Revival van de boxer Chrysler Viper toont snelle techniek PZC Motor vol techniek Het café geeft me een huiselijk en beschermd gevoel Oldtimers te kijk vrije tijd 29 ZATERDAG 20 FEBRUARI 1993 Op zijn zeventigste verjaardag is de luchtgekoelde boxer van BMW springlevend en klaar voor het jaar >000. Op het eiland Lanzarote heeft de Duitse motorfabrikant de internationale pers kennis laten maken met de nieuwste generatie boxers. De RllOORS is de eerste van de nieuwe serie en wordt begin april aan het Nederlandse publiek getoond. De machine is op alle vlakken verbeterd in zit vol sublieme techniek. Helaas behoort daar wel een stevige prijs bij. Het boxerconcept dateert al van 1923, toen op de Salon van Parijs de R32 werd gepresen teerd. Sinds die tijd zijn er meer dan 650.000 cardan-aangedreven boxers gebouwd tussen de 450 en 1000 cc. Nog maai- een paar jaar ge leden leek de boxermotor van BMW een zachte dood te zullen sterven. Met de introductie van de modernere drie- en viercilinder K- modellen scheen het eind van de boxer in zicht. Alleen de fanatieke boxerliefhebbers bleven de tweeci linder trouw; voor hen is de boxer de enige echte BMW. Maar de laatste jaren heeft de bo xer een complete revival meege maakt; de boxer is tot een cult ge worden, vergelijkbaar met een Harley. BMW is zich daar terdege van bewust. „BMW is de boxer en omgekeerd", aldus BMW-topman Hans Riedel tijdens de introduc tie. „Om die reden zal de boxer er altijd bijhoren." De vorige generatie boxers zat aan het eind van haar technische kun nen. BMW heeft er maar liefst 150 miljoen D-mark tegenaan gegooid om van de fiets weer een competa- tief exemplaar te maken, dat tot ver in de toekomst een partijtje meeblaast. De eerste schetsen van de nieuwe boxermotor werden in 1987 al op papier gezet. Blok Het blok is volledig nieuw. De nieuwe R is nog steeds luchtge- koeld, maar allerlei conventionele zaken als carburateurs en een on derliggende nokkenas hebben Het stuurgedrag van de Boxer van BMW is sterk verbeterd. plaats gemaakt voor moderne Bosch benzine-injectie en een bo venliggende nokkenas en vier kleppen per cilinder. Doordat de nieuweling een elektronisch mo tormanagementsysteem bezit kan - tegen meerprijs - een milieu vriendelijke driewegkatalysator worden gemonteerd waarmee BMW aan de toekomstige milieu- eisen kan voldoen. Met een cilinde rinhoud van 1085 cc is de nieuwe R de grootste boxer die BMW ooit heeft gebouwd. Het blok levert 90 pk bij 7250 tpm en heeft een prima koppel over het gehele toerenge- bied, zoals een proefrit op Lanza rote bewees. Ronduit revolutionair is de voor wielophanging van de nieuwe RllOORS. De BMW techneuten hebben de gewone telescoopvoor vork samengevoegd met een wiel ophanging van een auto. Het 17 inch voorwiel zit normaal tussen de vorkpoten gemonteerd. De be nen zijn echter niet voorzien van veren of dempers. Het wiel wordt geveerd door een centraal ge plaatste schokdemper in een soort triangel. Deze driehoek is op slim me wijze aan het motorblok opge hangen. Het volledig onderhouds vrije systeem, dat BMW 'Telelever' heeft genoemd, heeft onder meer als voordeel dat bij hard remmen extreem duiken wordt voorkomen. Bovendien wordt het stuurgedrag positief door Telelever beïnvloed. Ook op de soms hobbelige wegen van Lanzarote wist het systeem de oneffenheden uitstekend op te vangen. BMW heeft een naam op het ge bied van rij comfort. Dat is ook bij de nieuwe RllOORS prima in orde. De RS is voorzien van een spor tieve stroomlijn met een verstel bare ruit. De stelknop zit onder handbereik in de cockpit en de ruit kan daarmee gemakkelijk worden aangepast aan de lengte van de rij der. Uniek in de motorwereld is het zogeheten Ergonomie-pakket, dat voor de Nederlandse markt stan daard wordt gemonteerd. Naast de verstelbare ruit