rotesten in Zeeland wedstrijd ■Restant bekerfinale op veld Groningen Nederland bestraft Franse arrogantie Nederlands record Richard Granneman Melanie Bos schittert op zwemkampioenschappen [Idebaran profiteert van vastlopen van concurrenten tijdens Deltaweek •HÜE uitslagen Gymnastrade onzeker voor Joegoslaven IERIKZEE - Vastlopers, pro- terende zeilers en valse (arts kenmerkten het afgelo- :n weekeinde de Zeelandwed- (rijden van de 20e Deltaweek. bemanningsleden van de ticheyt, de Spetter en de Co- finbe moesten gisteren voortij- ig en lichtelijk geïrriteerd de ice beëindigen. Na ruim drie ir varen, was het drietal sche en op een plaat vastgelopen. de motor gingen ze even bui en de haven van Zierikzee door je finish. De Aldebaran 4 met (hipper Kees de Ridder buitte Ie slechte dag van zijn coneur- enten uit. Volgens de later als rinnaar aangewezen De Ridder »aren de schepen gestrand joor slecht navigeren. Het comité mag een baan uit- etten die over een plaat voert, naar dan zul je zelf een koers loeten kiezen die om dat obsta- el voert'. Die schippers hebben litlch misrekend", verzekerde [ees de Ridder van de Aldeba- en an 4, die net als de Soeticheyt an atkomt in de IMS 1-klasse, de' [a drie valse starts vertrok de de erste ploeg, de grotere jachten, de aim twee uur later dan gepland. lok de wind draaide in korte na ijd van het noorden naar het an uidwesten. Deze onvoorziene 3 Houden medaille )aane en Schot JSSE - Jopie Daane uit Vlissin- icn en Jannie Schot uit Zierik- :rTO se zijn tijdens de Nederlandse to- [eteranen kampioenschappen Lisse kampioen van Neder- ind geworden. De 40-jarige laane verdiende een gouden tk medaille op de 1500 meter in een lijd van vijf minuten. Op de iöOO meter behaalde de atlete van atletiekclub Atletica een Jerde plaats in 19 minuten, fe-ichot van atletiekclub Delta fó- Sport won goud op het kogelsto- te- m met 10 meter en 38 centime- ;en >r. Bij het discuswerpen be- a|- aaide zij een derde plaats met os- !8 meter en 68 centimeter. Irene pos uit Middelburg pakte op de DO meter net naast een podium Pos, die net van een bles- ure is genezen, bracht wel een irima tijd van 2.23.87 op de klok- en. Mientje de Jonge (Dynamo) %erd 11e op de 1500 meter. Ireetje Smit (Delta Sport) werd 10e op de 5000 meter. Eddy Smit 6.,j at Zierikzee behaalde op de -M. 300 meter en zesde plaats. omstandigheden speelden een belangrijke rol in het wedstrijd verloop. Met afnemend tij trok ken de zeilers van de Schaar van Colijnsplaat naar de Roompot waarna ze Hammen ingingen. Laagwater Daar kwam de vloot later aan dan het wedstrijdcomité had verwacht. De dieptemeters van de boten die ver steken, werden snel ingeschakeld. De goede start van Kees de Ridder en zijn bemanning had verstrekkende gevolgen. De Ridder kon name lijk met de Aldebaran 4 (diep gang van 2.60 meter) net op tijd over een plaat, een uitloper van de Neeltje Jans, gaan. Deze plaat steekt 1.30 meter onder de waterspiegel, zo geeft de water- kaart aan. Die metingen worden verricht bij het laagste laagwa ter dat in een jaar voorkomt. Schipper Hans Borghstijn van de Colombe, die een diepgang heeft van 2.50 meter en minder dan tien minuten later bij de be ruchte plaat aankwam dan de Aldebaran 4, wilde de zelfde koers kiezen als Kees de Ridder. „Het water viel heel erg snel (zo'n 40 centimeter per uur). We voeren voor de wind en met het spinaker. Door de stroom wer den we op de plaat gezet. Meteen hebben we allerlei reddingspo gingen in het werk gesteld. Maar niets hielp. Daarom