Tour de krant van Zeeland hrantindehlos w^\/ \y KRANTLEESKWIS roe ttQni pen fes tie fy Mammoet-schrootschaar bij Leijnse Middelburg NV ZITO in Vlissingen kocht 25ste DAF-truck Japanners bezochten sauna en golfslagbad Kwis gaat van een leien dakje Laatste week krantefotowedstrijd PZC/ varia INVESTERING VAN EEN MILJOEN GULDEN Saterdag 8 februari 1986 Boekenbonnen Bestellen: Uitsluitend tele fonisch bij PZC/Hulst, tel.: 01140-14058. vóór 19 februari. (Dit tele foonnummer geldt voor alle scholen in Zeeland!) Kinderjury Meermanskaart Naar de PZC Week 5 vraag 4: Demonstratiemodel van? vraag 7: Dit heeft te maken met? G nieuw soort breiwol G kapper voor kroeshaar G carnaval PZC: 6 februari 1986. G aardappelrooier G garnalenpelmachine G computer winkelwagentje PZC: 5 februari 1986. vraag 5: Welk woord staat hier? vraag 8: Vlissingse in kinderjury van World Press Foto vraag 10: Stukje uit de vraag 6: Deze adverentie gaat over? OPLOSSING VORIGE WEEK: BEURZENSYSTEEM Een ster voor Hostellerie Schuddebeurs Mens bedrijf Mevrouw M. Melis begint wolwinkeltje nabij Vrouwenpolder STUKJE VLISSINGEN-PR OMO TIE9 Neeltje Jans Voor gebruik tijdens de komende krant-in-de-klas-week legt de PZC het speciale spel/werkblad opnieuw op de drukpers. Kinderen kunnen er lekker zelf mee door de krant dwa len. Of een potje Tour de krant van krant van Zeeland doen. Scholen kunnen het bij ons bestellen. Kinde- In deze serie is dit alweer de laatste kwis. Op de laatste KIK-dag komt er nog een los achteraan. Kinderen met een beetje fantasie kunnen in tussen vast zelf wel zo'n kwis in elkaar zetten. Dat is ook een leuke KIK-bezigheid. Dit keer komt er een woord uit voor jong en oud. De een krijgt het, de ander neemt het. Maar wie het heeft is er meestal best mee in zijn nopjes. Maak onze puzzelplank nog even vol en kwis nog een keertje mee. En ding mee naar een van die fijne boeken- bonnen. Wie alle 5 keren het goede woord instuurt maakt kans op een boeken- bon van 60,-; wie 4 keer de juiste oplossing vindt loot mee naar een bon van 50,-; wie 3 keer met het woord goed zit dingt mee naar een boekenbon van 40,-. En zo gaan we terug naar 20,-. Dus ook wie maar één keer meedoet kan wat winnen. ren mogen er een bij onze balie afhalen. Het heeft ook zeker nut om in die KIK-week de PZC's te bewaren. Want op de laatste dag (vrijdag 28/2) brengen we een extra krantleeskwis. Met enkel opdrachten van nieuwsza- ken die tijdens de KIK-week in de krant staan. En uit de laatste Krul- lebak vanzelf. Als handreiking biedt de PZC het volgende KIK-pakket: Scholen kun nen voor elke KIK-dag een pakket gratis PZC's krijgen van die dag. Om technische redenen alleen in een veelvoud van 25 stuks. Met een maximum van 100 PZC's per school, per dag. Bij het eerste pakket PZC's krijgt de school automatisch eenzelfde aantal spel/werkbladen. Het is ook moge lijk alleen de werkbladen aan te vragen. Hier is het maximum echter 200 bladen per school. Dit is de laatste week van de kran tefotowedstrijd. We hebben het nu niet over de World Press plaat. Maar over de verkiezing van de Nederlandse krantefoto van het jaar. Dat is een activiteit van de stichting 'Krant in de Klas' (KIK). Het grootste deel van de Nederland se dagbladen haakt daarop in. Met de stapel PZC's van de afgelo pen week heeft elk kind nog een kans. Gewoon een kwestie van kie zen uit alle foto's die erin staan. Verder uitknippen en opsturen naar ons speciale puzzeladres. Dat is het zelfde als voor de kwis. De foto's die het meest gekozen worden komen in de eindronde. En dingen mee naar de titel PZC-krant- in-de-klas-foto. Iedereen die de win nende foto heeft ingestuurd maakt kans op 1 maart a.s. naar Amster dam te gaan. Op die zaterdag kiest een KIK-kinderjury namelijk de