ran je: wellicht vier pitsen tegen Cyprus Ton van Eenennaam: bij NA C vertrouw ik niemand meer René Pijnen winterkoning Nederlandse wielersport McEnroe zorgt voor enige Amerikaanse punt RIN US MICHELS: 'VOOR Al SN El .W/7 V Timman en Portisch remise1 Cyprus klopt Luxemburg NEDERLANDS JEUGDTEAM KORFBALTIN TERNEUZEN Rokertje... WOENSDAG 19 DECEMBER 1984 te onderneming maakt. „Individu eel", zo heeft de spionagereis van Dick Advocaat hem nog eens geleerd, „hoe ven we van die amateurs niet wakker te üggen. Dat stelt allemaal erg wei nig voor. Maar collectief hebben ze in de loop der jaren hun lesje wel geleerd ;n verdedigt iedereen mee, tot de spits toe'". Maar om zo'n verdedigingsblok van vaak zeven of acht spelers open te ireken komt er heel wat om de hoek tijken. „Daar liggen ook de knelpun- en", neemt Michels het Nederlands elftal al bij voorbaat in bescherming. Om dat te bereiken heb je mensen van klasse nodig, en die missen wij momenteelDaarom betreurt de op- Volger van Kees Rijvers het ook in mate dat Gerald Vanenburg in de twee wedstrijden die Michels hem m actie zag (tegen Heeijansdam en PSV) niet kon voldoen aan de eisen die hij aan de Ajacied stelde. Voorzichtig Het de beslissing Vanenburg thuis te laten is Michels terug bij af en staat dij andermaal voor het probleem te moeten kiezen tussen Mario Been of Michel Valke. Vier weken geleden in Benen viel de keus uit in het voor- ARNHEM (GPD) - Met angst en beven leeft Rinus Michels toe naar een interland die niet meer dan een formaliteit zou mogen zijn. „Maar of je nu wel of niet zegt. dat er in het voetbal geen kleintjes meer bestaan", herhaalde de bondsmanager gistermiddag op Papendal tot bijna vervelens toe, „een tegenstander als Cyprus heeft nu eenmaal niet de uitstraling van Oostenrijk of Hongarije. Er is altijd hèt grote gevaar, dat je tegen dit soort tegenstanders loopt". Het is echter niet alleen het verleden deel van de PSV'er, een maand 11a (ie verantwoordelijkheid voor het jat Michels angst inboezemt voor een dato lijkt Valke andermaal de beste Nederlands elftal. Daar is hij nog verkeerde afloop zondagmiddag in papieren te bezitten. „Been is een veel te jong voor. Maar dat is tegelijk Nicosia, maar ook het gemis aan jongen", oordeelt Michels over zijn ook de worsteling van het Nederland- tchte kiasse dat de routineklus tegen oogappel, „met wie je erg voorzichtig se voetbal. We missen een speler di leCyprioten tot een uiterst hachehj- i J"" -- moet omspringen en die je op dit in balbezit bepaalt wat er gaat ge- moment nog niet kunt belasten met beuren, die bepaalt of er langzaam of Vlissingen tegen Cercle Brugge MISSINGEN - Zaterdag speelt Vlis singen voor het eerst sinds de terug keer uit het warme Liberia weer op eigen bodem. Tegenstander op het sportpark aan de Irislaan is Cercle Brugge, de club die aast op Vlissinger Arthur van Hulzen. Tijdens gesprekken over diens mogelijk vertrek is ook de af spraak voor de oefenwedstrijd ge maakt. Het duel begint om 14.30 uur. HILVERSUM (ANP) - De derde partij van de schaaktweekamp tussen Jan Timman en Lajos Portisch in Hilver sum is dinsdag in remise geëindigd. De stand in deze zes partijen omvat lende tweekamp is 2-1 in het voor dcel van Timman. De partij verliep als volgt: wit: J.H. Timman zwart: L. Portisch damegambiet 1. d2-d4 pg8-f6 16. f2-f3 e4xf3 2. C2-C4 e7-e6 17. pd2xf3 Ic8-e6 3. pgl-13 d7-d5 18. a2-a3 