Succes blijft uit in limietenjacht Emilio Sanchez op herhaling Renner Klaasse goed op dreef Publiek loopt warm voor Gymnaestrada Cortvriendt blijft in modder overeind 13 Ronald de Boer naar FC Twente sport Nog maar vijf startbewijzen voor wereldkampioenschappen atletiek imKn m m i w Wereldtitel Elsbeth Vink uitslagen MAANDAG 15 JULI 1991 PAPENDAL (ANP) - Over min der dan zes weken begint het derde toernooi om de wereldti tels atletiek. Zoals de zaken er nu voor staan zal Nederland mi nimaal vertegenwoordigd zijn. De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) heeft tot nu toe vijf startbewijzen kun nen uitreiken: Ellen van Lan gen (800 m), Joke Kleijweg (ma rathon), Frans Maas (ver), Erik de Bruin (discus) en Tonnie Dirks (marathon). Wanneer de KNAU inderdaad vasthoudt aan de limieten zal het aantal van tien niet eens ge haald worden. Door blessures zijn potentiële kandidaten als Elly van Hulst, Han Kulker en Rob Druppers al geruime tijd ge leden afgevallen. Marti ten Ka- te, Emiel Mellaard, Robin van Helden, Yvonne van der Kolk en Gretha Tromp hebben nog niet voldaan aan de limieten. De tijd dringt en een van de weinige mo gelijkheden die voor het afdwin gen van een startbewijs nog be staat is de nationale titelstrijd over veertien dagen in Eindho ven. De opnieuw leven ingeblazen Papendal Games, die zondag op het nationale sportcentrum wer den gehouden, brachten ook nauwelijks nieuwe gezichtspun ten. De weersomstandigheden op de vernieuwde accommoda tie op Papendal waren door een Tweede plaats Van der Ploeg PRINCENHAGE - De twee Zeeuwse junioren die gisteren in de ronde van Princenhage van start gingen, kwamen tot goede uitslagen. Lars van der Ploeg uit Nieuwdorp werd tweede, Michel Rommers uit Rilland pakte een vijfde plaats. Het Zeeuwse duo zat in een vroe ge kopgroep van vijf renners die een peloton van 80 deelnemers in de steek liet. Toen daar nog twee man bij aansloot was het hele veld geklopt. Op zo'n zeven kilometer van de finish ontsnapte Lars van der Ploeg bij de leiders en alleen Marco Varkevisser kon het gat naar de Zeeuwse leider nog dich trijden. Varkevisser kwam de laatste ronde niet meer op kop, maar wel uit het wiel van Van der Ploeg toen de finish in zicht kwam. vlagerige wind weinig ideaal en bovendien inspireerde de twee de rangs buitenlandse tegen stand ook niet. Cooman De KNAU zelf heeft echter ook een goede mogelijkheid het aan tal kandidaten voor Tokyo te vergroten laten liggen. Aan de 4x100 meter ploeg van de vrou wen, die eind juni bij de finale van de strijd om de Europa Cup (B-groep) in Barcelona in de ze ker niet sterkste opstelling een tijd van 44,58 seconden liep en daarmee tot de tien beste ploe gen van de wereld behoort, is niets gedaan. Zondag op Papendal nam Nelli Cooman het initiatief om de 100 meter loopsters binnenkort bij elkaar te brengen en te trachten alsnog iets aan de estafettetrai ning te doen. De tijden, die Coo man, Petra Huybrechtse, Moni que Boogaards en Karin de Lan ge zondag op Papendal liepen, gaven in elk geval aan dat een, weliswaar late, poging om als nog het „huiswerk" te maken, de moeite van het proberen waard is. Papendal leverde slechts weinig positiefs op. Gretha Tromp, die door een blessure ruim twee maanden training miste, komt weer in vorm. De Noordholland se bewees dat in het begin van het programma op de 400 