van Gisbers in rep en roer Ron Zwerver diep geschokt aai a Peter Post: de tijden zijn veranderd Ik zal de Tour nooit winnen Indurain vedette zonder kapsones 'Krikke wil opheldering over uitlatingen Tour-directie Greg LeMond na rust in Ronde van Nederland e (Door Govert van Veen) KNEGSEL - PDM-manager Manfred Krikke zal vandaag (maandag) per fax de directie van de Tour de France om op heldering vragen over de uitla tingen van Jean-Marie Leblanc in de Krant op Zondag, gisteren. In een interview met de krant stelt Tour-directeur Leblanc dat hij de uitkomst van het PDM-on- Üerzoek naar aanleiding van het voortijdige vertrek van de gehe le equipe uit de Tour niet ver trouwt. Leblanc heeft het over „ongeloofwaardigheid" en over „bedrog". Ploegleider Jan Gis bers wordt door Leblanc in de- zelfde krant een „kleine, gemene ^schurk en een valsspeler" ge doemd. Tourarts Gerard Porte plaatst in het artikel eveneens grote me dische vraagtekens bij het door PDM opgehangen verhaal over ^de voedselvergiftiging. Porte: „Die salmonella-bacterie, dat 'slaat medisch gezien nergens op. Er is nooit diarree bij de PDM- jrenners geconstateerd. Ik vind •het uitermate gênant". (Gistermiddag had Krikke, naai- ^aanleiding van het artikel en de 'eventueel te ondernemen stap pen, eerst een telefonisch ge- 'sprek met ploegleider Jan Gis bers en vervolgens een persoon lijk onderhoud in zijn eigen wo ning in Knegsel met PDM-direc- teur Blink. Krikke over de reactie van Gis bers, vlak voor diens vertrek uit het Oostenrijkse trainingskamp .van PDM: „Jan was, zoals ik. .ook even sprakeloos. Geschokt, absoluut verslagen... Wat moe ten we hier nou weer mee, vroe- tg'ieme nog". Wat moet PDM hier nu mee? Manfred Krikke is niet zo snel uit het veld te slaan, blijft diplo matiek. maar laat wel doorsche meren „opnieuw de onderste steen boven te willen krijgen". Krikke: „Eerst willen we van de Tourdirectie horen of de uitspra ken in het artikel kloppen. Ik kan het eigenlijk niet geloven, ga er nu ook even niet vanuit dat ze waai- zijn. Want waarom zou de Tourdirectie de zaak op deze manier willen spelen? Waarom zeggen ze het dan niet tegen ons, als ze het niet vertrouwen? Don derdag, op de persconferentie in de Tour, was daar nog alle gele genheid voor. Porte heeft nog even met onze artsen gepraat, maar we hebben nooit het idee gehad dat hij informatie tekort kwam. Als dat zo is, en dat horen we graag, dan zijn we best bereid de medische kant van de zaak nog eens door de hele molen en door gekwalificeerde, onpartij dige medici te laten nazien. Ze kunnen van ons alle additionele informatie krijgen, die ze wen sen". Hij wenste niet te praten in ter men van 'voor de rechter slepen', maar Manfred Krikke zal, na mens PDM, deze nieuwe affaire niet over zijn kant laten gaan. In diens eigen, beschaafde, jargon heet dat: „Ik zal alles in het werk stellen om deze zaak ook in de tweede ronde kwalitatief hele maal af te ronden. De juridische kant is slechts een zijstuk van het geheel, al zal duidelijk zijn dat onze juristen dit verhaal maar eens goed moeten bekij ken". Krikke blijft zweren bij een voedselvergiftiging als de bron van alle kwaad, ook al spreekt de Belgische farmacoloog Paul Nijs in het artikel over andere za ken ('Hier moet testosteron in het spel zijn'). De manager: „Waarom? Dat mag hij mij, als leek, dan eens uitleggen. Meneer Nijs is niets anders dan een apo theker waarvan er duizenden rondlopen. We gaan dit echt aanpakken, zullen er ook intern natuurlijk veel over praten. Het is m'n taak als manager dit se rieus te nemen, al is het absurd nu wéér je onschuld te moeten bewijzen. Net zo absurd het zou zijn om