ta8-c8 4 pbl-c3 If8-e7 19. e3-e4 f5xe4 5 lcl-g5 0-0 20. pc3xe41e6-d5 6. e2-e3 pb8-d7 21. pe4-c5 de7-c7 7. tal-cl a7-a6 22. pf3-e5 pf8-e6 8. c4xd5 e6xd5 23. dc2-c3 pe6xc5 9. Ifl-d3 c7-c6 24. d4xc5 te8-f8 10. ddl-c2 tf8-e8 25. pe5-c4 tfBxflt ill. 0-0 pd7-f8 26. telxfl tc8-e8 112 tcl-el pf6-e4 27. pc4-b6 d5-f7 13. Ig5xe7 dd8xe7 28. tfl-el te8xelt 14 Id3xe4 d5xe4 29. dc3xel dc7-f4 15. pf3-d2 f7-15 30. h2-h3 h7-h6 ;remise Zwemrecords Luctor-leden [UDEN Enkele leden van de zwem vereniging Luctor hebben deelgeno men aan de landelijke wedstrijden in l'den. Bij deze wedstrijden won Pa- Irick Braam de 200 meter schoolslag Inde tijd van 2.26.5 waarmede hij het Zeeuwse adspirantcn record verbe terde. Rlanne Geervliet zwom op de 200 meter rugslag een Zeeuws record en bracht het op 2.31.54. Zij bereikte hiermede de 5e plaats. De 100 m leverde haar een prachtige 2e plaats 1 in 1.09.2. De resultaten van de overige Luctorleden wsren 100 m schoolslag jongens -14 jaar Michel Kleiser 1 20 8, Andre van Zijp 1.23.7. 100 m rugslag jongens Menno de Ruiter 1145, 100 m vrije slag Jongens Serge Nij gen 1.00.4, 100 m vlinderslag meisjes -10 laar Hanna Joziasse 1 29.2, 100 m rugslag heren Rob Geervliet 1 10 5. 100 m vrije slag heren Rob Geervliet 54 7, Leon Verhage 518. Geen winnaars in lotto en toto DEN HAAG (ANP) - De uitslagen van de sportprijsvragen zijn: bilslag lotto nr. 50: :t Prijs, geen winnaar. 2e prijs. 2 winnaars. 0* elk bruto 150.000,-- ontvangen: 3e Mis; 101 winnaars, die elk bruto 2 155,80 ontvangen. 4e prijs 5 089 winnaars, die elk Z42.70 ontvangen; 5e prijs 81.381 winnaars, die elk 5,- ontvangen bitslag cijferspel nr. 50; 6 cijfers goed; geen *innaar; 5 cijfers goed' 2 winnaars; 4 cüfers t°ed 17 winnaars. 3 cijfers goed: 185 win aars; 2 cijfers goed: 1.838 winnaars, bilslag toto nr. 50' le prijs: geen winnaar; "Prijs: 7 winnaars, die elk bruto 5 482,60 ontvangen. 3e prijs. 82 winnaars, die elk 936.- ontvangen. bilslag toto-gelijk nr. 50 le prijs: geen Jrinaar. 2e prijs: 3 winnaars, die elk f'23,70 ontvangen. 3e prijs. 50 winnaars, o* elk d. 81,70 ontvangen. 4e prijs: 719 wenaars, die elk ƒ8.30 ontvangen PAPENDAL - Rinus Michels trainde zeer actief mee met zijn selectie voor de komende wedstrijd tegen Cyprus zondag. Hier tracht hij Van Tiggelen tl.) en Spelbos tm.) te 'omspelen'. NICOSIA (Reuter/ANP) - Zes dagen voor het treffen met het Nederlands elftal hebben de voetballers van Cyprus in Nicosia een historische overwinning geboekt. Voor het eerst in negen jaar zegevierde de nationale ploeg in een thuiswedstrijd. De geslaagde generale repetitie ging ten koste van Luxem burg: 1-0. Het enige doelpunt kwam in de 52 e minuut van het hoofd van Sotiros Tsikkos. In het Makarios-stadion waren duizend kijkers. Aanvankelijk was het vriendschappelijke duel vastgesteld op zondag Als gevolg van hevige regen werd de ontmoeting een etmaal uitgesteld. In 1975 versloeg Cyprus Grieken land met 1-0. Sindsdien waren de Cyprioten het winnen op eigen eiland verleerd. snel wordt gespeeld. Nu wordt er te veel breed en achteruit gevoetbald. Het duurt mij allemaal veel te lang. En juist tegen Cyprus zal er zeer snel gespeeld moeten worden". In de visie van Michels is er ook geen plaats voor Valke en Been „Zij spelen allebei het liefst in het centrum. Dus zal ik moeten kiezen voor één van die twee. want anders verliezen ze allebei aan rendement. Tenzij