LeMond en Fignon verliezers PZC ïaarhuis Iaat zich jn Parijs verrassen Twee volleybalzeges op Canada 's Heer Arendskerke niet naar de finale Hockeypioeg speelt zonder spelvreugde sport 15 lopstukken verspelen tijd in Ronde van Italië 3- Tweede zege voor Barel sport MAANDAG 3 JUNI 1991 TTA Dl CASTELLO (ANP/ lö) - De ploeg van Del Tongo heerste dit weekeinde de Gi- d'Italia. Zaterdag verdedig- Franco Chioccioli in de be- imming van de Terminillo et succes de rose leiderstrui, indagmiddag won zijn ploeg- akker Mario Cipollini. De gro- verliezers waren Laurent ■S gnon en Greg LeMond. Zij oesten zaterdag respeetieve- k 1.10 en 2.38 op de koploper leveren in de rit die gewon- li n werd door de Sovjetrus ^aelnikov. De Italiaanse riva- «n Chiappucci en Bugno be delden geen terrein prijs te ge- Ni op hun landgenoot, "fiiappucci knabbelde zondag i er tellen van zijn achterstand Negende plaats fan der Does LISSINGEN - Een tweetal euwelingen van wielervereni- ng Theo Middelkamp streed in koers over 45 kilometer in ;t Brabantse Putte in de front- aies. Reinier van der Does uit einkenszand sprintte naar de igende plaats en Franklin laase uit Yerseke werd tiende, ndor van der Ploeg uit Nieuw- jrp, uitkomend voor de ploeg an Sauna Diana uit Zundert, ndigde als negentiende. parta praat net trainers OTTERDAM (ANP) - Hel be- 5 uur van Sparta voert komen- J( e week een aantal gesprekken li iet kandidaat-trainers. Onder t(e gegadigden bevinden zich j, ouis van Gaal, Rob Jacobs en jj im Verbeek. Indien de elublei- ing een geschikte man weet te u rikken, mag de huidige coach j. ans van Doorneveld naar n aarlem vertrekken. f( an Doorneveld kan bij de eer- e-divisieclub een meerjarig intract tekenen als technisch j Irecteur. De Noordhollander lelt veel voor een overstap aar zijn voormalige club, maar nog gebonden aan zijn con- act bij Sparta dat tot midden doorloopt. Zijn verzoek tot itbinding werd positief ont- angen door het Sparta-be- uur, onder voorbehoud van y in bruikbaar alternatief. i af door in een tussensprint als tweede te eindigen. Mario Cipol lini boekte in de rit over 179 kilo meter van Rieti naar Citta di Castello zijn tweede overwin ning in de Ronde van Italië. Evenals in de derde etappe was hij Abdoesjaparov te snel af in de sprint. Het was de negende zege van het seizoen voor de 24- jarige Italiaan. Zaterdag deed zich in de Giro d'Italia een valpartij voor in een onverlichte tunnel. Sierra, Casa- do en Gorospe waren de voor naamste slachtoffers. De tuime ling had tot gevolg dat het pelo ton een niet-aanvalsverdrag sloot uit protest. De Colombiaan Cuspoca had kennelijk de afspraak niet be grepen. Aan de voet van de Ter minillo zocht hij de aanval. Hij bereikte in de regen en mist de top van 1910 meter hoogte met 45 seconden op een groepje met onder andere Bugno, Chiappuc ci, Chioccioli, Gaston en Acacio da Silva. In de afdaling vormde zich een groep van zestien. Poel- nikov was in Rieti de snelste voor Gaston, Giovannetti en Bugno. Zondag hadden de 168 coureurs een aanmerkelijk gemakkelijke re tocht op het programma staan. Ze behoeiden slechts twee