BEZETEN VAN MUZIEK' even puzzelen GODLEYENCREME: GRAPPIG EN MUZIKAAL ZWAR TE DAMEKAMPIOEN •Y t mi m m m JOSEPH DEMESMAECKER SELECTIE-PROCEDURE let een beetje geluk en een ilgekiende artistieke bege- zou 1980 voor Mar- riet Markerink (22) wel eens et jaar van een stroomver- itiling in de popmuziek kun- worden. Na een oriënte- ftnde opbouwfase, waarin singles werden uitge richt, lijkt de vrolijk ogende Biajeres zich nu van een reed luisterpubliek meester tornen maken. Een nieuwe ule (So Sad), de debuutel- r Tomorrow en een uitvoe- gportret in Veronia's Totaal bow vormen de bouwstenen u de carrière, die Margriet oor ogen heeft. (L< helemaal bezeten van muziek" istat moeder Markerink ons toe. rgriet, enthousiast babbelend, iter al niet veel anders over te den- i^lslkiets voel, dan gaat het met- wham... eruit. Op een bepaald entkrtlglk de geest ...inspiratie... dan maak ik vrijwel gelijktijdig de Men muziek. Meestal zit ik een B êeeVe te pingelen op mijn gitaar en 7 fa ontslaat er een fljne melodielijn. Dleöe herhaal ik keer op keer en da tan de woorden vanzelf. De gi- ••■l tairopjchoot en de pen in de hand. I ZoMi&deze week op één dag drie niffiü9S|Bchreven. Dat was me nog ERï kc« oieiomen. Meestal maak ik m Htfe&Sain een tijd van spanning, hü AL'il cnxm een sleurleventje leid. lrca E life alleen maar te luisteren, sc:- Mep*; Markerink en de muziek zijn «Sösddljk vanafhetmoment.dat ènsischool intrede deed in het bt:?ade toen achtjarige Ze koos tus "^instrument gitaar en deed ér ter voordeel mee op partijtjes èsbolavonden. Op de havo bracht een leraar Mar griet in contact met een kleine platen maatschappij. „Daar gaven ze me de raad om zangles te nemen. Dat heb ik gedaan bij zangpedagoge Elly de Jong, toen ik naar Utrecht ging voor mijn studie Engels. Via talentenjach ten (KRO's Springplank en NCRVs Los Vast) kwam de blonde Achter- hoekse uiteindelijk bij platenmaat schappij Phonogram, waar een audi tie uitmondde in een contract. Over de singles (Crazy Life, Take a look at me, Kite) is ze niet meer zo tevreden. „Jemoetindrieminuteniets op een plaat proppen. Dat ligt me niet zo. Op mijn elpee komt dat veelzijdige er veel beter uit". 'de elpee' Onder leiding van producer Eric Boom werd in de Wisseloord-studio's „dag cn nacht bezield gewerkt aan de elpee", zoals Margriet het met enige trots zegt. Het resultaat van enkele weken studio-werk is binnenkort te horen dan verschijnt de single „So Sad" en op 22 maart volgt de elpee Tomorrow. „Hopelijk krijg ik door die platen nog meer gelegenheid om op te treden. Publiek, daar krijg ik echt een kick van. De reden waarom ik deze liedjes maak is ook puur de behoefte aan com municatie. Heerlijk als de mensen na afloop van een optreden naar je toe komen en zeggen, „Hé, wat jij daar zong, was precies wat ik ook voelde". AMSTERDAM - Het is net een ko misch duo. Op elke vraag reageren de heren Kevin Godley en Lol Crcme met een brede grijns en een kwinkslag voordat zij ter zake komen. Maar op een erg vriendelijke manier. Ze heb ben ook reden om vrolijk te zijn, want op dit moment is Nederland het enige land waar het nummer „An English man in New York" een toptien-hit is. „De tekst is te ingewikkeld voor de Engelsen", verklaart Lol. „Engeland is ook nog veel te conservatief voor echt moderne muziek. Victoriaans nog. Het oude establishment. Daar vechten wij tegen. Onze volgende single heet „Wide Boy", maar om de platenmaatschappij op de kast te ja gen zeggen we dat het „Dead Birds eat Shit" gaat heten. Ze zitten nu al met het zweet in hun handen". Het tv-promotiefilmpje met de synch roon bewegende poppen werd volledig door beide heren ontworpen en gerea liseerd. Kevin: „In die poppen zitten jonge meisjes van een jaar of 16. Verder zitten er wat filmische trucs in de film zoals die hoofden die 360 graden draai en. Van huis uitzijn wij allebei grafisch ontwerper. Toch was de platenmaat schappij wel bane om ons dat filmpje "terdag 15 maart I De Nederlandse popgroep 'Su- wjones' treedt vanavond op ln de se MTS. Aanvang van het concert 20.30 uur. In het Schuttershof ln Middel- tegspeeltde Zeeuwse KFE-band. Hit optreden begint om 20.30 uur. fooderdag 20 maart 'De'Fanfare Sint Juttemis' ver- K?t een optreden ln het iraK3 fóuttershof in Middelburg. Aan- In het Schuttershof treedt ook de 'Joe Monroe Band' op. Aanvang 20.30 uur. vrijdag 21 maart In de Prins van Oranje te Goes spelen de leden van de Groningse formatie 'The New Adventures'. Aanvang 20.30 uur. zaterdag 22 maart De Ierse blue grass en country- groep 'Mountain Dew' treedt op in sociëteit Razzmatazz in Oost- Souburg. Aanvang 20.30 uur. zelf te laten maken, want het kost waanzinnig veel geld". „Daarom hebben ook maar weinig groepen zo'n filmpje. Maar voor de pro motie van een nummer is het ontzet tend belangrijk. Wy brengen „An Englishman" trouwens nog een keer uit ln Engeland omdat de vorige relea se rond Kerst lag waardoor de plaat niet is gedraald. In Duitsland begint hij nu ook te verkopen, terwijl Ameri ka ook in de race is". Godley en Crcme verlieten indertijd de groep Ten CC op een moment dat die groep enorm veel succes had. Ze sloten zich enorm lange tijd op in de studio om het experimentele album „Consequences" te maken. Daarop kwam nogal wat kritiek, vooral op de tijdsduur. Lol nu: „Daar heeft niemand iets mee te maken. Het was onze eigen tijd en je moet aan iets werken totdat je denkt dat het af is. Daarbij komt nog dat wanneer je erg stoned bent, zoiets ook langer duurt". En lachend: „Daarbij stonden we ook laat op". „Veel mensen vonden het jammer dat we Ten CC verlieten. Kan ik me wel voorstellen. Ik schrok ook toen de