Wind scherprechter bij surfen Op routine door het tennisleven 15 Everts treedt in voetsporen Barel Linkshander Klol brengt emotie bij volleybalmannen sport Arjen en Stefan Gideonse bij top zes in ronde van het Veerse Meer Zo gezegd Recorddeelname bij tenniskampioenschap MAANDAG 10 JUNI 1991 KAMPERLAND (DE SCHOTS MAN) - De surfers moesten gis teren tijdens de elfde ronde van het Veerse Meer al hun vaardig heden aanwenden om de zestig kilometer-duurproef te door staan. Toen om half elf het start schot klonk, was de lucht be wolkt en stond er een wind kracht van hooguit 1 a 2. Na an derhalf uur surfen brak de lucht open en trok plots de wind aan tot kracht 7. De wedstrijdsur fers, 181 in totaal, die voor een groot zeil van 9 vierkante meter hadden gekozen, konden ter nauwernood op hun plank blij ven staan. Hans Knipscheer had de weersomstandigheden goed ingeschat. De surfer uit Wielin- gerwerf (Noord-Holland) bleef in het geweld overeind en klop te in de eindfase zijn naaste be lager, Alexander Hoekstra uit Tietjerk (Friesland). De 16-jarige Stefan Gideonse uit Veere, lid van Zuid-West 7, kwam na ongeveer vier uur als eerste Zeeuw over de finish. Gi deonse eindigde in het to taalklassement als vijfde waar bij hij met nipt verschil zijn ou dere broer, Arjen Gideonse uit Vlissingen, versloeg. „Ik heb voor een zeil van 7.5 vierkante meter gekozen. In de eerste ron de lag ik op een 20e plaats. Maar toen begon het te waaien en spoot ik met mijn kleine zeil voorbij alles en iedereen", zegt Stefan Gideonse uit Veere tevre den. Arjen Gideonse's (20) keuze viel op zijn grote zeil van 9 vierkante meter. „Alles of niets dacht ik." Arjen'Gideonse ging ook zeer voortvarend van start. In de tweede ronde zag hij echter zijn voorsprong slinken en moest hij ook zijn broer voor zich dulden. „Ik had misschien bij het keer punt van zeil moeten wisselen, maar ik dacht, dit kan ik wel houden." Piet Lukasse, eveneens lid van de organiserende vereniging Zuid-West 7. had net als Arjen Gideonse zijn krachten over schat. Met bravoure doorkliefde hij in de beginfase met groot zeil de toen nog rustige branding. De 37-jarige Zeeuwse surfer leek 11- nea recta op een overwinning af te stevenen. Maar de lichtge wicht moest zijn hoofd buigen voor de aanwakkerende wind kracht. Zienderogen gaf hij me ters toe op het aanstormende duo, Alexander Hoekstra en Hans Knipscheer. Foutieve beslissing Tot verbazing van velen koos Alexander Hoekstra, de 24-jari- ge wereldkampioen Race-Board 1990, halverwege de race voor een groter zeil. Een foutieve be slissing, zo bleek later. Ook om dat de surfers alleen bij het keer punt van zeil mochten wisselen. „Ik dacht dat ik met een zeil van negen vierkante meter meer snelheid zou bereiken, irect daarna ging het ook nog redelijk goed. Maar 1 kilometer voor de finish scheurden twee voetban den van mijn surfplank af. Door de stevige windvlagen, kwam er meer druk op die banden te staan. Als ik geen pech had ge had, dan had ik Hans Knip scheer kunnen kloppen." Geduld Direct na de start voelde Hans Knipscheer al dat hij goed in de race zat. „Maar toen moesten we een heel eind vóór de wind sur fen. Ik surfte met een zeil van 8 vierkante meter en de jongens met een groter zeil spoten me voorbij. Ik werd teruggeworpen naar de zevende, achtste kwam. In het laatste stuk