meter, die zij in 52,33 seconden, minder dan viertiende seconde boven het nationale record van Els Va der, won en aan het slot op de 400 meter horden. Dat laatste num mer liep Tromp bij gebrek aan tegenstand bij de mannen mee. Met haar 55,87 bleef zij slechts 0,22 seconde verwijderd van de A-limiet. „Twee maanden gemiste trai ning haal je niet zo maar in", al dus Tromp, die komende week tijdens de Universiade in Bir mingham zowel de 400 als 400 meter horden loopt. Net als Tromp op het lange horden nummer, voldeed Deborah Du- nant met een persoonlijk beste prestatie van 17,70 meter aan de B-eis bij het kogelstoten. Bij het hoogspringen zorgde eer ste jaars A-junior Sven Ootjers met 2,15 meter voor een evena ring van het nationale jeugdre- cord. Internationale Papendal Games: Vrouwen: 100 m: 1. Thomas (GBr) 11,55, 2. Cooman (Ned) 11,66, 3. Huy brechtse (Ned) 11,70.400 m: 1. Tromp (Ned) 52,33, 2. Goossens (Ned) 54,06, 3. Van Dorp (Ned) 54,39.800 m: 1. Van Renterghem (Bel) 2.05,45, 2 Svetla- kova (Tsj) 2,06,08, 3. Gandy (GBr) 2.06,48. 1500 m: 1. Van der Plas (Ned) 4.15,60,,2. Bosman (Ned) 4 16,07. 3000 m: 1. Karlshoj (Den) 9.17.16, 2. Fre- riks (Ned) 9.12,31, 3 Dyer (GBr) 9.29,46. 100 m horden: 1 Langenhui- zen (Ned) 13,58, 2 Skeete (GBn 13,61, 3. Delplancke (Bel) 13,98.400 horden: 1 Tromp 55,87 (B-limiet WK). ver: 1. Van der Kolk (Ned) 6,26 m, 2. Gerhardt (Dui) 6,26 m hoog: 1 Bramhoff(Dui) 1,83 m, 2. Git tens (GBr) 1.80 m. kogel: 1. Dunant (Ned) 17,70 m (B-limiet. WK), 2, Goor- machtigh (Ned) 16,06 m. discus: 1. Goormachtigh 58,94 m, 2 Geldhof (Bel) 57,14 m, Mannen: 100 m. 1. Perri(Ned) 10,71,2. Mclntyre (GBr) 10.82. 3. De Kom (Ned) 10,84. 400 m. 1 Abma (Ned) 47,61, 2. Belusak (Tsj) 47.84. 3. Ells worth (Ned) 48,21. 800 m: 1. Beenaert (Bel) 1.48.01. 2. Baltus (Ned) 1.48,13. 1500 m: 1 Van Helden (Ned) 3.44,60,2 Dielis (Ned) 3.46.60. 5000 m 1. Ver steeg (Ned) 13.51.31. 2, Walem (Bel) 13 53.19, 3. Gommer (Ned) 13.55.95 110 m horden- 1. Van Maurik (Nedi 14,23, 2. Thunnissen (Ned) 14.38. 400 Rob Dielis feliciteert Robin van Helden (links) met zijn overwinning op de 1500 meter {foto ANP/Paul Vreeker) AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam heeft het fenomeen Gymnae strada. zij het enigszins aarzelend, in de armen gesloten. Hoe wel het evenement officieel nog moet beginnen, trokken de eer ste demonstraties veel meer belangstelling dan was verwacht. Zowel zaterdag (op de Dam) als zondag (Vondelpark) was het publiek massaal opgekomen. Vooral de laatste demonstratie, verzorgd door gymnasten uit Tsjechoslowakije, Portugal, Zwit serland en Nederland sloeg aan. De Benelux-avond, zaterdag in de RAI. was het startsein van de negende Gymnaestrada. De welkomsavond, verzorgd door dele gaties uit Belgie, Nederland en Luxemburg (samen zevenhon derd gymnasten) was echter met 2400 toeschouwers matig bezet. Het thema van de openingsavond was de historie van de turn- sport van 1900 tot heden. De tweede avond, een Scandinavische gebeurtenis, met ploegen uit Finland, Noorwegen en Zweden bleek een doorbraak te zijn in de belangstelling. Bijna vijfduizend bezoekers toonden hun be wondering voor de soms fenomenale prestaties. DEN HAAG (Rtr/AFP) - Een week na de Duitse Wimbledon- fïnale was in het Zwitserse Gstaad het woord aan twee Spanjaarden. Emilio Sanchez, de nummer vijf van het schema, won in de