het beleid van de PDM- wielerploeg af te gaan stemmen op artikelen van kranten als de ze. Want dan kan ik beter met een stoppen". Jan Gisbers: sprakeloos (foto Lex de Meester) Manfred Krikke PARIJS (ANP) - Elf jaar geleden, in het jaar dat Joop Zoetemelk de Tour won, tiranisseerde het roemruchte Raleigh-team van Peter Post de Ronde van Frankrijk. Elf overwinningen werden geboekt, waaronder twee in de ploegentijdritten. Jan Raas, Gerrie Knetemann en Cees Priem waren verantwoordelijk voor de vele suc cessen die in Parijs bekroond werden met de gele trui voor Zoetemelk. Raleigh is al lang geen hoofdsponsor meer. Panasonic steunt de wielerploeg van Peter Post. Nederlands kun je dat team nauwelijks meer noemen. Marc van Orsouw was deze Tour een buitenlander in een Nederlandse ploeg. Dankzij de overwinning van Ekimov vrijdag in Macon werd het gezicht van de miljoenenploeg gered. Het schaamrood werd een blosje. „Het is niet terecht vergelijkingen met vroeger te trek ken. De tijden zijn veranderd. Het wielrennen in zijn algemeenheid", meent manager Post. „De ploegen zijn in de breedte sterker geworden. Vroeger reden 120 ren ners de Tour. Tegenwoordig bijna tweehonderd. De koers is niet meer te controleren." Mislukt Post zegt het niet als excuus te beschouwen, maar sim pel als een constatering. De 'Godfather' van de Neder landse wielersport is de eerste die toegeeft dat hij teleur gesteld is in de prestaties van zijn bij elkaar geraapte formatie van vier Belgen, twee Russen, een Duitser, een Italiaan en een Nederlander. „Een overwinning is eigen lijk nog te weinig, maar is tenminste iets. Het hadden echter op zijn minst twee moeten zijn. We hebben het wel geprobeerd, maar in de finales te vaak gefaald." Vanuit de Nederlandse optiek bekeken oordeelt Post dat de Tour mislukt is. Slechts twee overwinningen voor Van Poppel en Nijdam. „Dat is overmacht, want het is een hele Map als de populairste man (Breukink) en de beste sprinter (Van Póppel) wegvallen. Vervelend voor Volleyballer vindt gedrag van werelkampioen Italië beschamend MILAAN (GPD) - Geschokt en barstensvol frustraties verliet Ron Zwerver gisteren het land, en misschien zelf wel de stad, van zijn sportieve toe komst. Neerlands beste vol- leyballer had in Milaan met de nationale ploeg bij de World League hoog willen, en ook kunnen, scoren. Maar hij stap te met een kater en een schrik beeld voor ogen op het vlieg tuig. Niet alleen de dramati sche uitschakeling voor de fi nale vrijdagnacht door toer- nooiwinnaar Italië (3-0 winst op Cuba), gevolgd door de voorspelbare terugslag tegen de Sovjetunie 24 uur later (1-3) had hem zichtbaar pijn ge daan. Ook het gebrek aan res pect aan Italiaanse zijde voor elkaar en voor de tegenstan der noemde de 24-jarige ster speler 'beschamend'. „Ik ben enorm geschrokken van het gedrag van de spelers en de technische leiding in het Italiaanse kamp", keek de 290-voudige international be zorgd vooruit naar zijn aan staande transfer naar het 'be loofde' land, waar hem na de Olympische Spelen in Barcelo na aanzien, sportieve uitdagin gen en vooral miljoenen dol lars wachten. „Zoals ze tegen elkaar tekeer gaan tijdens en na een wedstrijd vind ik voor sportmensen onwaardig. Als je anderhalf miljoen dollar per jaar verdient, zoals vele Ita liaanse spelers, mag je je best een beetje gedragen". „Neem zo'n Andrea Zorzi (bij genaamd Zorro). Ik ken hem uit de tijd dat we elkaar tegen kwamen bij wedstrijden met de nationale jeugdteams. Toen was het een gewone, aardige jongen. Nu hij veel geld ver dient, heeft hij vlechtjes in zijn haar, draagt 'ie een duur Ro- lex-horloge onder zijn trai ningspak en loopt