Nog geen bankgarantie profclub Poortvliet en Van Tour op matje bij tuchtcommissie Alleen Krajieek overeind in Parijs Argentijnse Labat verrast Rottier op Roland Garros Bugno en Chiappucci in de Giro ontembaar jt Toekomst Vlissingen nog aan zijden draad Multinational eist meer zekerheden '•emyn voorin 3i de Milkrace Oranje op 11 september tegen Polen Tijdstraf Fignon Verpoorte naar Hoek uitslagen tlSSINGEN - De toekomst jn profclub Vlissingen hangt steeds aan een zijden draad, directie van Total Neder- nd heeft nog steeds het licht iet op groen gezet voor een inkgarantie van twee ton. Zo- bekend heeft VC Vlissingen ■eds voor anderhalve ton aan iranties binnen, maar dat is ivoldoende om een lening van >0.000 gulden af te sluiten. De ub heeft dat bedrag nodig om m de kort lopende verplich- ngen te voldoen. Slaagt het be- uur van de eerste-divisieclub niet in om binnen een week otal 'om' te krijgen, dan zal de sroepscommissie licentieza- van de KNVB VC Vlissingen rijwel zeker geen proflicentie ior het nieuwe seizoen geven, idat geval is een faillissement lafwendbaar. ;t interim-bestuur van Vlissin- n sloot enkele weken geleden n mondelinge overeenkomst ;t de directie van Total. De ultinational toonde zich onder paalde voorwaarden bereid garant te staan voor 200.000 ilden. De Zeeuwse clubleiding cht moeiteloos aan de voor- larden te kunnen voldoen, volgens de „gematigd pes- mstische" interim-voorzitter in Dieleman bleek dat niet het (NVB denkt aan lasse voor nafhankelijken ^IST IGPD) - De KNVB eelt ernstig met de gedachte een klasse voor onafhanke- jken onder de eerste divisie in stellen. Op deze manier zou er n betere doorstroming tussen amateurs en de profs tot and gebracht kunnen worden, zoals Paul Boels, het sectie- stuurslid met technische za- n in de portefeuille, het gister- rond tijdens de algemene ver- dering van het betaalde voet- il in Zeist stelde: „Om net als al onze buurlanden te komen een natuurlijke overgang in het amateurvoetbal naar betaalde voetbal". In de hui competitie-opzet van de *- en eerste divisie is van een urmale promotie/degradatiere ling geen sprake, plannen om te komen tot een h asse van onafhankelijken be nden zich volgens Boels nog in n prematuur stadium. loethof blijft Kloetinge JSSINGEN - In tegenstelling tonze berichtgeving van giste- Jfc gaat Meivin Roethof van I oetinge niet naar Goes. De ddenvelder van Kloetinge eft na rijp beraad besloten de mren van zijn club te blijven rdedigen. De komst van les-speler Jan Hage naar oetinge is nog onzeker. 0! Ai ILL (Reuter) - De Britse be- •d epsrenner Chris Walker heeft ,n iteren in de eerste echte etap- van de Milk Race de leiding ergenomen van zijn ploegge noot Jon Clay. zegevierde in het eerste ge- elte van de eerste etappe. 142 ometer over een lastig en win- w ng parcours van Bridlington i ar Hull, door in een eindsprin- j. Zbigniew Spruch (Pol) en Jan jiigaert (Bel) te verslaan. Mar- K iRemijn (Giant) uit 's Graven- lder finishte als achtste. II. Milk Race, eerste etappe. Eer gedeelte: 1. Walker (GBn 142 km 3.33.54. 2. Spruch (Pol), 3 Bogaert •■tl). 