colletjes van de derde cate gorie te bedwingen. Pierobon ontsnapte na dertig van de. 179 kilometer en zou bij een gemid delde van 42,5 km ruim veertig kilometer vooruit blijven rijden. Vanzelli en Molinari waren de volgende vluchters. Zij kregen na 142 km gezelschap van de Ne derlander Rob Harmeling. Het drietal had op dat moment 1.35 voorsprong. Vijftien kilometer voor de aankomst eindigde de ontsnapping. In Citta di Castello toonde Ci pollini weer eens tot de sterkste mannen op de korte afstand te behoren. Zesde etappe van Scanno naar Rieti: 1 Poelnikov (Sovi 205 km in 5.19.47, 2 Gaston (Spai, 3. Giovannetti (Ita), 4 Bugno (Ita) 0.05, 5. Kvalsvoll (Nooi. 6. Bortolami (Ita). 7. Chioccioli (Ita). 8. Lelli (Ita), 9. Lejarreta (Spa), 10. Chiappucci (Ita). 11 Delia Santa (Ita), 12. Giupponi (Ita), 13. Zaina (Ita), 14. Sierra (Ven), 15 Delgado (Spa) 0.30, 16 Giannelli (Ita) 0 34, 17 Vona (Ita) 0.45.18. Da Silva (Por) 1.10, 19. Hodge (Aus), 20. Fuchs <Zwi>, 21 Fignon (Fra). 25 Pensee (Fra). 27 Boyer (Fra), 29. Echave (Spa), 41. Le Mond (VSt) 2.38, 61. Bernard (Fra) 4.34 De Nederlanders: 84. Schalkers 8.31, 116. Harmeling 13.06. 117. Suy- kerbuyk, 137. Siemons 21 09,166. Van der Pas 31.03. Zevende etappe, Rieti - Citta di Castello: 1. Cipollini (Ita) 179 km in 4.04.43 2, Abdoesjaparov (Sov), 3. Mo- reda (Spa). 4. Fontanelli (Ita). 5 Al- locchio (Ita6. Colage (Ita), 7. Marti- nello (Ita), 8 Pagnin (Spa). 9, Ken neth Weltz (Den), 10 Leoni (Ita), 11 Strazzer (Ita), 12. Fidanza (Ita), 13. Sciandri (Ita), 14. Capiot (Bel). 15. Schalkers, 16. Vitali (Ita), 17. Bortola mi, 18. Pelliconi (Ita). 19. Pierobon (Ita), 20. Vichot (Ita) De Nederlan ders: 34 Siemons. 84. Harmeling. 119. Van der Pas, 141. Suykerbuyk allen z.t als Cipollini, 168 en laatste Sun derland (Aus) 14.19. Het klassement: 1 Chioccioli 34.57.08, 2. Lejarreta 0 08, 3. Chiap pucci 0 57,4 Poelnikov 0.59,5. Bugno 1 03, 6. Giovannetti 1.23, 7 Lelli 1.24, 8. Gaston 1.24,9 Sierra 1 24,10 Giup poni 1.27,11. Kvalsvoll 1.28.12. Zaina 1.45.13 Bortolami 1.46,14 Delia San ta 1 47, 15 Delgado 1.52, 16 Boyer 1.55.17 Jaskula (Pol) 2.22,18 Echave 2.30,19. Fignon 2.33, 20. Chozas (Spa) 2.34,21. Pensee 2.51, 29. LeMond 3.51, 37. Bernard 6.30. Nederlanders: 100 Schalkers 33.38, 111. Suykerbuyk 39.25, 145 Harmeling 59.31. 151. Sie mons 1.06.27. 161. Van der Pas 1.19 20. 168 en laatste Leoni (Ita) 1.34.14. Milkrace Franco Chioccioli (links) met Vladimir Poulnikov, de winnaar van de rit van zaterdag in de Ronde van Italië IfotoAP) Zesde etappe, Kettering-Kettering: 1. Gornall (GBr) 103 km in 2.22.36. 2. Douce (GBri, 3. Van Steen (Ned) 0 12. 4. Slane (Ier), 5. Piatek (Pol), 6. Baker (VSt). 7. Abramov (Sov). 8 Beelen (Bel), 9 Lienhart lOos). 10. Cook (GBr) Zevende etappe, Birmingham-Can- well-Birniingham: 1. Jonker (Aus) in 106,4 km in 2.23.23, 2. Dolgnikh (Sovi 0 03,3 Popp (Aus). 4, Walker (GBr), 5. Van Steen, 6. Carney (VSt), 7. Remijn (Ned), 8. Clay (GBr), 9 Farrell (GBr), 10 Walsham (GBr) allen z.t. als Dolg nikh. Klassement: 1 Walker 25.27 02. 2. Hempsall (GBr) 0.22, 3 Reynolds (GBr) 0.25, 4. Lodge 0.51. 