L'armée des om- bres, Franse speelfilm (1969) van Jean-Pierre Melville 16.00 Nieuws 16.15 Gourmandises 16.30 Bibi et ses amis 17.15 Fa si la chanter 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques tions pour un champion 18.25 Grand jeu de TV5 18.30 Nieuws 19.00 Paris lumières 19.30 Zwit sers nieuws 20.00 Faut pas rêver 21.00 L'hebdo 22.00 Frans nieuws Aansl.: Grand jeu de TV5 22.35 Re- 05.30 Aktuell 05.32 Guten Morgen 05.35 Reich und Schón 06.00 Aktu ell 06 05 Sledge Hammer! 06.30 Aktuell 06.35 Gute Zeiten, schlech- te Zeiten 07.00 Punkt 7 07.30 Aktu ell 07.35 Unter uns 08.00 Aktuell 08.05 Springfield Story 09.00 Aktu ell 09.05 California Clan 10.00 Reich und schón 10.30 My little So- ledad 11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Golden Girls 13.00 Rock- ford 14.00 Barbel Schafer 15.00 llo- na Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLU- SIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktu ell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten. schlechte Zei ten 20.15 Anpfiff extra 20.30 Cham pions League 22.20 Highlights 23.15 Stern TV Momente - Schick- sale und Stories 00.00 Nachtjour- nal 00.25 Champions League Ma gazin 00.30 Cheers 01.00 Sledge Hammer! 01.30 Golden Girls 02.00 RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 rr avonden, met om ca. 22.04 Arnon Grim berg vanuit New York. Elk heel uur t/m 18.00, 22.00, 23.55 Nieuws TELEAC/NOT: 6.50 Pyjamapret. NOS: 7.05 NOS Sportief. AVRO: 7,30 De tijd van je leven. KRO: 9.02 Dingen die ge beuren RKK/KRO: 12.05 Glas in Lood. (Herh RVU: 13.08 Gebeurtenissen. 14.02 De schatkamer 14.45 De trots van de buurt. KRO: 15 02 Montaigne. NPS: 17.05 Radio UIT. PP 17 50 CDA. RKK- /KRO: 18.08 Op verhaal komen NPS: 19.00 Nieuws en aktualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en aktualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en aktualiteiten in het Chinees. TELEAC/NOT: 21 00 Moshi, moshi 21.30 Beter presenteren. VPRO: 22.02-23.55 De OMROEP ZEELAND FM 101,9MHz'97.8 MHz/93,0 MHz Nieuws, zie Radio 1. 7.05 Omroep Zee land ochtendeditie. 8.10 De agenda. 8.12 Landelijke en internationale actualitei ten 8.32 Omroep Zeeland ochtendeditie. 9.05 Muziek door de week. 10.05 Zeeuw se streken. 11.05 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zeeland middageditie. 13.10 De agenda. 13.12 Landelijke en internatio nale actualiteiten. 13.35 De passage. 14.05 Muziek in bedrijf. 16.03 De tijdma chine. 17.05 Omroep Zeeland avondedi tie 18.10 De agenda.18.12 Landelijke en internationale actualiteiten. Elk heel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 17.04 Van Staa tot zeven. EO: 19.04 De gouden greep. 20.04 Country trail. 21.04 Gospelpodium. VARA: 22.04 Uitgelicht. EO: 23.04-0.00 Take it easy RADIO 3 FM 95,0 MHz Elk heel uur nieuws KRO. 6.04Breakfast-Club. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA: 12.04 Denk aan Henk. 14.04 Tussengas. NCRV 15.04 Plaisier! TROS: 17.04 Somertijd NPS: 18.04 Kort en Klijn. EO: 19.04 Spoor 7. VPRO. 20.04 Villa 65. Met om 20.04 De moordlijst, 21.04 De voorste linie; 22.04 Einfach Rockmusik. WN: 0.04 Umma gumma. AKN: 2.02 Pyjama FM. TROS: 4.02-6.00 Nachtwacht. Om 7.00,8.00,9.00,13.00,18.00 en 20.00 Nieuws NCRV: 7.02 Preludium. 