4. Hempsall (GBn, 5 Clay Br), 6 Beelen (Bel), 7. Kane der), molds (GBri, 9 Bamford (NZe). Heylen (Bel) allen z1. eede gedeelte: 1. Bogaert43 km in 9, 2 Cooman (Bel), 3 Walker. 4 el os (Bel). 5. Popp (Aus). 6. Clay. 7 it tmos (Tsj). 8 Remijn (Nedi. se gnik iSovi, 10. Sikora (Poli allen bi oneen klassement: 1 Walker 32, 2 Bogaert 0.08, 3. Spruch 4 Clay 0 18. 5 Reynolds 0 19. 6 amov iSovi 0 20. 7 Holden (GBri 8 Baker (VSt) z.t., 9 Curran Izt10. Tonkov(Sov)0 23 NSDAG is JldO-17.00 I)ld 2: Sport Extra ver- 1 [van de Franse Open tenniskam- J enschappen op Roland Garros in rijs 50-13.15 BBC 2: Golf: PGA Cham- nships in Wentworth 15-13.55 BBC 2: Cricket: Enge l-West Indies. 0-17.55 Ned 3: Studio Sport ver ban de Franse Open tenniskam- (nschappen op Roland Garros in ijs. 5-18.00 TV 5: Tennis verslag van 3franse Open kampioenschappen ïoland Garros in Parijs. ■/pO-18.00 RTL V: Wielrennen ver van de Ronde van Italië 0-22.00 BBC 1: Snooker spel- geval te zijn. „Total wil meer ze kerheden hebben", meldde de geplaagde praeses gisteravond. „Vanavond (woensdag) voeren we spoedoverleg met de directie van Total. Ik heb nog steeds een beetje hoop, dat we er alsnog uit komen." Dieleman beseft wel, dat Total deze week het licht op groen zal moeten zetten. Gebeurt dat niet, dan is VC Vlissingen reddeloos verloren. „Binnen een week moeten we alles rond hebben, omdat we voor 2 juni beroep moeten aantekenen tegen de be slissing van de KNVB om de club een licentie voor het ko mend seizoen te weigeren. Haakt Total af. dan zie ik het somber in." Verrast Bestuurslid Pim Kraan zegt ver rast te zijn door de directie van Total. „Het is mij niet helemaal duidelijk, wat er aan de hand is. Ik weet alleen, dat we die garan tie nog niet binnen hebben. Het heeft te maken met interne za ken binnen Total, maar tijdens het onderhoud, dat we eerder met de directie van dat bedrijf hadden, zijn ons keiharde toe zeggingen gedaan. Aan de te genprestatie. die in eerste in stantie van ons werd verlangd, is naar mijn weten voor honderd procent voldaan." Pim Kraan heeft net als Diele man nog steeds hoop, dat er als nog licht in de duisternis komt. „Ik ga er nog steeds vanuit, dat het rond komt. Als dat niet gebeurt Dat zou triest zijn. We hebben de laatste tijd met zijn alleen keihard gewerkt. Er is be hoorlijk gesaneerd. Maar wat is het allemaal waard, al we de garantie van Total niet krijgen Ik vrees, dat we het in dat geval bij de beroepscommissie licen tiezaken kunnen schudden." De onlangs benoemde technisch manager Jan Poortvliet, die in de afgelopen weken een groot aantal amateurs naar VC Vlis singen lokte, heeft de onderhan delingen met overige kandi daat-spelers op een laag pitje ge zet. „Op dit moment kunnen we beter eerst afwachten", vindt Poortvliet. „Ik kan niet meer doen dan hopen, dat het alle maal nog goed komt. Gaat het mis, zou dat erg sneu zijn voor de jongens, die hebben toegezegd naar Vlissingen te komen. He laas kan ik niet veranderen aan deze situatie." Interim-voorzitter Jan Dieleman: „gematigd pessimistisch" (foto Lex de Meesterl VLISSINGEN - De