Monique Schipper naar het EK Zeeuwse jeugd blinkt uit in Alphen PZC Zeeuws record voor Melanie Bos 15 Volleyballers vlakbij finale Berlusconi biedt Ruud Gullit een vrije transfer aan sport Juniore uit Zierikzee wint goud discuswerpen en kogelstoten op NK atletiek sport Bugno eerste Italiaan uitslagen MAANDAG 1 JULI 1991 'ALPHEN AAN DE RIJN - Moni que Schipper mag naar Grie kenland nadat zij zaterdagmid dag tijdens de NK voor junioren de discus op 51 meter en lfi cen timeter liet landen. De 16-jarige atlete uit Zierikzee greep op de valreep de kwalificatie voor de jeugd-EK in het Griekse Thes saloniki, dat van 8 tot en met 11 augustus wordt gehouden. Na dat zij maanden lang een verbe ten jacht had gemaakt op de A- limiet van 49 meter, wierp ze za terdag op de atletiekbaan in Al phen de discus tot twee maal toe over de vereiste limiet-af stand. Vorige week verklaarde Schip per nog dat zij het niet meer zag zitten om zich te kwalificeren. De spanning en de bijkomstig- iheid van een licht geblesseerde werphand gaf de atlete van Del ta Sport niet veel hoop meer. In [de week voorafgaand aan het NK tilde trainster Esther Goed hart uit Zierikzee haar pupil [over het dode punt heen. „Ik heb vorige week veel met Es ther gesproken. Ik moest mij van niemand wat aantrekken en me ook niet storen aan publica ties in de pers. Ze liet mij duide lijk merken dat ik het wel zou kunnen en het voornaamste was ;dat ik gewoon ontspannen moest trainen. We besloten om de Adriaan Paulen Memorial in Hengelo, vorige week dinsdag, over te slaan. We hebben een he le week lekker getraind en ont spannen naar het NK toege werkt", aldus Schipper. Ontspannen Ze maakte, zaterdagmiddag bij het betreden van de discusring in Alphen, dan ook een ontspan nen indruk. Maar even leek de spanning bij de eerste worp al gelijk weer terug te komen, na dat zij al direct een ongeldige worp had laten noteren. Esther Goedhart greep gelijk in. „Moni- Bogaert zevende VLISSINGEN - Wielrenner Roy Bogaert uit 's Gravenpolder ein digde bij een koers over 80 kilo meter in het Brabantse Lepel straat op de zevende plaats. Hij maakte deel uit van een groep van negen koplopers, maar kwam in de eindsprint iets te kort. Winnaar werd Rob Sien- ders uit Zwijndrecht. que, je moet de tweede worp uit stand gooien. Dan heb je in ieder geval een geldige worp staan, zo dat je straks nog drie worpen krijgt tijdens de finale." Schipper, die als B-junior had in geschreven bij de A-meisjes, wist vooraf al dat de Nederland se kampioenstitel haar niet kon ontgaan, omdat ze geen enkele tegenstand had in haar klasse. Bij de tweede worp zonder draai kwam de discus, die een kilo weegt, al tot 45 meter. „Vanaf dat moment wist ik dat ik die li- mietgrens kon halen", vertelde Schipper na afloop. Raak Toen de derde worp belandde op 47 meter en 22 centimeter steeg de spanning rond de discusring. Vooral haar ouders en vrienden duimden om het hardst om de missie van Schipper eindelijk te zien slagen. De atlete bleef rus tig, Goedhart gaf aanwijzingen en bij de vierde worp was het raak. In een goed uitgevoerde technische worp vloog de discus naar 51 meter en 16 centimeter: „Eindelijk", zuchtte Schipper en er onstond spontaan een klein feestje Op de atletiekbaan