hebben we de motor maar gestart, omdat ik er geen zin in had om tot het vol gende hoogwater te wachten", zei Hans Borghstijn. De Soeticheyt (diepgang van 2.50 meter) was hetzelfde lot be schoren. Aad de Ruyter, een trouwe Deltaweekganger. hoor de het alarmsignaal van zijn dieptemeter. ,-Maar toen was het al te laat. We werden op de plaat gestuwd. Ik ken de Ooster- schelde erg goed, maar elke keer word ik weer verrast door dit wa ter. Dat maakt de Deltaweek ook zo'n aardig evenement. Ik teken protest aan tegen de orga nisatie, want op deze manier zijn de grote boten benadeeld. Die moesten een omweg maken. Het comité had ons een andere baan moeten geven toen de wedstrijd later begon. De baan liep niet eens over vaarwater. Als we op tijd waren gestart, dan was er niets aan de hand geweest", al dus Aad de Ruyter. De Ruyter realiseerde zich wel dat het een link moment was. „maar juist omdat het licht weer was, wilde ik mijn kans wagen." De bemanning van Aldebaran 4 laakte de mening van De Ruy ter. „De KR en ZV de Maas mag elke baan uitkiezen, die het wil. Het is de verantwoordelijkheid van de schipper om de juiste koers te kiezen. We zijn afgegaan op de opmerkingen van Henk Zandee. onze navigator", zei Kees de Ridder. Henk Zandee meende dat de drie vastlopers het aan zichzelf te danken hadden dat ze de strijd moesten staken. „Als ik voor die keuze had gestaan, dan zou ik een koersverandering hebben voorgestaan. Ik denk niet dat het protest van De Soe ticheyt gehonoreerd wordt." Het bleek voor het comité een zware opgave om alle partijen tevreden te stellen. Ook al om dat de Zeelandwedstrijden mee tellen voor het Open Nederland se kampioenschap IMS. Na uren van rijp beraad was de protest commissie gisteravond laat nog niet tot een beslissing gekomen. Pure racer Kees de Ridder hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken over de uitspraak van de protestcom missie. Ver weg van de vastlo pers ging hij als eerste over de eindstreep. Zijn overwinning komt niet in gevaar. De Ridder is sinds twee maan den de eigenaar van de Aldeba ran 4. Het kale schip lijkt in alles op een pure racer. Vandaar dat het op de boot aan enig gerief en comfort ontbreekt. „Het is een snel schip, maar ik moet het nog beter leren kennen. We hebben in een op elkaar afgestemde be manning." Eén van de belangrijkste be manningsleden op de Aldebaran 4 is ongetwijfeld Jochem Visser, die zich pas deze week aanmeld de. Visser is dit jaar wereldkam pioen in de X99 klasse op de Bo- densee geworden. „Hij bepaalt de tactiek en springt bij wanneer het nodig is. Ik kan van hem nog veel leren. Met de dag gaat het beter", zei Kees de Ridder. Een half uur na de start ligt het veld van de grote jachten nog dicht bijeen (foto Pieter HonhofJ1 D. He- ROTTERDAM (GPD) - De twee- le helft van de bekerfinale tus- Feyenoord en BW Den Bosch, die bij rechterlijk von- moet worden overgespeeld, al op woensdag 7 augustus in iet Oosterpark-stadion van Groningen worden afgewerkt. Het restant begint om half vier. De KNVB heeft in overleg met de gemeente Groningen be paald dat van beide finalisten slechts 300 supporters toegang tot het stadion zullen krijgen. Die supporters moeten onder begeleiding met bussen naar het stadion worden gebracht. Zij zullen voor hun plaatsbewijs NANTES (ANP) - De Franse ar rogantie heeft als doping op de nationale volleybalploeg ge- serkt. Nederland, dat zich in Nantes plaatste voor de finale ronde van de World League in Milaan, won twee keer met 3-0 Frankrijk, dat