8.04 Musica sa cra. 9.04 Muziek voor miljoenen. 11.00 Ochtendconcert. I.Trio Veracini; 12.15 II. Muz. voor clavichord. EO: 13.04 CD wij zer klassiek. 14.00 Het middagconcert. I. Muz. voor piano; 15.25 II. Angeles String Quartet. 16.00 De Nederlanden. 17.00 Pastorale. 17.40 Songs of praise. 18.04 Het Duitse oratorium. 18.30 Orgelbespe ling. RADI04: 19.00 Rotterdam Philhar monic Gergiev Festival 1996. Koor en Ork. Kirov Opera met zangsol. VPRO: 23.00 Jazz op vier NPS: 0.00-1.00 Vin cent na middernacht. Ray Cokes verlaat MTV DEN HAAG (GPD) Ray Cokes gaat na negen jaar weg als pre sentator bij MTV. Een aantal van zijn shows, zoals 'In search of Madonna, 'Most wanted' en 'X-Ray vision' is de afgelopen jaren onderscheiden. Cokes zal vanaf volgende maand vanuit Berlijn een radio programma presenteren en is in gesprek met een productie maatschappij voor een nieuw tv-programma. Horizontaal: 1. Verandering van een map (6): 7. Zo rood als een onmeetbare stommeling (5) 8 Dat dier komt voorin de meeste landstreken.. (5); 9. laat ze maar schuiven! (5); 10. Dat niveau van een ontwerp (4); 11Door die klus hoor je een gewas (6); 12. Het komt erop aan om 'm op z'n kop te slaan (6).Yerticaal: 2. Paarden hebben ze om aan te sporen (5); 3. Plaatselijk vertrek (6); 4 Ronduit een boom voor een piek (6); 5. V-e-r- -m-a-a-k (4); 6. De koningin heeft ex tra dapperheid nodig (8); 10. Die dooie laat over zich lopen (4); 11 Hierin blijft de slappe was warm (3). Oplossing dinsdag De woorden op de eerste en derde ver ticale regel zijn: SCHAVUIT en HUIS- STOF.Het sleutelwoord luidt: REUS ACHTIG. schaamte couveuse hei Lzaam absent i e vest i gen ui tkomst i soleren tafereel Barbel Schafer 02.55 Nachtjournal 03.15 Champions League Magazin 03.20 llona Christen 04.10 Hans Meiser 05.05 Explosiv - Das Maga- ENGELAND-1 07.00 Business breakfast 08.00 Breakfast news 10.00 Breakfast news extra 10.20 Style challenge 10.45 Kilroy 11.30 Can't cook, won't cook 12.00 Nieuws 2.05 Libe ral Democratic conference 96 14.00 Nieuws 14.40 Neighbours 15.00 Call my bluff 15.35 Turna bout 16.00 A week in the country 16.30 Ants in your pants 16.50 ChuckleVision 17.10 Get your own back 17.35 The demon headmas ter 18.00 Newsround 18.10 Blue Peter 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Small talk 20.30Tomorrow's world 21.00 Big cat diary 21 30 Next of kin 22.00 Nieuws 22.30 One foot in the grave 23.20 QED 23.50 Earthquake, rampenfilm (1974) van Mark Robson met Charlton Heston, Ava Gardner en George Kennedy 01.50-03.40 The road to the White House 1996: The presi dential debatesl ENGELAND-2 Scott show 04.00 The ticket 04.30 Talkin' jazz 05.00 The Selina Scott show 1 CNN 06.30 Inside politics 07.30 Money- line 08.30 World sport 09.30 Show biz today 10.30 CNN Newsroom 11.30 World report 12.30 American edition 12 45 O A - With Riz Khan 13.30 World sport 14.30 Business Asia 15.00 Larry King live 16.30 World sport 17.30 Style 18.30 O A - With Riz Khan 19.45 American edition 20.00 World business to day 21.00 Larry King live 22.30 In sight 23.00 World business today update 23.30 World sport 00.00 World view 01.30 Moneyline 02.15 American edition 02.30 O A - With Riz Khan 03.00 Larry King live 04.30 Showbiz today 05.30 Insight MTVEUROPE 06.00 Awake on the wildside 09.00 