ik Valke zou dwingen om links te spelen en hem als opdracht zou meegeven om de bal voor de goal te brengen Maar dan zou hij zich moeten opofferen, terwijl je vooraf weet dat hij het beste tot zijn recht komt als centrale middenvel der". De verhandeling van Michels vertoon de ook gistermiddag verdacht veel overeenkomst met een puzzel-doorlo per. waarin de ene naam op de andere aansluit. „Maar een wedstrijd als de ze", zo verdedigde hij de geheimzin nigdoenerij, „is met niets te vergelij ken. Al vooraf weet je dat het puur éénrichtingsverkeer zal worden, waar bij een enorme concentratie van de spelers wordt gevraagd. Want het is niet de moeilijkheid om Cyprus in de greep te houden, maar het probleem is de ploeg zodanig onder druk te houden, dat er kansen worden gescha pen" Voor Oranje betekent dat een totaal andere aanpak dan vier weken gele den tegen Oostenrijk, toen het voor komen van doelpunten op de eerste plaats stond. „Daarom zo gaf Mi chels uiteindelijk toch zijn gedachten prijs, „overweeg ik ook met vier spit sen (Gullit, Van Basten. Houtman en Van der Gijp) te spelen. Maar voorop staat of de aanvallers, of dat er nu drie of vier zijn.elkaar in de breedte goed verstaan, want als ze elkaar in de weg lopen, schiet ik er nog niks mee op Er zal daarom ook een goed samenspel moeten zijn" Experimenteren De aanval begint echter al op de eigen helft. Daarom ligt het ook min of meer voor de hand dat Ronald Spelbos zijn plaats zal moeten af staan aan Ronald Koeman, die achterin terzijde zal worden gestaan door drie mandekkers (Silooy of Van Tiggelen, Brandts en Wijnstekers). „Spelbos", zo beaamde Michels, „is voor mij op de eerste plaats eenman- dekker en in twee instantie een de fensieve vrije man. De libero zal echter impulsen moeten geven aan de opbouw van de aanval. In die rich ting ga je de komende dagen ook experimenteren". Door de overwinning van de negende zes-daagse te Maastricht ontkroonde Renë Pijnen met zijn 66ste zes-daagse ovenoinning de keizer der ms-daagse Peter Post Pijnen (links) en Peter Post trechtsi IN MAASTRICHT 66e ZESDAAGSE-OVERWINNING MAASTRICHT (ANP) René Pijnen is de winterkoning van het Nederlandse wielrennen. Gisteravond won hij samen met zijn tAustralische koppelgenoot Danny Clark op het minibaantje van de Eurohal de zesdaagse van Maastricht. Het betekende de 66e zesdaagsewinst van Pijnen, die daarmee Peter Post voorbijstevende en nu de Nederlander met de meeste „Six" achter zijn naam is. Pijnen heeft de keizer dus onttroond. Toch is er weinig legendevorming rond de man uit Hoogerheide. Pijnen (38) is daar zelf in de eerste plaats schuldig aan. Van hem behoeft het ook met anders te zijn. De sport is voor hem zeker zo veel middel als doel geweest. Middel om uit een pachters familie een vrije boer te worden, want daaraan heeft hij voor een belangrijk deel zijn fietsverdiensten besteed. Het doel. bereikte hij al jong, als 22-jarige. Olympisch kampioen in de ploegen tijdrit met Jan Krekels. Fedor den Hertog en Joop Zoetemelk. Troost Daarna is de eerzucht net niet vol doende stimulans geweest nog eens alles te geven om wereldkampioen te worden. Niet op de weg. waar hij twintig jaar geleden als een zeldzaam talent werd beschouwd, niet op de baan waar hij zo'n reputatie opbouw de. dat de wegsuccessen bijna uit de herinnering werden verdrongen. Het steekt hem toch wel een beetje. Z'n eigen