in Al phen. Een grote last viel plotse ling van de schouders van Schip per. Vastberaden Dat de daaropvolgende worp on geldig was, de discus belandde in het net. en de laatste worp voor de tweede keer de A-limiet- grens passeerde met 49 meter en 24 centimeter was niet meer van belang. „Het staat nu ieder geval vast dat ik naar Griekenland ga", vertelt de gelukkige Schip per. „Ik had vandaag ook echt het gevoel van nu of nooit. Ik was vastberaden om voor van daag de laatste keer alles of niets te spelen. Als het niet gelukt was. dan had ik gewoon pech ge had en was ik volgend jaar op nieuw gestart om me te kwalifi ceren voor het volgende EK." De tweedejaars B-juniore die in Alphen ook Nederlands kam pioen werd bij de A-meisjes op het kogelstoten met 13 meter en 64 centimeter mag op dit onder deel ook in Griekenland uitko men. Toch staat er nog één grote wedstrijd op het programma voorSchipper: „Op 13 juli zijn de Papendal-games waar ik alleen vormbehoud moet tonen. Maar die jeugd-interland met Zwitser land, Ierland, Schotland en Bel- gie is louter een formaliteit." Monique Schipper verraste zichzelf in Alphen aan de Rijn ifoto Pieter Honhoff) AMERSFOORT - Tijdens de se rie van de 100 meter vrije slag op de Nederlands Kampioen schap in Amersfoort heeft Mela nie Bos van de Stormvogel/Ton- ny Leijnse zvvemselectie de 100 meter vrije slag gezwommen in de tijd van 1.00.59. Ze verbeter de daarmede het Zeeuwse re cord dat sinds 25 mei 1986 op naam stond van Marleen Knoes- ter. Jarenlang hebben de Zeeuwse meisjes gestreden tegen de voor Zeeuwse begrippen scherpe re cordtijd van 1.00.81. Geruime tijd was de Middelburgse Con- stantia'Martens de grote kans hebster maar zij bleef steken op de tijd van 1.00.84 waarmee zij wel het adsprirantenrecord op haar naam bracht. Ook de Oost- burgse Ilse de Jonge kwam dicht in de buurt maar ook zij redde het niet. Melanie Bos werd in haar race vierde en Ilse de Jonge zevende in 1.01.40. Ronald van Ombergen van het Middelburgse Luctor. stuitte voor het eerst sinds lange tijd op felle tegenstand. De Vlissinger ondervindt op het onderdeel schoolslag in Zeeland geen te genstand van betekenis. In Amersfoort was dat duidelijk anders. Hij plaatste zich op de 100 m schoolslag met een tijd van 1.08.57 als eerste voor de B- finale. In die B-finale ging hij nog harder en won in de persoonlijke recordtijd van 1.08.45. In het lan delijk eindklassement legde hij beslag op de 9e plaats. Patrick Braam, de Middelburg se zwemleraar die aanvankelijk niet aan het Nederlands kam pioenschap mee zou doen, kwam toch aan de start. Hij kwam met zijn nieuwe club AZ& PC uit op de 400 meter wissel slag, en finishte in 3.54.86 op de tweede plaats, kort achter het winnende Dolfijn uit Amster dam. Opvallend was dat Bram ondanks een flinke trainings achterstand zijn persoonlijk re- Atleten veroveren vele medailles op nationale kampioenschappen ALPHEN AAN DEN RIJN - De Zeeuwse jeugd heeft zich vrij dag, zaterdag en zondag uitste kend gemanifesteerd op de Ne derlandse atletiekkampioen- schappen in Alphen aan de Rijn. Maar liefst zes gouden, vier zil veren en vijf bronzen medailles werden er veroverd door de re gionale atleten. De opvallend ste prestaties waren weggelegd voor