tuchtcommissie van de KNVB heeft Jan Poortvliet en Carlo van Tour van VC Vlissingen verzocht zich schriftelijk te verantwoorden voor een aantal beschuldingin- gen aan het adres van het sectiebestuur betaald voetbal. Poort vliet en Van Tour reageerden begin deze maand furieus op de weigering van het sectiebestuur om de club een licentie voor het komend seizoen te verstrekken. De spelers laakten het beleid van het sectiebestuur in de pers. Carlo van Tour betichtte de bestuurders zelfs van 'mafia-praktij- ken'. „De tuchtcommissie verlangt, dat we ons schriftelijk ver antwoorden voor die uitlatingen", bevestigde Poortvliet giste ren. „Een goede zaak. waaruit ik afleid, dat de KNVB Vlissingen nog niet ten dode heeft opgeschreven. Waarom zou de tuchtcom missie ons anders ter verantwoording roepen Poortvliet heeft nog niet gereageerd. Crlo van Tour wel. Hij heeft de KNVB schriftelijk verzocht om duidelijkheid. „Ik wil eerst we ten. wat me ten laste wordt gelegd", aldus Van Tour. „Als de tuchtcommissie is gevallen over bepaalde uitlatingen, dan wil ik wel graag weten om welke het precies gaat. Op de dag, dat Vlis singen de licentie is geweigerd, is er zo veel geroepen. Ja. ik heb bepaalde dingen gezegd en er is ook veel geschreven. Maar dat wil niet zeggen, dat ik in alle gevallen juist geciteerd ben." Van Tour maakt zich nauwelijks zorgen over de brief van de tuchtcommissie. „Dat Total de bankgarantie nog niet heeft ge geven, is veel vervelender", zegt hij. „Het zou een ramp zijn. als het nu nog mis gaat. Dan is iedereen de dupe. De werknemers van Vlissingen, maar ook het interim-bestuur, dat zo hard heeft ge werkt. Om maar te zwijgen over de schuldeisers, die in dat geval naar hun geld kunnen fluiten." Nederlandse tennisstonn op Roland Garros snel geluwd 5-22.30 Ned 3: Studio Sport Jour >5-00.15 Did 2: Sport Extra vei van de Franse Open tenniskam schappen op Roland Garros in PARIJS (ANP) - Het onbereken bare gravel van Roland Garros heeft kennelijk zo zijn eigen me ning over de hemelbestorming van 'de Nederlandse tennissers. Van de zes nationale vertegen woordigers, die op de openings dag in actie kwamen, bleef al leen Richard Krajieek over eind. Hij rekende vlotjes af met de Spaanse lucky loser Jose Francisco Altur (6-0, 6-4, 6-1). De andere Nederlanders moes ten stuk voor stuk hun tegen standers feliciteren. Jan Sieme- rink kwam er niet aan te pas te gen de als tiende geplaatste Amerikaan Michael Chang (2-6, 0-6, 3-6). Jacco Eltingh liet zich afbluffen door de Spaanse quali- fyer Carlos Costa (2-6. 3-6, 3-6). Alleen Mark Koevermans kon met opgeheven hoofd de baan verlaten. Hij herstelde zich fraai tegen de sterke Andrej Tsjesno- kov uit de Sovjetunie en zwicht te pas na vijf sets en bijna vier uur (5-7, 2-6, 7-6, 6-2, 3-6). Bij de vrouwen bleef Brenda Schultz tegen de onbetekenende Japan se Maya Kidowaki in oude fou ten vervallen (4-6, 4-6). In het vervolg van de eerste ron de krijgen vandaag, dinsdag nog drie Nederlanders de kans de to tale balans een wat positiever gezicht te geven. Paul Haarhuis treft de Amerikaan Richey