conclusie, zonder een zweem van ijdelheid is tenminste: „Ik geloof dat ik wel een renner ben die een wereldtitel niet zou misstaan, maar ik troost mij dan maar met de ge dachte dat er in het wielrennen min der Olympische kampioenen zijn dan wereldkampioenen". Ook zonder legendevorming leeft hier en daar de gedachte dat het Pijnen te gemakkelijk is gegaan, dat het hem is komen aanwaaien, waar anderen heb ben moeten ploeteren. Het volgende verhaaltje, door Pijnen zelf nadrukke lijk als niet juist bestempeld, is teke nend. Na een tourétappe door de Hel van het Noorden, kwam de karavaan besmeurd en vuil. versplinterd en uitgeput in Roubaix aan Pijnen, een betrekkelijk jonge prof toen nog. fla neerde er als toeschouwer in een TERNEUZEN - In het kader van het vijftiende kersttoernooi (26 decem ber) van de Terneuzense korfbalver eniging Luctor is de toemooicommis- sie erin geslaagd een uiterst aantrek kelijke entourage aan zijn korfbal dag te geven. Direct na afloop van het toernooi vindt namelijk een ontmoeting plaats tussen het nationale jeugdteam dat onlangs van België won en een team dat als 'Zeeuwse All Stars' de zaal van sporthal 't Zwaantje in komt. Die All Stars' worden geselecteerd uit de ploegen die aan het kersttoernooi deelnamen (niet ondenkbaar is daar door zelfs dat Belgische spelers de Zeeuwse kleuren verdedigen i, de na tionale jeugdselectie komt in dezelfde samenstelling als bij de interland te gen de Belgen. Dat Nederlandse jeugdteam zag er zo uit: Dames: Bianca Hoekstra (Archipel Amsterdam), Petra Geelhoedt (Oost Arnhem en vroeger Luctor). Hanneke van Eek (Trekvogels Rotterdam) en Arjan van Eijk iFortuna Delft). Bij de heren komen Armand Gerritsen (Trekvogels Rotterdam). Bandi Osu- por en Ronnie Steenbergen (beiden Oost Arnhem) en Jan Kooiman (DKOD en vroeger Tjoba) in de zaal De wedstrijd tussen de Zeeuwse' All Stars en het nationale jeugdteam be gint om 16.00 uur. GOTENBURG (GPD) - John McEnroe en Mats Wilander zorgden twee jaar terug nog voor een memorabel Davis Cup-duel. Beide tennisvedetten hiel den elkaar destijds maar liefst 6 uur en 32 minuten bezig, waarna de Ame rikaan uiteindelijk over de langste adem bleek te beschikken. Dergelijk vuurwerk kon gisteren in Gotenburg echter bij voorbaat uitge sloten worden geacht. De finale van de landenontmoeting tussen Zweden en de Verenigde Staten was immers reeds beslist en er werd nog slechts om twee gewonnen sets gespeeld Of zoals Wilander na afloop bekende: „Deze partij vond ik van geen belang. Of we nu met 5-0 of 3-2 winnen maakt niets uit' Hij verloor de partij tegen McEnroe dan ook (6-3. 5-7, 6-3). het geen de onbetwiste nummer één van de wereld zichtbaar opluchtte. In drie dagen tijd drie keer een nederlaag moeten incasseren, meer dan tijdens het hele jaar. had de Wimbledon- kampioen ongetwijfeld aan het twijfe len gebracht. Twee verliespartijen voor een man. die ondanks nog de noodklok luidde wegens zijn gebrek aan serieuze concurrentie, waren al pijnlijk genoeg. McEnroe zorgde voor het enige Ame rikaanse punt. want Henrik Sunds- tróm versloeg in de laatste party Jimmy Arias. Die nam de plaats in van Jimmy Connors, na het door de Zweden gewonnen dubbelspel naar zijn vaderland teruggekeerd omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen Invaller Arias verloor met 3-6. 