5. Holden (GBr) 0.56. 6. Curran 1.02, 7.Abramov 1.53,8 Baker 1 58.9 Beelen (Bell 2 03, 10 Cook 2.06 Vannes (Fra). Dwars door Morbihan: 1. Cormllet (Fra) 210 km in 5.00.56, 2. De Clercq (Bel) 0.42, 3. Lilholt (Den), 4 Pattyn (Bel), 5 Leblanc (Fra), 6. Verschueren (Bel) 1.21, 7 Stevenson (Aus) 2.58. 8 Sarasola (Spa), 9. Gaje- netdinov (Sov). 10. Naessens (Bel) 4.05. Teralfene (Bel). 1 Kindberg (Zwe) 175 km in 4.30, 2. Görgen (Dui) op 1.07, 3. Van Leeuwe (Bell. 4 Edwig van Hooydonck (Bel), 5. Giesberts (Bel), 6. Peter van Impe (Bel). Middenvak weg in korfbal UTRECHT (ANP) - Op de voor jaarsvergadering van het Ko ninklijke Nederlandse Korfbal Verbond zijn zaterdag in Utrecht de laatste reglementai re beletselen voor het afschaf fen van het middenvak wegge werkt. De vergadering was in ruime meerderheid voor het spelen in twee vakken. Het principe-be sluit voor deze reglementswijzi ging was al eerder genomen. Het hoofdbestuur van de KNKV wil verder onderzoeken in hoe verre het mogelijk is clubs te ver plichten aan beide competities deel te nemen. Dit naar aanlei ding van de maatregel van de Amsterdamse vereniging DTV. die met ingang van het volgende seizoen nog slechts aan de com petitie in de zaal wil deelnemen. Juist om de positie van het veld- korfbal te versterken besloot het KNKV het middenvak af te schaffen. ARIJS (ANP) - Met de uitscha- eling van Paul Haarhuis gjivam zaterdag een einde aan iDe Nederlandse aspiraties in 0, et enkelspel van Roland Gar- os. Na zijn hoopgevende optre- :a en tegen de Amerikaan Rene- erg en vooral tegen de sterke ;alDegoslaaf Ivanisevic, ging ie- rl ereen er gemakshalve van uit at het onbeschreven blad odd Martin geen obstakel van j etekenis mocht vormen op de eg van Haarhuis naar de laat- le zestien. ie 20-jarige nummer 243 van de ereld, die drie jaar geleden in arijs meedeed met de junioren nnu pas zijn tweede graveltoer- ooi speelde, had lak aan de as- iraties van Haarhuis. Hij won twee uur en twintig minuten pcfiet 6-2 4-6 6-3 6-3. de eerste week van Roland rros bleven verder alle favo- eten wonderwel overeind, tl ven zag het er zondagavond aar uit dat er dan toch nog een pi anshebber zou sneuvelen, ti laar Monica Seles redde het ve- D e lijfje alsnog nadat ze de eerste ;t aan de daags tevoren nog «érnstig trekkebenende Italiaan- pi t Sandra Cecchini moest laten P<i-6 6-3 6-0). Bij de vrouwen laatsten maai- liefst zeven van e acht hoogst gerangschikten ich voor de kwartfinales. Vijf peelsters komen ten opzichte an vorig jaar op herhaling bij de latste acht: Graf, Seles (titel- erdedigster), Martinez, Novot- en Mary Joe Fernandez. iarbij komen mede-favoriete abatini, Sanchez en Tauziat. ie Amerikaan Agassi, vorig jaar nalist tegen de nu ontbrekende ndres Gomez, had tegen Alber- iMancini twee en een half uur odig om zeker te zijn van zijn lek bij de laatste acht: 6-3 6-3 5- 6-1. ok Boris Becker had het niet invoudig. Het schemerde al len hij de laatst overgebleven panjaard, Francisco Clavet. er ider had gekregen: 7-6 6-4 6-3. irijs. Roland Garros: Mannen en- 1, derde ronde: Martin (VSt) - pfaarhuis (Ned) 6-2 4-6 