heb ik hem gepakt", zegt de 22-jarige Knipscheer. Sinds een jaar geven Hoekstra en Knipscheer elkaar op course race boards weinig toe. Vorig jaar mocht Hans Knipscheer Ne derland in Argentinië vertegen woordigen op het wereldkam pioenschap in die discipline. „Dat had ik in een circuit afge dwongen. Maar deelneming aan het wk kostzo'n vierduizend gul den en de bond gaf slechts een kline bijdrage. Ik kon dat niet. bekostigen. Toen is Hoekstra uitgezonden", zegt Knipscheer die dit seizoen al vijf wedstrijden winnend heeft afgesloten. „Het gaat elke keer beter." Het opdoen van veel wedstrijd ervaring is hèt ingrediënt om in de Nederlandse surftop een rol te spelen. „Daardoor verbeter ik keer op keer mijn start en leer ik een tactisch slimme race te va ren. Dat heeft me vandaag weer de overwinning gebracht. Deze zomer wil ik graag aan de World-Cup branding-surfen in Lanzarote meedoen. En als er ooit een geldschieter komt die me een ton biedt, dan zou ik de hele World-Cuptoer graag eens mee willen maken", filosofeert Hans Knipscheer. Gideonse Stefan en Arjen Gideonse zijn vol goede moed uit deze mara thonwedstrijd te voorschijn ge komen. „Als ik zie dat ik op ster ke jongens als Hoekstra en Knipscheer toch weinig toegeef, dan wil ik dit jaar vaker op lan delijk niveau uitkomen. Die jon gens trainen bijna elke dag en ik heb mijn MTS waar ik veel tijd in moet steken", zegt Arjen Gi deonse. „Na een jaar kunnen we dan zien of we sterk genoeg zijn om ook buiten Nederland te kijken. Een jongen van 16 heeft niet de kracht van een jongen van 22. Dus zullen we ons nog verder ontwikkelen", zegt Arjen Gi deonse. Rond half zes 's avonds waren al le surfers weer op het droge. Ook de gestrande surfers die door de organisatie in boten terug naar de veilige haven waren ge bracht. De rust op het water keerde terug. Uitslagen: 60 kilometer: 1. Hans Knipscheer Wieringerwerf, 2. Ale xander Hoekstra Tietjerk, 3 Ron Ruiter, 4. Paul van den Abeele (Bel gië), 5. Stefan Gideonse Zuid-West 7, 6. Ai-jen Gideonse Zuid-West 7, 7. Dick Hoekstra. 8. Remco Kaaden, 9. MarceLPols. 10 Bart Abrams, 11. Ar jan Ernst. 12. Adri Keet, 13 Dorien de Vries (eerste dame), 14 Piet Lukasse (Zuid-West 7). 15. Marlijn Brandt, 16. Tjitse Spitse, 17. Paul Bakker, 18. Jasper Vlasblom, 19 Rob Broek mans, 20. Ymke Goudswaard. 20 kilometer: 1. Mark van Osch, 2. Joost van Koevorden, 3. Roel van de Mast Zuid-West 7 4 André Goosen Zuid-West 7. 5. Frank Snepvangers. 6. Didier van Bellinghe, 7. Arent Mep- pelder, 8. Wim van Berge, 9. Axel Tukker, 10 Mark Geurts. Hans Knipscheer Knipscheer moest geduld oefe nen. Op de terugweg naai- De Schotsman overviel een flinke bui de surfers en moesten ze licht tegen de wind manoeuvre ren. Ook op dat moment hadden de surfers met groot zeil nog een voordeel. Maar daarna kregen surfers als Knipscheer hun ge lijk. „Ik zag dat ik steeds dich terbij Alexander Hoekstra De surfers op weg naar de finish fotografie Lex de Meester) Annemarie Veirijzer (23) en Angela Latulieru (19) van ZTC TERNEUZEN - Ze lopen beiden al jaren mee in het Zeeuwse vrouwentennis. Annemarie Verrijzer (23) en Angela Latuhe- ru (19) noemen zichzelf zelfs één keer „oud". Merkwaardig voor meisjes van die leeftijd, maar de werkelijkheid leert dat de meeste tegenstandsters op de Zeeuwse districtskampioen schappen in