finale van de als eer ste ingeschatte Sergi Bruguera in 1 uur 46 minuten met 6-1 6-4 6-4. Bruguera, ook vorig jaar finalist, had geklaagd over pijnlijke buikspieren. Op 14 april stonden de twee tegenover elkaar in de finale van Barcelona. Ook toen won de 26-jarige Spanjaard van zijn zes jaar jongere landgenoot. Voor Emilio Sanchez was het de veertiende Grand Prix-zege in 22 finales. Aan de inmenging van Michael Stich was zaterdagmorgen in Gstaad al een eind gekomen. De Wimbledonkampioen hield in de afgebroken partij tegen Karei Novacek nog slechts vijf punten (en precies 150 seconden) stand: 3-6 4-6. Novacek werd vervolgens op zijn beurt opzij gezet door Sanchez (6-2 6-1). Bruguera won in het zelfde stadium van de strijd met 6-1 7-5 van Goran Ivanisevic. In het Zweedse Bastad ging de overwinning naar Magnus Gus- tafsson. In de eindstrijd was de nummer negentien van de we reldranglijst met de sterke fore hand beduidend sterker dan de enigszins uitgebluste Argentijn Alberto Mancini: 6-1 6-2. Eerder dit seizoen - in de derde ronde van de Open Franse kampioen schappen - was de situatie omge keerd geweest. Michael Stich weet intussen bij benadering wat de prijs is die hij voor zijn overwinning op Wim bledon moet betalen. De komst van de eerste Wibledonkam- pioen sinds 1971 (Newcombe) in COLORADO SPRINGS (AFP) - Elsbeth Vink is gisteren in Colo rado Springs wereldkampioene op de weg bij de junioren ge worden. De 18-jarige Brabantse kwam alleen aan op het moeilij ke parkoers. Vanaf het startschot heeft de rijdster uit Wijk en Aalburg vóór in het peloton gereden. In de tweede ronde probeerde zij, door een aanval de weerstand in het peloton te testen. Op haar tem poversnelling volgde echter geen passend antwoord. Elsbeth Vink lag op kop en bleef alleen vooruit, hoewel in de achtervol gende groep de Italiaanse ploeg met drie rijdsters vertegenwoor digd was. Colorado Springs (VSt). Wereldkam pioenschappen junioren, vrouwen, individuele wegwedstrijd: 1. Vink (Ned), 55 km in 1 31 45, gemiddelde 35,96 km/u, 2. Dawes (GBr) 0.21,3. Lu- perini (Ita) 0.21,4. Scopel (Ita) 0.23. 5. Kupfernagel (Dui) 0.23, 6. Fanbini (Ita) 0.37. 7. Vonckx (Bel) 0.45, 8. Dingle (Can) 0.49, 9 Hunkeler (Zwi) 1.00, 10. Chenet(Fra) 1 05. Mannen: 1 Evanshine (VSt), 123,5 km in 3.03.33, gemiddelde 40,370 km/ u, 2. Morphett (Aus) 0.45,3 Mazzoleni (Ita) 0.53, 4. Reinerink (Ned) 0.54. 5. Kejval (Tsj) 0.54, 6. Rodriques (VSt) 1.08, 7 Vogels (Aus) 1.18, 8. Kozlov (Sov) 1.50. 9. Torresi (Ita) 2.16, 10. Al- berati (Ita) 2.18. Gstaad leidde tot een record aantal van 43.000 bzoekers en - in verhouding zo mogelijk nog meer - handtekeningenjagers. Stich was met het zetten van zijn handtekening naai- schatting evenveel tijd kwijt als in zijn drie partijen tegen de Tsjechoslowa- ken Suk, Vasek en Novacek. Hij deed het vriendelijk en zonder tegenzin, al verheelde de Duitser niet dat hij Gstaad zou hebben laten schieten als hij van tevo ren had geweten op Wimbledon zover te komen. „Hopelijk ver wachtte niemand dat ik hier in bloedvorm aan de start zou ver schijnen." Inmiddels is de Duitse manager Marc Biver, die ook de zaken be hartigt van de tennissers Hora- cio de la Pena en Mark Koever mans en Jean-Pierre Papin, de stervoetballer van Olympique Marseille, bezig de publicitaire waarde van Stich in geld om te zetten. Volgens de meest voorzichtige