Gregory Lede, Monique Schipper, Werner Lodewijk en Bas Scliletterer. De Middelburger Bas Schlette- rer zorgde zaterdag voor een Ne derlandse kampioenstitel en een formidabele tijd van 1.50.91 op de 800 meter. De 18-jarige Dyna mo atleet versloeg op de laatste honderd meter Ted Smit uit Am sterdam die op jacht was voor de A-limiet van 1.50 voor de jeugd- EK in Griekenland. .Smit deed de eerste 400 meter in 52 seconden en dat vond ik wel erg hard gaan. Maar ik durf- hem ook niet te laten gaan waardoor ik verplicht was het op tv l I I i i i i i i rr Maandag 11.35-12.00 BBC 1: Horseback: serie over paardesport. 13.30-21.10 BBC 2: Tennis op Wimble- lon 14.00-15.00 Ned 3: Studio Sport: ten- [lis op Wimbledon 14.00-15.30 EURO: Basketbal. Herh 14.00-20.15 RTI. Tennis op Wim- iledon 4.50-17.10 BBC 1: Tennis op Wimble- lon. [5.30-16.00 EURO: Waterskien. 6.00-17.30 EURO: Europacup alle- lek vanuit Frankfurt. 6.00-18.50 Ned 3: Studio' Sport: ten- is op Wimbledon. 7.30-19.30 EURO: Motorsport: TT an.Assen. 9.03-19.25 Ned 2: Sportpanorama. 9.30-20.00 EURO: Eurosport nieuws. 9.33-20.00 Ned 3: Studio Sport: ten- is op Wimbledon 0.00-20.30 EURO: Motorsport news. 0.30-21.45 EURO: Europacup voet- al. hoogtepunten. Herh. 1.45-22.15 EURO: Zeilen: onshore 'dst.njden te St Tropez .10-22.20 Super: Sports News. 2.15-22.30 BRT 2: Sport extra, iathlon van Brasschaat. 2.15-22.30 Ned 3: Studio Sport Jour- aal 2.15-23.30 EURO: Boksen -23.00 RTL -Tennis op Wim- iedon. 3.00-23.30 I)ld 1: Sport extra: tennis p Wimbledon 3.10-00.10 BBC ITennis op Wimble- 3.30-00.00 EURO: Eurosport nieuws. tempo te volgen", blikte Schlet- terer terug op zijn gedenkwaar dige race. „Ik had toch geen moeite met die snelheid, want ik moest zelfs in de tweede ronde nog een paar keer inhouden. Daarom kon ik in de laatste bocht nog een keer een tempo versnelling inbrengen." Schletterer zorgde met zijn tijd van 1.50.91 niet alleen voor een Zeeuws jünioren recórd, maar liep ook nog de B-limiet voor de EK. Schletterer is daardoor zelfs een serieuze kandidaat gewor den om door de KNAU te wor den uitgezonden naar het EK in Griekenland „Op 13 juli moet Ted Smit en ik tijdens de Papen dal-games in een onderlinge strijd uitmaken wie de ticket krijgt voor het EK. De voorwaar de is wel dat we een tijd realise ren rond de 1.50. Maar als ik zie hoe het gemakkelijk vanmiddag ging, dan moet ik nog harder kunnen", aldus Schletterer. Lede Gregory Lede werd op twee atle- tiekonderdelen kampioen. De 18-jarige atleet van Dynamo pakte vrijdagavond met een nieuw Zeeuws record de ver- springtitel (7.35) en werd zater dagmiddag kampioen op het hinkstapspringen met opnieuw een nieuw Zeeuwse record van 15 meter en 8 centimeter. Twee gouden medailles waren voor de 16-jarige Monique Schipper uit Zierikzee met het discuswerpen en het kogelstoten. Tenslotte was het de 18-jarige Werner Lo dewijk uit Zierikzee die Neder lands kampioen werd op het ko gelslingeren met een afstand van 44 meter en 18 centimeter. Van Cadsand Daniëlle van Cadsand miste op een teenlengte de Nederlandse titel op de 800 meter voor B- meisjes. De 17-jarige Van Cad sand uit Vlissingen begon twee honderd meter voor de finish aan een inhaalrace en kwam in Rommers op dreef VLISSINGEN - Wielrenner