Schapers loopt eerste GP-zege mis PZC Stefan Edberg vroeg in vorm f-""® m Doelpuntenfestijn van l hockeyteam duurt voort Rob Simon grijpt Zeeuwse tennistitel Nederland op weg naar finaleronde sport Smaakmaker buigt hoofd in spannende finale van Rosmalen 13 Primeur in dubbel Grastoernooi Rosmalen kerngezond Drie halve finalisten al bekend Rob Bianchi trainer SCHC MAANDAG 17 JUNI 1991 ROSMALEN (ANP) - Het dubbelspel in Rosmalen gaf een primeur. Voor de eerste keer was de finale van een ATP- toernooi een volledig Nederlandse aangelegenheid. In de eindstrijd stond Haarhuis en Davids tegenover Kraji- cek en Siemennk. Haarhuis en Davids wonnen met 6-3 7-6 <7- 5). Het duo verdeelde 40.000 gulden. Daarmee boerde vooral de Monegask Haarhuis aardig de laatste drie weken. Op Ro land Garros verdiende hij 75 mille, in Brabant 28.000 gulden. TERNEUZEN - Het kostte de ge louterde Koh Simon gisteren in Ter neuzen niet veel moeite om een oordeel te vellen over hel Zeeuwse kampioenschap ten nis. dat hij zelf in het heren en kelspel in de B-categorie win nend had afgesloten. „Ik heb een aantal spelers gezien die me in positieve zin zijn opgeval len." De 25-jarige tennisleraar had net met zijn broer Mike de finale van hel herendubbcl uit handen gegeven, maar keek toch terug op een geslaagd eve- ROSMALEN (ANP) - Het gras- toernooi in Rosmalen is finan cieel kerngezond. Ondanks de regenval kwamen er 16.000 toe schouwers naar het Autotron, zestig procent meer dan het vo rig jaar. Dat verklaarde drs. Lips, direc teur van het Autotron. op de af sluitende persconferentie Op de vraag hoeveel Alrecon Media moest bijschieten, ging hij niet in. Het bedrijf had zich garant gesteld voor een verlies tot het bedrag van één miljoen gulden. Lips kwam tot zijn aantal aan de hand van de verkochte entree bewijzen. Vorig jaar telden de organisato ren 22.000 toeschouwers. Bij na telling bleken dat er slechts 10.000 te zijn. Daardoor leed de tweede editie een verlies van 800.00 gulden. Door het deficit kwam de financiering van het derde toernooi in gevaar. Alre con Media schoot te hulp. Het garandeert de organisatie van 1992 tot en met 1994 een bedrag van 2.6 miljoen aan sponsorgel den. PARIJS (ANP) - Na vijf speelda gen zijn drie van de vier plaat sen in de halve finales van de Europese titelstrijd in Parijs al bezet. Nederland is met acht punten uit vier wedstrijden winnaar van groep A. uit groep B gaan geheel volgens de prog noses de eveneens nog zonder puntverlies gebleven teams van Engelnd en Duitsland over. De kwalificatie van de Duitsers is officieus en gaat alleen niet door als Duitsland met mon stercijfers verliest van zowel Engeland als Wales en Ierland afsluit met een enorme over winning op de Belgen. Engeland boekte net als Oranje zondag de vierde achtereenvol gende zege. Tegen Belgiè werd het 3-0 door treffers van Wil liams, Potter en Batchelor. De Duitsers, die pas aan hun derde wedstrijd toe waren, versloegen de voor hun laatste kans strij dende Ieren eveneens met 3-0. Nederland zal nog tot woensdag avond laat moeten wachten voordat bekend is wie twee da gen later als tegenstander in de halve finales fungeert. Dan slui ten Engeland en Duitsland de groepswedstrijen af. Mark Spitz weer laatste CANET (SID) - De pogingen van de Amerikaanse zwemlegende Mark Spitz om terug te komen worden steeds pijnlijker. De in middels 41-jarige zevenvoudige Olympische kampioen van Munchen legde zondag in de Franse badplaats Canet de 100 meter vlinderslag af in 58,93 se conden. Hij werd