Temeuzen inder daad jaren jonger zijn. Toch ma ken Verrijzer en Latuheru nog steeds met veel plezier deel uit van de Zeeuwse Tennis Combi natie, waarin de een „slecht" en de ander heel behoorlijk pres teerde dit buitenseizoen. Verrijzer betitelt haar optredens op de buitenbanen als ronduit „slecht". De viervoudige Zeeuw se kampioene (inclusief jeugdti- tels) won van de zeven singles in de' competitie er welgeteld een. VWO-scholiere Latuheru (De Schelde) liet maai- twee keer een steek vallen, „maar in dubbels en mixed-dubbels was het niet om over naar huis te schrijven". Toch zijn ze allebei van plan ook volgend seizoen weer voor ZTC uit te komen, het tennisprodukt uit de geest van de voormalige districtstrainer Hans Felius, die volgens Verrijzer (lid van De Schelde én TTV) haar zo'n beetje kneedde tot de speelster die ze nu is: een redelijke B- speelster. in ieder geval in Zee land. Verplichting Hoewel de sfeer op de districts ti telstrijd, gehouden op de Oude Vaert. niet bepaald aanmoedigt tot goed presteren, laten Verrij zer en Latuheru zich niet uit het veld slaan. De meeste wedstrij den zijn nog verplichte num mers. publiek is er nauwelijks op wat ouders, broers of zussen van deelnemers na. „Och, zo is het ei genlijk altijd bij de districts kampioenschappen", zegt Ver rijzer. „Maar je doet toch mee Zonder bepaalde verwachtin gen, wantje komt toch eigenlijk steeds dezelfde gezichten tegen. Deelname is een soort verplich ting. ik sta niet te springen om hier te spelen. Er wordt iets van je verwacht, omdat je in het eer ste team van ZTC speelt. Je kan hier niets winnen. Men verwacht dat je wint. Verlies je. dan ko men de praatjes. Maar die kan kunnen me weinig schelen. Vroeger had ik nog een vaag doel voor ogen, wat precies weet ik niet, nu speel ik vooral omdat ik tennis leuk vind." Trucs Hoewel de onderwijzeres van be roep nog steeds liever wint dan verliest, slaapt ze tegenwoordig niet meer slechter na een verlo ren partij. Ze is niet alleen beter gaan tennissen door veel trai ning. ze is ook getructer gewor den, zegt ze. „Van mijn zestiende tot en met mijn negentiende trainde ik vijf keer per week. Nu train ik één, hooguit twee keer in de week. Als je naar de seniores overstapt en op een hoger ni veau terecht komt, merk je wat je nog mist: mentale kracht. Dat is op het tweede klasse-niveau, waarop de ZTC uitkomt, belang rijk. Noem het maar psychologi sche oorlogsvoering, al is dat een wat beladen woord. Je kent dat wel, even wachten met klaar staan, als de tegenstander wil gaan serveren." Verrijzer (trainen noemt ze in haar geval het onderhouden van de technieken) kan zich heel goed voorstellen dat trainers soms pupillen wegsturen. Dis trictstrainer Frits ten Bruggen Cate merkte kortgeleden op, soms leerlingen van de training te sturen uit teleurstelling over hun inzet. „Ik kan me dat heel goed indenken", zegt Verrijzer. „Een leraar wil honderd procent concentratie van de leerlingen. Zelf heb ik dat ook wel eens voor de klas. Word ik heel kregelig als ze niet opletten. Bovendien wordt in die tennissende jeugd ook het nodige geld geïnves teerd door het district. Een re den temeer dus om je best te doen." Doorbreken Hoewel aan de ZTC niet alle gro te Zeeuwse clubs deelnemen, zijn ook Verrijzer en Latuheru, net als Ten Bruggen Cate en competitieleider