6-3 6-4, Stich )ui/12) - Costa (Spa) 3-6 7-5 7-6 6-2, antoro (Fra) - Champion (Fra) 6-2 6- 6-4, Courier (VSt/9) - Larsson (Zwe) 3 4-6 4-6 7-5 6-3. Edberg (Zwe/1) - Sjesnokov (Sov) 6-1 6-4 6-3. Davin irg) - Vajda (Tsj) 6-2 2-6 6-4 3-6 6-4, Sjerkasov (Sov) - Yzaga (Per) 7-5 3-6 •3 6-3. Boetsch (Fra) - Markus (Arg) •77-6(7-2)6-3 6-2, ierde ronde: Hlasek (Zwi) - Miniussi Arg) 4-6 6-3 5-7 7-5 6-2. Agassi VSt/4) Mancini (Arg) 6-3 6-3 5-7 6-1, Chang I 'St/10)-Forget (Fra/7) 6-1 6-1 4-66-3, ;1 ecker (Dui/2) - Clavet (Spa) 7-6 6-4 "deling kwartfinales: Agassi - Hla k, Becker - Chang ubbel, tweede ronde: Devnes/Mac- D herson (VSt/Aus- Carbonell/De la «ia (Spa/Arg) 4-6 6-4 6-3. Forget/ lasek (Fra/Zwl/11) - Oosting/Vacek (Ned/Tsj) 6-2 6-2, Lozano/Miniussi (Mex/Arg) - Clavet/Costa (Spa) 6-3 6- 4. Derde ronde: Frana/Lavalle (Arg/ Mex - Casal/E. Sanchez (Spa/2) 7-6 1- 6 6-4, Leaeh/Pugh (VSt/3) - Krajicek/ Schapers (Ned) 1-6 6-3 9-7, Fitzge- rald/Jarryd (Aus/Zwe/9) - Eltingh/Pi- mek (Ned/Bcl) 6-3 6-4. Connell/Michi- bata (Can/6) - Woodbridge/Woodfor- de (Aus/12) 7-6 6-3, Muller/Visser (ZAf/7) - Riglewski/Stich (Dui/10) 7-6 7-5. Vrouwen enkel, derde ronde: Ca priati (VSt/10) - Kidowaki (Jap) 6-3 6- 0, Seles (Joe/1) - Quentree (Fra) 6-2 6- 1, Mesjki (Sov) - Harvey-Wild (VSt) 6- 3 6-1, Sabatini (Arg/3) - Pierce (Fra) 6- 2 6-1, McQuillan (Aus) - Kelesi (Can) 6-4 2-6 6-4. Martinez (Spa/7) - Cun ningham (VSt) 6-1 6-4, Novotna (Tsj/ 6) - Brioekjovets (Sov) 7-6 6-2, Cecchi ni (Ita) - Huber (Dui/16) 6-3 6-4, Vierde ronde: Graf (Dui/2) - Appel mans (Bel) 6-2 6-2, Mary Joe Fernan dez (VSt/4) - Reinach (ZAf) 6-4 7-6, Sanchez (Spa/5) - Whitlinger (VSt) 6-2 6-1Novotna - Meshki (Sov/14) 6-0 7-6, Tauziat (Fra/13) - Sawamatsu (Jap) 7-5 2-6 12-10, Martinez - Capriati 6-3 6-3. Seles - Cecchini 3-6 6-3 6-0. Saba tini - McQuillan 6-3 6-0. Indeling kwartfinales: Seles - Marti nez, Sabatini - Novotna, Sanchez - Mary Joe Fernandez, Tauziat - Graf. Dubbel, tweede ronde: Helgeson/ Probst (VSt/Dui) - Pampoulova/ Sviglerova (Bul/Tsj) 6-3 6-2, Mary Joe Fernandez/Garrison (VSt/4) - Bloem- berga/Schneider (Sov/Dui) 6-1 6-2, Sanchez/Sukova (Spa/Tsj/3) - Hous- set/Niox-Chateau (Fra) 6-0 6-0, Tau- ziat/Wiesner (Fra/Oos/12) - Garrone/ Kschwendt (Ita/Lux) 6-2 6-3, Kohde- Kilsch/Mesjki (Dui/Sov/13) - Langro- va/Zrubakova (Tsj) 6-2 6-3, McQuil- lan/Tanvier (Aus/Fra/14) - Ferrando/ Golarsa (Ita) 6-1 7-5, Gigi Fernandez/ Novotna (VSt/Tsj/1) - Coorengel/Van Buren (Ned) 6-2 6-2, Jankovska/Meli- charova (Tsj) - Broekjovets/Manjoko- va (Sov) 6-3 1-6 6-4, Halard/Huber (Fra/Dui) - Harvey-Wild/Stafford (VSt) 6-1 6-2 Gemengd dubbel, eerste ronde: Ben- jamin/Kinnean (VSti - Whithnger/To- bias Svensson (VSl/Zwe) 5-7 6-4 6-3, Reinach/Talbot (ZAf) - McNeil/Smith (VSt/Bah) 7-6 6-2 Tweede ronde: Bakkum/Garnett (Ned/VSt) - Tanvier/Bahrami (Fra/ Iran) 7-6 4-6 6-2, Fairbank-Nideffer/ Visser (VSt/ZAf/7) - Rehe/Annacone (VSt) 2-6 6-2 6-4, Demongeot/Norval (Fra/ZAD - Gregory/Kruger (ZAt/9) 6- 1 6-2, Schulz/Koevermans (Ned) - PfaffPereira (Dui/Ven) 6-1 7-6, Suko- va/Suk (Tsj/12) - Schneider/Salumaa (Dui/VSt) 6-3 