8-6 en 6-3 Zeeuwse schaatsers DEN HAAG - Zeeuwse schaatsers kwamen maandagavond op de Uithof in Den Haag in actie tijdens een marathon, die werd gewonnen door Ruud Chrisstoffers. Frans van de Ber ge werd 6e, Iman Koeman 15e. Aijaan van de Kreeke reed een 500 en 1000 meter. Zijn tijden waren: 42,6 en 1.25.9 DOELMAN IN CONFLICT MKT BREDASE CLUB (Door Jan Dagevos BREDA - Dc zorgen zijn van Ton van Eenennaam duidelijk aan te zien. De doelman, die al sinds zeven weken niet meer op doel staat bij NAC, ziet bleekjes en is aan de magere kant. Bovendien maakt hij een gespannen indruk. Oorzaak hiervan is een hoogoplopend conflict met het bestuur van de Bredase eredivisieclub. „NAC komt zijn afspraken niet na. Behalve spelers en technische staf vertrouw ik niemand meer bij die club", roept de 28-jarige Van Eenennaam geémotioneerd uit. De problemen dateren vanaf het begin van het nieuwe seizoen, dat voor NAC in het teken stond van de rentree in de eredivisie. Ton van Eenennaam had een sterk seizoen achter de rug en wilde zekerheid omtrent zijn positie bij NAC. Hij kwam met bestuurslid Ton van der Meer een driejarig contract overeen. Bovendien werd toegezegd dat NAC dc oud-Vlissin ger zou helpen bij het vinden van nieuwe woonruimte. ..Mijn huis werd te klein. Ik heb twee kinderen en maar twee slaapkamers. De kleinste moet altijd bij ons op de kamer slapen", zegt Van Eenennaam. De Zeeuw ging op zoek naar een anderdere woning, maar toen begonnen de moeilijkheden. Van Eenennaam kreeg een driejarig contract toegestuurd, waarin tot z'n verbazing met geen enkel woord werd gerept over huisvesting. De doelman zette zijn handtekening dus niet en ging verhaal halen. Hij trof het niet Ton van der Meer was inmiddels opgestapt by NAC en de andere bestuursleden zeiden mets van toezeggingen over een nieuwe woning te weten. „Van der Meer liet ook niets meer van zich horen Ik heb hem nog wel een keer gebeld, maar toen ontkende hij alles", zegt de Zeeuw- steeds slechter ging presteren. „Ik kan met tegen spanningen We hebben in de eerste negen competitiewedstrijden zeker vier vijf punten verspeeld door mijn toedoen. Daarom heb ik op een gegeven moment ook tegen Maaskant (de trainer) gezegd, dat ik niet langer op doel wilde staan. Hij had daar overigens alle begrip yoor Ik kan namelijk alleen optimaal presteren als ik geen problemen aan mijn hoofd heb", zegt Van Eenennaam, die op dit moment ook sukkelt met een rugbles sure en daardoor ontbreekt op het kertzaalvoetbaltoemooi in Vlissingen „Ik geloof dat dat allemaal te maken heelt met al deze toestanden' T wijfelachtig Na de winterstop wil dc N'AC-keeper toch weer de draad op Deceptie Niet lang daarna echter volgde een nog veel zwaardere deceptie. Het bestuur van de Bredase club schrapte zonder enige opgave van reden letterlijk het driejarig contract van de doelman en veranderde dat in eenjarige verbintenis. „Ik kan het je laten zien", zegt Van Eenennaam, waarop hij vervolgens uit zijn binnenzak van zijn jas het contract haalt. Op het papier is inderdaad te zien, dat met correctie-inkt veranderingen zijn aangebracht. In eerste instantie wilde de NAC-keeper het contract niet tekenen. „Maar ik moest wel. Ik heb een gezin en er moet toch ook brood op de plank komen", zegt Van Eenennaam. Al deze perikelen leidden er wel loe dat. de oud-Vlissinger Na de winterstop wil Ton van Eenennaam de draad weer oppakken bij NAC Wellicht dat hij dan zaterdag 2 februari op doel