Beatles ermee stopten. Maar ik wist dat ze zonder ons ook succesvol zou den blijven en dat blijkt nu. We verlie ten Ten CC omdat we genoeg hadden van alleen maar werken. We wilden weer eens thuis zijn". „Een andere reden was dat we de giz mo wilden uittesten. Dat is een appa raat dat we samen hebben ontworpen. Het gaat over de brug van de gitaar en activeert dan de snaren. Een mechani sche boog. Een soort keyboard. Het geeft je oneindig veel meer mogelijk heden". „Maar wij stoppen er nu even mee. We laten andercji ermee werken. Je hoeft er niet alleen mee te experimenteren. Het is ook heel commercieel te gebrui ken, als je maar weet hoe je ermee om moet gaan. Het is gewoon een instru ment. Het hangt van de artiest af wat hij ermee doet. De bedoeling is dat het in elke muziekwinkel te koop is. In New York is het al zover. Het is ons ook al opgevallen dat onze platen vooral door musici worden gekocht. Dat komt natuurlijk doordat het ma teriaal zo progressief en interessant is. Uitstekend studiemateriaal dus". Opnieuw zit het duo voldaan en breed te grijnzen. PLATEN -F rank Marino and the Mahogany Rush is een van die groepen die maar voor zeer weinig mensen zeer veel be tekenen. In Nederland is hun schare fans dau ook niet enorm. Dat komt vooral doordat de muziek die de groep maakt veel mensen gewoon niet ligt. Het gaat namelijk om hard rock en dat is iets wat velen nog af doen met de term 'lawaai'. Toch is juist Frank Marino and the Mahogany Rush een groep die zich op het gebied van de hard-rock onder- scheldt van de massa en zelfs enige mate boven dat niveau uitstijgt. De band kan dat mede danken aan de overtuigende rol die de gitaren in de muziek van de groep spelen. Zo zetten op de nieuwste elpee "What's Next' van de Amerikaans'Canadese formatie Frank Marino en incidenteel ook diens broer Vince Marino, een duidelijk stempel. De muziek is als het ware juist opgebouwd rond het gitaarwerk van Marino. Dat gebeurt vooral op kant 2 van de plaat rond een aantal traditionele bluesnummers als 'Road- house blues en 'Rock'n roll hall of faim'. Ook 'Loved by You' is zo'n num mer, waarvoor Marino zelf de schrij vers-eer opeist, maar dat in het verle den al door anderen op de plaat is ge zet. Juist door het opnemen van dergeiy ke traditionele songs mist deze nieuwste elpee een beetje het eigentijdse geluid van de vorige twee platen. Dat wil niet zeggen dat de luisteraars van de hard- rock-radioprogramma's er geen goed aan zouden doen om zich - naast de commerciële AC/DC - eens bezig te houden met het niveau van Frank Ma rino and the Mahogany Rush. R. S. Frank Marino and the Mahogany Rush, 'What's Next' CBS 83897. HORIZONTAAL: 1 portie; 6 ruiter; 9 gesloten; 10 roem; 11 plaats in Ameri ka; 13 aanreiken; 15 eikeschors; 16 plaats in Gelderland; 17 een zekere; 18 rijtuigje; 20 