Fiere-Cooman in finale 60 meter Wiersma uitdager wereldkampioen Tsjizjov Sectiebestuur betaald voetbal blijft nog aan Weer nederlaag voor Jan Timman Vuurdoop voor Zuidhof en Den Dekker Austin krijgt tegen Rottier herkansing Doelman Klos redt punt voor Dortmund Record op 400 meter niet genoeg voor Ester Goossens Programma waterpolo \RT' TORONTO (ANP) - Nelli Fiere- Cooman heeft zich geplaatst Ivoor de finale van de 60 meter jiij de wereldkampioenschap- indoor-atletiek. De Rotter- jdamse liep gisteren in het Sky- idome in Toronto met 7,28 secon den de zevende tijd in de halve finales. De snelste acht atletes kwalificeerden zich voor de eindstrijd. In de series had fiere een tijd van 7,34 seconden gelopen. flelliCooman, die zowel in de se rie als in de halve finale tegen de 'aarn^ unerikaanse 100-meterkam- lioene van Barcelona Gail De- ers liep. toonde zich tevreden iadeserie. „Mijn start was goed. joordat ik eind vorig jaar lang ziek ben geweest, heb ik nog een trainingsachterstand. Dat was ook de reden waarom ik niet e,ir meedeed aan het NK in Den slam* Haag." Cooman dacht na de series al aan een plaats bij de besten. Dat doel werd bereikt door in de se rie 7 28 te lopen. Ze eindigde als vijfde, maar haar tijd was goed voor de eindstrijd Natio- kampioene Jacqueline Poelman was in de eerste serie in 7,22 gewonnen door wereldre- ervi;i: cordhoudster Privalova) kans- 'a' oos. De Groningse eindigde als levende in 7,46. Record Ester Goossens liep gisteren in het Sky dome een Nederlands re cord van 52,73 seconden lopen op de 400 meter maar we-ri toch Jen? ml (arozjilenko positief bevonden TORONTO (AFP) - De Russin toedmilla Narozjilenko, we- ildrecordhoudster op de 60 leter horden, zou positief be tonden zijn bij de dopingcon- ile tijdens het indoorgala in jjévin (13 februari). IAAF-bron heeft gisteren in ironto bevestigd dat in de eer- uiinestaal van de atlete spo- i van een verboden middel (n aangetroffen. De contra-ex- rtise is nog niet afgerond, •jileriko evenaarde in Lié- haar v -eldrecord van 7,69 inden. Begin maart haalde [daarin Spanje (San Sebas ">n Sevilla) in totaal nog 0,06 Se inde vanaf. De 28-jarige hor denloopster is niet naar Toronto jekomen om haar wereldtitel te erdedigen. te licht bevonden voor een plaats in de eindstrijd van het WK indoor. Ester Goossens, de net 21-jarige studente fysiotherapie uit Lin- schoten. kreeg na de nationale titelstrijd in Den Haag, waar zij het nationale record op de 400 meter op 53,10 seconden bracht, het voordeel van de twijfel voor het WK. De argumentatie van de KNAU was dat zij haar prestatie in Den Haag zonder echte tegen stand had moeten leveren. Goossens maakte het in haar ge stelde vertrouwen waar. Zij had echter de pech dat donderdag door het aantal deelneemsters 13) de series waren geschrapt en drie halve finales werden afge werkt, van wie de nummers een en twee overgingen naar de eind strijd. „Wanneer ik in de eerste halve finale had gelopen, was ik er doorgeweest", stelde Goossens vast. Haar tijd, zevende in to taal, was in die race (in 52,70 