daarmee ui teraard laatste. Negentien jaar geleden zegevierde hij in Mün- chen in 54,27 seconden; toender- tijd een wereldrecord. Spitz lag bij het aantikken niet alleen twee seconden achter op de winnende Canadees Marcel Gcry: hij was ook 0,16 seconden langzamer dan bij zijn eerste start over 100 meter vorige maand op het vakantie-eiland Tenerife. Het is de bedoeling van Spitz zich het komend jaar voor de Spelen van Barcelona te kwa lificeren. Voor de start in Canet verklaar de Spitz: ..Bij de wedstrijd op Te nerife voelde ik me bij de start als een knaap van éénentwintig, bij het keerpunt op de vijftig me ter was ik dertig, op vijfenzeven tig zo oud als ik nu ben en bij het aantikken honderd en één jaar." In Canet zag hij er nog ouder uit. Sportief gezien had de overwin ning van Norbert Rosza op Adrian Moorhouse heel wat meer te betekenen. De Hongaar won de 100 meter schoolslag in 1.01.51. Moorhouse werd tweede in 1 02.15 nement, waarin een aantal jon ge talenten zich nadrukkelijk had gemanifesteerd. Het waren vooral Dennis van 't Westeinde ('t Halve Maantje) en Jauko Bronkhorsl uit Vlissin- gen die op Rob Simon een goede indruk hadden gemaakt Deze twee spelers toonden inzet, en slaagden er mede daardoor in verrassend tot de finale van het herenenkel C door te dringen. ..Ik heb van de week veel les ge geven en dus lang niet alle par tijen gezien. Maar ik heb veel spelers wilskracht zien tonen. Dat spreekt altijd aan", verze kerde Rob Simon. Rob Simon stelde ook onom wonden vast dat verschillende spelers in de hoogste catego rieën door een gebrekkige instel ling waren uitgerangeerd. Hij kwam zelf voor het eerst uit op het Zeeuwse kampioenschap en was meteen de favoriet. Tussen de oren „Ik heb enkele spelers gezien, die wel talent hebben, maar bij wie het tussen de oren niet goed zit. Bij sommigen dacht ik: wat staan die nou hier te doen. waar zijn ze mee bezig?" Het was in dat opzicht ook veel zeggend dat Rob Simon in feite alleen in de halve finale op taaie tegenstand stuitte. In een drieënhalf uur vergende partij schaaktennis, waarin rally's van veertig slagen geen uitzondering waren, kwam hij twee keer in de tie-break langs Serge Carpen- tier In de eindstrijd had Simon, trainer van Animo, geen enkele moeite met Marcel Wolfert. De jonge Vlissinger beschikte over een goede opslag en een prima smash, maar getuigde van wei nig vastheid in zijn slagen: 6-2. 6-1. Nathalie Tijssen In het dames enkel B maakte Nathalie Tijssen haar plaatsing waar. De sterkste speelster van Animo trof na een gemakkelijke zege in de halve finales (6-2, 6-0 tegen Chantal van Schelven) Marjolein Kodde, die voluit en vrijuit spelend in een zinderende partij verrassend goed bij bleef. Na een krappe nederlaag in de eerste set (7-6) moest Kodde evenwel ook in de tweede set haar meerdere erkennen: 6-3. Jauko Bronkhorst verraste in de halve finale van het herenenkel C zeer overtuigend de als eerste geplaatste René Montenarie (6- 3.6-1», maar slaagde er niet in om een goed toernooi met een titel te bekronen. Hij stuitte in de eindstrijd op de eveneens onver wacht tot de finale doorgedron gen Dennis van 't Westeinde. die in twee sets aan het langste eind trok: 6-4, 7-6. Bij de dames in de hoogste C-ca- tegorie slaagde Chantal de Vey er in de finale in om van Mariette Groenleer te winnen. De Vey kreeg na haar nederlaag in de eerste set (7-5) meer greep op haar opponente en verzekerde zich twee keer afgetekend van de winst: 6-2 en 6-4. Uitslagen: Heren enkel B, halve finale: Rob Si mon- Serge Carpentier 7-(i, 76; Marcel Wolfert- Marcel Schouw 6-1. 