hij rond als een macho. Straks sta ik er zelf tussenin, maar zo zou ik niet willen en kunnen zijn". Nog voordat het evenement met een teleurstellende vierde plaats werd afgesloten, deed Ron Zwerver een andere verve lende ervaring met de Azzurri op. Daarbij verwijzend naar een incident tussen Marco Klok ei; Lorenzo Bernardi tij dens de hectische en spectacu laire halve eindstrijd tegen Ita lië. De jeugdige, in Milaan tot basiskracht gepromoveerde speler blokte een bal van de Italiaanse miljonair af en stak spontaan en triomfantelijk zijn vuist in de lucht. Bernardi rea Ron Zwerver tracht het Russische blok te passeren (foto ANP/Ruud Hof) geerde daar dermate geprik keld op dat hij tegen een gele kaart opliep. De wraak kwam de volgende ochtend. „Knokkie", verklaarde de aan valler, „stond in het hotel op de lift te wachten en kreeg in het voorbijgaan plotseling een el leboog van Bernardi in zijn rib ben geduwd. Dat is toch klein en triest" Die minder plezierige kennis making zal de Amsterdammer er niet van weerhouden straks naar de 'Laars' te verhuizen. „Maar", lichtte hij toe. „van dat soort zaken zal ik me dis tantiëren. Ik heb zulke metho den niet nodig om mezelf staande te houden. Ik zal het op een sportieve manier probe ren. En het chauvinisme van het publiek, ach dat hoort in dit land bij het spel, De mensen zijn een beetje zwart-wit. Het is alles of niks". In de optiek van diens vriend en ex Oranje-klant Peter Blan- gé', al een jaar in Italië acte rend bij Catania, zal Ron Zwer ver het in Italië wel redden. „Hij is de beste volleyballer ter wereld", klinkt het zonder enig spoortje van twijfel. „Als je het zes jaar bij het Nederlands team uithoudt - wat mij niet is gelukt - dan kom je er hier ook". Wat Ron Zwerver in Milaan meemaakte, klopt volgens de voormalige spelverdeler van de nationale volleybalploeg met de realiteit. Blangé: „Op dit niveau hoort spugen, roche len en schelden er allemaal bij. Ze gaan aan de lopende band over de rooie. Ze noemen het de wil om te winnen. Die is on losmakelijk aan de sport ver bonden". De 26-jarige Voorburger is er inmiddels aan gewend geraakt en hoopt op korte termijn zelf naar een topclub te verkassen. De Oranje-dissident, die vorig jaar met Ronald Zoodsma en Rob Grabert uit de nationale equipe werd gestoten, is in beeld bij Parma. In het Jolly - hotel, aan de overkant van het indrukwekkende Forum Mila- nofiori-sportpaleis waar alle teams waren gehuisvest, gold hij niet als enige gesprekspart ner. „Het leek wel een markt, waar volleyballers werden ver handeld. Zaakwaarnemers, clubbestuurders, sponsors. Ie dereen was er en deed er zaken. Voor een topper willen ze diep in de buidel tasten. Maar als je niet presteert, word je heel snel als oud vuil buiten gezet". In dat opzicht voldeed het gastland in de tweede editie van het prestigieuze project van wereldbond-voorman Ru ben Acosta aan de hoge ver wachtingen. Voor de tweede maal op rij pakte de Europees- en wereldkampioen de hoofd prijs, dit maal 500.000 dollar, en bracht daarmee het totaal aan verdiensten in het com merciële toernooi op 1,2 mil joen gulden. Voor een uitver kocht Forum en voor een op nieuw hysterisch publiek kreeg de revanchewedstrijd van de WK-finale tegen Cuba eenzelfde afloop als in Brazilië vorig jaar (toen 3-1. nu 3-0 via 16-14, 15-12, 15-13). De Nederlanders, eerst zelf in een armoedig duel met de Rus sen (12-15, 15-10,13-15,8-15) op zij gezet, verbeten zich aan de kant. Met nog steeds het even onvergetelijke als ontgooche lende echec tegen Italië in het achterhoofd. In de hectiek van die drie uur durende wedstrijd verspeelde de ploeg bij een 2-0 voorsprong en