se conden gewonnen door de Au stralische Poetschka voor de Amerikaanse Batten met 52,77), goed geweest voor een plaats in de eindstrijd. „Ik kan best tevre den zijn. Je nationale record met bijna vier-tiende verbeteren, is toch wel iets. De eerste 200 me ter heb ik keihard moeten lopen om de afstand tol - onderen niet te groot te laten worden. Ik had de voorgaande wedstrijd goed bekeken en gezien hoe ie dereen op het laatste stuk kapot ging. Daarmee had ik rekening gehouden." Van Hulst Elly van Hulst voor wie gisteren oorspronkelijk de voorronden van de 3000 meter op het pro gramma stonden, kreeg een ex tra dag rust. Omdat donderdag avond laat nog een van de der tien deelneemsters op dit onder deel zich afmeldde, werd de drie kilometer meteen finale, die vanavond wordt gelopen. De or ganisatoren achtten het zinloos twee wedstrijden te laten lopen om twee loopsters te laten afval len teneinde te komen op het voorziene aantal van tien Analis tes. Leon Haan kwam na zijn serie 800 meter volkomen kapot van de baan. De 24-jarige Apeldoor- ner kon tot ruim 600 meter op de tweede plaats uitstekend mee komen maar viel toen het tempo omhoog ging. ver terug. Met 1.50,87 werd hij uitgeschakeld. Nelli Fiere-Cooman plaatste zich gisteren als zevende voor de sprintfinale. EN Dammer krijgt in driekamp steun van landgenoot Clerc ZEIST (ANP) - Het demissio naire sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB heeft gisteren besloten toch aan te blijven, tot de zogenaamde in formatie-commissie klaar is met het formeren van een nieuw bestuur. Aanvankelijk was het in januari formeel af getreden college Van Rooijen van plan zich na 16 maart ook niet meer met de lopende za ken bezig te houden. Op die datum kon de (in)for- matie-commissie echter on mogelijk een nieuw bestuur hebben klaar staan. Daardoor dreigde in Zeist een impasse te ontstaan. Een deel van de commissie (voorzitter Ruts) voelde er weinig voor als ad in terim-bestuur verder te gaan, bovendien was niet geheel dui delijk of dit reglementair was toegestaan. Eerder had de for matie-commissie het demis sionaire bestuur al verzocht aan te blijven tot - waarschijn lijk - mei. Het sectie-bestuur betaald voetbal trad 16 januari af, na dat was gebleken dat de clubs het door het college gepresen teerde beleidsplan voor de ja ren negentig massaal afwezen. Kort daarop besloot de com merciële man Van Hilten ook terug te treden uit het demis sionaire bestuur. De lopende zaken worden momenteel be handeld door het zestal Van Rooijen, Vilé, Masman, Bon tenbal, Smits en Boels. WRHUISTERVEEN (ANP) - hiil-wereldkampioen Harm IVicrsma mag eind dit jaar te- titel verd" "0'er Alexei Tsjizjov een tweekamp van wintig partijen spelen met als de wereldtitel dammen. De laatste partij van de drie- kamp van de kandidatenmatch lussen de Witrus Baljakin en Clerc eindigde gisteren na 52 jlten in remise. Baljakin had joeten winnen om gelijk te ko len met Wiersma. De 39-jarige Fries was niet aan wezig bij de slotpartij, die vier uur duurde.Wiersma hoopte dat Clerc niet al te