knijpbril; 22 mankeren; 24 staat in Afrika; 26 beschadigen; 30 slang; 33 broddelaar; 36 onderschei dingsteken; 40 voor; 41 compagnie; 42 kever; 43 klaar; 44 sommige; 45 vorde ring; 46 plaats in Belgié; 47 naderen; 48 raampje. VERTICAAL: 1 monster; 2 veter; 3 arme drommel; 4 ordenen; 5 lineaal; 6 besturen; 7 dof maken; 8 vrucht: 12 steen; 14 nauw, 19 op de manier van. 21 priester; 23 loot: 25 ivoor: 27 drank; 28 mannelijke dieren; 29 bewusteloos heid; 30 stil; 31 paarderuif; 32 kloos terlinge; 33 weefsel; 34 donker; 35 tijd perk; 37 elektrisch geladen deeltje; 38 bewoner van Griekenland; 39 geeste lijke. Uitslag vorige puzzel: liMiaaE sseïh "aasa S'Effl "E "Hm® SJKH "S a a "HUE ■aa"BÊaaa «as DU"UaBBH"Ep "BEU"DES ess «is «aaa BHH"aSE aasasr H«, let eerste achttal van De Zwar te Dame uit Kruiningeu is kam pioen geworden van de noordelij ke eerste klasse. Daartoe moest in de laatste ronde met forse cijfers van De Scheldeschaker uit Wemel- dinge worden gewonnen. Dat ge schiedde zonder veel problemen. Aan het eerste bord won R. den Hollander op slimme wijze van J. Hoogesteger: 1 d4 d5 2.c4 c6 3 Pc3 dc4: 4.a4 Le6 5 g3 Pf6 6.Lg2 g6 7.e4 Lg7 8.Pge2 0-0 9.f3 Pa6 10.0-0 Pb4 ll.Pf4 Pd3? 12.Pd3: cd3: Zwart had overzien, dat 12...Dd4: faalt op 13.Pf2. 13,Dd3: Db6 14.Le3 Db3 15.Dd2 Tfd8 16.Df2 Pe8 17.a5 Db4 18.d5! cd5: 19.ed5: Ld5: 20.Lc5 Dc4 21.Ta4 Db3? 22.Tb4! Wit won gemakkelijk. Aan bord twee kon P. van de Borgt tegen J. Bras na l.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.b3 alle openingstheorie vergeten. Hij stoorde zich daar weinig aan en boekte het tweede winstpunt: 3....Pf6 4.Pc3 Lc5 5.h3 d6 6.Lb2 04) 7.d3Te88.Le2d59.ed5: Pd5:10.Pb5 Pf4 ll.Dd2 Pg2: 12.Kdl Lf2: 13- .Th2 Le314.Dc3 Pf4 15.d4 ed416.P- d4: Pd4: 17 Pd4: Ld4: 18.Dd4: Dd4: 19.Ld4:Td8 20.c3 c5 21.TC Pe2: 22- .Te2: cd4: 0-1. De partij aan het derde bord tussen K. Slings (DZD) en E. Pallada was een vreemd geval; l.d4 d5 2.Pf3 g6 3.g3 Pf6 4.Lg2 Lg7 5.c3 0-0 6.h3 c6 7.Lf4 Lf5 8.Dcl e6 9.Lh6 Kh8 10.Lg7: Kg7: ll.Pbd2 Pe4 12.Pe5 Pd2: 13.Dd2: fB 14.Pg4 g5 15.De3 Pd7 16.Ph2 De7 17.Pf3 Le4 18.Th2 Lf3: 19.L13: Dn 20.h4 Dg6? 21.De6: Df7 22.Df5 h6 23.hg5: fg5: 24.Dh3 Th8 25.Lh5 De7 26.0-0-0 PfB 27.Df5? Ph5: 28.Th5: TafB 29.D- d3 Tf2: 30.Tel ThfB 31.Thhl T8fB 32.Kdl remise. Bord 4: J. Kooiman (Scheldescha- ker)-J. Janse (DZD) l.f4 d5 2.g3 c6 3.Pf3 Pd7 4.Lg2 PfB 5.d3 Dbö 6.e3 g6 7,De2 Lg7 8.d4 Pe4 9.0-0 PdfB 10.Pfd2 Lf5 11.c4 Dc7 12- .Pe4: Pe4: 13.Pd2 Dd7 14.Pe4: Le4: 15.Le4: de4: 16.Ld2 Td8 17.Lc3 0-0 18.Tadl f5 19.b3 Dc8 20.Db2 Td6 21.a4 Tfd8 22.La5 b6 23.Lc3 e6 24.T- d2 c5 25.Tfdl cd4:26.Ld4: Ld4; 27.T- d4: Dc7 28.K12 Dg7 29.Ke2 Dh6 30- Ji4 Dh5+ 31 JCel Td4:32.Td4: Td4: 33 Dd4: Df3 34.Dd2?... Met 34 Dd8+ was gemakkelijk re mise te maken, maar misschien was het pionnenelndspel ook remi se. 34...Dg3: 35.D12 