staat m de thuisivedstnjd tegen Feyenoord pakken. In januari volgt nog een gesprek met het bestuur. Of dat tot enig resultaat zal leiden, is twijfelachtig. Ton van Eenennaam is zelf ook niet hoopvol gestemd. „Ik heb al eens met voorzitter Baayens gepraat, maar toen zei hij meteen, dat hij niet kapot was van mijn keeperskwaliteiten. Ja, ik wist op dat moment ook wel, dat ik niet goed keepte, maar dat had een oorzaak". Op bestuurlijk vlak loopt het volgens de NAC-doelman toch niet zo gesmeerd bij de Bredas? club. „Je kan tegenwoordig met zonder sponsors, maar er is bij NAC een aantal sponsors dat teveel macht wil hebben. Er zitten nu al twee sponsors in het bestuur Zc mogen best zeggenschap hebben, maar ze moeten zich wel realiseren dat een bedrijf nog altijd iets andere is dan een voetbalclub. Die. mensen hebben geen voetbaïvemuft. Die weten niet wat er in een hoofd van een voetballer kan omgaan Ik weet dat sponsors belangrijk zijn "voor een club. maar het beste zou zijn als ze achter de schermen zouden werken. Bij NAC mengt een aantal sponsors zich in teveel zaken. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Wim Flight en Kees Zwamborrn miskopen zijn, omdat ze in hun ogen met goed presteren. Maar ze vergeten wel dat deze spelers lang geblesseerd zijn geweest. Ze beledigen die jongens gewoon. Het elftal gaat daar gebukt onder en de prestaties zijn daardoor slecht. Sommige jongens durven nog geen lantaarn paal te passerenmeent Van Eenennaam. De laatste tyd vertoeft de oud-Vlissinger veel rond de Zeeuwse voetbalvelden Misschien een aanwijzing dat Van Eenennaam nu hij problemen heeft met NAC zal terugkeren. Ik ga veel naar Zeeland, omdat ik eruit wil zijn Toch heb ik nog wel aspiraties De supporters en technische staf staan ook nog steeds achter me. maar als het op deze voet verder gaat. zet ik toch vraagtekens bij de voortzetting van mijn profcamère. Als er aan het eind van het seizoen belangstelling van andere betaalde clubs is, vind ik dat prima, maar ik zai met zelf gaan solliciteren. Ik wil op zoek naar een goede baan (Van Eenennaam is nu voor halve dagen verwarmingsmonteur). Ik heb wel ondervonden dat dat heel belangrijk is. Ik sluit echter niet uit, dat ik terugkom naar Zeeland", zegt de NAC- doelman. Hij volgt op dit moment van zeer nabij het Zeeuwse voetbal. „Ik ben dit jaar al naar Oostkapclle. Vlissingen en Middel burg geweest. Het voetbal leeft weer in Zeeland en dat doet mij toch wel wat", zo besluit de 28-jarige Van Eenennaam. keurig grijs driedelig kostuum en zou gezegd hebbeb: „Dit zit heel wat prettiger dan een gele trui". Pijnen heeft gele of groene truien niet echt nagejaagd en zijn verklaring zou alleen al aanvaardbaar zijn omdat er andere, sportief misschien iets minder aanspreekbare successen tegenover staan. „Op de weg had ik vrij snel het punt van verzadiging bereikt. Tegen het eind van mijn vier amateurjaren, was de gedachte met de kans op succes aan de Olympische Spelen, in Mexico, te kunnen deelnemen, een stimulerende prikkel Bij de profs kwamen de oude gedachten echter weer terug. Ik zat tijdens lange ritten voortdurend op mijn horloge te kij ken Weer twintig minuten gefietst, nog eens een kwartier gedaan Ik vond het eentonig, vervelend zelfs. De baan met zijn grotere variatie, zeker in de zesdaagse, sprak mij meer aan". 