7-5. Fi nale: Rob Simon- Marcel Wolfert 6-2. 6-1 Dames enkel B. halve finale: Natha lie Tijssen- Chantal van Schelven 6-2. 6-0; Marjolein Kodde- Isabelle Leen houwers 3-6. 6-1. 75. Finale. Nathalie Tijssen- Marjolein Kodde 7 6. 6-3 Dames enkel C, halve finale: Mariet te Groenleer- Kelly Bonman wo.: Chantal de Vey- Marielle Ridderhof 6-2. 6-4 Finale: Chantal de Vey- Ma riette Groenleer 5-7, 6-2. 6 4 Heren enkel C, halve finale: Rene Montenarie- Jauko Bronkhorst 36. 1-6; Dennis van 'L Westeinde- Serge Eude 6-4, 7-6 Finale: Dennis van 't Westelnde- Jauko Bronkhorsl 1-6. 6- 2.7-6 Dames enkel C2. halve finale: Corine David.se- Elsa Grootenhuis 62. 7-5; Manie Delfsma- Marjolein Meulen- berg 7-6 G-2 Finale Corine Davidse- Marije Delfsma 7-5. G-2. Heren enkel C2, halve finale: Jurjen Mooibroek- Peter Kernwijzer 6-3. 6-0; ffilen Mac Gillavry- Niek van Remor- tel 3-6, 6-0, 6-2. Finale Jurjen Mooi broek- Glen MAc Gillavry 6-3, 6-1. Dames enkel I), halve finale: Moni que Walraven- Ria Wisse 6-4, 75. Pia Vos- Lydia Boogaart 1-6. 16 Finale Monique Walraven- Lydia Boogaart 6-1.7-5 Heren enkel D. halve finale: Jan Nij- sten- Ruben Hendrikse 5-7. 16; Seb Linnenbank- Liet Erpeltnck 6-4. 7-5 Finale Seb Linnenbank- Ruben Hendrikse 6-4, 6-2. Heren enkel D2. halve finale: Ignace Smit- Adn van Oorschot 6-1, 3-6. 6-2; Bob Hamelink-' Grcgor Oomens 6-2, 1-6.6-3. Finale: Ignace Smit- Bob Ha melink 7-5, 6-3. Heren dubbel B, finale: Rob Simon/ Mike Simon- Patrick Marteijn'Paul de Haan 0-4.5-7,4-6. Dames dubbel B. finale: Angela La- tuheru Annemane Verrljzer- athalie Tijssen Chantal van Schelven 2-6. 6- 7. Dames dubbel C. finale: Eva Latuhe- ruChantal de Vey- Nancy Blok/Anke Lijbaart 6-1.6-2 Heren dubbel C, finale: Mario Leen- houwers'Menno van den Hout- Serge Eude- Ramon de Jong 7-5, 6-2 Dames dubbel D. finale: Chantal van Leeuwen/Monique Walraven- Suus Komer Pia Vos 3-6, 4-6. Heren dubbel D, finale: John Leen houwers Arno van Trigt- Ad Hij- mans'Jo Wisse 6-4.6-2 Volleyballers trotseren hoogspringers en publiek RIO DE JANEIRO (ANP) - Op eens was de Braziliaanse dans voorbij. In de vijfde set van Brazilië - Nederland volley bal. Voor het eerst overstem den twintig supporters uit Holland ruim 7.000 collega's uit Rio de Janeiro. Brazilië - Nederland voor de World Lea gue: 2-3 na bijna drie uur. via 16-14 11-15 11-15 15-8 7-15. Met de zege zette Nederland een belangrijke stap op weg naar kwalificatie voor de eind ronde van de World League, eind juli in Milaan. Nederland en Brazilië zijn de belangrijk ste kandidaten voor de tweede plaats in groep A. Zondag nacht volgt in Rio het tweede duel. waarna Brazilië in het slotweekeinde naar Amster dam komt. Alleen al in de fina le van de competitie is twee miljoen gulden te verdelen door vier landen. Brazilië - Nederland was emo tioneel. Op en om het veld Op de tribunes maakten de fans ritmisch lawaai. Dans, zang en trompetgeschal. Een ander, veel fraaier geluid dan de gas- toeters in Apeldoorn vorige week. De Braziliaanse spelers leven van die aanhankelijk heid. Vooral Tande. die eigenlijk Alexandre Ramos Samuel heet. jutte het publiek in in slechte tijden telkens op. De mensen floten bovendien striemend als een Nederlander ging serveren, om de concen tratie te verstoren Avital Selinger trok zich daar van in de beslissende set niets aan Op een sterke opslag reeks van de spelverdeler liep de ploeg van 1-1 weg naar 1-6 Het gat was geslagen. Brazilië uitgeteld. Pesterijtjes