schattingen is de Wimbledon-ze- ge zo'n twaalf miljoen gulden waard. In de drie jaar als tennis- prof verdiende Stich iets meer dan 2,4 miljoen gulden. Newport (VSt). Mannen, 700.000 gul den, kwartfinales: Martin (VSt) - Wostenholme (Can) 6-1 6-1, Shelton (VSt) - Van Rensburg (ZAf/5) 6-4 4-6 6-3, Kratzmann (Aus) - Eltingh (Ned/ 4) 6-4 6-7 6-4, Frana (Arg/7) - Layen- decker (VSt) 6-3 6-4 Halve finales: Shelton - Martin 7-5 6-4, Frana - Kratzmann 6-2 4-6 7-5. Gstaad (Zwi). Mannen, 600.000 gul den, kwart-finales: Novacek (Tsj/7) - Stich (Dui/2) 6-3 6-4. Halve finales: Bruguera (Spa/1) - Ivanisevic (Joe/4) 6-1 7-5, Emilio Sanchez (Spa/5) - No vacek (Tsj/7) 6-2 6-1. Finale: Sanchez - Bruguera 6-1 6-4 6-4. Dubbelspel: Muller/Visser (ZAf) - Forget/Hlasek (Fra/Zwi) 7-6 6-4. Bastad (Zwi). Mannen, 500.000 gul den, halve finales: Gustafsson (Zwe/ 2) - Bergstrom (Zwe) 4-6 6-3 6-2, Man cini (Arg/8) - Volkov (Sov/3) 0-6 6-3 6-2. Finale: Gustafsson - Manchini 6-1 6- 2 Dubbelspel: Bergh/Bathman (Zwe) - Gustafsson/Jarryd (Zwe) 6-4 6-4. Osaka (Jap).Invitatictoernooi, 500.000 gulden, vrouwen, halve fina les: Sabatini (Arg/1) - Magdaiena Maleeva (Bul) 6-4 6-4, Katerina Ma- leeva (Bul/3) - Novotna (Tsj/2) 6-1 3-6 6-2. Finale: Sabatini - Katerina Ma leeva 7-6 6-2. Mannen, halve finales: Courier (VSt/1) - Sampras (VSt/3) 6-4 6-3, Chang (VSt/2) - Patrick McEnroe (VSt/8) 6-4 6-4. Finale: Courier - Chang 6-4 2-6 6-4. Velp. Mannen, Satelliet, derde toer nooi enkel, halve finales: Guardiola (Fra) - Schaffkes (Dui) 6-4 7-5, Soules (Fra) - Hortian (Dui) 6-4 6-1. Finale: Soules - Guardiol 7-5 6-2. Dubbel spel: Kempcrs/Wibier (Ned) - Vasek/ Vanderveeren (Tsj/Bel) 7-6 6-4. Neu-Ulm (Dui). Mannen, 150.000 gul den, finale: Rodolpho Gilbert (Fra) - Nydahl (Zwe) 6-2 6-4. Erlangen (Dui). Vrouwen, 50.000 gul den, kwartfinales: Zivec (Dui) - Probst (Dui/1) 3-6 6-4 7-6, Apostoli (Sov) - Ramon (Spa) 1-6 7-5 6-3, Meier (Dui) - Kanistra (Ncd/2) 6-0 6-4 Palermo (Ita). Vrouwen, 150.000 gul den, halve finales: Cecchini (Ita/1) - Zardo (Zwi) 6-3 7-3. Pierce (Fra) - Was serman (Bel) 6-1 6-1. Finale: Pierce - Cecchini 6-0 6-3. Emilio Sanchez won in de finale van het Open Zwitserse toernooi van Sergi Bruguera foto EP A VLISSINGEN Wielrenner franklin Klaasse was op de Ne derlandse kampioenschappen tijdrijden voor nieuwelingen in Maarn-Kessel goed op dreef. De jeugdige inwoner van Yerse- had lange tijd uitzicht op ere metaal, maar zag dat in laatste instantie aan zijn neus voorbij gaan. Hij eindigde uiteindelijk °P een verdienstelijke zevende Plaats, slechts 34 seconden ach ter winnaar Johan Bruinsma uit Westerbork. Klaasse reed de U,3 kilometer in 14 minuten en 42 seconden. Andor van der floeg uit Nieuwdorp werd 30e in 15.53 en Jacco Luteijn uit Kapel- Ie 41e in 16.24. Bij hetzelfde evenement zat het de Zeeuwse junioren niet mee. Zowel Guillaumme de Punder als Michel Rommers werden door de motorrijder de verkeer de kant opgestuurd. Bovendien kwam De Punder op het spekgladde parcours ook nog eens ten val. Door deze pech wis ten de Zeeuwen zich niet bij de toppers te klasseren. Rommers reed de 22,2 kilometer in 32.04, De Punder was nog twee secon den langzamer. Winnaar werd Martin Broekman uit IJmuiden in 29.22. AXELAVEMELDINGE - De motorcrossers hadden tijdens de wedstrijden in Axel en We- meldinge erg veel last van de zware regenval. In