Breure, van mening dat de samensmelting van tennissers moet blijven voortduren. „Het is jammer, dat niet alle clubs eraan willen deel nemen. Ze werken allemaal voor zichzelf, het district zegt de clubs niets. Ze willen met de borst vooruit staan, kunnen zeg gen dat een speler van hun club een bepaalde prestatie heeft ge leverd. Dat is iets wat heel moei lijk te doorbreken is, denk ik. Toch zou het Zeeuwse tennis baat hebben bij deelname van meer verenigingen. Als mijnheer Breure en mijnheer Zuidweg zouden stoppen met hun energie in de ZTC te steken, zal die snel tot het verleden behoren", denkt Latuheru. Volgend weekeinde komen bei de dames opnieuw in actie. Ver rijzer won van Hester de Jong (3-6, 6-2, 6-1), Latuheru versloeg Daniëlle de Schepper overtui gend (6-1, 6-3). NOVARRA/MIDDELKERKE (ANP) - Na twee overwinnin gen van Rob Barel was het zondag in het Noorditaliaan- se stadje Novarra de beurt aan Jos Everts. De triatleet uit Groningen zegevierde in de derde wedstrijd voor het ETU-klassement. In een kwart-triathlon hield de Ne derlandse kampioen de volle dige afstand de Italiaan An dreas Lombardozzi bij 35 se conden achter zich. Barel, die in Milaan en Geel won, voert de algemene rangschikking aan. Everts achterhaalde bij het lo pen de Zwitser Eitzinger en Lombardozzi. De plaatselijke favoriet Gianpietro de Bene- detti was als snelste zwemmer uit het koude water van het Lago d'Orta gestapt. Everts was op veertig seconden vijf de Bij het fietsen boekte hij twee plaatsen winst. Vorin Een week voor de grote triath lon in Nice behaalde Barel zijn derde seizoenzege. Barel won een kwart-triathlon in Middel- kerke. De inmiddels 34-jarige Barel verkeert in grote vorm. Door zijn overwinning in Mid- delkerke is hij een van de favo rieten voor de wedstrijd in Ni ce, die hij in 1988 won. Barel is de enige Europeaan die daarin slaagde. Everts werd vorig jaar verrassend zesde. Middclkerke (Bel). Kwart triath lon (1500 m zwemmen, 40 km fiet sen en 10 km lopen): 1. Barel (Ned) 1 47.22. 2. Volckaert (Bel) 1 47 42, 3 Blondeel (Bel) 148.15, 4. Marien (Bel) 1.48 47, 5. Marijnïssen (Ned) 1 48.49, 11 Van Zeist (Ned) 1.54.48. Novarra (Ita). Kwart-triathlon (ETUt: 1. Everts (Groningen) 1 50.36. 2 Lombardozzi (Ita) 1.51.11, 3 Eitzinger (Zwi) 1.51 34 Vrouwen: 1 Gandelini (Ita)2.07.57. 2. Ricco (Ita) 2.09.26, 3. Dondglio (Ita) 2,10.52. ETU-klasscnicnt: 1 Eitzinger 206 punten (3 races). 2. Barel (Ned) 200 (2), 3. Van Diessdn 174 (3), 4. Lom bardozzi 170 (3), 5, Everts 150 (2). Vrouwen: 1. Mortier (Dui) 1.55 10. Schagen. Kwart-triathlon. super prestige. 1. Frank Heidoorn (Hui zen) 1.50.02, 2. Eddie Heidoorn (Huizen) 1.52 47, 3. Rol (Alkmaar) 1.54.38. vrouwen: 1. Groenendijk (Den Helder) 2.08 29, 2. Hoogzaad (Amsterdam) 2.12.02, 3. Koot (Lim- men) 2.12.22. Veenendaal. Kwart-triathlon 1. Oudeman (Brakel) 1.56.29, 2. Van Hinte (Almere) 1 56 34. 