PTT EHBO-ploeg van winnaar wisselbeker Verkoop dorpshuis van Zoutelande aan hotelier ongewenst Maritieme exposities op vier Vlissingse lokaties WV open ADVERTEREN DOET VERKOPEN streek PROEFRIJDEN BOULEVARD-BUFFET IN WEDSTRIJD MIDDELBURG COMMISSIE WIL NIEUWBOUW Nu beslissen Bedrijfstafeltennis in Middelburg STICHTING BLAAST TRADITIE NIEUW LEVEN IN Oudheidskamer Afasievereniging Strandhotel VRIJDAG 24 FEBRUARI 1989 MIDDELBURG 1 VLISSINGEN MET 150 PK 16 KLEPPER KADETT GSI De nieuwe sensatie vrijdag 24 febr. en zaterdag 25 febr. 'M 7 OPEL"0- Vlissingen Een beeld van de EHBO-ivedstrijd in Middelburg MIDDELBURG - De EHBO-ploeg van de Middelburgse PTT is donderdag avond in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg winnaar geworden van de 'Mevrouw De Vries-Draaisma wis selbeker', de jaarlijkse inzet voor de onderlinge strijd van de Middelburg se EHBO-afdeling. De PTT-ers, met leider Frenk van der Zee, Mariëlle Wijkhuijs en Willem Duvekot, scoor den 178 punten en bleven daarmee de concurrentie ver voor. Er namen drie ploegen deel. De ploeg van de EHBO-Middelburg - Karei Tiggelman (leider), W. Dieleman en S. Bal - werden met 153 punten Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren: Wendy van Oevelen; Jeffrey Step; Samantha van Geersdaele; Fay- sal Naimi; Jordy Maas; Wilfred Eric van Halen; Chantal van Dam; Rachel S. M. Smith; Dagmar D. Kieboom; Veronique Meerman; Leonie M. Chau- dron; Eric Tange; Ilona Vos; Karin M. Edelijn; Pien van der Weel. Getrouwd: S. A. P. van Bemmelen van der Plaat, 19 jr. en M. M. C. Spanjer, 21 jr.; L. de Paauw, 31 jr. en C. Peperzak, 28 jr.; R. A. Theune, 27 jr. en R. F. J. Boliau, 31 jr. Overleden: J. A. van Boven, 84 jr.; A. Asscheman, 68 jr.; A. J. van den Boog aard, 76 jr.; P. W. Roth, 60jr.; A. W. Bos- schaart geb. Wedts de Swart, 100 jr.; P. S. Delvoije geb. Stroosnijder, 78 jr.: C. J. Verhage, 80 jr.; J. Nolet, 59 jr.; D. C. Melis geb. Verhoef, 86 jr.; L. Post, 79 jr. tweede en de winnaar van vorig jaar. de Van Dixhoornreddingsbrigade - met leider Izak Bloekpoel, Philippe Marteijn en Leon Verwoerdt.- legden met 132,5 punten beslag op de derde plaats. De dames J. den Doelder, arts, W. Min- derhoud en M. Meulenbroek vormden de jury. Zij gaven aan het eind van de wedstrijd een korte uitleg over het on geval en de behandeling daarvan. De Lotus-groep Noord- en Midden-Zee land, onder leiding van J. Boonman, speelde de slachtoffers. Alle ploegen kregen hetzelfde ongeval te behandelen. Een vrouw struikelde over een snoer terwijl zij een man in een invalidewagen voortduwde. In Burgerlijke stand VALKENISSE Geboren: Jesper, zv J. C. Wiegmans en E. J. Viergever; Arthur, zv J. A. Mol en K. Wijkhuijs; Sherief, zv A. A. M. Taw- fik en H. van Leen; Lisanne M. dv M. R. Richard en A. M. Jonker; Matthias P. zv J. C. van Wettum en W. S. Bouterse; Noralie, dv P. Stroo en M. A. Wisse. Getrouwd: Geen. Overleden: D. Groen-Flipse, 97 jr.; D. J. But-Avot, 79 jr.; G. Jagt, 79 jr.; A. Dekker-Verstraate, 67 jr.; M. de Leeuw-Brasser, 82 jr.; W. van Eck-Ot, 94 jr.; A. Lous-Peene, 81 jr.; F. Chaig- neau, 74 jr.; A. Engelbert, 80 jr.; A. Wolf, 70 jr.; F. D. Coppoolse, 85 jr.; L. Vos, 90 jr.; A. E. Keijmel-Smit, 84 jr.; A. Boste laar, 83 jr.; H. B. Dreijer, 84 jr. KOUDEKERKE - Zoutelande moet een nieuw verenigingsgebouw krij gen. Dit advies gaf de commissie fi nanciën donderdagavond aan b en w van Valkenisse. Met verkoop van het huidige dorpshuis Middendorp aan G. M. Martens, eigenaar van het hotel Willebrord, konden de leden van de commissie niet instemmen. Het college wil Middendorp verkopen aan Martens. Hij huurt