omvat het pakket een zadel dat op eenvoudige wijze in drie standen is in te stellen, en lichtmetalen stuurhelften die met een inbussleutel zijn te verstellen. Iedere 'rijder vindt automatisch een goede zitpositie op de RS. De boxer is dood. Leve de boxer. Na een proefrit van ongeveer 250 kilometer op de nieuwe sport-toer- der van BMW kom je tot de conclu sie dat de RS op alle fronten is ver beterd: de RllOORS is beter han delbaar, heeft Brembo-remmen op hoog niveau, is sneller en schakelt beter dan de vorige generatie bo xers. Er is goed over de machine nagedacht, maar dat heeft een prijs. De machine gaat f 25.950 kos ten en lijkt daarmee geen prijspak ker. Want met het - eveneens ver nieuwde - ABS en nog wat andere toeters en bellen 'fietst' de RS al snel over de dertig mille, en is daar mee een concurrent voor de vierci linder KI 100 RS en LT uit het ei gen huis. De BMW boxer is ook een prima alternatief voor de Yamaha GTS1000, de Honda CBR1000 en de Ducati 900SS. Rein de Ruiter De structuur van de Chrysler Corporation is ruim een jaar geleden geheel herzien. Door een meer horizontale opbouw met onafhankelijk werkende Platform Team Concepts moet ieder voor zich het hele traject van modelontwikkeling tot en met produktie en verkoop afhandelen. Die geïntegreerde benadering scheelt op zijn minst een jaar ontwikkelingstijd. Resultaat: alerter en flexibeler reacties op wat 'snelle klanten' willen, de kwaliteit stijgt en de kosten gaan omlaag. Chrysler past daarom op ruime schaal de techniek van Rapid Prototyping (RP) toe. Met zogehe ten stereolythografische machines wordt het ontwerp voor de uitein delijke produktie exact op maat gemaakt. Daarmee kan kort voor het aanmaken van de peperdure mal nog bepaald worden of er geen fouten zijn gemaakt. Chrysler heeft de aanschaf van de gemid deld 2 tot 5 ton kostende machines nu al weer 'terugverdiend' bij het maken van een prototype van een nieuw 2.4 ltr motorblok en het uit laatspruitstuk van de Chrysler Vi per RT/10. In het eerste geval bleek ondanks het goedkeuren van het Computer Aided Design dat het daarna ge maakte stereolythografische mo del toch een foutje in een montage- flens liet zien. Die flens zat niet al leen tussen de cilinders 2 en 3 maar ook tussen 1 en 2. Gigantische kos ten en grote vertragingen werden zo voorkomen. In het tweede geval van de Viper werden met software van Dassault aërodynamische tests uitgevoerd voordat het metaal in de mal was gegoten. Met RP's van uitlaat- en inlaatspruitstukken van dit V10- blok kon met grotere nauwkeurig heid de uiteindelijke gietvorm ge maakt worden. Het systeem van rapid prototy ping wordt steeds meer toegepast. In de medische wereld worden via driedimensionale electronische beschrijvingen uitwendig kopieën gemaakt van neus, kaak, kies of knie. Bij kosmetische chirurgie en andere operaties worden met deze technologie perfect passende pro thesen gemaakt. De Chrysler Viper RT/10 die de roemruchte AC Cobra opvolgt blijkt nu die hier op de markt komt uiteindelijk 'goedkoper' dan werd gedacht. Het aanschafbedrag van f200.000,- ligt 20 procent onder de raming, waarmee deze auto zich in het 'muscle car' segment prijstech- nisch ook aardig weert. De Viper is een echte sportwagen waarbij van de bestuurder wordt verwacht dat er gewerkt wordt. Om deze volbloed Amerikaan met 400 pk vermogen echter goed in be dwang te houden, is het misschien een idee voor de importeur om ko pers bij een gerenommeerd insti tuut een speciale training rijvaar digheid te laten volgen. Want een auto met 8 ltr V10-motor die een top van 270 km/u mogelijk maakt, zonder ABS snel en veilig tot stil stand brengen, is nog een hele klus. Chrysler bracht de Viper vorig jaar als Europese primeur naar Neder land, nadat hij in Detroit zijn de buut beleefde. Kracht en