Wemeldin- ge besloot men daardoor zelfs de tweede manche van de rec-klasse vroegtijdig af te vlaggen. In Axel konden de wedstrijden in de blubber worden afgewerkt. Adwin Cortvriendt profiteerde daar van door beide manche te winnen en schoof op naar de kop in het RES-klassement. Voornaamste slachtoffer van de regen werd Martin van de Weele uit Zierikzee. Tot het af gelopen weekeinde voerde hij het RES-klassement aan, maar zaterdag moest hij in de tweede manche vooral veel punten toegeven op Cort vriendt. Ook in de eerste man che toonde Cortvriendt zich al een beter modderrijder en leidde van start tot finish. In de tweede manche herhaal de hij deze prestatie nog eens. Kees den Hollander finishte als beste man boven de Schel de net voor Arjo Verhage die de laatste tijd kampt met een slecht lopende motor. In de 250cc schreef De Feijter met groot gemak beide man ches op zijn naam. Peter de Booy probeerde bij De Feijter in het wiel te blijven, maar ein digde ver achter hem op een tweede plaats. Bij de 80ce profiteerde Eric van Tatenhove van valpartij en van zijn concurrenten. Hij bleef zelf overeind in de blub ber en troefde Pascal de Zeeuw en Andy Willems af Luc van Looy overheerste de 500cc Patrick Buyle de endu- ro-klasse. In Wemeldinge reden de 125 en 250 cc een gecombineerde wedstrijd met apart klasse ment. Op het door de regen gladde parkoers werd in de eerste manche een fel duel uit gevochten door Ron Bos, Rien van Liere, Jan Zwemer en Mi chel Mens. Vooral in de eerste ronden zaten de eerste drie dicht bijeen, maar Zwemer moest al snel de kop laten gaan. Michel Mens nam de derde stelling over en nestelde zich kort achter Van Liere en Bos. Bos toonde zich de sterk ste voor Van Liere en Mens. In de tweede manche toonde Van Liere aan dat hij een beter modderrijder is. Nadat Bos kopstart had duurde het niet lang of Van Liere nam de lei ding over. Bij de rec-ot.r-klasse liet Pieter Moelker weer zijn klasse zien. In de eerste manche startte Jaap Kempe als snelste met Huib van Dorpel en Fred Tho mas kort achter zich terwijl Moelker in het achterveld zat. In een prachtige inhaalrace werkte Moelker zich naar vo ren om op twee ronde van het einde achter leider Fred Tho mas door te komen. Na een korte felle strijd pakte Moel ker alsnog de overwinning. Uitslagen Axel: 80cc: 1 Eric van Tatenhove. 2 Pascal de Zeeuw, 3 Andy Willems, 4 Tim Goethals. 5 Peter Rottier: 125cc: 1 Adwin Cort vriendt. 2 Fabian Rijckaert, 3 Dan ny Ingels, 4 Martin van de Weele. 5 Kees den Hollander 250cc: 1 Jan de Feijter. 2 Peter de Booy, 3 Jaap van Tatenhove, 4 Frank Traa, 5 Pe ter van de Weele; 500cc: 1 Luc van looy, 2 Alain Bouwens, 3 Piet Jan sen; Enduro: 1 Patrick Buyle, 2 Lu- do Casters, 3 Tom Meertens Wemeldinge: 125 le en 2e manche: 1 Rien van Liere, 2 Michel Mens. 3 Ronald Wijs 250 cc le en 2e man che. 1 Ron Bos. 2 Jan Zwemer. 3 Leo Franke Recr 1 Fred Thomas. 2 Huib van Dorpel. 3 Peter Karelse m horden. 1. Kleine Koerkamp (Nedi 52,57,2 Swart (Ned) 55.51. ver: 1 Mel laard (Ned) 7.58 m. 2 Holtfreter (Dui) 7.44 m. hoog 1. McCants (Can) 2,20 m. 2. Maenhoudt (Bel) 2,15 m, 3. Ootjes (Ned) 2,15 m lev NR jeugd) polshoog: l Wood (Can) 5,61 m ma tree). 