meent te ïgs- tunnen teren op vergeelde roem uit de tachtiger jaren, frankrijk is trots op zijn mid- fenspeler Christophe Meneau, Öjaar. Volgens 's lands ingewij- »n één van de besten ter we- Jfld, „Zijn niveau is vergelijk- met dat van Zwerver", rond bondscoach Gérard Cas- 'ffl. „Voor mijn team is zo'n uit- ®raak doping", zei collega Har- Brokking. Spelverdeler Avi- igf &l Selinger stelde na het eerste 6-1: tol (11-15 6-15 11-15) overdre- )cï ron, maar desalniettemin tref- tod: „Wij hebben twaalf spelers Se beter zijn." Alleen in de eerste reeks van de tweede wedstrijd was Frankrijk dichtbij setwinst, op 13-12. Voor al door eigen fouten, de aanvals- kracht van Zwerver en enkele fraaie reddingen van Selinger ging de zege alsnog naar Neder land. Groep A; Canada - Brazilië 3-1 (15-11 15-1111-1515-6), Canada - Brazilië 1-3 (15-11 8-15 15-17 16-17), Frankrijk - Nederland 0-3 (11-15 6-15 11-15). Frankrijk - Nederland 0-3 (13-15 5-15 9-15). Stand: 1. Cuba 12-24 (36-7). 2. Nederland 12-22 (30-12), 3. Brazilië 12-17 (22-25). 4 Frankrijk 14-17 (16- 36), 5. Canada 14-16 (15-39). Groep B: Japan - Verenigde Staten 3-1 (15-8 6-15 16-14 15-9), Japan - Ver enigde Staten 3-1 (15-8 7-15 15-4 15- 12), Sovjetunie - Zuid-Korea 3-0 (15- 12 15-13 15-10), Sovjetunie - Zuid-Ko- rea 3-2 (14-16 10-15 15-4 15-6 15-13). Stand: 1. Sovjetunie 14-24 (40-13), 2. Italië 12-22 (34-11), 3. Japan 14-19 (20- 32), 4. Verenigde Staten 12-16 (16-29), 5. Zuid-Korea 12-15 (14-29) moeten betalen. De wedstrijd is niet toegankelijk voor het Gro ningse publiek. De pers, de spon sors en nog wat andere relaties van de twee clubs mogen de wedstrijd wel bijwonen. De mogelijkheid bestaat dat de tweede helft, die met een voor sprong van 1-0 voor Feyenoord begint, door de televisie zal wor den uitgezonden. Er staan die dag namelijk toch camera's in het Oosterpark-stadion vanwe ge de vriendschappelijke wed strijd die FC Groningen 's avonds tegen Barcelona speelt. Feyenoord hoopt dat zo'n tv-uit- zending supporters, die geen plaatsbewijs hebben, ervan zal weerhouden om toch naai' Gro ningen te gaan. Mocht BW Den Bosch erin sla gen de achterstand weg te werken en mocht de wedstrijd in een gelijkspel eindigen, dan wordt de bekerfinale op woens dag 14 augustus in het stadion De Vliert in Den Bosch overge speeld. Het uiteindelijke resultaat van de bekerfinale is niet van in vloed op de inschrijving van Ne derland in het Europees toer nooi voor bekerwinnaars. Bij de loting komende donderdag in Genève is Feyenoord de Neder landse vertegenwoordiger. Technisch directeur Wim Jan sen, dit weekeinde teruggekeerd van een vakantie op Tenerife, en coördinator Fred Blankemeijer, wonen de loting bij. Super Cup AMERSFOORT (ANP) - Ui thard Granneman heeft zater- in het Sportfondsenbad in Amersfoort tijdens het tweede Htekeinde van de nationale tonpioenschappen zijn Neder- tods record op de 400 meter lije slag (50m-banen) verbe id. De zwemmer van HPC Weef met 3.56,31 net onder zijn Ai) de wereldtitelstrijd in Perth pestigde toptijd van 3.56,44. k Nederlandse zwemploeg die &d augustus in Athene deel- fcwnt aan de Europese titel- bestaat uit zeventien Runers: negen vrouwen en mannen. ['Ploegen zijn: EK Athene: Karin wnesse (Orcai, Inge de Bruijn Nautilus), Marieke Mastebroek «msrobben), Ellen Elzerman (De Dolfijn), Diana van de Plaats (De Dolfijn), Baukje Wiersma (Orcai. Kir- sten Silvester (AZPC), Kira Bulten (De Steur), Linda Moes (SGG), Ron Dekker (De IJssel). Casper van Dam (Zwemlust/Den Hommel). Wilco