het pand sinds 1987 en wil het huurcontract omzet ten in een koopcontract om het dorps huis winstgevend te maken. De vier vaste gebruikers van het gebouw zou den de garantie krijgen dat ze min stens tien jaar mogen blijven zitten. Het college is niet ingegaan op het al ternatief van CDA-er J. A. Dominicus het gebouw te behouden en zelf op te knappen. Volgens wethouder I. Ovaa is het gebouw met een bezetting van 23 procent niet rendabel genoeg om in ge meentelijk bezit te houden. Ovaa wees verder op de slechte conditie van het pand en de hoge kosten die met een op knapbeurt gemoeid zouden zijn. Zes jaar na de verkoop wilden b en w bekij ken of de verenigingen konden blijven of dat er een nieuw gebouw nodig is. Het huurcontract met Martens loopt tot 1 mei. Na die datum wil de exploi tant van het Zoutelandse hotel niet meer huren. Wethouder Ovaa merkte op dat het moeilijk is een vervanger te vinden. Dominicus en de SGP-er A. Dommisse schaarden zich echter ach ter de uitspraak van P. Holtring (pvda/ppr): 'Niet eerder je oude schoe nen verkopen voor je nieuwe hebt'. Het verkoopplan van het college was al eerder behandeld door de commis sie en verdween toen onopgelost van tafel. Dezelfde problemen kwamen nu weer aan de orde. De raadsleden zagen wel in dat verkoop van Middendorp de beste oplossing is, maar niet zonder de zekerheid van een nieuw verenigings gebouw. Ze bleven vasthouden aan het belang van een dorpshuis voor Zoutelande. „Een kern moet beschik ken over een goed geoutilleerd vereni gingsgebouw", verwoordde T. J. van den Broeke (VVD). Dominicus merkte nog op dat er nu beslist moet worden over nieuw bouw. „Over zes jaar denkt de raad er haar val nam ze ook de invalidewagen mee. De vrouw liep daarbij gekneusde ribben op en de man, die al verlamde benen had, verstuikte zijn pols en liep een hevig bloedende scheurwond bo ven het rechteroog op. Afdelingsvoorzitter M. van Iwaarden reikte tot besluit de prijzen uit. De win naar van vorig jaar, die de wisseltrofee weer moest inleveren, kreeg daarvoor in de plaats een herinneringstrofee. misschien anders over. Tegen die tijd heeft een verenigingsgebouw wel licht geen hoge prioriteit meer". Ovaa neemt de adviezen van de commissie en het voorstel van Dominicus mee naar zijn collega's in het college. G. M. Martens liet na afloop van de ver gadering weten niet teleurgesteld te zijn. „Ik had dit wel verwacht. Het is een heet hangijzer. Ook ik zal weer moeten wachten op een nieuw voorstel van b en w" Gevonden - Bij de gemeentepolitie te Middelburg zijn de volgende voor werpen aangegeven: knijpbeurs, grijs/ zwart, inhoudende sleutels; metalen koffertje met autobenodigdheden; da meshorloge, goudkleurig; auto-kente kenplaat; onderdelen auto (draad plus contact); tas, rood, inhoudende video band, krant en lunchpakket; heren horloge, goudkleurig; kinderschoen, grijs; aankleedkussen, wit; skate board, geel/rose; zonnebril, wit; gym schoenen, Adidas; set remvoeringen; brandblusser; sporttas, rood, inhou dende donkerblauwe paraplu en fol ders; diverse sjaals; diverse sleutels; gebreide kindersok, donkerblauw plus rood met wit zooltje; houten zwaard van zeilboot of surfplank; diverse handschoenen; fietsentas, zwart; ca- mé-hanger met quartz horloge; diver se bankbiljetten; rol lood; gouden armband; damestas, bruin; damestas, zwart; tl-buisje, 20 watt; attaché-kof fer met rode stiksels en cijfercode-slot; kinderportemonnee, beige; pennene- tui, inhoudende 1 vulpen en 2 Parker- pennen; gouden trouwring; klitten bandportemonnee, zwart; damespor temonnee, zwart; damesportemonnee, rood; regenpakhoesje, blauw; giropas