Mi chel Rommers uit Rilland was bij de ronde van Zegge weer goed op dreef. De junior van wie lervereniging Theo Middelkamp eindigde in een koers over 60 ki lometer op de tweede plaats. Winnaar van de sprint van de kopgroep van zes man was Mi chel van der Vorst uit Maarssen. Jacky van Ast uit Rilland en Mi chel van der Vorst uit Heinkens- zand zijn twee jeugdige wielren- nertjes met toekomst. Bij een wedstrijd in Ossendrecht eindig de Van Ast als tweede en Van Wolde als vierde. een persoonlijk record van 2.12.83 over de streep, „Ik heb te laat de aanval geopend", besefte ze na afloop. „Natuurlijk ben ik wel tevreden met een tweede plaats maar hier lag het goud voor het oprapen". De overwin ning' ging uiteindelijk naar Sil via Kruijer van atletiekclub NO VA in 2.12.72. Een tweede plaats was er ook voor Chery Abuijs (Dynamo) met verspringen (5.62) en Henk van de Berg (AV'56) vestigde bij het speerwerpen een nieuw Zeeuws juniorenrecord van 57 meter en 52 centimeter. Renate van de Hoek (Delta Sport) behaalde een tweede plaats op het hinkstapspringen met 11 meter en verdiende twee keer een bronzen medaille op de 100 meter horden (14.98) en 300 meter horden in 45.50. De 16-jari- ge Sebastian Fracke (AV'56) uit Goes werd derde op de 800 meter in 2.03.81. Zijn clubgenoten An- nelies van Doorn en Edwin de Leeuw verdienden een bronzen meadille op de 3000 meter. Uitslagen: Jongens A: HSS: 1. Gre gory Lede Dy. 15.08. 5 Stcvan Mar- teijn SS 13 42. Ver.: 1. Gregory Lede Dy. 7.32. 8 Slevan Marteijn SS 6 61. 800 meter 1. Sebastiën Schletterer Dy. 1 50.91. 2. Ten Smit AAc 1.51.50. Speer: 2 Henk v.d. Berg AV 57.52. 6. Jeroen ten Heuvel Dy. 50 68 200 m. serie Stevan Marteijn SS 23.47 Ko gel 10 Henk v.d Berg AV 13.63. 1500 nv: Theo Rabout Wiel. serie 4 90.90. 100 m.: series Gregory Lede Dy. 11 46. Stevan Marteijn SS 11.53. Jerome 'v.d. Spil AV 11.54. Kogelsl. 1 Werner Lodewijk DS 44 18 Meisjes A Dis cus: 1 Monique Schipper DS 51 16.4. Daniëlle Seegers RK 37.08. Kogel l Monique Schipper Ds 13.64. 5. Da nielle Seegers RK 11.33 3000 in. 3. Annelies v Doorn AV 10.35.92 Ver.: 2. Chery Abuijs Dy. 5.62. 5. Jaequeli- ne v.d. Kreeke AV 5,35. Jongens B. 3000 nv: 3 Edwin de Leeuw AV 400 nv: serie Manno Buijsrogge Rk 53 21 HF: 52 84, 800 m 3. Sebastian Franc- ke AV 2 03 81 1500 m serie; Ronald jonkman SS 4.12,99. Edwin de Leeuw AV 4,18.04, Sebastian Francke AV 4.40.54. Ver 14 Stevan de Block RK 5.87. Kogelsl5 harold Blom Ds 25.02 Kogel: 4. dennis Coppieters SS 13.80 Meisjes B: 800 m.: 2. Daniëlle van Cadsand All. 2.12 83 HSS 2 Rrenate v.d Hoek Ds 11.00. 4. Daph- mmwmmmmmmm IF B Bas Schletterer maakt een goede kans op deelname aan het EK in Griekenland ifoto Pieter Honhoff) AMSTERDAM (ANP) - De weg naar de finale van de World League ligt open voor de nationale volleybalploeg. Afgelopen weekeinde werd Canada, één van de laatste obstakels, vrij simpel opge ruimd: 3-1 en 3-0. De kwalificatie voor de lucra tieve fmale in Milaan is een kwestie van tijd. Met twee overwinningen meer dan Bra zilië kan die zelfs komend weekeinde bereikt worden, als Nederland in Nantes tegen Frankrijk speelt. Cuba. Italië en de Sovjetunie zijn het laat ste weekeinde van juli de an dere ploegen in de Italiaanse metropool. World