van de Akker (AZ&PC), Eric Ran (De Dolfijn). Michael van Rijn (Rapido 82), Marcel Wouda iCZM Uden), Mar tin van der Spoel (DWKi en Richard Granneman (HPC). EJK Antwerpen: Kirsten Vlieghuis (De Dinkel), Wendy Groeneveld (De Dinkel), Karen Wammes (TZC), Mary Peters (PSV). Naomi van de Woerd (TZC). Kitty Mensink (De Dinkel), Martinique Koridon (De Steun, An drea Nooij (De Dolfijn), Madeion Baans (De Kempvis), Martine Jans sen (De Vrije Slag). Stefan Aartsen (VZC Vlaardingen), Tim Hoeijmans (PSV), Jeroen van de Loosdrecht (De Kempvis). Meivin Bakker (Houtrib), Robin Sprinkhuizen (Zijl/LGB i, Mar co Mulder (AZ&PC) en Edgar Thi- mister (MZ&PC) De wedstrijd om de Super Cup (ofwel PTT Telecom Cup) tussen de landskampioen en de beker winnaar, die oorspronkelijk voor woensdag 14 augustus was vast gesteld, is verschoven naar woensdag 28 augustus. Feye- noord-PSV wordt in Rotterdam gespeeld, mocht BW Den Bosch de tegenstander van PSV worden, dan verhuist het duel naar Eindhoven. Inmiddels staat ook vast dat de competitietopper Feyenoord- Ajax, die voor zondag 25 augus tus stond gepland, pas later in het seizoen gehouden kan wor den. De KNVB en Feyenoord hebben Sparta voorgesteld om de derby, die oorspronkelijk voor woensdag 21 augustus was vastgesteld, naar donderdag 12 september te verschuiven, dat is de dag na de oefeninterland Ne derland-Polen in Eindhoven. Sparta moet nog akkoord gaan met deze datum. Door de ver schuiving krijgt Feyenoord de gelegenheid om aan het toernooi van Barcelona deel te nemen. Melanie Bos: ijzersterk terug na blessure (foto Lex de Meester Twee gouden en een zilveren medaille AMERSFOORT - De zestien jarige Melanie Bos van de Stormvogel/Tonny Leijnse zwemselectie heeft bij de Ne derlandse zwemkampioen schappen in Amersfoort voor een ongekend succes gezorgd met twee gouden en één zilve ren medaille. Nadat ze vorige week (in haar jaargang 1975) op de 100 me ter vrije slag op een haar na het erepodium miste maar wel het Zeeuwse seniorenre cord verbeterde, stortte zij zich nu met volle overgave op het NK. Eerst verraste ze ie dereen met een gouden me daille op de 100 meter vlinder slag in de nieuwe Zeeuwse re cordtijd van 1.06.49, gevolgd door een zilveren plak op de 100 meter schoolslag dat in het verleden altijd haai' suc cesnummer was. Bijna had ze ook dat nummer gewonnen maar ze kwam in de slotme- ters net wat conditie te kort om technisch goed te kunnen blijven zwemmen. Maar met haar tijd van 1.18.19 was ze best tevreden. De volgende opdracht was de 200 meter wisselslag waarop ze vorig jaar verrassend de zilveren medaille behaalde. Ook nu weer stond ze hoog genoteerd. Ze maakte dat dan ook hele maal waar en won ook op dit nummer de gouden medaille in de tijd van 2.28.74. Op alle nummers bereikte zij dit weekeinde de B-finale. De persoonlijke nummers had den echter zoveel kracht van haar gevergd dat ze in die B-fi nales niet meer voluit kon gaan. Vader Frans Bos, die in zijn functie van trainercoördi nator van de Stormvogel zijn dochter begeleidde was uiter aard opgetogen over de pres taties van Melanie. „Vanaf september vorig jaar was het doffe ellende met Melanie. Haar knie weigerde dienst en het werd een langdurige ver velende blessure die wel wat vroeg van het incasserings vermogen. Toen in maart de zwemtraining weer voorzich tig kon worden aangepakt zat een spoedige terugkeer naar het oude niveau er zeker nog niet in. Het ging moeizaam vooruit. Op eerste wedstrij den in april bleek dat juist dat zij op de andere slagen