6-3, Temesvari/Luza (Hon/Arg) - Fendick/Galbraith (VSt/ 1) 6-2 7-5, McGrath/Woodbridge (VSt/Aus/2) - Helgeson/Michibata (VSt/Can) 5-7 7-6 6-2. Morton/Mac- Pherson (Aus) - Collins/Rive (VSt) 4-6 6-4 7-5, Pierce/Flack (Fra/VSt/16) - Jaggard/Dyke (Aus) 7-5 4-6 7-5, Hous- set/Rodolpho Gilbert (Frai - Burgin/ Seguso (VSt/11) 6-3 6-4, Vis/Haarhuis (Ned/14) - Strandlund/Bergh (Zwe) 7- 6 6-4, Savtsjenko/Pimek (Sov/Bel/13) - Herreman/Benhabiles (Fra) 6-4 6-4, Garrison/Leach (VSt/3) - Benjamin/ Kinnean 4-6 7-6 6-4, Sanchez/Lozano (Spa/Mex) - Mager/Brown (VSt/GBr) 6-2 6-3. Jordan/Woodforde (VSt/Aus) - Reinach/Talbot 6-1 6-4 Derde ronde: Morton/MacPherson - Demongeot/Norval 7-6 6-4, Housset/ Gilbert - Fairbank/Visser 6-4 6-3. Boudri, Van der Horst, en Zwerver pogen eendrachtig de smash van de Canadees Gingera te blokkeren foto ANP) CALGARY (ANP) - Het Nederlands volleybalteam heeft zater dag in Calgary zijn tweede overwinning in de World League behaald. Na een wedstrijd van twee en een half uur werd Cana da verslagen. De setstanden waren 15-5, 9-15, 16-17,15-6, 17-16. Daags tevoren was de ploeg van bondscoach Harrie Brokking al in vier sets sterker geweest dan de Noordamerikanen: 15-5 13-15 15-12 15-8. Er waren 600 toeschouwers in de sporthal van het uni versiteitscomplex. Nederland zette de World-Leaguecompetitie in met twee nederlagen tegen Cuba. Calgary. World League, mannen Groep A: Lyon (Fra). Frankrijk - Brazilië 1-3 (10-15 1-15 15-7 9-15). Calgary: Canada - Nederland 1-3 (5-15 15-13 12-15 8-15), Canada - Nederland 2-3 (5-15 15-9 17-16 6-15 16-17). Stand: Cuba 4-8(13-31, Frankrijk 5-6(12-9), Nederland 4-4 6-9), Brazilië 3-2 6-7). Canada 6-2 (10-17) Groep B: San Diego Verenigde Staten - Italië 0-3 (13-1511-15 15-17). Lenin grad: Sovjetunie - Japan 3-0 (15-9 15-5 15-12), Sovjetunie - Japan 3-0 (15-9 15-8 15-10) Stand: Sovjetunie 6-10 (17-6), Italië 3-4 (11-5), Verenigde Staten 3-4 6-6), Japan 4-2 9-14), Zuid-Korea 4-0 3-12). Den Haag. Vrouwen, oefenserie: Nederland - Duitsland 3-0 (15-9 16-14 15- 7). Nedeiland - Duitsland 3-1 (15-5 11-15 15-9 15-2). Nederland - Duitsland 3-1 (15-7 11-15 15-2 15-6). NIEUW'DORP - 's Heer Arends kerke vergooide zaterdag alle kansen op de finale om het afde lingskampioenschap van Ne derland. Die verdwenen in de eerste 20 minuten van de laatste wedstrijd van de voorronde op het moment dat de Zeeuwen in kansrijke positie lagen. Het Rotterdamse DOTO had weliswaar de beste papieren, maar verloor verrassend van Lekvogels uit Dordrecht. Frank Goedegebure. Peter Kamstra en Peter Eversdijk misten in de laatste wedstrijd tegen KMD een handvol kansen, waardoor de laatste hoop in de tweede pe riode met 0-3 aan flarden werd geschoten en de Hagenaars op grond van een beter doelsaldo naar Zeist mogen. In de eerste wedstrijd tegen het zwakke Rohda van de afdeling Gouda had de Zeeuwse zater dagkampioen nog gewonnen (2- 0), Daarna waren de Zeeuwen twee wedstrijden slecht bezig. Een 0-1 verlies tegen DOTO uit Rotterdam en een zwakke wed strijd tegen Lekvogels. die in de laatste minuut dankzij Frank Goedegebure met 1-0 winst werd beslist. AMSTELVEEN (GPÜ) - De an derhalve week die het Neder lands mannen-hockeyteam nog rest voor de start van het EK in Parijs (12 t/m 23 juni), zal Rob Bianchi hard nodig hebben om de spelers te wijzen op hun ver antwoordelijkheden. De 'ge doogde' bondscoach liet giste ren na de laatste oefeninterland in de voorbereidingscampagne op de Europese titelstrijd tegen India (2-2) weten dat hij met alle internationals gesprekken zal Van der Ploeg winnaar in Papendrecht PAPENDRECHT - Juniorwiel renner Lars van der Ploeg is zondag winnaar geworden van een wedstrijd in Papendrecht. Reeds meteen na het vertrek ging de jeugdige Bevelandse coureur met nog twee anderen aan de haal. Het peloton heeft dit trio nooit meer terug gezien. In de slotkilometers ging Lars van der Ploeg nog bij de andere twee weg om zodoende zijn tweede overwinning van het seizoen (eerder won hij in Ba- vel) te behalen. Er waren 70 ve- trekkers in Papendrecht. Zijn broer Andor van der Ploeg was zaterdag dicht bij een klas sieke zege. In de Omloop van de Maasvallei voor nieuwelingen had Van der Ploeg een voor sprong van 40 seconden opge bouwd toen hij in één van de af dalingen onderuit ging. Meteen was hij zijn leidende positie kwijt: gedesillussioneerd eindig de hij tenslotte op de 39e plaats. GEELJANP) - Rob Barel heeft zijn tweede achtereenvolgende overwinning in een thriathlon voor het ETU-klassement ge boekt. De 33-jarige Nederlander zegevierde zondag in de kwart- triathlon van Geel. Een week eerder was Barel in Milaan de verzamelde Europese concur rentie te snel af geweest. Voor naamste tegenstand in Geel kwam de van de vroegere Engel se zwemkampioen Robin Brew Met een achterstand van 23 se conden eindigde Brew als twee de. Harry Kiens en Nick Marij- nissen uit Bergen op Zoom ein digden als vijfde en zesde. voeren om iedereen gemoti veerd aan de start te krijgen. Het belang van het komende evenement wordt kennelijk niet door elke geselecteerde gezien. De gedrevenheid die het team in het recente verleden onder ex- bondscoach Hans Jorritsma zo kenmerkte, is omgeslagen in een passieve en laconieke houding. Het elftal is in elk geval geen schim meer van de formatie, die ruim een jaar geleden in Pakis tan met zoveel élan en veer kracht de wereldtitel opeiste. Zowel binnen als buiten het veld opereert het huidige Oranje al lesbehalve als een eenheid, laat staan dat er iets van spelvreug de zichtbaar is. Aan weinig tot niets valt af te lezen dat Neder land in de Franse hoofdstad een titel heeft te verdedigen. Nederland - India 2-2 (1-1). 14. Bove- lander 1-0 isc). 27. Jagbir Singh 1-1, 61Poonacha 1-2 (sc). 70. Van den Ho- nert 2-2 Scheidsrechters: Wönig en Wolter (Dun Toeschouwers: 4500 op tv I I I I MAANDAG 09.15-09.40 RTL Autosport GP Formule-I van Canada. 11.00-17.00 Did 2 Sport Extra verslag van de Franse Open tenniskam pioenschappen op Roland Garros in Parijs. 13.05-15.00 Ned 3 Studio Sport ver slag van de Franse Open tenniskam pioenschappen op Roland Garros in Parijs. 16.00-18.20 Ned 3 Studio Sport ver slag van de Franse Open tenniskam pioenschappen op Roland Garros in Parijs. 