koppel van weleer, gecombineerd met technologie en stijl van de toe komst. Met die opdracht is de nieuwe ontwerpafdeling aan de slag; intussen heeft dat ook nog de Chrysler 300 opgeleverd. Wederom een opwindend model, ook met een V10-motor van 8 ltr. Siem Leeuwenkamp Geschapen is niemand voor een kroegleven, maar wie wil kan zichzelf best geschikt ma ken voor een leven bij nacht en ontij. De basisvoorwaarden? Makkelijk contact maken en graag met mensen praten. En na tuurlijk het juiste café. Goede muziek en aardig personeel zijn onontbeerlijk, vindt Machteld van der Wijst (18) uit Westkapel- le. Ze is een echte expert; ze gaat zo'n beetje iedere dag uit. „Je kunt ver gaan", meent ze. „Pas als ik brandende ogen krijg en slappe of zware benen, neem ik een paar dagen rust. Ik wil het kroegleven niet missen. Een café geeft me een beschermd gevoel. Het is net een tweede huiska mer." 'Zou je niet eens aan je toekomst denken?' heeft Machteld al van verschillende kanten moeten ho ren. „Maar ik heb helemaal geen zin in dat soort verhalen. Geef mij dan maar de mensen met wie ik in de kroeg zit te praten. Die verwachten tenminste niks van je en ze zitten niet steeds te zeu ren daarover. Ik wil rustig naden ken over wat ik later zou willen doen. Vorig jaar ben ik hals over kop begonnen met een studie. Ik zit nu te denken over een oplei ding aan de middelbare hotel school." De vlucht uit de verveling, daar draait het voornamelijk om voor Machteld. „Nu ik niet zo veel om handen heb, zit ik langer in het café dan toen ik nog op school zat. Ik ben nu ongeveer elke dag van ongeveer vier uur tot acht uur in mijn stamcafé Hoppit in Vlissingen en vanaf elf uur 's avonds tot drie uur 's nachts. Het is een beetje mijn tweede huis. Ik kom er ook om mijn onrust in te dammen." Het verschil tussen de kroeg en het uitnodigen van vrienden thuis is volgens Machteld dat ze ontspannener is als ze in een café zit. „Ik kan lekker praten met an deren. De gesprekken zijn mis schien niet altijd even hoogdra vend, maar ik kan wel goed over problemen praten of over andere zaken die me bezighouden. Met drank op praat het nog makkelij ker." Drank Voor een geslaagd avondje uit is naast een plezierig café en onder houdende kroegmaten de drank een belangrijke voorwaarde. „Ik ga echt niet de hele avond met een Spa-rood zitten. Het is trou wens niet zo dat ik graag dronken ben. Ik let er goed op dat me dat niet te vaak overkomt. Ik heb wel een drankje nodig om in slaap te komen, maai' ik vind mezelf geen alcoholist." Toch geeft Machteld toe dat ze bijna al het geld dat ze per maand heeft, opmaakt in het café. „Ik geef uit wat ik bij me heb. De ene Machteld van der Wijst: Ik wil het kroegleven niet missen. keer is het minder dan op een an der moment, dus dan ga ik vroe ger naar huis. Ik denk dat het ge middeld ongeveer 25 gulden per dag is. Meestal drink ik 's mid dags een biertje of vijf en 's avonds ook zo'n hoeveelheid, tenzij we na m'n stamkroeg nog ergens anders naartoe gaan. Dan komen er meestal nog eens vijf pilsjes bij. Maar ik maak me geen zorgen; ik weet zelf mijn grens wel te bepalen." Het kroegleven is niet het enige soort uitje waartoe Machteld zich beperkt. Ze gaat ook nog wel eens naar discotheek De Hooizol der in Westkapelle en af en toe naar de film. „Het probleem is dat er de laatste tijd weinig leuke films draaien, zeker nu het film huis in Middelburg dicht is. Maar ik vind het wel leuk om ook dat soort dingen te doen." Bij het discothekenbezoek begon het uitgaansleven, op haar der tiende. „Ik leefde daar de hele week naar toe. Eerst ging ik naar discotheek Jojo in Zoutelande. Toen ging het vooral om het dan sen, het versieren, om het drin ken en ook om het kletsen met vrienden en vriendinnen. Ik mocht vanaf mijn vijftiende zo laat thuiskomen als ik