Re- neberg. Manon Bollegraf de Zuidafrikaanse Elna Reinach en Nicole Jagerman weet de sterke Tsjechoslowaakse Andrea Strnadova tegenover zich. Ondergrond Het verschil met de resultaten van de Nederlanders in de eerste ronde van het vorige Grand Slam-toemooi, in januari in Mel bourne. was opvallend. Toen haalden alle zes mannen ten minste de tweede ronde en kwam één van de zes vrouwen door (Petra Kamstra) Niette min was bondscoach Stanley Franker niet overdreven teleur gesteld. „Melbourne en Parijs kun je alleen al vanwege het ver schil in ondergrond niet met el kaar vergelijken", zei hij. „Wat Siemerink en Koevermans be treft hoop je dat ze tegen derge lijke sterke jongens de dag van hun leven meemaken. Minimaal mag je goed tennis van ze ver wachten. Eltingh. Rottier en Schultz konden in elk geval be ter Siemerink wist zich als eerste Nederlander geslagen. Toen de 21-jrige Rijnsburger hoorde, dat hij de twee jaar jongere Chang in zijn eerste optreden in Parijs moest bestrijden, ging hij ervan uit niet kansloos te zijn. „Ik dacht, dat ik hem wel pijn kon doen", bekende Siemerink na de partij, die slechts een uur en vijf tig minuten duurde. „Het was een uitdaging voor me en daar houd ik wel van. Ik had me er veel meer van voorgesteld. Maar het leven gaat verder. Ik moet er niet te lang bij stilstaan." Het zit Koevermans de laatste tijd niet mee. De 23-jarige Rot terdammer zag zich twee weken geleden in de derde ronde van Rome een uiterst kostbaar punt ontnomen tegen de Argentijn Alberto Mancini toen er een broodje vanuit het publiek de baan opzeilde. Volgens Koever mans en veel collega's, die getui ge waren, kostte hem dat de par tij. Nu trof hij het in Parijs bij zonder slecht met de loting. Tsjesnokov bleek in vijf sets de meerdere over Koevermans. Alleen Richard Krajieek kon over alles tevreden zijn. Hij had de zwakke Altur van het begin in zijn macht. Krajieek krijgt in de volgende ronde de als twaalfde geplaatste Duitser Michael Stich tegenover zich. Parijs. Roland Garros. Mannen en kel, eerste ronde: Krajieek (Ned) - Al tur (Spa) 6-0 6-4 6-1. Chang (VSt/10) - Siemerink (Ned) 6-2 6-0 6-3, Costa (Spa) - Eltingh (Ned) 6-2 6-3 6-3, Tsjes nokov (Sovi - Koevermans (Ned) 7-5 6-2 6-7 2-6 6-2, Clavet (Spa) - Evernden (NZei 6-4 6-0 6-2, Bruguera (Spa/5) - Da vis VS t6-2 6-2 6-1Del aitre Fi a i - Perez-Roldan (Arg) 6-3 6-1 6-1. Korda (Tsji - Fleunan Fra4-6 6-4 6-2 6-4Fi- lipim (Urut - Fromberg (Aus) 6-4 3-6 6-1 6-2, Pescariu (Roe) - Rivera iChil 5-7 7-5 6-0 4-0 opgave. Mmiussi Argi - Baguena (Spa) 6-4 3-6 2-6 6-3 6-3. Lundgren (Zwe> - Volkov >Sov> 6-3 7-6 6-7 7-5. Arias (VSti - Rebolledo iChn 6-0 3-6 6-0 6-2, Agassi (VSU4) - Rosset (Zwi> 3-6 7-5 6-4 6-3. Kühnen (Dun - Raoux (Fra) 4-6 6-2 6-4 6-4. Sanchez (Spa'l 1- Jarryd (Zwe) 6-2 6-3 6-2. On- druska (ZAf) - Aguilera tSpai 3-6 7-5 6-3 6-2, Stoltenberg lAus) - Soules iFra) 6-2 7-6 7-5, Agenor iHai) - Mat- suoka tJapi 6-2 6-3 6-7 6-3, Forget iFra.7' - Washington (VSt) 7-5 2-6 7-5 1 -6 7-5. Yzaga Per i - Tulasne i Fra6-1 4-6 6-4 6-2 Jonsson (Zwei - De la Pena (Arg) 7-6 6-3 2-0 opg Paloheimo (Fini - Tarango (VSt) 6-2 6-2 6-1. Pioline (Frai - Gilbert (VSt'16) 6-4 2-6 6-1 6-4, Stich (Dul'12i - Pearce (VSti 6-3 6-3 7- 5. Camporese (Itai - Riglewski (Dun 6-4 6-2 6-2. Hlasek (Zwn - Pate (VSt) 6-4 6-1 7-5. Connors (VSt) - Witsken (VSt) 6-3 6-3 7-5. Patrick McEnroe (VSt) - Bloom dsn 7-5 6-4 7-6. Cash (Aus) - Noszaly (Hon) 6-4 7-6 6-3. Ben- habiles (Fra) - Crabb (VSti 4-6 4-6 6-4 6-2 6-3, Tsjerkasov (Sov) - John McEnroe (VSt/15) 2-6 6-4 7-5 7-6 Vrouwen enkel, eerste ronde: Kido waki (Jap) - Schultz (Ned) 6-4 6-4. La- bat (Arg) Rottier (Ned) 1-6 7-5 6-1. Martinek (Dun - Porwik (Dui) 6-1 6-0, Huber (Dui/16) - Garrone (Ita) 6-3 6-3, Thoren (Fin) - Javer (GBn 6-2 6-2, Savtsjenko (Sov) - Housset (Fra) 6-1 6-4, Capriati (VSt/10) - Piccolini (Ita) 6-2 7-5, Pierce (Fra) - Dahlman (Zwe) 7-6 6-0. Van Lottum (Fra) - Pampou- lova (Bul) 6-4 2-6 6-3, Zvereva (Sov/15) - Faber (VSt) 6-0 6-0, Suire (Fra) - Pa radis (Fra) 6-2 6-3, Rinaldi (VSt,) - Las- kova (Tsj) 6-2 6-3, Grossman (VSt) - Golarsa (Ita) 7-5 6-0. Gigi Fernandez (VSti - Takagi (Jap) 7-6 6-2. Halard (Frai - Habsudova (Tsj) 6-4 7-5 Gilde- meister (Peri - Samantha Smith (GBr) 6-3 2-6 6-1. Harvey-Wild (VSt Baudone (Ita) 6-4 7-5. Hack (Dui) - Durie (GBri 6-4 7-5. Graf (Dui/2) - Magdalena Maleeva (Bul) 6-3 7-6. Cecchini (Ita) - Cueto iDuii 6-3 3-6 7-5. Stafford (VSti - Tanvier (Frai 6-2 6-1, Temesvan (Hom - Miyagi i Japi 6-1 6- 3 Bonsignon dtai - Herreman iFra> 6-3 6-4. Kijimuta (Japi - Strandlund (Zwei 6-0 6-4, Langrova (Tsj) Testud (Fra) 6-2 0-6 9-7. Whitlinger (VSt) - De Lone (VSt) 6-1 7-6, Cunningham (VSt, - Martin (VSt) 6-2 6-2, Mane-Joe Fer nandez (VSt/4) - Romano (Ita) 6-3 6-0, Graham (VSti - Reinstadler (Oos) 6-1 7-5. Hy (Can) - Mothes (Fra) 6-2 6-2. Katenna Maleeva (Bul) - Jaggard (Aus) 6-3 6-4, Niox-Chateau (Frai - Demongeot (Fra) 6-4 6-4 PARIJS - Het bereiken van het hoofdtoernooi op Roland Garros bleek gisteren voor Stephanie Rottier tevens het eindstation. De Zeeuws-Vlaamse, die in de laatste kwalificatieronde de Ca nadese Maureen Drake ruim had verslagen, verloor in de eerste ronde in het dames enkelspel van de Argentijnse Florencia La- bat in drie sets: 6-1 5-7 1-6. Stéphanie Rottier volgde zo het slechte voorbeeld van haar land genoten. De tennisspeelster uit Sint-Jansteen had echter tegen de Zuidamerikaanse wel degelijk winstkansen, vond bonds coach Stanley Franker „In de eerste set heeft ze Labat letterlijk van de baan geveegd. Labat begon vervolgens in de tweede set de ballen hoog af te geven. Daar had Stéphanie veel problemen mee. Ze heeft de wedstrijd verloren door een gebrek aan ervaring en conditie Daaraan zal ze moeten werken. Zij is bijvoorbeeld geen type dat uit zichzelf gaat joggen. Toch zal ze iets extra's moeten doen om zich fysiek te verbeteren, anders gaat ze ten onder in de keiharde tenniswereld." Franker toonde zich wel aangenaam verrast door de ontwikke ling van Rottier. „Ze heeft haar tactisch inzicht sterk verbeterd. Het werk van haar coach Laudin werpt duidelijk vruchten af. In principe heeft zij de kwaliteiten om bij de top-50 van de wereld