Drie weken komkommervis Kan gezond eten kanker voorkomen? Kleine collectie met grote allure PZC Spiering Probeer eens taart van verse spinazie Bourgondische pot voor mooie dagen Max Heymans vrije tijd 33 Milieuprijs Reinisinsssel bnbyfoikc ZATERDAG 3 APRIL 1993 Ongeveer honderd IJsselmeervissers zijn half maart weer begonnen aan de spieringvisserij. In een periode van slechts drie weken is het toegestaan om de fuiken uit te zetten voor de vangst op dit 'komkommervisje'. Een visje dat wij Nederlanders niet weten te waarderen, maar dat in Frankrijk en Spanje gefrituurd als een delicatesse wordt beschouwd. ill& De spiering uit het IJsselmeer is enigszins transparant en wordt niet groter dan tien centimeter. Vanaf de dijk Enkhuizen-Lely stad is een veelheid aan stok ken zichtbaar waaraan de visha ken zijn bevestigd. Vissers zijn druk met het lichten van die fui ken. In drie wéken tijd wordt er evenveel kilo vis aan land ge bracht als in de rest van het jaar. In deze korte periode halen de vissers ongeveer een vijfde deel van hun jaarbesomming binnen. Slechts drie weken zijn de vissers gegeven om de babyspiering op te 'Vissen. Rond maart begint de paai- trek van de spiering. Voor drie we ken mogen de fuiken uit. Niet lan ger, want dan wordt de kans te groot dat ook jonge baars wordt meegevangen. De spiering die in het IJsselmeer voorkomt, wordt niet groter dan tien centimeter. De visjes zijn enigszins transparant. Verse ba byspiering heeft een frisse kom- kommergeur. Vandaar ook zijn volksnaam 'komkommervisje'. In het zoute water treffen we overi gens een andere, grotere spiering aan. De spieringvisserij zoals wij die nu kennen is in het begin van de jaren tachtig ontstaan. Tot 1970 werd er in het IJsselmeer met sleepnetten gevist. Het merendeel van de vangst bestond uit spiering. Voor 0,10 per kilo werd dit als voer ver kocht aan de eendenfokkerijen bij Harderwijk. De dons-industrie is er jarenlang indirect door de spie ring gevoed. In de jaren zeventig kwam de spieringvisserij zo goed als stil te liggen. De spiering die nog opgevist werd kwam in vis meel terecht. Totdat Nico Mooijer van de firma Goldfish uit Volendam zich rond 1980 afvroeg 'of er geen handel zat in dat kleine visje'. Na enkele rond gangen op de internationale markt, kwam hij in contact met geïnteresseerde afnemers in Frankrijk en Spanje. Dat was di rect het begin van een aardige ex portactiviteit. De jaarvoorraad spiering wordt op speciale wijze ingevroren en ver pakt in verschillende consumen tenverpakkingen. Tevreden klan ten worden ver van het IJsselmeer vandaan gevonden. Verwachtingen Helaas klinken de geluiden om trent de spienng-vangsten dit jaar beduidend minder goed. De terug gang die vorig jaar, na het topjaar 1991, werd ingezet, zet zich door. Was 1991 nog goed voor 2.500 ton, in 1992 voerden de IJsselmeervis sers 1.517 ton aan. Een daling van bijna 40 procent. De verwachtin gen voor dit jaar zijn nog slechter. Willem Dekker, bioloog van het Rijksinstituut voor Visserij (RI- VÖ), is pessimistisch. „De terug gang van 1992 betrof geen inci dent. Een structurele verandering is ingezet. De oorzaken zijn moei lijk aan te geven. Er is voldoende broed aanwezig. De visserij treft geen blaam. De spiering kan de kracht niet vinden op te groeien. De spieringen gaan in het eerste jaar dood. Er schort waarschijnlijk iets aan de voedselvoorziening. De vervuilde IJssel is mogelijk de boosdoener." Gefrituurd Ondertussen worden de eerste vangsten van 1993 in onder meer Volendam en Urk aan land ge bracht. Het verminderde aanbod leidt wel tot hogere prijzen. De ge middelde prijs die de visser krijgt, ligt op 0,60,- per kilo. Niet alle spiering verdwijnt naar het buitenland. In de