PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ond wil busstakingen onderdag beëindigen Ruzie Amerikaanse START-delegatie Arafat beschuldigt Libië van strijd tegen loyale PLO-ers 1 7 i :j Kernwapenprotest in VS Wi* pta gnE5 Staatsprijs Letterkunde voor Lucebert ND AA G HEEL ZUIDWESTEN PLA T )rachme los ;i/an dollar de PZC vandaag i Giflozing Nederlanders verdacht van goudsmokkel Militairen beschoten door Duitse collega's 7* Hf 5TUJ Perioden met zon hrioden met zon en vrijwel overal kroog. Middagtemperatuur ongeveer jS graden. Matige wind uit west tot (6e jaargang no. 80 bensdag 3 augustus 1983 lepcvuvtoe, di/ieUd,-. domm i48 4463 AE goes OtiOO 20620 i Van onze kunstredactie) DEN HAAG De grote Staatsprijs voor de Letterkunde is toegekend aan de dichter Lucebert (Lubbert Swaans- dijk) voor diens gehele oeuvre. Koning Boudewijn van Belgic, zal de prijs donderdag 6 oktober in Brussel uitreiken. Deze driejaarlijkse prijs, die voor het gehele Nederlandse taalgebied geldt, werd eerder toegekend aan Willem Frederik Hermans (1977) en Maurice Gilliams (1980). Lucebert, ook wel 'De Keizer der Vijftigers' genoemd, naar zijn leidende rol in de beweging der experimentele dichters, zei in een eerste reactie bijzonder verrast te zyn. „Ik had niet gedacht dat mijn werk voor een dergelijk grote eer ln aanmerking zou komen", aldus Lucebert. Lucebert publiceerde onlangs na enkele jaren weer een dichtbundel. De laatste tijd hield hij zich voornamelijk bezig met schilderen De jury voor de Staatsprijs bestond ditmaal uit mevrouw prof dr M H. Schenkeveld, Willy Spillebeen, Bert Decorte, prof. dr. R. E. Lissens, Louis Ferron en prof. dr. R. P. Meyer. ;L - De Vervoersbond FNV wil de staking in het streekvervoer na woensdag opheffen. Indaag ligt het streekvervoer in heel Zuid-west-Nederland (behalve Noord- en Zuid- Iveland) volledig plat. Als het aan het groepsraadbestuur van de Vervoersbond ligt zullen nderdag (morgen) in het hele land de bussen weer rijden. In plaats van een staking wil de d andere middelen aangrijpen die langer volgehouden kunnen worden. Die acties zullen iarschijnlijk landelijk worden aangepakt. is het standpunt van het groeps- Ze stelden gisteren enb [bestuur voor het streekvervoer de FNV, dinsdagmiddag in verga- 'ing bijeen in 'Het Wapen van Axel', een plan stuur dinsdag na de vergadering. De op om de acties tegen het taxi-experi- stakende buschauffeurs hebben van- ment op de buslijn Hulst-Lamswaar- de een landelijk vervolg te geven. De daag in Zierikzee ook het laatste woord over het al of niet stopzetten .inatiecentrum van de acties in voorstellen van de Vervoersbond FNV van de staking, die het streekvervoer openbaar vervoer. In het groeps- zullen vandaag (woensdag) worden ibestuur hebben kaderleden zit- voorgelegd aan honderden stakende van alle streekvervóerbedrijven buschauffeurs, die 's middags een [ederland. protestdemonstratie houden in Zie- rikzee en daama gaan vergaderen. Dan wordt gepraat over 'vorm en frequentie' van de landelijke acties in de komende tijd. „De leden moeten bepalen wat er verder gaat gebeuren", zei Chns Olie- bek, secretaris van het groepsraadbe- in Zuid-West-Nederland stillegt. Op Noord- en Zuid-Beveland zal wel openbaar vervoer zijn, want daar rijdt daag. Andere, minder rigoureuze ac tiemiddelen kunnen langduriger wor den volgehouden, legde Chris Ollebek dinsdag na de vergadering uit. De staking breidde zich dinsdag uit tot Voorne-Putte en Rozenburg. Daar voelden veel reizigers zich erg gedu peerd omdat de staking niet van tevoren was aangekondigd. Pas maandagavond laat beslisten de chauffeurs tijdens een vergadering in Spijkenisse om ook daar het streek vervoer plat te leggen. In alle vroegte werd de ZWN-garage in Spijkenisse geblokkeerd. Vrijwel alle chauffeurs die naar hun werk kwamen ook degenen die nog van