'Het' De beslissende stap naar de baan werd hem gemakkelijker gemaakt omdat hij. van het begin af. „het" helemaal bleek te bezitten Hij kon verdienen op een plek waar het hem beviel. Daarmee en daardoor kwam zakeiy k denken naast sportief streven staan. „Ik geloof niet dat ik op de weg hetzelfde had kunnen bereiken als op de baan. In het begin van onze carriè res waren Zoetemelk en ik helemaal vergelijkbaar. Daarna echter ontwik kelt een renner zich nog voortdurend en Zoetemelk heeft, zeg ik nu. veel meer voor de weg dan ik. Zoals hij omhoog gaat. zou ik het nooit gekund hebben Toch heb ik altijd gereden in de wetenschap sport nodig te hebben. Voor mijzelf, om me te bewijzen in de strijd, maar ook om maatschappelijk te slagen. Ik ben nu in een situatie dat door de boerderij mijn toekomst zeker is, ik zal ook na het fietsen goed kunnen leven. Wanneer ik pachter was gebleven, zou ik voor anderen hebben moeten werken, dat zal niet zo zijn". Terugkijkend op een loopbaan die nog met is voltooid en pas zal eindi gen als successen uitblijven waardoor de investeringen niet meer lonen zijn. denkt Pijnen dat zijn eerste profcon tract hem indirect van de weg heeft gehaald „Ik kwam bij Ton Vissers, in de ploeg met onder andere Post van Van Looy. Financieel aantrekkelijk, maar niet vormend voor een jong wegrenner. Ik heb wel gedacht dat, als ik toen bij een ploeg zou zijn gekomen als die van Peter Post nu. dat alles waarschijnlijk heel anders zou zijn gelopen Mogelijk ook was ik er dan wel snel mee gestopt, want ik ben natuurlijk geen mens die zich laat programmeren" Hij voelt zich wel in de zesdaagse. Hij is de winterkoning die volledig past in het sprookje van Grimm, w aar de arend werd verslagen door het win terkoninkje toen de vogels hun vorst zouden kiezen via de hoogste vlieger. Op zijn vlucht omhoog nam de mach tige adelaar het winterkoninkje in zijn veren mee om overtrofTen te worden door het kleine vogeltje dat verder ging toen de arend terugkeer de in de overtuiging koning te zijn. Slimheid tegenover kracht. Gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en aanvaarden dat, net ais de vogels met het winterkoninkje de den. niet iedereen accepteert dat je de grootste bent. De eindstand 1. Pijnen Clark (Ned Austra lia 381 pnt op één ronde 2 FranlcSchutz iDen Wdldi 381 pnt 3. Thurau Fritz tWdl) 253 pnt. 4 Doyle Wiggins iGbrAus) 213 pnt. op 2 ronden 5 KristenRinklin iWdli 346 pnt. 6 ToumeDe Wilde iNed> 312 pnt: op 3 ronden. 7 RaasKnetemann iNed) 330 pnt, op 5 ronden' 8 OosterbosHermann (NedLiei 291 pnt. op 23 ronden: 9 Groen Elshof (Nedl 266 pnt: op 25 ronden: 10. Dlllfiundl'Debosscher (Zwi/Bel) 425 pnt. MAASTRICHT (ANP) - In de winter maanden rookt René Pijnen ongeveer een pakje sigaretten per week. Hij heeft dat „geleerd" van Klaus Bug- dahl. die hem met Post. in 1977. te Antwerpen naar zijn eerste zesdaag- se-overwinning voerde. „In de hallen had ik last van de rook. Bugdahl vertelde mij dat ik er minder hinder van zou hebben, als ik, net als de meeste andere zesdagen-rijders af en toe eens zou roken. Maar als het seizoen voorbij is. stop ik weer. Na de zesdaagsen werk ik een week of vier keihard op de boerderij Dat is vakan tie voor mij, dan blijft de fiets en dan gaan de sigaretten aan de kant De fiets komt na die vier weken, als het weer weer wat prettiger wordt, terug De sigaretten pas bij het volgende winterseizoen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23