Volleybal League, mannen, groep A: Nederland-Canada 3-1 (15-12 10-15 15-8 15-51, Nederland- Canada 3-0 (15-3 15-8 15-6). Frank' rijk-Cuba 1-3 (5-15 15-12 9-15 2-15). Frankrijk-Cuba 1-3 (5-15 8-15 15-12 5-15). Stand: Cuba 12-24 '36-7>. Neder land 10-18 (24-12); Frankrijk 1215 (16-30). Brazilië 10-14 (18-21); Ca nada 12-13 (11-35) Groep B: Zuid-Korea-Japan 3-0 (15-9 15-12 15-10i, Zuid-Korea-Ja- pan 3-1 (15-10 15-11 3-15 15-6), Ita- lië-Soyjetunie 3-2 (15-5 15 12 3-15 7-15 15-I3i, Italië-Sovjetunie 3-1 (14-16 15-11 15-3 15-7). Stand: Italië 12-22 (34-111; Sovjet unie 12-20 (30-17 Japan 12-15 (14-30): Ver. Staten 10-14 (14-23): Zuid-Korea 10-13(12-23) ne Jasperse Atl. 10.73. lüümh 3. re nate v.d. Hoek DS 14.98. Kogel: 8 re nate v.d. Hoek DS 11.85. 14. Bianca Seegers. Rk 11.40. Ver. 6. Daphne Jasperse AU. 5.50. 10. Renate v.d Hoek DS 5.33 400 m HF 5 jildauv Dieren At.l'. 61.09. 200 nv: serie Jildau v. Dieren AU 27.47 DEN HAAG (ANP) - In Italië stond zondag het erepodium ook vol met de beste renners van het moment. Gianni Bugno op hel hoogste trapje, geflan keerd door Giro-winnaar Fran co Chioceioli (zilver) en Claudio Chiappucci (brons). Armand de las Cuevas werd de onverwachte kampioen van Frankrijk. De ploegmakker van Delgado en Indurain versloeg Claveyrolat en Rué in de sprint. De Belgische titel kwam terecht bij Benjamin van Itterbeeck. Hij had in Ronse twintig tellen voor sprong op Van de Laer en Pee ter s. In het gecombineerde Duits/ Zwitsers/Luxemburgs kam pioenschap in Wetzikon werd Falk Boden uit de ploeg van Jan Gisbers Duits kampioen. De ta lentvolle Laurent Dufau pakte de Zwitserse titel. De Luxem burgse titel bleef vacant omdat het Groothertogdom geen be roepsrenner afvaardigde. Wetzikon. Duitsland/Zwitserland/ Luxemburg: 1. Boden (Dub 241 km in 5.48.28, (gem: 41,232 km/uur). 2. Hun- dertmarek (Dun, 3. Kummer (Dun, 4 Dufaux (Zwi). 5 Uwe Bölts (Dui), 6. Krieger (Dui). 7. Steiger (Zwn. 8. Kaij- zer (Dui), 9. Gianetti (Zwi) allen zelfde Lijd als Boden. 10. Imboden (Zwii 0.05. Saint-Saulge. Frankrijk: 1 De las Cuevas 241.2 km in 6 08.32 tgem: 39,269 km/ui, 2. Claveyrolat, 3. Rue. 4, Colotti. 5. Leblanc, 6. Jalabert allen z.t. als De las Cuevas, 7. Yvon Madiot 0,08. 8. Esnault 0.11. 9. Virenque. 10. Philipot. 13 Bernard. 20. Fignon. 2 Mare Madiot, 23. Boyer allen z.t als Esnault. 31. Mottet 0.44. Ronse. Belgie. 1. Van Itterbeeck 272 km in 6.41, 2. 2, Van de Laer 0.20. 3 Peelers. 4. Museeuw. 5. Van Lancker, 6. Verdonck. 7. Van den Abbeele allen z t, als Van de Laer. 8. Nehssen 0.50.9 Vanderaerden z.t.. 10. Dhaenens z.t Udine. Italië. 1 Bugno 250 km in 5.38.53 igem: 44.334 km/u)2. Chioceio li 0. 40."3. Chiappucci z.t... 4 Cassani z.t., 5. Argenlin 1.23. 6. Fondriest z.t... 7. Colage z.t,.. 8. Faresin z.t.. 9. Petito z.t;.. 10. Gusmeroli 1,46 Santander. Spanje: 1 Juan Carlos Gonzalez 240 km in 6.13.07, 2. Rodri guez, 3. Dominguez. 4. Gutierrez, 5. Martinez. 6. Moreda. 