niets wisten BENE (RTR) Griekenland zal llSkouden met zijn streven de koers l de drachme ten opzichte van de lar stabiel te houden, zo heeft de iekse minister van economische ien, Gerassimos Arsenis, dinsdag ,'klaard. De minister uitte bij de kendmaking van het besluit scher- kpj kritiek op het monetaire beleid '*-!n de Verenigde Staten. zei dat het Amerikaanse mo- beleid uitsluitend is gericht op ilang en ten koste gaat van de itionale economie. (Zie ook pagina 7) ILuchtje J Kunststof bloemen met hun Ieigen geur. Dat is mogelijk Idoor een vinding van Enka- ?J onderzoekers. (PAGINA 5f lijk 'Noord- en Zuid-Beveland' Dat bedrijf werkt met mee aan de sta kingsactie van de Vervoersbond FNV. de Ollebek. Het groepsraadbestuur voor De staking in Zeeuwsch-Vlaanderen beleefde dinsdag de tweede dag. Dat het verliep in alle rust en gemoedelijk- streekvervoer binnen de Vervoers- heid. Zelfs de 'gouden regel' van de bond FNV is voorstander van het beèindigen van de staking na van- (Slot zie pciQ. 9 hól. 4) De Vereniging tot Behoud van de Waddenzee beschuldigt een aantal chemische bedrijven, waaronder Doiv Chemical in Temeuzen, van het lozen van zeer giftige pcb's in oppervlak tewater. (PAGINA 9) laancoach ROMOLUS (UPh Militaire politie arresteert een demonstrant bij de wapenopslagplaats Seneca in Romolus in de staat New York. Ongeveer 2.000 voornamelijk vrouwen namen dinsdag deel aan een betoging tegen stationering van Amerikaatise raketten voor de middellange afstand in Europa. Een aantal demonstranten klom over het hekwerk van de opslagplaats, waarop arrestatie volgde. Leden van de Explosieven Opruimingsdienst hebben dinsdag omstreeks kwart zak op de stoep van het gebouw van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan de Haag onschadelijk gemaakt. over vijf een verdachte' plastic President Kennedylaan in Den DEN HAAG (ANP) De Haagse politie heeft dinsdag middag de omgeving van het gebouw van de Binnen landse Veiligheidsdienst (BVD) aan de President Kennedylaan afgezet, na een melding dat er een bom voor het gebouw zou zijn geplaatst. Omstreeks twee uur kwam er bij de politie een telefoontje binnen van iemand die zei te spreken namens de 'Rode volks militie'. Het telefoontje werd een kwartier later herhaald De explosieven-opruimingsdienst heeft omstreeks kwart over vijf een 'verdachte' plastic zak op de stoep van het BVD-gebouw onschadelijk gemaakt, door een kleine ontploffing Uit nader onderzoek bleek de politie met een nepbom te maken te hebben Rond half zes werden ook de straten rond het gebouw weer vrijgegeven voor het verkeer. Bij het tegenover het BVD-gebouw gelegen kantoor van de verzekerings maatschappij Ennia hebben 's middags ongeveer 500 werknemers het gebouw moeten verlaten. Een woord- voerdfer van binnenlandse zaken wilde niet het aantal werknemers van de BVD noemen die het gebouw van dienst moesten ontruimen. Ook in Amsterdam ont stond enige consternatie toen in de vroege ochtendu ren melding werd gemaakt van een bom op de stoep van de Oranje-Naussau-kazeme in de hoofdstad. Een bruine koffer werd, door de gealarmeerde explosieve nopruimingsdienst tot ontploffing gebracht. Deze bleek evenwel leeg te zijn. SCHEVE VERHOUDING MET WASHINGTON Van onze correspondent GENEVE Het Start-overleg over strategische wapens tussen Amerikanen en Russen is dinsdag voor twee maanden opgeschort temidden van hardnekkige geruchten dat de Amerikaanse delegatie kampt met een morele inzinking. De vierde ronde van besprekingen is afgesloten zonder dat beide partijeen een stap dichterbij een overeenkomst zijn gekomen. Op 6 oktober wordt het overleg hervat. Het Start-overleg tussen de Sowjet-Unie en de VS gaat over de strategische lange afstandskernwapens. Ingewijden wijten het uitblijven van handelaars onderling, ook de verhou- resultaten onder meer aan een gebrek