veel risico's zou nemen, hoewel Clerc zelf had aangekondigd op revanche uit te zijn voor zijn eerder geleden nederlaag tegen Baljakin. Clerc liet in de openingsfase al merken elke winstpoging van Baljakin te willen neutraliseren, al leek hij in het middenspel enigszins in de problemen te komen. Die loste hij echter goed op. „Ik hoop dat ik in Friesland te gen Tsjizjov kan spelen. Maar dan zal er wel het een en ander rondom de match moeten wor den georganiseerd voor het pu bliek", stelde Wiersma, die daar over in ieder geval met de We- relddambond contact wil opne men. De Fries vond zijn zege in deze kandidatenmatch verdiend. „Ik heb met name in de partijen te gen Baljakin steeds ruim voor deel gehad. Dat dat maar één overwinning opleverde, vond ik uiteindelijk wel wat weinig." Surhuisterveen. Beslissingsdrie- kamp kandidaten WK, negende en laatste ronde: Baljakin (WRui - Clerc (Ned) 1-1. Eindstand: 1. Wiersma (Ned) 7 pun ten (uit 6), 2. Baljakin 6. 3. Clerc 5. ;cho:| LINARES (Reuter/ANP) - Het roolmeesterstoernooi van Li- fljuares kent voor Jan Timman neer dalen dan pieken en op etend weinig vals plat. In de twaalfde ronde van het uiterst tek bezette evenement ver- Wr de Nederlander weer eens tn vertoeft met vijf punten in de foriri Eerste regionen. Ditmaal was it ir-" f 0eHrainer Vassili Ivants- *k, die met wit speelde, hem tbaas. dec iereldkampioen Gari Kaspa- 134.; iv kwam weer een stapje dich tbij de hoofdprijs. Hij ontsnap- f in de partij tegen de Let Ale- ris ÖfJSjirov met remise en is, in het van negen punten, nog ongeslagen. Zijn oude ri- 1 Anatoli Karpov kon de par tegen zijn jonge landgenoot haimir Kramnik niet in de eer- te zitting tot een beslissing tngen. Sbalve Karpov kan ook Visna- ■®an Anand nog hopen op de ndzege. De ravisante Indiër zclit met een verwoestende aval zijn totaal op acht pun- D Evgeni Barejev was nu zijn kntoffer. De Rus dreigde on lijdelijk schaakmat te wor- ja gezet en gaf na 31 zetten op. Barejev deed eigenlijk niets niar.p inge' Bpte-Zimbabwe 'Ordt overgespeeld (AFP) - De kwalifica- wedstrijd voor de wereldti jd voetbal tussen Egypte 'Zimbabwe moet 28 maart in ^ikrijk worden overge- pens duel, dat 28 februari wo een overwinning van 2-1 [Egypte opleverde, werden man Grobbelaar van Zim- de coach van de bezoe ken een grensrechter geraakt r stenen, die van de tribunes et veld werden gegooid. echt fout, maar hij had gewoon geen zetten meer", was het com mentaar van Anand. Kasparov kreeg het halve pun tje vrijdag allerminst cadeau. Sjirov, uitgedost in zijn beste paarse pak, was vastbesloten zijn befaamde opponent de eer ste nederlaag in bijna een jaar toe te brengen. De jonge Let be gon met wit agressief tegen Kas parovs favoriete Koning-Indi sche verdediging en bleek zijn huiswerk goed te hebben ge daan. De wereldkampioen probeerde tegenspel te krijgen door een to ren te offeren voor een loper. In tijdnood kwam na 40 zetten een eindspel op het bord met voor deel voor Sjirov: twee torens te gen een toren en loper. Kaspa rov had weliswaar twee extra pionnen, maar hun