wilde, maar juist doordat dat mocht bleef ik niet tot het uiterste weg. Het uitgaansleven bleef beperkt tot het weekeinde toen ik nog op het vwo zat. Pas sinds ik van school af ben, ga ik dagelijks uit." Haar uitgaansleven wordt Mach teld niet door iedereen in dank af genomen. „Ik ben een van de wei nige meisjes die zo regelmatig uitgaat. In de Hoppit ben ik ook nog de'jongste. Sommige mensen vinden het stom dat ik dat als meisje doe. Ik baal er wel eens van dat mensen me zo'n etiket opplakken, maar ik ga er tegen woordig niet meer tegenin. Dat heeft toch geen zin." Wat ze in de toekomst gaat doen, weet Machteld nog niet. In theo rie mag ze met het diploma hotel school een café beginnen. „Ze zeggen altijd dat als je zelf een uitgaanstype bent, je juist niet een kroeg moet beginnen. Je kunt dan niet zelf uit, want je werkt als anderen uitgaan, is hun redenering. Aan de andere kant ben je eigen baas en kom je veel foto Ruden Riemens leuke mensen tegen als kroegei genaar." „Wat me ook heel leuk lijkt is een strandtent exploiteren. In de zo mer moet je hard werken, maar in de winter is het lekker rustig. Bo vendien moet je creatief zijn als ondernemer van een strandtent om je klanten te kunnen blijven trekken." Welk beroep Machteld echter ook zal uitoefenen, één ding staat als een paal boven wa ter voor haar. „Ik zal altijd blij ven uitgaan. Sommigen zullen het misschien een verslaving vin den. maar ik vind het helemaal met erg om aan zoiets verslaafd te zijn. Ik ben bijvoorbeeld ook niet van plan om te stoppen met roken." Ynte Hoekstra De rente op de kapitaalmarkt is de afgelopen week verder gedaald. Dit heeft echter nog geen invloed op de hypotheekrente gehad; wij noteerden deze week geen wijzigingen Hypotheekrente per 16 februari 1993 rentepercentages netto werkelijke rente afsluit opgave rente bij fiscale voet nrnui. nnnLr hpcnarinp van gedu sie in constant rende 38.40':.. 50% ABN.AMRO spaarhyp 5jr 1.00 8.30 4.56 3.08 spaarhyp. 10 jr. 1.00 8.30 spaarhyp. 15 jr. 1.00 8.30 4.56 ann. hyp. variab. 1.00 8.70 5.70 ann. hyp. 5 jr. 1,00 8,10 5.31 4.30 ABP spaarhyp. 5 jr. 1,00 8.00 4.38 2,95 spaarhvp. 10 jr. 1.00 8.00 4.38 spaarhvp. 15 jr. 1,00 8,00 4.38 ann. hyp 1,00 7.80 5,11 ann. hyp. 10 jr. 1.00 7.80 5.11 4,14 Aegon spaarhyp. 5/10 jr. 1.00 8,30 4,61 3,14 spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 8.30 4,61 3.14 Amev zorg-vrij-hyp. 5/10 jr. 1.00 8.30 4.61 3.14 Levensverz. zorg-vrij-hyp. 15/20 jr. 1.00 8,30 4,61 3,14 Bouwfonds spaarv.hyp. 5 jr. 1,00 8,20 4,53 3.08 Combinatie spaarv.hyp. 10 jr. 1,00 8.30 spaarv.hyp. renterust 1,00 8.20 4.53 3,08 CDK-bank spaarhyp. 1.00 8.20 4.54 3,08 spaarhyp. 10 jr. 1.00 8,30 4,61 3,14 ann. hyp 1 jr. 1,00 8.20 5,37 ann. hyp. 5 jr. 1,00 8,00 5,24 4,25 Centraal spaargar.hyp 5/10 jr. 0,25 8,30 4,56 3,10 Beheer spaargar.hyp. 15/20 jr. 0,25 8,30 4,56 Centrale spaarhyp. 1.00 7.90 4,27 2,84 Volksbank spaarhyp. 10 jr. 1,00 8.20 ann. hyp. 2.jr. 1.00 7.90 5,17 ann. hyp. 5 jr. 1,00 7,80 5,11 4,14 Delta Lloyd hyp.tot.plan 5/10 jr. 1,00 8,30 4,61 3,14 hyp.tot.plan 15/20 jr. 1,00 8,30 Direktbank besp.dir.hyp. 5 jr. 1,00 8.30 4,53 3,05 Nationale spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 8.30 4,61 3,14 Nederlanden spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 8.30 ING-bank spaarhyp. 5 jr. 1,00 8,30 4.56 3,09 spaarhyp. 10 jr. 1,00 8,30 4.56, ann. hyp. Ijr ann. hyp. 5 jr. 1,00 8,10 5,31 4,30 Postbank spaarhyp. 1.00 8,20 4.53 3.07 spaarhyp. 7 jr. 1,00 8.40 4,66 3,18 spaarhyp. 12 jr. 1.00 8.40 4,66 3.18 ann. hyp. 2jr 1,00 8,10 5.20 4.21 ann. hyp. 5 jr. 1,00 8,00 5,14 4.16 Rabo sp.opt. hyp. 3 jr. 1,00 8.30 4.59 3,11 Hp.bank sp.opt. hyp. 10 jr. 1.00 8.30 4,59 3.11 sp.opt. hyp. stabiel 1.00 8.30 4.59 3.11 (adviesrente) ann. hyp. variabel 1,00 8.70 5.70 4.62 ann. hyp. ojr 1,00 8,10 5.31 4,30 Reaal exact-hyp 5 jr. 1.00 8.10 4,47 3,03 Hypothek.BV exact-hyp. 10 jr. 1,00 8.10 Ver. Spaarb. spaarhyp. 