met een voorde lige 14-10 stand twee match points en de zeker ogende winst. Bondscoach Harrie Brokking bleef terugblikkend deson danks positief. Hij repte na de emotionele neergang over 'de moeilijke laatste stap naar de top en het doorbreken van bar rières'. Maai- Ron Zwerver wond zich geweldig op over die dooddoeners. „Ik word er zo langzamerhand doodziek van", beet hij van zich af. „Ook dat gezeur over leerprocessen. Ik speel nu zo'n vijfjaar in dit team. Ik wil nu eindelijk wel eens op het hoogste podium staan. Dit was het uitgelezen moment. Niet omdat wij nu zo goed speelden, maar omdat Italië zwak acteerde. Daarvan hadden we kunnen profiteren. Maar een aantal mensen gaf het op het beslissende moment op. Kon de druk niet aan en legde de verantwoordelijkheid bi,j de ouderen. Noem het pa niek ja. In het kabaal viel er niet meer met elkaar te com municeren. Dat was het begin van een einde om niet snel te vergeten". Milaan. World league, finale-ron de. Finale: Italië - Cuba 3-0 (16-14 15-12 15-13), om de derde plaats: Sovjetu nie - Nederland 3-1 (15-1210-15 15-13 15-8). Eindstand: 1. Italië, 2. Cuba, 3. Sov jetunie. 4. Nederland. Parijseindpunt van de Tour'91. Het zit er iveer op. Ik ben blij dat ik 7ia drie weken eindelijk weer naar huis kan. Maar tegelijkertijd blijf ik met de vraag worstelen: mag ik nou te vreden zijn of niet? Als ik naar het eindklassemerit kijk, ga ik met een kater naar huis. Zesentwintigste, terwijl ik op een plaats bij de eerste tien had gerekend. Maar knip die dag in de Pyreneeën er uit en ik rij toch als zevendezesde of zelfs vijfde Parijs binnen. Die dag. die ene dag. Ik heb er deze Toxirvaak aan moeten den- ken. En het zal nog wel een paar keer terugkomen. Die ene rot dag in de Pyreneeën. Ik voelde me beresterk toen we in Lyon begonnen. De moraal was natuurlijk formidabel. In Luxemburg en Zwitserland had ik goed gereden, ik iverd Neder lands kampioen. Het kon eigen lijk niet beter. De eerste week ging ook voortrejfelijk. Ik reed voor mijn doen zelfs een uitste kende tijdrit. In de vlakke etap pes verspeelde ik nagenoeg geen energie. Ik werd alleen maar sterker. Tja. en toen die etappe naar Ja- ca. Ik moet er niet meer aan den- ken. Het tijdverlies, dat ver schrikkelijke gevoel dat je li chaam niet meer ivil. En dan de morele tik. Al je illusies in dui gen, massement weg. Maar je moet verder. Achteraf zeg ik dat- ik daar goed doorheen ben geko men, OJidanks die onterechte en bijtende kritiek. Ik heb er voor moeten vechten, maar ik voelde me sterker worden. Dat ik dat gevecht met mezelf heb gewon nen, dat stemt me nog het meest tevreden. Voor de Alpen merkte ik dat het weer goed. zat. Geen etappe winst. maar wel de regelmatig- ste renner over drie dagen. Ik werd 'Koning van de Alpen'. Stelt niet zoveel voor, meer een eretitel. Maar er zaten ook 40.000 francs aan vast. Toch mooi meegenomen. Maar tevredenVoor de buiten wereld niet. Voor mezelf een heel klein beetje. Stiekem. Ik iveet nu ivel zeker dat ik de Tozir nooit zal loinnen. Dat zit er gewoon niet in. Mijn tijdrit is niet goed genoeg. Nee, mijn leeftijd heeft daar niets mee te maken: Ik xvord volgende week 31. Er ivordt geschreven en gezegd dat de tijd van de dertigers voorbij Steven Rooks tour '91 is. Fignon. LeMond. Roche, Rooks. Ze zullen de Tour niet meer winnen. Ik denk dat dat te voorbarig is. Figtio?) reed dit jaar toch een goede ronde en Le Mond, denk erom dat we die vol gendjaar weer tegenkomen. Ach, het hangt van zo veel din gen af. Dit jaar heb ik weer erva ren dat je tevoren nooit een voorspelling kunt doen. Al voel- je je nog zo goed aan de start. Dat zie je maar aan die dag