2. Achtelike(Dui) 5.00 m. speer 1. Van Lieshout (Ned) 72.48 m, 2 Beard (Ned) 71,54 m AMSTERDAM (GPD) - Aja- cied Ronald de Boer speelt de komende drie seizoenen voor FC Twente. De 21-jari- ge centrumspits bereikte gisteravond overeenstem ming met de Enschedese club. De Boer moet bij Twente de plaats innemen van Claus Nielsen, die re cent een overeenkomst te kende met het Deense Bróndby. De overgang van Ronald de Boer mag opmerkelijk wor den genoemd, omdat de spe ler onlangs zijn contract bij Ajax met twee jaar verleng de. Wel had de Boer. in sa menspraak met zijn zaak waarnemer Rob Jansen van de spelersvakbond VVCS. een clausule in die overeen komst laten opnemen, waar door hij voor een gelimiteer de transfersom naar een an dere club kon vertrekken. De Boer. die het afgelopen seizoen niet op een vaste plaats in de basis-elf van Ajax kon rekenen, maakt en kele weken na het onderte kenen van dat contract al ge bruik van de clausule. Op aandrang van FC Twente meldde Ronald de Boer zich vannacht al in Enschede voor een medische keuring. De verwachting is dat hij zich daarna zo spoedig mo gelijk bij de Twentse selectie zal melden. 111111111111111111ii 1111111 Autosport Silverstone. Grote Prijs Engeland 1 Mansell (GBr) Williams 308.334 km in 1.27.35,479 uur, gem snelheid 212.400 km/uur, 2 Berger (Oosi McLaren op 42,293, 3 Prost (Fra) Ferrari 1.00,150, 4, Senna (Bral McLaren op 1 ronde. Stand WK: 1. Senna 51.2 Mansell 33, 3. Patrese (Ita) Williams 22, 4. Prost 21. 5. Piquet 18, 6. Berger 16, 7. Mode na 9, 8. Alesi (Fra) Ferrari 8. 9. De Ce- saris (Ita) Jordan 7, 10 Moreno 5 Atletiek Rovereto (Ita). Internationale wed strijden, vrouwen 100 m: 1 Ashford (VSt) 11,20. 800 m: 1 Figueiredo (Cub) 2.00,43. Hoogspringen: Henry (VSt) 1.94 m. Mannen 100 m: 1 Da Silva (Bral 10,33. 200 m: 1. Da Silva (Bra) 20,31. 400 m: 1 Morris (VSt) 45,43. 5000 m 1 Koech (Ken) 13 32,73. Hoogspringen: 1. Kemp (Bah) 2 35 m. Hink-stap- sprong: 1. Edwards (GBr) 17 11 m Dammen Westerhaar. NK junioren, elfde en laatste ronde: Hage - Monteba 0-2, De Jong - De Heer 1-1, Prosman - Drent 2-0, De Vries - Van den Hurk 1- 1Knipper - Van Berkel 0-2, Thijssen - Vissers 1-1. Eindstand: 1. Van Berkel 15 punten, 2. Thijssen 14, 3. Prosman 13. 4. Van den Hurk, De Vries en Drent 12,7. Vissers 11,8. Monteba, De Jong en Hage 9, 11. Knipper en De Heer 8. Apeldoorn. Nationaal toernooi, eer ste ronde: Sijbrands - Van der Kraan 2-0, Tielrooy - Boer 1-1, Van Beek - Van Snippenburg 1-1, Bom - Van Dijk 1-1, Noorman - De Jong 1-1, Baas - Sinke 1-1, Schotanus - Holstvoogd uitgesteld. Tweede ronde: Van dei- Kraan - Palmer 0-2, Holsvoogd - Sij brands 0-2, Van Snippenburg - Baas 1-1Sinke - Schotanus 1-1, Boer - Noorman 1-1, Tielrooy - Bom 2-0, Van Dijk - Van Beek uitgesteld. Stand aan kop: 1. Sijbrands 2-4, 2 Tielrooy 2-3, 3 Palmer 1-2. Honkbal Rotterdam. World Port Tournament finale, eerste wedstrijd: Baltimore Johnnies - Canada 2-6. Tweede: Ca nada - Baltimore Johnnies 10-12. Be slissingsduel: Baltimore Johnnies - Canada 3-3. Derde plaats: Curacao - Havana 7-13. Eindstand: 1 Baltimo re. 2 Canada. 3. Havana, 4. Curacao, 5. Nederland. Kunstzwemmen Vaduz (Liech). Open Zwitsers kam pioenschap solo: 1. Frechette (Can) 193,520 pnt, 2. Peczinka (Zwi) 183,103, 3. Both (Ned) 182,364. Duet: 1. Vila- gas/Vilagas (Can) 189,688, 2. Peczin- ka/Knoberdorf (Zwi) 178,847, 3. Both/Zwart (Ned) 178,734. Groep 1 Engeland 178,363, 2. Nederland 173,665, 3 Zwitserland 170.904. Roeien ning, Breuk. Back. Aardewijn (6.11,67). Vier zonder, herkansing (1 en 2 naar finale): 1. Duitsland 6.22,10. 