16.05-16.50 BBC 2 Autosport GP For mule-I van Canada. 16.15-18.00 TV 5 Tennis verslag van de Franse Open kampioenschappen op Roland Garros in Parijs 17.00-17.15 BBC 2 Under Sail zeilma- gazine. 17.50-18.00 RTL V Wielrennen Giro '91 (verslag van de Ronde van Italië). 18.50-19.20 Ned 2 Sportpanorama 21.05-21.40 BRT 2 Torsport vnjetijds- sporten 22.10-22.20 Super Sports News 22.10-22.25 Did 2 Sport Extra verslag van de Franse Open tenniskam pioenschappen op Roland Garros in Parijs. 22.15-22.30 Ned 3 Studio Sport Jour naal. 23.10-23.50 BBC 1 Voetbal hoogte punten van de eerste twee wedstrij den tussen Nieuwzeeland en Enge land. Atletiek New York (VS). 10 km stratenloop. mannen: 1. Asiago (Ken) 32.24, 2 McColgan (Sch) 32.28. 3 Panfil (Pol) 32.55, 4. Szabo (Hon) 33.17, 5 Cunha (Por) 33.26, 6. Pippig (Dui) 33 44, 12 Kleijweg (Ned) 34.51. Stockholm (Zwe). Marathon, man nen: 1 Eriksson (Zwe) 2.12.38, 2 Santana (Bra) 2.13.39, 3. Saktay (Tan) 2.15.24, 4. Jermatjev (Sov) 2.15.58, 5. Staahl (Zwe) 2 16.58. Vrou wen: 1 Harmin (Zwe) 2.36.15,2. Belja- jeva (Sov) 2.36.46, 3. Jagodina (Sov) 2 38.08, 4. Pedersen (Zwe) 2.39.00, 5 Tsoetsjoi (Sov) 2.41 08. Eberstadt (Dui). Hoogspring-mee ting mannen: 1. Sotomayor (Cub) 2,36 m, 2 Tranhardt (Dui) en Conway (VSt) belden 2,30, 4 Partyka (Pol) 2,30, 5. Powamizin (Sov) en Jemelin (Sov) 2,27 Brielle. 25 km: 1 De Maat (Fortuna Vlaardingen) 1.23.26, 2. Koppen draaier (AV Gouda) 1 23.27,3. Oosler- wijk (Ilion Zoetermeer) 1.23 57, 4. Haast (Spado Bergen op Zoom) 1.24.08,5. Ten Hove (Spark Spijkenis- se) 1 24.24, 6. Kooman (Delta Sport Zierikzee) 1 25.32. Autosport Montreal. Grote Prijs Canada for mule 1 1. Piquet (Bra) Benetton 69 ronden. 305,670 km in 1.38.51.490, gem. snelheid 185,520 km/uur, 2. Mo dena (Ita) Tyrell op 31.832 sec. 3. Pa- trese (Ita) Williams 42,217. Stand WK: 1. Senna (Bra) McLaren 40 punten. 2 Piquet 16. 3. Prost (Fra) Ferrari 11, 4. Berger (Oos) McLaren en Patrese 10. Biljarten Helsingborg (Zwe). Europa Cup driebanden voor teams, finale: Tele- tronika Zundert (Ned)-Borger BK (Zwe) 6-2 Gedetailleerde uitslagen: Tjorbörn Blomdahl-Jaspers 1-2, Len- nart Blomdahl-Havermans 0-2, Ol- sen-Broeders 0-2, Lohmander-Van de Ven 2-0 nen (Ned). Tweede manche: 1. Everts, 2. Demaria (Fra), 3. Moore. 4 Alber- tijn (ZAf). 5. Surrat (VSt), 9. Van Drii- Stand WK: 1. Everts 171, 2. Moore 147,3. Schmit (VSt) 129,4. Tragter 95. 5. Demaria 84. 6. Van Drunen 70, 11. Van Rees 43. 12, Sweebe 39. 19 Van Grinsven (Ned) 17, 27. Logt (Ned) 8, 35. Van Heeswijk (Ned) 4. 37. Advo- kaat (Ned) 3, 42. Van Oorschot (Ned) 1. Paardesport Hickstcad (GBr). CSIO. Grand Prix, na barrage: 1. John Whitaker (GBr) Milton 0-48,85, 2, Todd (NZe) Double Take 0-49.58, 3. Lansink (Ned) Egano 0-50,38, 4 Broome (GBr) 0-58,26 Landen wedstrijd: 1 na barrage Frankrijk (Godignon, Navet, Robert) 12, 2. Engeland 12 (John Whitaker, Michael Whitaker, Smith), 3. Neder land (Zoer-Wendela, Voom-Oister- wijk, Tops-Doreen, Lansink-Egano) 15,4 Ierland 28.5. Zwitserland 36 3/4, 6 Duitsland 45 Skeeleren lieerde. Competitie, vijfde etappe, mannen: 1 René Ruitenberg (Olde- broek), 2. Huizebosch (Gramsber- geni, 3. Spron (Oldebroek), 4 Hoeve (Elburg), 5 Bouma (Oldetrijne), 6. Westerman (Kloosterhaar), 7. Hagen (Haarlem), 8. Henri Ruitenberg (Ol debroek). 