7. Martin, 8. Garmendia, 9. Diaz. 10 Ridaura alien z.t. aLs Gonzalez. MILAAN (GPD) - Ruud Gullit, over wiens toekomst nog steeds weinig zekerheid bestaat, heeft van voorzit ter Berlusconi een vrije transfer aangeboden gekre gen en een „gouden-hand- druk" van drie miljoen gul den netto. De aanvoerder van Oranje wil daar voorlo pig niets van weten en denkt zijn tot 1993 lopende contract normaal uit te die nen. Gullit heeft Berlusconi voor het blok gezet door zelfs Real Madrid en Olym- pique Marseille als eventue le nieuwe werkgevers af te wijzen. Vorige week liet Tapie in een interview met het dablad L'Equipe weten dat hij Gul lit zonder betaling van een tranfersom kon overnemen. „Ik had geen belangstelling voor een speler, waarvan ie dereen weet dat hij nooit meer optimaal zal preste ren". Gullit weigerde op deze uitspraak te reageren, maar werkt in de badplaats Punta Ala bezetpn aan zijn herstel. De international Zvonimir Boban van Kroatische bloe de heeft vorige week zijn va derland ontvlucht en onder dak gevonden bij AC Milan. De speler van Dynamo Za greb. waarvan de naam vorig week werd veranderd in Hask-Gradjanski. bracht zelfs twee avonden door in de villa vgn voorzitter Ber lusconi en hoopt morgen een driejarig contract te tekenen voor de roodzwarte club. In het afgelopen voorjaar had Milan al een principe-over eenkomst bereikt met de 23- jarige middenvelder, maar de burgeroorlog heeft, de transactie versneld. Als het aan Berlusconi ligt, speelt Boban volgend sei zoen al voor Milan. Er zijn echter twee problemen die de multi-onderncmer moet oplossen. Boban mag offi cieel zijn land niet verlaten, ómdat hij nog niet de emi gratie-leeftijd van 26 jaar heeft bereikt en omdat hij nog een jaar onder contract staat bij de club uit Zagreb. De media-tycoon is bereid 15 miljoen gulden als transfer som te betalen. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i rr cord verbeterde. Hij bracht het op 1.05.05, een tijd die bij de indi viduele wedstrijden goed zou zijn geweest voor de derde plaats. De prestaties van de overige Zeeu wen waren: 50 m vrije slag senioren: 22. Rudi Goudswaard. Luctor. 25.77. 100 m vrije slag meisjes jaargang 1977. 16. Annabel Kosten, Scheldestroom. 1.04.75. 200 m vlinderslag meisjes jaargang 1976: 4. Natasha Rijk, Stormvogel, 2 36.91. 200 m school slag meisjes jaargang 1977: 6 Ryan Verplanke. Scheldestroom, 2 55.93. 100 m schoolslag jongens jaargang 1975: 9. Maarten van der Zwan, Schelde. 1.14 56 (PRi; 11. Sandy Pley- te. Stormvogel, 1 15.85. Atletiek Frankfurt (Dui). Finale Europa Cup A-groep, vrouwen, 100 m: 1 Sergeje- va (Sovi 11,28, 2 Krabbe (Dun 11.45. 200nvl Sergejeva 22.48 400 m: Perec (Frai 49.32 ibwp), 2. Breuer (Dui) 49,87. 800 m: 1. Kovacs (Roei 1.59.01. 1500 m: 1. Melinte (Roei 4.00.83 (bwpi. 2 Artjemova (Sovi 4.01.01. 3000 m: 1. Keszeg (Roei 8.44.47. 10.000 m: 1. Ull- bricht (Duii 31 03,62. 4x100 m. 1. Sov jetunie 42,51 4x400 m: 1. Sovjetunie 3 21.77 ibwpi. 2. Duitsland 3.24.20.100 mhorden: l.Narozjilenko(Sov) 12,55. 400 m horden: 1 Ponomareva (Sov) 54.42. Ver: 1. Drechsler (Dui) 7 20 m. Hoog: 1. Rodina (Sovi 1,98 m. Kogel: 1. Lissovskaja (Sovi 21.19 m ibwpi. 2. Kumbernuss (Dui) 19.11. Speer 1. Sanderson (GBn 65.18 m. Discus 1. Wyludda (Dui) 68,82 m. Eindstand: 1. Sovjetunie 113. 2. Duitsland 109. 3. Groot-Brittannië 81,4. Roemenië 70, 5. Frankrijk 61, 6. Polen 5'4, 7. Bulga rije 45. 8. Hongarije 43. Mannen, 100 m: 1. Christie iGBr) 10.18 200 m 1 Trouabel (Frai 20.60. 400 m. 1. Black (GBri 44,91. 800 m: McKean (GBri 1.45,60. 