Binnen de lijnen probeerden de Brazilianen andere Latijn se pesterijtjes. Zo besloten ze geregeld het zweet van de vloer te wissen op momenten dat het verboden is. Brokking reageerde furieus, wat enige verbetering opleverde. Nederland won. omdat de ploeg meer kwaliteit heeft. De eerste set gmg nog verloren na een voorsprong van 14-12. Ne derland profiteerde te weinig van de normaliter sterke blok kering, die in de openingsset slechts één punt opleverde. Negrao, Tande en Gavio we ten dat Selinger klein is en re latief gemakkelijk te passeren aan het net,. Later werkte het blok beter, met vijf en vier punten in de gewonnen twee de en derde set. In de derde verving De Reus in de slotfase Selinger. met het doel een blok mee te pikken. Hij maakte de laatste twee punten. In de vierde reeks, waarin een vlot opgelopen achterstand van 0-8 niet op te halen bleek, gaf Brokking de basis rust voor het toetje. Van der Meu- len mocht zijn machtige sprongservice plaatsen. Klok en Van Ree verdedigden. De Reus verving Van der Horst. Alleen Koek kwam niet in ac tie. Bij Nederland maakte Edwin Benne een opvallend goede rentree na ruim een week ab sentie Vervanger Marko Klok, die vorige week tegen Frankrijk debuteerde als ba sisspeler. maakte ook de start in Maracanazinho mee. Brok king achtte het verstandiger Benne vooralsnog aan de kant te houden, hoewel de speler zelf zei klaar te zijn. Benne bleef tot 11-11 in de eerste set reserve. Toen viel hij in, om niet meer te verdwijnen Klok passte goed. maar Benne bracht meer lengte, noodzake lijk in blokkerend en aanval lend opzicht. World League: Groep A: Brazilië - Nederland 2-3 (16-14 11-15 11-15 15-8 7-15). Cuba - Canada 3-0(15-6 15-13 15-13). Groep B: Sovjetunie - Verenigde Staten 3-0 (15-10 15-4 15-5). Italië - Zuid-Korea 3-0115-13 15-3 l5-7> ROSMALEN (GPD) - Bij alle nattigheid die Rosmalen in de afgelopen week verstouwde, konden de tranen van Michiel Schapers ook nog wel. De 31-ja- rj„e veteraan was gisteren mil limeters verwijderd van het ab solute hoogtepunt uit zijn ten- „I,loopbaan: een Grand Prix-ti ki. Maar het bleek toch nog te ver weg. Het zou voor Schapers de eerste Grote Prijs zijn geweest en wel licht ook de laatste. Hij heeft in elf jaar proftennis heel wat GP's afgelopen, maar altijd zonder re sultaat. Gistermiddag had hij de hoofdprijs voor het oprapen, maar net toen de lange Eemnes- ser bukte, kreeg hij een duw van zijn tegenstander Christian Sa- ceanu. Dreun De 22-jarige Duitser - gecoacht door de vroegere trainer van Schapers. Martin Simek - ver nietigde twee matchpoints te- LONDEN (RTR/ANP) - Een «eek voordal hij op Wimbledon rijn titel moet verdedigen, ver keert Stefan Edberg in blaken de vorm. De Zweed veroverde gisteren voor de eerste keer in rijn loopbaan de beker op Queens, het traditionele voor- tereidingstoernooi op de Open Engelse. In de eindstrijd had de tammer een van de wereld op- nllend weinig problemen met de Amerikaan David Wheaton: $-26-3. g, die in Parijs andermaal de hoofdprijs greep door verlies in de kwartfinales tegen de Amerikaan Jim Courier, was in Londen oppermachtig. Het ï2s duidelijk dat hij blij was rcereens gras onder zijn schoe nen ie voelen. In de kwart-finale speelde hij de beste partij van het toernooi tegen de Australiër I pat Cash. die die eindelijk weer I devorm lijkt te naderen die hem wit de titel op Wimbledon ople- verde. In de halve finales was het verzet van de Amerikaan Was hington heel wat minder ge weest. In de eindstrijd tegen Wheaton gaf