positie was zwak. Zijn verdediging was daarentegen majestueus, remise de beloning. Sjirovs Griekse trainer Kotro- nias was vol bewondering over het spel van Kasparov. „Hieraan kun je zien welk een groot speler hij is. Hij wist niets van de stel ling, maar deed voortdurend de beste zet." De Russische mees ter Janovski was ook de mening toegedaan dat Kasparov, die in de slotronde zondag met wit Ga- ta Kamsky treft, behoorlijk in moeilijkheden was. „Sjirov was wat nerveus. Hij heeft er niet het maximale uitgehaald." Linares. Grootmeesterstoernooi, twaalfde ronde: Sjirov (Let) - Kaspa rov (Rus) 1/2-1/2, Karpov (Rus) - Kramnik (Rus) afgIvantsjoek (Oek) - Timman (Ned) 1-0. Anand Hnd) - Ba rejev (Rus) 1-0, Kamsky (VSt) - Lju- bojevic (Joe) 1/2-1/2, Beljavski (Oek) - Salov (Spa) afg., Gelfand (WRu) - Joe- soepov (Rus) 1/2-1/2. Stand: 1. Kaspa rov 9, 2. Anand 8, 3. Karpov 7 1/2 1. 4. Sjirov 7 1/2. 5. Kramnik 6 1, 6. Ivantsjoek, Salov 5 1/2 1, 8. Bare jev, Timman 5, 10. Kamsky, Beljavs ki 4 1/2 1, 12. Gelfand. Joesoepov 4 1/2, 14, Ljubojevic 3 1/2. Kees Zuidhof (rechts) en Kees den Dekker beginnen na het kampioenschap bij de nationalen aan een nieuwe uitdaging. foto Oscar van Beest Zijspanduo debuteert op hoogste niveau van onze motorsportmedewerker HOEDEKENSKERKE - Voor het Zeeuwse zijspanduo. Kees Zuidhol7Kees den Dekker wordt 1993 een belangrijk jaar. Nadat het afgelopen seizoen de titel bij de nationalen werd binnenge haald, was het de vraag of het duo voldoende financile midde len bij elkaar zou kunnen krijgen om op het hoogste niveau in de zijspanklasse motorcross te gaan rijden. Dankzij drie sponsors (Wouters Ovaa en Sagro) kunnen de Bevelanders beschikken over een splinternieuwe EML/Honda combinatie (een EML fra me met daarin een 540cc Honda-blok). Het is nu aan hen om te bewijzen of de opgaande lijn zich nog steeds voortzet. Morgen, zondag, in Reek worden de Zeeuwen direct voor de leeu wen geworpen. Een reglementswijziging bij de Koninklijke Ne derlandse Motorrijdersbond heeft er toe geleid, dat het kam pioenschap een open karakter heeft gekregen. „Dat betekent dat we direct al te maken krijgen met buitenlandse concurrentie. Vooral uit België en Duitsland worden er heel wat deelnemers verwacht", aldus Zuidhof. Daar ze nog maar kort over hun nieuwe zijspancombinatie beschikken, is er nog niet veel ge traind met het nieuwe materiaal. Attent „Dat is toch wel een nadeel, maar het moet maar", aldus Zuidhof die vol goede moed is. „We zullen vooral bij de start attent moe ten zijn. want in deze klasse is een goede start goud waard. Vorig jaar bij de nationalen hebben we het nog wel eens voor elkaar gekregen om vanuit de achterhoede naar voren te komen, maar dat zal nu zeker niet het geval zijn. We zullen er direct bij moeten zitten om een plaats bij de 'eerste tien de pakken." Die plaats is voor Zuidhof en Den Dekker een richtpunt, want bij de eerste tien eindigen levert de kans op dat ze in de Grand Prixes voor het wereldkampioenschap mogen starten. Dat willen beiden nog wel eens meemaken. „We hebben