Morning mix 12.00 European Top 20 countdown 13.00 Greatest hits 14.00 Music non-stop 16.00 Select MTV 17.00 Hanging out 18.00 The grind 18.30 Dial MTV 19.00 Hot 19.30 Real world I - New York 20.00 Greatest hits by year 21.00 Road rules II 21.30 On stage 22,00 Sin gled out 22.30 Amour 23.30 Beavis Butt-head 00.00 Unplugged with Kiss 01.00 Night videos 07.00 Open university 08,15 See hear breakfast news 08.30 Alvin and the chipmunks 08.55 Growing up wild 09.20 Christopher Crocodi le 09.25 Monty 09.35 Lassie 10.00 Schooltelevisie 10.00 lei Paris 10.25 See you, see me - Healthy and safe living 10.45 Words and pictures 11.00 Playdays 11.30 Numbertime 11.45 Cats' eyes 12.00 Around Scotland 12.20 Mu sic makers 12.40 English express 13.00 German globo 13 05 Seeing through science 13.30 Working lunch 14.00 The geography pro gramme 14.20 Thunderbirds in Hindi 14.25 Zig zag: Food and far ming 14.45 Come outside 15.00 Christopher Crocodije 15 05 Mon ty 15.10 Liberal Democrat Confe rence '96 16.55 Nieuws17.00 To day's the day 17.30 Ready, steady, cook 18.00 The Oprah Winfrey show 18.40 The flying vet 19.00 Star trek: The next generation 19.45 Conference talk 20.30 Scene 21.00 Decisive weapons 21.30 The Fred Dibnah story 22.00 Changing rooms 22.30 Great railway jour neys Aansl.: Video nation shorts 23.30 Newsnight 00.15 The Larry Sanders show 00.40 Seinfeld 01.05 Grace under fire 01.30 Open uni versity 03.00 Nightschool tv 05.00 Focus I NBC SUPER CHANNEL j 06.00 The ticket 06.30 News 07.00 Today 09.00 European Squawk Box 10.00 European money wheel 14 30 The squawk box 16.00 The si te 17.00 National Geographic 18 00 European living: Wines of Italy 18 30 The ticket 19.00 The Se lina Scott show 20.00 Dateline 21.00 Golf 22.00 The tonight show 23.00 Best of Late night 00.00 Best of Later 00.30 Nightly news 01.00 Best of The tonight show 02.00 In- ternight Tivé 03.00 The Selina EUROSPORT 08.30 Wielrennen 10.00 Formule 1 11.30 Voetbal 14.00 Eurofun 14.30 Wielrennen 16.30 Motoren 18.00 Tennis 22 00 Boksen 23.00 Formu le 1 23.30 Tennis 00.00 Paarden sport 01.00-01 30 Wielrennen SPORT 7 16.00 Sportzone 16 30 Mountain bike 17 30 Aanvalluh 18.00 Sport - café 18.50 Scoorkaart 19.00 Sport- 7nieuws 19.30 Topsport7: Dansen 20 55 Crossing the line, speelfilm 22.30 Voetbal7- Champions Lea gue 23.00 Sport7nieuws 23.20 We reldgoals: Van hier tot Tokyo EURO 7 07.00 Euro 7 club 09 00 Christop her Reeve rondt de aarde 09.30 Exotische huisdieren 10.00 Reis sporen I 10.30 Globetrotters 11.00 Schilderen met Bob Ross 11.30 Dossier Aarde V 12 00 TV Shop 13.00 Euro 7 club 14.00 Dossier Aarde VI 14.30 Globetrotters 15.00 Christopher Reeve rondt de aarde 15.30 De laatste wilde dieren I 16.30 Dossier Aarde V DISCOVERY CHANNEL 17.00 The treasure of San Diego 18.00 Time travellers: The voyages of the Vikings 18.30 Jurassica: The legendary T-rex 19.00 Beyond 2000 20.00 Wild things: The search for the Russian bear-god 20 30 Mysterious forces beyond: Mind over matter 21.00 Arthur C.CIarkés mysterious universe: Psychic de tectives 21.30 Ghosthunters: The haunted ballroom 22.00 Unex plained: Visitors from space 23.00 Supership: The construction 00.00-01.00 Justice files: Getting away with murder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 7