Edberg vrijwel geen kans ieg. Zijn service-volleyspel was niet te bespelen voor de Ameri kaan. de opslag van Wheaton vormde voor de Zweed opval lend vaak geen probleem. De lichte enkelblessure van Whea ton deed weinig aan Edbergs triomf af. Florence In Florence, waar de gravelspe- I cialisten die niet genoeg hadden aan twee weken Parijs hun hart nog eens konden ophalen, keer de Thomas Muster weer eens te rug op het centrecourt. De Oos tenrijker, die op Roland Garros vroeg uitgeschakeld werd, ver sloeg in de eindstrijd zijn landge noot en grote rivaal Horst Skoff in drie sets. In Birmingham kende ook Mar tina Navratilova een uitstekend begin van het grasmaandje. De Amerikaanse, die nogmaals al les op Wimbledon heeft gezet, versloeg in de finale de Sovjet- russische Natalja Zvereva in twee reeksen. Een ronde eerder was Navratilova te sterk ge weest voor Brenda Schultz. die eindelijk eens profijt had van haar sterke opslag. Londen. Queens, mannen. 1 miljoen gulden. Halve finales: Edberg (Zwe.Ti - Was hington (VSt) 6-4 6-2, Wheaton iVSb' 6) - Jan-yd (Zwe/7) 6-3 6-4. Finale: Ed berg - Wheaton 6-2 6-3. Florence. Mannen, 500.000 gulden. Halve finales: Skoff (.Oos/'l) - Masso (Bel) 6-4 6-4, Muster (Oos) - Costa (Spa) 6-7 6-1 6-3. Finale: Muster - Skoff 6-2 6-7 6-2. Davis Cup Wereldgroep kwartfinale: Verenigde Staten - Spanje 2-0. Gil bert - Emilio Sanchez 6-4 6-4 6-2. John McEnroe - Carbonell 6-3 6-2 6-1. Leach/Pugh - Emilio Sanchez/Casal 7-6 6-3 7-6 Pecz. Hongaarse Satelliet, tweede toernooi Finale: Van den Berg (Ned) - Keski- nov (Sov) 6-4 4-6 6-2. Birmingham. Vrouwen Halve finales: Navratilova (VSU1) - Schultz (Ned) 6-3 6-2, Zvereva (Sov/4) - Garrison (VSt/2) 2-6 7-6 8-6. Finale: Navratilova - Zvereva 6-4 7-6. zijn excuses aan aan het pu bliek., maar dat hoefde niet. Hij had voor een zinderend slot van het grotendeels verregende - maar volgens de organisatie niet verlieslijdende - toernooi ge zorgd Al had de partij bij vlagen iets weg van een A2-fmale. Scha pers sloeg bijvoorbeeld een keer vier dubbele fouten in een game en wist het punt toch nog te red den. De spanning vergoedde veel De met een wild card binnenge komen oudgediende werd dus de smaakmaker van het gras- toernooi. En hij deed sportief en financieel goede zaken. Op de wereldranglijst steeg hij in een week honderd plaatsen (hij is nu ongeveer 150) en hij streek ook nog eens 40.000 gulden aan prij zengeld op. Daar kan hij de boe te van Parijs (10.000 gulden i mooi van betalen. Toen hij gis terochtend de finale bereikte - op zaterdag werd vanwege de re gen geen bal geslagen - kon hij dus al niet meer stuk. Geen reclame De manier waarop Schapers via Michael Stich in de eindstrijd was gekomen, was overigens be paald geen reclame voor de ten nissport, De Duitser klaagde over een pijnlijke knie, volgens Schapers was het aanstellerij. Toen de spelers voor een regenpauze stopten, maakte Stich van de ge legenheid gebruik om een ban dage aan te laten leggen. De ach terdocht van de Nederlander werd er niet door weggenomen. Op de dag dat Schapers sportief tot grote hoogte steeg, daalde hij dus razendsnel in achting bij een van zijn collega's. Stich was erg ontdaan over het gedrag van de oude rot, „Ik begrijp niet waar hij mee bezig is. Hij speelt al tien jaar op dit niveau en dan loopt hij nu nog steeds overspannen te doen. Hij ging tekeer tegen me alsof ik het slechtste wezen ben dat er rondloopt. Wat heb ik hem misdaan", vroeg Stich zich na af loop af. Rosmalen. ATP-grastoernooï, man nen. 500.000 