echt geen ambitie om ver naar het buitenland te gaan. maar een Grand Prix in eigen land, België of Duitsland, zou ik toch graag eens rijden", besluit Zuidhof die nog even aanstipt dat het toch al minstens 15 jaar geleden is dat Zee land een zijspanduo op zo'n hoog niveau heeft gehad. Seles zegt af voor Key Biscayne Miguel Janssen, bij het NK in Den Haag derde op de 60 meter, komt in Toronto voor Aruba uit. De Amsterdammer eindigde in de eerste van de vijf series in 6,97 seconden als zesde. Uitslagen: Vrouwen: 60 meter ibeste drie en vier tijdsnelsten naar halve fi nales), eerste serie: 1. Privalova (Rusi 7.22.2. Girard (Fra) 7.35.3. Gainsford (Aus) 7.36,4. Ziga (Ivo) 7.39.5. Hernes- niemi (Firn 7,39. 6. Dia (Sen) 7.46. 7 Poelman (Ned) 7,46. 8. Barati (Hon) 7,63: tweede serie: 1. Neighbours (VSt) 7.32, 2. Hanhijokï (Fin) 7.37. 3 Clarke (Can) 7,44. Ottey (Jami niet gestart; derde serie: 1. Tarnapolskaja (Oek) 7.22, 2. Allen (Cub) 7.33, 3. Bo- goslovskaja (Rus) 7.37: vierde serie: 1. Devers (VSt) 7.18, 2. Kinch tGBri 7.33. 3. Fiere-Cooman <Nedi 7,34. 4 Tröger (Oos) 7.39, 5. Winkler iZAfi 7,46, 6. Anderson (Cam 7,58, 7 Chen (Chi) 7,63. 60 meter, halve finales (beste drie en twee tijdsnelsten naar finale), eerste halve finale: 1 Devers (VSti 7,06. 2 Tarnapolskaja (Oek) 7,21. 3. Allen (Cub) 7,25, 4 Ziga <Ivo> 7.26, 5. Fiere- Cooman (Ned) 7.28. uitgeschakeld. 6. Bogoslovskaja (Rus) 7.31. 7 Hanhij- oki (Fin) 7,34. 8. Richardson (GBr) 7.41: tweede halve finale: 1. Privalova iRus) 7,08.2. Neighbours (VSti 7.26.3. Girard (Fra) 7.31. uitgeschakeld: 4. Hernesniemi (Fin) 7,31. 5. Kinch (GBr) 7.34. 6. Tröger (Oos) 7,36. 7 Gainsford (Aus) 7.43. 8. Clarke (Aus) 7.53. 400 meter, halve finales (beste twee naar finale), eerste race: 1. Poetsch ka (Oos) 52.70.2 Batten (VSt) 52.77.3 Janke (Dun 52.83. 4. Zurcher-Scala- brin (ZwD 53,76. Tweede race 1 Ri chards (Jam) 51,86. 2. Aleksejeva (Rusi 51,97. 3. Richardson-Briscoe (Can) 52.15, 4. Goossens (Ned) 52,73 (Ned. record). Derde race: 1. Miles (VSt) 51,76.2. Myers (Spa) 52,10,3. Le- dovskaja (WRui 53,24, 4 Hemmings (Jam) 53.59, 5. Duprey (Can) 54.52. Toronto. WK indoor: Mannen: 60 me ter (beste twee en vier tijdsnelsten naar halve finales), eerste serie: 1. Venter (ZAf) 6.76. 2. Tuffour (Gha) 6,78: tweede serie: 1 Isasi (Cub) 6,73, 2. Sutherland (Cam 6,75; derde serie: 1. Surin (Can) 6,59, 2. Cajocaru (Roe) 6.72.3. Terzian (Gri) 6,73; vierde serie: l. Mansoor (Qat) 6.61, 2. Drummond (VSt) 6,63.3. Kjenski (Noo) 6,73, vijfde serie: 1. John (GBr) 6.65, 2. Simon (Cub) 6.69, 3. Turay (SLe) 6,72, 4. Porkhomovski (Rust 6,73; zesde se rie: 1. Fredericks (Nam) 6.60, 2. Mit chell (VSt) 6,68. 800 meter, series (beste twee en vier tijdsnelsten naar halve finales), eer ste serie: 1. McKean (GBr) 1.49,09, 2. Bernaert (Bel) 1.49,25, 3. Barbosa (Bra) 1.49,34,4. Squella (Chili) 1.50,11; tweede serie: 1. Thee (Bot) 1.50,50, 2. D'Urso (Ita) 1.50,52; derde serie 1. Williams (Can) 1.49,71, 2. Armour (VSt) 1.49,99, 3. Osei (Gha) 1.50,14; vierde serie: 1. Nkazamyampi (Bur) 1.49,52. 