na tionale krantefoto van het jaar. Elke krant die meedoet mag één jurylid leveren. De juryleden zijn dus alle maal winnaars van de fotowedstrijd. De KIK-verkiezing van de Neder landse krantefoto van het jaar is in het Amsterdamse Zeiss Planeta rium. Ons jurylid hoeft er niet alleen naar toe. De PZC zorgt voor een zogenaamde meermanskaart van de NS. Dan kunnen de ouders mee. En/of meneer of juf van school. Zij mogen alleen niet in de juryzaal. Wanneer de kinderen uit de foto's kiezen krijgen de volwassenen een apart programma. Verder mag de schoolklas of groep van 'ons' jurylid naar de drukkerij van de PZC komen. En horen en zien hoe de krant wordt gemaakt. Voor deze ene keer maken we echt een uitzondering. Want normaal ontvan gen we alleen kinderen die al wat ouder zijn. De krantefotowedstrijd is voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Om technische redenen kan een kleuren foto niet meedoen. Foto's die na 13 februari binnenkomen ook niet. De laatste PZC waaruit je een foto mag kiezen is die van vandaag. VRAAG 1Wie is dit? Marc van Uchelen Harry Slinger Danny de Munck PZC: 5 februari 1986 G hondedrollenzuiger G draaiorgel G soesafoon PZC: 6 februari 1986 VRAAG 9: gedeelte nieuwsfoto van? VRAAG 2: Bob Geldof werd onderscheiden als? Eredoctor Ereburger Nobelprijswinnaar PZC: 6 februari 1986. f PZC: 3 februari 1986. Welk woord ontbreekt hier? Volgens een medewerkster van World Press Foto werd Eva's inzending eruit gepikt omdat die zo 'pakkend' was. Op Eva's foto stond een Pakis- taans jongetje dat in het zieken- hui^igt. Hij kijkt een beetje flHHS naar de dokter die aan zijn bed staat. Eva schrijft dat hij ooit in een sodabad was ge- verleqen vallen en dat daardoor delen van zijn gezicht zijn weggevreten. Hij angstig was al 20 maal geopereerd, maar bang niets hielp. In Nederland organi- PZC: 1 februari 1986. vrij(e) dagkrant over? muziek in de auto compact disc thuis discuswerpen PZC: 7 februari 1986. VRAAG 3: Wie is dit? Marion van Dorssen Manon Lammers Bettine Vriesekoop PZC: 4 februari 1986. wijkagenten glasschade tekenfilmproject PZC: 1 februari 1986. 1. Letter 1 van vraag 7 2. Letter 7 van vraag 4 3. Letter 4 van vraag 5 4. Letter 6 van vraag 2 5. Letter 9 van vraag 1 6. Letter 4 van vraag 6 7. Letter 6 van vraag 7 8. Letter 2 van vraag 3 9. Letter 11 van vraag 1 10. Letter 2 van vraag 9 11. Letter 2 van vraag 8 12. Letter 7 van vraag 2 13. Letter 4 van vraag 10 14. Letter 7 van vraag 9 Schrijf de oplossing op een briefkaart In de linkerbovenhoek vermelden Krantleeskwis Binnen 5 dagen sturen naar: Redactie PZC Postbus 466, 4380 AL Vlissingen. Krantefoto's ook naar dit adres sturen. Vergeet niet naam, adres en leeftijd in te vullen. De deelnemers aan de kwis mogen niet ouder zijn dan 16 jaar. GOES - Autotechniek Nederland (ATN) toert momenteel door Neder land. Tijdens de toernee worden de produkten en diensten van Hof- mann getoond, een Westduits be drijf dat actief is op het gebied van wielbalanceerapparatuur, monta ge- en demontageapparatuur voor banden, remmentestbanken en hef- bruggen. Hofmann richt zich daar bij vooral op garagebedrijven, car- rosseriebedrijven en fleetowners. Het Hofmann-assortiment is maan-' dag 10 februari te zien in Goes. Een speciaal ingerichte vrachtwagen combinatie staat die dag bij Motel Goes. Geïnteresseerden kunnen daar tussen 13 en 19 uur een kijkje nemen. Hofmann Werkstatt Technik GftibH is gevestigd in Pfungstadt nabij Frankfurt am Main. Autotech niek Nederland, gevestigd in Am sterdam, is alleenimporteur voor ■Nederland van het Hofmann-assor timent. Tonnie Leijnse voor de 70 ton wegende mammoet-schrootschaar MIDDELBURG - Metaalhandel Tonnie Leijnse in Middelburg heeft een gigantische schrootschaar aan geschaft. Het