1500 m: 1 El liott (GBn 3.43.39. 5000 m l Antibo dtai 13.21.68. 10000 m: 1 Martin (GBr) 28.00.53.4x100 m: 1. Sovjetunie 38,87 4x400 nv. 1. Groot-Brittannie 3.00.58 (bwpi. 2. Sovjetunie 3.01,80. 110 m horden: 1, Jackson (GBri 13.31 (bwpi. 2. Sellwarthoff (Duli 13,43 400 m horden: 1. Akabusi (GBri 48.39. 3000 m steeple: 1. Lambruschini <Ita) 8.29.62. Ver 1. Haaf (Dui) 8.30 m. Hoog' 1 Grant (GBri 2.30 m Hink- stapsprong: 1. Jaros (Dui) 17.66 m. Polshoog. 1. Jegorov (Sov) 5.60 m. Kogel: 1 Timmermann (Dui) 20.26 m. Kogelslingeren: 1. Astapkovïtsj (Sov) 81.60 m. Speer: 1. Zelezny (Tsj) 82.84 m. Discus: 1. Horvath iHoni 65,24 m. Eindstand: 1. Sovjetunie 114 punten, 2. Groot-Brittannië 110.5, 3. Duitsland 108, 4. Italië 106. 5; Frank rijk 89,5. Getxo (Spa). Internationale wed strijden, mannen, 5000 nv. 1 Dasko (Sovi 13.16.73 (beste seizoenpresta tie). 2. Castro (Por) 13 17,25. 3. Ondo- ro (Kern 13 17,87. 3000 m steeple 1 Barlutwo (Ken) 8 11.25 (bwpi. 2. Mut- wol (Kem 8.15.28. 3 Birir (Ken) 8 24 47 i wereldrecord junioren). Basketbal Rome (Ita). Europees kampioen schap mannen. Om zevende plaats: Polen-Bulgarije 90-86 (42-42) Om vijfde plaats. Griekenland-Tsjecho- slowakije 95-79 (53-39). Om derde plaats: Spanje-Frankrijk 101-83 (51- 38). Finale: Joegoslavië-Italië 88-73 (48-41) Eindstand: 1. Joegoslavië. 2. Italië, 3. Spanje, 4. Frankrijk, 5. Griekenland, 6 Tsjechoslowakije, 7. Polen. 8, Bul garije. VVK-klassement na 16 manches: 1. Puzar 204. 2. Parker en Healey 169. 4, Strijbos 164, 5. Bervoets 138. 10. Evertsen 95. 11. Van den Berk (Ned) 67. 12. Visser 65. 16. Van Doom 46. Esanatogtia (Ita). GP cross 500cc, eerste manche: 1. Jobé (Bel). 2 Jacky Marlens (Bel), 3. Liles (VSt), 4. Thor pe (GBn, 5 Whatley (GBri. 22. Van der Ven (Nedi, 29. Hulsen (Ned). Tweede manche: 1 Jobé. 2. Martens, 3. Whatley, 4. Ljungqvist (Fin), 5. Co.vle (GBri. 14. Van der Ven. WK-klassemenl na 12 manches: 1. Jobe 153. 2. Martens 138. 3. Nicoll (GBn 132.4. Malin (GBr) 111.5. Pant- tila (Fin) 108. 14. Hulsen 39. 17. Van der Ven 34. Paardesport Arnhem. Grote Prijs, AKZO Trophy, tabel A, 1,60 m, na barrage: 1. Skelton (GBri Florida 0-36,28. 2 John Whita- ker (GBn Gammon 0-38,00. 3. Tops (Nedi Top Gun 0-38,02, 4. Lansink (Nedi Egano 0-38.07, 5. Ehrens (Ned) Stability K 0-40.76, 6. Blaton (Bel) Careful 0-41,66, 7 Timtsjenko (Sov) Printz 0-42.66. 8. McNaught-Mandli (Zwi) Pirol 4-39,07, 9 Hafemeister (Dui) Orchidee 4-40,07. 10. Voorn (Nedi Oisterwijk's Opstalan 4-41,28. 11Van den Broek Ned i Olympic An dre tti 8-44.84. Nederlandse kampioenschappen. Dressuur: 1. Harzen, Windsor JH 67.05 2. Van Grunsven, Variant STV 65,16.3. Van Grunsven. Bo 63,89, 4. Stokkermans. Zwingly 62.74. 5. Wels, Donnerkiel en Keyzer. Tolo- meo 62,05. Schaken Rotterdam. Europa Cup, eerste ron de: Volmac (Ned)-Lyon (Frai 5 1/2-6 1/2. Zaterdag: Kortsjnoi-Salov 0-1. Speelman-Andersson 1/2-1/2. Van der Wiel-Spassk.v 1/2-1/2. Sosonko-Lau- fcier 1/2-1/2, Kuijf-Kouatly 0-1, Bos- boom-Sharif 1-0 (2 1/2-3 1/2). Zondag: Kortsjnoi-Salov 1/2-1/2, Speelman-Andersson 1/2-1/2, Van der Wicl-Spasski 1/2-1/2. Sosonko-Lau- tier 1/2-1/2. Kuijf-Koualiy 0-1. Bos boom-Santo Roman 1-0 (3-3). Hamburg (Duit. Grootmeeslertoer- nooi, 3é ronde: Kindermann (Dui)- Khalifman (Sov) 1-0, Bischoff (Dui>- Hansen (Den) 0-1, Wabls (Dui)-Joe- soepov (Sovi 1/2-1/2, Wirthensohn (Zwi)-Müller (Dui) 0-1. Lobron (Duit- Piket (Nedi 1/2-1/2, Wegner iDuii-Pia Cramling (Zwei 0-1. Knaak (Duii- Maus (Duii 0-1. Schieten Bridge Lienden. NK skeet. Eindstand, man nen: 1. Swinkels (Best) 215 punten (in barrage 25 uit 25). 