te komen." De Zeeuws-Vlaamse moest na de 6-1-zege in de eerste set, buigen in de tweede set door het krachtenslopende tennis van Labat. Rottier kwam met 4-3 achter, vervolgens met 5-4 voor en leek alsnog het pleit in twee sets te beslechten Op 5-4 ging Rottier bij de stand van 30-30 twee keer in de fout en verloor de tweede set uiteindelijk met 5-7. Dat had haar krachten zo gesloopt, dat ze in derde en beslissende set het initiatief en de zege aan Labat moest laten Rottier doet komende week mee aan een graveltoernooi in Lu xemburg Daarna staan graveltoernooien in Italië en Sardinië op het programma. SASSARI (ANP/AFP) - Italië krijgt in de Giro de gedroomde tweestrijd. Claudio Chiappucci heeft de oorlog verklaard aan Gianni Bugno. De winnaar van vorig jaar toonde zich klaar oor de confrontatie. Hij won gistermorgen het eerste deel van de tweede etappe in de sprint tegen Franco Chioccioli, die de rose trui mocht aantrek ken en het tricot in de aanslui tende tijdrit over 7,7 km knap verdedigde. Het Italiaanse wielrennen flo reerde in het verleden het meest, wanneer twee „campionissimo" het tegen elkaar onamen, De duels van Bartali en Coppi zijn legendarisch. Later volgden de episoden Gimondi-Motta en Mo- ser-Sronni. Dit wordt het Bug- no-Chiappucci-jaar. Vijandschap De vijandschap begon vorig jaar voor het wereldkampioenschap in Japan De Italiaanse bonds coach Alfredo Martini wees Bug no als enige kopman aan. want hij had tenslotte Milaan-San Re- mo. de Wmcanton Classic en de Giro d'Italia gewonnen. De tweede plaats van Chiappucci in de Tour de Frqnce telde niet zwaar genoeg. Bugno werd „slechts" derde in het WK. Chiappucci zwoor en nam wraak bij de eerste klassieker van het nieuwe seizoen. Hij won in maart op meer dan indrukwekkende wijze Milaan-San Remo. „Nu zet ik alles op de Giro", kondigde de kleine klimmer aan, Zondag in de eerste etappe rond Olbia, meestal niet meer dan een warming up. plaatste Chiappuc ci zijn eerste demarrages. Onder zijn impuls brak het peloton in tweeen. Maandag, in het eerste deel van de tweede etappe van Olbia naar Sassari. ging Chiap pucci opnieuw in de aanval. Hij deed het op vijf kilometer van de finish. Bugno werd in de verdediging gedrongen Hij kreeg steun van niemand minder dan Tourwin naar Greg LeMond. Bugno sloeg hard terug en nam de aanval over. Hij won de etappe in de sprint tegen Chioccioli. Het ver schil was met het oog niet waar neembaar. Chioccioli werd eerst tot winnaar uitgeroepen. De fi- nishfoto wees echter Bugno als winnaar aan. Chioccioli moest zich troosten met de rose leiders trui. die hij overnam van de Fransman Philippe Casado De 31-jarige coureur uit de ploeg van Del Tongo voelde zich op zijn plaats als (tijdelijk) eerste. Chioccioli ontpopte zich in Sas sari als een betere tijdrijder dan ooit. Zijn inspanning waren door een valpartij die zeker vijftien seconden kostte niet voldoende voor de dagprijs. Die ging naar zijn verrassende landgenoot Gianluca Pierobon, die de 7.7 ki lometer aflegde met een gemid delde snelheid van ruim 45 km/ ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal speelt op 11 september in eigen land een vriendschappe lijke interland tegen Polen. Het sectiebestuur heeft dat maan dag tijdens de algemene jaar vergadering meegedeeld. Vrijwel zeker oefent Oranje ver volgens op 26 maart 1992, even eens thuis, tegen Joegoslavië. Als Nederland zich plaatst voor de Europese titelstrijd, na de volgende competitie in Zweden, is het de bedoeling dat Oranje kort voor het evenement nog twee vriendschappelijke wed strijden in Nederland speelt. Het seizoen 1991/92 is begin mei al afgelopen. De competitie be gint in het weekeinde van 17 en i8 augustus. Een week eerder wordt de wedstrijd om de Super Cup tussen de kampioen en de bekerwinnaars gespeeld. Er is geen winterstop De KNVB wil het EK in 1996 sa men met België organiseren. Om dat mogelijk te maken is een reglementswijziging van de UE FA nodig. Eventueel overweegt Nederland zich alleen kandidaat te stellen, als de UEFA niet ak koord gaat met het samenwer kingsverband met de Belgen. uur in tien minuten en negen se conden. De klassementsaanvoerder deed er vijf tellen langer over. net als de Spanjaard Marino Le- jarreta en de Fransman Jean- Francois Bernard. Het duel Bug- no-Chiappucci ging onverdro ten door. al was dat minder op de voorgrond dan met name Bug no, die op een speciaal voor dit onderdeel gemaakt rijwiel zat, had verwacht. Hij gaf tien secon den toe op Pierobon. maar ook twee op zijn echte Italiaanse ri vaal. Rondo van Italic: Tweede etappe, eerste gedeelte: 1 Bugno (Ita) 127 km in 3 21 32 112 seconden bonificatie) gem. snelheid 37,810 km/uur. 2. Chioccioli (Itai z.t. (8). 3 Poelnikov iSov) z.t. (4). 4 Boyer (Fra) 3.21.32. 5 Petito iltai, 6 Cassam (Itai. 7 Da Sil- va (Por). 8 Kvalsvoll (Nooi. 9 Chiap pucci (Ita). 10 Bortolami iltai. 11. Chozas (Spa). 12 Arnould (Frai. 13. Sciandri ilta>, 14 Leanizbarrutia iSpai. 15 Faresln (Itai. 16 Garcia (Spa). 17 Sierra (Veni. 18. Hodge (Ausi. 19 Delgado iSpai. 20 Giuppo- nio (Itai. 25 LeMond (VSti. 28 Echa- ve (Spai. 32 Fignon (Frai allen zelfde tijd als Boyer. 89 Casado (Frai 1 18. 172. Sorensen (Den) 3 52 Tweede etappe, tweede gedeelte: l Pierobon iltai 7.7 km in 10 09 (45.517 km/uur). 2 Lejarreta (Spat 0 05, 3 Chioccioli z.t 4 Bernard iFrai z t .5 Chiappuci 0 08. 6 Bugno 0.10, 7 Jas- kula(Pol)0 12.8 LeMondO 13.9 Ghi- rottoiItaiO 14. 10 Poelnikov 0.15. 11 Bortolami 0 16. 12 Durand (Frai 0 18. 13 Lelli dta) 0.19, 14 Sierra z.t., 15 Boyer 0 20, 16 Hodge z.t 17 Echave z.t18. Lietti (Ita) 0 21. 19. Giupponi 0.22. 20 Delgado z.t. Te laat gefinis- hed Hermans 11.43 Algemeen klassement: 1 Chioccioli 8.09.28, 2 Bugno 0.05. 3 Chiappucci 0.11, 4 Lejarreta 0 12. 5. Bernard z.t., 6 Poelnikov 0 18, 7 Jaskula 0 19, 8 LeMond 0.20. 9 Ghirotto 021, 10 Bortolami 0.23.11 Lelli 0 26. 12. Sier ra z.t., 13. Boyer 0 27. 14. Hodge z t.. 15. Echave z t16 Lietti 0 28. 17 Giupponi 0 29. 18 Cassani z.t, 19 Delgado z t20 Leanizbarrutia 0 30 Strombeek (Bel), prolkoers. 1 Hoste (Bel) 162 km in 4 00. 2 Van Holen (Bel). 3 Adri van der Poel (Ned) 0 30. 4 Giesberts (Belt. 5. Van Itterbeeck iBeli 7 05. 