5 jr. 1.00 8,20 4,54 3.09 Westland lage last. 7 jr. 1,00 8.10 4.46 3,02 Utrecht lage last. 15 jr. 1.00 8.10 4.46 3.02 Zwolsche za-hyp.plan 1.00 8,10 4.45 3.00 Alg./ing za-hyp.plan 10 jr. 1,00 8,10 4,45 3,00 De vermelde tarieven hebben betrekking op standaard hypotheken met gemeentegarantie. De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de tota le netto lasten van de hypotheek. De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hypotheek ad 150.000.-. Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gel den. Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellin gen enigszins af. Liefhebbers van klassieke auto's kunnen hun hart ophalen: maar liefst twee grote beurzen voor oldtimers, motoren, onderdelen, boeken en modellen bieden komende dagen alles op het gebied van 'de automobiel', zoals die in vroeger jaren werd genoemd. In de Utrechtse Jaarbeurs wordt dit weekeinde voor de tweeën twintigste keer de voorjaarsbeurs van Vehikel gehouden. Ruim dui zend standhouders brengen zo'n 200 auto's en meer dan 600 motors, scooters, bromfietsen en fietsen naar Vehikel. Historische auto's en motoren natuurlijk, maai' ook een enorm aanbod van onderdalen. Op meer dan 33 duizend vierkante me ter ook veel 'automoblilia'. zoals boeken, afbeeldingen, speldjes, modellen, blikken speelgoed. Ver der laten de diverse merkenclubs zich niet onbetuigd en zijn er vele in restauratie en/of verkoop gespe cialiseerde bedrijven vertegen woordigd. De 'toppers' van de beurs zijn een De Dion Bouton uit 1903, een Stu- debaker uit 1915 en een bijzondere, Franse Chenard Walker uit 1926 met een linnen carrosserie. Er wor den zo'n twintigduizend bezoekers verwacht. De beurs vindt plaats in de Julianahal en de twee Margrie thalen. De beurs is vandaag (zater dag) en zondag geopend van tien tot vijf uur. Techno classica Wie Vehikel te kleinschalig vindt of het allemaal al eens gezien heeft moet nog een uur of anderhalf ver der rijden naar de Techno Classica in het Messe-complex van Essen in het Duitse Ruhrgebied. Voor wat er allemaal te zien is, zie boven, maar dan verdeeld over veertien hallen en tachtigduizend vierkan te meter. Meer dan 680 deelnemers uit alle delen van Europa en de VS laten zo'n 1600 auto's zien. Er zijn 120 merkenstands, vertegenwoor digers van allerhand bedrijven en en een groot aanbod van historisch automateriaal. Behalve voor de bezitter van een oldtimer is de Essense beurs ook een belevenis voor wie alleen maar naar bijzondere auto's wil kijken of eens wil zien hoe de Duitsers zoiets aanpakken. Groots dus. Vooral Porsche en Mercedes hebben ja- loersmakende presentaties, aan gevuld door hun merkenclubs. En verder ligt het accent dit jaar op de exclusieve sportwagens van Fer rari, Lamborghini, Iso, Maseratie, Bizzarini en Alfa Romeo. Er zijn zo meer dan 120 van deze 'exoten' in hal twaalf voor de verkoop bij elk aar gebracht. De Techno Classica is vandaag (za terdag) en zondag van negen tot zes uur geopend. De toegangsprijs bedraagt 16 mark. In Essen ge woon de borden naar 'Messe-ge- lande' volgen. Er is parkeerruimte in overvloed en gratis pendelbus sen zorgen voor het vervoer van de parkeerplaatsen naar de ingang van het complex. Wie alles wil zien is wel de hele dag kwijt. De organi satoren rekenen op meer dan hon derdduizend bezoekers. Vooral vanuit Nederland is traditiege trouw een enorme toeloop. Frans Alten ..voor hypotheekadvies of bemiddeling boven de grijze middelmaat Goes, Vlasmarkt 4, tel. 01100-51588 Middelburg. Lange Geere 153. lel. 01180-29828 Vlissingen, Badhuisstraat 137. tel. 01184-13900 DE NATIONALE n op eenzame HYPOTHEEKBEURS hOOgte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 29