Df2: 36.KI2 Kn 37 Ke2 Kf6 38.b4 e5 39.Kd2 ef4: 40.ef4: h6 afgebroken. Zwart staat gewonnen. Dat was niet nodig geweest, als wit39.c5." ol 39.b5ü had gespeeld. (Voorde vUjti- ge onderzoeker). Nu kan het als volgt verder gaan: 41.Ke3 Ke6 42.Kd4 Kd6 43.Kc3 a5 44.c5+ Kc6 <bc5:45.b5!)of43.b5 a6ü De interes santste partij was die aan bord 5, waar H. van Iwaarden van De Zwarte Dame zUn tegenstander fraai versloeg. H. van Iwaarden-P. Hoogesteger I.e4 e5 2.PÜ3 Pc6 3.d4 Ld6 4.Lc4 Pf6 5.0-0 0-0 6.Lg5 Le7 7.LfB: Lf8: 8.d5 Pd4 9.Pe5:?! (Pel!) Le5: 10.f4 Pf3+ ll.m Lb2:12.Pd2 Lal: 13.Dal: d6 14.Tg3 fB 15.e5 de5: 16.fe5: a6 17.e6 De7 18.Dd4 b6 19.Khl c5 20.dc6: Le6: 21.Te3 Tad8. Zie diagram: i: v l'-l ite 1 1 '1 JÉ li a i i 4 22.Tefl:! Td4: 23.Te7+ Kh8 24.Ld3 Ta4 25.C7 Ta2: 26.h3 g6 27.Td7 b5 28.Td8 ÏO. Het enige verllespunt voor De Zwarte Dame viel aan bord 6: F. J. Wisse (ScheldeschakerKY. Kuipers (DZD) l.e4 e5 2.Pc3 PcB 3.PI3 PfB 4.Lc4 h6 5.d3 d6 6.h3 Le7 7.Le3 Pa5 8.Dd2 Pc4: 9.dc4: c5 10.000 00 U.LhB:... Een offer dat niet correct is, maar waar wel een sterke dreiging van uit gaat. Zwart wordt zenuwachtig en laat zich overbluffen. 11gh6: 12.Dh6: Ph7 13.De3 Pg5 14.De2 LfB 15.h4 Ph7 16 g3 Lg417.P- d5 Tc8 I8.Pe3 Lh5 19.g4 Lg6 20.Pd5 Tc6 21.h5 Lg5+ 22 Kbl Le4' 23 De4 PfB 24,Df5 Ph7 25. Pg5: Dg5: 26 D- g5: PgS 27.Pe7+ ÏO Zeer opwindend was de party aan het zevende bord, maar dat was ook geen wonder aangezien daar W Karelse voor De Zwarte Dame zUn kunsten vertoonde: W. Karelse-I. Kooiman: 1 e4 e5 2.L- c4 Pc6 3.Pc3 PfB 4.Pf3 Lb4 5 Pg5 0-0 6.0-0 a6 7.d3 b5 8 Lb3 Pd4 9.Pg7: Tf7 10.LT7 Kf7:ll.Pd5Pd5:12.ed5: Le7 13.c3 Pf5 14.Dh5 g6 15.Dh7: Pg7 16.Dh3? Hier had wit met 16.f4 dfe party al bUna kunnen beslissen. Nu komt zwart gewonnen te staan. 16d6 17.Df3+ LfB 18.b3 Dh8 19- -De2 Dh7 20,f4 Lf5 21.Ld2 Th8 22.g3 Ld3:! 23 D£2 Lfl: 24,Tfl: ef4: 25.Lf4: b4 26,g4 bc3: 27.Lg3 Pf5 28.gf5: g5 29.Da7... Nu staat wit weer op winst 29...Kg7 30.Dc7: Kh6 31.Dd6 Df7 32.DC6 Te8 33.d6 Kg7 34.Lel Ld4 35.LG Lf2: 36.Tf2: Tel 37.Kg2 Te5 38.Dc3: Dd5-^ 39.Tf3 Dd6: 40.Td3 De7 41.Td5 KfB 42.De5:+ De5 43- .Te5: Ke5: 44.f6 KfB: 45.Kf3 Kf5 46- .b4 g4 47.Ke3 Ke5 48,a4 Kd5 49.b5 ab5: 50.ab5: Kc5 51.Kf4 g3 52.hg3: Kb5:53.KI5 Kc6 54.Kf6 Kd7 55.Kf7 1-0. De party aan het laatste bord was zo Ingewikkeld, dat zelf de notatie •van de party er ernstig onder leed. Na een groot aantal zetten was de volgende stelling ontstaan: Wit (C. Westveer, Scheldeschaker): Kg2, pion h4. Zwart: (W. van Stel, DZD): Kf4, pion g3, enh5. Wit speelde 1 K- fl??. in plaats van l.Kh3 K13 pat! Nu was het na l....Kg4 natuuriyk uit. Eindstand Scheldeschaker-De Zwarte Dame 1,5-5,5. De ene afge broken party wordt minstens remi se. Aangezien konkurrent Koude- kerke niet verder kwam dan een 4,5-3,5 overwinning op Goes II kon voor de Kruiningse schakers