haar grootste successen behaalde. We kunnen rustig stellen dat Melanie nu weer op haar oude niveau is teruggekomen." Ook de bondscoach van Ton van Klosster was deze voor uitgang niet ontgaan. „Met dit soort ontwikkelingen kan je alleen maar blij zijn. Pet af voor iemand die uit een diep dal zo terugkomen," was zijn reactie. Vreugde was er ook in het kamp van Scheldestroom met de prestatie van Ryan Verplanke. Zij behaalde op de 100 meter vlinderslag in haar jaargang 1977 een zilveren medaille in de tijd van 1.08.43 en een vierde plaats op de 100 meter schoolslag in 1.18.90. Il se de Jonge stelde op haar fa voriete nummer de 100 meter rugslag, wat teleur. Ze tikte als zevende aan in 1.11.98. Laura van de Kreeke werd op de 100 meter rugslag in haar jaargang vijftiende in 1.14.97. Voor Ronald van Ombergen van Luctor zat er opnieuw progressie in. Op de 200 meter schoolslag had hij zich met een tijd van 2.33.0 voor deel name aan de NK gekwalifi ceerd. In de serie werd hij ze vende in 2.30.08 aarmee hij zich plaatste voor de B-finale. Hij won de B-finale in de op nieuw betere tijd van 2.29.14. Al deze prestaties zorgden in het kleine Zeeuwse kamp voor veel enthousiasme. 3T Atletiek Uitslagen Zaterdag: IMS 1 1 Soeticheyt. 2 Aldebaran 4. 3. Svalin. IMS 2: 1 Xhibition. 2. Bar- carossa. 3. Kopje Kleiner. IMS 3: 1 Avanti, 2. Hotspring, 3. Colours, 4. X-Solution. IMS 4 1 Sandettie. 2. Spetter, 3 Blue Jane IMS 5. 1. Farr Out. 2. Ziek Zack. 3. Easy Living. 4. Catch Up. IMS 6: 1. Gapp. 2 2-off, 3. Gouden Ruiter IMS 7 1 La Bonne. 2. Piako. 3 Exit NKK 11. Tabou. 2. Hornaet NKK 2: 1. Solist, 2. Dia mond, NKK 4: 1. Constitution. 2. Fe niks. 3. Momo NKK 6:1. Tarka. 2. Ta ling NKK 8: Vrijaf. Platbodems A: 1. Heasewindt. 2 Windroos. 3. Woelwater B 1. Sijtje, 2. Lemsterlicht. 3 Nieuwe Maen. C: 1. Maartjes Maat. 2 Vrouwe Jannetje. 3. Thresoor. Zondag: Ronde en platbodems A: Rietschoot, '2 Windroos. 3 de Zwarte Beer. B: 1. Het Stockpaerdt. 2. De Bijlegger. 3. Sijtje. C: 1. Maartjes Maat, 2 Vrouwe Jannetje, 3 Thresoor IMS 1 1. Alde baran 4. 2 Svalin, 3. Roadrunner (diskw IMS 2 1 Xhibition, 2 Bar- carossa. 3. Kopje Kleiner. IMS 3: 1. Spring, 2 Avanti. 3 Vriespunt. IMS 4 1. Sandettie, 2. Blue Jane. 3. Foxy. IMS 5 1 Salty Dog. 2. Ziek Zack, 3 Easy Living. IMS 6: 1. Celestine. 2. De Gap. 3. Aqua tique. IMs 7: 1 La Bon ne. 2. Speedy G. 3. Piako. NKK 1: 1 Olive. 2. Tabou. 3 Calisto. NKK 2: 1. Aqua tique, 2 Courtisane, 3. Dia mond. NKK 4:1 Constitution, 2 Far- win. 3. Feniks. NKK 6: 1 Taling, 2 Karka. 3 Onrust NKK 8: 1. Vnjaf. 2 Liberty, 3. Sweet Emma Morgen verlaat de vloot Zierik zee en zet deze koers naar Sint- Annaland. Van 8.40 uur tot 10.10 uur wordt het startsein van de verschillende klassen gegeven. AMSTERDAM (ANP) - De orga nisatoren van de wereld gymna strade, die van 15 tot en met 20 juli in Amsterdam wordt ge houden, gaan er vanuit dat de afvaardiging uit Joegoslavië niet op het evenement zal ver schijnen. Dit wegens de onzeke re politieke situatie in het land. Joegoslavië heeft vijftig deelne mers ingeschreven voor het toer nooi in de RAI. De organisatie is er echter niet ingeslaagd con tact te leggen met de gymnas- tiekbond van het land. hoewel dit per telefoon, fax en telex is geprobeerd. Overigens zijn voor het evenement in de voorver koop reeds 60.000 kaarten ver kocht. Biljarten Dammen Westerhaar. NK junioren, vierde ronde: Monteba - Prosman 1-1, De Vries - De Jong 2-0, Knipper - Hage 1- 1, Thijssen - De Heer 2-0, Vissers - Drent 1-1. Van Berkel - Van