gulden, halve finales: Schapers (Ned) - Stich iDui/2) 6-4 7-6 (7-4). Saceanu (Duit - Hlasek (Zwi/4) 6-3 3-6 7-6(7-5). Finale- Saceanu - Schapers 6-1 3-6 7- 5. Dubbelspel, halve finales: Sieme- nnk/Krajicek (Ned) - Garrow/Kin- neair (VSt) 7-6 7-6. Haarhuis/Davids (Ned) - Nijssen/Suk (Ned/Tsj) 7-6 6-7 6-4 Dubbelspel Haarhuis/Davids - Siemerink/Krajicek 6-3 7-6 gen bij de stand 4-5 in de beslis sende set. Die mentale dreun kwam de Nederlandse routinier niet meer te boven. Saceanu - nummer 113 van de wereld en drie jaar geleden door Günter Bosch een 'nog groter ta lent dan Becker' genoemd - ser veerde naar 6.-5 en brak vervol gens de service van Schapers. Die schonk met een dubbele fout zijn opponent drie matchpoints. waarvan de tweede werd verzil verd: 6-1, 3-6, 7-5, Schapers moest bij de 5-4-voor- sprong serveren voor de belang rijkste game uit zijn leven. Het werd de meest tragische. „Tra gisch is als ik zometeen met de auto onder de trein kom", relati veerde de verliezer na afloop koeltjes. Maar innerlijk moet hij ontploft zijn. Na de laatste slag zat hij minutenlang verborgen onderzijn trillende handen. Ont roostbaar Saceanu zelf, bondscoach Stan ley Franker en toernooibaas Wim Buitendijk ontfermden zich over hem. Ted Troost (die Schapers onder handen heeft) keek van een afstandje toe, maar kon weinig uitrichten. De twee duizend toeschouwers voelden met de ontdane dertiger mee. Schapers bood even later nog Schapers was gisteren na (le laatste slag minutenlang ontroostbaar. In de finale van het toernooi van Rosmalen gaf liij drie matchpoints uit handen (foto ANP/Toussaiiit Kluiters) Jacques Brinkman (midden), die evenals Taco van den Honert zijn honderdste interland speelde, pas seert de Poolse doelman Sobczak. Rechts Mare Delissen foto ANP/Koen Stiyk) minuten interlandhockey, de laatste oefenwedstrijd tegen In dia meegerekend. „Het was leuk geweest als ik de nul had kunnen handhaven", aldus de Tilburger. „Maar meer ook niet." De duizenden bezoekers aan de vlooienmarkt die vlak bij het Ju les Noel-stadion werd gehouden, hadden geen weet van de sco ringsdrift van Floris Jan Bove- lander. De Bloemendaler, zater dag al goed voor een hattrick, vertoonde zijn kunsten als straf cornerspecialist voor slechts een paar honderd liefhebbers. De Poolse doelman Pawel Sobczak zal nog wel eens midden in de nacht wakker schrikken als hij aan die Oranje-beul met shirt nummer elf wordt herinnerd. Ij zig kalm mikte Bovelander de bal zes keer in het Poolse doel, vijf keer uit een van de veertien strafcorners, eenmaal uit een strafbal. waarmee hij de rust stand op 5-1 bracht. De 10-1 betekende overigens geen record voor Oranje, dat in 1989 in Madison met 14-1 van Zimbabwe won en vier jaar gele den Polen in Amstelveen al eens met 12-3 'walste'. Voor Ab van Grimbergen, alge meen secretaris van de Europe se Hockey Federatie, staat het vast dat de formule voor het toernooi gewijzigd moet worden. „Het zou voor alle betrokkenen veel beter zijn als we voor 1995 in Dublin met twee groepen van vier teams konden spelen. Het is overigens geen nieuwe discus sie. Het probleem is dat de zwak ke landen er niet voor voelen, zo dat het heel moeilijk is verande ringen door te voeren. Maar ik geloof dat het er nu toch maar eens van moet komen." Na vier wedstrijden in vijf dagen staat Nederland de komende vier dagen slechts één duel te wachten, woensdag tegen Italië als afsluiting van de voorronde. „Vrijdag in de halve finales be gint het toernooi pas", aldus Mare Delissen. „Het team draait heel soepel. Beter dan ik voor mogelijk had gehouden. Dat komt door twee factoren. Ten eerste zijn enkele spelers heel goed in vorm. En ten tweede heeft de bekendmaking dat Jor- ritsma weer coach wordt, veel rust bij ons gegeven. De sores uit Nederland hebben we achter ons gelaten." Parijs. .Mannen. EK Groep A. Nederland - Sovjetunie 4-0 (2-0). 