vissersplaat sen rond het IJsselmeer is in deze tijd van het jaar baby spiering te koop. Voor de liefhebbers volgt hier het traditionele spiering-re cept. Haal de spieringen (liefst de aller kleinste) door de melk en wentel ze vervolgens door de bloem. Schud de overtollige bloem af. Frituur de gepaneerde spiering twee minuten (frituur tot 200 C) tot ze zachtgeel van kleur zijn. Strooi zout en peper over de spiering. Eet de gefrituur de spiering met huid en haar uit het handje. Tilly Sintnicolaas Verse spinazie is momenteel volop te koop. Verse spinazie 'tiert' momenteel welig in groentezaak en supermarkt. Wie een portie op tafel wil zetten, moet op zo'n 400 a 500 gram per persoon rekenen. Dat lijkt overdadig, maar de groente slinkt tijdens het garingsproces aanzienlijk. Garingsproces? Het klinkt overdreven, maar spinazie, en zeker hele jonge, hoeft maar éven op het vuur. Anders gezegd: lang genoeg om gaar te worden, maar weer niet zo lang dat de voedings waarde verloren gaat. Luttele mi nuten dus. Bovendien moet spinazie niet langdurig verhit worden, want de groente bevat voor de mens geheel onschuldige nitraat, dat zich ech ter bij herhaaldelijk opwarmen omzet in het niet-zo-onschuldige nitriet. Het advies is dan ook sim pelweg om de spinazie op de ge wone wijze te bereiden, te eten en eventuele restjes zonder schroom weg te gooien. Overigens kan bewaren van (net gekochte en dus onbereide) spina zie het beste gebeuren in natte kranten, en dat liefst niet langer dan twee dagen in de koelkast. Be slist geen gesloten verpakking, omdat de spinazie anders snel rot. Grondig wassen onder een koude lopende kraan dient om eventuele aarderesten te verwijderen; de be kende scherpe zaadjes behoren dank zij moderne veredelingsme- thodes definitief tot het verleden. Vanuit culinair standpunt bezien, kan spinazie op verschillende ma nieren worden toegepast en ge combineerd. Een spinazietaart zal men echter zelden tegenkomen. Reden te meer het eens uit te pro beren. Bereiding: Bekleed een springvorm met lap jes ontdooide kant-en-klare bla derdeeg. Bestrooi die vervolgens dunnetjes met paneermeel. Meng in een grote kom 500 gram gare, uitgelekte spinazie, 100 gram in reepjes gesneden ham, 100 gram champignons in dunne plakjes, 1 flinke gesnipperde ui, 2 losgeklop te eieren, 1 bekertje zure room, 1 eetlepel bloem, een snufje tijm, en peper en zout naar smaak. Doe de ze vulling in de springvorm en bak de taart in een hete oven in 40 mi nuten gaar en lichtbruin. Eric Truffino In totaal 120.000 Nederlanders tussen de 55 en 69 jaar worden gevolgd in het grootste onderzoek hier ooit gehouden naar het verband tussen voedingsgewoonten en kanker. De Rijksuniversiteit Limburg en het Instituut Toxicologie en Voeding van TNO hadden genoeg reden daarvoor: 35 procent van alle sterfgevallen komt voor rekening van kanker. Een op de drie mannen en een op de vier vrouwen wordt voor het 75ste jaar geconfronteerd met deze ziekte. De eerste resultaten geven geen aanleiding de adviezen voor gezonde voeding aan te passen. Dat wil niet zeggen dat mensen niets kunnen doen om kanker te voorkomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bepaalde (eetge woonten schadelijk zijn en wie wil kan daar rekening mee houden. Daarom enkele zaken die in het on derzoek naar voren zijn gekomen op een rij Het blijkt dat er geen verband is tussen vetgebruik en borstkanker, zoals eerder verondersteld. Verder hebben mensen die vlees eten bij de warme maaltijd geen grotere kans op kanker dan mensen die dat niet of minder doen. Wel zijn er aanwijzingen dat een verband tus sen het gebruik van vleeswaren en het voorkomen van darmkanker niet kan worden uitgesloten. Maar de onderzoekers hebben geen idee waar hem de kneep zit. Er is een andere reden om uit te kij ken met onbeperkt vet eten en dat is de grotere kans op hart- en vaat ziekten. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding adviseert vaker magere produkten te nemen: ma ger vlees en magere vleeswaren, magere of halfvolle melk en melk- produkten, en 20-plus of 30-plus Alcohol Uit het onderzoek blijkt ook dat al coholgebruik geen extra kans op darmkanker met zich mee brengt. Wel bestaat verband tussen een hoge alcoholconsumptie en mond- keel- en slokdarmkanker. Er blijkt ook een relatie tussen het drinken van bier en het krijgen van endeldarmkanker. Omdat een mo gelijke oorzaak hiervan (nitrosa- minen) in 1979 door een gewijzigd produktieproces is weggenomen, verwachten de onderzoekers dat dit verband er bij vervolgonder zoek niet meer zal zijn. Het blijft verstandig matig met alcohol te zijn, alcoholische dranken niet ie dere dag te gebruiken en bij voor keur niet meer dan drie glazen. Hot Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher heeft de Milieu- prijs 1992 voor de industrie in dat land gewonnen. De jury, be staande uit leden van milieuor ganisaties, het ministerie van milieu en persvertegenwoordi gers, oordeelde dat de onderne ming een effectieve bijdrage aan het milieu heeft geleverd en zo het goede voorbeeld geeft. Bij het cosmeticahuis werken 275 mensen aan de produktie en het verzenden van vloeibare pro dukten. Per jaar komt hier onge veer 1000 ton afval bij vrij. Yves Rocher is in staat daarvan 90 procent te recyclen. De rest wordt afgescheiden en ver brand, waarbij voornamelijk warmte vrij komt. De vloeibare afvalstoffen worden in de fa briek zelf opgevangen in een vergaarbak. mende reinigingsgel voor de normale of gemengde huid. De transparant blauwe gel is volko men zeepvrij en verwijdert in een handomdraai make-up, vuil en overtollig talg. In het pro- dukt is onder meer een kamille extract verwerkt. vergaarbak. x~v l l l #i Op de Fietsvakantiebeurs Naast de milde reinigingscrème voor de droge of gevoelige huid heeft Nivea nu ook een schui- Op de Fietsvakantiebeurs die dit weekeinde in Bussum wordt gehouden is onder meer de ba- bybike te zien, een autostoeltje dat ook op de fiets kan, geschikt voor baby's tot ongeveer tien ki lo. De huidige fietsstoeltjes zijn bestemd voor kinderen vanaf ongeveer negen maanden, die al zelfstandig rechtop kunnen zit ten. Het draagstel van roestvrij staal wordt op de bagagedrager gemonteerd en daarna is het au tostoeltje in een handomdraai op de fiets te plaatsen, of weer terug in de auto. De baby kan comfortabel in de veiligheids gordels vooruit of achteruit kij ken. Mensen met een hoger selenium- gehalte in de nagels (en dus ook verder in het lichaam) kregen de helft minder maag- en longkanker dan mensen met een lager sele- niumgehalte. Op darm- en borst kanker blijkt selenium geen effect te hebben. Negentig procent van de patiënten met longkanker rookt of heeft niet zo lang geleden gerookt. Niet-roken is dus een veel betere methode om longkanker te voorkomen dan meer selenium binnen krijgen. Selenium of seleen is een mineraal. Het komt voor in veel voedings middelen (volkorenprodukten, brood, vlees, vis, melk en eieren). Het is niet slim selenium in prepa- raatvorm te gebruiken, omdat dit al gauw leidt tot overdosering, met alle kwalijke gevolgen van dien. Fruit Er zijn aanwijzingen dat consump tie van groente en fruit een be schermend effect heeft op vormen van kanker. Dit kan te maken heb ben met vitamine C, of met bètaca- roteen, voedingsstoffen die in groente en fruit voorkomen. Het is dus gunstig volop groente en fruit te eten. Wel is het oppassen met nitraatrijke groente. Nitraat wordt in het lichaam voor een klein deel omgezet in nitriet. Daar uit kunnen nitrosaminen ont staan, waarvan men vermoedt dat ze kankerverwekkend zijn. Nitraatrijke groenten zijn andijvie, bleekselderij, Chinese kool, kool rabi, paksoi, postelein, raapstelen, rode bieten, alle soorten sla, spina zie, spitskool en venkel. Wie het ze kere voor het onzekere wil nemen, kan beter niet vaker dan twee keer per week van deze groenten eten. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding raadt ook af deze groen ten met vis te combineren. Nitriet kan samen met het eiwit in de vis nitrosaminen vormen. Bij vlees treedt dit effect niet op. Adviezen Nog enkele andere adviezen om de kans op kanker te verminderen. Als geroosterde of gegrilleerde voedingsmiddelen verkoolde, zwartgeblakerde stukjes mochten hebben, verwijder deze dan. Kies niet te vaak gerookte vleeswaren of gerookte vis. Frituur veilig: verhit olie niet ho ger dan 180 graden, gebruik het niet vaker dan zes of zeven keer. Gooi olie weg als deze stroperig wordt of sterk ruikt. Eet geen beschimmelde voe dingsmiddelen. Gooi deze in zijn geheel weg. Snijd beschimmelde kaas tenminste 1 cm diep weg (we hebben het niet over schimmel kaas als roquefort of Danish blue). Meer informatie kunt u vragen bij het Voorlichtingscentrum Neder landse Kankerbestrijding in Am sterdam. Dat heeft samen met het Voorlichtingsbureau voor de Voe ding een gratis brochure samenge steld: Kanker... minder risico door goede voeding. Ineke Volkers De lente kondigt zich op alle fronten aan. We trekken er steeds meer op uit om van het mooie weer te genieten. Lo gisch dat de animo om op zo'n mooie dag lang in de keuken te staan ver is te zoeken. Een op lossing is de stoofpot die je ge rust een avond tevoren kunt maken. De komende weken zullen we er nog een paar voor stellen, maar we beginnen met een Franse klassieker, Boeuf Bourguignon of, zoals de ver maarde keukenchef Escoffier vermeldt: Piece de Boeuf a la Bourguignonne. Oorspronkelijk is dit een ge recht uit Bourgondië dat werd gemaakt met de plaatselijke bourgognewijn. Het is zo'n po pulair gerecht dat het niet lan ger alleen in de Bourgogne maar in heel Frankrijk en ver daarbuiten wordt gegeten. Op het eerste gezicht lijkt het een zwaar gerecht, want er gaat rundvlees, spek en reuzel in. Wie de bourgognewijn niet kent denkt ook vaak dat dat een zware wijn is, maar niets is minder zwaar. Er zijn ook heel schappelijk geprijsde bourgog newijnen naast heel dure. We gebruiken voor het koken doorgaans een Passe-Tout- Grain of een Beaune. De Passe- Tout-Grain is een bourgogne die gemaakt wordt van Pinot- druiven gemengd met Gamay en andere minder hoog aange slagen rassen. Het resultaat is een doorgaans goede rode wijn. Kook nooit met slechte wijnen, het is zonde van het gerecht. Dus nooit een zuur geworden wijntje voor de keuken reserve ren, tenzij u er wijnazijn van hebt gemaakt. Bij een stoofschotel als Boeuf Bourguignon smaakt een sa lade verfrissend, bij voorbeeld een gemengde salade van voor- jaars groenten en kruiden. U kunt er naar eigen smaak van alles voor gebruiken: slasoor ten, maar ook jonge blaadjes van de paardebloem die net in bloei staan en zuring, een plant die onze gematigde winters goed doorstaat. In elke keu kenvensterbank zouden en kele potten met kruiden moe ten staan: dragon, tijm (ook zo'n plant die de Zeeuwse win ter overleeft), basilicum (we plukken nu nog blaadjes van een plant van vorig jaar) en ker vel. Tijm en kervel kunt u zelfs buiten laten overwinteren. Vinaigrette Doe bij de sla ook gesnipperde radijs en giet er een vinaigrette over die u maakt door de vol gende ingrediënten te vermen gen: 3 eetlepels goede olijfolie, 1 eetlepel wijnazijn, 1/4 theele pel zout. 1/4 theelepel peper, 1/4 theelepel mosterdpoeder, 1 zeer fijn gesnipperd sjalotje, 1 teentje knoflook uit de knijper. 