2. Motchebon (Dui) 1 49,52, 3. Lee (ZKol 1.49,60, 4 Haan (Ned) 1.50,87. KEY BISCAYNE AFP/Reuter) - Monica Seles heeft afgezegd voor het met 4,25 miljoen gul den gedoteerde tennistoernooi van Key Biscayne, ook wel het vijfde Grand Slam-evenement genoemd. De nummer één van de wereldranglijst is nog onvol doende hersteld van de griep. Seles liep de virusinfectie drie weken geleden op in Parijs. De in het voormalige Joegoslavië ge boren en in Florida wonende tennisster was als eerste ge plaatst. Ze werd in de eindstrijd venvacht met de Duitse Steffi Graf. De organisatoren van Key Bis cayne hebben Tracy Austin een wildcard gegeven. De 30-jarige tweevoudig US Open-winnares keerde na vier jaar afwezigheid onlangs in Indian Wells terug in het wedstrijdcircuit. Ze werd daar in de derde ronde uitge schakeld door Stephanie Rot tier. Austin kreeg behalve het toelatingsbewijs ook de kans op revanche. Ze treft haar negen tienjarige Nederlandse be- dwingster in de eerste ronde. In de eerste ronde, waarmee gis teren een begin werd gemaakt, kwamen drie Nederlanders in actie. Jan Siemerink verloor van de Fransman Raoux (7-5. 7-5) en bij de dames ging Bollegraf met twee keer 6-4 onderuit tegen de Duitse Singer. Mirjam Oremans haalde wel de tweede ronde Zij versloeg de Amerikaanse Allen met 6-4 en 6-3. Key Biscayne. 5,5 miljoen gulden: Mannen, eerste ronde: Braasch (Duil- Pescosolido (Itai 3-6 6-2 6-2, Naewie (Dun - Herrera (Mex) 6-4 1-6 6-2. Ste ven (NZ1) - Prinosil (Dui) 6-3 6-2. Mar tin (VSt) - Olchovski (Rus) 6-2 6-1. Gilbert (Fra) - Matsuoka (Jap) 6-4 6-2. Raoux (Frat - Siemerink Ned) 7-5 7-5. Mezzadri (Zwi) - Filippini <Uru) 5-7 6-1 6-4, Patrick McEnroe (VSt) - Kühnen (Dui) 7-6 6-2, Black (Zim) - Yzaga (Per) 6-2 1-6 6-4, Ondruska iZAf) - Car- bonell (Spa) 6-3 6-7 6-2, Lavalle (Mex>- Van Rensburg (ZAf) 7-5 2-6 7-6. Fur- lan (Ita) - Nargiso (Ita) 1-6 7-6 6-4, Kar- bacher (Dui) - Bloom (Isr) 3-6 7-6 7-6, Witsken VSti - Stark (VSt) 7-6 4-6 6-3. Vrouwen, eerste ronde: Kulhman (VSt) - Meier (Dui) 6-4 6-3, Testud (Fra) - Fauche (Zwi) 6-3 6-0, Whitlin- ger (VSt) - Reinach (ZAf) 6-2 6-2, Ri- naldi (VSt) - Miyagi (Jap) 7-6 6-3. Gor- rochategui (Arg) - Dahlman (Fin) 6-4 7-6. Fairbank-Nideffer (VSt) - White (VSt) 6-4 1-6 6-2. Rubin (VSt i - Nagel- sen (VSt) 6-4 4-6 6-0. Ercegovic (Kroi - Minter (Aus) 6-4 6-3. Van Rensburg (ZAf) - Basuki (Indi 7-6 6-1, Stafford (VSt) - Byrne (Aus) 6-2 4-6 6-1, Daven port (VSt) - Po (VSt) 6-0 6-4. Oremans (Ned) - .Allen (VSti 6-4 6-3, Steven (VSt) - Kroupova (Tsji 6-3 6-3. De- mongeot i Fra- Smylie i Aus) 3-6 6-3 6- 2, McQuillan tAusi - Helgeson VSti 4- 6 7-5 6-3, Singer (Dui) - Bollegraf (Ned i 6-4 6-4. Volleyballers Parma in finale onderuit PIRAEUS (ANP) - Peter Blangé, spelverdeler te Parma, is er niet in geslaagd de Europa Cup vol leybal voor landskampioenen te verove'ren. In de finale in Piraeus verloor zijn ploeg vrijdagavond in een Italiaans onderonsje met 0-3 van titelverdediger Ravenna: 16-17 13-15 12-15. Olympiakos Piraeus eindigde voor eigen pulbiek als derde. De Grieken versloegen