je; gouden oorring; kindermuts, groen met witte strepen. Dieren: grijze kater; hond, zwart/wit langharig. Kledingbeurs - De vrouwencon tactgroep Kom Uit Je Huis houdt woensdag 1 maart een kledingbeurs in het Zuiderbaken in Middelburg. De kleding voor de beurs kan 's morgens tussen 9.00 en 11.00 uur worden inge bracht en wordt tussen 13.30 en 15.30 uur verkocht. Van de opbrengst wordt 25 procent ingehouden als bijdrage voor de organisatiekosten. MIDDELBURG - In de eerste klas van de Walcherse Bedrijfs Tafeltennis Vereniging (WBTV) heeft het team van Van Dijck/Petit zich vaster op de tweede plaats gespeeld door een 7-3 overwinning uit een inhaalpartij te gen Amor. De koppositie komt door deze zege van de nummer twee nog lang niet in gevaar: PZEM leidt nog met 17 punten voorsprong. Middel burg I bleef eveneens met 7-3 de baas over CBBZ I. Met een 9-1 winst op Gieterij II heeft Middelburg II de leiding in de tweede klasse overgenomen van Basco. Admi nistratiekantoor Lansu haalde het team van Havenschap met 9-1 onder uit. De topper in de derde klas tussen lei der Madi I en het als tweede geklas seerde Meulenberg eindigde onbeslist (5-5). Madi II ging met 8-2 onderuit te gen TZS en Middelburg III liep een 7-3 nederlaag op tegen de formatie van Geschiere Wattel. De stand, eerste klas: 1 PZEM 10-79, 2 Van Dijck/Petit 10-62. 3 Gieterij I 9-52. 4 CBBZ I 10-50, 5 Middelburg I 9-48, 6 PNL I 10-43, 7 Amor 10-35, 8 Provincie 10-21. Tweede klas: 1 Middelburg II10-82, 2 Basco 10-79, 3 PZC 10-63, 4 Administratiekantoor Lansu 10-55, 5 Gieterij II 10-36, 6 CBBZ II 10-32, 7 Havenschap 10-28, 8 PNL II10-25. Derde klas: 1 Madi 110-71, 2 Meulenberg 10- 70, 3 Hogeschool 10-63, 4 TZS 10-56, 5 Ge schiere Wattel 10-53, 6 Meppers 9-47, 7 Mid delburg III11-21, 8 Madi II 10-19. Het wedstrijdprogramma voor woensdag 1 maart in sportcentrum Slagvaart in Middel burg: eerste klas: Middelburg I - Amor, Van Dijck/Petit - Gieterij I; tweede klas: Middel burg II - Administratiekantoor Lansu, PZC - CBBZ II, Havenschap - PNL II. VLISSINGEN - Na een jaar zonder de traditionele maritieme expo krijgt Vlissingen de komende zo mer meer tentoonstellingen op ma ritiem gebied dan ooit tevoren. De nieuwe stichting Maritiem Expo gaat gebruik maken van vier expo- sitie-lokaties; in de voorgaande ja ren werd alleen het Maritiem Insti tuut De Ruyter aan Boulevard Ban- kert als tentoonstellingsruimte ge bruikt. De Koninklijke Maatschap pij De Schelde (KMS) toont in het Arsenaal voor het eerst scheepsmo dellen en oude gereedschappen die in de scheepsbouw werden ge bruikt. Het Vlissings Aktiviteiten Fonds (VAF) organiseerde tot in 1987 de jaarlijkse maritieme expo. Over heidsinstanties en bedrijven die zich met scheepvaart bezighouden, vormden de basis van het zomereve- nement. Wegens persoonlijke om standigheden zag het VAF er vorig jaar vanaf een maritieme expo te houden. De Vlissingse wethouder D. J. P. Bruinooge van economische za ken betreurde dat en vroeg VAF-be- stuurder C. W. Louwerse de vlag op één of andere manier over te nemen. Hij heeft een aantal liefhebbers zo ver gekregen met hem de kar te trek ken. Louwerse voert het secreta riaat van de nieuwe club, gepensio neerd marine-officier J. Marcks han teert de voorzittershamer en A. P. van Bruggen - werkzaam bij de KMS - is woordvoerder. Ongeveer dertig bedrijven, varië rend van de KMS, de Olau Line, sleep- en bergingsbedrijf Van den Akker tot de vereniging VOC-sche- pen Nederland, hebben zich al aan gemeld voor de expositie. De vereni ging VOC-schepen bouwt in Lely stad koopvaarders na van de Ver enigde