4 Nederland (Laken. Gerritse. De Regt. Emke) 6.24,95. Acht. herkan sing tl en 2 naar finale): 1 Frankrijk 5.58.23. 2 Nederland 15.03.18. 4 Ne derland II 6.07,81 Finale: Italië 6.09,71, 5. Nederland (Schipper. Oel- derik, Van Vught, Janssen, Van de Vliet. Romme. Van den Berg, Bloem, Noon) 6.19.75 Skeeleren Epe. Driedaagse van de Veluwe. Der de etappe: 1. Huizebosch (Gramsber- gen) 115 km in 3.24 06, 2. Henri Rui tenberg (Oldebroek) z.t., 3 Albert de Boer (Staphorst) 3.24, 4. Rokx (Sprundeli 4.41. 5. René Ruitenberg 4.54, 6. Tiemens (Vaassen) 5.08. 7. Post (Groningen) 5 22, 8 Westerman (Kloosterhaar) 8.44. 9. Spronk (Olde broek i, 10. Ferwerda (Stiensi beiden zelfde tijd als Weterman. Eindklassment: 1 Huizebosch 4 21.27, 2. Henri Ruitenberg 0.08, 3. Albert de Boer 3.32. 4. René Ruiten berg 4.07, 5. Rokx 4.52, 6. Tiemens 5.17, 7. Henk van Benthem 8.05, 8 Post 8.44, 9. Westerman 8.52, 10. Spronk 8.53. Voetbal Santiago (Chili). Zuidamerikaans kampioenschap landen, groep A: Ar gentinië - Paraguay 4-1 (1-0). 39. Ba- tistuta 1-0,62. Simeone 2-0,70. Astra- da 3-0, 78. Cardozo 3-1, 81. Caniggia 4-1. Peru - Venezuela 5-1 (2-1). 9. La Rosa 1-0. 14 Ethenaussi 1-1, 22. Ro- driquez 2-1, 55. La Rosa 3-1. 58. Del Solar 4-1.62. Hirano 5-1. Stand: 1. Ar gentinië 3-6, 2. Paraguay 3-4 (7-4), 3. Chili 3-4 (6-34 Peru 3-2.5. Venezuela 4-0. Vina del Mar. Groep B: Colombia - Brazilië 2-0 (1-0). 35. De Avila 1-0, 66. Iguaran 2-0, Ecuador - Bolivia 4-0 (2- 0). 32. Aguinaga 1-0.42. Aviles 2-0,73. Aviles 3-0, 79 Ramirez (strafschop) 4-0 Stand 1. Colombia 3-5. 2. Ecua dor 3-3 (5-2), 3. Uruguay 3-3 (3-3), 4. Brazilië 3-3 (3-4), 5. Bolivia 4-2. Sheffield (GBr). Wereldspelen voor studenten, voetbal: Nederland - Au stralië 2-2 (0-1). Aalborg (Den). EK vrouwen: Finale Duitsland - Noorwegen 3-1 n.v. (1-1, 0-0) derde plaats: Denemarken - Italië 2-1 n.v. (1-1,1-0). Volleybal World League. Groep B: Japan - Ita lië 2-3 (15-9 17-15 2-15 12-15 10-15), Ja pan - Italië 0-3 (12-15 5-15 13-15), uid- Korea - Verenigde Staten 1-3 (12-15 15-9 3-1511-15), Zuid-Korea - Verenig de Staten 3-0 (15-9 15-13 15-11). Stand: 1 Italië 14-26 (40-13), 2. Sovjet unie 14-24 (36-19). 3. Japan .16-21 (22- 38), 4 Verenigde Staten 14-19 (19-33), 5. Zuid-Korea 14-18 18-32). Wielrennen Luzern (Zwi). Rotsee regatta vrou wen, wereldbeker skiff, herkansing 1 en 2 naar halve finales): 1. Van Ette- koven (Ned) 7.53,34. Halve finale (1 tl m 3 naar finale): 1. Laumann (Can) 7.48.51, 3. Van Ettekoven 8.00.72 Fi nale: 1. Lipa 8.03,41, 6.Van Ettekoven 8.24,43 Dubbelvier, herkansing (1 V m4 naar finale): 1. Sovjetunie 6.40,17, 4 Nederland (De Groot. De Jong, Pentenga, Meiland) 6.43,17 Finale. 1. Duitsland 6.20,72, 3, Nederland 6 29,84 Vrouwen, licht skiff, herkan sing 1 en 2 over naar halve finales): 1 Meliesie (Ned) 8 06,62 Halve finale (1 t/m 3 naar finale): 1 Vermulst (Ned) 7 41,00, 3. Meliesie 7.50,74. Finale: 1. Bloch (Den) 7 48.25, 2. Vermulst 7.51,48. Meliesie 8.07,40. Dubbeltwee, halve finales 1. Duitsland 7.18,02, 4. Nederland (Schot/Rip) 7.24,91. Dub beltwee, halve finale 1 t/m 3 naar fi nale). 