den Hurk 2-0. Vijfde ronde: Van den Hurk - Monteba 1-1, Drent - Van Berkel 1-1, De Heer - Vissers 1-1, Hage - Thijssen 2-0, De Jong - Knipper 1-1, Prosman - De Vries 1-1. Stand aan kop: 1. Van Berkel 7 punten, 2. Drent, Knipper, Thijssen 6. Honkbal Rotterdam. World Port Tourna ment: Nederland - Baltimore John nies 2-5. Curacao - Nederland 10-3. Nederland - HaVana 3-10. Havana - Canada 4-1 Stand na derde dag' 1. Havanna 2-4, 2. Curacao en Baltimore Johnnies 1- 2, 4, Canada 1-0, 5 Nederland 3-0. Motorsport Rothenthurm (Zwi). Grote Prijs Zwitserland, cross, zijspan: Eerste manche: 1 Netterschid/Jehle (Dui), 2. Hüsser/Kaser (Zwi), 3. Timmer mans/Verhagen (Ned), 15. Van de La- gemaat/Van de Lagemaat (Ned). Tweede manche: 1. Mecene, 2. Ethe- ridge, 3. Netterscheid, 4 Timmer mans. 10 Bens/Toonen (Ned), 14 Ba kens/De Bresser (Ned), 16. Van de La gemaat. Stand WK na 12 manches: 1. Tim mermans 181 punten, 2. Ramon 154, 3. Mecene 138, 9. Janssen/Geurts Van Kessel (Ned) 65, 12. Bens 46, 20. Van Heugten/Hurkmans (Ned) 23. Hawkstone Park (GBr). Grote Prijs Groot-Brittannië, cross 500 cc, eer ste manche: 1. Geukens (Bel). 2 Jac- ky Martens (Bel). 3. Liles (VSt), 4 Van der Ven (Ned). 12. Hulsen (Ned), 16. Van Loon (Ned), 24. Koenen (Ned), 25. Van den Brink (Ned). Tweede man che: 1. Jobé (Bel) Honda, 2. Whatley (GBr) Honda, 3. Geukens. 6. Van der Ven, 8. Hulsen, 24. Koenen, 27. Van den Brink Stand WK: 1. Jobé 179, 2. Jacky Martens 164, 3. Nicholl (GBr) KTM 132, 4. Geukens 125, 5. Malin (GBr) Kawasaki 116,12. Van der Ven 57,15. Hulsen 51. Brandts naar De Graafschap DOETINCHEM (GPD) - Ernie Brandts speelt met ingang van het volgend seizoen voor De Graafschap. De 35-jarige speler bereikte gisteren overeenstem ming over een eenjarig con tract. De Doetinchemse eredivi sieclub heeft een optie voor een tweede jaar bedongen. Met de overgang is geen transfersom gemoeid. Brandts, die vorig sei zoen voor het Belgische Germi nal Ekeren uitkwam, was trans fervrij. Anton Janssen keert terug bij Fortuna Sittard. De linkermid denvelder bereikte zaterdag met de Limburgse club een akkoord over een contract voor drie sei zoenen. Janssen speelde het af gelopen jaar in Belgie bij KV Kortrijk. Daarvoor was hij enke le seizoenen actief bij PSV. Noisy-le-Grand (I'ra). Mannen 100 m: 1 Christie (GBr) 10.24, 200 m 1. Da Silva (Bra) 20,71. 1500 m: 1 Silva (Por) 3.37.71. Polsstokhoog: 1. Galfïo- ne (Fra) 5,80 m. 110 m horden: 1. Tourret (Fra) 13,57. Luzern (Zwi). Mannen 100 m: 1 Ca- son (VSt) 10,01, 2. Dees (VSt) 10,03. 3 Stewart (Jam) 10,16 200 m 1 Wil liams (VSt) 20.69. 800 m: 1 Tanui (Ken) 1.44.85. 2. Kinyor (Ken) 1 44.95. 1500 m 1. Kibet (Ken) 3.37.2. 110 m horden: 1. Dees 13,26. 400 m horden: 1. Graham (Jam) 49,41, 2. Page (VSt) 49.66. 3. Yego (Ken) 49.86. 3000 m steeple: 1 Barkutwo (Ken) 8.23,68. Ver 1Myricks (VSt) 8,07 m, 2 McKee (VSt) 7,90. Speer. 1. Tafelmeier (Dui) 78,48 m, 2 Galanski (Dui) 74,36. Vrouwen 100 m: 1. Guidry (VSt) 11,26, 2 Knoll (Dui) 11.41, 3. Thomas (Dui) 11,52. 200 m: 1 Torrence (VSt) 22,44, 2. Knoll 22,81, 3. Thomas 22.87 1500 m: 1 Dornhöfer (VSt) 4 13.22. 100 m horden 1 Baumann (Zwi) 12.99. 2. McKenzie (VSti 13.03. 400 m horden: 1. Batten (VSt) 55,35, 2 Freemann (VSt) 55.87, 3. Busch (Dui) 56.29 Helmond. Europa Cup tienkamp mannen (A-groep), eindstand (naam, totaal, 100 m, ver, kogel, hoog, 400 m, 110 m horden, discus, polshoog, speer. 1500 m): 1 Plaziat (Fra) 8518 (bwp) 10,68-7,69-14,34-2,13-48,15- 14,23-44,72-4,90 -56,70-4.28.71. 