gevaarte weegt 70 ton en heeft een knipkracht van 1000 ton. De transportabele installatie zal vanaf volgende maand overal inzetbaar zijn. Tonnie Leijnse wil de schrootschaar inzetten bij de sloop van grote complexen, zoals raffina derijen en fabrieken. Het is de twee de schrootschaar van deze omvang in Nederland; de andere staat bij Hoogovens. De schrootschaar, die vijf meter hoog is, wordt bediend via een grote hydraulische kraan. De installatie is vervaardigd in de Verenigde Sta ten en in Nederland afgemonteerd. Met de aanschaf is een investering van één miljoen gulden gemoeid. ZIERIKZEE Het In 1978 geopen de hotel-restaurant Hostellerie Schuddebeurs nabij Zierikzee is bekroond met een Michelin-ster. De toekenning van deze culinaire onderscheiding komt tot uitdruk king in de vermelding van de Schouwse hostellerie in de nieuwe Michelingids de 'bijbel' van zeer gerenommeerde Europese hotel- en restaurantbedrijven. Nederland telt momenteel in totaal 42 met een culinaire Michelin-ster onderschei den restaurants, waarvan vier in Zeeland. Van oorsprong is Hostellerie Schud debeurs een driehonderd jaar oude "herberg, waarin J. Arkenbout in middels acht jaar geleden in de huidige opzet van start ging. Direct na de start werd begonnen met een eerste uitbreiding, waarna in 1984 een geheel nieuwe vleugel gereed kwam. Vorig jaar werd een serre aan de bestaande dinerzaal toegevoegd. En dit jaar zal het zogenaamde bruidshuisje onderhanden worden genomen. Voor het transport van de schaar naar te slopen objecten huurt Leijn se een mammoetdieplader in. De heer Leijnse heeft al verschillende aanvragen ontvangen om de nieuwe schrootschaar in te zetten. De schrootschaar is opgesteld op het terrein van Leijnse aan de Klevers- kerkseweg in Middelburg. Zoals be kend heeft Leijnse ook een terrein op het industrieterrein Ramsburg in de Zeeuwse hoofdstad. VLISSINGEN - Poppe Bedrijfswa gens BV in Veere, dealer van DAF Trucks, heeft een dezer dagen de 25-ste DAF-truck overgedragen aan de NV ZITO in Vlissingen. De direc teur verkoop van DAF Nederland, de heer P. van Leuven, overhandig de de wagen aan de general mana ger van NV ZITO, de heer D. Staats. De chauffeur van de nieuwe DAF, J. Beerens, nam de sleutels van de truck, een DAF F 3600 DKZ-ATI, in ontvangst. Twintig jaar geleden bestelde ZITO NV zijn eerste DAF-truck bij Poppe Bedrijfswagens BV; vorige week werd de 25-ste overgadragen. In de afgelopen jaren kocht NV ZITO onder meer opleggers, terminal trek kers en trucks bij Poppe, alle van het merk DAF. NV ZITO is een volle dochter van de NV Haven van Vlissingen en ver voert vanauit de haven containers, wol, staal en hout naar vele landen TERNEUZEN - De heer P. van Beuzekom is benoemd tot directeur van de vestiging Terneuzen van de Hollandse Constructie Groep BV. Hij volgt de heer M. Timmerman op, die als commercieel adviseur bin nen de HCG werkzaam zal blijven. Genodigden kunnen vrijdag 21 fe bruari kennis maken met de heer Van Beuzekom. Dat is mogelijk tijdens een receptie, die om 16 uur begint in hotel L' Escaut aan de Scheldekade in Terneuzen. in West-Europa. ZITO heeft bij Pop pe een reparatie- en onderhoudsver- zekering afgesloten, waardoor de bedrijfszekerheid wordt vergroot. VROUWENPOLDER - Matty Melis (29) uit Vrouwenpolder opent van daag (zaterdag) haar wolwinkel aan de Vrouwenpolderseweg 40. Al vijf jaar verkoopt mevrouw Melis wol aan huis, maar die verkoop nam zo'n vlucht, dat ze bij de boerderij waarin ze woont een afzonderlijk winkeltje heeft laten bouwen. 