de Belgische kampioen Zellik in drie sets: 15-9 15-9 15-4. Athene. Europa Cup landskampioe nen. mannen. Finale: Ravenna (Ita) - Parma (Ita) 3-0 (17-16 15-13 15-12. Om derde plaats: Olympiakos Piraeus (Gri) - Zellik (Bel) 3-0 15-9 15-9 15-4) VLISSINGEN - In het Sportfondsen- bad te Vlissingen worden de volgen de wedstrijden gespeeld: 16.45 uur district dames: Stormvogel-WZV; 17.30 uur kringheren: Stormvogel 3- BZV 5. In het Sportpunt Zeeland te Goes worden de volgende wedstrij den gespeeld: 18.30 uur kringheren: Ganze 2-ZVDO'74 2; 19.15 uur dis trict heren. Ganze-Die/Hevgrave. In het zwembad de Honte te Terneuzen worden de volgende wedstrijden ge speeld 17.30 uur kringaspiranten: Schelde-Warande: 18.15 uur kring he- renjeugd: Schelde-BZV; 19.00 uur kringdames: Schelde/Bruinvis 2-Bre- da 2. 19 45 uur bonddames: Schelde- ZPB/Profus: 20.30 uur heren district: Schelde-Breda: 21:15 uur kringhe ren: Schelde 2-Bruinvis. De Stormvo- gel/VSB heren spelen om 20.15 uur in Gouda tegen GZC. HAMBURG (DPA) - Kaiserslau- tern heeft gisteren een verdiend punt (0-0) behaald tegen titel kandidaat Dortmund. De thuis club, eerder dit seizoen in Euro pees verband verslagen door Ajax, had de beste kansen op de overwinning. Doelman Stefan Klos van Dortmund redde ech ter de 0-0 voor zijn formatie. Hamburger SV won overtuigend met 3-0 van FC Köln, dat in de- gradatie-gevaar verkeert. Het was de eerste overwinning van de Hamburgers in zes duels. Bij Köln werd doelman Illgner uit het veld gestuurd. Von Heesen maakte twee doelpunten, Eek zorgde voor de openingstreffer. Schalke '04 slaagde er niet in voor eigen publiek debutant Saarbrücken te verslaan. In Gel- senkirchen eindigde het duel on beslist, 2-2. 21e speeldag: FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund 0-0, Hamburger SV - FC Köln 3-0. Schalke 04 - FC Saarbrücken 2-2. Stand: Bayem München 20-31. Werder Bremen 20- 28, Eintracht Frankfurt 20-28, Borus sia Dortmund 21-27, Leverkusen 20- 23, Karlsruher SC 20-22, FC Nürn- berg 20-21. FC Kaiserslautern 21-21 V1B Stuttgart 20-20, Hamburger SV 21-19, FC Saarbrücken 21-19, Schal ke 04 21-19, Borussia MG 20-17, Dy namo Dresden 20-17, Wattenscheid 09 20-16, FC Köln 21-15, Uerdingen 20- 12, VfL Bochum 20-11. Frankrijk: 28e speeldag: Marseille - Bordeaux 0-0. Toulouse - Metz 0-0, Saint-Etienne - Monaco 0-0, Paris Saint-Germain - Lyon 1-1, Sochaux - Lens 1-1, Valenciennes - Toulon 3-1. Strasbourg - Le Havre 3-1Lille - Nan tes 1-1, Montpellier - Nimes 1-0. Stand: Monaco 28-38, Marseille 28-38, Paris SG 28-36, Bordeaux 28-36, Nan tes 28-35, Strasbourg 28-32, Saint- Etienne 28-32, Auxerre 28-29. So chaux 28-29, Lyon 28-28, Metz 28-27, Montpellier 28-27, Caen 28-26, Tou louse 28-25. Lens 28-24, Valenciennes 28-23. Lille 28-22, Le Havre 28-20, Ni mes 28-17, Toulon 28-16. Handbal Malmö. WK. mannen, voorronde: Groep A: Oostenrijk - Tsjechië en Slowakije 20-22 (8-12), Egypte - Span je 14-17 (9-8). Stand: 1. Spanje 2-4. 2. Tsjechië en Slowakije 2-2,3. Egypte 2- 2.4. Oostenrijk 2-0. Groep B: Roeme nië - Zwitserland 19-18 (10-7), Noor wegen - Frankrijk 20-21 (11-10). Stand: 1. Roemenië 2-3, 2. Zwitser land 2-2, 3. Frankrijk 2-2. 