in de Pyreneeën. Die ene rotdag. de wielersport. Het kan echter iedereen overkomen. Ik ben ook al eens op een dag vijf coureurs door ziekte kwijtgeraakt." Wildgroei Post waarschuwde in Frankrijk, zoals hij in het verleden we! vaker heeft gedaan, voor de financiële wildgroei in de wielrennerij. De Amstelvener denkt dat de hausse aan salarissen snel afgelopen zal zijn. De multi-nationals staan niet meer te dringen. Volgens hem moet de broe kriem aangetrokken worden. „Het is geen goed teken dat Z zich te koop aanbiedt voor ruim een miljoen gulden. Een stap terug zou niet ongun stig zijn voor de wielersport. Ik heb er geen moeite mee, de renners moeten betaald worden naar prestaties. Niet naar de punten die ze hebben behaald. Soms worden die puur per toeval gepakt en dan stijgt de marktwaarde van zo'n renner door dat ene moment explosief. Terwijl de betere renner slechts de helft verdient." PARIJS (GPD) - Greg LeMond heeft zich aangemeld als deel nemer aan de Ronde van Neder land. De Amerikaan ziet deze etappekoers een goede gelegen heid de draad weer op te pak ken. „Want", zo zei hij zaterdag na een verrassend sterke tijdrit (derde) in Macon, waar zijn ach terstand op winnaar Miguel In- durain slechts 48 seconden be droeg, „ik ben nu even aan rust toe. Zo'n Tour de France vergt toch veel van je lichaam". LeMond, de nummer zeven van het eindklassement en toch nog voor Hampsten eerste Ameri kaan, had geen enkele moeite met Indurain als zijn opvolger. „Hij was gewoon de sterkste. Maar ik kan hem wel vertellen dat het nu moeilijker voor hem gaat worden. Het is gemakkelij ker de eerste keer te winnen dan een zege te prolongeren. Dat heb ik dit jaar meer dan ooit 'ge merkt". Aan een ontoereikende voorbe reiding wilde hij zijn - tegenval lende - zevende plaats niet wij ten. „Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Ik had hetzelfde ge- wicht als vorig jaar en in 1989. Echt, geloof me, ik doe er net zo veel voor als anderen. Het ver schil zat hem in een paar procen ten. Ik was misschien maar twee. drie procent minder dan Indurain. Maar ja, dat bepaalt wel of je wint of verliest". Desondanks is de drievoudige Tourwinnaar van plan de zaken volgend jaar anders aan te pak ken. Klassiekers in het voorsei zoen zal hij links laten liggen. Le Mond: „Daar ben ik het type-ren ner niet voor. Ik kan me niet. zo als iemand als Argentin, voor zulke wedstrijden zetten. Ik wil volgend jaar meer kortere etap pewedstrijden rijden, zodat ik beter gerodeerd naai- de Giro ga om daar de vorm verder aan te scherpen. Ik denk bijvoorbeeld aan een wedstrijd als de Ronde van Colombia. De Tour is en blijft alles voor mij. Wat is er nou nog belangrijker in de sportwe reld? Alleen de Olympische Spe len misschien. Met zijn zevende plaats was Le Mond uiteindelijk best tevre den. „Het maakt me niet zoveel uit of ik nu zevende word, of tweede of derde. Voor mij telt al leen de overwinning en die zat er dit keer niet in. In de etappe naar Val Louron heb ik me te veel moeten forceren en vervol gens had ik een week nodig om te hèrstellen. Ik ben blij dat ik de Tour goed heb kunnen afslui ten". LeMond wenste te benadrukken dat zijn nederlaag niet aan zijn ploeg, die in de tweede Pyre- neeën-etappe volledig inelkaar stortte, heeft gelegen. Indurain heeft alle reden tot lachen na zijn overwinning in de tijdrit (foto AP) PARIJS (ANP) - De afgelo pen week is veel geschreven over Miguel Indurain, de vierde Spaanse Tourwin naar na Federico Bahamon- tes (1959), Luis Ocana (1973) en Pedro Delgado (1988). Weinig werd echter uit de mond van de 27-jarige atleet uit Navarra opgetekend. De zoon van een boer uit Villava