ding met Washington zou zjjn scheef aan eensgezindheid in de Amerikaan se delegatie Niet alleen zou het slecht boteren tussen Amerikaanse onder- DEN HAAG (DPA) In de Westduit- se deelstaat Neder-Saksen zijn vorige week drie inwoners van Hoogezand aangehouden op verdenking van goudsmokkel. Het drietal zou bij verschillende gele genheden in totaal 500 kilo goud (waarde: ruim 17 miljoen gulden) aan banken en andere financiële instellin gen in de Duitse grensplaats Leer hebben verkocht zonder btw (bijna 2,5 miljoen gulden) af te dragen. Dat meldt dinsdag het Duitse persbureau DPA op gezag van de douane in deelstaat-hoofdstad Hannover. gegroeid. Tussen het Start-team en de onderhandelaars bij INF. het overleg over Euro-raketten, zou een chronisch gebrek bestaan aan coördinatie. Waarnemers spreken van een ware crisis in het Amerikaanse team dat onder leiding staat van Edward Row- ny Terwijl officieel de schijn wordt opgehouden van een glad verlopende professionele operatie onder flexibele instructies van president Reagan, is m werkelijkheid de onenigheid groot binnen het team. Irritaties en me ningsverschillen, vooral tussen Row- ny en zijn naaste mederwerker. James Goodby. spelen de Russen in de kaart. De bron van deze berichten zijn medewerkers van Pugwash, een anti- kernwapenorganisatie van experts in Geneve die de ontwapeningsgesprek ken van nabij volgt. Rowny zou Goodby een te slappe aanpak verwijten want hij zou voor uitgang willen tegen elke prijs Deze irritatie mist zijn uitwerking niet op de eigenlijke onderhandelingen. Re gelmatig verliezen de Amerikanen hun geduld, wat uitmondt in ordinai re schreeuw- en scheldpartijen over en weer Een Pugwash-medewerker beweert dat tijdens vorige onderhandelings rondes met de Russen, de zogenaam de Salt-I en Sall-Il besprekingen, dit soort incidenten achterwege bleven. „Wat er nu gebeurt is zonder weer ga". zegt hij. De zegsman, die liever anoniem blijft, betwijfelt of uit deze ronde, ooit werkelijk overeenstem ming bereikt kan worden. Want. zo zegt hij, „Rowny stelt zich op het standpunt: als de Russen ingaan op een van onze voorstellen, dan moet er wel iets mis mee zijn". René Pijnen voorziet een bot sing tussen zijn taak als baan- coach van de Koninklijke Ne derlandse Wielren Unie en zijn belangen als beroepsrenner. Het ziet er naar uit, dat de KNWU op zoek moet naar een nieuwe coach. (PAGINA 15) I Radio en televisie: 2 Binnen- en buiten!.: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Varia: 6 Financiën, economie: 7 Provincie: 9, 11, 13 Sport: 15 BAALBEK/BEIROET (RTR/UPI/ AFP) Rond de Oostlibanese stad Baalbek in de Bekaavallei zijn dins dag hevige gevechten uitgebroken. Uit kringen bij de veiligheidsdienst werd vernomen dat hierbij niet al leen Syrische en elkaar bestrijdende Palestijnse guerrilleros maar ook Li bische troepen zijn betrokken. Yas ser Arafat, leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, beschul digde Syrische en Libische militai ren ervan samen met opstandelingen binnen de PLO tegen zijn aanhangers te vechten. In veiligheidskringen werd gezegd dat bij Baalbek „van alle kanten" werd geschoten. Veel granaten kwamen in de stad terecht en ook een nabijgele gen vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een Libanese militaire post in de stad liep een militair verwondingen op door een granaat. Over verdere slachtoffers is niets bekend. Arafat, die verklaarde dat Syrièrs en Libiers samen met muitende PLO- strijders vechten tegen hem trouw gebleven manschappen, zei dat „een nieuw bloedbad" op handen is. De PLO-leider riep op tot internationaal ingrijpen om „een einde te maken aan de tragedie". Opstandelingen binnen de PLO leverden een vuurgevecht met het Libanese leger. In de stad Baalbek zijn volgens een bron bij de politie twee personen om het leven gekomen. Buiten