2. Schenk (Dui) 8402 11,31-7,35-15,50- 2,19- 49.53-14,90-46.02- 4.80-62,56- 4.22,01, 3. Blondel (Fra) 8211 10,99- 7,36-13,04- 1.98-48.19-14,41-42.60- 5,00-58,64-4.17,92. 13. De Wit (Ned) 7538 11,39-6,70-13,99-1,86- 50,07- 14,84-44,60-4,60-57,68- 4.39.98 15. Van Balen (Ned) 7447 11.23-6,80-14,43- 1,89-49,25- 15,79-42,48-4,60-52,26- 4.40.46. Eindstand landen: 1 Duitsland 24.350.2. Frankrijk 24,048.3. Sovjetu nie 23.687, 4 Zwitserland 23.425, 5 Zweden 22.336,6. Nederland 22.287,7. Noorwegen 20.785, 8. Polen 20 648 Europa Cup zevenkamp vrouwen (A-groep). Eindstand (naam, totaal, 100 m horden, hoog, kogel, 200 m, ver, speer, 800 m): 1. Beer (Dui) 6383, 13.27-1,81-12.66-24,05-6,28-44.80- 2 12,40, 2. Tischler (Dui) 6366, 14,08- 1.81-13,67-24,28-6,09-50,38- 2.11.84. 3 Buhmer (Dui) 6274, 13,51-1,72-14,47- 24,08-6,37- 39,14-2.12.23, 16. Schouten (Ned) 5729 14,09-1,69-12,72- 25,56- 5,88-39,28-2.13,79. 23. Karenbeld (Ned) 5508 14,18- 1,60-11,04-24.32- 7,57-41,34-2.17,51, 24. Daans (Ned) 5493 14,56-1,78-11,22-26,04-5,67- 41,00-2.21,84. Grootebroek. Nederlands kam pioenschap mannen 25 km.: 1 Dirks (De Keien Uden) 1.17.44, 2. Kappert (Daventria Deventer) 1.19.56, 3. Kraayeveld (AV '34 Apeldoorn) 1.20.41. 4. Mulder (AV '34) 1 21.13. 5. Van Rijthoven (AVR '69 Reusel) 1.22.16 Vrouwen, 15 km.: 1. Kleijweg (Sparta Den Haag) 52.17, 2. Van Sti phout (LGD Deurne) 55.03, 3 Hom bergen (DAK Drunen) 55.20, 4. Van der Linde (AV Haarlem) 56.25, 5 Ma- rutiak (Caesar Beek) 56.27. Paardesport Oberanven (Lux). CSIO, landenwed- strijd, met twee barrages: 1 Groot- Brittannie tSkeltorVJohn Whitaker/ Michael Whitaker/ Broome) 8. 2. Spanje (Martinez de Irujo/Sarasola/ Alvarez Cervera/Astolfi) 8. na één barrages 3 Duitsland (GundeL' Ha femeister/Van Rohne/Beerbaum) 12. zonder barrage 7 Nederland (Van den Broek/Willems-Geeroms/Bril/ Tops) 16. Stand HCS-klassement: 1. Groot-Brittannië 32. 2. Frankrijk 26. 3. Zwitserland 20,5.4. Duitsland 20.5. Nederland 18,50. Triathlon Stein. ETU, 2500 m zwemmen, 80 km fietsen, 20 km lopen mannen: 1. Ver- derbosch (Didami 3 51.47. 2. Van Zeist (Amersfoort) 3.52 43. 3. Pessink (Velp) 3 56.05. 4. Van Diessen (Kerk- driel) 3.57.08, 5. Koks (Zijdewind) 3.57 23. Vrouwen 1 Sybesma (Alme lo) 4.12.49.2. Wiltenburg (Den Helder) 4.22 19, 3. Vlot (Berkenwoude) 4.36.32 Voetbal Zuidamerikaans kampioenschap. Groep A (Santiago), eerste speeldag: Chili - Venezuela 2-0 (2-0). 22 Vilches 1-0, 34. Zamorano 2-0. Toeschouwers 50.000. Rode kaart. Espinoza (Chili). Gele kaarten: Echenaussi, Maldonal- do (beiden Venezuela). Paraguay - Peru 1-0 (1-0). 21 Monzon 1-0. Toeschouwers: 50 000. Stand: 1. Chili 1-2, 2. Paraguay 1-2, 3. Argenti nië 0-0, 4 Peru 1-0, 5. Venezuela 1-0. Rosario Arg). Argentijns kampioen schap: Newell's Old Boys - Boca Ju niors 1-0 (0-0) 47. Berizzo 1-0. Return 9 juli in Buenos Aires. Los Angeles (VSt). CONCACAF Gold Cup-toernooi, halve finales: Ver enigde Staten - Mexico 2-0, Honduras - Costa Rica 2-0. Waterpolo Barcelona (Spa). EK kunststoten. Winnaars eerste ronde: Van Mol (Bel) - Touré (Fra) 3-1, Reverchon (Fra) - Fonellosa (Spa) 3-2, Bax (Bel) - Belderbos (Ned) 2-3, Oliver (Spa) - Ca- sales (Ita) 3-1. halve finales: Van Mol - Reverchon 0-3, Belderbos - Oliver 1-3. Finale: Reverchon - Oliver 3-1. Derde plaats: Horvath - Casales 3-1. Dordrecht. Mannen, zeslandentoer- nooi tweede ronde: Sovjetunie - Ne derland 12-9(5-4 4-2 2-2 1-1). Doelpun tenmakers Nederland: Havekotte 3, Jansen 2, Van der Leden 2, Scherren- burg en Rosner beiden ICuba - Au stralië 11-14 (4-4 2-3 