'Om iets om handen te hebben' begon ze indertijd met het spinnen van wol, die ze aansluitend zelf verkocht. Ook nu nog houdt ze zich met spinnen bezig, maar ook ont werpt en breit ze truien, al dan niet op bestelling. Het merendeel van de wol betrekt mevouw Melis momen teel echter van de groothandel. Daarbij let ze wel op de natuurzui vere wol; wol die is vermengd met kunstvezels komt er bij haar niet in. Met de winkel hoopt mevrouw Melis vooral te bereiken dat ook de streekbewoners haar nering zullen vinden. Tot nu toe moet ze het vooral van de toeristen hebben. Het wolwinkeltje -gelegen tussen Vrou wenpolder en Serooskerke- is van maandag tot en met zaterdag ge opend van 10 tot 19 uur, maar is op dinsdagmiddag gesloten. VLISSINGEN - Een delegatie van veertien Japanners bracht vrijdag een bezoek aan Vlissingen. Zij be keken de sauna van de Vlissinger Piet Hardenberg aan de Zwanen- burgseweg en het nieuwe gemeen telijke golfslagbad. De veertien gasten maakten deel uit van een 28-koppige vertegenwoordiging op het negende internationale sauna congres dat deze week in Utrecht werd gehouden. Doel van het be zoek was inzicht te krijgen in de opzet en inrichting van een sauna In de Japanse stad Osaka zijn na melijk op dit moment de voorberei dingen aan de gang om een enorm kuuroord op te zetten. Compleet met sauna's, baden en sportcentra. De veertien bezoekers zijn allen direct bij de realisatie van dit project betrokken. Het bijwonen van het saunacongres en het bezoek aan Vlissingen zijn onderdeel van een 'studiereis' die de Japanners maken om alles te weten te komen over de opzet van zo'n kuuroord. Eigenaar van de Vlis singse sauna en tevens voorzitter van de Nederlandse Sauna Vereni ging (NSV), Piet Hardenberg, ver welkomde de gasten in de Gevan gentoren. Daar ontvingen de bezoe kers namens de Stichting Vlissin gen Promotie een map met wetens waardigheden over de stad. De gas ten werd voorts een en ander ver teld over de Vlissingse boulevard, het Keizersbolwerk en het arsenaal. „Dit bezoek is voor mij niet alleen aantrekkelijk als eigenaar van een sauna maar het is gelijk een stukje promotie van Vlissingen. Ik ben als Vlissinger best trots op wat wij aan bezoekers te bieden hebben en dat laat ik ze graag zien", aldus Harden berg. De voorzitter van de Nederlandse Sauna Vereniging ging nog even in op het congres dat zijn vereniging organiseerde in de Jaarbeurs-Con greszaal in Utrecht. Ruim 500 be zoekers uit binnen- en buitenland woonden dit bij. Sprekers tijdens de Piet Hardenberg drie congresdagen kwamen onder meer uit Finland, Duitsland, Neder land, Tsjechslowakije en Oosten rijk. Aan de orde kwamen zaken als de medische aspecten van en rond sauna en de technische en histori sche kant van de sauna. Een van de belangrijkse resultaten van het congres is het aannemen van een resolutie waarin wordt aan gedrongen op bescherming van het begrip sauna. De aanwezigen maak ten zich ongerust over met name allerlei randverschijnselen die ook onder de noemer sauna worden ge presenteerd. De resolutie werd op gesteld door de voorzitter van de Internationale Sauna Vereniging, professor Annti Eisalo uit Finland. De resolutie wordt ter onderteke ning aangeboden aan de Finse rege ring en zal vervolgens worden gedis tribueerd onder regeringen van West-Europese landen. Bij de afslui ting van het congres werd de Neder landse Sauna Vereniging onder scheiden door professor Eisalo met de Finse Saunamedaille. Daarvan zijn er sinds 1977 zeven uitgereikt. In totaal zijn er vijftien gemaakt. De Vlissinger Hardenberg nam de me daille namens de NSV in ontvangst. De veertien Japanners gebruikten vrijdag de lunch in het restaurant van de Vlissingse sauna. Na het bezoek aan het golfslagbad ging het gezelschap per bus naar de Oosterscheldewerken. De groep werd daar ontvangen in het infor matiecentrum op Neeltje Jans. Vrijdagavond vertrokken de Ja panners.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 7