de vlag in top! Proficiat!. o„ Pop 87-jarige leeftijd is op 1 fe bruari jl. Joseph Demesmaecker overleden. De oudere dammers zullen zich deze kleurrijke figuur- een karakteristieke persoonlijk heid - nog herinneren. Ook in Zee land was hij meermalen te gast bij toernooien. In bet Belgisch kam pioenschap ontbrak hij nooit; tweemaal werd hij kampioen van zijn land. Ook aan voorwedstrij den van het wereldkampioen schap nam hij deel en zelfs aan de finale. Voor zijn onvermoeibare inspanningen voor het damspel en zijn prestaties werd hij in de vijfti ger jaren door de Internationale dambond onderscheiden met de ti tel internationaal meester. Onberekenbaarheid was wel een heel belangrijk kenmerk van zyn spel. Sterke momenten werden op onverklaarbare wyze afgewisseld met uiterst zwakke. In het wereld kampioenschap 1948 verloor hy op deze wyze 18 van de 20 partyen; hy werd nog net geen hekkeslulter door de Zwitser Ros tan te verslaan. Uit dit toernooi plaatsen we zUn party tegen de toen nog regerende wereldkampioen Pierre Ghestem, die de titel overigens moest over dragen aan Piet Roozenburg. Uit diens boek - met commentaar van Roozenburg - de bewuste party, waarin we eerst Demesmaecker ge wonnen zien staan (toch een enor me prestatie!), vervolgens de remi se uit handen zien geven om ten slotte via een blunder te verliezen. Het spel van Demesmaecker ten voeten uit. Sterk spel, dat door een inzinking niet voldoende ln punten gewaardeerd wordt. Hetzelfde ge beurde b.v ook tegen Oscar Ver- poest („zeer goed gespeeld, maar verlies door damblindheid") en te gen Henk Laros („uitstekende be handeling van de opening"Die ve le nullen uit dat wereldkampioen schap geven in feite te ongenuan ceerd de werkeUjke capaciteiten van Demesmaecker weer. Het sier de de sympathieke Belg vooral, dat hy - ondanks de nogal een teleur stellende resultaten - de moed nooit verloor en zyn plezier in het spel. dat hem dierbaar was, bleef behouden. Het ging hem steeds meer om het spel. dan om de pun ten. Een sportieve instelling, waar menigeen nog iets van kan leren. J. Demesmaecker - P. Ghestem. Karakteristiek: Hollandse ope ning, Variant-Bizot 1. 33-28, 18-23; 2. 39-33,12-18; 3. 44- 39, 7-12; 4. 31-27,17-21; 5. 37-31, 21- 26; 6. 33-29 St. na 4L 40-35. Van de opening uit bouwt wit een enigszins nadelig opgestelde lange vleugel op; hy past daarna zeer te recht de half-open klassieke speel wijze toe. waardoor Ghestem tever geefs blijft wachten op een gelegen heid om van wit's zwakte te profite ren. Toen dit, ogenblik uitbleef, ging Ghestem speculeren. Dit had zyn 'faillissement' kunnen beteke nen. Vrouwe Fortuna bracht echter eerst de balans in evenwicht en liet hem in het eindspel zelfs doorslaan ten gunste van de wereldkam pioen. 626x37; 7. 42x31, 20-24; 8. 29x20,15x24; 9. 34-30,11-17; 10. 