3 Huizer (Alblasserdam) 1.57.44. Vrouwen: 1. Luggenhorsti Rhenen» 2,10.09. Gert-Jan Theunisse in Panorama in antwoord op de vraag hoe diep zijn afgrond was: „Ik ben ontkleed aan een lantaarnpaal gespijkerd en het hele dorp mocht er langs lopen". En verderop, over de rol van de media: „Strontverhalen doen me niks, ze schrijven hun sensatieverhalen maar. Als ik het straks goed doe, komen ze slijmen. Presteer ik niet, dan zul len ze schrijven: Theu nisse kan niet zonder do ping - zie je wel. Het zij zo. Deskundig tennisver- slaggeefster Marcella Mesker tijdens de French Open op Roland Garros: „De vader van Agassi heeft vroeger aan bok sen gedaan. Hij was ooit olympisch profkam pioen". Samenspraak tussen verslaggever Jack van Gelder en 'collega' Henk Kok na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV in Langs de Lijn: Henk: „Zo, en dan ga ik nu even op zoek naar de aanvoerder van FC Gro ningen..." Jack: „Nee, nee, Henk. Laat Groningen nu maar even zitten. Het gaat om de PSV'ers, die lopen met gebogen hoofden het veld af. Dat is het belangrijkste". Henk (tegen aanvoerder Eric Gerets): Eric, Eric, (stilte). Meneer Gerets, wilt u wat zeggen? (stil te). Nou, ze willen niets zeggen, Jack. En da ga ik toch maar even naar de aanvoerder van FC Gro ningen, Jan van Dijk". Jean-Paul van Poppel in Vrij Nederland over Pe ter Post: „Zoals Post met renners omgaat, als John Talen in de ogen van Post een keer zijn best niet had ge daan, kreeg hij geen toetje na het eten. Werd die jongen zijn toetje in gepikt. En toen ik op een gegeven moment bene den de verwachtingen bleef, iverd er om me ge lachen. Op een pesterige manier, weetje wel? Ge woon in je gezicht, ivaar iedereen bij zat. Uitgela chen. Dat lacherige, dat pesterige". Verrassingen in Temeuzen TERNEUZEN - De Zeeuwse dis trictskampioenschappen ten nis voor senioren zijn zaterdag op de banen van Animo in Ter- neuzen met een recordinschrij ving van start gegaan. „Vorig jaar in Middelburg trok dit ti- teltoernooi 197 deelnemers, hier komen 200 spelers en speel sters op de banen", meldde wed strijdleider Piet Adriaansen op de openingsdag trots. De organisatie heeft zich vol gens Adriaansen bijzonder inge spannen om veel Zeeuws-Vla mingen op het gravel van Oude Vaart te krijgen, „omdat we na de wat tegenvallende deelname twee jaar geleden (het kam pioenschap wordt beurtelings in Middelburg en Temeuzen ge speeld) niet het risico wilden lo pen dat het district voortaan al tijd voor Middelburg zou kie zen", verklaarde Adriaansen de recorddeelname. Ook sportief werd de organisatie op haar wenken bediend. Lang hoefde Adriaansen c.s. namelijk niet op verrassende uitslagen te wachten. In het herenenkel-B verdween de als achtste ge plaatste Tim van Dijk (Animo) na een nederlaag in drie sets (6-4, 6-7. 6-4) tegen Walter Montena- rie van MLTC Middelburg en Harald Schipper van 't Halve Maantje uit Goes (zesde op de plaatsingslijst) kon nog sneller naar de douches: 6-1 en 7-5 ver lies tegen clubgenoot Marcel Schouw. Verrassend was ook de winst van Lydia Boogaert van MLTC in de 'Walcherse' ontmoe ting tegen de in het damesen- kel-Dl als tweede geplaatste Chantal van Leeuwen van De Schelde uit Vlissingen (6-4, 6-3). De echte top liet zich natuurlijk niet verrassen: Nataly Tijssen (Animo) bereikte in het dame- senkel-B inmiddels de halve fi nale na een bye en 6-0, 6-3 winst op Gwen Melis (MLTC), Marjo lein Kodde (MLTC) sloeg' Ma- nuela Jille (Kapelle) met 6-1, 6-2 van de baan en Rob Simon had wel wat aanloopmoeilijkheden tegen Paul de Haan (6-0, 7-5), maar liep daarna met 6-1, 6-0 over Arno Jongsma naar de kwart finale. Dat deden ook Ser ge Carpentier, Kees Oostrom en Marcel Wolfert. En in het here- nenkel-Cl werden René Monte- narie en Serge Eule de eerste halve finalisten. Maar in het he- rendubbel-C wonnen De Jong/ Eude wél weer onverwacht van de nummers 2 De Brouwer/Lam- bert. Het toernooi wordt van daag vervolgd vanaf 18.00 uur. Schepper 6-1 6-3; Annemarie zer-Hester de Jong 3-6 6-2 64 lein Kodde-Manuela Jille 64 j.jj bella Leenhouwers-Cora Qjvatjj HE-B: Rob Simon-Paul deHaa' 7-5; Walter Montenarie-Guidoj hoek 6-1 6-3; Serge Carpentier.