4. Noorwe gen 2-1. Groep D: Duitsland - Zuid- Korea 28-25 116-111. Rusland - Dene marken 26-18 (13-10) Stand: 1 Rus land 2-4. 2. Duitsland 2-3. 3. Dene marken 2-1.4. Zuid-Korea 2-0. Kunstrijden Praag. WK kunstrijden, vrouwen, stand na liet technische programma: 1 Kerrigan (VSt) 0,5, 2. Bajoel (Oeki 1.0. 3. Bonaly (Fra) 1,5, 4 Chouinard (Can) 2,0, 5. Lu Chen (Chil 2,5, 6. Sato (Jap) 3.0. IJsdansen: 1 Oesova/Tsjoelin (Rusi 2.0, 2. Grïtsjoek/Platov (Rus) 4,0. 3 Krilova/Fedorov iRus) 6,2. 4. Rah- kamo/Kokko (Fini 7.8. 5. Moniotte/ Levanchy (Fra) 10,4. Paardesport Dortmund. CSI-W: Grote Prijs van Duitsland, na twee omlopen en bar rage: 1. John Whitaker (GBr) Gran- nush 0-35.70. 2. Michael Whitaker (GBr) Polydektes 0-38.74. 3. Tjark Nagel (Dui) Leroy Brown 3-50.16. 5. Bril (Ned) Let's Go 4-39,23, 6. Van de Pol (Ned) Juriquilla 4-42,00. Jacht- springen: 1 Rodrigo Pessoa (Bra) Colonel 51,77, 3. Van de Pol/Elena 53,00. Dressuurprocf: 1. Werth (Dui) Gigolo 1714 punten valho (Pon 1-0. Cooper (Wall - Hunt (Eng) 0-1. Foulon (Bel) - Jackson (Eng) 1/2 - 1/2. Eindstand: 1 Arkell. Garcia. De Kleuver 6. 4. Flear. Ger- vairs. Van Parreren. Limbach 5 1/2.8. Sziva. De Vries. Hunt 5, 11. Jackson. Mora 4 1/2,13 Milligan 3 1/2. 14. Coo per 2, 15. Foulon 1 1/2,16. Carvalho 1. Skiën Altenmarkt (Oos). WK freestyle, bal let: Vrouwen: 1. Breen (VSt) 25.50, 2. Petzold (VSt) 24 15. 3. Fechoz (Fra) 23.95. Mannen: 1. Becker (Fra) 29.30, 2. Kristiansen (Noo) 29.00. 3. Spina (VSt) 28.80 Holmenkollen (Noo). Wereldbeker Noordse combinatie: Stand na springen (110 meter schans): 1. Ko- gawa (Jap) 231,6 (109.5+112). 2 Ko- no (Jap) 220,0 113->-102. achter stand 15 km skiloop 1.17 min., 3. Abe (Jap) 209.1 (111+98,2.30). Zeilen Auckland (NZe). WK Laser, tweede race: Mannen: 1. Burfoot (GBri, 2. Hestbaek (Den). 3 Tanscheit (Bra), 17. Zielhuis. 40. Van Kempen. Stand: 1 Burfoot 1,5 punten. 2. Hestbaek 7, 3 Tanscheit 7,10. Zielhuis 30.21. Van Kempen 49. Vrouwen: 1. Brouwer (Ned), 2 Ellis (Aus), 3 Grime (Duii. 8. Verbeek, 10. Bollweg. Stand: 1. Brouwer 2.75, 2 Ellis 2,75, 3. Nevieron (Bra) 8. 8. Boll weg 15. 9. Verbeek 16. Zwemmen Schaken Dclden. Vrouwen, zone-toernooi, ne gende ronde ronde: Arkell (Eng) - De Kleuver (Ned) 0-1, De Vries (Ned) - Garcia (Spa) 1/2-1/2, Flear (Fra>- Szi va (Ned) 1/2 -1/2, Mora Fra) - Gervais (Fra) 0-1. Milligan (Sch) - Limbach (Ned) 0-1. Van Parreren (Ned) - Car- Dordrecht. Nationale winterkam pioenschappen (25-meterbaan), tweede weekeinde: Mannen 400 wis sel1Van der Spoel DWK14.25.20.2. Van de Loosdrecht i Kempvis) 4 28,23. 3 Van der Zijden (Gouwe) 4.29,91. 4x200 vrij: 1. Dolfijn Amster dam 735.09. 2 PSV Eindhoven 7 41,98, 3. De Zijl/LGB 7.43.57. Vrouwen: 800 vrij: 1. Vlieghuis (De Dinkel) 8.44.07, 2. Geurts (Dolfijn) 8.52.74,3. Smit (Hoorn) 8.56,40. 4x100 vrij onder 16: 1. PSV Eindhoven 3.59,97. 2 AZPC Amersfoort 4.00,84, 3. De Dinkel Denekamp 4.04,37.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 33