Oostindische Compagnie. De tentoonstelling waaraan onder meer de ondernemingen meewer ken, wordt gehouden naar het be proefde recept. Zij bestaat uit stands van de deelnemers. De nieu we elementen zijn: een expositie van een aantal maritieme schilderijen in de Gevangentoren op de Boulevard De Riiyter, de tentoonstelling over het loodswezen in het Stedelijk Mu seum aan het Bellamypark én de in richting van het oude Arsenaal aan de Vissershaven tot een scheep vaartkundig museum in wording. „Zo groeit", aldus secretaris Lou werse, „een maritieme looproute van Boulevard Bankert tot de Vis sershaven bij het Arsenaal". De KMS treedt komende zomer in het Arsenaal voor de eerste keer met haar oudheidskamer naar bui ten. Het bedrijf dat sinds 1875 Vlis singen economisch en stedebouw kundig domineert, heeft in de loop van het bestaan een gevarieerd his torisch bezit opgebouwd. Woord voerder Van Bruggen noemt: oude gereedschappen uit vrijwel alle be drijfsonderdelen van de KMS, scheepsmodellen, boeken én oude brandkasten. De onderneming heeft ook nog een groot aantal schilderijen, onder meer van de kubistische Naere- bout-groep. De expositie in het Ar senaal kan, vertelt Van Bruggen, een aanzet geven voor een scheep vaartkundig museum naar het mo del van het maritiem museum Prins Hendrik in Rotterdam. De drie eve nementen die door de stichting Ma ritiem Expo worden gehouden, vin den van 21 juli tot en met 6 augustus plaats. De maritieme expo in oude stijl trok in het verleden twaalf- tot dertienduizend mensen. De heren C. W. Louwerse, L. van de Graaf, J. Marcks enA. P. van Bruggen (vlnr) blazen met enkele andere liefheb bers komende zomer de traditie van maritieme exposities in Vlissingen nieuw leven in. Burgerlijke stand MIDDELBURG Geboren: Karoline A. dv K. Beijer en A. M. Hengstmengel; Mariska, dv H. Buijs en C. Schuiling; Suzanna E. dv F. vanLangevelde enW. Wondergem; Sa bine Chr. dv C. J. van Westen en C. Ver- heijen. Ondertrouwd: E. J. Seitte, 29 jr. en M. Floresse, 25 jr.; C. J. Meijler, 34 jr. en H. van den Boog, 33 jr.; R. A. J. M. van Bijsterveldt, 27 jr. en J. A. M. van der Linde, 23 jr.; j. Wagenaar, 29 jr. en N. E. vanHanegem, 25 jr.; P. C. Prince, 27 jr. en J. N. M. Grootenboer, 23 jr.; M. Pon- nuthurai, 33 jr. en F. Dani, 20 jr.; P. Franse, 23 jr. en W. A. H. Louwerse, 18 jr.; P. A. A. Kramer, 28 jr. en N. J. Lahr, 22 jr. Getrouwd: R. de Roo, 24 jr. en J. van Someren, 23 jr. Overleden: J. A. Buijs, 71 jr. ev C. J. Boonman; P. Jasperse, 71 jr. geh gew met J. Minderhoud; V. C. Heijgelaar, 43 jr. ev M. E. Teunissen; C. Korevaar, 98 jr. geh gew met A. Jongeneel; M. Heijboer, 94 jr. geh gew met A. Hoves- tadt; E. G. Kossin,87jr. geh gew metS. J. G. van Leeuwen; S. Wisse, 63 jr. ev J. Hoogerheide; J. Lawalata, 83 jr. geh gew met A. M. Sopacua; C. Boone, 81 jr. ev M. J. Tavenier; B. Schets, 84 jr. geh gew met J. den Hollander; J. A. Valkhoff, 84 jr. geh gew met L. Dinge- manse. VEERE Geboren: Jasper Willeboordse; Ro nald Poppe; Simone W. de Bruijn; Ro gier J. Zweedijk; Marije van der Kuijl; Frans C. van Keulen; Yardin van de Panne. Getrouwd: J.J. van de Gruiter en M. F. M. van den Bergh. Overleden: M. Besuijen, 91 jr. wv P. J. den Boeft; A. F. A. Parren, 67 jr.; J. Ver meulen, 78 jr.; M. Joziasse, 76 jr. wv J. Boone. Gevonden - Bij de gemeentepolitie in Vlissingen zijn in de periode van 15 tot 22 februari de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: herenhorlo ge, kleine portemonnee met inhoud, tien sleutels aan een ring, contactsleu tel. Bij het dierenasiel in Vlissingen is in dezelfde periode een rode gecyperde poes aangegeven. 