^ ne van Boekei 6-0 6-0, BernG Quekelberghe-Michel Verberka 6-4 7-5; Jos Verschuure-Enk dijk 7-6 7-5; Kees OostronvR-* van de Broek 7-5 6-7 6-4, rv Schipper-Olaf Burgers 6-16.{u cel Schouw-Martijn Bijdevaau' 6-1; Joost Thorenaar-René Mon> rie 6-2 6-1; Kim Langeraert-Ser»! de 6-3 6-4; Marcel Wolfert-stH Steijaart 6-1 6-1; Rob Sirnon-u Jongsma 6-1 6-0; Walter Monfe Tim van Dijk 6-4 6-7 6-4, SerM pentier-Bernd van Quekelber&j 6-1; Kees Oostrom-Jos verschut?; 2 6-2; Marcel Schouw-K Uitslagen DE-B: Nataly Tijssen-Gwen Melis 6-0 6-3; Angela Latuheru-Danielle de per 6-1 7-5; Marcel Wolfert-Kunn geraert 6-3 6-0. DE-C1: Kelly Bouman-Marije ringa 6-1 6-2; Marielle Ridder^ Eva Labrujère 6-1 6-4; Chanlï; Veij-Marjolein Meulenberg 4j;; 5. HE-C1: Mario LeenhouwersSj Bierings 7-6 6-4; René Monter Mario Leenhouwers 7-5 6-2, R$ Lambert-Paul Cortvriendt76«- (opgave Cortvriendt); Virgil Gren Jimmy Salawane 7-6 7-5; JJisi Brouwer-Jacco Filius 6-16-2; fe! Mooibroek-Richard Hamelink (ij 3; René Montenarie-Mario Lett, wers 7-5 6-2; Jouke Bronkhorsl-V: Greeve 7-5 6-1; Menno van de E: Arthur Jan Roose 7-6 6-3. Pj; Verstraeten-Marc de Brouwers;: Armand Tournois-Jurjen Moota 2-6 6-4 7-6; Serge Eule-FrankWffij 6-2; René Montenarie-Reggi; j bert 6-4 6-4; Serge Eulefe Toumois 6-2 7-6. DE-C2: Sophie van Leeuwen-Si® Tijssen 6-1 6-3; Lydia Bogaants ca Bimmel 6-2 6-2; Corine Daft Sophie van Leeuwen 7-6 6-1; r Grootenhuis-Lisette Verhageüi; Marije Delfsma- Lydia Bogaard; 1. HE-C2: Peter Kouwijzer-CeesK: mers 6-0 6-2; Jurjen MooibroekR Jan Lapidaire 7-6 6-1; William,(s man-Sebastiaan Linnenbank?/; 7-5; Glen Mac Gillavry-Aarl Ju Looff 6-4 6-2; Niek van RemorBi de Jonge 5-7 6-3 6-3, GlenMacE vry-William Asselman 6-0 4-6 6-1. DE-D1: Sari Hamelink-Didi vei Calseyde 6-1 6-2; Pia Vos-7s Stomp 6-1 6-0; Lydia Boogaert-Ur jee van Buren 6-0 6-1; Moniqueïi ven-Afke Hartog 7-5 5-7 64; M Sari Hamelink 6-3 6-0; Lydia B:t aert-Chantal van Leeuwen646! HE-D1: Mike van Pamelen-Pels; Halteren 2-6 6-3 6-3; Arno van Ie R. van Slegtenhorst 6-16-2; Seb li nenbank-Sjoerd Nijsten 6-0 61 HE-D2: I. Smit-M. Dey 7-6 it Smit-M. Kodde 7-6 7-6. HD-B: Langeraert/Steijaarlk schuur/Wolfert 6-4 6-4; Martel;: Haan-Caarpentier/V erhulst 6-26! HD-C: De Jong/Eude-De Brine Lambert 7-5 6-2. DD-D: Van Leeuwen/Walrats! ke/De Jong 6-3 4-6 6-3; Harte) Looff/Hamelink/Wisse 2-6 7-56-1 Vrouwenequipe zeker van EK APELDOORN (ANP) - Marko Klok heeft de tijd. De volleybal ler debuteerde afgelopen week einde tegen Frankrijk als uit blinker in de nationale ploeg, maar hij kan zich goed voorstel len dat hij komende week in Brazilië moet wijken voor vas te kracht Edwin Benne. Nederland won in de World Lea gue twee keer simpel (3-0) van Frankrijk en vliegt morgen, dinsdag naar Rio de Janeiro. De duels tegen Brazilië zijn waar schijnlijk beslissend als het gaat om plaatsing voor de finales, eind juli. Cuba versloeg de Brazi lianen afgelopen weekeinde twee keer en is