9. Manden (Wapserveeni, 10. Baranov (Sov). Stand' I. Bouma 102,1, 2 Henri Ruitenberg 94. 3 Ha gen 89.4. Huizebosch 80. 5. René Rui tenberg 77.2,6. Westerman 71, 7. Van de Wetering i Elburg), 8. Manden 58,9. Hoeve 55,10 Klompmaker 51,1 Vrouwen: 1. Verhoef (Woerden). 2. Gretha Smit (Rouveen). 3. Jenita Smit (Rouveen), 4 Van Boven (Olde broek), 5. Leunge (Wapenveld) Triathlon Korfbal Dordrecht. Finale NK veld, eerste wedstrijd: Deetos-Rohda 12-6 (7-4) Tweede wedstrijd: zaterdag 8 juni in Amsterdam. Geel (Bel), kwart-triathlon ETU (1500 m zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen): 1. Barel (Ned) 1 49.09. 2 Brew (GBri 1 49.32, 3. Marien (Bel) 1.50.35, 5. Kien-, (Ned) 1.51.14, 6. Ma- njnissen (Necfl 1.51.25. Vrouwen: 1. Deruysscher (Bell 2.03.40. 2. Suys (Bel), 3. Paulus (Bel), 4 Pol (Ned), 5. Vlot (Ned) Voetbal Motorsport Arendskerke 0-2, KMD-Lekvogels 0- 1. 's Heer Arendskerke-DOTO 0-1, KMD-Rohda 4-0, Lekvogels-'s Heer Arendskerke 0-1, DOTO-Rohda 3-1, 's Heer Arendskerke-KMD 0-3, Lek- vogels-DOTO 5-2 De eindstand: 1 KMD 5 punten (7-1), 2 Lekvogels 5 (7-4). 3. DOTO 5 (6-6), 4. 's Heer Arendskerke 4 (3-4) en 5. Roh da 1 (2-10). KMD uit Den Haag speelt op 15 juni de finalepoule in Zeist Norg. Grote Prijs Nederland, 500 cc, eerste manche: 1 Malin (GBr), 2. Jac- ky Martens (Bel), 3. Liles (VSt), 4. Pantilla (Fin), 5 Hulsen (Ned). 8. Combee (Ned), 11. Van der Ven (Ned), 15. Roijakkers (Ned), 19. Slomp (Ned). 20. Herings (Ned) Tweede manche: 1, Jacky Martens, 2 Liles, 3. Jo Martens (Bel), 4. Smith (GBri 5. Van der Ven (Ned), 9. Herings. 10. Hulsen. 14. Van Loon (Ned), 16. Roij akkers. 21 Koenen Ned i. 25. Wopken (Nedi. Stand WK: 1. Nicol (GBr) 132, 2. Jobé (Bel) 113. 3. Malin 111, 4. Jacky Mar tens 104, 5. Pantilla 90. 13. Hulsen 39. 14. van der Ven 32, 22. Combee 8. 25 Herings 7, 31. Van Loon 2, 32. Roijak kers 1. Roggenbrug (Zwi). Grote Prijs Zwit serland. 125 cc, eerste manche: 1 Moore (VSt), 2 Everts (Bel), 3. Vialle (Fra), 4 Bolley (Fra). 5. Machtlinger (Oos), 6 Tragter (Ned). 16. Van Rees (Ned). 18 Sweebe (Ned), 19. Van Dru- S.vdney (Aus). Vriendschappelijke wedstrijd: Australië-Engeland 0-1. 40. Gray (eigen doel) 0-1. Toeschou wers: 35 000 Hattohein (za. 4e klas)-Vitesse 0-14 (0-6). Doelpunten: Vermeulen 3, La- tuheru 2, Visser 2, Cocu 2. Bos. Hil- gers. Straal, Burcac, Van Arum Toe schouwers: 1000 Wielrennen Betekom. Prolkoers: 1 Cornelisse (Ned) 197 km in 5.07.00, 2. Remels (Bel), 3. Krabzov (Sov), 4 Haghedoor- en (Bel), 5. Dahlberg (NwZ), 6, Stasse (Bel), 7 Govaerts (Bel) zelfde tijd als Cornelisse, 8. Matheus (Bel) 0.08, 9. Vingerhoets (Bel) 0.24,10 Vink (Nedi. 21. Strouken (Ned), 22. Van Rijen (Ned), 30. Baars (Ned) zelfde tijd als Vingerhoets Pufte. 1. Toon van der Steen (Brui- nisse) 90 km in 2.08.56, 2. Zijlman (Oud Gastel). 3 Boekhout (Odijk), 4. Timmermans Putte i, 5. Van Holst (Hoogerheide).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 15