7 Strouken (Nedi. 8 Vos iNed). 10 Comelisse (Nedi z.t. SASSARI (AFP) - Laurent Fig non heeft maandag van de Giro jury een tijdstraf gekregen van 20 seconden. De Franse beroeps renner. die de Ronde van Italië in 1989 won. zou volgens de wed strijdleiding bevoordeeld zijn door zijn ploegleiderswagen die gedurende de tijdrit voortdu rend gelijk met hem op reed. Fig non zag zijn achterstand op rose trui-drager Chioccioli daardoor groeien tot 50 seconden. SVV - Ajax op Spangen SCHIEDAM (ANP) - De KNVB heeft de wedstrijd SVV - Ajax, op zondag 9 juni. vastgesteld op het Kasteel, het terrein van Sparta. In eerste instantie zou het duel gespeeld worden in De Kuip, de thuishaven van de Schiedam mers dit seizoen. Maar aange zien hoofdbewoner Feyenoord die dag thuis speelt tegen Spar ta. diende SW uit te wijken Het duel begint normaal om 14.30 uur. HOEK - De 31-jarige Terneuzen- se doelman VVim Verpoorte heeft zijn overgang naar de voetbalclub Hoek bekend ge maakt. Hij wordt toegevoegd aan de selectie waarmee de nieuwe trainer, Rinus Zegers, volgend jaar in de tweede klas van het zaterdagvoetbal uit komt. Wim Verpoorte stond dit seizoen nog onder de lat bij AZVV in Axel. de club waarmee hij het kampioenschap in de vierde klas veroverde. Met de komst van Verpoorte is de spelersgroep vrijwel rond. Be kend is inmiddels ook dat Alex Lourens zal vertrekken (naar Middelburg) en dat Paul van Buuren ook zijn afscheid bij Hoek heeft aangekondigd. Jennifer Capriati won overtuigend van Katia Piccolini in de eerste ronde van Roland Garros (foto AP Laurenti i i i i i i i i i i i i i i i 1 1 1 I I 1 I 1XC Zwemmen Plzen (Tsj). Langebaan wedstrijd, 20 km: 1 Van Goor (Ned) 4.08.55,2 San- da (Tsj) 4 17 13, 3. Toth (Hon) 4 17 16. 4 Kamas (Tsj) 4.23.33, 5. Slabe (Tsj) 4.42.18. 6. Beranek (Tsj)'4.45.11 Volleybal World League, mannen: Groep A Brazilië - Cuba 2-3 (15-6 10-15 17-16 14-16 16-17) Stand: Cuba 4-8 (13-3). Frankrijk 4-6 111-6). Canada 4-2 (6-11). Brazilië 2-0 (3-6). Nederland 2-0 (0-6). Belo liurizonte. World League, groep A. tweede dag. Cuba - Brazilië 3-2 (6-15 15-10 16-17 16 14 17-16) Athene. Kwalificatietoernooi EK. mannen, vierde dag: Griekenland - Hongarije 3-0 (15-9 15-6 15-3), Bulga rije - Zwitserland 3-0(15-6 15-5 15-12). Triathlon Milaan. ETl" triathlon, eerste wed strijd in een serie van twintig. 1500 m zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lo pen): 1 Barel (Ned) 1 41.32, 2. Cordier (Frai 14138. 3 Lombardozzi (Itai 1 43.08, 4 Piazza (Ausi 1.43.22, 5. Eit- zinger (Zwi) 1 43.33, 5. 6 Ferraresi (Itai 1.44.14, 9 Van Diessen (Ned) 1 45 05. vrouwen 1. Carla (Ita) 1.57.55. Sportprijsvragen Lotto: Eerste en tweede prijs geen winnaar Derde prijs: 64 winnaars, bruto 5797.80 Vierde pnjs 3149 win naars. 117,80. Vijfde prijs: 53.918 win naars. 5.00 Toto: Eerste prijs: 1 winnaar, bruto 37 937.20 Tweede prijs: 10 winnaars, bruto 1087.40. Derde prijs: 139 win naars. 195.50 Toto-gelijk: Eerste en tweede prijs: geen winnaar Derde prijs 18 win naars. 79.60 Vierde prijs. 380 win naars, 5.80

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 17