2. Dompeling (Die- men) 215 (23 uit *25). 3. Van Iperen (L,o- pikerveldi 211. Vrouwen: l. Heems kerk (Rijnsburgi 173, 2, Hamers (Dongen) 170. 3. Vriend (Uithoorn) 156. Killarnev (Ier). EK landenteams, mannen, 26ste ronde: Denemarken- Tsjechoslowakije 23-7, Zwitserland- Italië 6-24, België-IJsland 14-16, Sov jetunie-Frankrijk 19-11. Bulgarije- Polen 5-25, Spanje-Duitsland 5-25. Finland-Hongarije 5-25. Nederland- Liechtenstein 17-12. Turkije-Zweden 17-13. Joegoslavië-Groot-Bnttanmë 10-20. 27ste ronde: Duit-sland-Joegoslavië 20-10. IJsland-Denemarken 18-12. Griekenland-Sovjetunie 11-19. Frankrijk-Spanje 16-14. Zwitser land-Polen 12-18. Eindstand: 1. Groot-Brittannie 546, 2 Zweden 527,3. Polen 504,4. IJsland 501. 5. Italië 479. 6. Nederland 478. 7. Sovjetunie 463. 8. Frankrijk 455. Eer ste vier geplaatst voor WK. Skeeleren IJlst. Elfmerenrace: 1 Huizebosch 82 km in 2.26.31. 2. Kromkamp. 3 Henri Ruitenberg. 4. Zandstra, 5 Oosten op 1.30. 6. Westerman. 7. Rokx. 8. Ferwerda op 2.30. 9. Terp stra, 10. Slagter. eerste vrouw: 38 Van Boven op 18.00. Triathlon Motorcross Killinchy IN-Ier). Grand Prix 125 cc. eerste manche 1 Moore VSt). 2. Karlsson (Zwei, 3. Vialle (Frai. 4. Pratley (GBri. 5. Albertijn (ZAfi. 11 Van Drunen. 14. Sweebe. 15. Van Rees. 22. Hartelman. Tweede man che: 1 Everts (Beli. 2. Moore. 3. Trag- ter (Nedi. 4. Albertijn. 5. Van Drunen. 16. Sweebe. 19. Advokaat. 22. Hartel man. WK-klassement na 16 manches: 1 Everts 259 punten. 2. Moore 238. 3 Tragter 167. 4 Demaria (Fra> 137. 5. Schmit (VSt) 129, 7. Van Drunen 110. 12 Sweebe 59. 13. Van Rees 57. Nismes (Bel). Grand Prix 250cc eer ste manche: 1 Johansson (Zwei. 2. Puzar i Ita 3. Parker iVSu 4. Ber voets (Beli. 5. Evertsen (Nedi. 10 Strijbos (Nedi. 12. Van Doorn (Ned). Opgave Visser (Nedi. Tweede man che: 1. Healey iVSU. 2, Bervoets. 3. Vehkonen (Fïni. 4. Strijbos, 5. Jo hansson. Den Bosch. SI'C. 1500 m zwemmen. 40 km fietsen. 10 km lopen mannen: 1. Kiens iEibergeni 1.51.21, 2. Pessink iVelpi 1.54.39, 3 Van Zeist (Amersfoort) 1.55.01. 4 Floris-Jan Koole (Middelburg) 1.55.10. 6. Oude man iBrakeli 1.55.26. Sater (Zwe), ETU-triathlon, 1500 m zwemmen, 80 km fietsen. 21 km lo pen, mannen: 1 Allen (VSt) 3.23.08. 2. Barel iNed) 3.26.50, 3. Kiuru Fin) 3.28.18.4. Thoren (Dem 3.29.56.5. Tin- ley (VSti 3.30.52. 7. Loyens (Ned) 3.31.31. Brasschaat (Bell. 1900 m zwemmen. 80 km fietsen, 21 km lopen mannen: 1. Van Lierde (Beli. 2. Van den Bosch (Nedi. 3. Van Gossum (Bel). 4 Manjnissen iNed). 5. Claes (Beli. Pèking (Chi). ISO-triathlon. 1500 m zwemmen. 40 km fietsen. 10 km lo pen. mannen: 1 Beven (Aus> 1.48.43. Vrouwen: 1 Hansen (VSti 2.05.40, 2 Morrison (Cam 2.09.20, 3. Pool (Nedi 2.10.14. Waterpolo Long Beach (VSt). FINA wereldbe ker vrouwen, halve finales: Nederland-Verenigde Staten 8-7 n.v (7-7. 0-2 4-1 1-2 2-2 0-0 1-0). Finale: Ne derland-Australië.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 15