1. Oostenrijk 6.36,41, 2. Neder land (Zwolle. Rienks) 6.39,82 Finale 1 Oostenrijk 7.06,81, 6 Nederland 7.14,89. Twee zonder, herkansing (1 en 2 naar halve finales): 1 Nederland (Van Iwaarden. Compagne) 6.47,82. Halve finale il t/m 3 naar finale) 1. Sovjetunie 5.55.19, 4. Nederland 5.58,16. Vier zonder, finale' 1. Austra lië 6.31,10, 2. Nederland (Peters, Van der Zwan, Krijkenburg, Schwarat 6.36,13. Vier met, herkansing (1 en 2 naar finale). 1. Roemenië 6.24,56, 4. Nederland 6.36,24. Dubbelvier, her kansing (1 t/m 3 naar halve fnalesi: 1. Nederland (Kelderman. Florijn. Arisz, Maasdijk) 5.57,24. Halve finale (1 t/m 3 naar finale): l Sovjetunie 5 55,19. 4 Nederland 5.58,16 Acht, herkansing 1 en 2 naar finale) 1En geland 5 40,66, 3 Nederland 5.45.18 Mannen, licht skiff, herkansing (1 naar 1/2 finale): 1 Göbel(Nedi7 31,13, 2. De Gans (Ned) 7,33,49. 3. Nieuwe- boer (Ned) 8.04,37. halve finales 1 t/m 3 naar finale): 1 Mohr (Den) 7 04.58,2 Gobel 7.05.58. Finale: 1. Mohr 7 42,56, 5 Göbel 7.57.68. Dubbeltwee, tweede herkansing (1 en 2 naar 1/2 finale) 1. Nederland (Buddeke, Van Bekkumi 6,54,72, Vierde herkansing: 1 Duits land 6.51.19, 4. Nederland (Verduin. Trooster) 7 03,10. Halve finale 1 t/m 3 naar finale): 1. Duitsland 6.47,01, 2. Nederland (Boddeke. Van Bekkumi 6.47,74. Finale: 1. Oostenrijk 7.10,10, 6 Nederland 7.28,41 Dubbelvier, hal ve finale il t/m 3 naar finale): 1 Frankrijk 6 09,20, 4, Nederland (Han- Ratingen (Dui). Amateurs: 1 Nagen- gast (Ned) 150 km in 3.33 14, 2 Vinke (Ned), 3. Labbe (Dui), 4. Dahmen (Ned), 5. Froeling (Ned). Wachtebeke (Bel). Profs: 1 Conme- lisse (Nedi 175 km in 4.21, 2. Willems (Bel) z.t., 3. Kools (Nedi 0.10. 4. Van Roosbroek (Bel) 0.32, 5. Dierickx (Bel) z.t., 6. Mattheus (Bel) z.t7. Piva (Ita) 1.17. 8 Daems (Bel) 2,25. 9 Ak kermans (Ned) z.t„ 10. Van den Bos sche (Bel) z.t. Maren-Kessel. Ned.amateurkam pioenschap tijdrijden, ömannen, 35 km: 1 Voskamp (Wageningen) 43.27,93, 2. Van Bon (Apeldoorn) 43.33,23, 3 Knaven (Zevenaar) 43.38,14. 4 Den Kortenaar (Den Haag) 43.55.53, 5. Den Braber (Rot terdam) 44 15,92. 6 Dekker (Hooge- veen) 44.25,91. 7. Beumer (Edei 44.35,18, 8. Van Dijken (Dodewaard) 44.36,17. 9 Van de Meiden'(Rijswijk) 44.38,39. 10. Groenendaal (St. Mi- chelsgesteli 44.40,66. Vrouwen, 22,2 km: 1 Haringa (Hoofddorp) 30 15,65, 2. Schop (Am sterdam) 30.55.0. 3. Knol (Amers foort) 31.01.36, 4. Overgaag Cs Grave- zande) 31.19,56, 5. Westland (Hilver sum) 31.35,48 Zeilen Bergen (Noo). EK 470, mannen, 6e en laatste race: 1. Kouwenhoven/Kou- wenhoven iNedi, 2. Bergyck/Bos (Nedi, 3. Wolters/DuetziNedi. 13. Sta- venuiter/Stibbe (Ned), 15. Schutte/ Schutte (Nedi. Eindstand: 1. Johans- son/McArthy (Noo) 52,4, 2. Kouwen- hoven/Kouwenhoven 60,7, 3. Hun ger/Schmidt (Dui) 69,7, 7. Stavenui- ter/Stlbbe 83.0, 11. Wolters/Deutz 96,7,16. Schutte/Schutte 111. Vrouwen, 6e en laatste race: 1. Mos- kalenko/Paholtsjik (Sovi, 2 Peters/ Bulle (Dui), 3. Danielsen/Kristiansen iNoo), 11 Kramer/Stavenuiter (Ned). Eindstand 1 Zabell/Guerra (Spai 33.7, 2. Moskalenko/Paholtsjik 41.7, 3, Jarvis/Tribe (GBr) 48,2, Kramer/ Stavenuiter 79,7. Workum. Open EK Laser. Mannen. 7e en laatste wedstrijd: 1. Thedorakis (Gri), 2. Bornarel (Frai, 3. Cardone (Ita). Eindstand 1 Thedorakis 19, 2. Lefebvre 35, 3. De Miranda (Ned) 48,75, 6. Hofman (Nedi 68. Vrouwen, 7e en laatste wedstrijd: 1. Dahlhof (Zwei. 2. Antonsson (Zwe), 3. Bollweg (Ned). Eindstand: 1. Zucchi- netti (Ita) 33.75,2. Deligianni (Gri) 34. 3. Bollweg 41,75, 4. Verbeek (Ned) 42, 5 Dahlhof 47.75.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 13