39- 33, 17-21; 11. 31-26, 12-17; 12. 47-42, 10-15; 13. 41-37,17-22; 14.26x17, 22- xll; 15.46-41,1-7; 16.37-31,7-12; 17. 41-37,12-17. Zwart gaat zyn voordeel zoeken in het gesloten-zyn van de velden 31 en 37, waardoor wit na verloop van enige tyd een weinig fraaie lange vleugel krijgt De wereldkampioen neemt het evenwel te gemakkefijk op en moet tenslotte erkennen, dat het voordeel denkbeeldig is. 18. 30-25.14-20; 19. 25x14, 9x20; 20. 50-44, 4-9; 21. 44-39, 5-10; 22. 40-34, 24-29; 23. 33x24, 20x40; 24. 35x44, 17-22; 25.28x17,11x22; 26.31-26,22- x31; 27.36x27,2-7; 28.39-33.8-12; 29. 44-39, 10-14; 30. 49-44, 14-20; 31. 44- 40. 9-14; 32. 40-35. Wit behandelt dit gedeelte werkelyk zeer goed Hy laat de cen trum bezetting door 33-28 terecht achterwege, omdat hy dan last krijgt met de zwarte formatie: 17- 16-11-6, in welk geval de zwakte aan 1. anderson wit's lange vleugel (schyf 37 staat beter op 36) aan de dag zou treden. 3220-24; 33.45^0,14-20; 34. 40-34,24-29; 35.33x24,20x40; 36 35- x44,15-20; 37. 38-33.20-24, 38. 42-38. 3-9; 39.48-42,9-14; 40.44-40,7-1141. 40-34 (Zie diagram) Zwart staat thans voor het feit, dat er niet meer op voordeel te rekenen valt. Wit dreigt met 33-29,27-22,32- x21 en 38-33. Indien: (12-17) 27-21 (16x27) 35x21 (18x7) 33-29 enz. Indien: (11-17) 26-21 (17x26) 27-22 (18x27) 32x21 (ad lid.) 33-29 enz. Indien: (14-20) 39-34! en de dreiging 27-22 is niet meer tegen te gaan. Indien: (24-30) 35x24 (19x30) 32-28 (23X41) 42-37 (4-1x21) 26x10. Er resten zwart dus slechts twee zetten: (23-29) en (24-29). Na (24-29) is het materiaal evenwel zo gedund, dat zwart niet meer op winst be hoeft te hopen. Desondanks had hy (24-29) moeten spelen, omdat het paardemlddel (23-29) hem zelfs de party had kunnen kosten. 40 zetten lang heeft wit zich uitste kend geweerd, doch spytig genoeg voor hem - vervalt hij nu weer ln zyn oude fout, n.1. onzuiver bereke nen. 4 123-29?; 42. 33-28, 18-23; 43. 39-33, 13-18. Indien: (29-34) 27-21 (16x27) 32x21 (23x41) 21-17 (12x21) 26x17 (11x22) 42-37 (41x32) 38x40. De bokser-wereldkampioen ont popt zich hier als koorddanser. De acrobatiek kan hem echter nood lottig worden! 44. 35-30? Met 43-39 is zwart's von nis getekend. Het sclfijfoffer (29-34) 39x30, gevolgd door (11- of 12-17) brengt hem geen uitkomst wegens 26 21 (17x26) 28-22. Met de tekstzet kan wit evenwel nog glasrijk remise maken. 4424x35; 45. 33x22,14-19; 46. 38-33, 35-40; 47. 43-39, 40-45; 48. 42- 38. 11-17; 49. 22x11, 6x17; 50. 39-34, 45-50; 51.34-29,23x34; 52. 28-22,17- x39; 53. 38-33. 39x28; 54. 32x14, 34- 40; 55. 14-9, 12-18; 56.'27-22, 50x17; 57. 9-4, 18-23, 58. 37-32, 16-21; 59. 4- 27. 40-44; 60. 27x16. Hiermee is de remise een vast staand feit. Zolang de vrede nog niet getekend is, duurt de strijd echter voort. Daarmee dient men nu eenmaal rekening tehouden. 60. 