in Noord-Spanje geeft wei nig van zijn zieleroerselen bloot. Hij houdt zich op de vlakte, is bescheiden, maar niet verlegen. Flegmatiek en soms dromerig, zoals hij za terdag in Macon in dat hoek je de taferelen om zich heen bekeek. Af en toe is hij zelfs een tikkeltje onverschillig. Vrijgezel Het zuidelijke temperament is ver bij Indurain te zoeken. „Ik spring niet van vreugde een gat in de lucht, ik ga ook niet kapot van de zenuwen. Ik kan mijn gevoelens be heersen." Inmiddels is Indu rain de meest begeerde vrij gezel van Spanje. Een vrien din heeft hij wel. Toen hem gevraagd werd of zondag de mooiste dag van zijn leven was, liet hij weten: „Nou nee, maandag (vandaag) bijvoor beeld. die dag heb ik vrij ge vraagd bij mijn sponsor om met mijn vriendin Marisa uit Benidorm in alle rust en pri vé te kunnen doorbrengen. Daarna pas komt Paijiplona aan de beurt om te feesten". Miguel Indurain is langzaam naar de top geleid. Anderen hebben de meest begeerde Spaanse vrijgezel van het moment moeten overtuigen van zijn kwaliteiten. Zijn ontdekker Unzuc, ploeglei der Echavarri en manager Lafarguc hebben hem be wust gemaakt van zijn talen ten. Jarenlang reed hij inde luw te van Pedro Delgado. In de schaduw van zijn tegenpool uit Segovia, die wel boorde vol temperament zit. 'Peri- co' werd dit jaar overvleu geld door zijn jongere colle ga, met wie hij sinds 1984 een bijna onafscheidelijk koppel vormt. De Tourwinnaar van 1988 schikte zich in knech tenrol en effende de weg voor Indurain. Zoals deze dat in het verleden vaker voor Del gado had gedaan. Tot Val Louron was Indu rain nog voorbestemd knecht te zijn van Delgado, na de Pyreneeënrit werden de rollen omgedraaid. „De afspraak was dat Delgado de eerste kopman zou zijn. We vullen elkaar aan. We heb ben nooit hetzelfde doel voor ogen. Hij kan aanvallen in de bergen, ik volgen. Hij is ex plosief, ik meer een waarne mer." Indurains ploegleider Echa varri werd vorig jaar nog ver weten dat hij te voozichtig omsprong met zijn pupil. In de laatste week van de Tour bleef Delgado kopman on danks het feit dat hij ver zwakte. „Indurains tijd komt nog wel", verweerde Echavarri zich. Eerder dan verwacht, hoe wel de twijfels over de lei derscapaciteiten van Indu rain na de Vuelta a Espana waren toegenomen, nam In durain de belangrijkste posi tie over. Delgado bereidde zich in de Giro voor, Indu rain in eigen land in de Ron de van Spanje. Alles werd in het werk gesteld hem te la ten winnen. Weer ging het mis voor de man die al twee keer Parijs-Nice won. Uitge rekend een ex-renner van Echavarri, Melchor Mauri won verrassend. Indurain verontschuldigde zich voor zijn falen door op te merken dat de ronde in zijn eigen land hem niet ligt, het geen ook aan de resultaten van de laatste jaren afgele zen kan worden. Buiten zijn debuut in 1984, toen hij vier dagen de gele trui droeg voordat hij in de verschrik kelijke bergetappe naar Co- vadonga instortte, zat het al tijd tegen. In 1990 eindigde hij als ze vende, dit jaar als tweede. De overige jaren sinds zijn debuut als professional viel hij uit. „De druk van het pu bliek en de pers is te groot. De Vuelta is een grote chaos. Het weer onstabiel. Ik houd niet van regen. Sneeuw en mist - zoals dit jaar in Span je- zijn helemaal geen bond genoten." Bernard Hinault, de vijfvou dige Tourwinnaar, heeft ja ren geleden al voorspeld dat in Indurain een winnaar van de Ronde van Frankrijk school. Eerder dan iedereen eigenlijk had verwacht was het zondagmiddag op de Champs Elsyees zo ver. Een terechte winnaaj, van een andere generatie, ook al be strijdt LeMond dat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 25