de onbetwiste nummer een in groep A. Neder land en Brazilië gaan voor de tweede plaats. Klok genoot en liet genieten in Apeldoorn. Hij, de linkshander, is een swingende speler die alle facetten van het spel beheerst. Bij Martinus kreeg hij een oplei ding tot aanvaller, maar afgelo pen seizoen verdeelde hij op ver zoek van bondscoach Brokking het spel. De passing en de verde diging zijn bij hem eveneens in goede handen. Emotie Klok brengt emotie in de ploeg. Hij maakt een dansje na een ge slaagde actie of trekt een fris loopje naar de opslagplaats. De ploeg kan wel spelers met flair gebruiken. „Ik uit me altijd. Dat is gegroeid met mijn persoon lijkheid. Het is alleen uitkijken niet te uitbundig te reageren. Zoals de Brazilianen, die tien keer springen. Je mag geen ener gie verspillen." Benne staat nog een treetje ho ger in de rangorde van het team, zoals Klok dat noemt. Benne zit langer bij de ploeg, heeft meer ervaring, staat hoger in aanzien. Klok: „Ik moet nog alles bewij zen. We willen zoveel mogelijk winnen in de World League. Dat moet in de sterkste opstelling. Als Edwin deze week kan trai nen en fit genoeg is, dan zal hij wel meedoen." Brokking: „Ben ne is een persoonlijkheid." Klok speelde, omdat Edwin Benne donderdag aan de knie werd geopereerd. Brokking be hoefde hem weinig te zeggen. Natuurtalent Nederland en Klok behoefden ook nauwelijks aan elkaar te wennen. De toekomstige fysio therapeut trainde bijna driej; geregeld mee. Bovendien hij als jongen van 16,17jaarn op met de grote jongens vant toenmalige Martinus: Ge koop, Brouwers, Brokking 2 Het verklaart gedeeltelijk® om hij de stap van de eredlfi naar de nationale ploeg mali lijk kon zetten. Daarnaast is! een natuurtalent. Brokking was alleen enigs: verrast over Kloks aanvatte: inbreng, in de tweede weds'; goed voor acht van de 45 puik Anderzijds kon hij zo gemak lijk scoren, omdat het vera: van de gemiddeld veel „kis re" Fransen in sommige fas erg pover was. Beide dagent Nederland, dat na de beurten op Cuba en Canadas rust had gekregen in de aan)® in een uur klaar. Vrouwen Oranje De volleybalsters van hetN$ lands team hebben zich atf kerd van een startbewijs voed eindronde van de Europese® strijd, eind september in De nationale ploeg legde aï dag in het kwalificatieW in Basel door de overwip van 3-0 (15-115-3 15-2) op M burg definitief beslag op j tweede plaats achter wM Bulgarije. Den Haag. World league: Groep'i Apeldoorn: Nederland - Frantor (15-10 15-3 15-10). Nederland-R® rijk 3-0 (15-4 15-8 15-2). Havanna: Cuba - Brazilië 3-0 15-6 15-4), Cuba - Brazilië 3-1 oianu. uuua Frankrijk 8-6. Brazilië 6-4,Can3" 2. Groep B San Diego: Verenigde Staten Korea 1-3 (10-15 13-15 15-13 Stand: Sovjetunie 6-10, Ver»*- Staten 4-6, Italië 44, Zuid-Korea 4-0. Basel (Zwi). EK kwalificatie wen. Vierde speeldag. s Bulgarije - Zwitserland 3-0(1^', 15-5), Nederland - Luxer* (15-115-3 15-2). j Stand: 1. Bulgarije 4-8 d2'2t- derland 3-4 (8-3). 3. Finland, land 3-2 (3-6), 5 Luxemburg Bulgarije en Nederland naar ronde. Salzburg (Zwi). TsjechoslowaR Oostenrijk 3-0 (15-12 15-815-7i> nië - Zweden 3-0 (15-1 16-14 Eindstand: 1. Albam'e 3-4,3. Zweden 3-2, rijk 3-0 TsjechoslowatójeenAi naar eindronde. Annemarie Verrijzer (links) en Angela Latuheru (foto Henk Hommers)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 16