16 Bovelander 1-0 isci. 28 Bovelander 2-0 isb). 41 Bovelander 3-0 (SC). 65 Van Ede 4-0 Scheidsrechters. Todd (GBr) en Wolter (Duii. Toeschou wers: 500. Nederland - Polen 10-1 (5-1). 2 Musia- lowski 0-1.6. Bovelander 1-1 isci. 12 Veen 2-1, 28 Veen 3-1. 32 Weterings 4-1 isci, 33 Bovelander 5-1 isb), 53 Bovelander 6-1 (sc). 58. Bovelander 7-1 (sc). 61. Bovelander8-1 isc), 62 Bo velander 9-1 (sc), 66 Brinkman 10-1. Scheidsrechters: Speleers (Bel) en O'Connor deri. Toeschouwers 300 Frankrijk - Zwitserland 3-2 (1-0). 27 Ponthieu 1-0, 51. Vogel 1-1, 53 Viala 2-1, 56 Ponthieu 3-1 (sb). 60. Strebel 3-2 (sc). Frankrijk - Italië 2-0 (1-0). 21 Pon thieu 1-0, 69. Mordac 2-0 (sc) Stand: Nederland 4 4 0 0 8 29- 1 Sovjetunie 3 2 0 1 4 6-5 Frankrijk 4 2 0 2 4 6-12 Polen 3 1 0 2 2 4-13 Italië 3 0 12 1 3-7 Zwitserland 3 0 12 1 4-14 Nederland geplaatst voor halve fi nales. Groep B. Engeland - Spanje 1-0 (1-0). 11 Gnm- ley 1-0 (sc) Ierland - Wales 3-1 1 -120 Kirkwood 1-0,30. Rees 1-1 (sc). 61. Kirkwood 2-1. 69. Clarke 3-1 Engeland - België 3-0 (1-0). 18. Wil liams 1-0, 47 Potter 2-0 (sc). 52. Bat chelor 3-0. Duitsland - Ierland 3-0 (3-0). 10 Sah- ger 1-0,22 Fischer 2-0 tsc). 25 Fischer 3-0 (so. Stand: Engeland 4 4 0 0 8 10-2 Duitsland 3 3 0 0 6 13-0 Ierland 4 2 0 2 4 7-8 Spanje 3 1 0 2 2 4-6 België 3 0 0 3 0 2-10 Wales 3 0 0 3 0 2-12 Engeland in de halve finales. PARIJS (ANP) - De Internatio nale Hockey Federatie doet er goedaan de formule voor de Eu ropese titelstrijd drastisch te herzien. Het toernooi in een bui tenwijk van Parijs geeft aan, dat het gat met de toplanden zo gapend is geworden, dat het Vut' met een nog veel groter minderwaardigheidscomplex thuis zal komen. Wereldkampioen en titelverde diger Nederland toonde ook in het weekeinde geen enkel mede lijden met de teams, die in de wel aer zwak uitgevallen groep A tegenstanders waren aange wezen De al gereserveerde plek Ede halve finales werd met acht tatvierendedoelcijfers29-l vei liggesteld. De Sovjetunie, geen schim meer van de ploeg die heel ver kwam in de toernooien om het Euro pas kampioenschap van 1983 •alver na een strafballenserie te- Oranje) en de wereldtitel '5" 1986(vierde), kwam er zater- ^gmet 04 nog genadig van af. raenwas zondag niet meer dan speelbal van Nederland, dat Pis was uitgeraasd bij een score 110-1. De Polen, die in eigen ^d nog altijd wachten op het kunstgrasveld, namen in tweede minuut de leiding l0reen verzilverde strafcorner Musialowski. Het beteken- de eerste tegentreffer voor «taan Frank Leistra in 221 Seles in Cup (RTR) - Monica !S tm'6gekomen op haar J'ï'^eer in het toernooi 'Qe Federation Cup uit te ko- p terdag liet de winnares oiand Garros in Belgrado •dat ze alsnog met het na- team van Joegoslavië gemaand in Nottingham zal zijn. De beslissing ui* 's een &evolg van de ssspr-, rf^e'' d'e luidt dat ten- Miewi hlLs aan de °>ymP>- fczen u mogen deelnemen F«w 111 het toernooi om de tion cup hebben ge- PHOVEN (ANP) - Rob Bian- C' ®P het moment coach van I Nederlandse mannen hoc- dat strijdt om de Euro- wordt volgend seizoen "ach van de hoofdklas- SCHC uit Bilthoven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 13