Baalbek werd een aanhanger van Arafat gedood in de strijd, zo deelde een woordvoerder van de PLO-organisatie El Fatah mee. Syrische troepen schoten met lichte wapens op een stelling van het Israë lische leger in Oost-Libanon. Daarbij werd één Israëlische soldaat gewond, zo is van militaire zijde meegedeeld. De Amerikaanse bemiddelaar voor het Midden-Oosten. Robert McFarla- ne, had dinsdag een onderhoud met de Libanese president Amin Gemayel en de minister van buitenlandse za ken Elie Salem In regeringskringen werd gezegd dat niet gesproken is over gedeeltelijke terugtrekking maar dat de gesprekken zich hebben gecon centreerd op manieren om de volledi ge terugtrekking van de Israëliërs, Syriërs en Palestijnse strijders te ver zekeren. MeFarlane zet vandaag zijn besprekingen in Israël voort. Israël is van mening dat de troepen beneden deze lijn minder gevaar voor aanvallen lopen. Israëlische troepen hebben dinsdag geprobeerd een militaire basis van de christelij ke falangisten in het zuiden van Libanon te ontruimen. Een aantal christelijke strijders en enige hon derden burgers verzetten zich tegen het Israëlische leger, dat de falangis ten nog niet van de hasis bij het dorp Kfar Falous verdreef. De kazerne werd door de Israëliërs omsingeld en enkele officieren en soldaten gingen naar binnen om te onderhandelen. GRONINGENSEEDORF (GPDl De brigade van de Nederlandse legerplaats Seedorf in West-Duitsland heeft een formele klacht ingediend bij de Duitse militaire autoriteiten. Volgens de klacht heef- een aantal Duitse militairen enkele keren over de hoofden va., oefenende Nederlandse soldalen geschoten. Weliswaar met 5,6 mm plastic oefenkogels (althans volgens de legervoorlichlingsdienst). maar volgens diezelfde instantie is de veiligheid van de Nederlandse militairen toch voldoende gew eld aangedaan om de klacht in te dienen bij de Duitse beheerder van het oefenterrein. De „beschoten" militairen beho- was dat er met scherp werd ge ren tot de nieuwe lichting van het schoten en dat het niet om kogels 42e pantser-infanterie bataljon, de ging. maar om kleine granaten. Charly-compagnie. en ze waren be- Dus mogen we weet ik wie op onze gin juni bezig met de introductie oefening Fox-terrier Een soldaat, die anoniem wil bly- kmeen bedanken dat slachtoffers zijn gevallen" De legervoorlichtingsdienst in Den fc H ven, zegt „Op de voorlaatste dag Haag ontkent dat de Duitsers met M van onze oefening werden wij 's granaten hebben geschoten. „Dat morgens om pakweg half tien met moet een vergissing zijn Het ging II onze YPR (pantser-rupsvoertuig) om plastic oefenmunitie. Die din- j, het veld ingestuurd. We gingen gen zijn niet dodelijk, maar ook S daar de beveiliging van een brug niet ongevaarlijk. Het hangt ervan beoefenen. Onze YPR stond aan af waar het je raakt" de achterzijde van deze doorgang De klacht gaat dan ook niet zozeer We waren uitgestapt en zaten in de over de munitie als wel over twee berm. De groepscommandant zou andere routen die de Duitsers zou- uitleggen wat er ging gebeuren. Na den hebben gemaakt. „De oefe een paar minuten hoorden wij ko- ning werd gehouden op een ge- gels over ons heen fluiten We combineerd schiet-oefenterrein waarschuwde onze commandant bij Cuxhaven. Er hingen geen ro- Deze zei echter dat we niet bang de vlaggen zodat er niet geschoten hoefden te zijn. daar het om plastic mocht worden, het terrein was oefenmunitie zou gaan. Toen wij vrijgegeven en we hadden toe- de kogels één a twee meter voor stemming gekregen om er gebruik ons zagen inslaan, tijgerden we van te maken. Dus, of de terrein terug naar de YPR om in dekking beheerder of de Duitse groep die te gaan. Achteraf is gebleken dat schoot is fout geweest", aldus de het bn het beroepskader bekend legervoorlichtingsdienst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1