44-50; 61. 16-2?? Een grove blunder, waarmee een goede party van de Belg een jam- merüjk einde vindt. 6117-8. Wit geeft op. bridge/ t. schipperheyn Het 17e Sunday Times toernooi was zeer sterk bezet. Alle topspelers rekenen het tot een eer voor dit invitatietoer- nooi te worden uitgenodigd en het is dan ook het enige toernooi ter wereld dat voor 0,00 de allergrootsten om de tafel krijgt. In deze aflevering waren liefst 11 landen vertegenwoordigd met onder de deelnemers 10 wereld kampioenen. Overigens speelden dezen veelal niet met hun vaste partners en het waren dan ook twee outsiders, de jonge Schotten Barnet Shenkin en Victor Goldberg, die het toernooi wonnen. Nederland was vertegenwoor digd door Hans Kreyns met Hans Vergoed en Anton Maas, die met trainer-coach Benito Garozzo speelde, beide paren overigens met weinig succes en een score onder het gemiddelde. De grote publiektrekker was Omar Sharif, behalve film ster ook één der sterkste bridgers ter wereld, die een paar vormde met de Franse kampioen Paul Chemla. Tegen dc latere winnaars hadden ze bepaald geluk in dit spel: Sch. 6 5 Hrt. A 10 9 7 4 2 Rui. 2 KI. 10 9 4 3 Sch. A V 10 3 Hrt. 8 5 Rui. A H 7 5 4 KI. H 7 Sch. B 9 8 Hrt. B 3 Rui. 10 8 3 KI. B 8 6 5 2 Sch. H 7 4 2 Hrt. H V 6 Rui. V B 9 6 KI. A V Zuid gever, niemand kwetsbaar. Noord was Sharif die, mogeiy k afgeleid door de grote schare bewonderaarsters om hem heen, voor zyn beurt paste.iDe regels zyn in dat geval onverbiddeiyk. Zuid mag bieden wat hy wil, maar noord moet zyn beurt een keer voorby laten gaan. Het stelde Chemla voor een moeliyke beslissing en hy be sloot 3 SA te gokken, door Shenkin als west met smaak gedoubleerd. Shenkin kwam uit met Ru A, waarop zijn partner de 3 speelde, een oneven aantal aangevend. Shenkin dacht vervolgens lang na wat hy zou naspelen en lang is by Shenkin erg lang, want deze speler is be rucht om zyn lange denkpauzes. Zo dacht hy tegen Hans Kreyns ln een wedstrijd tydens het E K van enige jaren geleden eens 22 minuten na alvorens een kaart te spelen; overigens wel de verkeerde zoals Kreyns toen meesmui lend direct opmerkte. En ook nu wedde hy op het ver keerde paard; hy speelde Ru H en ruiten na. Zuid raffel de in sneltreinvaart rijn rode slagen af. incasseerde KI A en gooide west in met KI H. waarna Sch H uiteindeiyk nog een overslag opleverde. Het is natuurfijk duideiyk dat schoppen na de beste speelwijze is en waarschijnlijk moet west dat kunnen bedenken. Zuid zal voor zijn bod toch wel minimaal een punt of 16 hebben, met waarschy nfijk een vierkaart rui ten en zeker geen lange kleur. Schoppen kan haast niet verkeerd zyn en west moet by voorkeur de vrouw spelen. Zuid komt dan nooit verder dan 8 slagen, zoals de lezer zelf eenvoudig zal kunnen constateren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 25