1 theelepel gemengde kruiden (tijm, majoraan e.d.) en een theelepel basterdsuiker. BOEUF BOURGUIGNON Ingrediënten: 1 kilo rundvlees. 40 gram reuzel, 2 blaadjes lau rier, zout, peper, een snufje tijm, 35 gram bloem, 1 fles rode Bourgogne, 1 eetlepel toma tenpuree, 2 teentjes knoflook, 20 even in de boter aangefruite uitjes, 100 gram in blokjes ge sneden mager spek, 200 gram champignons. Bereiding: snijd het vlees in dobbelstenen en fruit die aan in de reuzel. Strooi er zout en peper over, doe er de tijm en de bloem bij en roer alles goed door elkaar tot de bloem begint te kleuren. Blus af met de rode wijn en voeg uitjes, gesnipper de knoflook, tomatenpuree en het in blokjes gesneden, even aangefruit spek toe. Doe een deksel op de pan en laat het vlees op een klein pitje drie uur zachtjes stoven. Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes. Voeg de champig nons tien minuten voor het op dienen aan het stoofgerecht toe. Voeg desnoods water toe als er niet genoeg saus is. Ser veer het gerecht met stokbrood en kruidenboter. Strooi even tueel gehakte peterselie over het vlees vlak voor het opdie nen. Rien van Reems Boeuf Bourguignon kan gemakkelijk een avond tevoren worden klaargemaakt. foto Rien van Reems Ilike New York in June', luidt de titel van de couturecollectie die Max Heymans voor komende zomer samenstelde. Met evenveel recht had hij deze 'In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister' kunnen dopen. Dat is precies wat Heymans doet: zich een meester tonen in.het ontwerpen van kleine collecties met grote allure. Zeer vrouwelijke, soms wat geraffineerde, maar vooral chique creaties. Uiteraard bleef hij trouw aan zijn grote voorbeeld: Coco Chanel. Haai- invloed valt nog al tijd duidelijk af te lezen aan de goudkleurige schakelceintuurs, de lange, opvallende kettingen en de vierkante jasjes met ronde hals. Hij combineerde dit type jasje on der meer met een gedessineerde ja pon metlage V-hals en een rok, die deels schuilgaat onder een wijde overrok met diepe splitten. Maar hij liet eenzelfde jasje in een opval lende Schotse ruit eveneens dra gen over een lange creatie met wij de broekrok en een topje met ge kruiste banden. Ook de voor zijn ontwerpen zo ty perende 'laagjesrok' kreeg op nieuw veel aandacht, onder meer in een kaneelkleurige combinatie met een klassieke blouse met strik, waarover Heymans een bruin- beige geruite cape liet dragen, en in een marineblauwe japon met la ge V-hals en weggesneden schou ders. Het raffinement bij dit laat ste ontwerp zit 'm vooral in de om slagdoek, die aan de ene kant effen marineblauw is, maar aan de an dere kant een streepdessin ver toont, dat terugkeert in de fleurige biezen (Jp de japon. Geraffineerd Geraffineerd ogen ook zijn ontwer pen voor de warme dagen van het jaar, onder meer kanten topjes op met kant afgezette strokenrokken en openvallende dunne blouses in zonnig geel of wit, alsmede korte wielrenbroekjes met een topje en een aan de voorzijde openvallende strokenrok, gedragen met een royale omslagdoek, in stralend rood of zwart. Minder opvallend, maar zeker zo mooi zijn Heymans' tailleurs: pak jes met jasjes tot in of net over de taille, versierd met grote knopen en gedragen op wijde of strakke 'laagjesrokken' tot op de knie. Zijn cocktailkleding omvat een voudige, maar zeer sierlijke japon nen met een strapless, hartvormig bovenlijfje vol pailletten of een kanten bovenlijfje met lage hals en een wijde kanten rok met petti coat, die aan de achterkant langer is dan aan de voorkant. Kitty van Gerven

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 33