35 EN 26 FEBRUARI CENTRAAL ALARMNUMMElj 01184-14444 Huisartsen Vlissingen: zat. 0.00-24.00 uur| Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Zon. 0.00-24.00 uur: J. van Pelt, j| nalaan 7, tel. 12225. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spi| uur voor dringende gevallen ij 13.00 en 17.30-18.00 uur (zonde! spraak). Middelburg: vrij. 18.00-zat. 24.001 R. R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. li Zon. 0.00-24.00 uur: J. K. Domini Dam 30, tel. 12830. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spij uur voor dringende gevallen: IJ 13.00 en 17.30-18.00 uur (zondek spraak). 1 Middelburg-Zuid: patiënten vaq artsen Visser, Ponten, Kodde en zie dienst onder Souburg, Nieuw] en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuidf] zat. 0.00-24.00 uur: P. Kodde, q Vlissingseweg 13, Middelburg, I 01180-15810. Zon. 0.00-24.00 uur: A. G. BouwniJ ter, Stationsplein 1, Arnemuidenf 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spij uur voor dringende gevallen: 13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapl Serooskerke, Vrouwenpolder, Ve en Zanddijk: zat. 8.00-zon. 23.1 M. Mol en W. Rullens, Dorpsstra| Oostkapelle, tel. 01188-1276. Westkapelle, Zoutelande, Koude] ke, Domburg, Aagtekerke, Bigge ke en Meliskerke: voor de prakti van de artsen Van Eede, Vaandr: Noorlander en Van der Male, 18.00-zon. 24.00 uur: B. Vaandrd Weststraat 7, Domburg, tel. Ol] 1271. Voor de praktijken van de artsen Bi wense en Stutterheim (ook Grijpskerke). Vrij. 18.00-ma. 08.( A. Stutterheim, Beukelmanstraa! Meliskerke, tel. 01186-1760 Tandarts: Spreekuur zat. en zon. van 11.00- uur: W. v. d. Heijden, Noordstraa] Westkapelle, tel. 01187-2182. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. 33803, visites aanvragen van 8-9 ui Kleine huisdieren: mevr. C. J. Br tel. 01180-11011. Consult alleen na telefonische! spraak. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapl Oude Domburgseweg 33a te Ooi pelle, tel. 01188-1443. Behandelt kleine huisdieren op afspraak. Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt! om 17.30 uur en eindigt de vrijdagi| gen daaropvolgend. Middelburg: W. K. Hummelen, Mj 69, tel. 12134. Vlissingen: Apotheek Souburg, C.V Perestraat 1, tel. 61593. Wijkverpleegkundigen: Voor geheel Walcheren: via Alarn trale tel. 01184-14444. Verloskundige Vlissingen: vrij. 18.00-ma. 8.0C mevr. Klompe, tel. 71140. Middelburg: vrij. 18.00-zon. 24.0 mevr. Drijdijk, tel. 26045. VI v< TERNEUZEN - De regio Zeeuwsch- Vlaanderen van de afasievereniging VEERE bestaat tien jaar. Dat wordt maandag gevierd tijdens de maandelijkse soos- middag in het 'Praetuus' van ver pleeghuis Ter Schorre in Terneuzen. Op het feest zijn niet alleen de patiën ten, maar ook hun familieleden én sympathisanten van de vereniging welkom. De feestelijke soosmiddag be gint om half twee. CBTB De afdeling Veere van| CBTB houdt donderdag 9 maart familie-avond in het verenigini bouw in Gapinge. David en Jaapl deonse zullen daar dia's vertonen de reis door Canada en de Vereni Staten. De bijeenkomst begint 20.00 uur. Kalverstraat 1, M'burg, 01180-25851. UW GASTHEER AAN ZEE vXvToouur U stelt zelf uw menu samen, waarbij u kunt kiezen uit meer dan 30 verschillende gerech ten. Van al die gerechten kunt u onbeperkt smullen voor slechts 27,50 p.p. Sfeervolle accommodatie voor bruiloften, partijen, recep ties etc. Vraag naar ons 5-gangen maandmenu a 55,- p.p. (incl. rode of witte huiswijn) Voor inlichtingen en reserveringen 01184-12297. Boulevard Evertsen 4. n u POTTENMARKT 7 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 22