3-3 2-4). Derde ronde: Nederland - Cuba 13-17 (1-4 5-5 4-5 3-3). Doelpunten Neder land: Jansen 3. Scherrenburg 2, De Vries 2, Van der Leden 2, Kunz, Is- sard, Havekotte en Wagenaar allen 1. Australië - Hongarije 12-17(3-5 4-4 3-3 2-5) Tsjechoslowafcije - Sovjetunie 7-12(1-2 3-2 2-4 1-4). Vierde ronde: Australië - Nederland 13-12 (5-5 2-2 4-4 2-1). Doelpunten Ne derland' Van der Leden en Scherren- berg beiden 3. Havekotte en Jansen beiden 2. Issard en Brebde beiden 1 Hongarije - Sovjetunie 15-11 (4-3 4-3 3-3 4-2). Cuba - Tsjechoslowakije 6-16 (1-2 0-3 2-4 3-7). Vijfde ronde: Nederland - Hongarije 21-20 (5-6 5-2 6-6 5-6). Doelpunten Ne derland: Havekotte 6. Rosner 5, Scherrenburg 3, Van der Leden. Is sard en Wagenaar allen 2, Jansen 1. Sovjetunie - Cuba 9-13 (4-3 1-2 1-8 3-0). Tsjechoslowakije - Australië 17-17 (3-4 5-3 4-3 5-7). Eindstand: 1. Honga rije 5-8 (85-66), 2 Australië 5-7 (70-66), 3 Nederland 5-4 (72-74), 4. Sovjetunie 5-4 (53-58), 5. Cuba 5-4 (56-62), 6. Tsje choslowakije 5-3 (65-75). Wielrennen Ronde van Rijnland Palts (ama teurs). Vierde etappe Ludwigshafen - Worth: 1. Lebsanft (Dui) 103 km in 2,16.50, 2 Dekker (Ned) 0.03, 3. An- dersson (Zwe) z.t., 4 Jonker (Aus) 0.05, 5 Totschnig (Oos) 0.06. 6. Rieta- nen (Firn 0 07, zelfde tijd als Rieta- nen, 14 Hoffmann (Ned) 0.39, 25. Compas (Ned). Gerritsen (Ned), 35 Groenendaal (Ned), 53. Tak (Ned) al len z.t. als Hoffmann Ploegentijdrit: 1. Duitsland 34,5 km in 41 03, 2 Noor wegen 0.28, 3 Zweden 0.49, 4 Neder land 0.53, 5. Sovjetunie 1.16, 6. Polen 1 32. 7 Oostenrijk 1.37, 8. Frankrijk 1.42. Vijfde etappe. Landau - Kirn: 1 Spruch (Pol) 159 km in 3.54.21, 2. Lontscharitsch (Oos) 0.10,3. Audehm 0.13, 4 Zabel (Dui) 0.22, 5 Dekker 0.26, 7 Tak 0.28. 30. Compas. 39. Groenendaal, 56. Gerritsen, 58. Hoff mann allen z.t. als Tak. Algemeen klassement: 1. Audehm 18.10.41, 2. Totschnigg 0.04, 3 Lebsanft 0.08, 4 Spruch 0.13, 5. Dekker 0 18, 8. Tak 0.30, 41. Compas 17.05, 42, Groenen daal z.t., 43. Gerritsen z.t„ 57 Hoff mann 25.06. 09.05-09.30 RTL Autosport: sa menvatting GP van Frankrijk. 11.05-11.55 BBC 2 Autosport, samen vatting GP van Frankrijk 11.55-14.05 BBC 2 Cricket, derde test match. 14.00-15.00 EURO Tennis, recht streeks verslag toernooi in Gstaad. 14.35-19.30 BBC 2 Cricket, derde test match. 15.00-16.30 EURO Wielrennen Tour de France, rechtstreeks verslag der de etappe. 15.00-16.40 Ned 3 Studio Sport: Wiel rennen Tour de France, rechtstreeks verslag derde etappe 15.10-17.00 BRT 2 Sport extra Wiel rennen Tour de France, rechtstreeks verslag derde etappe Zeilen, Consti tution Race en Youth Regatta. Ï6.30-18.30 EURO Tennis, recht streeks verslag toernooi in Gstaad. 18.30-19.30 EURO Wielrennen Tour de France, samenvatting 18.34-19.00 Ned 1 Sport op 1: actueel nieuws over topsport. 18.35-18.59 BRT 1 Tour'9l: geva rieerd Tour-magazine. 19.15-20.00 N'ed 2 Sportpanorama: Daklimo 35+ Tennis Legend Toer nooi. 19.30-20.00 EURO Sportnieuws. 19.33-20.00 Ned 3 Studio Sport: Wiel rennen Tour de France, samenvat ting derde etappe. 20.00-20.30 EURO Motorsports. 20.30-21.30 EURO Tennis, samenvat- ting toernooi in Gstaad. 21.30-22.30 EURO Boksen 22.10-22.20 Super Sportnews. 22.15-22.30 Ned 3 Studio Sport Jour naal: actualiteiten. 22.30-22.55 BRT 1 Vandaag-sport. 22.30-23.30 EURO Wielrennen Tour de France, samenvatting 23.15-23.30 TV 5 Tour de France-jour- naal. 23.30-00.00 EURO Sportnieuws 00.15-01.00 BBC 2 Cricket, samenvat ting derde testmatch.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 13